برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

گروه 10

 

بین سال های 1880 تا 1892 خطوط انتقال و توزیع برق بدون این که نول زمین داشته باشند احداث می شدند در سال 1924 انجمن مهندسان برق انگلستان اتصال بدنه فلزی یا همان ارت را اجباری کردند . سیستم زمین عبارت است از اتصال کلیه قطعات فلزی و غیرفلزی که ارتباط مستقیم با مدار الکتریکی دارند.

                                                  

اهداف به وجود آوردن سیستم زمین :

1- تأمین حفاظت جانی انسانها

2- عملکرد مناسب دستگاه ها

3- کنترل نویز

تعریف برقگیر: وقتی ولتاژی بیشتر از ولتاژ عادی خط به وجود آید برقگیر مسیری را برای زمین مهیا می کند تا ولتاژ اضافی خارج گردد.

انواع برق عبارتند از : 1- برقگیر کنترل کننده    2- برقگیر انفجاری  

فاصله بین برقگیر ها از رابطه زیر محاسبه می شود که D فاصله بین برقگیر ها و H ارتفاع ساختمان وh ارتفاع برق می باشد .D<=8(H-h)                                                                                               

دلایل اصول حفاظت در برابر صاعقه :

1- حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه.  

2- حفاظت تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه.

انتخاب الکترود یا میله صفحه ای باید بر اساس مقتضیات محل انجام شود.

مقاومت الکترودهای میله ای تقریباً برابر است.

طول الکترود میله ای را با L نشان می دهند که بین 150 تا 245 سانتیمتر است.

مقاومت خاک را که با  rنشان می دهند از ابزار مهم چاه ارت است که بر حسب اهم بر متر می باشد.

 

برای کم کردن مقاومت خاک باید از یک الکترولیت مانند بنتونیت استفاده کرد.

دلایل کلی بکارگیری سیستم ارت:

1- حفاظت و ایمنی جان انسان« مهمترین مورد می باشد» .

2- حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی.

3- فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار .

4- حذف ولتاژ اضافی.

دو روش کلی برای احداث چاه ارت:

1- زمین عمقی: یک روش معمول است که از چاه ارت استفاده می شود.

2- زمین سطحی: جاهایی که امکان حفاری نباشد- مثل جزیره ها ، ارتفاعات و...

برای انتخاب چاه باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

1- زمین پایین ترین سطح را داشته باشد 2- احتمال رسیدن به رطوبت زیاد باشد 3- جاهایی که در معرض آب و رطوبت قرار دارند.

عمق چاه باید دارای خواص زیر باشند:

حداقل عمق چاه باید4 متر و حداکثر 8 متر باشد. قطر آن 80 سانتیمتر باشد.

چند نوع خاک و مقدار مقاومت آن :

 

باغچه ای

15 الی 50

اهم بر متر

شن و ماسه

60 الی 100

اهم بر متر

سنگلاخی

200 الی 10000

اهم بر متر

 

اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم است و نباید برای اتصال از بست و دوختن استفاده کنیم.و باید سیم به صفحه جوش داده شود و نوع جوش از برنج یا نقره باشد و در آخر با بست روی جوش محکم شود.

در حفره چاه باید شیاری به عمق 60 سانتیمتر از چاه تا پای دکل ایجاد شود و اگر مسیر دو سیم مشترک است باید هر دو مسیر عایق شود.

مسیر سیم باید کوتاهترین باشد و حدالامکان نباید پیچ و خم در مسیر باشد.

 

نصب شینه

1- شینه داخل ساختمان باید توسط مقره ها از دیوار ساختمانی ایزله شوند.

2- طول شینه و قطر بستگی به انشعاب های داخل ساختمان دارد .

اگر دکل روی ساختمان باشد سیم میله برقگر نباید داخل ساختمان عبور کند.

چند مورد مهم برای پر کردن چاه ارت

1- 20 لیتر آب نمک می ریزیم .

2- 20 سانت از ته چاه خاک رس می ریزیم.

3- صفحه مسی به صورت عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم.

4- به مقدار لازم بنتونیت با آب مخلوط کرده و می ریزیم.

5- صفحه مسی با سیم نمره 50 جوش می دهیم.

6- لوله پولیکا در مرکز چاه قرار می دهیم و با سنگ ریزه پر می کنیم برای تأمین رطوبت در فصل های گرم.

اجرای ارت در ارتفاعات :

ارتفاعات را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

1- ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله وجود دارد.

2- ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری وجود ندارد ولی می توان شیار ایجاد کرد.

نکات عمومی و مهم در خصوص گراند :

1- کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردند.

2- میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل باشد به طوری که تجهیزات را کامل پوشش دهد.

3- به هیچ عنوان در روی دکل نباید جوشکاری صورت گیرد .

4- در دکل های پرظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از 2m  می باشد نیاز نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می باشد.

5- در ایستگاه های بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.

 

.................................................................................................................................

گروه 11

- از ترانسفورماتورهای جریان در اندازه گیری ، رله و مدارهای کنترل استفاده می شود

- استفاده از ترانسفورماتورهای جریان سبب می شود که بتوان وسایل سنجش را در فاصله

های بسیار دورتراز مدار اصلی نصب نمود

-کاراصلی ترانسفورماتورهای جریان ،کاهش مقدار جریان سیستم به مقدار مناسبی است

- ترانسفورماتورهای جریان به منظور حفاظت و اندازه گیری در ابتدای خطوط ورودی به

پست ها و همچنین در ورودی ترانس قدرت و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی

های پست و نقاط کلیدی دیگر که احتیاج است جریان در آن نقطه تحت نظر باشد استفاده 

می شود

- ترانسفورماتورهای جریاناز دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشکیل شده که جریان واقعی

درپست از اولیه عبور نموده و دراثرعبور این جریان و متناسب با آن،جریان کمی 

(در حدود آمپر) در ثانویه به وجود می آید

- یکی از مهمترین موارد در ساختمان یک ترانسفورماتورجریان،اختلاف ولتاژ خیلی زیاد

بین اولیه و ثانویه می باشد

- در ترانس های جریان هسته پایین،هادی اولیه در داخل یک بوشینگ به شکل “U”قرار

دارد،به طوری که قسمت پایین “U”در داخل یک تانک قرار دارد و در این حالت اطراف

اولیه به وسیله کاغذ عایق شده و در روغن غوطه ور می شود

- ترانس های جریان نوع قالبی یا رزینی بیشتر در مناطق گرمسیری و به منظور جلوگیری

از نفوذ رطوبت گرد و خاک به داخل CTها استفاده می شود و تا سطح ولتاژ 63 کیلو ولت

و جریان 1200امپر بیشتر طراحی نشده اند

 

 

- در ترانس های جریان هسته بالا مسیر طی شده در اولیه بسیار کوتاه می باشد

ثانویه این ترانسفورماتورها در قسمت بالا بوده و به نام “TOP CORE”و یا

“INVERTED”مشهور می باشند

- ترانس های جریان از نظر هسته به دو نوع تقسیم می شود

1- ترانس های جریان با هسته اندازه گیری

2- ترانس های جریان با هسته حفاظتی

- میزان خطای CTها با توجه به کلاس دقت آنها مشخص می گردد کلاس دقت CT

 برای هسته اندازه گیری و حفاظتی به دو صورت مختلف بیان می شود

1- برای هسته اندازه گیری در صد خطای جریان را در جریان نامی ارائه می دهند

2- برای هسته های حفاظتی درصد خطای جریان را برای چند برابر جریان نامی به

صورت XPYبیان می کند

- انواع ترانسفورماتورهای جریان از نظر نوع سیم پیچی :

1- ترانسفورماتورهای جریان نوع حلقه ای یا سیم پیچ دار

2- ترانسفورماتورهای جریان نوع شمشی

- ترانسفورماتورهای جریان نوع حلقه ای یا سیم پیچ دار:

این نوع ترانسفورماتورجریان دارای دو سیم پیچ جداگانه اولیه و ثانویه می باشد که بر روی

یک هسته اهنی متورق،پیچیده شده است

- دقت ترانسفورماتورهای جریان نوع شمشی در مقایسه با ترانسفورماتورهای جریان نوع

حلقه ای کمتر است

-ترانسفورماتورهای جریان نوع حلقه ای دارای دو سیم پیچ اولیه می باشند .

در این نوع ترانسفورماتورها با اتصال دادن این دو سیم پیچ به صورت سری یا به صورت 

موازی، نسبت تبدیل صفاتی حاصل می شود

- در مورد ترانسفورماتورهای نوع شمشی ، فازی که جریان آن تحت سنجش است،خود به

عنوان سیم پیچ اولیه ترانسفورماتورمحسوب می گردد

- از عایق بندی نوع خشک،در ترانسفورماتورهای جریان مورد استفاده برای ولتاژهای

 کمتر از22 کیلو ولت،و از نوع روغنی و مرکب، برای ولتاژهای بالاتر از 22 کیلو ولت

استفاده می شود

- ترانسفورماتورهای جریان تاپ دار:

در مواقع ضروری ترانسفورماتورهای جریان می توانند با تاپ های مختلف برای دو یا چند

جریان اولیه تغذیه شوند که در این حالت سیم پیچ اولیه شامل دو یا چند کلاف جداگانه است

که می تواند به صوئت سری یا موازی وصل شوند

- ترانسفورماتورهای جریان مخزن دار برای ولتاژهای تا 765 کیلو وات و جریانهایی تا

امپر 3000 مناسب هستند استفاده از ان بیشتر در مواردی که چندین هسته و نیز اتصالات

متعدد اولیه برای نسبت های مختلف جریان لازم می باشند

- مواد به کار رفته در ترانسفورماتور:

1- مس       2- کاغذ عایق      3- چینی     4- روغن عایق       5- فولاد   

 6- الومینیوم       7- ورقه هسته     8- مواد عاق

سیم پیچ ثانویه کلیه ترانسفورماتور جریان را باید گراند نمود،علت این امر آن است که در

شرایط مختلف احتمال القاء ولتاژ بسیار زیاد در سیم پیچ ثانویه وجود دارد.

 

................................................................................................

گروه 12

ترانسفورماتورهای اندازه گیری

در شبكه قدرت ولتاژ و جریان بقدری زیاد هستند كه نمی توان از آنها مستقیما برای عملكرد رله ها و دستگاههای
اندازه گیری(آمپر متر و ولت متر) استفاده كرد به همین دلیل از وسایلی به نام ترانسهای جریان و ولتاژ استفاده می شود تا كمیات الكتریكی را متناسب با ولتاژ و جریان شبكه در سطحی قابل استفاده برای رله ها و دستگاههای اندازه گیری در اختیار آنها قرار دهند.

بعبارت دیگر ترانسفورماتورهای اندازه گیری , ترانسفورماتورهای كاهنده ای هستند با قدرت خیلی كم كه جریان و ولتاژ را به مقدار قابل سنجش برای دستگاههای اندازه گیری كاهش می دهند و وسایل اندازه گیری و حفاظتی(رله ها) از شبكه قدرت ایزوله و مجزا می گردند.

 

ترانسفورماتور ولتاژ: (P.T)

ترانسفورماتوری است كه در آن ولتاژ ثانویه متناسب و همفازی با ولتاژ اولیه بوجود می آید و برای تبدیل ولتاژ یك سیستم به ولتاژی مناسب جهت وسایل اندازه گیری و یا حفاظتی بكار می رود و نیز مدارات اندازه گیری وحفاظتی را از مدار قدرت ایزوله می سازد.

این ترانسفورماتورها نیز نظیر سایر ترانسفورماتورها بر اساس القاء الكترومغناطیس عمل نموده و ولتاژ فشار قوی را به ولتاژهای استاندارد تبدیل می نماید.

- سیم پیچ فشار قوی

- سیم پیچ فشار ضعیف

- مواد عایقی كه در ولتاژهای بالا معمولا روغن و در ولتاژهای پایین از نوع خشك می باشد

- هسته

- جدار عایقی خارجی آن

*ترانسفورماتورهای ولتاژ از نظر ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند:

1- نوع یک بوشینگی: Single Bushing

2- نوع دو بوشینگی: Double Bushing

برای اندازه گیری ولتاژ فاز به زمین از P.T های تك بوشینگی استفاده می شود.

نكته مهم: بهترین حات برای P.T این است كه ثانویه آن باز باشد یعنی امپدانس بالایی داشته باشد تا جریان عبوری از آن بسیار محدود گردد.

**نكته**

عموماً P.T ها بصورت تك فاز مورد استفاده قرار می گیرند

*كاربرد P.T ها:

- در سیستم حفاظت - در سیستم اندازه گیری

كه كاربرد P.T ها بصورت مشروح چنین است:

- اندازه گیری ولتاژ  - اندازه گیری توان  - اندازه گیری ضریب قدرت - بهره گیری برای مدار سنكرون چك

- استفاده در حفاظتهای O/V---U/V---Directional

ترانس های ولتاژ خازنی:

ترانسفورماتور ولتاژ خازن عبارت است از یك وسیلۀ تقسیم كنندۀ ولتاژ با استفاده از خازن ویك ترانسفورماتور الكترومغناطیسی. دستگاه تقسیم كنندۀ ولتاژ از تعدادی خازن بصورت سری درست شده است با انتقال یك ولتاژ به دو سر مجموعۀ خازن بعلت وجود مقاومت خازن Xc افت ولتاژهایی در دو سر هر یك از خازنها بوجود می آید. در صورتی كه خازنها را با ظرفیت یكسان انتخاب كنیم افت ولتاژ دو سر هر یك از خازن ها برابر خواهد بود.

در ولتاژهای بالاتر از 63 kv بعلت سهولت در طراحی و از نظر اقتصادی از C.V.T استفاده می نمایند. قدرت خروجی بردن Burden  C.V.T یا P.T ها به طریق استاندارد IEC یكی از مقادیر زیر است (160,200,350,500 Va) از ترانسفورماتورهای ولتاژ خازن در سیستم های مخابراتی پست موسوم به( P.L.C  (power line Carrier نیز استفاده می شود.

ترانس های ولتاژ خازنی از یك تعداد خازن سری كه با اتصال ولتاژ به دو سر مجموعه خازن به علت وجود مقاومت خازنی(XC) افت و ولتاژهایی در دو سر هر یك از خازن ها بوجود می آید بطوریكه بسته به ولتاژ شبكه  و طراحی كارخانه سازنده ولتاژ حدود 15 الی 30 كیلو ولت در دو سر خازن انتهایی افت می كند كه توسط یك ترانس ولتاژ فشار متوسط می توان این ولتاژ را با نسبت تبدیل مناسبی به ولتاژ مورد نظر در ثانویه CVT تبدیل نمود. با توجه به اینكه از دستگاه CVT در جهت انتقال فركانس های مخابراتی یا HF به دستگاه مركزی PLC استفاده می شود جهت جلوگیری از نفوذ و نشتی سیگنال بالای مخابراتی به طرف ثانویه ترانس از لاین تراپ یا تله موج استفاده می شود. در قسمت داخلی CVT در مقابل اضافه ولتاژها از برق گیر با فاصله هوایی استفاده می شود.

قدرت خروجی ترانس های ولتاژ:

قدرت خروجی اسمی (SN) بر حسب VA (ولت آمپر) می باشد كه ترانس ولتاژ می تواند با ولتاژ ثانویه اسمی با دقت مشخص تغذیه نماید. قدرت خروجی اسمی برابر است با حاصلضرب جریان ثانویه اسمی و ولتاژی كه در دو سر ترمینال های ثانویه وجود دارد. قدرت های خروجی استاندارد عبارتند از:

10 – 15 –25 –30 –50 –75 – 100 – 150 – 200 –300 –400 –500 VA

قدرت خروجی ترانس ولتاژ با چند سیم پیچ ثانویه مساوی مجموع قدرتهای سیم پیچ های ثانویه است.

 

قسمتهای مختلف یك ترانس ولتاژ خازنی

1 - سیستم انبساطی  2 - المانهای خازنی 3 - بوشینگ ولتاژ میانی 4 - ترمینال اولیه  5 - ترمینال ولتاژ پائین
6 - بالشتك گازی 7 - دریچه نشاندهنده روغن  8 - راكتور جبران كننده 9 - مدار میرا كننده فرو رزونانس
10- سیم پیچ های اولیه و ثانویه 11- هسته 12- جعبه ترمینال

 

تست های ترانس ولتاژ :

تست های ترانس ولتاژ بسیار متنوع است اما در محل پست و بعد از نصب ترانس ، تستهایی كه بروی آن برای بررسی صحت كار آن انجام می شود به قرار زیر است:

1 – تست مقاومت عایقی ترانس ولتاژ   2 – تست نسبت تبدیل ترانس ولتاژ  3 – تست پلاریته ترانس

4 – تست قدرت ترانس ( Burden )   5 – تست مقاومت سیم پیچ

 

گروه 13

ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در یک سیستم جریان متناوب ازیک مدار ب
ـه مدار دیـگر انتـقال می دهد و می تـواند ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد وبالعکس تبدیل نماید .
برخلاف ماشینهای الکتریکی ک
ـه انـرژی الکتریکی و مکانیکی را بـه یـکدیگر تـبـدیل می کنند در تـرانـسفورمـاتور انرژی بـه همـان شکل الکتریکی باقیمانده و فرکانس آن نیز تغییرنمیکند و فقط مقادیر ولتاژ و جریان در اولیه و ثانویه متفاوت خواهد بود .
ترانسفورماتورها ن
ـه تنها بـه عنوان اجـزاء اصلی سیستم های انـتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلکه در تغذیه مدارهای الکترونیک وکنترل ، یکسوسازی ، اندازه گیری و کوره های الکتریکی نیز نقش مهمی بر عهده دارند .
 
انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی کرد :
1_ ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی
2_ ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح
شهرها و کارخانه ها
3_ ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند کوره های ذوب آلومینیم ، یکسوسازها و
واحدهای جوشکاری
4_ اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازی موتورهای القایی
5_ ترانسهای ال
كترونیک
6_ ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت
7_ ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر
8_ ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی و ...

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی

قسمتهای اصلی درساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از :

1_ هسته یک مدار مغناطیسی

2_ سیم پیچ های اولیه و ثانویه

3_ تانک اصلی روغن

ساختمان هسته

ترانسفورماتورهای سـاخت ایـران ترانسفو از نـوع CORE TYPE می باشد . كل عملیات برش بر روی هسته آهنـی بـه منظور اعمـال كـنـترل دقیق وارتقاء كیفیت در محل كارخانه انجام می گیرد . هسته هـا از ورق های فولاد سیلیسم دار نورد سرد شده با دانه بندی جهت دار و پوشش كارلیت در هر دو طرف ساخته می شوند . هسته بـا توجه بـه ارزیـابی تـلفـات بـی بـاری و درخـواست مشتری در ارتبـاط بـا سطح صـدا از ورق هایی به ضخامت 3/0 یا 27/0 میلیمتر با گرید بالا تهیه می گردد.طراحی هسته بگونه ای است كه تـلفات جـریـان بـی بـاری و سطح نویز تـرانسفورماتـور از طریـق كـاهش چـگـالی شار مغـنـاطیـسی هستــه كـاستـه شــود و از رسیـدن هسته بحد اشباع جلوگیری شود .در این راستـا در مـواردی كــه تـلفات و صدای خیلی پائین مد نظر باشد از ورق های خـاص لیـزری می تواند در هسته ترانسفورماتور استفاده شود .

 

سیم پیچ ها

با توجه به استقامت خوب استوانه ای شكل دربرابرنیروهای اتصال كوتاه ، تمام سیم پیچ ها از ایـن نـوع پیچیـده می شوند . بسته بـه ویژگـی های خـاص طـراحی سیـم پـیـچ های لایه ای هلیكال بشقابی ساده یا در هم مورد استفاده قرار می گیرد . بـرای سطـوح ولـتـاژی بـالا می توان از شیلدهای یكنواخت كنـنـده میـدان استفـاده كرد و همچنین جهت افزایش اطمینان از كیفیت بـالای مـحصـول طراحی شده ، كشش سیم ایـزوله پیچی آن و تـولید سیـلندرها و قـطعات فـاصـله انـداز عـایـق عمـدتـاً در محـل كـارخـانـه صورت می گیرد . در مواردی كه استحكام مكانیكی فوق الـعـاده بـرای سـیـم پـیـچ هـا مـد نـظـر بـاشـد بـر اسـاس محـاسبـات نـیـروهای اتصال كوتاه دینامیكی می توان از سیم های تـرانسپوزه با پوشش اپـوكسی رزیـن یـا سـیـم های بـا سخـتـی بـالا استـفـاده كـرد . بـرای اطـمـینـان از حصول تلرانس های ابعادی مورد نظر در سیم پیچ ها از قالبهای فولادی جهت سیم پیچی استفاده می شود . دستگاه های سیم پیچی مدرن جهت ایجاد كشش منـاسب هنگام پیچش مجهز بـه تـرمز های هیدرولیكی می باشند بـرای استحكام بیشتر سیم پیچ ها از فاصله اندازهای دم چلچله ای استفاده می گردد .   

مخزن

مخزن با در نظر گرفتن توان  ، ردیف ولتاژ ،اندازه مناسب  ، تعداد و محل پشت بندها طراحی می شود . طراحی مخزن بوسیله سیستم CAD بوده و توسط دستگاه CNC ورق فـولادی در ضخـامت های مختلف بـطور دقیـق بـرش داده می شود . طراحی مخـزن بگونـه ای انجام می شود كه تا جـائی كـه ممكن است انـدازه و وزن مخزن كاسته شود تا حمل ونقل – نصب و سوار كردن آن برای مشتری آسانتر گـردد . بـه مـنـظـور تمـیـزی محیـط مـونـتـاژ اكتـیـو پـارت ترانسفورماتورها و جلوگیری از آلودگی قسمت های داخل ترانسفورماتور ، تولید مخازن در كـارگاه مجزائی صورت می گیرد . تمامی مخازن از ورق هـای فـولادی بـا كـیـفیت بسیـار بـالا سـاخته می شـود تا تـوان مـقـاومـت در بـرابـر شرایط خلاء مطابق استاندارها و خواسته های مشتری را داشته باشد . تجهیزات لازم جهت بـالا بردن و بـلند كردن بر روی مخزن تعبیه می شود

سیستم انبساط روغن و حفاظت ترانسفورماتور

استاندارد شركت ایرا ترانسفو استفاده از سیستم منبع انبساط روغن می باشد درارتباط با مزایای فنی این سیستم هم در رابطه بـا مخزن تـرانسفورماتور و هـم سیستم نـگهدارنده خودكـار فشار مثبت روغن چنین می توان گفت :           1- ایجاد قدرت عایقی الكتریكی بالا                           2- ایجاد فشار استاتیك مثبت دائمی بر روی همه اجزاء   3- كاهش عملیات نگهداری ترانسفورماتور             سیستم منبع انبساط بـدیـن صورت است كـه حجم مـنبسط   شده روغن مخزن اصلی در نتیجه افـزایش درجه حرارت تـرانسفورماتـور بـه منبع انبساط هدایت و در آنجا ذخیره میگردد تا به هنگام كاهش حجم روغن در ترانسفورماتور پس ازكاهش درجه حرارت دوباره به مخزن ترانسفورماتور برگردد . حجم منبع انبساط بـر اسـاس حجم روغن در اثـر حـداكثـر تغییر درجـه حـرارت محـاسبه مـی گـردد در منبع انبساط متعارض 90 % حـجـم كــل و در منبع انبساطهای دارای كیسه هوا80% حجم كل برای روغن ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود . این سیستم همیشه میزان روغن  را بالاتر از مخزن اصلی نگه می دارد تا مخزن همیشه پر  و تحت فشار باشد .

سیستم خنك كنندگی

تمامی ترانسفورماتورها مجهز به رادیاتورهای قابل جدا شدن   از مخزن هستند كـه بـه منظور فـراهم كردن خنـك كنندگی  لازم بـه شیـرهـای مخـصـوص ورودی روغـن و خـروجی روغن متصل می گردند چـنـانچه عـوامـل دیگری همـچون افـزایش بـار احتـمـالی و یـا قرار گرفتن در معرض گرمای مداوم اجتناب ناپذیر باشد روشـهای خنك كنندگی مكمل نیز وجـود دارد كـه میـزان خـنك كـننـدگـی تـرانسـفورمـاتور را افزایـش می دهـد یكـی از معـمول تـرین ایـن روشها دمیدن هوای خنـك تـوسط فـنها می باشد كه فرایند خنك كنندگی را تسریع میكند واین فن ها بوسیله ترمومتر روغن به هنگام لزوم فعال می شوند . روشهای خنـك كننـده دیـگری مـانـند گردش اجبـاری روغـن هـوا و حـركت اجباری و جهت داده شده روغن و گردش اجباری روغـن و آب  وجـود دارد كه  در صورت الزام طراحی یا درخواست مشتریان امكان پـذیر می باشد.

 

تنظیم ولتاژ

ایران ترانسفو بنا به درخواست مشتری قادراست ترانسفورماتورهای خود را به انواع كلید تنظیم ولتاژ ( تپ چنجر) مجهز نماید .  تپ چنـجرهای مـورد استفاده ترانسفورماتورهای این شركت از معتبرترین سازنده های جهان تهیه میگردد . كیفیت محصول در حدبالا بوده و طـول عمـر معمول كنتاكتهای تپ چنجرهای مورد استفاده 500000 بار عملیات تغییر تپ می باشد .  این كلیدها  شامل دایورترسویچ  و تپ سلكتورمی باشد . دایورتر سویچ كه بر مبنای روش مقاومتی عمل می نماید در داخل محفظه روغن مجزا از روغن تـرانـسفـورمـاتـور نـصـب شـده تـا نـوع آلودگی روغن ناشی از جرقه به روغـن ترانسفورمـاتور منـتـقـل نـشود دایورتر سویچ براحتی با بیرون آمـدن از محفظه مربـوطه قـابل بازرسی و تعمیر است . در صورت درخواست مشتـری میـتوان كلید را از محلی جدا بصورت اتوماتیك  كنترل كرد.

 

..........................................................................................................................

گروه 14

یک برقگیر خوب باید دارای مشخصات زیر باشد:

1- در ولتاژ نامی شبکه به منظور کاهش تلفات دارای امپدانس بی نهایت باشد

2- در اضافه ولتاژ به منظور محدود سازی سطح ولتاژ دارای امپدانس کم باشد

3- توانایی دفع یا ذخیره انرژی موج اضافه ولتاژ را بدون اینکه خود صدمه ببیند داشته باشد

4- پس از حذف عبور اضافه ولتاژ بتواند به شرایط مدار (حالت کار عادی) برگردد

 

انواع برقگیرها:

1-برقگیر میله ای

2-برقگیر لوله ای

3-برقگیر سیلیکون کارباید

4-برقگیر نوع اکسید فلزی

5-برق گیر سوپاپی(برقگیر با مقاومت غیر خطی)

6-برقگیـر با مقاومت  خطی

GTA7-برقگیر

پارامترهای مهم برای انتخاب برقگیر مناسب جهت حفاظت عایقی:                        

ماکزیمم ولتاژ کار دائم-1

ولتاژ نامی-2

جریان تخلیه نامی 3-

ماکزیمم جریان ضربه قابل تحمل  4-

5-قابلیت تحمل جذب انرژی

 

عوامل مهم در آسیب دیدگی برقگیرها:

1-نفوذ رطوبت و آلودگی 

2-اضافه ولتاژهای گزرا و موقتی

عدم انطباق شرایط بهره برداری با مشخصه برقگیر (طراحی غلط) 3-

4-عوامل ناشناخته            

شمارنده موج ضربه:

شمارنده در واقع وسیله­ای است که جهت نمایش تعداد عملکرد برقگیرها در مقابل ضربه­های موج کیلد زنی یا صاعقه بکار می­رود. شمارنده توسط کابل یا شینه مسی به برقگیر وصل شده و جریان تخلیه از طریق این دستگاه به زمین جریان می­یابد و با هر بار عبور جریان تخلیه، شمارنده عمل می­نماید. گاهاً جهت هر سه فاز یک عدد شمارنده نصب می­شود. [خصوصاً در پستهای 63 و 132 کیلوولت] بعضی از شمارنده­ها مقدار جریان تخلیه را نیز ثبت می­کنند

تست برقگیرها :

مهمترین تستی كه در محل پست بروی برقگیرها انجام میشود ، تست عایقی آن است بدین منظور عایقی نقطه اولیه برقگیر را نسبت به زمین بررسی میكنند . در مرحله بعد میزان عایقی انتهای برقگیر ( پایه ها ) را بررسی میكنند . در زمان تست لازم است كه اتصالات آن باز شده باشد .

برای تست كنتور های برقگیر نیز با شارژ خازنی میتوان ولتاژ لحظه ای را ایجاد نمود تا عملكرد آنرا بررسی كرد . برای اینكار میتوان از خازنهای ولتاژ متناوب یا ولتاژ مستقیم استفاده نمود و پس از شارژ آنرا به دو سر كنتور زده و تست نمود .

سوپاپ اطمینان برقگیر (PRESSURE RELIEF):

 

با معیوب شدن برقگیر، شبکه با یک اتصال کوتاه در محل نصب برقگیر روبر و خواهد شد. اتصال کوتاه در برقگیر باعث تولید گازهای داغ یونیزه با فشار بالا شده و نهایتاً به انفجار برقگیر است این انفجار ممکن است باعث آسیب دیدن تجهیزات مجاور و خسارات جانی گردد.

در حین اتصال کوتاه برقگیر ابتدا قوسی در کانالی که مابین دیسکهای Zno و مقره خارجی است ایجاد می­شود [این کانال را کانال سوپاپ اطمینان گویند] این قوس به سرعت باعث افزایش درجه حرارت هوای کانال شده و بسته به شدت جریان اتصال کوتاه در زمان 2 الی8 میلی ثانیه فشار داخلی به حدی می­رسد که سوپاپها اطمینان در دو طرف برقگیر باز شده و گازهای داغ یونیزه توسط دریچه­ های ویژه­ای به سمت معینی از برقگیر هدایت می­شوند و بلافاصله یک قوس الکتریکی در خارج پرسلین برقگیر ایجاد می­شود. انتقال قوس از داخل برقگیر به خارج از آن فشار داخل را تقلیل می­دهد و از انفجار آن جلوگیری می­کند.

 

محل نصب برقگیر:

محل نصب  برقگیرها در پستهای فشار قوی معمولا در ابتدای ورودی خطوط وهمچنین در طرفین ترانسفور ماتورهای اصلی ویا راكتورها نصب  می گیرد

............................................................................................................................

گروه 15

این نیروگاه ها انرژی ذخیره شده در آب را در ارتفاع بالا به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.(با استفاده از توربین آبی) در این نیروگاه تبدیلات مکانیکی انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی و سپس به انرزی الکتریکی تبدیل می شود.

—        میزان تولید انرژی توسط سد به دو عامل بستگی دارد :

—        1- ارتفاع آب ذخیره شده در سد

—        2- سرعت و حجم آب قابل جریان از سد

 

—        طبقه بندی ماشینهای هیدرو مكانیكی (توربین ها)

—        1-طبقه بندی براساس نوع جریان آب

2-طبقه بندی بر اساس عمل سیال

 

ژنراتور سنکرون

—        مهم‌ترین مزیت ژنراتورسنكرون این است كه با كنترل مقدار جریان تحریك می‌تواند بصورت پیش فاز یا پس‌فاز كار كند. مزیت دیگر ژنراتورهای سنكرون در این است كه می توانند در حالت ایزوله از شبكه هم، ولتاژ  و فركانس كاری خود را كنترل كنند. تحریك ژنراتورهای سنكرون در واحدهایی كه ظرفیت‌های كم وسرعت‌های بالایی دارند به روش" بدون جاروبك" (Brushless) و در واحدهایی كه ظرفیت‌های بزرگ وسرعت‌های كمتری دارند با جاروبك  و نیز استفاده از یكسو ساز (استاتیکی) تامین می شود.

 

ژنراتور آسنکرون

اساساٌ عملكرد این ژنراتور به تجهیز كنترلی خاصی نیاز ندارد. این نوع ژنراتورها بصورت ایزوله كار نمی‌كنند. به‌‌علاوه، به تجهیزات حفاظتی خاصی هم نیاز ندارند زیرا ژنراتور القایی منبع تامین توان راكتیو مغناطیس‌كننده‌ی خود را در صورت بروز خطا در شبكه،  از دست می‌دهد.

...........................................................................................................................

گروه 16

بنا به فرضیه های جدید اتم تشکیل شده از تعدادی الکترون با بار منفی و یک هسته با بار مثبت . الکترون ها با سرعتی در حدود m/s  1000000 = v در فواصل معین و در روی مدارهای مشخص به دور هسته داخلی اتم که ساکن می باشد می گردند .

هسته اتم خود از ذرات الکتریسیته به نام پروتون و ذراتی از نظر الکتریکی خنثی و بدون بار به نام نوترون تشکیل شده است قطر هسته در حدود cm 12-10 و قطر اتم در حدود cm 8-10 است .

مجموع پروتون و نوترون ، نوکلئون نامیده می شود بدیهی است چون از نظر الکتریکی خنثی است لذا تعداد پروتون های هسته برابر تعداد الکترون های دور آن است .

تعداد پروتون ها را عدد اتمی عنصر می نامند و تعداد کل پروتون و نوترونها اتم را جرم اتمی عنصرمی نامند

در هر تقطیع هسته بطور متوسط 46/2 نوترون آزاد می شود که قادر است مجدداً هسته جدیدی را تقطیع کند ( راکسیون زنجیره ای )

بین یک نوترون آزاد و یک هسته امکان تحولات زیر موجود است :

1-     نوترون داخل هسته شده و هسته باز می شود این همان عمل تقطیع است که فوقاً به آن اشاره شد .

2-  نوترون داخل هسته می شود و توسط هسته جذب می شود که در این صورت یک ایزوتوپ بوجود می آِد این همان عملی است که در رآکتورها برای بوجود آوردن عناصر مصنوعی آزمایش می شود .

3-  هسته و نوترون به هم برخورد می کنند ولی نوترون به حالت ارتجاعی یا نیمه ارتجاعی به خارج پرتاب می شود . در پرتاب نیمه ارتجاعی نوترون در ضمن برخورد به هسته مقداری از انرژی خود را به هسته می دهد و با سرعت کمتری برمی گردد در این صورت دو نوع نوترون وجود دارد : نوترون سریع و نوترون بطئی 

امروزه سه نوع تشعشع شناخته شده است :

1-   اشعه aکه در اثر تغییر شکل پیدا کردن هسته بوجود می آید و عبارت است از هسته اتم هلیوم و با سرعت زیاد پرتاپ می شود در اثر برخورد با مولکول های هوا تولید یون می کند در نتیجه انرژی سنتیک آن بزودی مصرف میشود و نمی تواند مسافت زیادی را طی کند ( بردش کم است )

2-      اشعه bعبارت است از حرکت سریع الکترون های منفی ( eo 1- ) که در اثر تجزیه نوترون ها بوجود می اید.

3-   اشعه g که شبیه اشعه رونگتن ( اشعه x ) است و فقط طول موج آن خیلی کمتر است و اثر نفوذ پذیری خیلی زیادی دارد این اشعه در موقع تشعشع a و b یک پدیده ثانوی و جنبی است ولی خودش باعث تغییر حالت دادن هسته نمی شود اشعه g که در حقیقت یک اشعه الکترومغناطیسی است می تواند از یک صفحه دو سانتی متری سربی نیز عبور کند در صورتی که اشعه های a و b از یک صفحه آلومینیومی به ضخامت 1.0 تا 0.2 میلی مترنمی تواند عبور کند .

ساختمان راکتور

راکتور هسته ای تشکیل شده از :

الف : تعدیل کننده با مدراتور    ب : خنک کننده      پ : سوخت ( ماده اولیه )

ت : میله های فرمان           ث : رفلکتور یا منعکس کننده    ج : جدار حفاظ

راکتورها برحسب استعمالشان به چهار دسته تقسیم می شوند :

الف : رامتور تحقیقاتی برای آزمایش و تحقیقات و اندازه گیری نوترون ها .

ب : راکتور برای تولید ایزوتوپ رادیو اکتیو : در این دستگاه عناصر بانوترون بمباران می شوند و از ایزوتوپ بدست آمده در تحقیقات علمی ، پزشکی و در صنعت استفاده می شود .

پ : راکتور تکثیر برای تولید عناصر جدید قابل تقطیع .

ت : راکتور قدرت وسیله تولید انرژی در نیروگاه های هسته ای است و در    کشتی ها بعنوان نیروی محرکه از آن استفاده می شود .

 

راکتور قدرت انواع مختلف دارد که در زیر چند نوع آن شرح داده         می شود :

1- راکتور با آب تحت بخار  2- راکتور آب جوش     3- راکتور با مدار گرافیتی

4- راکتور با سوخت ساچمه ای  5- راکتور هموژن   6- راکتور با خنک کننده ناتریوم

تفاوت راکتور آب جوش با راکتور با آب تحت فشار در این است که مدراتور این راکتور که همان آب است تحت فشار قرار نارد و به این جهت در اثر حرارت راکتور داغ شده و در همانجا به بخار تبدیل می شود . بخار از راکتور مستقیماً به توربین بخار هدایت می شود راکتور با مدار گرافیتی اولین بار در نیروگاه کالدرهول انگلستان با قدرت 90 میلیون وات به کار افتاد . هسته راکتور تشکیل شده از یک تخته گرافیت سیلنری بزرگ به قطر 12 متر و ارتفاع 18 متر

راکتور با سوخت ساچمه ای ساده ترین نوع راکتور از نظر ساختمان می باشد و طرز کار آن نیز بسیار ساده است . در این راکتور سوخت به صورت ساچمه تهیه شده است . مغز ساچمه 90 درصد توریوم و 10 درصد اورانیوم تقریباً خالص تشکیل می دهد . پوسته خارجی ساچمه به ضخامت 5 میلی متر از گرافیت ساخته شده و عمل مدراتور را انجام می دهد .

ساده ترین و از نظر فنی بهترین راکتور هموژن راکتوری است که سوخت به صورت نمک اورانیوم در آب حل شده باشد در این صورت آب هم وسیله خنک کننده و هم مدراتور و هم سوخت می باشد .

نیروگاه حرارتی با سوخت فسیلی به علت اینکه در طی سالهای متمادی تکامل پیدا کرده است نسبت به نیروگاه های هسته ای بسیار اقتصادی تر و ارزانتر است و فقط نیروگاه های هسته ای با قدرت mw 600 می توانند تا حدودی با نیروگاههای حرارتی نوع دیگر رقابت کنند .

نیروگاه هسته ای با قدرت کمتر از mw 600 فقط به عنوان نیروگاه آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد .

...........................................................................................................................

گروه 17

اولین توربین گازی كه مشابه توربین های گازی امروزه است در سال 1791 به وسیله شخصی به نام « چان پایر » طراحی شده و در سال 1993 در یك كارخانه فولادریزی در كشور آلمان ساخته شده است.

در صنعت برق ایران اولین توربین گازی در سال 1343 در نیروگاه شهر فیروزه مورد استفاده قرار گرفت ، كه شامل دو دستگاه بوده و هر كدام 5/12 مگاوات قدرت داشته است.

كوچكترین توربین گازی موجود در ایران توربین گاز سیار « كاتلزبرگ » با قدرت اسمی یك مگاوات و بزرگترین آن توربین گازی 49-7 شركت زیمنس با قدرت 150 مگاوات می باشد.

نیروگاه های گازی در 4 رنج وسیع زیر مورد بهره برداری قرار می گیرند، كه عبارتند از :

1.تغذیه دستگاه های مكانیكی نیروگاه اصلی پمپ ها و كمپرسورها ؛

2.اتصال به ژنراتورهای الكتریكی كوچك قدرت؛

3.تولید انرژی الكتریكی برای ساعات پیك بار؛

4.تأمین انرژی الكتریكی برخی بارهای اساسی شبكه.

مزیت نیروگاه های توربین های گازی نسبت به توربین های بخار :

1.كل سیستم دارای اندازه كوچك و مواد مصرفی و هزینه اولیه كم هستند؛

2.دارای زمان راه اندازی كوتاهی است و سریعاً هم وارد مدار می شوند؛ ( قابل كنترل از راه دور هستند) .

3-انعطاف زیادی در رابطه با چگونگی استفاده از هوای فشرده را دارند و آلودگی محیطی كمتری دارند.

معایب نیروگاه های گازی :

عدم استفاده ی گسترده در باردهی سیستم و همچنین پایین بودن راندمان و ناسازگاری در استفاده از سوخت های جامد است.

اجزای نیروگاه گازی شامل :

توربین؛ كمپرسور؛ محفظه احتراق؛ ژنراتور .

انواع چرخه های توربین های گازی شامل :

1.چرخه مستقیم           2.چرخه باز غیر مستقیم 3.چرخه بسته مستقیم    4.چرخه بسته غیر مستقیم

برای اصلاح چرخه نیروگاه های گازی و توسعه راندمان و خروجی این نیروگاه ها، قسمت های زیر را به سیستم اصلی اضافه می كنیم :

1.بازیابی یا دریافت مجدد          2.كمپرسور با سرمایش میانی     3.پیش گرمایش          4-تزریق آب

 

طراحی نیروگاه های گازی برای درجه حرارت بالا

برای کار در محدوده توربین های گازی با درجه حرارت زیاد بایستی به مسائل زیر توجه و دقت زیاد شود:

1- مواد materials       2- سرمایش cooling    3- خنک کاری با هوا air cooling

خنک کاری با هوا دارای چهار نوع زیر می باشد:

الف) خنک کاری انتقالی convection cooling         ب) خنک کاری نفوذی یا فیلمی film or transpiration cooling

پ) خنک کاری برخوردی impingement cooling    ت) خنک کاری با آب water cooling

نحوه راه اندازی و استارت نیروگاه

در ابتدا نیاز به یک عامل خارجی است تا توربین را به سرعت 3000 دور برساند.

حسن نیروگاه:

1- سادگی آن است: تمام آن روی یک شافت سوار است          2- رزان است، چون تجهیزات آن کم است.

یکی ازعواملی که بر روی راندمان تاثیر می گذارد این است که هوای ورودی چه دمایی دارد.

3- سریع النصب است         4- کوچک است

در سکوهای نفتی که نیاز به برق زیادی می باشد باید از نیروگاه گازی استفاده کرد، تا جای کمتری بگیرد.

5- احتیاج به آب ندارد، (در سیکل اصلی نیروگاه نیاز به آب نیست) اما در تجهیزات جنبی نیاز به به آب است برای خنک کردن هیدروژن به کار رفته جهت سرد کردن ژنراتور در سرعت های بالا.

6- راه اندازی این نیروگاه سریع است.                 7- پرسنل کم

زمانی که نیروگاه گازی خاموش است که در اتاق احتراق سوخت نباشد.

یک نیروگاه بخار را بعد از راه اندازی نباید خاموش کرد.

اما نیروگاه گازی بدین صورت است که صبح می توان روشن کرد و آخر شب خاموش نمود.

نیروگاه گازی بسیار مناسب برای بار پیک است و نیروگاه بخار برای بار پیک مناسب است.

معایب:

1- آلودگی محیط زیست زیاد است          2- عمر آن کم است: (فرسودن توربین و کمپرسور)

سوخت مازوت به علت آلودگی بیشتری که نسبت به سوخت گازوئیل دارد، کمتر به کار می رود

3- استهلاک زیاد است: (پره توربین، پره کمپرسور)

4- راندمان کم است: (مصرف سوخت آن زیاد است) این نقیصه ای است که کشورهای اروپایی با آن مواجهند.

دلایل راندمان پایین:

الف) خروج دود با دمای زیاد            ب) حدود 1/3 توان توربین مصرف کمپرسور می شود

بنابراین در نیروگاه گازی برای استفاده دراز مدت مدت اصلا جایز نیست چرا که هزینه مصرف سوخت گران است.

5- امکان استفاده از سوخت جامد فراهم نیست: (مانند زغال سنگ) چرا که بلافاصله پره های رتور پر از دود می شود.

نیروگاه های گازی را اگر بخواهیم برای مدت طولانی استفاده کنیم هزینه آن بالا است.

نیروگاه گازی را از جایی استفاده کنند که امکان بهره برداری زمان بهره برداری زیر 2000 ساعت باشد.

اگر زمان بهره برداری در سال بالای 2000 ساعت باشد نیروگاه بخار اگر زمان بهره برداری در سال بالای 5000 ساعت باشد نیروگاه آبی استفاده می شود.

در کشور ما برق عمده مصرفی برق خانگی است (60%) و حدود (30%) برق صنعتی است. در نتیجه (50%) نیروگاه های کشور باید هر شب روشن شود، بنابراین قسمت عمده برق تولیدی ما باید از نوع نیروگاه باشد.

نیروگاه گازی به این معنا نیست که سوخت آن گاز است، بلکه توربین آن گازی است و سوخت آن مایع است یا گازوئیل است که اکثراً گازوئیل است.

 

..........................................................................................................................

گروه 18

کاربرد برق:

1-     مصارف صنعتی

2- کاربرد در کشاورزی

3- کاربرد در شهرها

4- در حمل و نقل

5- کاربرد ارتباطاتی

نیروگاه های بخار به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند

1.نیروگاههای بخاری جهت تولید برق

2.نیروگاههای بخاری جهت مصارف صنعتی

در شبکه سراسری برق ایران حدود65%از برق تولیدی توسط نیروگاه های بخار تامین میشود

بزرگترین نیروگاه بخار ایران نیروگاه رامین اهواز است

نیروگاه بخار به منظور تامین انرژی الکتریکی به سه نوع تبدیل انرژی نیاز دارند

1-تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی که توسط دیگ بخار انجام می شود.

2-تبدیل انرژی حرارتی بخار به انرژی مکانیکی که توسط توربین انجام می شود.

3-تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی که توسط ژنراتور انجام می شود.

 

راندمان نیروگاه های بخار

در حدود 40% است که 10% درصد انرژی در اگزوز و 50% نیز از طریق کندانسور تلف می شود .

 

انواع نیروگاه ها

1-نیروگاه ها بخاری                    8-نیروگاه های پمپ ذخیره ای

2-نیروگاه ها آبی                       9-نیروگاه های جذر و مد دریا

3-نیروگاه های گازی                   10-نیروگاه زمین گرایی

4- نیروگاه های سیکل ترکیبی         11-نیروگاه های موجی

5-نیروگاه های اتمی                    12-نیروگاه دیزلی

6- نیروگاه های خورشیدی             13-نیروگاه های مگینتو هیدرو دینامیک

7-نیروگاه های بادی                    14-نیروگاه های بیوماس

 

طبقه بندی نیروگاه ها بر اساس نوع سوخت مصرفی و عامل محرک

از نظر سوخت

1-نیروگاه هسته ای       2-سوخت فسیلی      3-نیروگاه هایی که از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده می کنند

 

طبقه بندی از نظر نوع عامل محرک

1-توربین بخار                  2- توربین گازی                          3- چرخه مرکب                4-موتور احتراق داخلی

 

عواملی که باعث می شوند استفاده از برق ساده تر و راحت تر از سایر انرژی ها باشد.

1-سهولت انتقال برق از نقطه ای به نقطه ی دیگر

2-کار کردن با برق ساده تر است.

3-ساخت دستک هایی که میتواند با برق کار کند

4- در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی های دیگر مواد زاید ایجاد نمی شود.

 

ضریب حرارتی نیرو گاه بخار به روش های زیر افزایش می یابد.

1-افزایش فشار بخار اولیه

2-افزایش دمای بخار اولیه

3-افزایش خلا کندانسور

4-به وسیله ی صرفه جویی

 

نیروگاه اصلی بخار می تواند به چندین واحد کوچکتر تقسیم شود.

1-پیش گرم کن فشارقوی

2-پیش گرمکن فشار ضعیف

3-گرم کن هوا

4-فن مکش هوا

 

چرخش های جریان اصلی

1-     گردش سوخت وخاکستر

2-     گردش هوا و گاز

3-     گردش آب تغذیه و بخار

4-     گردش آب سرد

 

بخش های اصلی نیروگاه بخار

1-     دیگ بخار

2-     کارخانه های زغال سنگ

3-     شبکه و دستگاه های سوخت کوره

4-     پمپ تغذیه دیگ بخار

5-     دستگاه گرم کننده هوا

6-     دستگاه جریان هوا

7-     توربین ها

8-     کندانسور

9-     مولد ها

10-برج خنک کننده 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات