برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


در مسیر جاده؛ همراه با روشناییموضوع طراحی‌های جدید روشنایی معابر از اهمیت خاصی در صنعت برق برخوردار است.
در حال حاضر طراحی جدیدی در زمینه روشنایی معابر به مرحله اجرا می‌رسد. هم اكنون طراحی جدیدی تحت عنوان “رویت‌پذیری هدف كوچك“ در كشورهای غربی درمورد روشنایی معابر به مرحله اجرا می‌رسد كه این روش در سال ۲۰۰۰ به وسیله انجمن مهندسین روشنایی آمریكا معرفی شده است. این طرح پس از طراحی براساس شدت روشنایی و طراحی بر مبنای اساس درخشندگی به عنوان سومین رویكرد مورد توجه طراحان روشنایی معابر قرار گرفته است.
مطلب زیر كه عنوان انگلیسی آن Small Target Visibility است به وسیله مهندس حمیدرضا محمدزاده از كاركنان برق منطقه‌ای خراسان از نشریه ”روشنایی معماری“ ترجمه و تلخیص شده است.
معابر، مجموعه‌ای از پاركینگ‌ها نیستند. سرعت بالاتر خودروها در خیابانها از طرح روشنایی معابر می‌خواهد تا به رانندگان كمك كند كه خطرها را شناسایی كرده و نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهند. پیش‌نویس استاندارد روشنایی معابر موسسه استاندارد ملی آمریكا
(۰۰-۸-ANSI/IESNA RP) سه روش برای طراحی روشنایی معابر را شامل می‌شود. شدت روشنایی، درخشندگی، و رویت‌پذیری اهداف كوچك (STV).
شدت روشنایی، حجمی از نور است كه به سطح معبر می‌رسد و با فوت كاندل (لومن بر فوت مربع) و یا لوكس (لومن بر مترمربع) اندازه‌گیری می‌شود. درخشندگی اندازه‌گیری از نور است كه از سطح معبر منعكس می‌شود، و با واحد كاندلا بر متر مربع سنجیده می‌شود. روش STV قابلیت دیده شدن یك شیئی استاندارد بر روی معبر را پیش‌بینی، و میزان تفاوت یك شیئی استاندارد از پس زمینه‌اش را، با درنظرگرفتن عواملی مانند سن راننده، زمان دیدن، انعكاس سطح معبر، و خیره‌شدن ناشی از چراغ، محاسبه می‌كند. عدد بزرگتر STV نشانگر قابل رویت‌تر بودن یك شیئی است.
● سه رویكرد
شما باید چه روشی را بكار گیرید؟ روش شدت روشنایی رایج‌ترین و همچنین قدیمی‌ترین روش است كه از اولین روزهای طراحی روشنایی وجود داشته است. هرچند، اندازه شدت روشنایی ارتباط مستقیمی با قدرت دید و یا كارآمدی راننده ندارد. استاندارد
۰۰-۸-RP به یكی از نواقص روش شدت روشنایی اشاره می‌كند و با افزودن حداكثر ضریب درخشندگی سطح، قصد دارد میزان خیرگی چراغ را محدود كند. برای محاسبه ضریب درخشندگی سطح، محاسبه درخشندگی الزامی است. طرح روشنایی، مبتنی بر حداكثر ضریب درخشندگی سطح، از سال ۱۹۸۳ میلادی مورد استفاده قرار گرفته است. درخشندگی، نور منعكس شده از بخشی از معبر را كه در هنگام رانندگی دیده می‌شود، درنظر می‌گیرد بنابراین ارزیابی كیفیت پروژه روشنایی از طریق اینكه پروژه در شب چگونه به نظر می‌آید، دقیقاً مانند ارزیابی درخشندگی است.
STV كه از سال ۲۰۰۰ به عنوان یك روش طراحی معرفی شد، پیش‌بینی می‌كند كه یك عابر پیاده و با یك شیئی چقدر به راحتی در سطح معبر قابل دیدن است. هدف طراحی روشنایی معابر این است كه دیدن اشیا و اشخاص را تسهیل كند. بنابراین به كارگیری روشی كه رویت‌پذیری را پیش‌بینی كند، منطقی به نظر می‌رسد، تنها عیب روش STV محدودیت تجربه طراحان است كه ناشی از نوین‌بودن این روش است.
