برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

segway یک وسیله جدید در حمل ونقل هست این وسیله که شکلی مانند ارابه داره روی  دو چرخ حرکت میکنه  به این صورت که میتونه تعادل رو روی دو چرخ کنار هم حفظ کنه اینکار توسط مدارهای الکترونیکی انجام میشه
 نیروی محرک segway نیروی الکتریکی هست و این وسیله با برق شارژ میشه
segway از قدرت مانور بسیار زیادی برخوردار هست   و میتونه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت کنه
segway در انواع خیابانی و کوهسستانی تولید شده
قیمت نسب