برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

http://hbd.org/mtippin/images/therm0.gif
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/images/products/9/4/3/8/LM335A-Circuit.jpg
 ۷۴۱ پکیجی است که شامل یک آپ امپ بوده و این پکیج همانطور که در شکل دیده میشود دارای 8پایه میباشد. در شکل پایه های آن نشان داده شده است

 اما آی سی دیگری وجود دارد که ۴ تا از این نوع آپ امپ را در خود جای داده است. این آی سی دارای ۱۴ پایه میباشد و شکل  آی سی LM324  و  پایه های آن در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

از مزایای استفاده از این آی سی آن است که چهار آپ امپ مشابه ارائه داده میشود و همچنین اگر در مدار چندین آپ امپ نیاز باشد مدار جمع و جور خواهد شد

 لینک دانلود دیتاشیت

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=222

كاربرد ال ام ۳۲۴:

(تقویت ورودی كه از میكروفون گرفته شده)

توجه كنید كه پیكان رو به بالا ولتاژ ورودی است و پیكان رو به پایین زمین

این هم تقویت سیگنال ورودی:

(شما میتونید آی سی هارو سری كنید تا بهره بیشتر باشد. )

توجه كنید كه این فیدبك منفی هست.


http://www.astrosurf.com/audine/images7/meca21.jpg


INSTALLING A THERMAL SENSOR

The heat drain that carries the cold from the Peltier module to the CCD chip has two holes located on he sides. These holes allow the insertion of thermal sensors. For instance one can insert a temperature sensor of the LM335 (TO-92 housing). This sensor is very simple to use, it supplies a potential difference that evolves linearly with temperature. The output potential difference is 1/10 of the temperature in degrees Kelvin (the temperature in degrees Kelvin is equal to the temperature en degrees Celsius plus 273).

The figure hereafter shows the wiring scheme of the LM335 element. A tension between +10 et +18V is applied on the pin 2 of the IC through the resistor R5 de 3.3KiloOhm. The pin 3 is connected to the ground. The pin 1 is unused. The tension proportional to the temperature is measured between the pin 2 and the ground. At about 25°C, the LM335 delivers a tension of about 3V. This tension change is of 10 mV by degree. For example, at 0°C one will measure about 2.75V. a numeric voltmeter with an accuracy of 0.01V is sufficient to measure the temperature with a precision of one degree, the conversion between volts and °C being easily performed mentally.

Schematic representation of the use of the temperature sensor LM335.

O