اغلب طراحان ایالات متحده هنوز از روش شدت روشنایی، به عنوان معیار اولیه طراحی روشنایی معابر استفاده می‌كنند. هر چند در سایر نقاط جهان درخشندگی بیشتر مورد توجه است، و متخصصان در ایالات متحده نیز دوست دارند تغییر ایجاد كنند، كه به آنها كمك كند تا بتوانند كارآمدی (اثربخشی) طرح‌های روشنایی معابر خود را بهتر تشخیص دهند. طراحان باید هر دو روشن درخشندگی و STV را به كار گیرند و طرحی را انتخاب كنند كه ضمن برآورده‌كردن معیارهای درخشندگی، درعین حال دارای بیشترین مقدار STV باشد.
● تهیه یك طرح روشنایی معبر
با وجود روشهای متعدد طراحی و ضوابط و محدودیت‌هایی كه شامل آن می‌شود، بسیار سخت است كه در هنگام طراحی یك طرح روشنایی معابر، تشخیص دهیم كه از كجا باید شروع كنیم. نرم‌افزارهایی كه با روش STV سازگار هستند بسیار زیادند (فهرستی از آنها در سایت اینترنتی www.darksky.org در دسترس است). از آنجا كه فرآیند طراحی قابل تكرار است، چندین جواب كه محدودیت‌ها و ضوابط را برآورده سازد بدست می‌آید، لذا می‌توان قبل از ورود اعداد به نرم‌افزار، تصمیم‌های متعددی را اتخاذ كرد. نوع چراغ و لامپ، همراه با ارتفاع نصب، فاصله پایه چراغها، تركیب و آرایش نصب، همه بر نتایج تاثیر خواهد گذاشت.
● ارتفاع نصب
یكی از رویكردهای طراحی این است كه، كار را با انتخاب ارتفاع نصبی كه با عرض (مقطع) خیابان متناسب است شروع كنیم. یك ارتفاع نصب معادل عرض معبر ضرب در ۶۲/۰ تصویری نزدیك به مثلث طلایی در ذهن ایجاد می‌كند، ابعادی متناسب كه به وسیله دانشمندان یونان باستان محاسبه شده بود. به كارگیری این ارتفاع نصب، كه به نزدیك‌ترین گزینه تجاری در دسترس تبدیل می‌شود، طرحی را ایجاد می‌كند كه با ابعاد معبر متناسب به نظر می‌رسد.
تعیین ارتفاع ۱۲ تا ۱۵ فوت برای نصب چراغها، یكی از رایج‌ترین اشتباهاتی است كه طراحان مرتكب می‌شوند. این ارتفاع برای پیاده‌روها و عابران پیاده متناسب است؛ اما برای تامین روشنایی عرض معبر مناسب نیست. گرچه، طراح می‌تواند با انتخاب ارتفاع نصب متناسب با ابعاد معبر و سواره‌رو، و براساس مبانی معماری چشم‌انداز مورد توجهی را برای در معبر ایجاد كند. یك سیستم روشنایی خیابان، همچنین می‌تواند، توسط چراغهای مجزای دیگر و نورهای استاندارد در ابعاد سواره‌رو تكمیل شود.
● آرایش نصب
پس از انتخاب یك ارتفاع نصب، تشخیص آرایش نصب چراغ،گام بعدی است. جانمایی‌های ممكن كه غالباً رویت‌پذیری بهتری را تامین می‌كنند، شامل نصب چراغ در یك سمت معبر، نصب در هر دو سمت معبر و یا نصب در میانه (مركز) معبر است. نصب زیگزاگ در طرفین – تركیب رایجی كه تلاش می‌كند به سطح بالاتری از یكنواختی روشنایی در معبر دست یابد منجر به نتایج رویت‌پذیری ضعیف‌تری می‌شود. چرا كه افزایش یكنواختی در حقیقت منجر به كاهش رویت‌پذیری در سطح معبر می‌شود. آرایش نصب در یك طرف یا نصب در وسط معبر به علاوه دارای مزیت دیگری نیز هست؛ كاهش حجم كانال و سیم مورد نیاز كه منجر به كاهش هزینه‌های نصب می‌شود.
● نوع چراغ و لامپ
در مرحله بعد، طراح لازم است چراغ و لامپی را انتخاب كند به كارگیری چراغهایی با منحنی پخش نور نوع ۲ یا نوع ۳ (اصطلاحات استاندارد IESNA كه به عرض زاویه تابش اشاره می‌كند) برای روشنایی معابر معمول است. در صورت استفاده از چراغهای Cutoff یا تمام Cutoff باید مشخصاً میزان آلودگی نوری آنها محدود شود. چراغهای نیمه Cutoff گزینه مناسبی برای كاربردهایی مانند مناطق مركزی شهر هستند كه در آنها چراغها باید روشنایی عمودی را نیز برای نمای
ساختمانها تامین كنند. چراغهای غیرCutoff از نظر خیرگی و تابش آسمان (آلودگی نوری) نور مناسبی تولید می‌كند و نباید برای تامین روشنایی معابر مشروط شود.
لامپهای سدیم پرفشار، برای تامین روشنای معابر رایج‌ترین هستند. لامپهای متال هلاید (فلز هالوژنه) زمانی به كار می‌رود كه واقع‌نمایی رنگ دارای اهمیت بوده و یا تامین ”نور سفید“ مطلوب باشد. لامپها عموماً در محدوده ۱۰۰ تا ۴۰۰ وات هستند كه متناسب با ارتفاع نصب و مقطع عرضی معبر انتخاب می‌شوند. یك ضرب كاهش نور چراغ (LLF) نیز انتخاب می‌شود كه توسط آن بتوان كاهش خروجی لامپ و كارآیی چراغ در طول زمان را در محاسبات لحاظ كرد. به طور معمول ضریب كاهش نور چراغ، برای لامپهای سدیم پرفشار بین ۶/۰ تا ۷/۰ و برای لامپهای متال هلاید بین ۴۵/۰ تا ۵۵/۰ است. ضریب كاهش نور چراغ همچنین به شدت به شرایط محیطی و روشهای تعمیر و نگهداری وابسته است.
● فاصله
پس از انتخاب ورودی‌ها، فاصله چراغها قابل محاسبه است. اغلب برنامه‌های نرم‌افزاری دارای بخشهای بهینه‌سازی هستند كه با تغییر دادن فاصله بین چراغها، چندین تكرار را برای دستیابی به فاصله قابل قبول اجرا می‌كند. حتی اگر نخستین تكرار به نتیجه قابل قبول برسد، مفیدتر آن است كه ورودی‌ها را تغییر دهیم تا بتوانیم سایر طرح‌های ممكن را شناسایی كنیم. نرم‌افزارها می‌توانند پاسخ‌‌های ”صحیح“ متعددی تولید كنند. اما این تنها یك ابزار است. طراح هنوز باید هزینه‌های نصب و بهره‌برداری، و كارآمدی رویت‌پذیری طرحها را برای انتخاب بهترین سیستم روشنایی معبر با یكدیگر مقایسه كند. انطباق این رویكردهای طراحی با یكدیگر، منجر به یك سیستم روشنایی موثر و كارآمد می‌شود كه ایمنی را افزایش خواهد داد.
● مشخصات جی- دلوین آرمسترانگ و بنجامین جی جوردن مولفان این مقاله
▪ جی دلوین آرمسترانگ، مدیر گروه مهندسان آرمسترانگ، متخصص پروژه‌های روشنایی خارجی در جنوب غربی پاسیفیك است. او یكی از اعضای كمیته روشنایی معابر IESNA است. او همچنین در دانشگاه میشیگان – مادیسون، در دپارتمان توسعه تخصصی مهندسی، به عنوان آموزشیار درس ”روشنایی معابر موثر“ را تدریس می‌كند.
▪ بنجامین جی جوردن، یكی از مدیران برنامه‌های دپارتمان توسعه تخصصی مهندسی در دانشگاه میشیگان- مادیسون است او نیز یكی از آموزشیاران درس ”روشنایی معابر موثر“ است. اطلاعات تكمیلی در این باره به صورت آنلاین بر روی سایت
۱۲۳www.epdweb.engr.wisc.edu/webH موجود است.

مترجم: مهندس حمیدرضا محمدزاده- برق منطقه‌ای خراسان منبع: نشریه ”روشنایی معماری“، نویسندگان: دیوید آرمسترانگ- بنجامین جوردن
ماهنامه پیک برق

به تازگی اختراع جدیدی پدید آمده كه می تواند روشناییled ما را به طرز جالبی دگرگون كند! منبع روشنایی آینده ما قطعا لامپ های كنونی نخواهند بود، شاید دیوارهای خانه مان یا میز ناهارخوری یا حتی چنگال ها منبع روشنایی آینده ما باشند!
    یك كشف كاملاتصادفی كه به تازگی گزارش شد، دنیای LEDها را وارد مرحله تازه ای خواهد كرد (LEDها یا دیودهای نورانی، چراغ هایی هستند كه امروزه در فلاش ها، نورپردازی های تزئینی و... به كار می روند). این كشف، LEDهای ارزان تر و با عمر بیشتری نسبت به چراغ های معمولی عرضه می كند كه علاوه بر خاصیت LEDهای متداول، خاصیت های شگفت انگیز دیگری هم دارد كه نسل چراغ های متداول خانگی امروزی را بر خواهد چید.
    «مایكل بورز» دانشجوی دانشگاه «واندربیلت»، درحال آزمایش روی نقطه های كوانتومی بود كه به پدیده عجیبی برخورد كرد. نقطه های كوانتومی، بلورهایی با طول چند نانومتراند (یعنی چیزی حدود یك هزارم قطر یك موی انسان). این نقطه ها 100 تا 1000 الكترون دارند كه به آسانی تركیب می شوند و انرژی از خود تولید می كنند.
    هرچه ابعاد آن ها كوچك تر باشد آسان تر تحریك می شوند. هر كدام از این نقطه های كوانتومی كه «بورز» جمع آوری كرده بود 33 تا 34 جفت اتم داشت. این نقطه ها دارای خاصیت های جالبی هستند. مثلااگر شما به آن ها نوری بتابانید یا آن ها را تحت تاثیر جریان الكتریسیته قرار دهید، نور مخصوص به خودشان را ساطع می كنند كه معمولانورهای رنگی روشن است.
    اما هنگامی كه «بورز» به آن ها اشعه لیزر تابانید، یك واقعه غیرعادی رخ داد. چون نور سفید خیره كننده ای تمام میز كارش را فراگرفت. نقطه های كوانتومی می بایست نور آبی گسیل دهند، ولی به جای آن، شاهد تابش نور سفید بود او و همكارش این نقطه های كوانتومی را با مواد دیگری مخلوط كردند و نور تازه ای ایجاد نمودند كه هرچند زیبایی چندانی نداشت، ولی مشابه نور لامپ های خانگی بود.
    این وسیله جدید، نوری بین سفید و زرد ساطع می كند كه روشنایی آن دو برابر و عمرش 50 برابر لامپ های 60 وات معمولی است.
    
    
    مقایسه ال ای دی ها و لامپ های خانگی
    تا قبل از دهه اخیر، LEDها فقط می توانستند نورهای سبز و قرمز و زرد تولیدكنند كه كاربرد آن ها را محدود می كرد. بعد از آن LEDهای با نور آبی هم ساخته شد. یك LED دو برابر روشنایی یك لامپ 60 وات درخشندگی و 50 هزار ساعت عمر مفید دارد. طبق محاسبات وزارت انرژی ایالات متحده، LEDها می توانند تا سال 2050 مصرف انرژی آمریكا را 29 درصد كاهش دهند.
    چون LEDها گرمای زیادی تولید نمی كنند، بازده انرژی آن ها هم بالاتر است و دیرتر هم می شكنند. محققان براین باورند كه LEDها حتی جایگزین لامپ های گازی و مهتابی ها هم خواهند شد. اگر این اختراع تازه، چهره صنعتی و تجاری پیدا كند، می تواند گستره نورهای یك رنگین كمان از جمله نور لامپ های معمولی و سفید را تولید كند. با این اوصاف، اختراع ادیسون یعنی لامپ خانگی كنونی باید به زودی از صحنه زندگی بشر خداحافظی كند

مقدمه : 

سیستم تامین روشنایی معابر نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی کفایت داشته باشد،بلکه از جنبه های ایمنی،ارگونومی،بهداشتی،روانشنا سی و هنری نیازهای استفاده کنندگان را برآورده نماید.روشنایی مطلوب معابر باید دارای خصوصیات زیر باشد : 

·       متوسط شدت روشنایی معبر با حدود توصیه استاندارد مطابقت نماید .

·       طیف نور باید متنا سب با محل مورد طراحی باشد،بطوری که رنگ دهی لازم را دارا باشد.

·       یکنواختی روشنایی در حداکثر ممکن رعایت شود و سایه روشن محسوس ایجاد ننماید.

·       منابع روشنایی در زاویه دید عابرین یا راکبین قرار نگیرد. منحنی توزیع نور چراغ متنا سب با محل مورد استفاده باشد.

·       جنبه های ارگونومی و هنری در طراحی رعایت شده باشد.   

 

ارتفاع نصب چراغ

ارتفاع نصب چراغ درمعابر شهری و حتی بین شهری اهمیت زیادی دارد.هرچه ارتفاع نصب بالاتر باشد،خصوصا در بزرگراهها و آزاد راهها

 ، راحتی رانندگان و سرنشینان خودروها بیشترتامین می شود.از سوی دیگر طبق قانون عکس مجذور فاصله،رعایت نکته مذکور نیازمند بکارگیری منابع با توان نوری بالاتر و مصرف انرژی بیشتر است.پیشرفت فناوری تا حدودی این مشکل را بر طرف کرده است زیرا امروزه استفاده از چراغ های با لامپ سدیمی400 تا 1000 وات معمول شده و جنبه های راحتی استفاده کنندگان و ارتقاء سطح ایمنی در اولویت قرار گرفته است.در تقسیم بندی فعلی بر مبنای توان نوری منابع محدود منا سبی برای ارتفاع نصب چراغ توسط انجمن مهندسین روشنایی آمریکا معرفی شده است که در ادامه مبحث خواهد آمد.   

منحنی قطبی چراغ های معابر 

   شکل منحنی قطبی تابش نور توسط چراغ و نحوه نصب آن از نظر تامین راحتی استفاده کنندگان نیر حائز اهمیت است.منحنی قطبی قائم توزیع نور چراغ هایی که روشنایی را در سطح وسیع تامین می کنند،باید بین زاویه صفر(زیر چراغ) و 75 درجه حداکثر میزان خود باشد و در زوایای بالاتر حداقل تابش را داشته باشند.این ویژگی هم از نظر کنترل خیرگی ناشی از نور و هم از نظر بهره نوری سیستم روشنایی مهم است.سازندگان باید مشخصات فنی چراغ های تولیدی خود را از نظر بهره روشنایی در جلو و پشت چراغ و منحنی های ایزوکاندل و ایزولوکس را در نیم صفحه عمودی و افقی ارائه نماید.در غیر این صورت کار طراحی مشکل است و اغلب دارای خطا خواهدبود.

 منحنی قطبی افقی نور در زیر چراغ های مخصوص معابر اغلب دارای شکل متقارن بوده و بر اساس تقسیم بندی ویژه ای  در معابر بکار گرفته می شوند.در صورتی که تقارن دارای نقص باشد،لازم است که در هر پایه چراغ از تعداد چراغ مکمل زوج،یا چهارتایی استفاده شود.استفاده از چراغ های با تابش محدود شده برای جلوگیری از پخش نور به اطراف معابر که ممکن است سبب آزار ساکنین مجاور گردد،در محدوده های مسکونی ضرورت دارد.

  در گذشته برای تامین روشنایی معابر از چراغهای موسوم به لاک پشتی استفاده می شد، اما امروزه، چراغهای مخصوص معابربا تنوع وسیعی توسط سازندگان به بازار عرضه شده اند و برای هر نوع کاربرد امکان انتخاب برای طراح وجود دارد.این متن برگرفته از سایت مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع مهندس هادی حداد خوزانی می باشد یکی دیگر از مبانی مهم در طراحی روشنایی معابر،استفاده صحیح از چراغها با طیف نور متفاوت است.استفاده از چراغهای با لامپ التهابی یا هالوژنه اگرچه رنگ دهی بالایی دارند،اما بعلت پایین بودن ضریب بهره نوری لامپ وکوتاه بودن طول عمر،مدتها است که در روشنایی معابر مورد استفاده نسیتند.چراغهای فلورسنت حتی نوع فشرده آن به علت محدود بودن توان نوری در روشنایی معابر مورد استفاده قرار نمی گیرد.چراغهای جیوه ایی یا متال هالید برای خیابانها و کوچه ها مخصوصا مناطق تجاری مناسب هستند زیرا رنگ دهی قابل قبولی دارند.چراغهای با لامپ سدیمی نارنجی که دارای ضریب بهره نوری بالایی هستند،برای معابر اصلی وبزرگراهها و آزادراهها خصوصاً بخاطر مه شکن بودن طیف نور آنها مناسب هستند.   

معیار ارتفاع نصب چراغ

  ارتفاع نصب چراغ در تعیین ضریب بهره روشنایی، شدت روشنایی در زیر چراغ وفاصله چراغها از یکدیگر نقش تعیین کننده دارد،هرچه توان نوری چراغهایی که روی یک تیر نصب می شوند،بیشتر باشد، طبعاً دانسیته نوردر زیر آن بصورت مخروطی بیشتر خواهد بود و چراغ مذکور می تواند در ارتفاع بالاتر ،محدوه وسعیتری را در زیر خود با حفظ شدت مناسب روشن نماید.بدیهی است که شکل منحنی قطب توزیع نور چراغ در محورهای افقی و عمودی نیز در این نگرش بایدمد نظر قرار گیرد.لذا طراح،باید در تعیین ارتفاع نصب چراغ دقت نظر کافی داشته باشد.قبلا نیز عنوان گردید که در طراحی روشنایی معابر ، با توجه به شیوه چیدمان چراغها ، منحنی قطبی افقی و عمودی آنها  نیز باید دارای تقارن در دو سمت خود نسبت به طول معبر بوده ودر محور افقی عرض معبر نیز با نیاز عرض معبرتناسب داشته باشد.مقایسه شکل منحی قطبی افقی در چراغهای گروههای 2و3و4 این تفاوت را بخوبی نشان می دهد.لذا هرچه عرض معبر وسیعتر باشد یا باید از چراغ گروه بالاتر استفاده شود، یا اینکه ارتفاع نصب چراغ بالاتر در نظر گرفته شود.که گزینه دوم مستلزم افزایش توان نوری چراغ است.همچنین در منحنی قطبی عمودی دانسیته نور باید متناسب با عرض معبر به گونه ای باشد که با انتشار غیر ضروری نور به سایر زوایای عمودی ، آزار استفاده کنندگان ومجاورین معبر را فراهم نکند.چراغهایی که در طول معبر دارای منحنی قطبی خیلی بلند باشند نیز به دلیل امکان قرار گرفتن منبع در دید مستقیم راکبین وسایل نقلیه ، مخصوصاً در معابر طولانی همچون بزرگراهها، مناسب نیستند. 

روش طراحی روشنایی معابر

 در این مبحث اصول کلی طراحی روشنایی برای انواع معابر شامل معابر فرعی ،خیابان ، بلوار و بزرگراه مورد بررسی قرار می گیرد.در طراحی روشنایی معابر همان اصولی حاکم است که در طراحی محوطه ای مورد بحث قرار گرفت.  

 

محاسبات شدت روشنایی

 شدت روشنایی روی سطح افق در هر نقطه از معبر ، تابعی از جمع جبری شدت روشنایی نسبی از منابع مجاور است . اگر چه منابع روشنایی دور به میزان محدودی موثر هستند ولی با توجه به قاعده کلی فقط مجموع شدت روشنایی ناشی از 3 تیر چراغ نزدیک از هر طرف نقطه مورد نظر در معبر محاسبه می شود.

شدت روشنایی جزیی ناشی از هر منبع، تابعی از شدت نور منبع یا منابع نصب شده روی هر تیر ،ارتفاع نصب چراغ زاویه تابش وافت روشنایی چراغLLF است.

ضریب افت کارایی سیستم را در نیمه عمر لامپ نشان می دهد،لذا بدیهی است که در ابتدایی بهره برداری از سیستم روشنایی این عامل اثر خود رانشان نمی دهدولی در طراحی لحاظ می گردد.رابطه شدت روشنایی در نیمه عمر لامپ در هر نقطه از سطح معبر بصورت زیر خواهد بود. 

 

ضریب بهره روشنایی چراغ

ضریب بهره روشنایی چراغ وابسته به خصوصیات چراغ و نسبت فاصله نقطه مورد نظر تا زیر چراغ به ارتفاع نصب ان است.با توجه به اثر ابعاد طراحی در تعیین ضریب بهره روشنایی هر چراغ میتوان حالات متنوعی از ضریب بهره را برای یک چراغ تصور نمود.ضریب بهره روشنایی در طراحی معابر تابع فواصل تیرهای چراغ نیز هست،زیرا فواصل تیرها به نوعی بیان کننده محدوده ای است که یک منبع و منابع مجاور باید روشنایی سطح ان را تامین نمایند و بزرگ شدن ابعاد به معنی بزرگ شدن مساحت و حجم محدود مورد طراحی و کاهش دانسیته نور در ان میباشد.به همین خاطرضریب بهره روشنایی هر چراغ بطور اختصاصی از کاتالوگ مشخصات ان قابل استخراج است و با داشتن نسبت فاصله افقی نقطه مورد نظر در محدوده روشنایی در عرض معبر از خط عمود بر زیر چراغ به ارتفاع ان.در منحنی مربوطه تعیین میگردد.در صورتی که نمودار مذکور بطور اختصاصی موجود نباشد باید انطباق بر چراغ مشابه از نمودار مشابه استفاده گردد.

برای تعیین بهره  روشنایی حاصل از یک چراغ باید مقدار نسبت فاصله خط مقابل چراغ در ان سوی معبر تا زیر چراغ به ارتفاع نصب ان در محور افقی نمودار مشخص گردد و از نقطه مربوطه خط عمودی بسمت بالا  ادامه یابد نقاط تلاقی با هر دو منحنی نمودار در سمت چپ ان روی محور عمودی نشان دهنده ضریب بهره روشنایی چراغ در سمت  خیابان وپیاده رو است.ضریب بهره نوری کل چراغ حاصل جمع این دو مقدار خواهد بود.بطور مثال در شکل 16 برای نسبت ارتفاع بربر یک،ضریب بهره سمت خیابان 4/. وسمت پیاده رو 11/. است که ضریب بهره کل برای این شرایط 51/. تعیین میشود.

در محور افقی نسبت فاصله مورد نظر از زیر چراغ به ارتفاع ان و محور عمودی ضریب بهره روشنایی است.برای هربار استفاده لازم است که پس از محاسبه نسبت فاصله تا تیر به ارتفاع نصب چراغ ،ضریب بهره در جلوو پشت چراغ ازروی منحنی تعیین گردد،جمع این دو ،ضریب بهره روشنایی چراغ را برای شرایط محاسبه شده نشان میدهد.نکته مهم این که ،در صورتی که چراغ دوطرفه مقابل نصب شوند ضریب بهره باید در دو ضرب شود.برای چراغهای دو طرفه زیگزاگ و چیدمان وسط خیابان و بلوار ،همانند چیدمان یکطرفه عمل شود.   

ضریب افت روشنایی چراغ

ضریب افت روشنایی چراغ LLFتابع افت لومن خروجی ان در اثر کارکرد،میزان غبار و ذرات محیطی روی سطح لامپ و جدار داخلی چراغ ،تغییر کیفیت رفلکتور سطح داخلی چراغ در اثر شرایط محیطی مانند رطوبت و دما است.LLF عملاً دارای مقدار عددی کوچکتر از یک و برای بهترین وضعیت برابر 8/. میباشد.همانگونه که در مبحث روشنایی محوطه ای عنوان شد،به همان صورت تعیین میشود.لازم به یاداوری است که ضریب مذکور در ابتدای بهره برداری از سیستم برابر یک است،اما به تدریج در طول زمان خود را بصورت افت در توان نوری منابع نشان میدهد و در محاسبات طراحی برای نیمه عمر اسمی لامپ،به وضعیت محیطی و تناوب نگهداری سیستم دخالت داده میشود.

شدت نور منبع مورد نیاز برای تامین شدت روشنایی در هر نقطه از اطراف منبع نیز تابع ارتفاع طراحی،زاویه تابش نسبت به خط عمود،افت روشنایی چراغ و ضریب بهره روشنایی است. نکته ضروری این که عامل موثر در تعیین ارتفاع طراحی علاوه بر ارتفاع تیر ،زاویه بازوی تیر چراغ نسبت به خط افق است.این عامل علاوه بر اثر گذاری بر ارتفاع نصب چراغ،بر زاویه تابش و توزیع منحنی قطبی چراغ در جهات مختلف موثر است.این عامل باید در مرحله طراحی و خصوصاً محاسبات یکنواختی روشنایی که درادامه این فصل خواهد امد باید مد نظر قرار گیرد.  

خصوصیات چراغهای معابر

شرکتهای سازنده بایستی اطلاعات فنی لازم را در خصوص چراغهای تولیدی خود ارائه نمایند.در غیر این صورت طراحی با مشکل مواجه خواهد شد.حداقل اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر است: 

·       ابعاد و اندازه چراغ.

·       مشخصات لامپ مورد استفاده.

·   افت روشنایی در شرایط مختلف.

·    منحنی ایزولوکس، ایزوفوت کاندل یا ایزوکاندل در محور افقی و عمودی بر ا ساس ارتفاع نصب معین،که برای سایر حالات ارتفاع نصب باید ضریب تصحیح استفاده از منحنی معلوم شده باشد.

·       منحنی ضریب بهره روشنایی در سمت خیابان و پیاده رو.

·       توان نوری چراغ در شروع بهره برداری.

فاصله نصب تیر از لبه جدول سواره رو تابع سرعت خودروها و بین 8/. تا 5/. متر برای سرعتهای مجاز  50 تا 120 کیلومتر در ساعت.   

چیدمان چراغها

چیدمان نصب تیرهای چراغ در نزدیک سه راهی ،تقاطع یا میدان متفاوت از مسیر اصلی معبر و نزدیکتر است. در مسیر پیچها فواصل تیرها 9/. مسیر مستقیم ودر پیچها ی تند،فواصل تیر در داخل پیچ 55/. و خارج از ان 7/. مسیر مستقیم تعیین میشود.

در شیبهای تند نیز فواصل تیر 7/. مسیر افقی تعیین میشود.

.

http://powercontrol.mihanblog.com/

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic