تاکنون بحث های زیادی راجع به اینکه زندگی در کنار خطوط نیرو با ولتاژقوی برای سلامتی افراد خطرناک است ، به میان آمده است.اگر چه نتایج بسیاریاز مطالعات چنین ارتباطی را ثابت نکرده ولی مردم همچنان مسرانه به تاثیرمنفی خطوط نیرو بر سلامتی تاکید دارند.

  بیماری هایی که به این ارتباط و نزدیکینسبت می دهند عبارتند از : لوسمی در دوران کودکی، سرطان ها، آریتمی قلبی،سقط جنین، تولد نوزاد کم وزن، نقصان های تولد و سایر بیماریهایی که باعثمرگ و میر زود رس می شود.


علت نگرانی چیست؟
خط نیروی با ولتاژ قوی ، میدان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد می کند و هرآنچه در این میدان قرار گیرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بد نیست بدانید کهاین حقیقت تنها مربوط به خطوط نیرو نیست، بلکه دستگاه های مایکروویو،فرستنده های رادیو و تلویزیون و فرستنده های تلفن همراه نیز چنین تاثیریدارند. تنها مقدار اشعه ساتع شده از آنها متفاوت است. مسلما مقدار اشعه بافاصله گرفتن از منبع تولید به طور قابل ملاحظه ای کم می شود.(که البتهفرمولی پیچیده مربوط به اندازه گیری فاصله تاثیر وجود دارد). با این حال بهنظر محققان قرار گرفتن در معرض اشعه های این خطوط که حتی به راحتی از داخلمنزل قابل رویت است ، کاملا بی خطر است.
از طرفی بعضی از محققان آزمایشگاه حیوانات معتقدند که ساتع شدن چنین اشعهای باعث بروز مشکلاتی همچون افزایش روند سرطان در حیوانات می شود. حتی اگربپذیریم که چنین تاثیری نیز بر انسانها ممکن است، باید اعتراف کنیم که مادر زندگی روزانه خود با دستگاه های زیادی که چنین میدانهایی را تولید میکنند سرو کار داریم. از طرفی دیگر بعضی از مشاغل همچون کارکنان خطوط نیروبیشتر در تماس با چنین میدان هایی هستند و بنابراین درصد بیماریهای مربوطهدر آنها بسیار زیاد است.از طرف دیگر گفته می شود که درصد ابتلا به لوسمی دربین افراد ساکن نزدیک خطوط نیرو بیشتر است و این چنین نتایجی باعث شده استکه مردم به این مسئله بیشتر معتقد شوند.
در ۲۰سال اخیر مطالعات فراوانی راجع به بررسی تاثیر منفی خطوط نیروی باولتاژ بالا بر سلامتی انجام شده است. از بین این تحقیقات ، تحقیقی که اخیرادر انگلستان بر روی ۸۳هزار نفر از کارکنان صنعت برق انجام شده است ثابتکرده که درصد ابتلا به سرطان مغز یا افزایش مرگ و میر در این دسته افرادبیشتر از سایرین نمی باشد. در واقع باید گفت که گزارشات ارائه شده از مرکزتحقیقات ۹کشور، همگی به نتایج زیر دست یافته است:
هیچ شاهد و مدرکی راجع به تاثیر خطرناک خطوط نیرو بر سلامتی وجود ندارد.
اگر هم تاثیری وجود داشته باشد بسیار جزئی است.
مطالعات برای یافتن کوچکترین تاثیر خطوط نیرو بر سلامتی باید ادامه یابد.
این نتایج تا حدودی اطمینان بخش است اگرچه نمی تواند به طور کامل عدم خطر خطوط نیرو را ثابت کند.
چرا پاسخ روشن و درستی راجع به این مسئله وجود ندارد؟
محققان در تلاش برای اثبات این واقعیت هستند که پاسخ قطعی به این مسئلهکاری دشوار است. از بین این مسائل مهمترین آنها سختی اندازه گیری نتیجه اینتاثیر (مثل سرطان یا سقط جنین) و احتمال تاثیر سایر فاکتورها بر رویمطالعات می باشد. تعداد نتایج این ادعا شامل انواع بسیار متفاوتی ازبیماریها و امراض است که می توان گفت سایر منابع تولید چنین میدانی نیز میتواند همین تاثیرات را به همراه داشته باشد. بعلاوه مطالعه ای دیگر مدعیاست که اشعه تولید شده توسط خطوط نیرو در ساعت های مختلف شبانه روز متفاوتاست ، بنابر این تنها اندازه گیری فاصله از خطوط نیرو نمی تواند جواب منطقیدر اختیار بگذارد.
حرف آخر: ما هر روز در معرض دستگاه ها تجهیزاتی هستیم که بعضی از آنهامفید، بعضی مضر و بعضی بدون تاثیر است.اینکه با قاطعیت بتوان از تاثیراتمضر کاملا اجتناب کرد کار چندان ساده ای نیست. و به همین ترتیب نمی توان باقاطعیت کامل مدعی شد که زندگی در کنار خطوط نیرو برای سلامتی مضر است. تنها می توان اطمینان داشت که محققان هم اکنون در حال ادامه تحقیقات هستندتا بتوانند حتی کوچکترین اثر سوی این تجهیز را ثابت کنند.


با توجه به اینكه از مهمترین اهداف صنعت برق تامین برق مطمئن وتداوم سرویس دهی است لذا درراستای این اهداف نیازبه تعمیرات و نگهداری تجهیزات به روش خط گرم ضرورت پیدا می كند.
مزایای عمده این روش بشرح ذیل می باشد .

1- نیل به اهداف صنعت برق
2- رضایت مشتركین
3- فروش انرژی بیشتر
4- كمك به تولید بیشتر در بخش صنایع
5- كاهش تعداد و زمان خاموشی ها (كه از سه بعد، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است.)
6- جلوگیری از فرسودگی و استهلاك زود هنگام تجهیزات شبكه بخاطر كلیدزنی های مكرر
7- كاهش تلفات البته شایان ذكر است كه جهت پیاده سازی روش فوق مشكلاتی نیز بشرح ذیل وجود دارد


1- پرهزینه بودن و تامین وسایل وتجهیزات خط گرم
2- سرمایه گذاری بیشتر درامر آموزش های لازم
3- نیاز به افراد متخصص ومجرب كه مقاله حاضر بیشتر به بررسی تنگناها و راهكارهای اجرائی لازم می پردازد .


تاریخچه خط گرم در جهان
تعمیرات خط گرم برای نخستین بار درسال1913 درایالت اهایوامریكا صورت گرفت با توجه به سود سرشار مالی در این نوع تعمیرات شركت های دیگر نیز به این نوع تكنولوژی روی آوردند بطوریكه ازسال 1913 تا 1920 سه شركت سازنده تجهیزات خط گرم در ایالت های مختلف آمریكا مشغول بكار شدند .
بزرگترین شركت فعال درآن سالها شركت TIPS TOOLS بود كه انجام عملیات را تا سطح 33 كیلو ولت امكان پذیر ساخت و سپس با ساخت عایقهای بهتر تا سطح 66 كیلو ولت و در سال 1935 تا سطح ولتاژ 110كیلو ولت انجام عملیات ممكن شد .در سال 1937 شركت آمریایی A.B CHANCE شركت TIPS TOOLS را خریداری و تمامی فعالیتهای شركت را معطوف به مطالعه در زمینه تجهیزات خط گرم كرد بطوریكه در سال 1948 امكان تعمیرات تا سطح 300كیلو ولت ارتقاء یافت در سال 1954 تعمیرات در خط 345 كیلو ولت و در سال 1959 با تولید ماده شیمیایی اپوكسی گلاس كه درجه عایقی بسیار خوب (100 كیلو ولت در هر فوت) و مقاومت مكانیكی عالی جایگزین كلیه مواد در ساخت تجهیزات خط گرم شده است ایپوكسی گلاس از خانواده رزین هاست كه زیر مجموعه ای از پلیمرها هستند و در شرایط سنتز خاص می توان مقاومت مكانیكی بسیار خوب به همراه مقاومت الكتریكی عالی از آنها بدست آورد .
در حال حاضر شركت های زیادی در جهان مشغول تولید تجهیزات خط گرم هستند كه بزرگترین این شركت ها Hubble Power System می باشد و امكان هر نوع تعمیر برروی خطوط تا سطح 750 كیو ولت مهیا می باشد.

1960: اولین كار Bare hand
1970: پیشنهاد و تهیه استاندارد و دستورالعمل كار با خط گرم از طرف IEEE
1986: انتشار اولین دستورالعمل تدوین شده كار با خط گرم
1990: كار با خط گرم در كشورهای صنعتی نظیر آمریكا-كانادا-ژاپن