برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


طبقه بندى تابلوهای برق

با توجه به محل و موقعیت استقرار نسبت به منبع تغذیه و نقشش كه در سیستم كنترل و توزیع برق ایفا می كند به ترتیب زیر طبقه بندی می شود.

1.      تابلوی اصلی :

این تابلو عموماً در پست برق نصب می شود و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور متصل است و برق مجموعه را توزیع و كنترل می كند.

2.      تابلوی نیمه اصلی :

این گونه تابلو ها ، برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و كنترل می كند.

( تابلوی نامبرده از تابلوی اصلی تغذیه می شود.)

3.      تابلوی فرع تاسیسات و تجهیزات :

عبارت از تابلویی است كه برای توزیع و كنترل سیستم برق خاص مانند موتورخانه ، آشپزخانه و رختشوی خانه و غیره بكار می رود. این گونه تابلوها از تابلوی نیم اصلی تغذیه می شود.

4.      تابلوی فرعی روشنایی :

عبارت از تابلویی است كه برق روشنایی و پریزهای عمومی و فنها مربوط به هر قسمت را توزیع و كنترل می كند. این نوع تابلو نیز از تابلو نیم اصلی تغذیه می شود.

تابلوهای اصلی و نیمه اصلی در تأسیسات برق صنعتی به صورت ایستاده و قابل دسترسی از جلو یا پشت و یا هر دو طرف می باشند. و هر تابلوهای فرعی و روشنایی معمولاً به صورت دیواری می باشند.

در این فصل منظور از مدارهای كنترل مدار های فرمان الكتریكی با استفاده از كلید هاى مغناطیسى یا كنتاكتور ها هستند در مدارهاى فرمان الكتریكى وسائل مختلفی به كار مى رود كه مهمترین آنها كنتاكتور میباشد . استفاده ار كنتاكتور در مدار هاى كنترل تنوع طراحى هاى مختلف را به وجود می آورد .

وسایل كنترل

1.       كنتاكتور ها :  

كنتاكتورها كلیدهای الكترو مغناطیسی هستند كه مهمترین جزءمدارات میباشند.در صنعت نمی توان از این كلیدها صرف نظر كرد.مهمترین مزیت كنتاكتورها نسبت به كایدهای معمولی به شرح زیر میباشد:

كنترل و فرمان راه اندازی دستگاها از راه دور

كنترل وراه اندازی ماشین از دو یا چند نقطه

خطر راه افتادن مجدد ماشین ناشی از اثر قطع ناگهانی برق(به نظر من یكی از مهمترین عوامل حفاظتی میباشد .بنده چند مورد حادثه بعلت عدم استفاده از كنتاكتور و در لحظه راه افتادن ماشین كه در اثر قطع برق ،  مجددا راه افتاده سراغ دارم)

عمر مكانیكی كنتاكتور نسبت به كلیدهای دیگر بیشتر است.

امكان طراحی مدار اتوماتیك.

حفاظت دستگاه توسط كنتاكتور خیلی بیشتر است.

موارد استفاده كنتاكتور به خاطر مزایای ذكر شده وسهولت اتصال وتغذیه گسترده وزیاد میباشد. یكی از موارد استفاده كنتاكتورها را میتوان برای اتصال موتورهای آسنكرون رتور قفسه اى نام برد . علاوه بر آن مى توان از كنتاكتور ها برای قطع و وصل مصرف كننده های الكتریكی جریان متناوب یا جریان مستقیم دیگر مانند مغناطیس ها خازن ها مدارات روشنائی گرم كن هاى الكتریكی و... استفاده نمود.

این كلید از دو هسته به شكل U یا E  كه یكی ثابت و دیگری متحرك است ودر میان هسته ثابت یك بوبین یا سیم پیچ قرار دارد تشكیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسى نیروی كششى فنر را خنثی مى كند و هسته فوقانی را به هسته تحتانى متصل كرده و باعث میشود كنتاكت هاى باز بسته شود و كنتاكتهاى بسته باز شوند .

كنتاكتور ها در تابلو های برق صنعتی بر روی ریل ها ی مینیاتوری سوار میشوند و سیم های اتصال آن كه از درون كانال های هدایت سیم عبور میكند توسط سر سیم هاى مخصوص به ترمینال اتصال بوبین و پیچ هاى مربوط به كنتاكت مدار فرمان اتصال داده میشود.

معمولا بوبین كنتاكتورها درچند ولتاژ مختلف جهت مصارف گوناگون ساخته میشود.

مشخصات پلاك كنتاكتور:

جریانی است كه میتواند در شرایط عادی از كنتاكتهای قدرت كنتاكتورو

 در زمان نامحدود بدون قطع  عبور نماید.( Ith2)

جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هفته از كنتاكتهای كنتاكتور بدون

تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.(Ith1)

جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هشت ساعت از

 كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید. (Ith1)

جریان قابل تحمل برای كنتاكتهای اصلی. (Ie)

مقدار جریانی است كه كنتاكتها متوانند در زمان اتصال كوتاه تحمل نمایند. (Is)

مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه كنتاكتهای  كنتاكتوردر شرایط كار

 عادی میتوانند تحمل نمایند.(Ue)

مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه به بوبین كنتاكتور میتوان اعمال كرد. (Uc)

طول عمر مكانیكی كنتاكتورها 10 به توان 8 بار قطع و وصل میباشد

(بدون عبور جریان از كنتاكتها)در حالی كه این مقدار برای كلیدهای

 معمولی 1000 بار قطع و وصل میباشد.

1.       شستی استاپ استارت

شستی ها از جمله وسایل فرمان هستند كه تحریك آنها به وسیله دست انجام مى گیرد. برای فرمان قطع و یا وصل مدار بكار میروندو به رنگ سبزو یا مشكی برای فرمان وصل و با كنتاكت باز وبرای قطع مدار با رنگ قرمز و با كنتاكت بسته ساخته میشوند.البته برخی از شستی ها از كنتاكت باز وبسته جهت مصارف خاص ساخته میشوند. وبعضی به صورت استارت استپ دوبل چراغ دار موجود میباشد.

2.       لامپ هاى سیگنال

لامپ هاى علامت دهنده یا لامپهاى سیگنال در كلیه دستگاه های صنعتى وتابلو هاى توزیع و تابلو فرمان به كار میرود. ورودی این لامپها از زیر فیوزهاى پایه بكسی گرفته میشود. معمولا در تابلو ها از سه رنگ مختلف زرد سبز قرمز به همین ترتیبی كه گفته شد استفاده میكنند. بناراین با وصل كلید اصلی لامپهای سیگنال روشن خواهد شد.

3.       فیوزها

مدارهاى طراحی شده را باید به طریقی حفاظت نمود تا چنانچه جریان مرف كننده به علل مختلف مانند اتصال كوتاه فازها ، یك فاز شدن مصرف كننده و ... زیاد تر از حد مجاز شود ، قبل از اینكه گرمای ایجاد شده در مصرف كننده باعث صدمه دیدن آن شود ، وسیله حفاظتى ، موتور را از شبكه قطع نماید .

فیوزها بر اساس سرعت قطع مدار به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول فیوزهاى تندكار كه بیشتر در مصارف در مصارف روشنایی به كار میروند و با حرف F نشان داده میشوند . دسته دوم فیوزهاى كندكار یا تاخری در مداراتى به كار میرود كه در آنها قطع مدار باید با تاخیر انجام شود . این فیوزها در طول مدت راه اندازی كه جریان راه اندازی معمولا به 3 تا 7 برابر جریان نامی میرسد نباید مدار را قطع كنندفیوزها بر اساس ساختار در انواع اتوماتیك یا آلفا ، مینیاتوری ، كاردی یا كتابی و فشنگی میباشند .

فیزهای فشنگی از سه بخش تشكیل میشوند : پایه فیوز ، فشنگ و كلاهك . كه در تابلو بر روی پلهایی كه توسط دریل سوراخ میشوند ، قرار می گیرند.  

كلید مینیاتوری نوعی فیوز اتوماتیك است كه از نظر ساختمان داخلی به فیوز آلفا شباهت دارد واز سه قسمت رله مغناطیسی ، رله حرارتی و كلید تشكیل شده است. این كلید ها در دو نوع L  و G ساخته شده است نوع L  در مصارف روشنایی به كار میرود و تند كار است و نوع G  كه كند كار می باشد در راه اندازی وسایل موتوری مورد استفاده قرار میگیرد. این كلید ها در انواع تك فاز ، دو فاز و سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد .ای كلید ها در تابلو های برق صنعتی بر روی ریل های مینیاتوری سوار شده و قفل می شوند .

1.     ترانس جریان

از این ترانسفورماتورها معمولا در تابلو های توزیع انرژی جریان زیاد استفاده میشود . به این صورت كه شمش مسی از وسط ترانس گذشته و نقش فاز را بازی می كند و دو سر به نام های K  و L  كه به كنتور یا آمپرمتر وصل میشود و به طور غیر مستقیم مقدار آمپر را اندازه گیری میكند. 

اكنون كه با مهم ترین وسایل كنترل آشنا شدیم بهتر است چند مدار صنعتی را كه برای راه اندازی موتور ها مورد استفاده قرار میگیرد را مورد بررسی قرار دهیم .

- مدار راه اندازی دو موتور سه فاز به طور نا همزمان

وسایل و تجهیزات لازم:
1. کنتاکتور 2 عدد
2. لامپ سیگنال 2 عدد
3. شستی استپ 2 عدد
4 .شستی استارت 2 عدد
5. فیوز 2 عدد
6. بی متال 2 عدد
7. سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا در شاخه اول سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.
خروجی بی متال به دو انشعاب تقسیم شده،یکی از انشعابات به ورودی شستی استپ شماره صفر یک رفته و خروجی آن به ورودی شستی استارت شماره یک  وصل شد.

برای پایداری مدار،یک تیغه باز کنتاکتور با شستی استارت یک موازی شده و یک انشعاب دیگر نیز از بالای شستی استپ به دیگر تیغه باز کنتاکتور داده و خروجی آن نیزبه لامپ سیگنال    شماره 1 رفت. در آخر خروجی لامپ سیگنال یک به سیم نول متصل شد.

در مسیر خروجی استارت یک، به ورودی کنتاکتور اول یک تیغه بسته کنتاکتور دوم سری شده و سیم نول نیز به کنتاکتور اول متصل شد.

در شاخه دوم مانند شاخه اول رفتار شد، با این تفاوت که شستی ها و لامپ سیگنال دوم متصل شدند و به جای تیغه بسته کنتاکتور دوم،تیغه بسته کنتاکتور اول قرار گرفت.
شرح مدار:
مدار راه اندازی دو موتور، به شرط آن که دو موتور همزمان به کار نیفتند.یعنی اگر موتور اول کار می کرد، موتور دوم به کار نمی افتاد.و بالعکس.

وقتی که شستی استارت  یک زده شد،جریان به بوبین کنتاکتور اول رسیده،تیغه باز آن بسته شده و موتور اول به کار می ا فتاد.
تیغه بسته کنتاکتور اول که در مدار موتور دوم بود، نیز باز شد.
 با بسته شدن دیگر تیغه باز کنتاکتور اول لامپ سیگنال شماره 1 نیز روشن شد.

در این حالت شستی استارت دو زده شد، اما به دلیل باز شدن تیغه بسته کنتاکتور اول، قرار گرفته در مدار موتور دوم، جریانی به کنتاکتور دوم نرسید.در نتیجه موتور دوم به کار نیفتاد.

شتی استپ صفر یک را زده، موتور اول از کار افتاد و لامپ سیگنال یک نیز خاموش شد.
تیغه بسته کنتاکتور اول قرار گرفته در مدار موتور دوم، بار دیگر بسته شد.
شستی استارت دو زده شد.جریان به کنتاکتور دوم رسید.تیغه های باز آن بسته و تیغه بسته قرار گرفته در مدار موتور اول باز شد.
موتور دوم شروع به کار کرد.لامپ سیگنال دو نیز روشن شد.

در این حالت شستی استارت یک زده شد.اما به دلیل باز بودن تیغه بسته کنتاکتور دوم، قرار گرفته در مدار موتور اول، جریانی به کنتاکتور اول نرسید و موتور اول روشن نشد.

در آخر با زدن شستی استپ صفر دو موتور دوم از کار افتاد و لامپ سیگنال دو نیز خاموش شد.

نکات مهم:
در این مدار نقش تیغه های بسته دو کنتاکتور در مدار یکدیگر،کاملا محسوس بوده و اهمیت آن دو تیغه مشخص می باشد.
لذا قرار گرفتن این دو تیغه در مدار نیاز به دقت و بررسی دارد.

راه اندازی یك الكترو موتور آسنكرون سه فاز از دو نقطه

برای براورد كردن منظور فوق دو شاستی استپ را با هم به صورت سری متصل كرده و شاستی های استارت را نیز مانند شكلبا هم به صورت سرس متصل می نمائیم بدین صورت برای وصل كنتاكتور Cمی بایست هر دو شاستی استارت b1     b3 را با هم فشار داد با فشار هر دو استارت ، كنتاكتور C1  جذب كرده و كنتاكت نگهدارنده خود را میبندد. برای خاموش كردن مدار فوق هم كافی است كه هر یك از شاستی های استپ را به تنهایی فشار دهیم . در مدار قدرت نیز اتصال داخلی جعبه كلمب باید به صورت مستقیم ستاره یا مثلث با توجه به جعبه كلمب موتور وصل شود و كنتاكتور فوق در مدار قدرت فقط سه فاز R S T را به ترتیب U V W موتور متصل نمود وسبب راه اندازی موتور فوق صورت می گیرد.    

مدار راه اندازی دو موتور سه فاز یكی پس از دیگری

وسایل و تجهیزات لازم:
1.کنتاکتور 2 عدد
2.شستی استپ 1 عدد
3.شستی استارت 2 عدد
4.فیوز 2 عدد
5.بی متال 2 عدد
6.سیم قرمز برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا از سیم فاز دو انشعاب برای دو  فیوز گرفته و از آن جا به بی متال ها برده شد.
در انشعاب اول،از خروجی بی متال به یک سر شستی استپ سیم برده شد.از خروجی شستی استپ برای استارت اول سیم گرفته،از خروجی آن به کنتاکتور اول برده شده و سیم نول نیز به سر دیگر کنتاکتور اول متصل شد.

یک تیغه باز کنتاکتور اول نیز موازی با استارت اول شد.

در انشعاب دوم،از خروجی بی متال برای یک سر شستی استارت سیم گرفته،از خروجی آن به یک تیغه باز کنتاکتور اولی وصل شدو از سردیگرتیغه بازکنتاتور اولی به کنتاکتور دومی سیم داده شد.سیم نول نیز به سر دیگر کنتاکتور دومی متصل شد.

برای پایداری مدار کنتاکتور دوم،یک تیغه باز این کنتاکتور با شستی استارت دومی سری شد.
شرح مدار:

عملکرد این مدار به صورتیست که،تا موتور اول به کار نیفتد،موتور دوم را نمی توان به کار انداخت.

با زدن شستی استارت اول،جریان به کنتاکتور اول رسیده،دو تیغه باز کنتاکتور اول بسته شده و موتور اول به کار می افتد.

با زدن شستی استارت دوم،جریان از تیغه باز کنتاکتور اول که بسته شده،می گذرد و به کنتاکتور دوم رسیده،تیغه باز این کنتاکتور بسته شده،موتور دوم نیز به کار می افتد.

با زدن شستی استپ،جریان مدار قطع شده،هر دو موتور از کار می افتد.

اگر قبل از زدن شستی استارت اولی و به کار افتادن موتور اول،شستی استارت دوم زده شود اتفاقی در مدار روی نمی دهد.

نکات مهم:

در این مدار تیغه باز کنتاکتور اول نقشی اساسی ایفا می کند،به طوری که مدار راه اندازی دو موتور سه فاز یکی پس از دیگری با قرار دادن این تیغه در انشعاب دوم معنا پیدا می کند.
لذا دقت در به کار بردن این تیغه امری مهم و ضروریست.

همچنین رعایت نکات ایمنی نیز مانند همیشه دارای تقدم می باشد

فیوزهای نصب شده در تابلوهای این کارخانه اکثراً از نوع چاقویی می باشند. سه عدد فیوز 63 آمپر و دو عدد فیوز 15 آمپر فقط برای روشنایی کارخانه مورد استفاده قرار می گیرند. فیوزهای چاقویی را با انبردست مخصوص تعویض می کنند و سالی دو بار اتصالات برقی را چک و سپس تمیز و بعد از آن گریس کاری می کنند تا اتصالات زنگ نزنند. بعد از فیوزها به کلیدها می رسیم که چون سه فاز هستند هر کدام دارای سه سیم R,S,T می باشند که دارای ورودی و خروجی هستند.

اکثر اتصالات و قسمت های الکتریکی این قسمت مسی هستند ولی در مجاورت هوای زیاد که از موتورهای اطراف و رطوبت بالا ناشی از آبی که در قالب های یخ ریخته می شود تولید می گردد؛ دچار یک لایه اکسید شده اند که باید سالی حداقل دو بار تمیز شوند.

 

 

تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و ….
به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد که در ذیل به اختصار عنوان می کنم :

1-     اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی و …

2-     اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و ..

3-     آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها

4-     آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه

5-     آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها – طرح پست الکتریکی و …

6-     آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجیک

جهت فراگیری هر یک از فنون یاد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگیری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به میان می آید آیتم های یک و دو فوق الذکر بسیار پررنگ تر می باشند.

البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم دیگری نیز نقش دارد که از نام بردن کلیه آنها صرف نظر می کنم مانند علم ارگونومی و …..

به صورت کلی در مورد تابلو های برق اصول کلی و استاندارد و همچنین تعاریف کلی وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهای ایستاده – دیواری – میزی – رک و … و هر یک از آنها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آنها نیز متفاوت است.
 
همین جا لازم است به این نکته اشاره کنم که تشریح کلیه مسائل مربوط به تابلو های برق در این وبلاگ غیر عملی است ولی با توجه به تقاضای بسیار دوستانم در پست های بعدی مطالبی را به اختصار بیان خواهم کرد و دوستان علاقه مند با توجه به راهنمایی های من می توانند در این زمینه تحقیق کنند واطلاعات لازم را بدست آورند و البته می توانند سوالات تخصصی خود را در کامنت ها عنوان کنند و من نیز در صورت امکان راهنمایی خواهم کرد. در این راستا قصد دارم نرم افزار ها و جزوات و لینک های مربوطه را نیز معرفی نمایم.

تابلوهای برق

انواع تابلوها :تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته دیواری كه خود این تابلو ها می توانند اصلی- نیمه اصلی و فرعی باشند.

تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است.

تابلوی نیمه اصلی :اینگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوی اصلی تغذیه می شود .

تابلوی فرعی: برای توزیع و كنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود.

معمولا تابلو های موتور خانه از نوع ایستاده و بقیه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در این ساختمان تماما" به این شكل می باشد)در این ساختمان لیستی تهیه شده كه شامل قطعات مكانیكی و الكتریكی داخلی تابلو می باشد. این لیست شامل ضخامت ورق - فریم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری - جانقشه ای- یرق آلات- نوع تابلو(یك درب- دو درب - نرمال - اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو - اسم تابلو – چراغ سیگنال (رنگ – تعداد- وات - نوع لامپ - فیوز ) مشخصات فیوزهای داخل تابلو بعلاوه پایه فیوز – كلید مینیاتوری (تكفاز - سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كلید گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمینال - مشخصات شین فاز - نول- مقره های پشت شین - نوع سیم كشی داخلی تابلو- نوع سیم كشی خط به تابلو - طریقه انتقال سیم در تابلو(ترانكینگ-استفاده از كمربند) استفاده از سیم یك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمینال –استفاده از كابلشو . تمام این عناوین با مشخصات كامل می باشد .وجود این مشخصات باعث عمر بیشتر تابلو- خطر كمتر و تعویض آسانتر می شود.

·       · وجود سیم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد .

·       · خطوط R -S - T به تر تیب با رنگ زرد- قرمز- آبی - سیم نول با رنگ سیاه می باشد

·       · در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها یك سری كلید وجود دارد START- STOP

·       یا یك كلید گر دان كه برای روشن و خاموش كردن روشنایی و یا موتور به كار می رود.

·       · برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند 1 - رایزر دیاگرام كه مكان تابلو در آن قید شده است .2- نقشه داخل تابلو (كه خطوط - فیوز و كلیدها در آن كشیده شده است)

نكات مر بوط به رعایت مسائل ایمنی بر اساس نشریه سازمان برنامه و بودجه و یا 110می باشد.

·       · شین ها با رنگ نسوز رنگ آمیز می شود

·       · كلید ورودی باید خودكار باشد. در مواردیكه از كلید و فیوز جداگانه استفاده شود كلید باید قبل از فیوز نصب شود . بطوریكه با خاموش كردن كلید , فیوز نیز قطع شود. كلید اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فیوز فشنگی استفاده شود.

·       · سیم كشی داخلی تابلو با سیم مسی تك لا با عایق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود.

·       · ارتفاع با لاترین دسته كلید تابلو175 سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین قسمت میانی از سطح زمین 160 سانتیمتر باشد.

·       · استفاده از سیم 5/1 برای روشنایی با كلید مینیاتوری10 آمپر و سیم 5/ 2 برای پریزبا كلید مینیاتوری 16 آمپر می باشد.

·       · محاسبه كابل از طریق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام می گیرد.

 

تابلوهای برق فشار ضعیف

تابلوهای برق شبکه توزیع سراسری


تابلوهای برق صنعتی

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic