برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

من اکثر نشریات  معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور رو دارم ولی امکان آپلودش برام به دلیل حجم و تعداد زیاد به همین خاطر تصمیم گرفتم تا نشریات رو برای هرکسی که بخواد به سایت زیر بیاد درخواست بده

http://www.irbeton.com/Forum/viewtopic.php?f=22&t=349&start=0
شماره           مـوضـــوع

0488    دستورالعمل امداد و نجات در معادن نشریه شماره 488

0400    آیین نامه سازه های فضاکار نشریه شماره 400

0244    شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی (ثقلی) نشریه شماره 244 (تجدید نظر اول)

0477    مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی نشریه شماره 47

0128_1    مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها- جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

0128_2    مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها - تاسیسات بهداشتی

0389    آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه

0463    آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله

0442    دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن

0119_7    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد هفتم: ابنگاری

0410    مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن

0396    شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری نشریه شماره 396

0425    شرح خدمات مطالعات خاكشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی) نشریه شماره 425

0395    دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی

0388    آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته

0119_1    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی

0119_2    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (كلیات)

0119_3    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مكانی (كلیات)

0119_4    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد چهارم: كارتوگرافی (كلیات)

0119_5    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد پنجم: میكروژئودزی

0119_6    دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری - جلد ششم: داده‌های شبكه‌ای و تصویری

0369    ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

0360    دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

0344    آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")

0341    مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت

0324    ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی

0325    ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

0339    مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت

0128_5    مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها - جلد 5 لوله های ترموپلاستیك

0303    مشخصات فنی عمومی كارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری

0267_1    آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)

0267_2    آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)

0267_4    آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)

0267_5    آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)

0267_6    آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)

0267_7    آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)

0267_3    آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)

0128_4    مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها - عایق كاری

0055      مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم

0275      ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب

0101      مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول

0128_3      مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها - جلد سوم: كانال كشی

0232      ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)

    11/08/1388ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
    11/08/1388اصلاحیه ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
0250      آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران)

0100      بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

0103      ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)

0104      ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)

0105      ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)

0106      ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)

0109      ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)

0142      ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی

0261      ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

0256      استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

0257      دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت

0234      آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول سال 1390

0228      آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

0110_1      مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی كارهای ساختمانی - تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط

0120      آئین نامه بتن ایران (آبا) - به انضمام تفسیر (تجدید نظر اول)

0139      آیین نامه بارگذاری پل‌ها

0196      آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

0178      ضوابط طراحی ساختمان های اداری

0161      آیین نامه طرح هندسی راهها

0132_2      موازین فنی ورزشگاه های كشور - مقررات و معیارهای طراحی مراكز ورزشی

0124      مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی

0125      مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی

0116_3      استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

0123      ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی

0204       پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی

0198       ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف

0182       راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها

0180       راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب

0184       بتن در مناطق گرمسیر

0185       ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی

0186       راهنمای تزریق در سازه های آبی

0187       دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی

0188       دستورالعمل آزمایش های تراوایی

0189       دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی

0190       فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه

0191       فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه

0192       فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه

0148       دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی

0197       آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها

0181       دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب

0179       راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی

0177       راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب

0169       آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی

0176       راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب

0175       علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی

0173       پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان

0174       جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی

0171       ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی

0167_1       مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تكنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط كاربرد آن

0167_2       مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملكردی ابنیه

0167_3       مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)

    04/08/1388سریال سی دی 167
    24/04/1388مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم
0170       دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

0164       دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری

0165       دستورالعمل برف سنجی

0145_1       تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی

0145_2       تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی

0166       معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز

0162       دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب

0163       مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری

0160       دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز

0158       دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی

0157       دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی

0159       ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه

0156       راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا

0153       دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی

0154       دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای

0155       دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک

0092       جزئیات معماری ساختمانهای آجری

0532       دستورالعمل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- اكتشافی بزرگ‌مقیاس و رقومی کردن آن‌ها

0511       راهنمای بهسازی لرزه‌ای پل‌ها

0489       مقررات روشنایی در معادن نشریه شماره 489

0496       راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن نشریه شماره 496

0497       فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی نشریه شماره 497

0543       دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوك تیرچه های پی شساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز نشریه شماره 543

0549       راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی نشریه شماره 549

0550       راهنمای مطالعات كیفیت آب مخازن سدهای بزرگ نشریه شماره 550

0551       دستورالعمل اجرایی پایش كیفیت آب مخازن پشت سدها نشریه شماره 551

0552       دستورالعمل كاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوا نهای آبرفتی نشریه شماره 552

0524       راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی نشریه شماره 524

0548       مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی نشریه شماره 548

0546       دستورالعمل كاربرد روش های ردیابی در مطالعات كارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546

0203       ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری نشریه شماره 203 (تجدید نظر اول)

0276       شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل نشریه شماره 276

0315       راهنمای نگهداری سامان ههای زهكشی نشریه شماره 315

0531       دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن نشریه شماره 531

0535       ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پسا بها نشریه شماره 535

0536       فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اكتشاف سنگ آهن نشریه شماره 536

0500       دستورالعمل نظارت و كنترل فنی مطالعات خاكشناسی نشریه شماره 500

0534       راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها نشریه شماره 534

0515       راهنمای مكان یابی واحدهای كانه آرایی و فرآوری نشریه شماره 515

0530       راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری كوچك نشریه شماره: 530

    24/08/1389راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری كوچك نشریه شماره: 530
    24/08/1389ضمیمه "راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری كوچك نشریه شماره: 530"
0529       راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها نشریه شماره 529

0523       راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها نشریه شماره 523

0526       راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ نشریه شماره 526

0411       شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن- نشریه شماره 411

0412       شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ - نشریه شماره 412

0413       شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ - نشریه شماره 413

0498       راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اكتشافی معدن

0522       دستورالعمل پایش كیفیت آب های سطحی (جاری) نشریه شماره 522

0518       راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند نشریه شماره 518

0519       راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی نشریه شماره 519

0520       راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبكه های جمع آوری فاضلاب نشریه شماره 520

0521       راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه كننده عمقی مخازن سدها نشریه شماره 521

0506       دستورالعمل ترابری در معادن نشریه شماره 506

0508       علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (كانه آرایی) نشریه شماره 508

0509       راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن نشریه شماره 509

0512       دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه نشریه شماره 512

0513       دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها نشریه شماره 513

0516       راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشكن های رودخانه ای نشریه شماره 516

0505       دستورالعمل پایش و ارزشیابی طر حهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری نشریه شماره 505

0517       دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات كنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری نشریه شماره 517

0499       فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه كاریزهای كشور نشریه شماره 499

0510       دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار نشریه شماره 510
0089       مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - نشریه شماره 89 (تجدید نظر اول)

0503-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های كنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1

0503-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های كنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد2

0504-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد1

0504-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد2

0507       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی

87022       فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی

0481       راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها

0450-2       مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد دوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سكو بندی نشریه شماره 2-450

0450-3       مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد سوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی نشریه شماره 3-450

0491       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی خاك در پست های فشار قوی

0487-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد1

0487-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد2

0490-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد 1

0490-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد 2

0501-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد1

0501-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد2

0502-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد1

0502-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد2

0287-12-1       طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287

0287-12-2       طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287

0287-12-3       طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287

0492       راهنمای برآورد ضریب زهكشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشك و نیمه‌خشك

0493       معیارها و ضوابط فنی عملیات اكتشافی ژئوتكنیك سامانه‌های آبیاری و زهكشی

0494       راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن

0471-4       مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی - نشریه شماره 4-471

0471-5       مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلد پنجم یكپارچه سازی اراضی - نشریه شماره - 5-471

0435       فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی

0479-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی 479- نشریه شماره

0479-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی 479- نشریه شماره

0287-11-1       طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز نشریه شماره 11-287

0287-11-2       طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز - نشریه شماره 11-287

0287-11-3       طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز - نشریه شماره 11-287

0476-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد1

0476-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد2

0478       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات كوپلینگ در پست‌های فشار قوی

0483-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راكتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد1

0483-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راكتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد 2

0485       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی

0473       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی نشریه شماره 4

0482       ضوابط طراحی هیدرولیكی شیب‌شكن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاك انرژی در شبكه‌های آبیاری و زهكشی

0354       راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور نشریه شماره 354

0434       راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی

0453       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی - نشریه شماره 4

0460       راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مكانیكی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح

0470       راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب نشریه شماره 470

0361       تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول) نشریه شماره 361

0474       مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی

0466       دستورالعمل انجام مطالعات خاك‌شناسی

0467       دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاك و آب نشریه شماره 467

0472       دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای كشور

0436       راهنمای طراحی هیدرولیكی تصفیه‌خانه‌های آب

0424       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاك در پست‌های فشار قوی

0438       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تك خطی در پست‌های فشار قوی

0444       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیروی برق

0458       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی

0464       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی

0468       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی

0450-4       مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری - نشریه شماره 4-450

0393       نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الكتریكی ساختمان

0423_1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - جلد 1

0423_2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - جلد 2

0439-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 1

0439-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 2

0459-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 1

0459-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 2

0128_6_2       مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات قسمت دوم

0378       راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما

0433       فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)

0462       راهنمای طبقه‌بندی كیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی

0457       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - تركیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی

0364       دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود

0452-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال كابل در پست های فشار قوی

0452-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال كابل در پست های فشار قوی جلد 2

0454       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی

0455       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی

0456       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی

0475       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی

0451-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی

0451-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی

0419       ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی نشریه شماره 419

0450-1       مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانكت بندی - نشریه شماره 1-450

0416       دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های كنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416

0417       مبانی طراحی سازه های كنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417

0437-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)

0437-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)

0379       دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی

0422       ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع كاری نشریه شماره 422

0418       ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای كم بازده و پر شیب به مراتع دست كاشت نشریه شماره 418

0420       ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل كودپاشی در مرتع نشریه شماره 420

0421       ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق نشریه شماره 421

0427-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو جلد 1

0427-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو جلد 2

0408-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)

0408-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی (جلد دوم)

0431       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو

0432-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)

0432-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)

0407-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی سكسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی

0407-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سكسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)

0426-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد 1

0426-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد 2

0428-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست‌های فشار قوی جلد 1

0428-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست‌های فشار قوی جلد 2

0429-1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)

0429-2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)

0430       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست

0287_10_1       طراحی بناهای درمانی (10) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش كاتتریزاسیون قلب

0287_10_2       طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش كاتتریزاسیون قلب

0287_10_3       طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوك: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش كاتتریزاسیون قلب

0397       راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار

0405       راهنمای طراحی هیدرولیكی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

0382       راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه

0295       نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر

0294       نقشه‌های همسان پل‌های راه

0347       راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب

0383       راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها

0401       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو

0402       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو

0403_1       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - كلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد 1

0403_2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - كلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد 2

0404       مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق

0251       فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

0352       معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

0392       ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره

0394       دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر

0365       فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود

0367       شناسنامه فنی پل‌ها

0376       دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود

0370       راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه

0348       ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهكشی زیرزمینی

0349       راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها

0357       ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای كاربردهای مطالعاتی بخش كشاورزی و منابع طبیعی

0358       ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهكش های روباز

0359       راهنمای كاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمك های خاك های شور

0368       راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهكش های زیرزمینی

0355       دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن

0356       ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه كاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت

0345       راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

0327       دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در كارگاه

0342       راهكار كاهش نوفه ترافیك برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری

0343       راهنمای طراحی آكوستیكی فضاهای آموزشی

0300_01       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری

0300_02       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح

0300_03       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مكانیك خاك و پی

0300_04       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر

0300_05       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شكن‌ها و سازه‌های حفاظتی

0300_07       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه

0300_08       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر

0300_09       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سكوهای دریایی

0300_10       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر

0300_11       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور

0128_6_1       مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)

0323       دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی

0338       دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی

0335       راهنمای بهره برداری هیدرولیكی از مخزن سدهای بزرگ

0336       راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای

0337       ضوابط طراحی هیدرولیكی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری

0300_06       آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری

0110_2       مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی كارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف

0333       شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)

0334       روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار

0330       دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری

0321       ضوابط طراحی هیدرولیكی سیفون ها و آبگذر زیر جاده

0320       فهرست خدمات ارزیابی عملكرد سامانه های زهكشی زیرزمینی

0313       فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهكشی در حال بهره برداری

0317       ضوابط طراحی هیدرولیكی ایستگاه های پمپاژ شبكه های آبیاری و زهكشی

0318       دستورالعمل كنترل كیفیت در تصفیه خانه های آب

0319       ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهكش های زیرزمینی

0322       دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیك خاك به روش های مختلف

0329       فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای

0307       راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

0308       راهنمای طراحی دیوارهای حائل

0309       راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر

0311       راهنمای حفاظت كاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

0316       راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای كارهای مهندسی رودخانه

0312       ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی

0286       ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)

0291       جزییات تیپ خطوط انتقال و شبكه های آب و فاضلاب (CD)

0281       ضوابط عمومی طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی

0285       راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب

0277       راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های كنترل آن

0278       راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری

0266       1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

0245       معیارهای طراحی سینما

0219       برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب

0221       تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها

0225       فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)

0227       دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.

0226       فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه

0214       راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها

0215       مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب

0216       راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ

0206       طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)

0205       راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها

0136_1       طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان خوزستان

0136_2       طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان سیستان و بلوچستان

0240       راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران

0220       تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)

0223       دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

0224       دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک

0243       دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

0241       راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری

0242       راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)

0239       دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار

0222       برنامه ریزی آزمایش های رسوب

0229       بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته

0238       فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)

0236       فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)

0237       راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
0136_3       طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان كرمان

0136_4       طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان كرمانشاه

0136_5       طرح جامع مصالح ساختمانی كشور - استان هرمزگان

0136_6       طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان

N0103       فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی

N0104       فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها

N0098       شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهكشی

N0094       فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهكشی

0132_1       موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراكز ورزشی

0132_3       موازین فنی ورزشگاه های كشور - مشخصات كالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در كشور

0132_4       موازین فنی ورزشگاه های كشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد

N0093       فهرست خدمات مرحله یك (توجیهی) طرح های آبیاری و زهكشی

N0095       فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهكشی و بهسازی خاك برای دشت هایی كه در آن ها شبكه آبیاری احداث شده است.

N0096       فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهكشی

N0091       فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاك و آبخیزداری

N0092       فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاك و آبخیزداری

0135       مجموعه مقالات: 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مكانیك خاك و مهندسی پی ایران)؛ 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوك مجوف بتنی

N0056       فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی

N0057       فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی

0446       معرفی ماشین‌آلات عمرانی

0447       مدیریت ایمنی در كارگاه‌های عمرانی

0448       مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی

0449       مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی

0363_1       راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی

0363_2       راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی

0363_3       راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی

0441       تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی

0409       مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال

0391       راهنمای طراحی روسازی بنادر

0390       راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای

0353       راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

0301       مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

0331       راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب

0332       راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در كارهای مهندسی رودخانه

0297       فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی كشور

0271       شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای كشور

0108       ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)

N0220       آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف كشاورزی

0414       واژه‌نامه بتن (ویرایش سوم)

0151       راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

0217       طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری

0209       مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شركت مایدا)

0145_3       تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات

0144_3       تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعات

0152       راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر

0143       برنامه ریزی و طراحی هتل

0150       سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89

0144_1       تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنی

0141       راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی

0146       آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان

0099       وسایل کنترل ترافیک

0115       مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری

0098       ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها

0095       مشخصات فنی نقشه برداری

0113       کتابنامه تونل و تونل سازی

0114       کتابنامه بندر

0111       محافظت ساختمان در برابر حریق

0102       مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متر

0085       معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی

0088       چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها

0090       دیوارهای سنگی

0083       مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر

0071       محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی

0045       استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی

0037       استانداردهای نقشه کشی

0038       مشخصات فنی عمومی اندودکاری

0036       مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی

0034       مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان

0035       مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی

0033       مشخصات فنی عمومی راههای اصلی

0030       مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها

0020       جوشکاری در ساختمانهای فولادی

0012       روسازی شنی و حفاظت رویه آن

0004       طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهها

R001       دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده‌سازی نشریه

    20/02/1388قلم‌های فارسی استاندارد سری B
    20/02/1388نمونه چارچوب‌های تهیه نشریه
    20/02/1388دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده‌سازی نشریه
    06/07/1388مبدل زرنگار به آر تی اف نور
0371       مجموعه مقالات همایش آشنایی با تكنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای

810081       آنالیز فهرست بها

دریافت این نشریات از سایت زیر
http://www.irbeton.com/Forum/viewtopic.php?f=22&t=349&start=0

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic