برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

معرفی تابلوها

1- تابلو كلید اصلی

         این تابلو مجهز به یك كلید قدرت سه فاز، جهت قطع و وصل كردن توان ورودی كل میز است. این کلید در مقابل اضافه جریان بیشتر از 10A، جریان كل میز را بطور اتوماتیک قطع میکند. روی این تابلو سه عدد لامپ سیگنال برای نشان دادن وجود ولتاژ هر یك از سه فاز و چهار  عدد ترمینال قدرت، برای در اختیار قرار گرفتن سه فاز(380V ) و نول (جهت استفاده­ی كارهای غیر آزمایشگاهی) نصب است. شمای ظاهری و شمای الکتریکی این تابلو در شکل­های (1