برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

یك روش جدید برای تخمین مشخصات پوست با استفاده از فراصوت: استفاده از روشهای شناسایی سیستم سیدوهاب شجاع الدینی1*، سید احمدرضا شرافت2، محمد حسین میران بیگی3 1- دانشجوی دكتری تخصصی مهندسی پزشكی، دانشگاه تربیت مدرس 2- دانشیار مهندسی پزشكی، دانشگاه تربیت مدرس 3- استادیار مهندسی پزشكی، دانشگاه تربیت مدرس تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 4/8/84 &n bsp; تاریخ پذیرش مقاله: 7/8/84 چكیده مقدمه: در تصویر برداری از پوست با امواج فراصوت بسیاری از ضایعات پوستی قابل تشخیص نیستند. برای حل این مشكل از تخمین مشخصات پوست استفاده می شود كه در آن پارامترهای پوست مستقیماً از سیگنال پراكنش بازگشتی از پوست، استخراج می شوند. اغلب روشهای تخمین مشخصات پوست كه تا كنون استفاده شده اند مبتنی بر تغییر اندازة سیگنال فراصوت به هنگام پراكنش از پوست بوده اند. در این مقاله روشی جدید برای تخمین مشخصات پوست با استفاده از امواج فراصوت ارایه می شود كه علاوه بر تغییر اندازه، اطلاعات مربوط به تغییرشكل موج فراصوت بازگشتی را نیز در تخمین مشخصات پوست مورد استفاده قرار می دهد. مواد و روشها: در روش پیشنهادی این مقاله رفتار هر لایه از پوست در برابر امواج فراصوت به صورت یك فیلتر مدل شده و تابع تبدیل آن، با ابزارهای شناسایی سیستم نظیر وینر، تخمین کمینه واریانس و آمارگان مرتبة بالا تخمین زده می شود. این روش هم روی دادگان حاصل از شبیه سازی وهم روی دادگان حاصل از ساخت یك مجموعة آزمایشگاهی، آزمایش شده است. اعمال این روش روی دادگان حاصل از شبیه سازی به منظور بررسی توانایی آن‏ها در تفكیك لایه های پوست در شرایط مختلف انجام گردیده است. در ادامة تحقیق، فانتوم هایی كه با توجه به هندسه و خواص آكوستیك پوست طراحی و ضایعات مشخص در آن‏ها ایجاد شده اند، با استفاده از یك سیستم فراصوت آزمایش شده اند. برای هر یك از ضایعات دوفانتوم و برای هر فانتوم تعداد 60 موقعیت در سه عمق مختلف(برای حصول عدم وابستگی روش به عمق) آزمایش شده اند. نتایج: آزمایش های انجام شده، نشان می دهند كه ضایعات همنوع در فانتوم های مختلف، توابع تبدیلی با شكل های مشابه نتیجه می دهند. با استفاده از طبقه بندی برای تفكیك ضایعات و با استخراج ویژگی های شكلی، ضایعات مورد نظر در فانتوم های این تحقیق با خطای 5 درصد برای هر ضایعه از یكدیگر تفكیك گردیده اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل، حاكی از آن هستند كه شناسایی سیستم و روشهای مورد استفاده در این تحقیق، قابلیت شناسایی وتفكیك ضایعات در اعماق مختلف از فانتوم های پوست را دارا هستند. بدین ترتیب روش پیشنهادی امكان تشخیص برخی از ضایعات پوستی كه در حال حاضر توسط روش های موجود قابل تشخیص نیستند را بدون نیاز به بالابردن فركانس موج فراصوت(كه منجر به كاهش عمق تصویر برداری می شود) فراهم می آورد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 6، بهار 84: 68-53) واژگان كلیدی: فراصوت، تفكیك پذیری، تخمین مشخصات پوست، شبیه سازی، شناسایی سیستماینجا

More About : تشخیص مشخصات پوست با استفاده از فرا صوت

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic