برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

كلیدهای فشار قوی :

كلیدها وسیله ارتباط سیستم های مختلف هستند و باعث عبور یا قطع جریان می شوند . مهم ترین و اصلی ترین وظیفه كلیدها قطع و وصل مدارها در جریان های عادی و خطا است كه قطع جریان های خطا شرایط حادتر و سنگین تری را بركلیدها تحمیل می نماید . بدین ترتیب باید كلید فشار قوی در مقابل اثرات دینامیكی و حرارتی جریانها مقاوم باشد . البته برای این كه ساختمان كلید ساده تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد ، اغلب استقامت الكتریكی و دینامیكی و حرارتی كلید را توسط دستگاههای حفاظتی تا حدودی محدود می كنند .

انواع كلیدهای فشار قوی :

1- كلید بدون با یا سكسیونر (Isolathing Switch) :

سكسیونر وسیله قطع و وصل سیستم هایی است كه تقریبا بدون جریان هستند به عبارت دیگر سكسیونر قطعات و وسایلی را كه فقط زیر ولتاژ هستند از شبكه جدا می سازد . بدون بار بدان معنی است كه می توان به كمك سكسیونر جریان های كاپاسیتیومقره ها ، ماشین ها و تاسیسات برقی و كابل های كوتاه و همینطور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیز قطع نمود یا حتی ترانسفورماتورهای كم قدرت را با سكسیونر قطع كرد باید سكسیونر طوری ساخته شود كه در اثر جرم و وزن تیغه یا فشار باد و برف و غیره خود به خود بسته نشود یا در موقع بسته بودن كلید نیروی دینامیكی شدیدی كه در اثر عبور جریان اتصال كوتاه به وجود می آید باعث لرزش تیغه یا احتمالا باز شدن آن نگردد .

موارد استعمال سكسیونر :

اصولا سكسیونرها وسایل ارتباط دهنده مكانیكی و گالوانیكی قطعات و سیستم های مختلف هستند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی به كار برده می شوند .

انواع سكسیونرها از نظر شكل ظاهر :

a)   سكسیونر نوع كشویی : این نوع سكسیونر معمولا در سوییچ گیرهای ولتاژ پایین یا متوسط كه در ساختمان ها یا در داخل كیوسك قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد. در این سكسیونر تیغه متحرك موقع قطع در امتداد خود (در امتداد سطح افقی یا عمود بر سطح محور پایه ها) حركت می كند و بدین جهت فضای اضافی برای تیغه در حالت قطع از بین می رود.

b)   سكسیونر نوع تیغه ای : این نوع سكسیونر برای ولتاژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرد . دو كنتاكت متحرك كه شامل تیغه یا تیغه هایی است . به هنگام قطع عمود بر سطح افق (در جهت محور پایه) حركت نموده و در بالای ایزولاتور (پایه ) قرار می گیرند مسیر طی شده توسط كنتاكت متحرك حداكثر یك ربع دایره است . قطع و وصل كلید ممكن است دستی توسط اهرم یا موتوری و از راه دور یا كمپرسی با هوای فشرده انجام شود.

c)   سكسیونر نوع عمودی : این نوع سكسیونر در ولتاژهای بالا و جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع همان سكسیونر نوع تیغه ای است كه به جای تیغه از یك لوله آلومینیومی استفاده شده است .

d)   سكسیونر نوع افقی (دورانی) : این نوع سكسیونرها در ولتاژهای متوسط و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . در این سكسیونرها دو كنتاكت متحرك وجود داشته و سكسیونر از وسط به دو قسمت تقسیم می شود سكسیونر دورانی به صورت یكفاز ساخته می شود و بسته به نوع شین بندی شبكه سه تای آن به صورت متوالی در كنار هم یا به طور سری پشت سرهم در شبكه سه فاز نصب گردد تمام قطب ها توسط اهرم و میله به طور مكانیكی به هم متصل و مرتبط می شوند و دارای فرمان واحد هستند كه معمولا كمپرسی و در حالت اضطراری دستی است .

e)   سكسیونر قیچی : این نوع سكسیونرها دارای یك پایه بوده كه بازوی سكسیونر بر روی آن قرار گرفته و كنتاكت ثابت به باس بار متصل است . ساختمان این سكسیونر به نحوی است كه از وجود چند مفصل استفاده شده است كه باز و بسته شدن این مفاصل سبب قطع و وصل سكسیونر می گردد . سكسیونر قیچی ای برای ولتاژهای زیاد بسیار مناسب است .

مكانیزم عملكرد در سكسیونرها :

مكانیزم عملكرد در سكسیونرها به صورت دستس سا موتوری است . با توجه به نوع ، اهمیت پست و سطح ولتاژ ، سیستم موتوری آن مجهز به فرمان از راه دور (Remote از اتاق فرمان) و از راه نزدیك (Local) است .

2- كلید قابل قطع زیر بار یا سكسیونر قابل قطع زیر بار :

از این كلید بیشتر در شبكه ها و پست های كوچك و در زمانی كه قطع و وصل سریع آن حتما لازم و ضروری نیست كلید سكسیونر قابل قطع زیر بار طرح وساخته شد كلید فشار قوی قابل قطع زیر بار در ضمن این كه باید وظیفه یك سكسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یك قطع شدگی قابل رویت و مطمئن در مدار شبكه فشار قوی به وجود آورد ، باید قادر باشد مانند یك دیژنكتور ، قدرت های كوچك الكتریكی را نیز قطع كند . اساس كار خاموش كردن در این محفظه همانند كلید قدرت با گاز جامد است .

3- كلید قدرت یا دیژنكتور :

دیژنكتور كلیدی است كه برای تكمیل ، نگهداری و قطع عبور جریان مدار در شرایط نرمال یا اتصالی به كار می رود كلید قدرت علاوه بر این كه جریان اتصال كوتاه  را قطع می كند باید قادر باشد در زیر اتصال كوتاه هم وصل شود .

مكانیزم عملكرد كلید قدرت :

دیژنكتور دارای مكانیزمی است كه به طور مكانیكی (با استفاده از فنرهای شارژ شده) ، مغناطیس های الكتریكی ، هیدرولیكی ، یا با هوای فشرده كنتاكت ها را باز و بسته می نماید .

انواع مختلف دیژنكتورها :

(a  دیژنكتور روغنی : كلیدی است كه كه كنتاكت های آن در روغن قطع و وصل می شود . این كلیدها عملا در یك تانك فولادی پر از روغن قرار دارد در كلید روغنی ، روغن دو عمل را انجام می دهد اول فراهم آوردن محیط اطفای قوس و دوم عایق نمودن قسمت های برقدار كلید و بدنه فلزی ظرف كلید كه زمین شده است .

انواع دیژنكتورهای روغنی :

1- كلید پرروغن : در این كلیدها روغن نقش عایق بین قسمت های زنده (برقدار) و بدنه كلید و همچنین نقش خاموش كنندگی جرقه را به عهده دارد

2- كلید كم روغن : در این كلیدها روغن نقش خاموش كننده جرقه و عایق بین دو كنتاكت كلید را بر عهده دارد و لذا حجم روغن مورد نیاز به حداقل می رسد و كلید معمولا به وسیله استفاده از مقره از زمین ایزوله شده است .

(b  ریكلوزر: یك نوع كلید است كه برای قطع و وصل اتوماتیك مدار جریان متناوب ساخته شده است و می تواند عمل قطع و وصل را برای چندین بار انجام دهد . ریكلوزرها برای استفاده در مدارات یكفاز یا سه فاز طرح شده اند ریكلوزر مدار را در حالت اتصالی مانند یك فیوز یا دیژنكتور قطع می كند و بلافاصله مجددا وصل می كند . اگر اتصالی هنوز وجود داشته باشد مجددا قطع خواهد كرد . اگر اتصالی دایمی باشد ریكلوزر در مقابل اتصالی دایمی قطع كامل ،(قفل) می كند . اگر اتصالی موقتی باشد و به آسانی برطرف گردد ریكلوزر خود را كاملا آماده برای اتصال بعدی خط می كند .

(c  دیژنكتور خلأ : كلید خلا به طور كلی از سه قسمت تشكیل شده است :

1- كپسول خلا از فولاد كرم نیكل با كنتاكتورها

2- نگهدارنده كنتاكتورها و ایزولاتورها

3- وسایل مكانیكی رسانای فرمان قطع و وصل

(d  كلیدهای از نوع هگزا فلورید گوگرد (SF) : در این كلید از گاز SF6 به عنوان ماده خاموش كننده جرقه و عایق بین دو كنتاكت استفاده می شود و از مزایای فوق العاده ای برخوردار بوده كه عبارتند از : 1- از نظر سطح عایق گاز SF6 بسیار عالی بوده و در فشار یك اتمسفر سه برابر هوا قدرت عایق دارد 2- در اثر حرارت زیاد خاصیت خود را از دست نمی دهد 3- دارای قابلیت هدایت حرارتی خوبی بوده و به خاموش شدن قوس كمك می كند 4- سمس نبوده و غیر قابل اشتعال است .

  (eكلیدهای با هوای فشرده : در این نوع كلید هنگام باز شدن كنتاكت ها هوا با فشار به محیط قوس دمیده می شود و در نتیجه محیط یونیزه شده بین كنتاكت ها پراكنده گشته و قوس خاموش می گردد .

(f  دستگاه جدا كننده ناحیه ای با سكشنالایزر : دستگاه جدا كننده ناحیه ای یك نوع كلید روغنی است كه در مدارات توزیع همراه با ریكلوزر برای جدا كردن اتصالی ها به كار می رود . جداكنندها با سكشنالایزر مانند ریكلوزر است ولی جریان اتصالی را قطع نمی كند در حقیقت ، جدا كننده صبر می كند تا ریكلوزر خط را قطع كند معمولا جدا كننده بعد از سومین عمل قطع و وصل ریكلوزر عمل می كند . دستگاه جدا كننده شامل یك دسته كنتاكت ، یك فنر كنترل تریپ و یك سلنوئید (بوبین) كه به طور سری با خط بسته می شود ، است همه این ها در یك تانك روغن غوطه ور است .

انتخاب كلید قدرت : برای انتخاب كلید قدرت بایستی به نكات زیر توجه كرد :

1- ولتاژ نامی كلید كه برابر ولتاژ شبكه است 2- جریان نامی كه مساوی با بزرگ ترین جریان معمولی شبكه است 3- قدرت نامی یا قدرت قطع كلید 4- سرعت عمل (زمان قطع) كلید

انواع مكانیزم های عملكرد : 1- مكانیزم عملكرد نوع فنری 2- مكانیزم عملكرد نوع هوایی 3- مكانیزم عملكرد نوع هیدرولیكی

مشخصات كلید : 1- ولتاژ نامی 2- جریان نامی 3- جریان اتصال كوتاه 4- زمان قطع 5- زمان وصل 6- فركانس 7- سطح عایقی 8- ترتیب زمانی عملكرد

پدیده كرونا در خطوط انتقال انرژی :

در هوای اطراف هادی هاله نورانی بنفش رنگی ایجاد می كند كه با نویز صوتی ، نویز رادیویی و همچنین لرزش خفیف هادی و تولید گاز ازن در فضای اطراف هادی همراه است به پدیده كرونا موسوم است .

بررسی پخش بار:

پخش بار در یك شبكه الكتریكی عبارتست از تعیین میزان ولتاژ ، زاویه بار ، توان اكتیو ، جریان و ضریب قدرت در تمام نقاط شبكه كه شامل باسبارها و اتصالات بین آن هاست .

http://powerzing.mihanblog.com

E-mail: rezagoodboy1@yahoo.com


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات