برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

منوی اصلی
میكروفون گان (Gun Mic or Tele Mic)
از این میكروفون هم در كار فیلم و هم در كار ویدئو در شرایط صدابرداری سر صحنه استفاده می شود. منظور آنست كه در هنگام ضبط فیلم ها و سریال ها در همان لحظات، صدایی كه از هنرپیشه ها ادا می شود، همزمان با ضبط تصاویر، ضبط گردد. علت استفاده از این میكروفون در صدابرداری سر صحنه آنست كه این میكروفون دارای زاویه (پولاپترن با زاویة بسته) می باشد كه می توان با هدف گرفتن به دهان شخص هنرپیشه، سخنان وی را ضبط كرد. همچنین از ورود نویزها به میكروفون جلوگیری می كند.
این میكروفون بنام تله میكروفون و یا میكروفون تفنگی (گان) است كه شكل آن به صورت زیر می باشد و دارای لوله ایست به طول 75 سانتی متر، كه در یك سمت آن نیز مشبك است.
بهترین نوع میكروفون از نوع خازنی می باشد. البته نوعی دیانامیكی وجود دارد كه در جاهای كم نویز استفاده می شود. البته نوع خازنی آن به دلیل آنكه نسبت به وزش باد و هر ارتعاش مكانیكی حساسیت زیادی دارد بنابراین آنها را روی یك پایه الاستیك (لرزه گیر) وصل می كنند تا با دنیای خارج ارتباط نداشته باشد. بنابراین آنها را روی یك پایه الاستیك (لرزه گیر) وصل می كنند تا با دنیای خارح ارتباط نداشته باشد. بنابراین میكروفون روی لرزه گیر و خود لرزه گیر نیز می تواند برروی بومس وار شو.د كه بوم دستی در روی پایه در استودیوها كه قابل حمل و نقل می باشد، قرار می گیرد. متعلقات یك میكروفون عبارت است از:
الف-لرزه گیر، ب-پایه دستی، ج-بادگیر.
منوی اصلی
دلایل استفاده از میكروفون گان
گاهی از مواقع در صدابرداری سر صحنه مجاز هستیم كه میكروفون را داخل كادر داشته باشیم و گاهی اوقات نیز هنگامی كه دوربین تصاویر درشت Closeup را می گیرد ما هم می توانیم میكروفون را به سوژه یا منبع نزدیك كنیم بطوریكه میكروفون دیده نشود و صدای قابل قبولی را ضبط نماییم. اما بعضی از اوقات دوربین در حال گرفتن تصاویر بزرگ Long می باشد و میكروفون نیز نباید در داخل كادر قرار گیرد. حال اگر میكروفون را از سوژه دورنگه داریم، دورنگه داشتن آن یعنمی كاهش قابلیت قبول بودن صدا، بنابراین دور بودن آن 2 مطلب را بوجود می آورد: 1-نویز زیاد می شود، 2-نسبت پس آوایی مكان به سیگنال زیاد می شود و وضوح یا درك مطلب كم می شود.
برای از بین بردن این معایب، می توان از میكروفون مخفی استفاده كرد كه خود میكروفون مخفی نیز دارای یك سری معایب می باشد كه:
الف-دست و پاگیری ایجاد می كند چرا كه این عمل در تمام صحنه ها برای ما ضروری نمی باشد.
ب-پرسپكتیو صدا را بر هم می زند. بنابراین باید از میكروفونی استفاده كنیم (در صدابرداری سر صحنه) كه معایب گفته شده را نیز برای ما حل كند كه بهترین میكروفون، میكروفون گان می باشد.
این میكروفون شكل استتار ندارد و می توان روی بوم دستی خارج از كادر قرار گیرد و مسئله نسبی پرسپكتیو را هم حل نماید. بنابراین اگر گروهی در شرایط تصویری خارج از استودیو بخواهند صدابرداری كنند، لازم است این میكروفون را همراه داشته باشند.
زاویه پترن این میكروفون حدود 50 است كه در زاویه 110 تا 120 نقطه كور این میكروفون است.
منوی اصلی
مكانیزم میكروفون گان (Gun)
مكانیزم كار این میكروفون طوری است كه عمل تغییر فاز را (phase change) برای صداهایی كه از اطراف به آن می رسد انجام می دهد. این عمل نیز توسط لولة این میكروفون صورت می گیرد چرا كه لوله می تواند صدا را هم از جلو و هم از كناره های جانبی بگیرد و وارد لوله كند. صداهایی كه از جلو وارد یم شوند هیچ اختلاف فازی ایجاد نمی نمایند و صدا همان طور می ماند. ولی در مورد صداهایی كه از كناره ها می رسند اختلاف فازی برای صداها ایجاد می كند كه اثر یكدیگر را خنثی می نمایند. (البته صداهای جانبی از شبكه كناری وارد می شود كه كارخانه جهت این اختلاف فاز، مقدار شبكه ها را محاسبه نموده است) و صدا فقط از جلو می رسد.
میكروفون هایی كه دارای چنین پترنی می باشند عبارت است از:
NK816P – NK816T - AKG – CK9
میكروفون مینی گال (Mini-Gun)
میكروفون گان در صدابرداری سر صحنه استفاده می شود چون این میكروفون در جاهایی كه دوربین زیاد بسته نیست و نویز هم كم است دردسر دارد یعنی با كوچكترین انحراف از نظر تمركز، صدا به اصطلاح out می گردد (به دلیل زاویه كم آن می باشد) از میكروفون دیگری به نام مینی گان كه كوچكتر از گان می باشد استفاده می كنیم چرا كه این میكروفون زاویه اش بازتر است. زاویه آن حدود 75 می باشد. و دیگر آنكه سبك تر می باشد.
از جمله این میكروفون ها MKH-416 – AKG-CK8 می باشند.
منوی اصلیمنوی اصلیمنوی اصلیمنوی اصلیمنوی اصلیمنوی اصلی

بخش دوم - میكروفونها (مبدلهای الكتروآكوستیكی)
میگروفونها یا مبدلهای الكترو آكوستیكی، دستگاههایی هستند كه تغییرات انرژی آكوستیكی را به انرژی الكتریكی تبدیل میكنند. (ضمناً عكس این مطلب نیز در مورد بلندگوها صادق است). همانطور كه میدانیم انرژی صوتی از نوع انرژی مكانیكی است و با جرم، محیط الاستیك و نیرو سروكار دارد. بنابراین حفظ و انتقال انرژی صوتی (آكوستیكی) در برد زیاد امكان پذیر نیست. فرض كنید انرژی صدای گفتگوی انسان به میزان انرژی رعد و برق (مثلاً 130) باشد: البته میدانیم كه برد انتقال این انرژی محدود است، در صورتی كه اگر این انرژی (صوتی) به انرژی الكتریكی تبدیل شود هرگونه تغییر و تبدیل روی آن به راحتی امكان پذیر است. برای مثال انرژی الكتریكی را می توان بعصر میزان تقویت كرد و آن را به هر نقطه در فواصل خیلی دور ارسال داشت مثلاً انتقال صدای گویندهای كه در جلوی میكروفن در استودیو به سایر نقاط از جهان صحبت میكند و این انرژی توسط فرستنده رادیویی به سایر نقاط با وسعت بسیار پخش میشود. انرژی الكتریكی به وسیله بلندگو مجدداً به انرژی آكوستیكی تبدیل میشود. با توجه به ماهیت انرژی آكوستیكی دستگاههائی كه كار تبدیل را انجام میدهند به هر ترتیب با عمل مكانیكی سرو كار دارند و سیستمهای نوسان كننده مكانیكی مطرح میشوند.
همانطور كه اگر شخصی در موقع صحبت كردن یك صفحه كاغذ را بطور كشیده در جلوی دهان خود قرار دهد، متناسب با دامنه و فركانس انرژی صوت كاغذ به ارتعاش در میآید، ممبران میكروفن بر اثر صورت ارتعاش مینماید، با استفاده از پدیدههای فیزیكی مانند پدیدههای القای الكترومانیتیك، اثر پیزد الكتریك، تغییرات ظرفیت خازن و تغییرات مقاومت گردد، ذغال انرژی اكوستیكی به انرژی الكتریكی تبدیل میكند.
قبل از پیشرفت علم الكترونیك و ساختن تقویتكنندههای مناسب معمولاً از شرایط نامناسب میكروفن استفاده میشد، زیرا اگر بخواهیم سیگنال خروجی میكروفون بر حسب فركانس در نوار 20 تا 20000 هرتز خطی باشد را ندمان میكروفن بسیار ناچیز خواهد بود. بطوریكه اگر سیگنال بلافاصله درون بدنه میكروفن تقویت نشود بر اثر ضعیف بودن دامنه سیگنال نونه بسیاری وارد شده و عملاً استفاده از آن سیگنال با كیفیت مناسب بدون استفاده از تقویت كننده اولیه امكانپذیر نمیباشد.
بنابراین در محاسبه میكروفن بدون استفاده از تقویتكننده سعی میشود راندمان نسبتاً بالا باشد كه موجب باریك و ناصاف شدن پاسخ فركانس میشود. مانند میكروفن ذغالی كه دارای راندمان خوب بوده ولی پهنای نوار فركانس آن كم و ناصاف میباشد. امروزه در بیشتر موارد از میكروفونهای با كیفیت خوب در امر صدابرداری در رادیو و تلویزیون و استودیها استفاده میشود كه دارای تقویت كنندههای اولیه الكترونیكی میباشد.
ضمناً میكروفون های با كیفیت عالی برای كارهای دقیق اندازهگیری بدون نویز و بدون دیستورشن (اعوجاج) هر نوع تغییر شكل ناخواستهای كه در سیستم بر روی سیگنال بوجودآید دیستورثن (Distortion) یا اعوجاج گفته میشود) ساخته میشود و در نوار فركانس 20 تا 20000 هرتز پاسخ خطی دارند كه در آزمایشگاههای تحقیقاتی از آنها استفاده میشود.
میكروفون ها تغییرات فشار صوت درون محیط را به تغییرات مشابهی از ولت یا جریان در داخل مدار الكتریكی كه متصل به آن است تبدیل مینمایند كه این جریان وارد دستگاههای تقویت كننده شده و پس از عملیاتهای مختلف توسط بلندگو به انرژی صوتی تبدیل میشود.
منوی اصلی
ساختمان میكروفونها
میكروفونها از نظر ساختمان به چند دسته تقسیم میشوند، میكروفونهای ذغالی، میكروفنهای دینامیكی، میكروفونهای الكترومغناطیسی، میكروفنهای الكترواستاتیك، میكروفونهای نواری و میكروفونهای پیزو الكتریكی (كریستالی).
منوی اصلی
میكروفونهای ذغالی (كربندار)
میكروفونهای ذغالی تشكیل شده از یك مخزن ذرات ذغالی، این ذرات ذغالی ممكن است به اشكال مختلف هندسی تهیه شود. روی ذرات یك شاخك قرار دارد كه دیافراكم یا ممبران متصل است كه اگر در مقابل این ممبران یا دیافراگم صورت ایجاد كنیم مرتعش میگردد ارتعاشات حاصل در ممبران، دقیقاً همان مشخصات ارتعاشات منبع صوت را دار می باشد. و این تغییرات فشار عیناً به شاخك انتقال مییابد. تغییرات ایجاد شده در ممبران یا شاخك باعث تغییر مقدار فشردگی ذرات ذغال به یكدیگر شده كه در نتیجه مقاومت الكتریكی مجموعه مخزن تغییر مییابد و مشاهده میكنیم كه متناسب با همان تغییرات فشار وارده روی ممبران جریان I كه از مدار عبور میكند كه تغییر مییابد. یعنی توانستهایم تغییرات فشار صوت را تبدیل به جریان الكتریسته نمایم. كه این جریان متغییر میتوان به صورت فشار الكتریكی از دو سر مقاومت باز دریافت كرد. این سادهترین و ارزانترین میكروفون است كه از سال 1948 تا كنون از آن استفاده میشود. این میكروفون دارای بازده یارانهمان زیادی است. بنابراین بدون طبقات تقویت كننده می توان از آن استفاده نمود. ولی در شرایط حرفهای از آن استفاده نمیشود چون از نظر پهنای باند فركانسی مطلوب نمیباشد یعنی پهنای باند آن وسیع نیست و كیفیت مطلوب و خوبی را دارا نمیباشد بنابراین از آن فقط برای انتقال سخن در تلفن و در رادیو و تلویزیون فقط در ارتباطات بین افراد استفاده میشود.میكروفن ذغالی از لحاظ پاسخ فركانسی Frequency Response (منظور همان جوابی است كه میكروفون در مقابل ارتعاشات از خود بروزی دهد كه در مطالعه بر روی آن باید سه شرط مورد نظر باشد، اولاً مقدار پهنای باند باید در محدوده پهنای بانه شنوایی قرار داشته باشد. ثانیاً تلورانس تغییرات باید حتی الامكان كم باشد. ثالثاً تعداد دفعات تغییرات نیز كم باشد) دارای دو اشكال اساسی و مهم میباشد.
1- عرض بانه كم (پهنای بانه فركانسی) محدود است به این ترتیب كه هم از نظر فركانسهای بالا و پایین در عبورش محدودیت دارد. پهنای باند فركانسی این میكروفون بین H7300 تا H73500 نیز میباشد.
2- همین عرض باند خطی نیست. منظور از خطی نبودن همان تغییرات سطح دامنه باند فركانسی نیز میباشد. همانطور كه بیان شد از این میكروفن در صنعت تلفن استفاده میشود چرا كه در اینجا، فقط هدف ما رساندن پیام میباشد و كیفیت صدا برای ما مطرح نیست حتی این میكروفن در دستگاههای خانگی نیز استفاده نمیشود.
منوی اصلی
میكروفونهای دینامیكی (Moving Goil Mie)
میكروفون دینامیكی تشكیل شده از یك ممبران از جنس سبك نظیر كاغذ پلاستیك و با آلومینیوم كه یك سیم پیچ به ممبران (دیرافراگم) متصل است و این سیم پیچ میتواند در داخل شكاف قطبین یك آهن ربا حركت نماید. بنابراین وقتی كه فشار صورتی روی این ممبران وارد میآید ممبران و در نتیجه سیم پچ متصل به آن با همان ریهم تغییرات فشار صوتی نوسان مینمایند، از حركت سیم پیچ در داخل میدان مغناطیسی یك جریان الكتریكی روی سیم پیچ القا میگردد كه ریتم تغییرات این جریان درست با ریتم تغییرات فشار وارده روی ممبران است.
این میكروفون، اولین خانواده میكروفونی است كه بطور حرفهای استفاده میشود. در این میكروفون همانطور كه قبلاً گفته شد مغناطیس ثابت و سیم پیچ (Coil) متحرك است و جریانی حدود دهم میل ولت ایجاد میشود و در میكروفونهای حرفهای حدود mv2/0 است.
علت اینكه این میكروفونها درمصارف حرفهای استفاده میشود داشتن عرض بانه خطی وسیعی است ولی قیمت آن بسیار گران میباشد. این میكروفونها نسبت به میكروفون ذغالی راندمان كمتری دارد ولی دارای كیفیت بهتری است و صنایع حرفهای مخصوصاً صدا وسیما بنحو احسن استفاده میگردد و از این میكروفون برای ظبط گفتار استفاده میشود. ضمناً برای زیاد كردن راندمان این نوع میكروفون با قرار دادن سوراخ در درپشت دیافراگم كه به فضای خارج متصل باشد و با محاسبه سطح و طول سوراخ یك مقدار از انرژی صوتی را با 180 درجه اختلاف فابه پشت دیافراگم منتقل مینمایند این فیه بك به حركت به ممبران كمك كردن و راندمان میكروفون زیاد میشود. حساسیت ولتاژ مدار باز این میكروفون با پیچك متحرك (سیم پیچ) تقریباً برابر با 105*4/2 ولت بر میكروبار و یا db4/92- دسی بل میباشد و نسبت به میكروفن خازنی كریستالی از حساسیت كمتر برخوردار میباشد. امپرانس خروجی میكروفون حدود 10 اهم است كه نیست به میكروفونهای خازنی و كریستالی خیلی ناچیز است و به وسیله ترانسفورماتور بالا برنده ولتاژ در به میكروفون عمل تطبیق امپرانس را انجام میدهد در ضمن میكروفون الكترو مكانیكی بدون تقویت كننده مقدماتی استفاده میشود و میتوان با كابل نسبتاً طولانی سیگنال را از آن انتقال داد.
صدا- پاسخ فركانس این نوع میكروفون حدود 10 تا 14 كیلومتر میباشد و در ضبط صدای گوینده و رپرتاژ و تئاتر و …. از آن استفاده میشود.
منوی اصلی
میكروفونهای الكترو مغناطیسی (Moving Magnet Mie)
این میكروفونها از یك آهنربای نعلی شكل تشكیل یافته كه دور قطبین آن سیم پیچ قرار دارد و ممبران آن ار جنس فولا است. وقتی كه بر اثر ارتعاشات صوتی ممبران مرتعش میگردد صفحه فولاد به دو قطب آهن ربا دور و نزدیك میشود،بنابراین میدان مغناطیسی در دو قطب تغییر مییابد و این میدان در داخل آهن ربا نیز تغییر میكنند و روی سیم پیچها یك جریان الكتریكی القا میگردد كه ریتم تغییرات ارتعاشات صوتی است كه روی ممبران وراد گردیده است. نوعی دیگر از این میكروفونها بدین صورت است كه بخشی از ممبران را كه در برابر قطبهای آهنرربای NS دائمی است با پولكی از آهن ربای نرم میپوشانند تا زا ارزشهای این پولك آهنی مقاومت مغناطیسی شكاف هوائی را تغییر دهد. بنابراین ارزش ممبران باعث ایجاد جریانی در سیم پیچهای روی آهن ربا میگردد.
راندمان این میكروفون 1/10 میكروفونهای ذغالی است ولی بانه فركانسی وسیعتری دارد. این میكروفون بعلت وزن زیاد آن در حال حاضر استفاده زیادی ندارد. و همچنین وزن زیاد ممبران بازدهی میكروفون را در فركانسهای بالا كاهش میدهد.
منوی اصلی
میكروفونهای پیزوالكتریك (كریستالی) (Piczoelectric Mic)
بعضی از عناصر مانند بلور كوارتز، نمك راشل و دی هیدرو فسفات آمونیم و مواد سرامیكی ریخته شده از قبیل تیتانات دوباریم، دارای خاصیت پیزو الكتریك هستند. یكی از بلورها كه در مقابل حرارت پایدار و بصورت خطی كار مینماید. بلور كوارتز میباشد كه در الكترو آكوستیك از آن برای ساختن میكرفون بلندگو و پیكاپهای گرام استفاده میشود. نوع بلوری كه بیشتر بكار میرود بلور با برش X نامیده میشود كه از بلور طبیعی بریده میشود. میكروفون كریستالی، میكروفون ی میباشد كه در آن از خاصیت پیزوالكتریك بعضی از كریستالها استفاده میشود بدین معنی كه تغییرات فشار وارد بر روی این نوع كریستال جریان متناوبی متناسب با فشار وارده در دو كریستال ایجاد میكند.
دو نوع میكروفون كریستالی وجود دارد، یكنوع از آن فشار صوت مستقیماً بر صفحه كریستال تأثیر مینماید كه دارای بازده بسیار كم در حدود 4/0 ولت برای هر میكروبار میباشد و نوع دوم فشار صوت به یك ممبران فلزی وارد میشود و حركات ممبران بوسیله میلهای كه در پشت آن قرار دارد به كریستال منتقل میشود كه البته این نوع دارای بازده بیشتری در حدود یك تا دو میلی ولت بر میكروبار میباشد. از میكروفن پیزوالكتریك تا 8 سال پیش در ضبط صوتهای خانگی استفاده میشد ولی همكنون دیگر استفاده نمیشود زیرا عرض باند آن حدود 7 تا 8 كیلوهرتز میباشد كه پهنای باند آن كم است. در نوع دوم میكروفون كه ارتعاشات صوت توسط دیافراگم به كریستال منتقل میشود و اختلاف پتاسیل دریافتی و خروجی زیاد میشود ولی پهنای باند نوار فركانس نسبت به حالت اول كمتر میباشد. پهنای باند نوار پاسخ فركانس میكروفون كریستالی بین 20 تا 10000 هرتز كه حدود 5 دسی بل نسبت به حساسیت متوسط تغییرات دارد. حساسیت متوسط این میكروفن 50 دسی بل برای یك ولت
منوی اصلی
میكروفون نواری
این میكروفون از یك نوار كه در داخل یك میدان مغناطیسی دائم، بطور آزاد می تواند حركت كند تشكیل شده است. طرز كار آن مثل میكروفون الكترو دینامیكی است فقط بجای سیم پیچ از یك نوار استفاده شده است این میكروفون به علت سبكی ممبران دیافراگم، باند فركانس خوب و حساسیت زیاد دارد و در موسیقی میتوان از آن استفاده نمود ولی راندمان آن كم است. به علت اینكه در میكروفونهای نواری فشار صوت در دو طرف ممبران با فازهای مختلف برخورد میكند بنابراین اشكالی در پهنای باند فركانسی بوجود میآید.
منوی اصلی
میكروفونهای خازنی (الكترو استاتیك) و یا (الكترو كاندستور)
میكروفون خازنی، میكروفونی است كه از یك صفحه ثابت و یك صفحه متحرك كه بعنوان دو جوشن یك خازن عمل می كند تشكیل شده است. اگر در مدار خازن یك ولتاژ و یك مقاومت قرار دهیم خازن شارژ میشود حال اگر ارتعاشات صوتی به صفحه متحرك (ممبران) دارد آیه فاصله دو جوشن تغییر مینماید بنابراین ظرفیت خازن متغییر میشود.
میكروفون الكترو استاتیك خیلی خوب می تواند قابل مقایسه با یك میكروفون الكترودانامیك خیلی خوب خوب باشد وگرنه هر الكترو استاتیكی از هر الكتروداینامیكی بهتر نیست. هرگاه در عمل ضبط صدا بهترین كیفیت ممكن مورد نظر باشد، میتوان از میكروفونهای الكترو استاتیكی یا الكتروكانه ستور (Gondenser) استفاده نمود. چون حركت دیافراگم آن با جرم بسیاركم میتواند در برابر كوچكترین ارتعاشات پاسخ سریع (Transient Response) بدهد و حتی این میكروفون می تواند آنقدر سریع عمل كند كه صدای ضربه كوچك Impulse را مانند صدای یك جرقه و یا خزیدن مار بر روی برگها را دریافت نمایید و این یكی از دلایل برتری میكروفون الكترواستاتیك بر الكترو داینامیك است. میكروفون الكترو استاتیك (خازنی) باعث میشود كه صدای ترجمه شده یا تبدیل شده خیلی نزدیك به صدای اصلی باشد ولی میكروفون الكتروداینامیك صدا را تیره میسازد.
توصیه خیلی مهم درباره این میكروفونها آن است كه به دلایل نازك بود ممبران آن، نباید در ضبط انفجارات و صداهای شدید از آن استفاده نمود. چون عمل باعث كاهش حساسیت آن و یا پاره شدن ممبران آن میگردد. به علت امپرانس زیاد و راندمان كم میكروفون خازنی دامنه سیگنال خروجی ضعیف است بطوریكه مدار تقویت كننده الكترونیكی در بدنه میكروفون و در میكروفون های یقهای در بیرون آن تعبیه میشود. راندمان میكروفون خازنی 1/20 میكروفون ذغالی است و از این میكروفون برای ضبط موسیقی در استودیوها و آزمایشكاههای تحقیقاتی آكوستیك استفاده میشود. اما برتریهای میكروفون الكترو استاتیك عبارتند از:
1- وسیع بودن پهنای باند Freguency Response .
2- خطی بودن پهنای باند.
3- پاسخ سریع در برابر ارتعاشات ضربهای Impulse .
4- نویز آنها خیلی پایین است. (سطح نویزیك میكروفون ناشی از الكترونهای است كه در اثر برخورد به یكدیگر در عنصر مورد نظر «میكروفون» ایجاد میشود.
5- كم بودن دیستورشن (Distortion).
منوی اصلی
معایب میكروفونهای خازنی:
1- در برابر حرارت، دود سیگار، گردوغبار، رطوبت و ….. خراب میشود.
2- در مقابل ضربه بسیار آسیب پذیر هستند و حتماً باید در جعبه ان را حل كرد و درست در موقع استفاده باید آنرا باز كرد.
3- احتیاج به منبع تغذیه دارند. مطلب مهم و بسیار قابل توجه این كه باید در نظر داشت آن كه این نوع میكروفون و میكروفون الكتروداینامیك، همیشه در حال كار هستند پس باید همیشه آنها را در جبعههای ضد صدا قرار دارد تا از استهلاك آن جلوگیری كرد.
منوی اصلی
میكروفنهای الكتری، Electret Cendenser:
اولین دسته خانواده فرعی و جوان از میكروفونهای الكترو استاتیك، میكروفونهای الكترود هستند.میكروفونها الكترود مزیتی كه بر میكرونهای الكترو استاتیك دارند این است كه خازن آنها همیشه شارژ میباشد و احتیاجی به منبع تغذیه جهت شارژ خازن ندارد و چند سالی است كه در ضبطهای حرفهای ساده میتوان از آنها استفاده كرد و در كارهای تصویری هنگام پنهان سازی میتوان از این میكروفون استفاده نمود
منوی اصلی
مشخصات راستایی میكروفونها (پولارپترن (Polar pattern))
چگونگی دریافت صدا از جهات مختلف یا بررسی چگونگی حساسیت میكروفون از زوایای مختلف نسبت به منبع یا منابع صوتی را پولارپترن گویند. پولارپترن مشخصهای است كه به میكروفونهای جهت دار نسبت داده میشود، در میكروفون جهتدار یا همه جهته تفاوتی در شكل دیافراگم نیست و همه آنها دارای دیافراگم دایرهای به اندازه یك سكه هستند:
منوی اصلی
میكروفونهای تمام جهته:
میكروفونهای تمام جهته را Omni directional گویند. همانطور كه از سهم این نوع میكروفونها مشخص است این میكروفونها قادرند اصوات صوتی و یا منابع صوتی را كه در اطراف خود میباشند به وضوح دریافت دارند و هیچ نقطه كوری در اطراف آن وجود نداشته و اصوات به طور یكنواخت از اطراف میكروفون، ممبران آنرا به ارتعاش وا میدارند. هر چه ابعاد میكروفون كوچكتر باشد خطای یك جهته شدن در فركانسهای بالا را كمتر دارد چون ابعاد میكروفون كمتر تشكیل سایه میدهند. چرا كه در فركانسهای بالا به علت كوچك بودن طول موج ابعاد میكروفون میتواند تولید سایه آكوستیكی بنماید. و نكته دیگر این كه حساسیت این میكروفونها به دلیل مكانیزم آنها در برابر حركت دست كم است.
منوی اصلی
میكروفونهای یك جهته یا كار دیوئید یا دلوار (Cardioid)
میكروفونهای یك جهته میكروفون هایی هستند كه فقط ارتعاشاتی را كه از یك جهت یعنی جهت مقابل به میكروفون وارد میشود میتواند به طور واضح عكس العمل نشان دهد و این عكسل العمل در مقابل زوایانی دیگر به وضوح نیست و خارج بودن منبع صوتی را از زاویای میكروفون نشان میدهد. و ازاین جهت به آن كاردیوئید گفته میشود كه پترن آن شبیه قلب میباشد. میكروفونهای دو جهته Bidirectionoi میكروفونهایی هستند كه قادرند ارتعاشات صوتی را از دو جهت مخالف دریافت نمایند كه به آنها فیگوراف ایست Figure of eight یعنی به صورت هشت لاتین «8» میتوان اصوات را دریافت كنند.
منوی اصلی
میكروفونگان (Gun Mic or Tele Mic)
از این میكروفون هم در كار فهیم و هم در كار ویدئو درشرایط صدابرداری سر صحنه استفاده میشود این میكروفون به نام تله میكروفون و یا میكروفون تفنگی (گان) است و دارای لوله ایست به طول 75 سانتیمتر كه در یك سمت آن نیز مشبك است بهترین نوع این میكروفونهای از نوع خازنی میباشد نوع داینامیكی وجود دارد كه در جاهای كم نویز استفاده میشود البته نوع خازنی آن به دلیل آنكه نسبت به ورزش باد و هر ارتعاش میكانیكی حساسیت زیادی دارد بنابراین آنها را روی یك پایه الاستیك (لرزهگیر) وصل میكنند تا با دنیای خارج ارتباط نداشته باشد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic