برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

ادوات ورودی ( سنسورها ، ترانسدیوسرها و ترانسمیترها )
سنسورها ، ترانسدیوسرها و ترانسمیترها اجزای یک پروسه صنعتی هستند که کاربردهای فراوانی در پروسه های متنوع دارند.
کاربرد عمده این قطعات در ارزیابی عملکرد سیستم و ارائه یک فیدبک با مقدار و وضعیت مناسب است که بدین ترتیب کنترلر سیستم متوجه وضعیت کارکرد آن و چگونگی حالت خروجی خواهد شد .

تعریف سنسور

یک سنسور بنا به تعریف ، قطعه ای است که به پارامترهای فیزیکی نظیر حرکت ، حرارت ، نور ، فشار ، الکتریسیته ، مغناطیس و دیگر حالات انرژی حساس است و در هنگام تحریک آنها از خود عکس العمل نشان می دهد .

تعریف ترانسدیوسر

یک ترانسدیوسر بنا به تعریف ، قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد ، بدین معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد ، سنسور فشار پارمتر را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد ، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی قابل درک برای کنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سیم های فلزی ، تبدیل می کند .بنابراین همواره خروجی یک ترانسدیوسر ، سیگنال الکتریکی است که در سمت دیگر خط می تواند مشخصه ها و پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، جریان و فرکانس را تغییر دهد ، البته به این نکته باید توجه داشت که سنسور انتخاب شده باید از نوع سنسورهای مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد و بتواند مثلأ دمای اندازه گیری شده را به یک سیگنال بسیار ضعیف تبدیل کند که در مرحله بعدی وارد ترانسدیوسر شده و سپس به مدارهای الکترونیکی تحویل داده خواهد شد .
برای درک این مطلب به تفاوتهای میان دو سنسور انداره گیر دما می پردازیم : ترموکوپل و درجه حرارت جیوه ای ، دو نوع سنسور دما هستند که هر دو یک عمل را انجام می دهند ، اما ترموکوپل در سمت خروجی سیگنال الکتریکی ارائه می دهد ، در حالی که درجه حرارت جیوه ای خروجی خود را به شکل تغییرات ارتفاع در جیوه داخلش نشان می دهد .

تعریف ترانسمیتر

ترانسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند ، مثلأ یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح ماکروولت یا میلی ولت یا میلی آمپرتولید می کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسمیتر به سیگنالی در سطوح صفر تا ده ولت و یا 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل شود. ترانسمیترها عمومأ از قطعاتی مثلop-amp برای تقویت و خطی کردن این سطوح ضعیف سیگنال استفاده می کند . سنسورها و ملحقات آنها مثل ترانسدیوسرها را در گروه های بزرگی تحت عنوان ابزار دقیق قرار داده و آنها را بر اساس نوع انرژی قابل استفاده و روشهای تبدیل ، دسته بندی می کنند .

http://honarjo.com/modules/smartsection/item.php?itemid=632

دستگاه های اندازه گیری ترموکپلی

یکی دیگر از وسایل اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری ترموکوپلی هستند . که می توان از ان در اندازه گیری ولتاژ و جریان(به خصوص جریان) در فرکانس های بالا استفاده کرد. در زیر به طور خلاصه وار توضیحاتی در مورد این دستگاه اورده شده است

ترموکوپل چیست و اساس کار دستگاه های ترموکپلی:

همان طور که می دانید ترموکوپل از دو فلز غیر همجنس تشکیل شده است که در یک نقطه به هم جوش یا متصل شده اند.

اگر نقطه ی اتصال را گرم کنیم یک اختلاف پتانسیل در دو سر آزاد آن ایجاد می شود که به 2 چیز بستگی دارد:

1) جنس فلز های بکار رفته

2)درجه حرارت اعمال شده به نقطه ی اتصال

با اعمال این ولتاژ به یک میلی آمپرسنج ، جریان از آن عبور می کند و باعث انحراف عقربه های دستگاه می شود(به این ترتیب جریان قابل اندازه گیری است)

اجزای سازنده ی دستگاه های ترموکوپلی:

دستگاههای ترموکوپلی از یک مبدل حرارتی به الکتریکی و یک دستگاه با قاب گردان و اهنربای دائم تشکیل شده است که مبدل حرارتی خود از یک سیم حرارتی ( جریام مورد سنجش از آن عبور می کند ) و یک ترموکوپل( که حرارت ایجاد شده را به اختلاف پتانسیل تبدیل می کند ) تشکیل می شود.

دستگاه های ترموکوپلی یک دستگاه موثر سنج:

از آنجایی که درجه حرارت متناسب با انرژی داده شده به سیم حرارتی ( دارای مقاومت R) می باشد پس می توان با چنین ترموکوپلی یک امپرمتر ویا ولتمتر موثرسنج ساخت(در مطالب بعد در مورد دستگاه های موثرسنج توضیحاتی بیشتری خواهم داد)

فلزات ترموکوپلی:

فلزاتی که برای ساختن ترموکوپل مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:آهن، مس، پلاتین وآلیاژهایی مثل نیکل ، کرم ،کنستانتان و... می باشد.

درجه بندی دستگاه های ترموکوپلی:

اشل دستگاه های اندازه گیری ترموکوپلی خطی نیست زیرا ولتاژ ایجاد شده با مجذور مقدار موثر ولتاز یا جریان متناسب است.

 

ترانسدیوسرهای نوری

 

همون  طور که می دونید به دلیل سادگی و برتری اندازه گیری الکتریکی معمولا کمیات غیر الکتریکی به الکتریکی تبدیل و سپس اندازه گیری می شوند وترانسدیوسر ها وسایلی هستند که این تبدیل را برای ما انجام می دهند.

ترانسدیوسرهای نوری یکی از انواع ترانسدیوسر ها هستند که امروز به طور مختصر طرز کار دو تراندیوسر نوری را بررسی می کنیم:

1) ترانسدیوسر فوتوالکتریک:

ترانسدیوسر فوتوالکتریک پرتو نور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند به این ترتیب که نور به قسمت کاتد می خورد و الکترون هایی را آزاد می سازد این الکترون ها به طرف اند جذب می شوند و در نتیجه یک جریان الکتریکی در مدار خارجی ایجاد می کنند 

همون طور که در شکل می بینید این آند و کاتد در یک محفظه قرار دارند این محفظه از جنس شیشه و یا کوارتز است و داخل اون یا خلا است و یا از گاز خنثی پر شده است.

2)ترانسدیوسر نور رسانا:

یکی دیگر از انواع ترانسدیوسر های نوی ترانسدیوسر نور رساناست وقتی نور به قسمت نیمه رسانای مدار که در شکل با عدد یک نشان داده شده می رسد مقاومت آن کاهش پیدا می کند و در نتیجه جریان افزایش می یابد پس با توجه به افزایش جریان می توان میزان نور را اندازه گرفت

این ترانسدیوسرها برای اندازه گیری تشعشع  موج بسیار مفید است

http://barghstudent.mihanblog.com/post/14

                                                                            

سنسورها ، ترانسمیترها و ترانسمیترها اجزای یک پروسه صنعتی هستند که کاربردهای فراوانی در پروسه های متنوع دارند.

کاربرد عمده این قطعات در ارزیابی عملکرد سیستم و ارائه یک فیدبک با مقدار و وضعیت مناسب است که بدین ترتیب کنترلر سیستم متوجه وضعیت کارکرد آن و جگونگی حالت خروجی خواهد شد .
یک سنسور بنا به تعریف ، قطعه ای است که به پارامترهای فیزیکی نظیر حرکت ، حرارت ، نور ، فشار ، الکتریسیته ، مغناطیس و دیگر حالات انرژی حساس است و در هنگام تحریک آنها از خود عکس العمل نشان می دهد .
یک ترانسدیوسر بنا به تعریف ، قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد ، بدین معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد ، سنسور فشار پارمتر را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد ، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی قابل درک برای کنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سیم های فلزی ، تبدیل می کند .بنابراین همواره خروجی یک ترانسدیوسر ، سیگنال الکتریکی است که در سمت دیگر خط می تواند مشخصه ها و پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، جریان و فرکانس را تغییر دهد ، البته به این نکته باید توجه داشت که سنسور انتخاب شده باید از نوع شنشورهای مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد و بتواند مثلأ دمای اندازه گیری شده را به یک سیگنال بسیار ضعیف تبدیل کند که در مرحله بعدی وارد ترانسدیوسر شده و سپس به مدارهای الکترونیکی تحویل داده خواهد شد .

برای درک این مطلب به تفاوتهای میان دو سنسور انداره گیر دما می پردازیم : ترموکوپل و درجه حرارت جیوه ای ، دو نوع سنسور دما هستند که هر دو یک عمل را انجام می دهند ، اما ترموکوپل در شمت خروجی سیگنال الکتریکی ارائه می دهد ، در حالی که درجه حرارت جیوه ای خروجی خود را به شکل تغییرات ارتفاع در جیوه داخلش نشان می دهد .

ترانسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند ، مثلأ یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح ماکروولت یا میلی ولت یا میلی آمپرتولید می کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسمیتر به سیگنالی در سطوح صفر تا ده ولت و یا 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل شود. ترانسمیترها عمومأ از قطعاتی مثلop-amp برای تقویت و خطی کردن این سطوح ضعیف سیگنال استفاده می کند .

سنسورها و ملحقات آنها مثل ترانسدیوسرها را در گروه های بزرگی تحت عنوان ابزار دقیق قرار داده و آنها را بر اساس نوع انرژی قابل استفاده و روشهای تبدیل ، دسته بندی می کنند .


کاتالوگ ترانسمیترهای موجود در بازار

کاتالوگ کامل ترانسمیترهای موجود در بازار البته به زبان انگلیسی

    * ترانسمیترها:


ترانسدیوسرهای نوری

سلام

امروز می خوام  ترانسدیوسرهای نوری رو براتون معرفی کنم

همون  طور که می دونید به دلیل سادگی و برتری اندازه گیری الکتریکی معمولا کمیات غیر الکتریکی به الکتریکی تبدیل و سپس اندازه گیری می شوند وترانسدیوسر ها وسایلی هستند که این تبدیل را برای ما انجام می دهند.

ترانسدیوسرهای نوری یکی از انواع ترانسدیوسر ها هستند که امروز به طور مختصر طرز کار دو تراندیوسر نوری را بررسی می کنیم:

1) ترانسدیوسر فوتوالکتریک:

ترانسدیوسر فوتوالکتریک پرتو نور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند به این ترتیب که نور به قسمت کاتد می خورد و الکترون هایی را آزاد می سازد این الکترون ها به طرف اند جذب می شوند و در نتیجه یک جریان الکتریکی در مدار خارجی ایجاد می کنند 

همون طور که در شکل می بینید این آند و کاتد در یک محفظه قرار دارند این محفظه از جنس شیشه و یا کوارتز است و داخل اون یا خلا است و یا از گاز خنثی پر شده است.

2)ترانسدیوسر نور رسانا:

یکی دیگر از انواع ترانسدیوسر های نوی ترانسدیوسر نور رساناست وقتی نور به قسمت نیمه رسانای مدار که در شکل با عدد یک نشان داده شده می رسد مقاومت آن کاهش پیدا می کند و در نتیجه جریان افزایش می یابد پس با توجه به افزایش جریان می توان میزان نور را اندازه گرفت

این ترانسدیوسرها برای اندازه گیری تشعشع  موج بسیار مفید است.


TMT136,TMT137TMT146,TMT147TMT2020TMT2123TMT2070TMT2153

    * ترانسمیتر های هوشمند:

TMD832TMD842TMT121TMT122TMT127TMT162TMT165TMT180TMT181TMT182TMT184ATT61,ATT71

 

http://mehdighadamgahi.blogfa.com/post-635.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات