برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


 

switchsync (سینكروسوییچ)

این تجهیز برای كنترل سوییچینگ بریكرها بكار گرفته میشود می دانیم كه باز كردن یا بستن كلید ممكن است  منجر به ایجاد اضافه ولتاژ و یا جریانهای گذرا ناشی از كلید زنی شود این اضافه جریان و یا اضافه ولتاژها منجر به ایجاد اثرات مخربی در عایقی تجهیزات و یا نیروهای مكانیكی به تجهیزات میگردد علاوه بر آن سبب بروز خطا در سیستم كنترل و حفاظت و حتی سیستم های كامپیوتری و یا مخابراتی می گردد.
برقدار كردن خازنهای موازی، راكتورهای شنت و ترانسهای قدرت سبب ایجاد اضافه ولتاژ و اضافه جریان و حتی كاهش ولتاژ میگردد میزان این پدیدها به نقطه ای كه كلید روی شكل موج سینوسی بسته یا باز می شود دارد جهت كاهش این پدیده ها روشهای مختلفی مثل مقاومت و یا راكتورهای میرا كننده و ... ارائه شده است یكی از روشهای مطمئن كه جدیدا معرفی شده است . استفاده از كنترلر كلید است
در این روش فرمان باز یا بسته كردن كلید، با تاخیر به بریكر داده میشود بنحوی كه باز و بست كنتاكتهای كلید درست در زمان بهینه انجام شود در شكل زیر دو نمونه از این دستگاهها كه ساخت شركت ABB می باشد مشاهده می شود.

 

رله كور بالانس

 

رله كور بالانس (core balance) جهت آشکار کردن وجود عدم تعادل در شبکه بکار می رود اگر شبکه متعادل باشد جمع شار تولیدی سه فاز در هر لحظه صفر است . در شرایط عدم تعادل در شبکه که بدلیل بروز خطا در عایق کابل می تواند رخ دهد برایند شار غیر صفر می گردد و به این طرق وجود اشکال در عایق کابل و ایجاد جریانهای نشتی آشکار میگردد

چنانچه ولتاژ منبع متعادل باشد حداكثر 5% عدم تعادل در جریان قابل قبول خواهد بود و بیشتر از ان كه بدلیل جریان نشتی در بانكهای خازنی و یا عایق كابلها ایجاد میگردد غیر قابل قبول است

 

حفاظت دیفرانسیل طولی

حفاظت اصلی و پشتیبان مورد استفاده در خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ كیلوولت از نوع حفاظت دیستانس استفاده می شود. حفاظت دیستانس بر اساس اندازه گیری امپدانس از طریق تقسیم ولتاژ خط بر جریان خط عمل میكند. اگر اتصال كوتاه در ابتدای خط و در نزدیكی پست اتفاق بیفتد بدلیل خطایی كه در اندازه گیری ولتاژ رخ می دهد رله دیستانس از دقت مناسبی در تشخیص خطا بر خوردار نخواهد بود بهمین خاطر چنانچه طول خطوط شبكه كم ( حداكثر ۳ تا ۴ كیلومتر ) باشد در این حالت معمولا بجای استفاده از حفاظت دیستانس از حفاظت دیفرانسیل طولی استفاده می شود . حفاظت دیفرانسیل طولی نیاز به دو رله و همچنین دو ترانس اندازه گیری جریان دارد كه در دوطرف خطی كه باید حفاظت شود قرار میگیرند این دو رله با استفاده از یك مدار مخابراتی كه عموما از فیبر نوری تشكیل می شود با یكدیگر تبادل اطلاعات داشته و میزان جریان ورودی به خط و خارج شده از آنرا اندازه میگیرند اگر در خط اتصال كوتاه رخ بدهد میزان جریانهای فازها تغییر كرده و رله فرمان قطع مدار را صادر میكند. رله دیفرانسیل طولی معمولا در فاصله بین نیروگاه و پست در نظر گرفته می شوند چون معمولا پستهای نیروگاهی در نزدیكی نیروگاه  و در فاصله ای حدود ۵۰۰ متر از نیروگاه قرار دارند. حفاظت پشتیبان رله دیفرانسیل ، حفاظت اضافه جریان جهت دار میباشد.

در شكل زیر نحوه بكارگیری حفاظت دیفرانسیل در یك پست نیروگاهی مشاهده می شود. در این شكل پست نیروگاهی از آرایش ۱.۵ كلیدی برخوردار است و لذا برای اندازه گیری جریان ورودی به پست از جمع جریانهای دو ترانس جریان استفاده شده است

حفاظت دیفارنسیل طولی

ترانسفورماتور جریان (‍(CT و ترانسفورماتور ولتاژ((PT

همانطوری كه میدانید و مطمئنا تا كنون به دفعات زیاد در آزمایشگاهها دیده اید و عمل كرده اید اندازه گیری سطوح ولتاژ و جریان كم بسادگی و با وسایل ساده آزمایشگاهی امكانپذیر است. اما در برق فشار قوی قضیه متفاوت است و اندازه گیری در این سیستم دشوارتر و حساس تر بنظر میرسد.

اگر در حالت عادی بخواهیم وسیله های اندازه گیری فشار قوی بسازیم باید طوری عمل كنیم تا دستگاههای ما قدرت و تحمل ولتاژ و جریان بالا را داشته باشند; اما ساخت این دستگاهها بسیار سخت و پر هزینه میباشد و از طرفی دارای هزینه تعمیر و نگهداری بالایی میباشند.بنابراین باید كاری كرد كه سطوح ولتاژ و جریان آنقدر كاهش یابند تا با دستگاههای اندازه گیری معمولی  قابل اندازه گیری شوند. برای كاهش ولتاژ و جریان و قابل اندازه گیری نمودن آن از دستگاههایی بنام ترانسفورماتورهای اندازه گیری استفاده میكنیم. برای اندازه گیری جریان از ترانسفورماتور جریان(CT)،و برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورماتور ولتاژ (PT)استفاده می نماییم.پس از كاهش مقادیر مورد نظر ثانویه این ترانسفورماتورها به آمپرمتر و ولتمتر معمولی متصل میشوند.

اساس كار CT

CT هم مانند همه ترانسفورماتورها از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشكیل شده است كه سیم پیچ اولیه بخاطر جریان زیاد دارای سیم با سطح مقطع زیاد و تعداد دور كمتر میباشد و در مقابل در ثانویه بخاطر جریان كمتر داری سیم با سطح مقطع كم و تعداد دورهای زیاد میباشد كه به آمپرمتر متصل میشود.

اگر فرض كنیم كه جریان 1000 آمپر وارد یك دور سیم پیچ اولیه شود آنگاه در ثانویه بازای هر 1000دور سیم پیچ جریان 1 آمپر را  خواهیم داشت (كمی بهش فكر كنید!).پس می بینیم كه جریان 1000 آمپری كه قابل اندازه گیری نبود به یك آمپر تبدیل شد كه براحتی با آمپرمتر معمولی قابل اندازه گیری می باشد. بنابراین در این مثال اگر جریان 1 آمپر را روی آمپر متر مشاهده كردیم یعنی جریان واقعی ما 1000 آمپر میباشد و اگر 1.5 آمپر را مشاهده كردیم یعنی جریان واقعی ما 1500آمپر میباشد.این نسبت عددی كه مثال زده شد یعنی 1/1000 برای درك بهتر مطلب بود اما بطور معمول در CTها این نسبت 5/1000 میباشد.

نكته دیگر اینكه CT بطور سری در مدار قرار میگیرد.

اساس كار PT

PT هم مانند همه ترانسفورماتورها از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشكیل شده است كه سیم پیچ اولیه بخاطر جریان كم و ولتاژ زیاد دارای سیم با سطح مقطع كم و تعداد دور زیاد میباشد و در مقابل در ثانویه بخاطر جریان بیشتر داری سیم با سطح مقطع زیاد و تعداد دورهای كم میباشد كه به ولتمتر متصل میشود.

اساس كار PT نیز مانن CT میباشد با این تفاوت كه نسبت بكار گرفته شده در PT معمولا 110/66000 میباشد.و دیگر اینكه PT بطور موازی در مدار قرار می گیرد.

چگونه نوع وپایه های یک ترانزیستور مجهول را میتوان تشخیص داد؟

البته در بیشتر دیتاشیتها توضیح داده شده اما اگر ترانزیستور ناشناخته یا بدون مارک باشد با استفاده از یک مولتی متر ساده به صورت زیر می توان تشخیص داد:

با توجه به اینکه مولتی متر یک باتری ۱.۵یا ۳ ولتی دارد وپراب قرمز به منفی باتری وپراب سیاه به مثبت باتری (از داخل)وصل میشود به صورت زیر عمل میکنیم

نکته مهم:مولتی متر رو در رنج high ohmقرار دهید (۱k)

۱.پراب سیاه رو روی یکی از پایه ها بذارید و قرمز رو روی دو پایه دیگه اگر عقربه زیاد حرکت کرد ترانزیستور از نوع npnاست

اگر کم حرکت کرد پراب سیاه رو روی پایه های دیگه بذارید برای گرفتن نتیجه نهایی حداکثر ۶ بار اینو انجام بدید

اگر عقربه دوباره حرکت نکرد جای پراب سیاه و قرمز رو عوض کنیدو دوباره ازمایش بالا رو تکرار کنیددر این حالت اگر عقربه برای هر دو پایه دیگه حرکت کرد ازنوع pnp است

 اگر برای هر دو پایه حرکت نکرد ترانزیستور openاست

اگر برای همه تستها حرکت کند shortest است

اگر برای یکی از تستها خیلی اروم حرکت کنه leakyاست

وقتی نوعش رو فهمیدیم پایه متصل شده به پراب سیاه (در نوع ان پی ان) پایه بیس است ودر نوع دیگه پایه متصل شده به پراب قرمز پایه بیس است

برای پیدا کردن کلکتور وامیتر از روش tutاستفاده میکنیم و در واقع ساده ترین امپلی فایر جهان رو میسازیم در نوع npn(سیاه به کلکتور وقرمز به امیتر )به وسیله یک انگشت بین c,bاتصال برقرار کنید عقربه ۸۰درصد تغییر جهت میدهد در این حالت پایه امیتر نباید با بدن تماس داشته باشد

در واقع در این عمل ترانزیستور جریانی که بدن شما به بیس میدهد رو تقویت میکنه و جریان حدود صد برابر میشود ودر مدار کلکتور وامیتر جاری میشه واین جریان زیاد مقاومت بین دو پایه رو کاهش میده و مولتی متر نتیجه رو نشون میده

در(pnp):سیاه به امیتر و قرمز به کلکتور وصل شده ومثل بالا عمل میشود

اگر از این روش برای ترانزیستوری که در مدار وصل است استفاده میکنید باید تغذیه خاموش باشه وخازن ها شارژشونو از دست داده باشن

این روش کاملا عملی است و در ابتدا کمی پیچیده به نظر میرسه اما اگه روی ترانزیستوری که برای شما شناخته شدست اولین بار ازمایش کنید  خیلی اسون میشه 

 

 

 

 


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic