برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

افزودنی های روغن هیدرولیک

افزودنی های روغنهای هیدرولیك

ضد موم: ازتشكیل بلورهای موم در روغن های معدنی جلوگیری می نماید.

بهسازی شاخص گران روی: این مواد پلیمری،بابالا رفتن درجه حرارت، گران روی روغن را

زیاد می كند.

ضد اكسید شدن: تمایل به جذب اكسیژن این افزودنی بیش از روغن است.

ضد زنگ: این مواد لایه ای را روی سطوح فلز فراهم می اورند كه از تماس واكنش اب

و اسید های الی با انها جلوگیری می كنند.

ضد كف ها: تشكیل كف با افزودن چند درمیلیون از ماده افزودنی مخصوص ومعمولا پلیمرهای

سیلیكان كاهش می یابد.

ضد سایش : موادی هستند كه برای كاهش سائیدگی و پوسیدگی به هنگام روغنكاری لایه ای ،

به كارمی روند

روغن هیدرولیک

ویژگی های روغن هیدرولیك

1- چگالی یا وزن مخصوص

چگالی برابر است با وزن حجم معینی از سیال در درجه حرارت معینی نسبت به وزن همان

حجم اب در همان شرایط. چگالی یك روغن هیدرولیك به هنگام طراحی مدار،پمپ ومخزن

مهم است و می بایست درمحاسبه فشاراستاتیك در ورودی پمپ در نظر گرفته شود.

2- گران روی(ویسكوزیته)

گران روی، یعنی مقاومت سیال در برابرجاری شدن یا اصطكاك داخلی ذرات سیال .

گران روی، عامل تعیین درجه روغن می باشد. گران روی روغن باید ان قدربالا باشد كه خوب

روغن بندی نموده و از نشت داخلی جلوگیری كند . همچنین باید ان قدركم باشد كه به راحتی

جریان یابد و انرژی زیادی نیاز نداشته باشد.

برای اندازه گیری گران روی یك سیال، زمان لازم برای خارج شدن حجم معینی ازان از یك

لوله باریك در شرایط و دمای مشخص اندازه گرفته می شود. برای به دست اوردن گران روی

زمان بر حسب ثانیه در ثابت گران روی سنج ضرب می شود.

3- شاخص گران روی

شاخص گران روی یك روغن، شدت تغییرات گران روی ان روغن را دربرابر تغییرات درجه

حرارت مشخص می كند. روغنی كه گران روی ان با تغییر درجه حرارت كمتر تغییر كند

دارای شاخص بالاتری است. شاخص گران روی بیشترروغن های هیدرولیكی بالای80 است.

فشار نیز بر گران روی روغن ها تاثیرمی گذارد .با افزایش فشار اعمال شده بر روغن

گران روی ان هم زیاد می باشد.

وسایل اندازه گیری

معمولا در نقاط مختلف یك مدار هیدرولیكی لازم است فشار، شدت جریان ، دما و ..... سیال هیدرولیك را اندازه گیری نمود .

فشار سنج :

در زمان عیب یابی یا رفع عیب یك سیستم ، دانستن فشار سیستم ضروری است . به این منظور

دو نوع فشار سنج مورد استفاده قرارمی گیرند:فشار سنج مكانیكی،حسگرهای الكترونیكی فشار

در فشار سنج مكانیكی یك لوله خمیده كه انتهای ان بسته است وجود دارد . از دهانه ورودی

لوله سیال تحت فشار وارد می شود . با افزایش فشار در لوله خمیده ، لوله تمایل به باز شدن

دارد . این پدیده میزان فشار درون لوله را مشخص می كند . مقدار باز شدگی لوله متناسب با

فشار درون ان بوده و این حركت به طریق مكانیكی به عقربه فشار سنج انتقال می یابد .

داخل صفحه فشار سنج ها بایك مایع شفاف كه معمولا گلیسیرین است پرشده تا از حركت سریع

عقربه و لرزش های ان جلوگیری كند .

حسگرهای الكترونیكی فشار،مستقیما فشار را به ولتاژ تبدیل كرده و بر روی نمایشگر خود نشان

می دهد .

جریان سنج :

اندازه گیری جریان توسط جریان سنج انجام می شود .

جریان سنج ها بر سه نوع هستند :

1- روزنه ای

2- با گوی شناور

3- توربینی

جریان سنج روزنه ای :

جریان سنج های نوع روزنه ای بر اساس اختلاف فشار كار می كنند . افت فشار در روزنه

متناسب با شدت جریان عبوری است .

جریان سنج با گوی شناور :

گوی شناور در این نوع جریان سنج ها می تواند ازادانه در داخل لوله عمودی مخروطی جابجا

شود . به هنگام عبور سیال از این جریان سنج ، گوی در محلی متوقف می شود كه نیروی

حاصل از عبور سیال از اطراف گوی به طرف بالا ، با نیروی وزن گوی متعادل گردد .

جریان سنج توربینی :

در نوع توربینی ، عبور جریان سیال باعث چرخش پره های توربین می شود . با اندازه گیری

سرعت گردش توربین ، می توان شدت جریان عبوری را تعیین كرد .

كاربرد انرژی سیالات

كاربرد، انتقال و كنترل توان توسط سیال تحت فشار در همه شاخه های صنعت روز به روز

زیادتر می شود . انتقال انرژی از یك محل به محل دیگر توسط یك سیال جاری تحت فشار

یكی از سه روش رایج در انتقال انرژی است . دو روش دیگر عبارتند از :

انتقال به صورت مكانیكی و الكتریكی

در انتقال انرژی به صورت الكتریكی ، از جریان الكتریكی كه در كابل ها جاری می شود ،

برای انتقال انرژی استفاده می شود . مزیت اصلی این روش ، انتقال سریع انرژی درمسافتهای

طولانی است در روش مكانیكی از قطعاتی نظیر چرخ دنده ، پولی ، زنجیر و نظیر انها برای انتقال قدرت

مكانیكی در مسافتهای كوتاه استفاده می شود .

دو مزیت عمده انتقال انرژی از طریق سیال ، قابلیت افزایش نیرو و قابلیت تغییر جهت سریع

انتقال ، بدون صدمه رسیدن به سیستم است . ماهیت انعطاف سیال در عبور از شیلنگهای قابل

انعطاف این ویژگی را ایجاد می كند .

طریقه كار یك مخزن

سیال از طریق یك لوله به پمپ وارد می شود در انتهای این لوله یك فیلتر نسب شده است تا از

ورود ذرات الوده به پمپ جلوگیری كند.دو لوله برگشت سیال نیز بر روی مخزن نصب شده

است . یكی از این لوله ها لوله برگشت اصلی سیال از سیستم به مخزن است ولوله دیگر برای

تخلیه سیال از مسیرهای تخلیه فرعی قطعات به مخزن در نظر گرفته شده است.

در انتهای لوله برگشت اصلی نیز یك فیلتر نصب می شود ولی لوله برگشت فرعی فیلتر ندارد

زیرا این مسیر باید حداقل مقاومت را در برابر عبور سیال داشته باشد تا نشتی های موجود در

قطعات و حباب های هوا به راحتی تخلیه شوند.

وجود یك صفحه جدا كننده در مخزن از عبور مستقیم سیال تخلیه شده به مخزن به طرف لوله

مكش پمپ جلوگیری می كند. این صفحه در واقع فضای مخزن را به دو بخش تقسیم می كند .

با ورود سیال برگشتی به مخزن سیال در این قسمت توقف می كند.توقف سیال برگشتی در مخزن

چند ویژگی مهم دارد .مهم ترین ویژگی توقف سیال در این قسمت این است كه زمان كافی به

سیال داده می شود كه حرارت خود را از دست بد هد.

مزیت دیگر توقف سیال خروج هوای مخلوط در سیال و ته نشین شدن الودگی در كف مخزن

است. در دو طرف مخزن روی دیواره ها دریچه های بزرگی تعبیه شده كه با برداشتن ان میتوان

سیال به داخل مخزن ریخت .ورود وخروج هوا به داخل مخزن نیز از طریق همین درپوش

فوقانی انجام می گیرد. بدین ترتیب از ایجاد خلا نسبی یا افزایش فشار در مخزن نیز جلوگیری

می شود. درزیراین در پوش یك فیلتر نیز قرار گرفته كه از ورود ذرات خارجی به درون مخزن

جلوگیری می نماید. گنجایش مخزن بهتر است 2تا3 برابر بده پمپ باشد.

پمپ های هیدرولیک

پمپ قلب سیستم هیدرولیك را تشكیل می دهد.پمپ توان مكانیكی را به توان هیدرولیكی تبدیل

می كند. دو گروه اساسی پمپ ها عبارتند از: جریان پیوسته و جریان گسسته

پمپ های هیدرولیك از نظر ساختمان به سه نوع اصلی تقسیم می شوند:

1- پمپ های چرخ دنده ای

2- پمپ های تیغه ای

3- پمپ های پیستونی

پمپ های چرخ دنده ای

یكی از چرخ دنده ها توسط یك منبع توان بیرونی به چرخش واداشته می شود. چون دو چرخ

دنده با هم درگیر هستند چرخ دنده دیگر نیز وادار به چرخش می گردد.

به پمپ چرخ دنده ای به دلیل اینكه درهر دور چرخش محور محرك مقدار ثابتی روغن از پمپ تخلیه

میشود پمپ با جابجایی (بده) ثابت نیز گفته می شود.

بازده این پمپ ها به 90 درصد می رسد.

پمپ های تیغه ای

روتور توسط یك منبع توان بیرونی به حركت در می اید. رتور دارای شیارهایی است كه تیغه ها می توانند در داخل انها به طور شعاعی حركت كنند. به دلیل نیروی گریز از مركز نوك تیغه ها به طور مماس به جداره داخلی پوسته پمپ حركت می كنند. چون شكل پوسته در بین تیغه های در حال حركت از مقابل دریچه ورودی یك حجم منبسط شونده را ایجاد می كند روغن به داخل كشیده می شود.

http://www.shahab-bargh.blogfa.com/cat-1.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic