برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


نویسنده: مهندس سلطانی و مهندس آقاجانپور - ۱۳٩٠/۱٠/٧

اعلام سرقت

رادارها در دستگاه BMS علاوه بر روشنایی اتوماتیک وظیفه سرویس دهی به سیستم اعلام سرقت را نیز دارامی باشند . بدین صورت که اگر اعلام سرقت هر قسمت از خانه فعال باشد، رادارهای آن قسمت نقش دزد گیر رانیز دارند . برای کامل شدن اطلاعات خود به این مسئله دقت کنید در دستگاه BMS فضاهای یک خانه راZone یا منطقه می نامیم . بعبارتی سیستم دزدگیر در دستگاهBMS در همه مناطق روشنایی اتوماتیک وجوددارد. هر یک از این مناطق بدون ارتباط با سایر مناطق می تواند بطور مستقل فعال یا غیر فعال شود . بطور مثالممکن است دزدگیر یک خانه فقط در قسمت ورودی منزل فعال باشد یا ساکن منزل ترجیح دهد در هنگام شببجز اتاق خواب در سایر مناطق دزدگیر فعال باشد و ... این مسئله در مورد روشنایی اتوماتیک نیز صادق است ومی توان در طی روز اتولایت قسمتهایی را که از روشنایی خورشید بهره مندند را خاموش کرد تا از اتلاف انرژیجلوگیری شود . بنابراین در یک نگاه کلی میتوان گفت هر رادار در آن واحد می تواند دو نقش داشته باشد، روشنایی اتوماتیک و دزد گیر که در صورت نیاز می توان هر کدام را غیر فعال کرده تا رادار بطورصرف فقطاتولایت یا فقط دزدگیر باشد.

دقت کنید : بنا به آنچه گفته شد، در هنگام اجرای سیم و کابل یک خانه هوشمند، به منظور بستر سازی جهتنصب رادارهای مورد نیاز، باید به این نکته توجه کرد که رادارها را در خانه طوری توزیع نمود تا تمام قسمتهایخانه دارای روشنایی اتوماتیک باشد، ولی این کافی نیست ! ممکن است فضایی در خانه داشته باشیم که نیاز بهروشنایی اتوماتیک نداشته باشد در عین حال به لحاظ امنیتی به دزدگیر نیاز داشته باشد . این مسئله در خانه هایویلایی بیشتر دیده می شود . لذا جهت اطمینان از صحت کار خود، تمام فضاها را هم از نظر روشنایی اتوماتیک وهم از نظر اعلام سرقت مجدداً بررسی کنید . بهترین تمرین برای این لحظه، جانمایی رادار محلی است که حضوردارید تمام قسمتهای این خانه یا محل کار را بررسی کنید.

 

نوع سیم و کابل

پس از آموزش جانمایی نصب رادارها برای اینکه بتوانید لوله گذاری و سیم کشی رادارها را انجام دهید لازماست اندکی اطلاعات در خصوص تعداد رشته سیم مورد نیاز و نوع سربندی رادارها بدانید . بطور کلی رادارهایی که در اتولایتBMS مورد استفاده قرار می گیرند همان رادارهای متعارف در سیستمهای اعلام سرقت  دزدگیر  رایج در بازار است در شکل 14 قسمت برد الکترونیک یک نمونه رادار نمایش داده شده است ( نوع ترمینالها و نحوه سیم بندیمربوطه بین انواع رادارهای مورداستفاده یکسان است

 

چنانچه ملاحظه می کنید ترمینالهای روی برد به تعداد 6 عدد طراحی شده اند که چهار ترمینال سمت چپمورد استفاده در بحث ما هستند . دو ترمینال که با علامت های + و – نمایش داده شده اند که جهت تغذیه رادار دو ترمینال بعدینوشته ALARM روی آنها نوشته شده است بصورت یک کنتاکت مورد استفاده قرارمی گیرند. با دو ترمینال باقیمانده با نوشته TAMPER کاری نخواهیم داشت. کابلی که جهت سیم کشی این رادارها استفاده می شود کابل مخابراتی فویل دار است که در اصطلاح به آنهاکابل زوجی هم می گویند . تعداد رشته این کابل بسته به تعداد راداری که توسط این کابل به دستگاهBMS وصل می شود بستگی دارد. به تصویر 15 دقت کنید. اگر مانند تصویر تعداد 4 عدد رادار را طوری لوله گذاری کرده باشید که بخواهید با یک کابل آنها را بهBMS برسانید، می توانید دو رشته رامثلاً دو رشته با رنگهای آبی و قرمز ) جهت تغذیه همه آنها بصورت مشترک در نظر بگیرید.

 

در این حالت ترمینال + همه رادارها را به سیم قرمز و ترمینال – آنها را به سیم آبی و ترمینال دیگر را به24vdc در تابلو متصل کنید . مشاهده می کنید همین سه رشته برای تغذیه هر چهار رادار کافی است . پس ازانجام این کار در هر چشمی فقط یک ترمینال خالی خواهید داشت، یعنی یکی از خانه های ترمینال  ALARM این خانه ترمینال را باید با یک رشته مستقل به دستگاهBMS برسانید . بنابراین می توان گفتبرای این چهار رادار مجموعاً تعداد 7 رشته سیم نیاز است . 3 رشته آن تغذیه24 V ، ،  + و چهار رشته باقیمانده برای ارتباط رادارها بصورت تک تک با دستگاهBMS می باشد.

 

در انتهای کار در تابلوی BMS با این روش به ازای هر چشمی باید یک رشته وجود داشته باشد . بنابراینبرای مثال فوق یک کابل 4 زوج کافی است. در عین حال باید برای رعایت احتیاط حداقل یک سیم اضافی داشتهباشید. آنچه آموختید مربوط به زمانی است که هر رادار مربوط به فقط یک منطقه باشد و اگر برای یکی از مناطقبیش از یک رادار نیاز باشد نوع سربندی متفاوت است که توضیح آنرا می خوانید.

سربندی رادارها وقتی بیش از یک رادار در یک منطقه نیاز باشد

 

در این شرایط مانند حالت قبل تغذیه رادارهاانجام می شود و تفاوت در نوع سربندی ترمینالهای ALARM

می باشد. سربندی این ترمینال در اولین رادار باز هم تفاوتی با قبل ندارد جز اینکه خروجیALARM به جای دستگاهBMS به اولین خانه ترمینالALARM رادار دوم می رود . و خانه دوم این ترمینال نیز به خانه اول ترمینالALA RM رادار سوم می رود و .... به این ترتیب می توان تعداد مورد نیاز رادار را به یکدیگر متصل کرد و آخرین رادار را به دستگاهBMSوصل کرد. در این حالت هر کدام از رادارها که فردی را ببیند، از نظر دستگاه باهم تفاوتی ندارد و جزء یک منطقه محسوب می شوند، یعنی چراغ یک منطقه روشن می شود مثلاً ممکن استهر سه رادار مربوط به یک سالن یا اتاق بزرگ باشند.

لازم اینکه قسمت سالن بزرگ و بالکن هر کدام یک منطقه می باشند  رادار اضافی دارند. تعداد سر سیم های مورد استفاده در انتهای کار در تابلونشاندهنده تعداد مناطق خواهد بود

نکاتی که بایددر هنگام استفاده از دتکتور های دودی استفاده کرد

 

الف: دتکتور دودی نباید در مسیر کوران هوا نصب گردد.

ب: برای تعیین محل نصب باید از استاندارد BS 5839 پیروی کرد.

ج:در محل­هایی که در حالت عادی دود و بخار وجود دارد مانند موتورخانه و کنار بویلر از این دتکتورها استفاده نشود.

 

نکته: اسپری خاصی وجود دارد که برای تست دتکتورهای دودی به کار می رود و با پاشیدن آن به سمت دتکتور می­توان از عملکرد صحیح آن مطمئن شد

 

 


 

این دتکتورها دارای یک عنصر تشعشع کننده­ی رادیواکتیو می­باشد.این ماده­ی رادیواکتیو، رادیواکتیو ضعیفی به اسم آمریسیوم 241 می­باشد که مقدار این ماده با نیمه عمر 432 در هر دتکتور یک پنج هزارم گرم است. این اشعه یونی از نوع آلفاست که اشعه­ای با نفوذ کم محسوب می­شود، به نحوی که با یک برگ کاغذ معمولی یا چند سانتی­متر هوا مسیر حرکت آن مسدود می­شود. در اثر عبور اشعه­ی رادیواکتیو از هوای داخل محفظه و یونیزه کردن آن مقداری جریان عبور می­کند. در مواقعی که دود داخل این محفظه می­شود جریان عبوری تغییر می کند و باعث اعلام حریق می شود. به دلیل حساسیت زیاد در برابر دود در جاهایی که حجم آتش زیاد و دود کم حجم ایجاد می شود از این دتکتور­ها استفاده  می­کنند ولی به طور کلی می توان آن­ها را در مجتمع­های مسکونی، ادارات و بیمارستان­ها نصب نمود. بر روی این دتکتورها علامتی مبنی  وجود تعشعات رادیو اکتیو حک می­شود. از نظر زیست محیطی دفع این دتکتورها بعد از اتمام شارژ آن­ها که حدودا هشت سال طول می کشد مشکلاتی به همراه دارد لذا تولید این نوع دتکتورها کم شده است و رو به توقف می­باشد.

عملکرد محفظه­ی داخلی در دتکتورهای یونیزه:

چمبر موجود در این دتکتور، آلومینیوم دای کاست شده می­باشد در داخل این محفظه دو عدد پلیت نصب شده است که معمولا از جنس مس است، یکی قطب مثبت و دیگر قطب منفی یک قطعه­ی رادیواکتیو از جنس آمریکوم 241 که حدود 0.9 میکروکوریم می­باشد و تشعشع آن بین 3 تا 5 سانتی­متر در هوا می­باشد وجود دارد. مقدار تشعشع 33300 ذره­ی آلفا در ثانیه، و در فضای داخل چمبره  زوج یون در هر سانتی­متر مکعب و هر الکترون یا حفره بار   کولن می­باشد. هر ذره­ی آلفا تشعشعی دارای 2 نوترون و 2 پروتون است. (هسته­ی هلیوم) در زوج یک الکترون و یک یون بار مثبت و هر ذره­ی آلفا دارای 6mev مگا الکترون ولت انرژی سینیک می­باشد.

ذرات آلفا به فضا پرتاب گشته و در اثر برخورد به ذرات هوا آن­ها را به بارهای مثبت (یون) و منفی تبدیل کرده و ذرات مثب جذب الکترود منفی و ذرات منفی جذب الکترود مثبت گشته و جریان ضعیف حدود 16nA  به وجود می­آورد. در اثر ورود مولکول­های دود، تعادل به هم خورده و جریان تا 10nA کم می­شود. آزمایش بهترین ولتاژ را 300 ولت برای چمبر و بهترین فاصله را 3 سانتی­متر تایید می­کند. اگر فاصله­ کمتر شود ذرات آن­ها به شدت به صفحه­ی مقابل برخورد می­کند. اگر فاصله زیادتر شود ذرات در میانه­ی راه سردرگم  و ترکیب ذرات مثبت و منفی در همان فاصله انجام می­پذیرد. (Recombine)

دتکتور یونیزه با محفظه­ی دوتایی (Dual Chamber)

همان­طور که می­دانید علت وجود جریان در محفظه­ی دتکتور یونیزه پرتاب ذرات آلفا و یونیزه شدن هوای داخل محفظه­ی یونیزه و وجود بارهای مثبت و منفی و جذب آن­ها  به­وسیله­ی الکترودهای منفی و مثبت می­باشد. در هنگامی­که دود وارد محفظه می­شود ذرات دود به یون­ها چسپیده و باردار می­شوند. (محفظه­ی دوم) و به علت سنگینی ملوکول­های موجود (دو قلو) در همان­جا تعدادی از یون­ها مجددا با هم ترکیب شده و در نتیجه جریان بین الکترودها کاهش می­یابد. (از 16nA به زیر 10nA می­رسد.) و مقدمات آلارم به وجود می­آید. در دتکتورهای با چمبر دو تایی یکی از چمبرها به عنوان رفرنس می­باشد و در آن  فقط هوا موجود است و هیچ گونه دود و ماده­ای وارد نمی­شود. این چمبر فقط نشانگر وضعیت رطوبت و فشار هوا می­باشد و در چمبر دیگر وجود دود، رطوبت، فشار هوا و ... وضعیت محیط را مشخص می­کند.

حال مدار الکترونیکی تفاضل یا مقایسه­ی جریان­ها را بر عهده دارد. در این حالت تغییرات رطوبت و فشار هوا و اثر آن از سیستم حذف شده (به علت وجود دو سیستم و دو چمبر) و فقط وجود دود موثر می­باشد. بنابراین این دتکتور در مقابل تغییرات فشار و رطوبت فاقد حساسیت می­باشد.

جهت استفاده از دتکتور یونیزه چند مورد مد نظر است:

1-    دتکتور یونیزه نسبت به ذرات دود با قطر کمتر از میکرون حساسیت دارد.

2-    در صورتی­ نصب دتکتور یونیزه مجاز می­باشد که 0.2 متر بر ثانیه نباشد.

3-    ملکول­ دودهایی که دارای خاصیت ضد یونیزه می­باشند عملکرد این دتکتور را با اختلال مواجه می­نمایند.

4-    این دتکتور نسبت به فشار هوا و رطوبت حساسیت نشان می­دهد.

در دوازدهمین کنفرانس بین­المللی سیستم­های اعلام حریق مطالب جدیدی به شرح زیر ارائه گردیده است:

در تحقیقات نشان داده است که در یک اتاق معروف به اتاق تست چندین دتکتور دودی، نوری و یونیزه در محل­های مختلف نصب و عکس­العمل آن­ها نسبت به حریق­های مختلف بررسی گردیده است. در تمامی موارد امتحان شده دتکتورهای نوری هم­زمان یا سریع­تر از دتکتور یونیزه عمل نموده است.

تنها در حریق با پایه­ی هپتان که معروف به TF6(تست فایر 6) می­باشد دتکتور یونیزه سریع­تر عمل نموده است. حتی در صورتی­که حساسیت دتکتورها زیادتر شوند باز هم نتیجه دال بر عدم عمل­کرد سریع­تر دتکتور یونیزه نسبت به نوری می­باشد.

بر طبق استاندارد UL268 تنها دود چوب و کتان در وسائل خانگی توسط دتکتور یونیزه سریع­تر شناخته می­شوند.

نتیجه: به هیچ عنوان نصب دتکتور یونیزه در مکان­های اداری و ساختمان­های مسکونی توصیه نمی­شود  و امکان عدم عمل­کرد آن در این حریق­ها بسیار زیاد است. سرعت عمل­کرد دتکتور یونیزه بر طبق استاندارد UL268  می­باشد.

  

دراین نوع دتکتور از خاصیت شکست نور استفاده شده است. در مدل­های قدیمی از یک منبع نور فیلتر شده و یک دریافت کننده استفاده گردیده بود ولی در مدل­های معمول از منبع لیزر با نور همگرا استفاده می­­شود. زاویه­ی فرستنده و گیرنده بر اساس خاصیت شکست نور توسط دود می­باشد. این زاویه به نحوی است که عملا دتکتور حساسیت کم­تری نسبت به گرد و غبار و بخار آب دارد.

محفظه­ی داخل دتکتور دارای پیچ و خم می­باشد تا از ورود نور اضافه به داخل آن جلوگیری شود. در مدل­های نسل سوم هم­گرایی لیزر حدود 10000 برابر بیشتر شده و عملا تلفات نور لیزر به صفر رسیده است. زاویه­ی بین گیرنده و فرستنده به نحوی است که عملا نسبت به اجسام خارجی غیر از دود حساسیت نشان نمی­دهد. مدل عملی این دتکتور Pinnacle می­باشد.

معمولا اکثر دتکتورهای Optical از نوع Scattering می­باشند.در این نمونه استفاده از نور قوی از جنس Laser و زاویه­ی مناسب انکسار باعث حساسیت مناسب سنسور می­گردد که قابلیت کشف دودهای Low Level را هم تا حدی دارا می­باشد.

محفظه­ی داخلی این سنسور به نحوی ساخته می­شود که به هیچ عنوان نور از دیواره­ها منعکس نمی­شود. نور خارجی هم نمی­تواند وارد شود و یا اگر وارد شد به هیچ عنوان بر عمل­کرد آن موثر نمی­باشد. در محفظه فقط دود وارد شده و خارج می­شود. محفظه به صورت پیچ و خم دار می­باشد.

قابلیت این نوع دتکتور به نحوی است که مقادیر کم دود هم می­تواند انکسار نور به وجود آورده و سنسور این مقادیر را کشف می­نماید. این سنسور قابلیت شناسایی گازهای معلق در هوا را نیز دارا می­باشد. این دتکتور (با محفظه­ی Scattering) قابلیت شناسایی اکثر دودها را دارا می­باشد. قابل توجه است که اجسام با پایه­ی نفتی (هیدروکربور­ها) که تولید دود سیاه می­نمایند، جاذب نور می­باشند و ممکن است در عمل شناسایی به وسیله­ی این دتکتور با تاخیر نسبت به شناسایی دود سفید مواجه شود.

در مقایسه­ دتکتورهای HPO با سیستم شکست نور، دود سیاه را بهتر شناسایی می­کنند.

درجه­بندی حساسیت(پاسخ) دتکتورهای دودی به سه قسم می­باشد A_B_C که در آن A بیشترین حساسیت را و C کمترین را دارا می­باشد.

 

 


 

به این نوع دتکتورها فتوالکتریک نیز گفته می­شود و دارای یک سلول نوری در داخل خود می­باشد که با ورود دود به محفظه و کم شدن نور تحریک شده و اعلام حریق می نمایند. در محل­هایی مانند انبارهای PVC که در هنگام بروز حریق دود غلیظ تولید می­شود و آتش سوزی به آهستگی انجام می گیرد استفاده از آن­ها مناسب است.

 

نور لیزر از منبع مستقیما به دریافت کننده می­رسد. وجود دود مابین دو منبع باعث افت شدید نور شده و در دریافت کننده باعث افت ولتاژ خروجی می­گردد.

این نوع دتکتور حساسیت زیاد به دود با رنگ تیره دارد و عدم حساسیت به رنگ روشن. ساختمان داخلی و حساسیت نسبت به ورود گرد و غبار، مشکلات فراوان در استفاده از آن به وجود آورده است به نحوی که تولید آن عملا متوقف گردیده است.

 

 


 

سرعت سوختن مواد و درجه حرارت مرکزی هر شعله باعث وجود دود در هر حریق می­شود. در صورتی­که سرعت گسترش حریق و درجه­ی حرارت پایین باشد (سرعت عامل درجه­ی حرارت است)، بنابراین مقدار دود تولیدی بسیار زیادتر و دود با ذرات بزرگتر می­باشد، به­طوری­که دود کاملا قابل مشاهده است. در صورتی­که شعله با درجه­ی حرارت بالا باشد دود تولیدی کمتر و ذرات آن ریزتر است به نحوی که اکثر حجم آن قابل مشاهده نیست.

دتکتورهای دودی خود بر دو نوع هستند:

دتکتور نوری

دتکتور یونیزه

دتکتورهای نوری بر طبق دو خاصیت جاذب نور و شکست نور (انکسار نور) ساخته شده­اند.

 


 

در هر حریق سرعت اعلام حریق بستگی به نوع دتکتور نصب شده در آن محل دارد. معمولا در حریق، دتکتور نزدیک به حریق فعال شده و سپس پانل کنترل، علائم را دریافت و آژیرها به صدا در می­آیند. اگر طراحی دتکتورها صحیح و یا اپتیمم نباشند ممکن است نزدیک­­ترین دتکتور به محل حریق فعال نشده و دتکتورهای بعدی فعال شوند. این یعنی از دست دادن زمان کمک به شعله­ور شدن حریق، خسارت زیادتر و ... .

معمولا در هر حریق تمامی اجناس موجود در آن محل نوع حریق را مشخص می­کند در صورتی­که مواد موجود در یک محل سریع­ شعله­ور شوند، دود حاصل از این حریق کم می­باشد و حرارت ناشی از آن زیاد است بنابراین دراین محل استفاده از دتکتورهای دودی نابجا و درعوض دتکتورهای حرارتی سرعت اعلام بالایی دارند.

معمولا اکثر محتویات منازل و محل­های اداری حریق سریع ندارند و به تدریج شعله­ور می­شوند. این نوع محتویات در ابتدای حریق، دود زیادی از خود تولید می­کنند. با توجه به سرعت حرکت دود، استفاده از دتکتورهای دودی دراین محل­ها بسیار متداول می­باشد.(Smokefire).

دتکتورها از نظر حساسیت به دو نوع تقسیم می­شوند:

دتکتور دودی: دتکتورهایی­­که به دود حساس می­باشند.

دتکتور حرارتی: دتکتورهایی­که به حرارت حساس می­باشند

 

 


 

دتکتورها وسایل الکترونیکی هستند که در شکل­ها و طرح­های مختلف و معمولا به رنگ سفید توسط کارخانه­های سازنده ارائه می شوند و در محل­های مناسب ساختمان مانند آشپزخانه، موتورخانه، اتاق بایگانی، راهروها، اتاق­های منزل، اتاق­های کنفرانس به صورت سقفی یا دیواری روی پایه­های مخصوص نصب می شوند و وظیفه­ی آن­ها تشخیص حریق و اعلام آن به مرکز کنترل می­باشد. تغذیه­ی دتکتور­­ها معمولا با ولتاژ 24 ولت DC صورت می­گیرد ولی دتکتور­هایی وجود دارند که از ولتاژهای 12 و 48 ولت DC و یا 220 ولت AC تغذیه می شوند. جریان عبوری از آن­ها در حالت عادی چند ده میلی­ آمپر است و در مواقع بروز حریق افزایش می یابد. بسته به این که دتکتورها از کدام اثر آتش برای تشخیص استفاده می کنند.

 


 

سهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه ساختمان­های بزرگ، لزوم تقسیم بندی ساختمان به مناطق کوچکتر و مجزا را به وجود می­آورد و مهم­ترین عوامل تعیین کننده مرزهای آن، کاربری، مساحت و بخش بندی های ضد حریق ساختمان است.

هر ساختمان می­بایست به قسمت­های مختلف جهت تشخیص سریع حریق و اعلام آن تقسیم شود، تا بتوان به­وسیله­ی سیستم، تشخیص و اعلام، حریق را سریع­تر شناسایی کرد. مثلا در هنگام مشاهده­ی حریق می­توان با فشار شستی آژیر را به صدا درآورد. در صورتی­که زون­بندی اجرا نشده باشد، اعلام با تاخیر و موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه می­شود

تاثیر عوامل یاد شده در تعیین مناطق با رعایت موارد زیر میسر می گردد:

 هر طبقه ساختمان که بیش از 300 متر مربع باشد باید یک منطقه مجزا محسوب شود.

- حداکثر مساحت یک منطقه 2000 متر مربع است.

- اگر کل مساحت طبقات یک ساختمان 300 متر مربع یا کمتر باشد می توان آن را یک منطقه محسوب داشت.

- بخش­بندی ضد آتش در ساختمان یکی از مهم­ترین شاخصه­های تعیین مناطق است. بنابراین علی رغم مساحت می باید به آتش بندی فضاها نیز توجه داشت. در این حالت مرزهای منطقه تشخیص حریق محدود به مرزهای بخش بندی ضد آتش است. به همین دلیل پلکان، چاه آسانسور یا شفت­های دیگر که به وسیله دیواره  های ضد حریق از فضاهای دیگر مجزا شده­اند می­توانند علی رغم مساحتی که دارند به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شوند. بام ها نیز منطقه جداگانه ای محسوب می شوند.

- بنا به نحوه قرارگیری دیوارهای ضد حریق و فضاهای مجزا شده، مناطق ممکن است به صورت افقی (سطح طبقات) و یا عمودی (چاه آسانسور، پلکان و ...)تعریف شوند.

- حداکثر فاصله­ی جستجو در یک منطقه نباید بیش از 30 متر باشد. منظور از فاصله جستجو، مسافتی است که برای یافتن و رویت محل حریق باید طی شود. از این رو در ساختمان­هایی که دارای اتاق های متعدد هستند بهتر است در بالای درهای مشرف به راهروها، چراغ های نشانگر نصب گردد. در برخی ساختمان ها ممکن است نصب چراغ نشانگر با توجه به محدودیت فاصله­ی جستجو موجب کاهش سطح مناطق و افزایش تعداد آن­ها گردد.

- مناطق را از نظر هم بندی و سیم کشی می توان به دو گروه منطقه­ی تشخیص و منطقه­­ی هشدار تقسیم نمود. در منطقه­ی تشخیص، هم­بندی بین دتکتورها و شستی های اعلام حریق در سطح معینی که به عنوان یک منطقه تعریف شده است صورت می گیرد و به هنگام عمل نمودن یک شستی و یا فعال شدن یک دتکتور اتوماتیک، چراغ مربوط به همان منطقه و یا کد مربوط به همان دتکتور (در سیستم آدرس پذیر) در تابلوی کنترل مرکزی روشن می­شود. در حالی که هم­بندی بین آژیرها و سایر هشدار دهنده­های صوتی در عین حالی که ممکن است در یک منطقه انجام پذیرد، اما به هنگام فعال شدن می­تواند چند منطقه مجاور و یا همه مناطق را شامل شود. بنابراین یک منطقه هشدار می تواند شامل چندین منطقه­ی تشخیص گردد.

- مناطق تشخیص، ورودی­ها و مناطق هشدار، خروجی های تابلوی کنترل مرکزی را تشکیل می­دهند. یکی از عوامل مهم در تعیین مشخصات تابلوی کنترل مرکزی، تعداد مدارهای ورودی و خروجی است.

- عدم منطقه بندی صحیح و هم­چنین افزایش تعداد مناطق بدون پیروی از منطقی خاص، باعث سردرگمی و ابهام در تعیین محل حریق می شود

 

 

 


 

به طور کلی طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم اعلام حریق به دو منظور حفاظت از جان افراد و اموال صورت می گیرد. بر همین اساس این گونه سیستم ها بر اساس استانداردهای معتبر از جمله BS 5839.PART1  دارای سطوح مختلف با اهداف ویژه هستند که در قالب دو سیستم حفاظت از جان با علامت اختصاری(L)(Life Protection) و حفاظت از اموال با نماد(P)(Property Protection) به تناسب نیاز و صرفه­ی اقتصادی شکل می گیرند. این سطوح در هر دو زمینه (L) و (P) مبنایی برای گستردگی و فراگیری سیستم از نظر کمیت و کیفیت تجهیزات هستند. در سیستم­های نوع (L) که با هدف حفاظت از جان ساکنین مطرح می­شوند، محدوده ها بر اساس طبقه­بندی زیر مورد نظر قرار می­گیرد :

نوع M :  سیستم کاملا دستی و غیر اتوماتیک که در آن برای اعلام تنها از شستی های اعلام حریق استفاده می­شود. (ساده­ترین حفاظت (M)منوال برای حفاظت افراد می­باشد. شخص با فشار دادن شستی اعلام حریق Break Glass Manual Call Point در جعبه­ی مورد نظر آژیر اعلام حریق را به صدا در می­آورد.

بررسی گردیده است که در مکان­هایی که سیستم اعلام حریق وجود ندارد افراد تمایل به تردد ندارند.توجه شود که معمولا افرادی­که در اتاق­های خنک و راحت نشسته­اند و درب اتاق بسته است از وجود حریق در راهروها مطلع نمی­شوند.

نوع L5 : سیستم دستی به علاوه­ی استفاده از دتکتورهای اتوماتیک فقط برای فضاهایی که دارای خطر بسیار بالای حریق هستند.(در این نوع فقط محل­هایی که احتمال شروع حریق وجود دارند، مورد حفاظت قرار می­گیرند مثل آشپزخانه، محل نگهداری کاغذ)

نوع L4 : سیستم دستی به علاوه دتکتورهای دودی در مسیرهای فرار.(در این نوع محل­های فرار مثل کریدور و راه­پله­ها محافظت می­شوند.)

نوع L3 : سیستم دستی به علاوه استفاده از دتکتور دودی در مسیرهای فرار و نیز استفاده از دتکتورهای حرارتی و دودی برای اتاق­های مجاور مسیرهای فرار با دسترسی مستقیم این گونه مسیرها.(در این نوع علاوه بر تیپ L4(محل­های قبلی) اتاق­ها و مکان­هایی که درب آن­ها به داخل کریدور و راه پله باز می­شوند نیز محافظت می­گردند.)

نوع L2 : مانند نوع L3 به انضمام استفاده از سیستم اتوماتیک در فضاهایی که احتمال بروز حریق در آن­ها زیاد است مانند آشپزخانه، موتورخانه و یا فضاهایی که از لحاظ بروز حریق خطرات بیشتری را متوجه ساکنین خواهد کرد، مانند اتاق های خواب، فضاهایی که ساکنین آن سالخورده، ناتوان،بیمار و یا معلول هستند. انبارها نیز از جمله فضاهایی هستند که در سیستم نوع L2 می­باید مجهز به دتکتور باشند و به صورت اتوماتیک حفاظت گردند. (علاوه بر تیپ L3 ، محل­هایی­که ریسک بالا دارند نیز مورد حفاظت قرار می­گیرند.)

نوع L1 : سیستم دستی به علاوه استفاده از سیستم اتوماتیک و آژیر برای کلیه فضاهای ساختمان به غیر از حمام، دستشویی ها و توالت مگر آن که در آن­ها از  دست خشک­کن های الکتریکی استفاده شده باشد

در مورد حفاظت از اموال نیز دو روش کلی و جزئی وجود دارد:

نوع P1 : حفاظت از کلیه قسمت های ساختمان توسط سیستم اتوماتیک به جز فضاهای مستثنی شده­ای که در نوع L1 خاطر نشان گردید.(در این تیپ نیازی به شستی اعلام حریق (MCP) نمی­باشد ولی در صورتی که احتمال تردد افراد باشد می­توان از شستی هم استفاده کرد.)

 

نوع P2 : حفاظت از برخی فضاهای از پیش تعیین شده توسط سیستم اتوماتیک.(در این مدل فقط مناطق با ریسک زیاد در نظر گرفته می­شوند.)

 

سیستم های حفاظت از جان با هدف ایمن  داشتن جان ساکنین و خروج آن­ها از محل حریق و سیستم حفاظت از اموال به منظور اعلام خبر به نیروهای امداد و آتش­نشانی در نزدیک­ترین ایستگاه طرح می شوند. به طور طبیعی در ساختمان­ها یا اماکنی که ساکنین و اموال هر دو در معرض خطر قرار می­گیرند، روش های L و P به تناسب بر هم منطبق شده و می­توانند در عالی­ترین سطح، طراحی و مورد استفاده قرار گیرند.


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic