برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

1 . علت اینکه فاز را به کنتاکت زیر سرپیچ نصب می کنند؟

الف)لامپ نور بیشتری تولید می کند                          ب)در مصرف برق صرفه جویی می شود

ج)نور بیشتر و صرفه جویی در مصرف               د)جهت ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی

2 . بهترین روش برای بکار بردن دو لامپ مهتابی 20 وات عبارت است از:

الف)موازی کردن انها با چک 40 وات                ب)سری کردن آنها با یک چک 40 وات

ج) موازی کردن انها با چک 20 وات                          د) سری کردن آنها با یک چک 40 وات

3 . در مدار الکتریکی فتوسل سیم رنگ قرمز برای..............رنگ مشکی برای............و رنگ آبی (یا سفید)برای ...........مجاز می باشد؟

الف) فاز – برگشتی- نول        ب) برگشتی- نول- فاز         ج) برگشتی- فاز- نول         د) فاز- نول- برگشتی

4 . حداکثر از چند درصد فضای داخل لوله باید برای عبور سیم استفاده کرد.چرا؟

الف)%10 – استفاده از حداکثر فضای موجود

ب)%65- جریان یافتن هوای بیشتر و کاهش افت ولتاژ

ج)%50- سهولت در سیم کشی و جریان یافتن هوای بیشتر

د)  کاهش افت ولتاژ

5 . کدام نوع ترسیم نقشه کامل ترین نوع نقشه ها می باشد.

الف) نقشه مسیر جریان           ب) نقشه فنی                ج) نقشه حقیقی             د) نقشه اتصال ادوات

6 . كدام مورد، شمای  حقیقی كلید صلیبی را نمایش می دهد؟

 

الف                                        ب                                        ج                                       د

 

 

 

 

7 . كابل ورودی به كولر شامل چند رشته می باشد؟

الف)4                         ب)5                              ج)6                                 د)7

8 . وظیفه چک مهتابی عبارت است از:

الف)بالا بردن ولتاژ و جریان

ب)ثابت نگه داشتن ولتاژ

ج)بالا بردن ولتاژ راه اندازی و محدود کردن جریان هنگام روشن شدن لامپ

د)فقط بالا بردن ولتاژ

 

9 . برای کم و زیاد کردن نور لامپ از ..........استفاده می شود؟

الف)دیمر            ب)خازن                  ج ) فتوسل              د) بوبین


10 . در شكل زیر در محل A ، چند رشته سیم عبور می كند؟

الف)4

ب)5

ج)6

د)7


11 . در شكل زیر در محل A ، چند رشته سیم عبور می كند؟

الف)3

ب)4

ج)5

د)6

12 . به جای مداری که شامل کلید تبدیل و صلیبی می باشد می توان از .........استفاده کرد؟

الف)رله ضربه ای                   ب)دو عدد کلید دو پل                   ج)تایمر راه پله                د)تک پل و تبدیل

13 . در سیم کشی روکار در جاهایی لوله فولادی استفاده می شود که:

الف)احتمال پاشیدن و تراوش آب باشد

ب)احتمال ضربه یا قطع سیم ها باشد

ج)احتمال آتش سوزی باشد

د)برای زیبایی باشد

14 . در مدار روشنایی اتاق خواب از كدام كلیدها استفاده می شود؟

الف)دو پل               ب)تك پل و تبدیل                   ج)تبدیل                    د)تك پل و دو پل

15 . مسیر لوله ها در سیم کشی توکار باید؟

الف)فقط افقی باشد                                   ب)بصورت عمودی و افقی باشد

ج)بصورت مورب باشد                                د)به هر صورتی فرقی ندارد

16 . فرق کابل NYY  و NYAF  در چیست؟

الف)نوع عایق              ب)نوع هادی             ج)شکل سطح مقطع سیم          د)تعداد رشته های هادی

17 . كدام یك از پریزهای زیر با بقیه در یك گروه نیست؟

الف)شوكو                  ب)با كنتاكت محافظ                       ج)ارت دار                      د)با درجه حفاظت

18 . درجه حرارت در سیم ها و کابلها PVC نباید از..........درجه سانتی گرادتجازر نکند و هیچ گاه نباید این کابل ها را در درده حرارت پایینتر از..........درجه سانتی گراد نصب و کابل کشی کرد.

الف)70و5-                   ب)65و10-                    ج)70و30-                  د)65و20-

19 .اگر فاز متر در هر دو سوراخبعضی از پریز های یک ساختمان روشن شود علت چیست؟

الف)فاز به نول اتصال دارد   ب)سیم فاز به زمین اتصال دارد     ج)نول قطع شده است    د)جای فاز و نول عوض شده است.

20 . در نمای روبه رو چه نوع وسیله ای مشخص شده است.

الف)کلید تبدیل         ب)کلید صلیبی              ج)رله راه پله              د)کلید دو پل

21 . برای یک مدار روشنایی 2000 وات و طول مدار200 متر چه رنج فیوزو سطح مقطع سیم و لوله نیاز می باشد؟

الف)A10- 1.5mm         ب)A16-2.5mm           ج)A10-6mm                د)A6-0.75mm

 

 

22 . علامت روبه رو بیانگر چیست؟

الف) فتوسل            ب)تایمر                  ج)رله زمانی          د)دیمر

23 . كدام- از دیمر در سیم کشی ساختمان در کدامیک از موارد زیر استفاده می شود ؟

الف) پذیرایی           ب) آشپزخانه               ج) راه پله              د) اتاق خواب

24. عمر کدامیک از کلیدهای سه فاز از سایر کلیدها بیشتر است ؟

الف) کلید غلطکی          ب) کلید زبانه ای               ج) کلید چاقویی                    د) کنتاکتور

25. یك از اجزاء دستگاه كامل مهتابی نمی باشد؟

الف)بالاست                     ب)پوشش فسفری                      ج) فیلامان                    د)فتوسل

26 . كدام گزینه غلط است؟

الف)لوله های فولادی در انواع: سیاه – گالوانیزه و آلومنیومی ساخته می شود.

ب)لوله های فولادی با طول های 3 تا 6 متر ساخته می شود.

ج)بریدن لوله ها توسط لوله بر و اره انجام می شود.

د)لوله ها با سر استاندارد PG ، اینچی و میلیمتری ساخته می شود.

27 .  فاصله مناسب نصب پریز ها و كلیدها از لبه دیوار چقدر است؟

الف)5 سانت             ب)10 سانت                  ج)12 سانت               د)20 سانت

28- حداقل عمق کانال در پیاده روها برای قرار دادن کابل در آن چند سانتیمتر است ؟

الف) 150                  ب) 120                        ج) 200                          د) 60

29- کابل با سطح مقطع مثلثی چند رشته را با کدام حروف مشخص می کنند ؟

الف) SM                     ب) RM                     ج) SE                            د) SM

30- عوامل مؤثر در تعیین سطع مقطع کابل کدام است ؟‌

الف)‌جریان مجاز           ب) درجه حرارت             ج) درصد افت ولتاژ مجاز             د) همه موارد

31- مقاومت مخصوص زمین در کدامیک از همه کمتر است ؟

الف)‌ زمین سنگلاخ               ب) صخره ای                 ج) خشک                    د)‌ مردابی

32- شعاع خمش کابل های پروتودور چند برابر قطرش می باشد ؟

الف)    10                     ب) 15                  ج) 20                  د) 5

 

33- جهت محدود کردن حرکت قسمتهای مکانیکی در مدار فرمان از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) رله                      ب) کنتاکتور                          ج) فیوز                            د) میکروسوئیچ

34- آمپرمتر ولت متر فرکانس متر و کنتور به ترتیب چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

الف) سری – موازی – سری موازی – موازی                               ب) سری – موازی – موازی – سری موازی                                                                ج) موازی – سری – سری موازی – موازی                                د) موازی – موازی – موازی – سری موازی

35- در تابلوهای توزیع معمولاً شینه های نول و ارت را با چه رنگی مشخص می کنند ؟

الف) زرد – سبز           ب) آبی – زرد و سبز            ج)‌ سبز – بنفش                  د)‌ آبی - زرد و بنفش

36- در کدامیک از لامپهای زیر از استارت و چک استفاده شده است ؟

الف) سدیمی         ب) متال هالید           ج) لامپ نئون                   د) موارد الف و ب

37- واحد شدت روشنایی و حروف مشخصه آن به ترتیب کدام است ؟‌

الف) لوکس – E                ب) لومن – لاندا       ج) لاندا – بتا        د) لومن -  q

38- در روش پخش نور غیرمستقیم چند درصد از نور به پایین تابیده می شود ؟‌

الف) 60 درصد                ب) 10 درصد                      ج) 90 درصد                               د)‌ 50 درصد

39- گاز داخل لامپ سدیم کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف) سدیم            ب) آرگن و سدیم             ج) نئون و سدیم            د)‌همه موارد

40- جریان مجاز فیوزهای فشنگی معمولاً چگونه مشخص می شود ؟

الف) ضخامت فیوز           ب) جنس پولک           ج) رنگ پولک             د) موارد الف و ب

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات