برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق) 
Usage of Busduct systems in power distribution of semi high riser buildings

مقدمه
 

در سال های اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت در کشورمان، بنای ساختمان های بلند مرتبه بیشس از پیش توجیه پذیر و رایج گردیده است.
طبق گزارش واحد آمار و اطلاعات شهرداری اصفهان، روانه های صادره ی مناطق سیزده گانه در سال 1386 برای ساختمان های بالای 5 طبقه اصفهان بیش از 1129 فقره بوده که نسبت به سال 1385 بیش از 100 درصد رشد داشته است.
یکی از مهم ترین بخش های هر واحد مسکونی چند واحدی سیستم تأسیسات و توزیع انرژی آن است که با توجه به حجم کاربرد در یک ساختمان بلند مرتبه، علاوه بر کارایی فنی و کیفیت، توجیه اقصتادی آن نیز مورد توجه می باشد.
سیستم جدیدی که در پاره ای از موارد می تواند جایگزین کابل کشی گردد سیستم باسداکت (Bus duct) است که در ادامه به شرح بیشتر آن پرداخته خواهد شد.
هدف از نگارش این مقاله، تنها طرح باسداکت به عنوان یک فن آوری نوین برق رسانی است و استفاده از آن به هیچ وجه به صورت یک نسخه ی از پیش آماده توصیه نمی گردد. برای انتخاب نوع سیستم برق رسانی مانند هر سیستم دیگری باید مقایسه ی فنی و اقتصادی دقیق بر اساس ماهیت پروژه انجام گیرد و بر اساسِ تابع هدف، طرح بهینه انتخاب شود.

 استفاده از باسداکت در سیستم توزیع برق ساختمان های بلند مرتبه

باسداکت
 

تعاریف، تاریخچه، انواع و کاربردهای آن
 

باسداکت ها (BusDucts) هادی های انتقال الکتریکی به فرم شمش عایق شده هستند و در واقع باسداکت کانال پیش ساخته ی الکتریکی با هادی الکتریکی می باشد.
نام باسداکت از دو قسمت اصلی باس (BUS) و داکت (DUCT) تشکیل می شود. «باس» همان شینه مسی یا آلومینیومی هادی جریان برق است که وظیفه ی انتقال را بر عهده دارد و «داکت» کانال پیش ساخته ای است که باس های انرژی درون آن قرار می گیرند.

 استفاده از باسداکت در سیستم توزیع برق ساختمان های بلند مرتبه

نام های دیگر باسداکت، باسبار ترانکینگ (Busbar Trunking) و باس وی (Busway) است. «باسبار» به شمش های هادی انتقال انرژی الکتریکی ازجنس مس یا آلومینیوم گفته می شود که قابلیت نصب در سویچ بوردها، تابلوهای توزیع یا هر یک از لوازم الکتریکی صنعتی را دارند. «ترانکینگ» نیز به معنای کانال پیش ساخته ی الکتریکی آماده ی هادی گذاری است که این هادی ها می توانند کابل های مسی یا باسبارهای مسی یا آلومینیومی باشند.
کِیبِل باس (CableBus): برای انتقال جریان های بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت کیبل باس با باسداکت در آن است که درون محفظه ی کیبل باس به جای شمش های باسبار از کابل قدرت استفاده شده است.

تاریخچه ی پیدایش باسداکت
 

شرکت جنرال الکتریکی ادعا می کند که نخستین ایده ی پیدایش باسداکت بدین گونه به وجود آمد که شرکت جنرال موتورز (General Motors) با توسعه ی واحدهای مختلف تولیدی خود برای انتقال و تابلوهای توزیع برق دستگاه هایش با مشکلات فراوانی مواجه شد و در نتیجه با جنرال الکتریکی وارد مذاکره گردید. جنرال الکتریک پس از بررسی طرح ها و تئوری های مختلف، برای اولین بار باسداکت هوا عایق را با بدنه ی فلزی طراحی و به شرکت جنرال موتورز ارائه نمود. با ورود باسداکت و جایگزینی این سیستم به جای سیستم کابل، حجم زیادی