برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

جوشکاری یا اتصال ووصل دائمی دو قطعه به یکدیگر ، در در خشکی و چه در زیر آب انواع و روش های متفاوتی دارد. در این مطلب به روش جوشکاری در زیر آب اشاره شده است :

جوشکاری

انواع جوشکاری عبارت است از:

ü      جوش قوس الکتریکی

ü      نقطه جوش

ü      جوشکاری فلزات رنگین

ü      لحیم کاری

ü      جوشکاری به طریقه برق و گاز

ü      جوشکاری و یرشکاری در زیر آب

 

جوشكاری در زیر آب

بیش از یك صد سال است كه قوس الكتریكی در جهان شناخته شده و بكار گرفته می شود. اما اولین جوشكاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد- در آن زمان یك كارخانه كشتی سازی برای آب بند كردن نشت های موجود در پرچ های زیر كشتی كه در آب واقع شده بود از جوشكاری زیر آبی بهره گرفت. در كارهای تولیدی كه در زیر آب انجام می پذیرد، جوشكاری زیر آبی یك ابزار مهم و كلیدی به شمار می آید. در سال 1946 الكترود های ضد آب ویژه ای توسط وان در ویلیجن1 در هلند توسعه یافت. سازه های فرا ساحلی از قبیل دكل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سكوهای ویژه ای كه در آب ها احداث می شوند، در سالهای اخیر به طرز چشمگیری در حال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نواقصی را در عناصر تشكیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند كرد. در این میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این

گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشكاری زیر آبی است.

 

طبقه بندی جوشکاری زیر اب

جوشكاری زیر آبی را می توان در دو دسته طبقه بندی كرد:

1.     جوشكاری مرطوب

2.     جوشكاری خشك

در روش جوشكاری مرطوب، عملیات جوشكاری در زیر آب اجرا شده و مستقیماً با محیط مرطوب سرو كار دارد. در روش جوشكاری خشك، یك اتاقك خشك در نزدیكی محلی كه می بایستی جوشكاری شود ایجاد شده و جوشكار كار خود را با قرار گرفتن در داخل اتاقك انجام می دهد.

 

 جوشكاری مرطوب:

نام جوشكاری مرطوب حاكی از آن است كه جوشكاری كه در زیر آب صورت می پذیرد، مستقیماً در معرض محیط مرطوب قرار دارد. در این روش از جوشكاری از نوعی الكترود ویژه استفاده می شود و جوشكاری به صورت دستی درست مانند همان جوشكاری كه در فضای بیرون آب انجام می شود، صورت می گیرد. آزادی عملی كه جوشكار در حین جوش كاری از این روش دارد، جوشكاری مرطوب را موثر تر و به روشی كارا و از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه كرده است. تامین كننده نیرویجوشكاری روی سطح مستقر شده است و توسط كابل ها و شیلنگ ها به غواص یا جوشكار متصل می شود.

 

در جوشكاری مرطوب MMA (جوشكاری قوس فلزی دستی)2 دو مشخصه زیر بكار گرفته می شود:

تامین كننده نیرو: dc

قطبیت: قطبیت منفی

اگر از جریان DC و قطب + استفاده شود، برقكافت روی داده و سبب خرابشدگی و از بین رفتن سریع اجزاء فلزی نگهدارنده الكترود می شود. برای جوشكاری مرطوب از جریان AC نیز به دلیل عدم امنیت كافی و وجود مشكلاتی كه در حفاظت از قوس در زیر آب وجود دارد، استفاده نمی شود.

منبع تغذیه می بایستی یك دستگاه جریان مستقیم كه دارای رده بندی آمپر بین 300 تا  400 است، باشد. دستگاههای جوشكاری ژنراتور موتور اغلب برای جوشكاری مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد. پیكره دستگاه جوشكاری می بایستی در پایین، زیر كشتی قرار داده شده باشد. مدار جوشكاری می بایستی شامل نوعی سوئیچ مثبت باشد كه معمولاً از یك كلید تیغه ای استفاده می شود و از جوشكار غواص فرمان می گیرد. كلید تیغه ای در مدار الكترود می بایستی در تمام طول جوشكاری در برابر شكسته شدن مقاوم باشد و نیز از امنیت كافی برخوردار باشد. منبع تغذیه جوشكاری می بایستی در حین فرایند جوشكاری تنها به نگهدارنده الكترود وصل باشد. در این روش از جریان مستقیم همراه با الكترود منفی و نیز از نگهدارنده الكترود ویژه ای كه در برابر آب عایق هستند استفاده می شود. نگهدارنده های الكترود جوشكاری كه در زیر آب بكار گرفته می شوند از یك سر خمیده برای گرفتن الكترود و نگه داشتن آن در خود بهره می برند و ظرفیت پذیزش دو نوع الكترود را دارد.

نوع الكترودی كه به كار گرفته می شود بر طبق استاندارد AWS (انجمن جوشكاری امریكا)3 در طبقه بندی E6013 قرار گرفته است. این الكترود ها می بایستی ضد آب باشند و تمامی اتصالات نیز باید طوری عایق بندی شده باشد كه آب نتواند با قسمت های فلزی كوچكترین تماسی داشته باشد.اگر عایق بندی شكستگی داشته باشد و یا قسمتی از آن ترك داشته باشد، آنگاه آب می تواند با فلز رسانا تماس پیدا كرده ، موجب ایجاد نقص و در نهایت كار نكردن قوس شود. به علاوه اینكه ممكن است خوردگی سریع مس در قسمتی كه عایق ترك خورده است، ایجاد شود.

 

 

جوشكاری بیش فشار4 (جوشكاری خشك)

جوشكاری بیش فشار در اتاقك های پلمپ شده در اطراف سازه یا قطعه ای كه می خواهد جوشكاری شود، استفاده می شود. این اتاقك در یك فشار معمولی پر از گاز می شود (كه معمولاً از هلیوم حاوی نیم بار5 اكسیژن است). این جایگاه روی خطوط لوله قرار گرفته و با هوایی مخلوط از هلیو و اكسیژن كه قابل تنفس باشد پر شده و در فشاری كه جوشكاری آنجا صورت می پذیرد و یا فشاری بیشتر از آن اجرا می شود. در این روش در اتصالات جوش بسیار با كیفیتی ایجاد می شود به طوری كه با اشعه ایكس و دیگر تجهیزات لازم ایجاد می شود. فرایند جوشكاری قوس گاز تنگستن در این قسمت بكار گرفته خواهد شد. محوطه زیر جایگاه در معرض آب قرار دارد. بنابراین جوشكاری در محل خشكی صورت گرفته ولی در فشار هیدرو استاتیكی آب دریا كه در محیط مجاور آن قرار دارد.قوس الكتریكی چیست؟  

در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) كشف كرد كه اگر دو تكه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل كنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس كمی از هم جدا كنیم شعله روشنی بین دو تكه زغال دیده می شود. و انتهای آنها كه از شدت گرما سفید شده است نور خیره كننده ای گسیل می دارد. قوس الكتریكی هفت سال بعد دیوی (H.Davy) فیزیكدان انگلیسی این پدیده را مشاهده نمود و پیشنهاد كرد كه این پدیده به احترام ولتا قوس ولتا نامیده شود.

آزمایش ساده

اگر بخواهیم در یك روش ساده ای ایجاد قوس الكتریكی را نشان دهیم باید دو تكه كربن را روی گیره قابل تنظیم سوار نمود (بهتر است كه به جای زغال چوب معمولی میله خاصی كه از كربن قوس ساخته می شود و با فشار دادن مخلوط گرافیت ، كربن سیاه و مواد چسبنده به وجود می آیند، استفاده شود.

چشمه جریان می تواند برق شهر هم باشد برای اجتناب ازاینكه در لحظه تماس تكه های كربن مدار كوتاه ایجاد شود باید رئوستایی به طور متوالی به قوس وصل شود.

معمولا برق شهر با جریان متناوب تغذیه می شود. ولی در صورتی كه جریان مستقیم از آن عبور كند قوس پایدارتر است به طوری كه یكی از الكترودها همیشه مثبت «آند)و دیگری همواره منفی «كاتد)است.

ماهیت قوس الكتریكی

در قوس الكتریكی الكترودها در اثر حرارت سفید رنگ می شود. ستونی از گاز ملتهب رسانای خوب الكتریكی بین الكترودها وجود دارد. در قوس معمولی این ستون نوری بسیار كمتر از نور تكه های كربن سفید شده از آزمایش‌های مربوط به گرما گسیل می كنند. چون الكترود مثبت دمایش از الكترود منفی بیشتر است زود تر از بین می رود. در نتیجه تصعید شدید كربن صورت گرفته و در آن الكترود (الكترود مثبت) فرورفتگی به وجود می آید كه به دهانه مثبت معروف است و داغ ترین نقطه الكترودهاست.
دمای دهانه در هوا و در فشار جو به 4000 درجه سانتیگراد می رسد. در لامپ های قوسی سازوكارهای منظم و خود كار خاصی برای نزدیك كردن تكه های كربن با سرعت یكنواخت وقتی با سوختن از بین می روند، مورد استفاده قرار می گیرند. برای اینكه سایش و خوردگی الكترود مثبت به خاطر دمای بالایش بیشتر است،برای همین همیشه الكترود كربن مثبت كلفت تر از الكترود منفی اختیار می شود.

دماهای بالا در قوس الكتریكی

قوس الكتریكی می تواند بین الكترودهای فلزی ساخته شده از آهن ، مس و غیره نیز بگیرد. در این حالت الكترودها به میزان زیادی ذوب و تبخیر می شوند و این عمل به مقدار زیادی آزمایش‌های مربوط به گرما احتیاج دارد. به این دلیل دمای مركز الكترود فلزی معمولا كمتر از دمای الكترود كربنی است (2000 تا 2500 درجه سانتیگراد).


قوسی كه بین الكترودهای كربن در گاز فشرده ای قرار می گیرد (حدود 20atm) بالا رفتن دمای مركز مثبت تا 5900 درجه سانتیگراد یعنی دما روی سطح خورشید را ممكن ساخته است. معلوم شده است كه كربن در این حالت ذوب می شود. دمای باز هم بالاتری را می توان در ستونی از گاز و بخاری كه از آن تخلیه الكتریكی می گذرد، به دست آورد.

بمباران شدید این گاز و بخار با الكترون ها و یون هایی كه با میدان الكتریكی قوس شتاب گرفته اند دمای ستون گاز را 6000 تا 7000 درجه سانتیگراد می رساند. به این دلیل تقریبا تمام مواد شناخته شده در ستون قوس الكتریكی ذوب و تبخیر می شوند. و بسیاری از واكنش های شیمیایی كه در دماهای پایین انجام شدنی نیستند، با قوس الكتریكی امكان پذیر می شوند. مثلا میله های چینی دیر گداز در شعله قوس به سهولت ذوب می شود.

چگونگی ایجاد تخلیه قوس الكتریكی

برای ایجاد تخلیه قوس الكتریكی به ولتاژ زیادی احتیاج نیست با ولتاژ 40 تا 45 ولت بین الكترود ها می توان قوس را به وجود آورد. از طرف دیگر جریان داخل قوس زیاد است. مثلا حتی در قوس كوچك جریان به 5 آمپر می رسد، در حالیكه در قوس های بزرگ كه در مقیاس صنعتی به كار می روند جریان به صدها آمپر بالغ می شود. این به این معنا ست كه مقاومت قوس پایین است و از این رو ستون گاز تابان رسانای الكتریكی خوبی است.

یونیزاسیون گاز با انرژی قوس الكتریكی

یونش شدید گاز با قوس الكتریكی به آن دلیل امكان پذیر است كه كاتد قوس الكتریكی تعداد زیادی الكترون گسیل می داد. این الكترون ها با برخورد با گاز داخل شكاف تخلیه گازی آن را یونیزه می كنند. گسیل الكترونی شدید از كاتد از آنجا ممكن می شود كه خود كاتد تا دمای بسیار بالایی گرم می شود (بسته به ماده از 2200 تا 3500). وقتی كه الكترودهای قوس در ابتدا تماس داده شوند تقریباً تمام گرمای ژول كه از الكترود ها می گذرد در ناحیه تماس كه مقاومت بسیار دارد آزاد می شود.

به این دلیل انتهای الكترودها به شدت گرم می شوند كه برای گیراندن قوس به هنگام جداكردن آنها كافی است آن وقت كاتد قوس توسط جریانی كه از قوس می گذرد، در حالت التهاب می ماند. در این فرایند بمباران كاتد توسط یون هایی كه به آن برخورد می كند نقش اصلی را ایفا می كند.

مشخصه جریان ولتاژ قوس الكتریكی

یعنی بستگی جریان الكتریكی در قوس الكتریكی به ولتاژ بین الكترودها ، ویژگی خاصی دارد. در فلزات و الكترولیت ها جریان متناوب با ولتاژ افزایش می یابد «قانون اهم). در صورتیكه برای رسانش القایی گازها جریان ابتدا با ولتاژ زیاد می شود، سپس اشباع شده و مستقل از ولتاژ است.

بنابر این افزایش جریان در تخلیه قوسی به اندازه مقاومت در شكاف بین الكترودها و ولتاژ بین آنها منجر می شود. برای اینكه تابانی قوس پایدار بماند رئوستا یا مقاومت الكتریكی قوی دیگری را باید به طور متوالی به آن بست.
 

پکیج های دیواری و زمینی یکی از لوازم پرکاربرد امروزی در منازل ،ادارات  و ... می باشد . دانستن مطالب اولیه در خصوص نحوه عملکرد و رفع عیب های مشخص یکی از ضروریات است . با مطالعه این مطلب می توانید نیازهای اولیه در سرویس وتعمیر پکیج های زمینی را بر طرف نمایید.

پکیج های زمینی >

1-      پکیج روشن نمی شود، ممکن است :

 

1-1)برق قطع شده باشد

1-2)برق ورودی به پکیج قطع باشد

1-3)دمای آب بیش از دمای تنظیم شده برای ترموستاتباشد

1-4)مشعل معیوب باشد

1-5)سیم کشی داخلی دستگاه معیوب شده باشد.

1-6)ترموستات ایمنی (سوئیچ حفاظتی درست عمل نمی کند )

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         ترموستات را تنظیم نمایید.

·         دکمه ی رست ترموستات ایمنی را فشار دهید

·         سیم کشی داخلی دستگاه را کنترل نمایید

·         مشعل تست و بررسی نمایید

 

2-پکیج کار می کند ولی دما افزایش پیدا نمی کند ؟ مکن است :

 

2-1) مشعل تنظیم نیست

2-2)دیگ پکیج کثیف شده است

2-3) ظرفیت پکیج برای سیتم حرارت مرکزی کوچک است

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         مشعل را تنظیم نمایید

·         دیگ را با استفاده از روش های اصولی تمیز نمایید

·         ظرفیت پکیج و فضای مورد استفاده را بررسی نمایید

 

3-رادیاتورها در زمستان سرد هستند ؟ علت آن ممکن است یکی از موارد زیر باشد.

 

3-1)کلید انتخاب زمستانی تابستانی روی تابستان است

3-2)ترموستات شوفاژ روی درجه پایین تنظیم شده است

3-3) پمپ شوفاز معیوب شده است

3-4) مشعل کار نمکند

3-5) پمپ آب شوفاژ  سوخته است

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         کلید را در وضعیت درست قرار دهید

·         ترموستات را روی درجه مناسب تنظیم کنید

·         پمپ شوفاز را سرویس نمایید

·         مشعل را کنترل و سرویس نمایید

 

4- رادیاتورها در تابستان نیز گرم هستند > مکن است :

 

4-1) شیرهای رفت و برگشت آب در رادیاتور ها باز هستند

4-2) شیرهای رفت و برگشت آب گرم شوفاژ باز است

4-3) کلید تعیین حالت زمستانی و تابستانی روی حالت زمستانی تنظیم است .

 

برای رفع عیب می باید :

·         کلید را در وضعیت درست قرار دهید

·         شیرهای رفت و برگشت شوفاژ را ببندید

 

5-درجه تنظیم ترموستات خود به خود زیادمی شود. علت آن عبارت است از :

 

5-1) کپسو.ل ترموستات از غلاف خود خارج شده است

5-2)ترموستات معیوب شده است

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         کپسول را در جای خود قرار دهید

·         ترموستات را تعویض نمایید

   

     6- دمای آب گرم بهداشتی پایین است ؟ مکن است :

 

6-1) کویل مخزن ذخیره رسوب گرفته است

6-2) پمپ آب گرم بهداشتی اشکال دارد.

6-3) ترموستات آب گرم بهداشتی روی درجه کم تنظیم شده است >

6-4) ترموستات معیوب شده است

6-5) مشعل اشکال دارد.

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         کویل مخزن را سرویس و رسوبگیری نمایید

·         ترمستات را تنظیم نمایید و یا تعویض کنید .

·         مشعل را از نظر کاری بررسی و منترل نمایید

 

    7- قسمتی از رادیاتور گرم و قسمتی از آن سرد است > علت آن ممکن است :

    

     7-1) رادیاتور ها هواگرفته است

 

     برای رفع عیب می باید :

     

·         رادیاتور را هواگیری نمایید

·         فشار دستگاه پکیج را تنظیم نمایید

 

8- ترموستات تا حدی عمل می کند و سپس رست می گردد. مکن است :

 

 8-1) داخل دیگ رسوب زیادی گرفته باشد

8-2) آب وردی به داخل سیستم کم است

8-3) هوا داخل سیستم وجود دارد.

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         دیگ را با مواد مجاز رسوب زدائی نمایید

·         سیستم و رادیاتورها را هواگیری نمایید

·         سطح آب داخل دستگاه را افزایش دهید

 

9-مشعل گاز بوی بد متصاعد می کند . مکن است به علت :

 

9-1) گرفتگی دودکش باشد

9-2) هوا به خوبی تهویه نمی گردد

9-3) مشعل تنظیم نیست

 

برای رفع عیب می باید :

 

·         دودکش را پاک سازی نمایید

·        محل تهویه هوا را برای مشعل آماده نمایید

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات