برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

لامپ فلورسنت(مهتابی):مدارروشنایی لامپ فلورسنت برخلاف لامپ های معمولی برای روشن شدن نیازبه وسایل كمكی نظیر((چك(ترانس مهتابی)واستارت))دارد.چون اساس تامین روشنایی دراین لامپ توسط گازداخل لامپ انجام می گیرد.واین گازبرای عمل كردن نیازبه ولتاژلحظه ای800-1000ولت دارد(درلحظه استارت)ازچك و استارت به این منظوراستفاده می شود. استارت باقطع ووصل لحظه ای باعث می شود.چك شك الكتریكی تاحدود800-1000ولت ایجاد كند كه درنتیجه ان لامپ فلورسنت روشن شود.

پس ازروشن شدن لامپ اولاًنیازی به استارت نیست  وعملاًازمدارخارج است ثانیاً چك به عنوان مقاومت عمل می كند وباعث كم شدن جریان مصرفی لامپ می شود.

لامپ های فلورسنت درطولهایcm 120باقطرcm4و60×4و30×2 cmساخته می شوندو همچنین بصورت گردنیزمی سازند توان مصرفی لامپ های فلورسنت 40،32،20وات می باشد كه هركدام چك مخصوصی دارند.ازنظربازده نوردرمصرف یكسان نورش 3برابرلامپ معمولی است.دلیل رنگی بودن لامپ های فلورسنت ،نوع گازتزریقی به لامپ می باشد.

داخل استارت مهتابی ازتیغه بیمتالی استفاده می شود.بیمتال دوتیغه فلزی غیرهمجنس است كه درموقع حرارت ازخودعكس العمل نشان می دهد.همچنیندرداخل استارت مهتابی ازیك خازن برای جلوگیری ازاثرات ناشی ازامواج الكترومغناطیسی درلحظه روشن شدن لامپ ،برروی لوازم صوتی وتصویری می باشد.

برای نصب مدارواجرای سیم كشی لامپ فلورسنت نیازبه پایه درطرفین،چك واستارت(استارتر)می باشد.

برای اتصال موازی لامپ های فلورسنت :ابتدا باید سیم فازرابعدازعبور

ازفیوزبه یكی ازكنتاكت كلید وكنتاكت دوم كلید رابه یكی ازكنتاكت چك و

كنتاكت دوم چك رابه ته یكی ازكنتاكت پایه ها و كنتاكت دوم ان پایه رابه یكی ازكنتاكت استارت وكنتاكت دوم استارت رابه یكی ازكنتاكت پایه دوم وسیم نول را به كنتاكت دوم همان پایه وصل نمود.

اتصال متوالی(سری) لامپ های فلورسنت: فقطدریك مورد لامپ های فلورسنت را می توان بصورت سری وصل كرد كه دوتا لامپ W20موجود باشد.

نحوه اتصال سری لامپ های فلورسنت :(برای این كارابتداسیمی كه ازكنتاكت چك خارج شده رابه یكی ازكنتاكت یكی از پایه های لامپ اول وكنتاكت دوم انرابه یكی ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه یكی ازكنتاكت پایه دوم ان لامپ وكنتاكت دوم ان پایه رابه یكی ازكنتاكت پایه های ان و وكنتاكت دوم انرابه یكی ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه یكی ازكنتاكت پایه دوم ان لامپ وسیم نول رابه كنتاكت مانده وصل می كنیم.)وبااستفاده ازیك چك W40انها راروشن نمود.

درمدار دولامپ فلورسنت بصورت موازی خازن سری شده باچك دوم به منظورجلوگیری ازاثراستروبوسكوپی (سوسوزنی) لامپ های فلورسنت وهمچنین ازبین بردن خاصیت سلفی چك برمقدارمصرف برق استفاده شده است.

اثراستروبوسكوپی :قطع های لحظه ای جریان متناوب به دلیل وجود فركانس (بادرنظرگرفتن منحنی AC)باعث ایجاد خاصیت سوسوزنی درنورلامپ مهتابی می گردد. بااستفاده ازخازن ،بین قطع انها فاصله می افتد به عبارت دیگربطورهمزمان قطع نمی شوند ازاین خازن درداخل قابهای دوتایی سه تایی مهتابی استفاده می شود ودرجاهایی بكارمی روند كه نوربسیاردقیق موردنظرباشد.

The stroboscopic effect is a visual phenomenon caused by aliasing that occurs when continuous motion is represented by a series of short or instantaneous samples. It occurs when the view of a moving object is represented by a series of short samples as distinct from a continuous view, and the moving object is in rotational or other cyclic motion at a rate close to the sampling rate. It also accounts for the "wagon-wheel effect", so called because in video or film, spoked wheels on horse-drawn wagons sometimes appear to be turning backwards.

A strobe fountain, a stream of water droplets falling at regular intervals lit with a strobe light, is an example of the stroboscopic effect being applied to a cyclic motion that is not rotational. When viewed under normal light, this is a normal water fountain. When viewed under a strobe light with its frequency tuned to the rate at which the droplets fall, the droplets appear to be suspended in mid-air. Adjusting the strobe frequency can make the droplets seemingly move slowly up or down.

تسترچك واستارت مهتابی:درمدارلامپ های فلورسنت ممكن است هریك ازچك،استارت،لامپ معیوب شوند كه درنتیجه لامپ روشن نشود.معیوب بودن لامپ رامی توان توسط اهمتریا نگاه كردن به دوطرف ان تشخیص داد.باوصل اهمتربه دوالكترودهرطرف لامپ،عقربه اهمتربایدحركت كند ،درغیراین صورت لامپ معیوب است.همچنین تیره شدن زیاد طرفین لامپ نشان ازپایان عمرلامپ می باشد.

درصورت سالم بودن لامپ برای تعیین سالم یا ناسالم بودن چك واستارت ،تشكیل مداری  بنام تسترچك واستارت می دهیم.به این منظوریك لامپ معمولی،هریك ازچك واستارت بطورسری متصل نموده وبه برق وصل

  می كنیم.   درتسترچك درصورت سالم بودن چك لامپ بانوركم روشن می شود.ودرصورت معیوب بودن ممكن است اصلاً لامپ روشن نشود یا لامپ بانورطبیعی روشن شود.  

درتستراستارت (استارتر):درصورت سالم بودن استارت لامپ بصورت چشمك زن روشن می شود.ودرصورت معیوب بودن، یالامپ روشن نمی شود ویا بطور پیوسته روشن می شود.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات