برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

معرفی پیشرفته ترین تکنولوژی اطفاء حریق اتوماتیک

بسیاری از دانشجویان نمی دانند که شناخت سیستم آتش نشانی و کنترل آن جز پروژه های رشته برق می باشد به همین دلیل تصمیم گرفتم در مورد آن اطلاعاتی در وبلاگ قرار دهم.(ایمان سریری)

سیستم آتش نشانی نیروگاه شامل موارد زیر است:

سیستم های آتش نشانی نیروگاه به طور کامل در حالت اتوماتیک بوده و از اتاق فرمان مرکزی کنترل می‌شود . این سیستم شامل بخشهای زیر می باشد:

Water based fire extinguishing systems

Foam based fire extinguishing systems

Gas based fire extinguishing systems

Portable extinguishers

Fire alarm system

Fire detection system

Gas detection system

Ring and spray system

 

سیستم آتش نشانی
آب: کلیه قسمتهای نیروگاه (ساختمان شیمی ، ماشین خانه ، بویلر ، کارگاه ، انبار و ...) و محوطه مجهز به سیستم آب آتش نشانی می‌باشند.


فوم: کلیه قسمتهای سوخت رسانی اعم از مخازن سوخت سبک و سنگین و ایستگاه تخلیه سوخت ، بویلر دیزل اضطراری و بویلر کمکی مجهز به سیستم فوم می‌باشند.


گاز CO2: کلیه سیستمهای الکتریکی از قبیل ساختمان الکتریکی و... توسط گاز CO2 حفاظت می‌گردد.

 

گروه‌بندی اتاقها بر اساس خطرات آتش‌سوزی و انفجارـ آتش‌سوزی

گروه اتاقها

مشخصات اجسام و موادی که در اتاق قرار دارند (استعمال می‌شوند)

A دارای خطر انفجار-آتش‌سوزی

گازهای سوختنی و مایعات آسان مشتعل شونده با دمای احتراق حداکثر ˚C28 به میزانی که می­توانند باعث تولید مخلوطهای معلق بخاری ـ گازی قابل انفجار شوند و هنگام اشتعال آنها، فشار اضافی محاسباتی انفجار در اتاق از kPa5 فزونی یابد.

اجسام و موادی که هنگام اندرکنش با آب، اکسیژن هوا یا با یکدیگر قابلیت انفجار یا سوختن را دارند، به میزانی که فشار اضافی محاسباتی انفجار در اتاق از kPa5 فزونی یابد.

B دارای خطر انفجار-آتش‌سوزی

غبارها یا پرزهای (الیاف) سوختنی، مایعات آسان مشتعل شونده با دمای احتراق بیش از ˚C28 و مایعات سوختنی به میزانی که می­توانند در هوا مخلوطهای معلق غباری قابل انفجار یا مخلوطهای معلق بخاری تولید کنند و هنگام اشتعال آنها، فشار اضافی محاسباتی انفجار در اتاق از kPa5 فزونی یابد.

C دارای خطر آتش‌سوزی

(1C تا 4C)

مایعات سوختنی و سخت­سوز، اجسام و مواد جامد سوختنی یا سخت­سوز (از جمله غبارها و پرزها)، اجسام و موادی که هنگام اندرکنش با آب، اکسیژن هوا یا با یکدیگر فقط قابلیت سوختن دارند؛ مشروط به آن که اتاقی که در آن نگهداری یا استعمال می‌شوند، کاتگوری A یا B نباشد.

D

اجسام و مواد نسوختنی در وضعیت داغ، گداخته یا ذوب شده، که فرآیند به عمل­آوری آنها همراه با تولید تابشهای گرمایی، جرقه و شعله است؛ گازها، مایعات و اجسام جامد سوختنی‌ای که به عنوان سوخت سوزانده یا مصرف می‌شوند.

E

اجسام و مواد نسوختنی در وضعیت سرد. اتاقهایی مجاز است که در گروه E قرار گیرند که در آنها مایعات سوختنی، در سیستمهای روغن­رسانی، خنک­کننده و در سیستمهای انتقال حرکت هیدرولیکی دستگاه‌ها قرار دارند، که در آن سیستمها حداکثر kg60 [مایع سوختنی] در واحد[در هر] دستگاه و در فشار حداکثر MPa2/0 (مگاپاسکال) وجود دارد، و نیز اتاقهایی که در آنها خطوط کابلی برق منتهی به

 

   شیوة واکنش پرسنل نیروگاه هنگام بروز آتش‌سوزی

هر کسی بروز آتش‌سوزی را ببیند، موظف است:

ü     بی­درنگ منطقه بروز آتش‌سوزی، ویژگی آتش‌سوزی (کجا و چه چیز می­سوزد) و نام خود را طی تماسی، به بخش آتش‌نشانی و رییس شیفت نیروگاه اتمی (بلوک و کارگاه) اطلاع دهد؛

ü         راهکارهایی جهت اطفای حریق با به کارگیری نیرو و وسایل موجود برگزیند.

هنگام بروز آتش‌سوزی، همة تلاش پرسنل نیروگاه باید در جهت تأمین ایمنی افراد و تخلیة آنها، خاموش کردن آتش و ساختن شرایطی برای فعالیت ایمن نیروگاه باشد.

تا حضور یافتن تیمهای بخش آتش‌نشانی، رییس شیفت نیروگاه (بلوک) مطابق با پلان آتش‌نشانی تأسیسات نیروگاه، رییس عملیات آتش‌نشانی محسوب می‌شود و موظف است:

-   کنترل کند که آیا بخش آتش‌نشانی در جریان حادثه قرار گرفته یا خیر و نیز سیستم اطلاع­رسانی به پرسنل نیروگاه را در مورد آتش‌سوزی به کار بیندازد؛

-      کارهای تعمیراتی را متوقف سازد و پرسنل نامرتبط با عملیات آتش‌نشانی را به محل ایمنی منتقل کند؛

-   کانون آتش، راه‌های احتمالی گسترش آن، خطرات تهدیدکنندة دستگاه‌های در حال کار که در منطقة آتش‌سوزی قرار دارند و نیز امکان بروز کانونهای جدید در دیگر دستگاه‌ها را مشخص کند؛

-      روشن بودن و کار کردن سیستم­های خودکار آتش‌نشانی را هنگام بروز آتش‌سوزی کنترل کند؛

-      راهکارهایی را جهت ساختن شرایط ایمن برای پرسنل [نیروگاه] و تیم آتش‌نشانی هنگام اطفای حریق برگزیند (تحویل وسایل حفاظتی)؛

-   عملیات آتش‌نشانی را به کمک نیرو و وسایل موجود و نیز اجرای راهکارهای لازم را جهت جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی (خاموش کردن سیستمهای دمشی گرمایش، بستن درهای ضدآتش)، مطابق با پلان آتش‌نشانی سازماندهی کند؛

-   عملیات فنی لازم را بر روی سیستمها و دستگاه‌ها انجام دهد (خاموش کردن یا تعویض دستگاه‌ها [از اصلی به فرعی]، تخلیة هیدروژن از ژنراتور، قطع ولتاژ از سیستمهای برقی، تخلیه روغن و...)؛

-   استقبال از تیم آتش‌نشانی را سازماندهی کند و رییس تیم عملیاتی آتش‌نشانی را (که در محل آتش‌سوزی حضور یافته) در مورد کانون و ویژگی­های آتش‌سوزی، راهکارهای برگزیده شده جهت اطفا، تعداد افرادی که در اتاقها مشغول عملیات اطفای حریق هستند و نیز دربارة وجود فاکتورهای خطرناک و زیان آور برای شرکت کنندگان در عملیات اطفا، آگاه سازد.

هنگام بروز آتش‌سوزی در تأسیسات کابلی، سیستمهای برقی (ترانسفورماتورها، ژنراتورها، تجهیزات انشعاب برق) و دیگر تجهیزات نیروگاه، پرسنل باید مطابق با کارتهای عملیاتی واکنش پرسنل، عمل کنند.

برای هدایت عملیات آتش‌نشانی، ستاد نیروگاهی آتش‌نشانی تشکیل می‌شود. ترکیب ستاد نیروگاهی آتش‌نشانی و وظایف اعضای آن با ابلاغ مدیریت نیروگاه و بر اساس پلان آتش‌نشانی تعیین می‌شود.

بعد از رسیدن تیم عملیاتی آتش‌نشانی، رییس تیم حضور یافته آتش‌نشانی، بعنوان رییس عملیات اطفای حریق محسوب می‌شود که موظف است برای اطفای حریق در سیستمهای الکتریکی مجوز کتبی دریافت کند (در هنگام لزوم همچنین مجوز دزیمتری) و کارهای خود را با سرشیفت نیروگاه (بلوک، کارگاه) هماهنگ کند.

هنگام بروز حریق سرعت توسعه شعله به صورت نمایی افزایش پیدا می کند به همین دلیل اطفاء سریع موجب کاهش چشمگیر تلفات و خسارات می گردد . جهت ایمن سازی نقاط مختلف خطر خیز ( سالن های تولید ، انبارهای نفت و گاز و پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، ایستگاه های تقویت فشار گاز ، ماشین آلات خطوط تولید ، سالن تأسیسات ، تابلوهای برق ، تونل های کابل و رایز ها و سینی کابلها ، اتاقهای آسانسور و تابلوهای کنترل مربوطه ، اتاق کنترل و تجهیزات کنترلی و مخابراتی و دیتا و . . . ) سیستم اطفاء حریق AEROSOL MAG جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا می باشد ، معرفی و پیشنهاد می گردد .
در محیط هایی که ماشین آلات ، تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی ، خودرو ، سوخت و . . . وجود دارد همیشه خطر حریق نیز وجود دارد . این حریق ها باید با مواد اطفاء کننده مؤثر خود خاموش گردند به گونه ای که آسیب های مضاعف از سوی ماده اطفاء کننده به تجهیزات و ماشین آلات وارد نگردد . بدین منظور سیستم اطفاء حریق آیروسولکه یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا می باشد در این جا معرفی و پیشنهاد میگردد .


 

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسول


سیستم نوین اطفاء حریق پودر و گاز قابلیت های بسیار زیادی جهت اطفاء حریق از نوع کلاس A,B,C,E&F را دارا است و تا به امروز تنها سیستم موجود در دنیا می باشد که می تواند پنج کلاس حریق را اطفاء نماید . این سیستم برای اولین بار در مرکز تحقیقاتی فضایی روسیه ( سویوز ) ابداع و در بخش های مختلف پایگاه های فضایی نصب گردید . در تکنولوژی فضایی همیشه باید بهترین ها را به کار گرفت چون در هنگام عمل و کارآیی شانس دو بار امتحان کردن وجود ندارد به همین دلیل پرسنل سیستم ها و محصولات به کار گرفته شده باید بهترین باشد . اطفاء کننده آیروسول چنین محصولی می باشد . پس از ممنوعیت استفاده از گاز هالون که یکی از مؤثرترین گازهای اطفاء کننده حریق شناخته می شود هیچ نوع گازی تا کنون به این مقدار قابلیت های گاز هالون را از خود نشان نداده است . این راهکار مؤثرترین نوع اطفاء کننده حریق شناخته شده تا امروز است . این سیستم قابلیت اطفاء کننده حریق تا سه برابر گاز هالون را دارا است و نیازی به سیلندرهای تحت فشار ندارد نیاز به لوله کشی ، شیرهای ایمنی متفاوت و پر هزینه ، محاسبات هیدرولیکی و نازل های خروج گاز ندارد این راهکار سیستمی ساده و فوق العاده قوی و مطمئن از عدم بروز خرابی می باشد .
یکی دیگر از خواص بسیار مهم این سیستم دارا بودن وزن و حجم بسیار کم آن در مقایسه با گازهایی مانند FM200,CO2 ، آرگون و دیگر گازهای خنثی است که موجب پراکندگی بسیار یکنواخت در محیط می گردد ، غیر هادی است و بر خلاف سایر گازهای اطفاء کننده اثرات خورندگی و اسیدینه ندارد ، بر روی محیط زیست و موجودات زنده اثر منفی ندارد . علاوه بر این خاصیت خنک کنندگی به میزان 400 درجه سانتیگراد در هر ثانیه را دارا است . غیر سمی است ، اثرات مخرب بر لایه ازن ندارد ، بسیار مقرون به صرفه بوده و خیلی سریع نصب میگردد . این سیستم بر اساس تکنولوژی سوخت جامد راکت های فضا پیما طراحی شده و از ذرات ریز مواد جامد و گاز تشکیل گردیده است که در درون سیلندرهای مخصوص به صورت جامد قرار می گیرد . به دلیل اینکه در حالت عادی به صورت جامد بوده لذا فاسد نمی گردد و هیچ وقت نشتی گاز و افت فشار نخواهد داشت . ژنراتور MAG در هنگام حریق توسط سیگنال الکتریکی و یا گرما و یا شعله مستقیم تحریک شده و به طور آنی و در عرض دو میلی ثانیه شروع به تولید پودر و گاز نموده و ظرف چند ثانیه تخلیه میگردد ( بر اساس حجم های مختلف کپسول ها این زمان متغیر می باشد ) تخلیه سریع ذرات ریز پودر و گاز به صورت سه بعدی بوده و به صورت یکنواخت در هوا پراکنده می گردد و روی آتش تأثیرات فیزیکی ( با خنک کنندگی زیاد و ایجاد لایه پرده ای شکل بین ماده سوختنی و اکسیژن ) و شیمیایی ( با شکستن واکنش های زنجیره ای حریق ) گذاشته و اطفاء آنی را به دنبال دارد . اطفاء حریق توسط این سیستم به طور میانگین در عرض پنج ثانیه از لحظه تحریک انجام می شود . ماندگاری آن در محیط حدود یک ساعت می باشد . استفاده از سیستم اطفاء حریق پودر و گاز جهت مصارف گوناگون صنعتی و نظامی در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار متداول شده و هر روزه تعداد بیشتری از مؤسسات استاندارد جهانی این سیستم را مورد تأیید قرار می دهند . استفاده از سیسـتم اطفاء حریق پودر و گاز جهت مصارف گوناگون صنعتی و نظامی در كشورهای پیشرفته صنعتی بسیار متداول شده و هر روزه تعداد بیشتری از مؤسسات استاندارد جهانی این سیستم را مورد تأیید قرار میدهند. قابل توجه است كه مؤسسه NFPA با تشكیل دادن كمیته فنی مركب از متخصصین این رشته استانداردی خاص برای این نوع سیستم اطفاء بنام Fixed Aerosol Extinguishing Systems را ارائه کرده و کد آن 2010 میباشد و نسخه نهایی تصویب شده آن در سال 2005 منتشر گردید . همچنین استاندارد اتحادیه اروپا نیز تهیه شده است و این سیستم دارای استانداردهای فوق میباشد. سایر استانداردهای اخذ شده عبارتند از: EPA آمریکا، ECB اروپا، RINA ایتالیا ، SSL ، UL ،ActivFire ، AS/NZS 4487:1997 استرالیا و نیوزیلند ، استاندارد IP در برابر خوردگی و ویبره . این سیستم بواقع انقلابی در صنعت اطفاء حریق محسوب میشود و میتوان آنرا بصورت پوشش دادن کل حجم محیط (Total Flooding) یا بصورت موضعی در نقاط خطر خیز و یا ترکیب این دو روش استفاده نمود. نمونه کاربردهای MAG در بخشهای مختلف و صنایع گوناگون عبارتند از:
 تجاری و صنعتی ، داخل ماشین آلات ، کاربردهای الکتریکی ، حمل و نقل ، کاربردهای دریایی ، کاربردهای نظامی بطور خلاصه میتوان گفت این سیستم جهت اطفاء حریق فضاهای بسیار کوچک مانند تابلوهای برق با حداقل حجم 2/0 متر مکعب مجتمع های بزرگ صنعتی با حجم محیطی 000/40 متر مکعب کاربرد دارد. این سیستم 3 برابر موثر تر از گاز هالون ، 6 برابر موثر تر از FM200 ، 16 برابر موثر تر از CO2 و 40 برابر موثر تر از آرگونایتها میباشد . بسادگی و بسرعت نصب میگردد و احتیاج به لوله کشی ندارد ، در صورت تغییر در نوع کاربری سالن و یا تیغه ها و دیوارهای سالن محلهای نصب سیستم به راحتی اصلاح میگردد و در صورت لزوم از یک مکان نصب شده براحتی جمع آوری شده و در مکان دیگرنصب میگردد ، مخازن آن تحت فشار نبوده و نشتی ندارد ، تا 10 سال گارانتی سلامت مخازن پس از نصب و عدم نیاز به برنامه های نگهداری و تعمییرات را داشته و فقط نیاز به کنترلهای دوره ای بسیار ساده دارد. عکسها و فیلمهای مربوط به تستهای استاندارد داخل و خارج از کشور در CD پیوست ارائه شده است. لازم بذکر است که با سیستم اطفاء حریق آیروسول بدلیل انعطاف پذیری بسیار بالای سیستم در طراحی و نصب این امکان وجود دارد که علاوه بر محوطه داخل سوله ها ، فضای داخل هر تابلو برق یا سیستم الکتریکی را متناسب با فضای محدود خاص خود مجهز به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک نمود بگونه ای که در صورت بروز حادثه در هر یک از تابلوها ، ماشین آلات ، رکها یا حتی کیس کامپیوتر ، فقط سیستم اطفاء حریق همان نقطه فعال شده و تخلیه گردد و از حدر رفتن مواد داخل سایر کپسولها جلو گیری میشود.
زمان تخلیه : کمتر از 12ثانیه زمان تحریک : 002/0 ثانیه کلاسهای حریق : ,B,C,E&F دمای تحریک خودکار : 175درجه C جریان تحریک : mA 400 در بکار گیری سیستمهای ارائه شده مسئله خدمات و پشتیبانی پس از فروش بسیار حائز اهمیت می باشد . که ای مهم از طریق انتخاب صحیح تجهیزات بر اساس شرایط محیطی و استانداردهای موجود و بکار گیری تمهیدات لازم در نصب و راه اندازی و نیز متعهد بودن به گارانتی سیستم عملی خواهد بود. سیستم های اعلام حریق ، سرقت و نشتی گاز سیستم های اعلام حریق و نشتی گاز علاوه بر این که در هنگام بروز حریق یا نشتی گاز با استفاده از آلارم به افراد اطلاع می دهد بلکه میتوان از این سیستم برای راه اندازی سیستم Aerosol MAG نیز استفاده کرد . این سیستم ها(حریق ، سرقت ،نشتی گاز ) را می توان با اضافه کردن به سیستم مکانیزه هشدار با قابلیت آدرس دهی و انتقال آلارم از بستر های ارتباطی نمود.

 

خاموش کننده اعجاب انگیز منجا فوکو

آتش خاموش کن منجا ساخت شرکت منجا فوکو ایتالیا و نسل جدیدی از اطفاء گرهای حریق می باشد.این محصول کوچک ، کم وزن ،غیر سمی ،دوست دار محیط زیست و دارای ظرفیت بر جسته ای بوده که متمایز با نسل های سنتی اطفاء گران می باشد.
منجا حاوی گاز نبوده و فشرده نیز نمی باشد ، بلکه دارای مواد جامد و ثابتی است که جریان خروجی آن به گاز شبیه است ولی در اصل یک نمک خنثی می باشد و گازی را که در جو وجود  دارد منتشر می کند.منجا فوکو با قطع زنجیره آتش به کار خود ادامه می دهد و در اصل یک کاتالیزور خاموش کنندگی آتش محسوب می شود . این روش به منجا فوکو اجازه می دهد که از طریق روند اشباع هر نوع آتش را خاموش کند و همچنین خاصیت انحطاط زیستی آرام و كند آن در محیط باعث اطفاء بیشتر آتش می شود .

آتش خاموش کن منجا : موثر ، سبک ، کم جا ، دوستدار محیط زیست ، غیر سمی می باشد و دارای ویژگی هایی همچون : کاربری آسان برای همه ، عدم رخنه در لایه ازن ، عدم فرسایش ، عدم هدایت الکتریکی ، عدم تخلیه الکترو استاتیک ، عدم شوک گرمایی ، کاربری در دستجات مختلف آتش در فضاهای باز و بسته ، فعال سازی فوری ، عدم ایجاد رسوب ، قابلیت استفاده در مراکز دارای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی می باشد.
 

کاربردها

سازمان های آتش نشانی ، سازمان های امداد و نجات ، منازل ، ادارات ، دفاتر کار کارخانجات ، خودروهای سبک و سنگین ، هواپیما ، کشتی ، قطار، اماکن عمومی و . . .

مدت زمان عملکرد

class 5B
با
حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 25 ثانیه

class 8B

با حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 50 ثانیه

class 8B BMW

با حداکثر فشار آبی و زمان خروجی حداقل 50 ثانیه

class 13B

با حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 100 ثانیه

مقایسه زمانی عملکرد خاموش کننده منجا فوکو

6 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 3 کیلو گرم

9 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 6 کیلو گرم

15 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 9 کیلو گرم

مزایای منجا نسبت به آتش خاموش کن های سنتی

1. احتمال رخنه در لایه اوزون ODP = صفر
2. احتمال گرم کردن زمین GWP = صفر
3. میزان پایداری در جو ATL = صفر
4. عدم وجود خطر برای سلامت انسان
5. عدم تولید و نشر هرگونه مواد آلی به جو
6. سبک , کاربردی و سهولت در استفاده
7. عدم نیاز به شارژ دوره ای
8. عدم ایجاد رسوب , آلودگی و پسماند پس از استفاده در محیط
9. قابل استفاده در مراکز دارای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
10. سازگار با محیط زیست
11. غیر سمی 
12. بدون تاریخ انقضاء


 یکی از انواع خاموش کننده های آتش ، کپسولهای آتشنشانی میباشد که خود انواع مختلفی دارد که بر حسب نوع آتش در ماشین ، منزل ویا محل کار از آنها استفاده میشود که بشرح زیر میباشد : الف) کپسول آتشنشانی پودر و گاز : از این نوع کپسول آتش نشانی برای آتش سوزی مایعات قابل اشتعال و فلزات در حال سوختن استفاده میشود که انواع مختلفی دارد : 1- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 1 کیلویی 2- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 2 کیلویی 3- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 3 کیلویی 4- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 4 کیلویی 5- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 6 کیلویی 6- کپسول آتشنشانی پودر و گاز 12 کیلویی 7- کپسول آتش نشانی پودر و گاز 25 کیلویی ( چرخدار ) 8- کپسول آتش نشانی پودر و گاز 50 کیلویی ( چرخدار ) ب) کپسول آتش نشانی آب و گاز : از این نوع کپسول برای آتش سوزی جامدات با ریشه گیاهی و گاز های قابل اشتعال استفاده میشود که انواع مختلفی دارد : 1- کپسول آتش نشانی آب و گاز 6 کیلویی 2- کپسول آتش نشانی آب و گاز 12 کیلویی 3- کپسول آتشنشانی آب و گاز 25 کیلویی ( چرخدار ) پ ) کپسول آتشنشانی گاز دی اکسید کربن ( co2 ) : این نوع سیلندر بهترین خاموش کننده برای آتش سوزی ادوات برقی میباشد که انواع آن بشرح زیر میباشد : 1-کپسول آتشنشانی 2 کیلویی 2- کپسول آتشنشانی 3 کیلویی 3- کپسول آتشنشانی 4 کیلویی 4- کپسول آتش نشانی 6 کیلویی 5- کپسول آتش نشانی 12 کیلویی ( چرخدار ) 6- کپسول آتش نشانی 30 کیلویی ( چرخدار) ضمنا شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.eikasafetygroup.com و یا وبلاگ www.topsafety.blogfa.com مراجعه فرمایید

http://firesafety.blogsky.com/1388/07/
http://fire.mihanblog.com/post/26

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic