برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلید دستی :

1- مصرف کننده از راه دور کنترل می شود .

2- از چند نقطه می توان مصرف کننده را کنترل کرد .

3- امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد .

4- سرعت قطع ووصل کنتاکتور زیاد واستهلاک آن کم است .

5- از نظر حفاظتی مطمئن ترند وحفاظت مطمئن وکاملتر دارند.

6- عمر موثر آنها بیشتراست .

7- هنگام قطع برق مدار مصرف کننده نیز قطع می شود وبه استارت مجدد نیاز پیدا می کند ، در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری می گردد.

شناخت مشخصات فنی کنتاکتور :

برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کنتاکتوری بامشخصات مناسب استفاده کرد ، که کنتاکتور آن تحمل جریان راه اندازی وجریان دائمی را داشته باشد ، وهمچنین در صورت اتصال کوتاه جریان لحظه ای زیاد که از مدار عبور می کند ویا جرقه ای که هنگام قطع مدار ایجاد می شود صدمه ای  به مدار نزند .

 

انواع کنتاکتور ها وکاربرد آنها :

مورد استفاده

استاندارد وطبقه بندی کنتاکتور

نوع جریان

بار اهمی ، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ی ضعیف ، گرمکن برقی با ضریب توان 95%

 

AC1

 

 

 

 

 

 

 

AC

 

 

 

 

برای راه اندازی موتور های باسنکرون روتور سیم پیچی بدون ترمز وجریان مخالف ، جریان راه اندازی یستگی به مقاومت مدار روتور دارد.

 

AC2

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف

 

AC2َ

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتاکتور عبور می کند ، تحمل جریان راه اندازی 5 تا 7 برابر جریان نامی

 

 

AC3

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای به کار بردن ترمز جریان مجالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای با تعداد دفعات قطع ووصل زمانی اندک .

 

AC4

کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت ، کوبل مغناطیسی ، استفاده فقط در مدار فرمان .

 

 

AC11

 

 

 

مورد استفاده

استاندارد وطبقه بندی کنتاکتور

نوع جریان

بار اهمی ، بار غیر اندیکتیو یا اندیکتیوته ی ضعیف ، گرمکن برقی با ضریب توان 95%

 

DC1

 

 

 

 

 

 

 

DC

 

 

 

 

برای راه اندازی موتور شنت ،قطع کردن موتور هنگام کار 

 

DC2

برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک ،  مدار ترمز

 

DC3

راه اندازی موتور سری ، قطع موتور هنگام کار

 

DC4

 

راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع ووصل زمانی اندک تغییر جهت گردش موتور و ترمز .

 

DC5

کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت ، کوبل مغناطیسی ، استفاده فقط در مدار فرمان .

 

 

DC11

 

 

 

 

مقادیر نامی کنتاکتور :

برای تغذیه ی موتور های الکتریکی وسایر مصرف کننده های الکتریکی در شبکه های 380 ولت نیاز به کلید دستی و غلطکی یا کنتاکتور ، که این کلید ها باید طوری انتخاب شود   که مشخصات مناسبی داشته باشد ، از قبیل جریان نامی جریان دائمی ، جریان اتصال کوتاه ، که کننتاکتهای آن بتواند تحمل آنها را داشته باشد .

 جریانها :

1- جریان کار نامی(Ie     ) :شرط استفاده از کنتاکتور را بیان می کند اگر از کنتاکتور به عنوان جریان دائمی استفاده نماییم .

 

2- جریان دائمی(  Ith2    ) : در شرایط کارطبیعی به طور دائمی وبدون قطع شدگی در زمان نامحدود کار خودش را انجام دهد ، وهیچ تغییری در کنتاکتور ایجاد نشود .

3- جریان هفتگی (    Ith1  ) :در شرایط کار طبیعی وبا اتصال هفته ای یک بار هیچ تغییری در خوصیات کنتاکتور ایجاد نشود

4- جریان شیفتی(8 ساعتی ) (   Ith     )  :با اتصال یک شیفت 8 ساعت در شرایط طبیعی هیچ تغییری در خصوصیات آن ایجاد نشود .

5- جریان اتصال کوتاه (   Is    ) : در حالت اتصال کوتاه ماکزیمم جریانی که می تواند از تیغه های کنتاکتور به مدت یک ثانیه عبور دهد .

ولتاژ ها :

1-  ولتاژ کار نامی (  Ue     )  :مربوط به عضو اتصال دهنده ی کنتاکتهای ، کنتاکتور می باشد .

2-  ولتاژ عایقی (     Ui  ) : مربوط به استحکام عایقی عضو های بین اتصال دهنده ی کنتاکتها است .

3-  ولتاژ تغذیه (   Uc    ) : ولتاژ بوبینها است و به ولتاژ کار نامی مربوط نیست .

 

بخش کنتاکتورها :

 • - برای راه اندازی موتورها معمولا از کنتاکتور استفاده می شود .
 • - یک کنتاکتور از بخشهای هسته ثابت ، هسته متحرک ، سیم پیچ ( بوبین ) ، کنتاکت ثابت ، کنتاکت متحرک ، بدنه تشکیل شده است .
 • - جریانهای نامی کنتاکتور عبارتند از : جریان دائمی ( ) جریان هفتگی ( ) حریان هشت ساعتی ( ) جریان کار نامی ( ) جریان اتصال کوتاه ضربه ای ( )
 • - ولتاژ های نامی کنتاکتور عبارتند از : ولتاژ کار نامی ( ) ولتاژ عایقی نامی ( ) ولتاژ تغذیه نامی ( )
 • - کنتاکتور هار را با توجه به باری را که میخواهند قطع و وصل نمایند انتخاب مینمایند . ( جدول کتاب مطالعه شود )
 • - شستی کلید است که دارای فنر برگشت دهنده میباشد و در مدارهای کنتاکتوری کاربرد دارد و رد رنگهای سبز ( استارت) ، قرمز ( استپ) ، زرد و مشکی وجود دارند .
 • - شستی استارت یک شستی NO ( Normal Open) میباشد . و شماره های دو سر کنتاکت آن با 3 و 4 مشخص میشود .
 • - شستی استپ یک شستی NC ( Normal Close) میباشد . و شماره های دو سر کنتاکت آن با 1 و 2 مشخص میشود .
 • - یک شستی میتواند چندین کنتاکت NO یا NC داشته باشد .
 • - یک کنتاکتور دارای چندین کنتاکت NO یاNC می باشد که کنتاکتهای NC با اعداد 11،12 _ 21،22_ 31،32 و کنتاکتهایNO با اعداد 13،14 _ 23،24_ 33،34 مشخص میشوند .
 • - کنتاکتهای قدرت کنتاکتورها به اعداد 1،2 - 3،4 - 5،6 مشخص میشوند .
 • - تعداد کنتاکتهای یک کنتاکتور با عبارت مشابه HL 09 /54مشخص میشود که در این مورد تعداد کل کنتاکتها 9 عدد که 5 عدد NO و 4 عدد NC میباشد


كنتاكتور
تا قبل از ساخته شدن کنتاکتور ، اتصالات توسط کلیدهای دستی انجام میگرفت که از انواع مختلف تیغه ای ، زبانه ای و غلطکی بودند که هر کدام مزایایی نسبت به هم دارند .کلیدهای تیغه ای (اهرمی):دارای ساختمان بسیار ساده ای هستند و به صورت کشویی و گردان ساخته میشوند مقدار جریان قطع و وصل توسط این کلیدها بسیار محدود میباشد چرا که درجریانهای بالا قوص بین دو نقطه ایجاد شده و حتی موجب ذوب تیغه ها میشود و در هنگام وصل یا قطع نیز جرقه شدیدی ایجاد میکند .کلید غلطکی :ساختمان این کلیدها از یک استوانه عایق تشکیل شده است که توسط کلید حول یک محور به حرکت در می آید . در محلهای مناسب نوارهای هادی بر روی استوانه عایق تعبیه شده است . این کلید نسبت به کلید تیغه ای یک مزیت بزرگ دارد و آن هم اینکه میتوان برای این کلید کار مخصوصی را تعریف کرد و با یک حرکت چندین اتصال را به صورت هم زمان انجام داد .کلید زبانه ای :در کلید غلطکی به علت تماس اصطکاکی بین صفحات ، استهلاک کلید بالا است و به همین دلیل از کلید زبانه ای که دارای خصوصیت طراحی است و علاوه بر آن کنتاکتهای آن به صورت عمودی بر روی همدیگر قرار میگیرند استفاده میشود . به دلیل عدم مالش بین دوکنتاکت استهلاک کلید پایین است .اما با به میدان آمدن کنتاکتور ها تقریباً تمام مصارف کلیدهای ساده از رده خارج شده و کنتاکتور با سرعت و اطمینان بیشتر این میدانها را به دست گرفت . کنتاکتور نسبت به کلیدهای ساده دارای خصوصیات بهتری میباشد که در ادامه آورده شده است :
1-
فرمان از چند نقطه
2-
فرمان از راه دور
3-
تلفات و استهلاک پایین
4-
سرعت و امکان گسترش مدار
5-
قطع اتوماتیک در صورت قطع برق شبکه 
6-
اقتصادی بودن
7-
امكان طراحی مدار اتوماتیك
8-
از نظر حفاظتی کنتاکتورها مطمئن ترند و دارای حفاظت مناسبتر و کاملتر هستند . معمولا بوبین كنتاكتورها در چند ولتاژ مختلف جهت مصارف گوناگون ساخته میشود.مشخصات پلاك كنتاكتور:
Ith2:
جریان دائمی - جریانی است كه می تواند در شرایط عادی از كنتاكتهای قدرت كنتاكتور و در زمان نامحدود بدون قطع عبور نماید.
Ith1:
جریان هفتگی (قطع و وصل) - جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هفته از كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.
Ith:
جریان شیفتی (هشت ساعته) - جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هشت ساعت از كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.
Ie :
جریان نامی - جریان قابل تحمل برای كنتاكتهای اصلی
I1s :
جریان اتصال کوتاه - مقدار جریانی است كه كنتاكتها می توانند در زمان اتصال كوتاه تحمل نمایند.
Ve :
ولتاژ نامی تحمل تیغه ها - مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه كنتاكتهای كنتاكتور در شرایط كار عادی می توانند تحمل نمایند.
Vi :
ولتاژ عایقی بدنه کنتاکتور
Vc:
ولتاژ تغذیه - مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه به بوبین كنتاكتور میتوان اعمال كرد.طول عمر :این مشخصه تعداد قطع و وصل های ضمانت شده را با ضرایبی که به اعدادی نسبت داده شده است بیان می کند .استاندارد كنتاكتورها:استاندارد آلمان VDE_DINاستاندارد فرانسه UTE_NFاستاندارد انگلیس B.Sاستاندارد كانادا G.S.Bبیمتال:برای حفاظت الكترو موتورها در مقابل اضافه بار بكار می رود. این قطعه از ویژگی میزان انبساط اجسام بهره میبرد . به اینصورت که انبساط در فلز مس بیشتر از روی میباشد و به همین علت وقتی این دو فلز با هم نورد شوند و کاملا با هم تماس داشته باشند باعث خم شدن قطعه تشکیل یافته از این دو فلز میشود و چون مقدار انبساط روی کمتر است خمش به سمت فلز روی خواهد بود .كنتاكتهای اصلی آن در مسیر عبور سه فاز اصلی و بعد از كنتاكتور قرار می گیرند. كنتاكت 95و96 در مسیر فرمان به بوبین كنتاكتور و بطور سری قرار میگیرد تا در موقع اضافه جریان كنتاكتور را قطع نماید.كنتاكت97و98 برای نمایش عملكرد بی متال (خبر) استفاده میشود .مزایای بی متال نسبت به فیوز فشنگی :
1-
در صورت بروز اشکال در یک فاز ، دو فاز دیگر به اضافه مدار فرمان از کار باز می ایستند .
2-
هر چه شدت جریان بیشتر شود مقدار حساسیت بی متال نیز بیشتر خواهد شد .
3-
در صورتیکه به صورت مداوم 10٪ اضافه بار وجود داشته باشد بی متال بعد از 2 ساعت مدار را قطع میکند .
4-
اگر جریان به 10 برابر جریان نامی برسد در کمتر از 2ثانیه مدار را قطع میکند .فیوز :مدار را در برابر اتصال کوتاه حفاظت میکند و در دو نوع تند کار (L) که در روشنایی استفاده می شود و شستی ها:برای فرمان قطع و یا وصل مدار بكار می روند و به رنگ سبز و یا مشكی برای فرمان وصل ، با كنتاكت باز و برای قطع مدار و با رنگ قرمز ، با كنتاكت بسته ساخته می شوند. البته برخی از شستی ها از كنتاكت باز و بسته جهت مصارف خاص ساخته می شوند.میکرو سوئیچ :یک نوع شستی است مانند استپ استارت با این تفاوت که آنها با دست فرمان میگیرند اما میکرو سوئیچ توسط قسمتهای متحرک مدار دستور میگیرد .لامپ سیگنال:برای نمایش حالت وصل و یا قطع مدار و یا نمایش وصل سه فاز ورودی تابلو استفاده می گردد.تایمر :کلیدی است که پس از گذشت زمان تعیین شده عمل نموده ، فرمان وصل و یا قطع را صادر می نماید . تایمرها در انواع موتوری ، الکترونیکی ، پنوماتیکی ، هیدرولیکی و بی متال ساخته میشود.معمولا بوبین كنتاكتورها د رچند ولتاژمختلف جهت مصارف گوناگون ساخته میشود.مشخصات پلاك كنتاكتور:جریانی است كه میتواند در شرایط عادی از كنتاكتهای قدرت كنتاكتورو
در زمان نامحدود بدون قطع عبور نماید.( Ith2)جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هفته از كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.(Ith1)جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هشت ساعت از
كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید. (Ith1)جریان قابل تحمل برای كنتاكتهای اصلی. (Ie)مقدار جریانی است كه كنتاكتها متوانند در زمان اتصال كوتاه تحمل نمایند. (Is)مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه كنتاكتهای كنتاكتوردر شرایط كار
عادی میتوانند تحمل نمایند.(Ue)مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه به بوبین كنتاكتور میتوان اعمال كرد. Uc(طول عمر مكانیكی كنتاكتورها 10به توان هشت بار قطع و وصل میباشد
(
بدون عبور جریان از كنتاكتها)در حالی كه این مقدار برایكلیدهای
معمولی 1000 بار قطع و وصل میباشد.


جدول استفاده از كنتاكتور بر اساس نوع كاربرد:
استاندارد كنتاكتورها:استاندارد المان VDE_DINاستاندارد فرانسه UTE_NFاستانداردانگلیسی B.SاستانداردكانادائیG.S.Bعلامت اختصاری كنتاكتور:ورددی سه فاز اصلی با اعداد1و3و5ویا ال 1 ال3 ال5
عددهای34و33 و23و24در حالت عادی میباشد. N.O 4و3 كنتاكت بسته وعلامت
عددهای31و32 و21و22در حالت عادی میباشد. N.C 1و2 كنتاكت بسته وعلامت پلاك خوانی كنتاكتور طبق استاندارد ألمان مثال:
1=
تعداد كنتاكتهای بسته 5= تعداد كنتاكتهای باز 06=تعداد كنتاكتها HL=تیپ كنتاكتور HL 06/51
E
طول عمر مكانیكی علامت نوع كاربرد
مثلا Ac11
Ie
جریان نامی Ith2جریان دائمی
Ui 
ولتاژ عایقی Ueولتاژ كار نامی
A,b 
بوبین كنتاكتور
بیمتال:برای حفاظت الكترو موتورها در مقابل اضافه بار بكار میرود.كنتاكتهای اصلی آن درمسیر عبور
سه فاز اصلی و بعد از كنتاكتور قرار میگیرند.كنتاكت 95و96 در مسیر فرمان به بوبین كنتاكتورو بطور سزی قرار میگیردتا در موقع اضافه جریان كنتاكتور را قطع نماید.كنتاكت 
97
و98 برای نمایش عملكرد بی متال مثلا با روشن كردن یك لامپ سیگنال مشخص میكند.جدول انتخاب بی متال برای موتورهای روتور قفسی (بی متال تله مكانیك)مثال : برای موتور 5.5 كیلووات 
LR1-DO9-316
شستی ها:برای فرمان قطع و یا وصل مدار بكار میروندو به رنگ سبزو یا مشكی برای فرمان وصل و با كنتاكت باز وبرای قطع مدار با رنگ قرمز و با كنتاكت بسته ساختهمیشوند.البته برخی از شستی هااز كنتاكت
باز وبسته جهت مصارف خاص ساخته میشوند.لامپ سیگنال:برای نمایش حالت وصل ویا قطع مدار ویا نمایش وصل سه فاز ورودی تابلواستفاده میگردد


http://www.siamaksadi.blogfa.com/

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات