برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

عنوان مقاله : آشنایی با ماشین تراش و مراحل راه اندازی آن

نویسنده :

گرد آوری و تنظیم : مانوئل ا.فرآیند صفحه تراشی     

امروز در فرآیند تولید ،ماشین های ابزار نقش تعیین كننده داشته و از این طریق است كه پیشرفت صنعت رو به تكامل خواهد بود.یكی از ماشینهایی كه تاثیری بسزا در صنعت ماشین سازی داشته است،ماشین صفحه تراش است. اگرچه امروزه تاثیر بعضی از انواع این ماشینها در مقابل ماشینهای براده برداری مدرن كم رنگ شده است و در كشورهای پیشرفته صنعتی اجر و منزلت گذشته را ندارد ،ولی در كشور ما خصوصا در مدارس فنی هنوز جایگاه ویژه ای داشته به دلیل نیاز جامعه ،آموزش آن ضروری به نظر می رسد.
هر یك از ماشینهای ابزار ویژگی خاصی دارند كه ماشین صفحه تراش هم از این قاعده دور نیست .قابلیت و توانایی این ماشینها به گونه ای است كه از كمتر ماشینی این توان بر می آید ؛مخصوصا در نوع دروازه ای آن كه كار براده برداری با حجم نسبتا زیاد با آن صورت می گیرد.


شکل 1 : نمونه هایی از كارهای انجام شده با ماشین صفحه تراش

 معرفی قطعاتی كه با روش صفحه تراشی تولید می شوند    

قطعاتی كه با روش صفحه تراشی تولید می شوند بسیار متنوعند. برای تراش سطوح هموار ،منحنی و یا شیبدار ،علاوه بر ماشین فرز ،از ماشین صفحه تراش كه یكی از ماشینهای مهم ابزار است استفاده می كنند.
این ماشین بر حسب كارایی آن ،در ماشین سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر مواردی كه ذكر شد ،با این ماشین می توان روی سطح خارجی و داخلی قطعات كار،شیار ،جای خار،شكلهای مختلف هندسی ،حتی موارد استثنایی فرم منحنی دندانه ها را به وجود آورد.
با توجه به فرو و اندازه قطعات كار ،ماشین صفحه تراش در اندازه ها و شكلهای مختلف ،برحسب نیاز،طراحی و ساخته می شوند.


تشریح قسمت های مختلف ماشین صفحه تراش     


قسمتهای اصلی ماشین صفحه تراش كورس كوتاه عبارت است از:

1-بدنه

2-میز

3-كشاب

4-جعبه دنده اصلی

5-مكانیزم حركت پیشروی

6-كلیدها و اهرمهای راه انداز

7-كله گی

8- رنده گیر

9-اهرمهای اتومات میز

10-سوپرت های افقی و عمودی

11-الكتروموتور.


شكل 2 : صفحه تراش- بدنه:

بدنه اصلی ترین قسمت ماشین است كه كلید اجزای ماشین بر روی آن سوار شده و از چدن مرغوب ساخته شده است .قسمت تحتانی آن عریض و به صورت پایه ای است كه مخزن روغن ماشین در این قسمت قرار دارد.

- الكتروموتور :

در پشت پایه و روی یك تكیه گاه قرار دارد.

- كشاب:

كشاب قطعه ای چدنی است كه بر روی بدنه دستگاه قرار می گیرد و از طریق اهرم نوسان كننده در راهگاه كشویی بدنه به صورت  رفت و برگشت به حركت در می آید.

كله گی:

این قسمت بر روی پیشانی كشاب سوار شده به وسیله دو پیچ در شیارT شكل پیشانی كشاب، تحت زاویه دلخواه از هر طرف به اندازه 60 درجه محكم می گردد.بر روی كله گی دستگاه سوپرت عمودی و رنده گیر قرار می گیرد كه به مجموعه آن «كله گی» گفته می شود.

- سوپرت عمودی:

این قسمت به وسیله یك پیچ در امتداد عمود یا مایل بر روی كله گی حركت داشته و كار تنظیم بار عمودی را به وسیله حلقه تنظیمی انجام می دهد.این قسمت ،هم به  صورت دستی و هم،خودكار می تواند عمل كند.حركت خودكار آن از طریق چرخ دنده مخروطی كه در داخل كشاب است صورت می گیرد.

- دستگاه رنده گیر:

این دستگاه و پایه آن بر روی سوپرت سوار شده در امتداد شیار قوسی شكل ،بر حسب لزوم حركت كرده به وسیله پیچ و مهره ای سفت می شود.

- جعبه دنده اصلی:

این جعبه از طریق الكترو موتور به حركت در می آید و به وسیله چرخ دنده كشویی ،دورهای شش گانه آن به چرخ طیار و در نهایت به كشاب و سوپرت های افقی و عمودی انتقال می یابد.

- اهرم نوسان كننده:

حركت این اهرم از طریق چرخ طیار صورت می گیرد و به وسیله كولیس(سنگ) حركت دورانی آن به حركت نوسانی تبدیل می شود

- میز ماشین:

از میز ماشین برای بستن و نگه داشتن قطعات كار یا وسایل بستن مانند :گیره ها ،روبنده ها استفاده می شود. برای اینكه بتوان قطعات كار را روی میز بست ،روی آن شیارهایT شكل تعبیه شده است.میز ماشین دارای حركت افقی و عمودی است كه حركت خودكار افقی آن ازطریق چرخ لنگ صورت گرفته پس از تنظیم در ارتفاع مورد نظر ،می توان مهره های تكیه گاه جلو میز را محكم كرد.(شكل 6)

- كلیدهای راه انداز:

بر دیواره ماشین یك جفت كلید با رنگهای آبی و قرمز نصب گردیده كه كلید آبی مخصوص روشن كردن دستگاه و كلید قرمز مخصوص خاموش كردن در نظر گرفته شده است.

اهرم راه انداز و ترمز هم در كنار میز،روی بدنه ماشین تعبیه شده است .بعد از روشن كردن ماشین ،به وسیله این اهرم ،كشاب شروع به حركت كرده می توان میز یا كله گی را به صورت دستی یا خودكار به حركت در آورد.


شكل 3: كشاب با كله گی و سوپرت


شكل 4 : سوپرت و رنده گیر


شكل 5 : اهرم نوسان كننده


شكل 6 : میز و كلیدهای راه اندازراه اندازی ماشین صفحه تراش     

راه اندازی ماشین صفحه تراش مانند هر ماشین دیگری تابع دستورالعملی است كه در هر كارخانه سازنده آن در كتابچه راهنمای دستگاه درج می شود،اما چون در محیط های آموزشی استادان و مربیان جهت آموزش و راهنمایی حضور دارند و وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام می دهند؛از این رو نیازی به مطالعه كتابچه راهنما نیست .از طرفی در كتابهای درسی هم تا حدودی اطلاعاتی به منظور آشنای هنر جویانان گردآوری شده است ماشین براده برداری صفحه تراش نیروی محركه خود را از طریق موتور الكتریكی دریافت كرده  به وسیله یك جعبه دنده و مكانیزم اهرم و لنگ حركت آن صورت می گیرد. برای راه اندازی هر ماشین از تعدادی كلید برای روشن كردن،خاموش كردن ،اهرمهایی برای تغییر دور ،تغییر جهت ،به حركت در آوردن و یا از حركت باز داشتن استفاده می گردد. در شكل زیر ماشین صفحه تراش را می بینید.


شكل 7 : ماشین صفحه تراش


روش راه اندازی ماشین صفحه تراش    

بر روی ماشین صفحه تراش دو كلید برای راه اندازی یا خاموش كردن دستگاه تعبیه گردیده است كه معمولا با دو رنگ مشكی و قرمز مشخص شده است. الكتروموتور دور خود را به كمك سه تسمه به جعبه دنده انتقال داده از آنجا با یك كلاچ دور به چرخ طیار انتقال پیدا كرده و در نهایت ،كشاب به حركت در می آید. كار اهرم كلاچ عبارتست از : راه اندازی یا از كارانداختن حركتهای اصلی ماشین.


روش كنترل میزان روغن جعبه دنده ها    

در ماشینهای صفحه تراش تبریز ،برای كنترل میزان روغن در جعبه دنده باید درپوش نسبتا بزرگی را باز كرد كه به چند پیچ به بدنه بسته شده است؛همچنین باید ارتفاع روغن را كنترل كرد. سطح روغن نباید از پایینترین سطح خود كمتر باشد .در این صورت ،روغن به قسمت هایی كه باید روغن كاری شود ،نخواهد رسید و موجب بروز خسارت جبران ناپذیر خواهد شد.لوله ورودی روغن باید به طور مدام  در روغن غوطه ور باشد.صافی پمپ روغن كه در سر لوله ورودی تعبیه شده در فواصل زمانی معین تمیز شود مخصوصا زمانی كه روغن مخزن تعویض می شود.

شكل 8 : مخزن روغن و دریچه بازرسی

سرویس و نگهداری ماشین صفحه تراش    

در هر كارخانه سازنده ماشین آلات صنعتی دستورالعملی برای سرویسی و نگهداری ماشین آلات آن به صورت نوشته و به همراه دستگاه به خریداران عرضه می گردد؛بنابراین باید توجه داشت كه در كاتالوگ دستگاه به چه نكاتی اشاره گردیده است. هرچه به دستورالعمل های كارخانه سازنده بیشتر توجه شود ،عمر مفید ماشین آلات بالاتر رفته ،زمان بهره برداری از آن افزایش می یابد و كمتر نیاز به قطعه یدكی پیدا می شود .ماشین صفحه تراش هم مانند سایر ماشین های ابزار نیاز به سرویس و نگهداری دقیق دارد. یكی از مهمترین نكات در سرویس و نگهداری ماشین صفحه تراش ،روغن كاری آن است كه در مبحث روغن كاری دستورالعمل آن بر حسب برنامه روزانه ،هفتگی و سالیانه خواهد آمد.

جدول1: دستورالعمل روغن كاری

 

1cm3

4

 

2cm3

4و2

 

4cm3

6و5

 

6cm3

3

 

15cm3

7

 

----------

1cm3

12و11و10و9و8

 

2cm3

13

 

----------

8Litres

14

 

تذكر: برای شناسایی محلهای روغنكاری به شكل 9 مراجعه شود.


اصول تمیز كاری ماشن صفحه تراش     

تمیز كردن ماشن صفحه تراش یا هر ماشین دیگر از قسمتهای فوقانی شروع و در روی زمین در اطراف آن ختم می شود.از آنجا كه ماشین صفحه تراش بر حسب نوع حركتی كه دارد،براه های خود را به اطراف ،خصوصا در قسمت جلوی گیره و میز ماشین پرتاب می كند ؛از این رو برای جلوگیری از پخش شدن براده ها به اطراف و آسیبهای احتمالی به دلیل حرارت فوق العاده ای كه در لحظه جدا شدن از كار دارد ،باید حفاظی در قسمت جلوی میز به طوری كه مزاحم كشاب و رنده نگردد،تعبیه گردد تا از كثیف شدن اطراف ماشین جلوگیری شود.پس از پایان كار می توان به كمك یك برس مویی ،براده ها را از قسمت فوقانی دستگاه به خصوص در اطراف گیره و شیارهای میز به پایین هدایت كرد.برای بهتر پاك شدن گیره و شیارهایی كه در قسمت زیر گیره قرار دارد ،می توان گیره را باز كرد و محدوده زیر گیره را به طور اساسی تمیز كرده و مجددا گیره را سوار كرد. پس از تمیز كردن ماشین و اطراف آن ،براده ها جمع آوری و از محیط مربوطه دور می گردد.حال به كمك مقدار كمی نخ پنبه ،كلیه قسمت های دستگاه را كه علاوه بر براده های ریز گرد و غبار هم بر روی آن نشسته پاك می كنیم. لازم به یادآوری است كه هرگز ماشین روشن و در حال حركت را تمیز نكنیم.برای اطمینان كلید دستگاه اصلی را خاموش می كنیم.


كنترل كننده های سطح روغن جعبه دنده ها    

سیستم روغن كاری جعبه دنده به وسیله پمپ روغن انجام گرفته و یك شبكه منظم و دقیق لوله كشی،سراسر قسمتهای مختلف جعبه دنده،یاتاقانها و كشویی ها در داخل محفظه ماشین را در بر گرفته به طور اتومات با به حركت در آمدن ماشین شروع به كار می كند.برای كنترل كار پمپ،از دریچه چشمی بازرسی استفاده شده و شخص صفحه تراشكار می تواند گاهگاهی حركت روغن را از پشت چشمی كنترل كند و یا درپوش بغل دستگاه را باز كرده سطح روغن را در مخزن ماشین كنترل كند.همانطور كه در تصویر ملاحظه می كنید روغن در كف دستگاه تا ارتفاع نشان داده شده باید باشد و صافی در سر لوله پمپ برای جلوگیری از وارد شدن مواد زائد تعیبه گردیده است.در شكل 9وضعیت روغن كاری اتوماتیك و دریچه چشمی ماشین صفحه تراش تبریز نشان داده شده است.


شكل 9 : سیستم روغنكاری خودكار

اصول روغنكاری ماشین صفحه تراش    

در كارخانه سازنده ماشینهای ابزار بر اساس دستورالعملی كه در كتابچه راهنمای ماشین مورد نظر خود قید می شود،برنامه های روغن كاری ماشینها هم به صورت نوشتاری و دیاگرامی به طور مفصل توضیح داده می شوند. مهمترین قسمتهای ماشین صفحه تراش كه به روغنكاری روزانه و یا هفتگی و یا در صورت لزوم سالی دو بار نیاز دارند در شكل10 نشان داده شده است.این دستورات برای یك وقت كار در نظر گرفته شده اند.چنانچه بیش از 8 ساعت دستگاه مورد استفاده قرار گیرد،باید مجددا روغنكاری شود.روغنكاری صحیح عمر ماشین و متعلقات آن را بالا برده و اگر به شیوه ای نادرست و ناقص صورت گیرد عمر مفید دستگاه كاهش می یابد.


شكل10 : اصول روغنکاری ماشین صفحه تراش


روش تعویض روغن جعبه دنده ها

در پشت ماشین نزدیك به كف آن ،پیچی برای تخلیه روغن كثیف و بی مصرف را تخلیه كرد. قبل از تخلیه بهتر است ماشین حدود 2 تا3 ساعت كار كند؛ سپس اقدام به تخلیه روغن كرد .مخزن روغن را باید با بنزین،الكل سفید یا نفت شستشو داد و پس از آن از روغن تمیز پر كرد.ضمنا روغن تمیز هم پس از عبور از صافی د ر مخزن ریخته شود. توجه: قبل از ریختن روغن در مخزن ،آن را كاملا باید خشك كرده پیچ تخلیه مجددا بسته شود.روغن هر ماشین با مشخصات داده شده از طرف سازنده مطابقت داشته باشد.(شكل11)


شكل11 : سیستم تخلیه روغن ماشیننكات ایمنی و حفاظتی در صفحه تراش
   
توجه به ایمنی باعث بهبود كیفی كار و سلامت شخص صفحه تراشكار و سبب جلوگیری از وارد شدن صدمه به ماشین و قطعه كار خواهد شد.در اینجا به چند مورد آن اشاره می گردد:

الف) كلیه وسایل اندازه گیری ،آچارها و ابزارها را قبل از راه اندازی ماشین از روی میز و سایر قسمتهای ماشین دور كنید.

ب) قطعات كار را تا آنجا كه ممكن است كوتاه ببندید؛در غیر این صورت باعث شكستن رنده و آسیب رسیدن به ماشین و قطعه كار و یا احتمالا شخص تراشكار خواهد شد.

ج) در هنگام كار با قطعاتی كه جنس شكننده دارند و براده های آنها جهنده است مانندچدن و برنج حتما از عینك محافظ استفاده كنید.

د) ایستادن در كنار ماشین و در سمتی كه دسترسی به اهرمها و كلیدهای قطع حركت اضطراری واقع است بسیار مهم بوده ،هرگز در هنگام كار ماشین ،از آن نقطه دور نشوید.

ه)برای جلوگیری از پرت شدن براده ها از روی سطح كار از قابهای محافظ می توان استفاده كرد.

و) در هنگام حركت كشاب ،اندازه گیری نكنید؛زیرا خطر برخورد كشاب با ابزار اندازه گیری و انسان بسیار وجود دارد.


شکل 12منبع : سایت ایران ملد

گردآوری و تنظیم : مانوئل ا.


نوشته شده توسط:  مانوئل ا.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic