برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


عیب یابی کولر گازی روشن نمی‌شود.

 • پریز برق ندارد : نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.
 • دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است : بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید. اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه سپس سیم رابط را تعویض کنید. البته در صورتی که در بررسی دوشاخه ، عیب خاص مشاهده نشده باشد.
 • کلید اصلی خراب است : کلید را تعویض کنید.
 • سیمهای رابط قطع شده‌اند : اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید. بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.

موتورفن روشن است اما کمپرسور به راه نمی‌افتد.

 • فاز 1 نول اصل کمپرسور قطع است : سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید.
 • ترموستات خراب است : ترموستات را تعویض کنید. لازم به ذکر است هنگام خرید ترموستات جدید ، مطمئن شوید که ترموستات مخصوص کوازیلرگ است.
 • اورلود دائما در حالت قطع است : کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم‌متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.
 • کمپرسور خراب است : بهتر است کمپرسور را در حالیکه متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.
 • خازن راه انداز کمپرسور معیوب است : خازن را از مدار خارج کنید و پس از تخلیه آن را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت مشاهده عیب خازن نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.

کلید فن را بر روی تمام حالتها قرار داده‌ایم، اما فن روشن نمی‌شود.

 • فاز یا نول اصلی فن قطع شده است : دو خط مذکور را بررسی کنید و در صورت مواجه یا پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ، عیب را برطرف سازید تا فن بکار خود ادامه می‌دهد.
 • کلید فن خراب است : کلید فن را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد.
 • خازن راه‌انداز موتور فن معیوب شده : خازن راه‌انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه آن را آزمایش کنید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
 • موتورفن معیوب است : توصیه می‌شود موتور را با تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند، اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

 • ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که از کولر ایجاد می‌کند پاسخ گوی نیاز محیط منزل باشد.
 • موتور فن نیم سوز است : موتور فن را به تنهایی آمپرسنجی کنید. اگر جریان اضافی می کشد نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود.
 • فیلتر خروجی هوا کثیف است : ورودی‌های هوا به داخل کولر مشخص شده است .باید هر چه نسبت به پاک نمودن قسمت‌های مذکور اقدام کنید.
 • یاتاقان‌های محور فن خراب شده است : یاتاقان‌ها را تعویض کنید.

بدنه کولر برق دارد.

 • اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ، خازن‌ها و یا سیم‌های رابط باشد مانند سایر لوازم برقی خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده‌های ماشین را با مدار قطع کنید. اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آنها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده‌ها را جداگانه بوسیله اهم‌متر با لامپ سری تست کنید و در صورت برخورد با قطعه معیوب ، سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه بار ، باز گردانید و اتصال بدنه آن را برطرف سازید. اگر با قطع مصرف کننده‌های مدار اتصال بدنه همچنان برقرار بود، سیم بندی مدار را تعویض کنید.

سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علی رغم کار مدار اتوماتیک نمی‌کند.

 • این عیب می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد. ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید. اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می‌توان قاب مخصوص ترموسات را جدا کرد و با سمباده کشی سطح کنتاکت‌ها ، از آن مجددا استفاده نمود. اما تجربه نشان داده است که کنتاکت‌های جوش‌خورده پس از مدت اندکی مجددا دچار همین عیب می‌شوند. زیرا کار مداوم کولر بر کمپرسور آسیب می‌رساند و در مقابل قیمت ترموسات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. این عیب می‌تواند از خروج لوله بلوی ترموسات از جایگاه خودش نیز ناشی شود. این عیب می‌تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموسات نیز ایجاد شود.
 • اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد. گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید.

با قرار دادن کلید قدرت کولر بر روی حالت on فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می‌شود.

 • اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق خازن‌های راه انداز می‌باشد. در پوش کولر را جدا کنید و به ظاهر خازن‌ها توجه کنید. اگر در بدنه خازن‌ها یا یکی از خازن‌ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد خازن معیوب را تعویض کنید. اتصال کوتاه می‌تواند در کمپرسور یا فن رخ دهد. از اینرو سیمهای رابط آنها را جدا کرده و کولر را مجددا روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن هر کدام را جدا گانه بررسی نموده و مورد معیوب را رفع عیب کنید. اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار ، همچنان اتصالی رخ دهد، کل سیم بندی مدار را تعویض کنید.

از کولر باد گرم خارج می‌شود.

 • این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد که قبلا آن را شرح دادیم صرف نظر از عیبهای قبلی و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار است. گاز فریون 22 از کولر نشت کرده است که باید توسط تعمیرکاری مجرب محل نشت مشخص شده و پس از جوشکاری و آزمایش مجدد هوای درون لوله‌ها بوسیله پمپ تخلیه هوا ، تخلیه شده و سپس شارژ صورت پذیرد. اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد و عمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدا تحت تأثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.

  مورد مذکور را می‌توان با برداشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و عیب آن را رفع کرد. علت دیگری که می‌تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف‌های
  ترموستات است که در نتیجه آن ، تبرید کولر شدیدا کاهش می‌یابد ، ترموستات را تنظیم کنید.
عیب یابی کولر آبی

موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد.

           شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.

           شیر فلکه بسته است : قطعی آب را برطرف کنید.

           واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید.

           شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید.

واترپمپ و موتور فن کار می‌کند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست.

           دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.

           فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.

           پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.

           پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.

           پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.

           موتور فن نیم‌سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.

موتور فن کار نمی‌کند.

           کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.

           سیم‌پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید.

فقط دور زیاد موتور کار می‌کند.

           کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.

           پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.

           کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.

با زدن کلید مخصوص به حالت روشن موتور راه نمی‌افتد. اما با چرخاندن پولی توسط دست ، موتور راه‌اندازی می‌شود.

           سیم‌پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌پیج را بازپیچی نمایید.

           سیم‌پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید.

موتور کولر یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن می‌شود.

           سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد.

کولر موقع کار با سروصدا همراه است.

           پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید.

           یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید.

           بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.

           محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.

           روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.

موتور کولر متناوبا به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود.

قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجادگردد.

 

           موتور نیم سوز شده است.

           تسمه سفت است.

           یاتاقان‌ها گریپاج کرده‌اند.

           هوای محیط راهی به خارج ندارد.

           دریچه هوای کولر نیم‌بسته است.

           پولی‌ها در یک امتداد نیستند.

هنگام کار کولر بدنه برق‌دار می‌شود.

           موتور فن اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.

           واتر پمپ اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.

           اتصال بر اثر پاشیدن آب بر روی موتور بوجود آمده است : مانع از ریختن آب بر روی موتور شوید.

با زدن کلید واترپمپ فیوز عمل می‌کند.

           خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است : خازن را تعویض کنید.

           واترپمپ خراب است : واتر پمپ را تعویض کنید.

           پره‌های واترپمپ گیر دارد : پره‌های واترپمپ را اصلاح کنید. در صورت اصلاح نشدن آنها را تعویض کنید.

دور زیاد و کم موتور معکوس عمل می‌کند.

           در داخل جعبه ترمینال مخصوص ، اتصال ناخواسته رخ داده است : اتصال را برطرف کنید.

           در جعبه ترمینال‌های سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است : آنها را باز کرده و جاهای آنها را تغییر دهید.

آب کولر سرریز می‌شود.

           شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.

           کوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند و اثر لوله دریچه اطمینان کف کولر از بین رفته و یا کولر تراز نیست : برای اصلاح اشکالات اقدام نمایید.

موتور در حالت راه اندازی و دورکم درست عمل می‌کند اما به مجرد رفتن به دور زیاد ، موتور دود می‌کند.

اتصال سرسیم‌های دور زیاد و راه‌انداز جابجا به کلید گریز از مرکز صورت گرفته است : آنها را تغییردهید.

هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می‌شود.

شیلنگ پاره شده است و آب به داخل پره‌های توربین پاشیده می‌شود. یا آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود : شیلنگ را عوض کنید و مانع از رسیدن آب به تسمه شوید.

موتور با دور کم راه نمی‌افتد، اما پس از راه‌اندازی در دور تند با دور کند هم کار می‌کند.

فاصله بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز داخل موتور تنظیم نیست : آنها را تنظیم کنید.

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic