برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

PTFE & FEP کابل تکی حفاظت شده دمای بالا
تایید شده برای NF C 93-523در متغیرهای 1، 2 یا 3 رشته سیمی، یا مطابق با استاندارد داخلی هابیا کابل در رشته سیم های 1،2،3 و 4، این کابل های تکی خفاظت شده همه عملکرد نقطه مقابل ETFE آنها، همراه با یک محدوده دمای گسترده از –650C   تا +2000C را ارائه می دهند. محدوده ولتاژاستاندارد از 160 وات تا 1000 وات ( NF C 93-523 محصول تایید شده ارزیابی شده تا 600 وات) است.
 
 
 کابل های کواکسیال استاندارد کیفیت بالا، کوچک و بسیار کوچک 95 اهم، 75 اهم، و 50 اهم.
انواع کابل کواکسیال PE
شهرت هابیا کابل برای فراهم کردن بالا ترین کیفیت کابل کواکسیال پدیدار شده است. هم اکنون هابیا محدوده را برای تاسیس کردن 5 نوع از معروفترین سبک های RG  گسترش داده است RG58، RG 59، RG 174، RG 214، و RG 223 که هم با متغیرهای PVC و هم دود کم بدون گاز هالوژن هم اکنون در دسترس است.
 
انواع کابل کواکسیال PTFE  
کابل کواکس نوع  PTFE RC هابیا کابل در ابعاد زیادی شالوده اصلی آن چیزی است که دیگران ادامه داده اند. با بیشترین کابل های کواکسیال 50 اهم که به طور رایج استفاده شده، کابل های کواکسیال 75 اهم و کابل های کواکسیال 95 اهم در محدوده ابعاد از کوچکترین SM 50 ( کابل 50 اهم با 1.0 میلی متر OD) به بالا تا کابل کواکسیال RG 393  (کابل 50 اهم با 9.9 میلی متر     ) که هیچ نقصی در کیفیت هر کدام از این سایز که ارائه شده است وجود ندارد.
 
کابل تری اکسیال
محدوده هابیا کابل های تری اکسیال از 50 اهم، 75 اهم و 95 اهم برای کاربردهای RF بالای 2.5 گیگا هرتز طراحی شده اند و آنها پیشنهاد کابل مطلوبی در جایی که کابل با ضر کم با ویژگی محافظتی خوب مورد نیاز است ساخته است.
 
کابل های تری اکسیال کوچک و بسیار کوچک
هابیا 6 نوع از سبک های معروف کابل کواکسیال را در نظر گرفته است تا متغیرهای کابل تری اکس را ایجاد کند- RGT 179، RGT 180، RGT 316، RGT 393، RGT 400 و RGT 403. محدوده کابل های تری اکسیال ما همه مزایای کابل تری اکسیال- پهنای باند عظیم،صفحه افزایشی و تداخل کمتر که در ساختار تری اکسیال ماندگار است همراه با کیفیت ساخت فوق العاده از محصول هابیا ارائه می دهد.

.مهمترین و مساله سازترین مشکل   DSLچیست؟

الف) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین از مرکز تلفن دارد*

ب)  کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله مشترک از مرکز تلفن دارد.

ج)  کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین و مشترک از مرکز تلفن دارد

د) گزینه 1و2

 

2.کدام گزینه زیر جز رسانه نیست؟

الف) زوج سیم ها

ب) موجبرها

ج) کابل انتن تلویزیون

د) هیچکدام*

 

3.کدام از گزینه های زیر ضعیف ترین رسانه های مخابراتی میباشد؟

الف) زوج سیم که در سیستم تلفن شهری استفاده میشود*

ب) هوا

ج) فیبر نوری

د)  کابل کواکسیال

4.شبکه ها از نظر اندازه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

*الف) LAN_  WAN_MAN

ب) MAN-LAN-WAN

ج) MAN-WAN-LAN

د) هیچکدام

5.مودم ها بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟

*الف) سرعت ارسال ودریافت داده

ب)  ارسال ودریافت داده

ج) هردو

د) هیچکدام

6.FIREWALLچیست؟

الف)  یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشد

* ب) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک نمی باشدبلکه انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری میباشد

ج) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشدو انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری  شامل میشود

د) هیچکدام

7.مسیر یاب در چه سطحی قرار دارد؟

*الف) د ر سطحی پایین تر از سطح برنامه کاربردی

ب)  د ر سطحی بالاتر از سطح برنامه کاربردی

ج)  د ر سطحی متوسط از سطح برنامه کاربردی

د) هیچکدام

8.اصلی ترین م مهمترین بخش سخت افزار موجود در یک پایگاه وب چیست؟

الف) مسیر یاب

ب) سوییچی است که برای برقراری ارتباط یک پایگاه با اینترنت استفاده میشود

* ج) هر دو

د) هیچکدام

9.سخت افزار افزودنی همان FIREWALL است یعنی چه؟

 *الف) سخت افزار ونرم افزار به کمک همدیگر امنیت را برای شبکه فراهم می کند

 ب) سخت افزار امنیت را برای شبکه فراهم می کند

 ج)  سخت افزاریا نرم افزار به کمک همدیگر امنیت را برای شبکه فراهم می کند

 د)  هیچکدام

10.اولین مرحله در تا مین امنیت یک پایگاه چیست؟

الف)  افزودن سخت افزار و نرم افزار برای جبران کاستی

*ب)  افزودن سخت افزار یا نرم افزار برای جبران کاستی

ج)  افزودن سخت افزار برای جبران کاستی               

د)  نرم افزار برای جبران کاستی

11. کدام گزینه درست نیست؟

*الف)  Sock زمان کمتری را نسبت به نگارش یک پروکسی کامل می گیرد

ب)  تمامی سیستم ها به یک Firewall احتیاج دارند

ج)  در نگارش یک پروکسی ابتدا باید به متن اصلی برنامه کاربردی دسترسی پیدا کرد

د)  انتقال سیگنال ها دیجیتالی است و هیچ گونه مبدلی برای استفاده از آنها نیاز نیست

12. اگر شما سروری را داشته باشید که تاکنون به هیچ شبکه اینترنت متصل نشده است برای تامین امنیت باید چکاری را انجام دهیم؟

*الف)  یک مسیریاب حفاظتی

ب)  دو مسیریاب حفاظتی

ج)  سه مسیریاب حفاظتی

د)  اصلا به مسیریاب حفاظتی نیاز نداریم

13. اگر اینترنت به شبکه های داخلی وصل شده باشد ............... حداقل چیزی است که می تواند امنیت لازمه را تامین نماید؟

*الف)  Firewall

ب)  TCP/IP

ج)  UTP

د)  HUB

F

T

14. مسولیت حفظ و نگهداری از مدار و پروکسی های برنامه کاربردی بر عهده مدیر شبکه می باشد           

F

T

15. ........همانند ترمزهای ضد قفل ماشین می باشد تا وقتی که به آن نیاز پیدا نکنید ارزش و اهمیت آن برای شما ناشناخته نمی ماند      

16. مهمترین رسالت شبکه های کامپیوتری چه نام دارد؟

الف)  سخت افزار

ب)  نرم افزار

ج) استراتژی شبکه

*د)  گزینه 1و2

17. ..........و........... از مهمترین اهداف یک سیستم امنیتی در شبکه است

الف)  اشتراک منابع سخت افزاری، کنترل دستیابی

ب)  کنترل دستیابی ، امنیت اطلاعات

*ج)  کنترل دستیابی ، نحوه استفاده از منابع به اشتراک گذاشته شده

د)  استراتژی حفاظت از اطلاعات ، امنیت اطلاعات

18.  استراتژی پیشنهادی بر چند مؤلفه تاکید داشته و توازنی معقول بین آنان برقرار می نماید؟

الف)  هزینه ، ظرفیت حفاظتی ، مدیریت

ب)  رویکردهای عملیاتی ، مدیریت ،مقاومت در برابر تداخلات

*ج)  ظرفیت حفاظتی ، هزینه ها ، رویکردهای عملیاتی

د)  ظرفیت حفاظتی ، هزینه ها ، مدیریت

19. محور استراتژی انتخابی بر چند مؤلفه استوار است؟

الف)  حفاظت ، تشخیص ، ایمن سازی اطلاعات

ب)  تشخیص ، حفاظت مطمئن ، ایمن سازی اطلاعات

ج)  استراتژی حفاظت از اطلاعات ، حفاظت مطمئن ، تشخیص

*د)  حفاظت ، تشخیص ، واکنش استوار

20. برای ایجاد یک سیستم امنیتی چه چیزی باید رعایت گردد؟

الف)  تشخیص به موقع ، حفاظت ، واکنش استوار

ب)  تشخیص به موقع ، واکنش مناسب ، تکنولوژی

ج)  تکنولوژی ، ایمن سازی اطلاعات ، استراتژی شبکه

*د)  حفاظت مطمئن ، تشخیص به موقع ، واکنش مناسب

21. کدامیک از پروتکل های زیر در لایه انتقال از مدل TCP/IP مورد استفاده قرار می گیرد؟

*الف)   UDP

ب)  SMTP

ج)  IP

د)  FTP

22. مدیریت نشانه ، کنترل گفتگو و همگام سازی از وظایف مهم کدام لایه است؟

الف)  شبکه

*ب)  جلسه

ج)  انتقال

د)  ارائه

23. جهت انتقال داده ها در شبکه ها از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر از کدام لایه استفاده می گردد؟

الف)  کاربردی

ب)  انتقال

*ج)  شبکه

د)  فیزیکی

24.بخش عمده شبکه جهانی از کدام خانواده پروتکل ها استفاده می کنند؟

الف)  OSI

ب)  ARPANET

*ج)  TCP/IP

د)  هیچکدام

25. کدام لایه از مدل مرجع OSI با این مفاهیم سرو کار دارد: ( برای نمایش بیتهای 0 و1 چند ولت بایست استفاده شود . چند نانو ثانیه برای فرستادن یک بیت طول می کشد ، آیا انتقال ممکن است دو طرفه و همزمان باشد.)

الف)  لایه پیوند داده ها

ب)  لایه شبکه

ج)  لایه کاربردی

*د)  لایه فیزیکی

26. کدام لایه از مدل مرجع OSI عملکرد زیر شبکه را کنترل می کند؟

الف)  لایه فیزیکی

*ب)  لایه شبکه

ج)  لایه پیوند داده ها

د)  لایه انتقال

27. کدام لایه به قواعد و معنای اطلاعات فرستاده شده مربوط می شود؟

الف)  لایه جلسه

*ب)  لایه ارائه

ج)  لایه کاربردی

د)  لایه فیزیکی

28. گزاره زیر تعریف چه نوع شبکه ای است ؟

(( این شبکه دارای یک کانال است که بین همه کامپیوترها مشترک بوده و هر یک از کامپیوترها پیام های خود را در بسته هایی روی کانال فرستاده  و همه کامپیوترها آن را دریافت می کنند.) )

*الف)  شبکه نظیر به نظیر

ب)  شبکه گسترده

ج)  شبکه شهری

د)  شبکه محلی

29. کدامیک از شبکه های زیر محدوده یک ساختمان یا یک مجتمع را پوشش می دهد؟

الف)  شبکه شهری

ب)  شبکه شخصی

*ج)  شبکه محلی

د)  شبکه گسترده

30. کدامیک از پروتکل های زیر می تواند ارتباط برقرار کند با سیستم های راه دور؟

*الف)   Telnet

ب)   FTP

ج)  HTTP

د)  SNMP

31. در کدامیک از روش های انتقال ، انتقال اطلاعات به صورت یک بیت در هر زمان و از طریق یک سیم ارسال می شوند؟

*الف)  انتقال سری

ب)  انتقال موازی

ج)  انتقال دیجیتال

د)  انتقال آنالوگ

32. اکسترانت شبکه ای است که ..........

*الف)  در سطح یک اداره برای سرویس دهی به افراد آن سازمان ایجاد می گردد

ب)  در سطح جهان ارائه سرویس می نماید

ج)  در سطح یک یا چند وزارتخانه و یا فنی کشور ایجاد و سرویس ارائه می کند

د)  همه موارد صحیح است

33. ..........مهم ترین اصل در ایجاد امنیت است

الف)  امنیت روتر

ب)  امنیت شبکه

ج)  امنیت کاربردی

*د)  امنیت فیزیکی

34. امنیت فیزیکی در کدام مورد اعمال نمی گردد؟

الف)  ROUTER

ب)  مودم ها

ج)  سرورها

*د)  SWITCH

35. کدامیک از سرورهای زیر برای اتصال کاربران از روش شناسایی استفاده نمی کند؟

الف)  سرورهای خصوصی

*ب)  سرورهای عمومی

ج)  سرورهای شبکه

د)  هیچکدام

36. در کدام حالت مخابره ، اطلاعات در یک صورت می کیرد؟

الف)  مخابره دوطرفه همزمان

ب)  مخابره دوطرفه غیرهمزمان

*ج)  مخابره یک طرفه

د)  مخابره دوطرفه

37.  در حالت مخابره دوطرفه همزمان ..........

الف)  هر دو وسیله فرستنده و گیرنده با یکدیگر تبادل اطلاعات می نمایند

*ب)  هر دو وسیله می توانند ارسال و دریافت اطلاعات را به صورت همزمان انجام می دهند

ج)  اطلاعات در یک جهت صورت می گیرد

د)  اطلاعات در تمام جهات صورت می گیرد

38. برای وسایل .......... پهنای باند برحسب بیت در ثانیه و یا بایت در ثانیه بیان می شود؟

*الف)  دیجیتال

ب)  آنالوگ

ج)  هر دو موارد

د)  هیجکدام

39. .......... سیستم ارتباطی و کل فرایند انتقال را کنترل می کند.

الف)  رسانه های ارتباطی

ب)  پروتکل ارتباطی

ج)  برنامه های ارتباطی

*د)  نرم افزار ارتباطی

40. کدامیک از موارد زیر از مؤلفه های اصلی یک سیستم ارتباطی نمی باشد؟

الف)  سخت افزار

ب)  رسانه ارتباطی

ج)  برنامه های ارتباطی

*د)  نرم افزار

41. کدام گزینه ازرسانه های انتقال هدایت شده است ؟

*الف)  فیبرنوری    

 ب)  امواج رادیویی   

  ج)  لیزیر

  د)  موارد ب وج

42. کدام نوکابل زیربرای انتقال سیگنالهای آنالوگ وکابل تلویزیون استفاده میشود؟

الف)  کابل  cat3 

  ب)  کابل کواکسیال 150اهم

  ج)   کابل   5 cat 

* د)   کابل کواکسیال 75 اهم

 

43. علت اصلی به هم تابیده شدن سیمها درکابل جفت تابیده چیست؟

الف)  کوتاه شدن طول سیم 

 ب)  کم کردن نرخ خطا 

*ج)  کاهش تداخل الکتریکی سیمهای نزدیک به هم  

د) تقویت کردن سیگنال     

44. کدام گزینه ازاجزای سیستم انتقال نور در فیبرنوری نیست ؟

الف)  منبع نور 

  ب)  رسانه انتقال  

 ج)  آشکارساز 

* د)  مسیر یاب   

 

45. کدام یک ازباندهای رادیویی زیر، بین زمبن ویونیسفرحرکت میکند ؟

الف)  vlf 

*  ب)    HF

 ج)  LF 

 د)  MF

46. – کدام گزینه ماهواره مدارمتوسط است ؟

الف)  GEO 

ب)  MEO 

* ج)   LEO 

 د)  هیچکدام

47. عمده ترین مکانبزم های امنیتی جهت امنیت شبکه کدام است ؟

الف)  encryption

 ب)  authentication

 ج)  data  

*  د)  همه موارد

48. درانتقال سری اطلاعات به صورت .......... درهرزمان ارسال میشود ؟

الف)  چندبیت

  ب)   4 بیت

* ج)  یک بیت   

 د)  10بیت 

49. حالتهای ارتباطی عبارتند از :

الف)  تک حالته – چندحالته

* ب)  مخابره یکطرفه – دوطرفه          

 ج)  انالوگ – دیجیتال    

د)  هیچکدام  

50. کدام گزینه ازخصوصیات حالت مخابره دوطرفه غیرهمزمان است ؟

الف)  اطلاعات دریک جهت صورت میگیرد       

 ب)  هردووسیله میتوانند ارسال ودریافت اطلاعات رابه صورت همزمان انجام دهند

ج)  موارد الف وب 

* د)  هردووسیله فرستنده وگیرنده بایکدیگر تبادل اطلاعات می نمایند

51. برای اتصال به انتیرنت برای جلوگیری ازویروس ازکدام مکانیزم امنیتی حفاظت استفاده میشود ؟

الف)  fierewall  

ب)  امنیت فیزیکی

* ج)  موارد الف وب 

 د)  data 

52. اطلاعات باکدام ازروشهای زیر اتقال داده می شود ؟

*الف)  آنالوگ ودیجیتال

ب)  سخت افزار ونرم افزار

 ج)  داده  

 د)  هیچکدام   

53. برای وسایل انالوگ پهنای باند برحسب چه درنظر گرفته می شود ؟

الف)  برحسب بیت برثانیه 

ب)  بایت برثانیه

*ج)    برحسب سیکل برثانیه

   د)  موارد الف وب

54. مو لفه های اصلی یک سیستم ارتباطی شامل کدام گزینه است ؟

الف)  سخث افزار  

ب)  رسانه ارتباطی

 ج)  شبکه ارتباطی              

*  د)  همه موارد 

  55. سرعت انتقال درمودم چقدراست ؟

*الف)  56600بیت درثانیه

ب)  gbps800 

 ج)  80بیت درثانیه

 د)  Mbps800

56. ازفیبرنوری برای کدام یک ازگزینه های زیرمورداستفاده قرارمی گیرد ؟

*الف)  مسیر طولانی

 ب)  تلویزیون

 ج)  شبکه های محلی

د)  سیستم تلفن   

57. کدام گزینه درمورد فناوری FDDI درست می باشد ؟

الف)  از یک توپولوژی حلقوی باسرعت Mb 800استفاده می کند

*ب)  یک شبکه محلی باسرعت کم است

ج)  یک شبکه محلی باسرعت بالا است

د)  هیچکدام 

58. انواع انتقال بیسیم برای شبکه های کامپیوتری چیست ؟

الف)  تلفن

 ب)  رادیو

 ج)  مادون قرمز

* د)  موارد الف وج

61. کدام گزینه درموردمایکروویوها درست است؟

الف)  ماکروویو قلب سیستم انتقال تلفن راتشکیل می دهد

ب)  ماکروویوهابافرکانسهای کوتاه درساختمانها به خوبی نفوذ می کند

ج)  ماکروویو برای ارتباط تلفنی میسرهای بسیار دوراستفاده میشود

*د)  همه موارد 

62. دسته های رسانه های انتقال رانام ببرید ؟

*الف)  هدایت شده وهدایت نشده

ب)  یک طرفه ودوطرفه

ج)    تک حالته چند حالته                                               

 د)    هیچکدام

63. کاربرد مادون قرمز چیست ؟

*الف)  درسیستم های کنترل ازراه دورکاربرددارد

ب)  درسیستم های کنترل نزدیک کاربرددارد

ج)  به یک محیط بزرگ محدودمی شود 

د)  موارد ب وج

64. کدام یک ازماهواره های زیر در6000 مایلی بالای سطح زمین قراردارد ؟

الف)  GEO

ب)  MEO

ج)    LEO

* د)  هیچکدام 

65. کدام گزینه درموردISTN  ها درست نمی باشد ؟

الف)  یک فناوری سریع انتقال اطلاعات است

ب)  یک فناوری که ازخطوط تلفن موجوداستفاده می کند

*ج)  ظرفیت انتقال آنهاازتلفن هی استاندارد کمتر است

د)  هیچکدام

66. کابلها به طورکلی به چنددسته تقسیم میشود ؟

الف)  آنالوگ ودیجیتال

*ب)  STP,UTP

ج)  مارپیچ وبه هم تابیده

 د)  UTP,TCP

67. کدام ازگزینه های زیر نادرست میباشد ؟

الف)  ماهواره های LEO در400تا 700 متری بالای سطح زمین قراردارد

ب)  ماهواره های LEO 22300 مایل بالای خط استواودریک موقعیت ثابت بالی سطح زمین قراردارد

*ج)  ماهواره های MEO در800متری بالای سطح زمین قراردارد

د)  همه موارد

68. کدام گزینه سطح سرویس ISTN می باشد ؟

الف)  primary

ب) basic               

ج) ISDN

*د)  موارد الف وب

69. خصوصیات پردازنده ی نهایی کامپیوترچیست ؟

الف)  امورمربوط به ارتباطات بین یک کامپیوترمرکزی وترمینال ها ی ان برعهده دارد

ب)  مدیریت تمامی مسیرهای ارتباطی رابادستگاهای جانبی انجام میدهد

ج)  نتیجه کارای سیستم رابرای انجام کارهای مهم پاین می اورد

*د)  همه موارد

70. خصوصیات سرعت کانال های ارتباطی  به چه صورت است؟

الف)  100 Mbps

ب)  200 Mbps

*ج)  موارد 1و2

د)  هیچکدام

71. کدام موارد درست است ؟

الف)  Bluetooth یک تکنولوژی بی سیم است که به طور دائم امکان اتصال را دارد

ب)  Wi-Fi یک تکنولوژی فناوری است که اطلاعات را با سرعت 11 گیگابایت در ثانیه انتقال می دهد

*ج)  رد و بدل کننده شعبه ای خصوصی یک نوع شبکه محلی است که سوئیچ تلفن سایت یک شرکت را کنترل می کند

د)  همه موارد

72. استفاده تجاری از سیستم های موقعیت یاب در سطح وسیع شاما چه چیزی می باشد؟

الف)  مسیر دهی

ب)  هدایت

ج)  نقشه برداری

*د)  همه موارد

73. برای انتقال اطلاعات بین دو سیستم به چه چیزی نیلز داریم ؟

الف)  کابل UTP

*ب)  سیستم ارتباطی

ج)  HUB

د)  سخت افزار و نرم افزار

74. کدام تکنولوژی است که سرعت آن 11 مگابیت در ثانیه می باشد؟

الف)  Bluetooth

ب)  شبکه خصوصی مجازی

*ج)  Wi-Fi

د)  هیچکدام

75. وسایل مجهز به تراشه های بلوتوث چند متر برد دارند و داده ها را با چه سرعتی انتقال می دهند؟

الف)  10 متر ، 820 کیلوبایت در ثانیه

ب)  5 متر ، 720 کیلوبایت در ثانیه

*ج)  10 متر ، 720 کیلوبایت در ثانیه

د)  5 متر ، 820 کیلوبایت در ثانیه

76. کدام نوع کابل زیر برای انتقال سیگنال های آنالوگ و کابل تلویزیون اسیسفاده می شود؟

الف)  کابل CAT3

ب)  کابل کواکسیال 50 اهم

ج)  کابل CAT 5  

*د)  کابل کواکسیال 75 اهم

77. کدام گزینه از اجزا سیستم انتقال نور در فیبر نوری نیست؟

الف)  منبع نور

ب)  رسانه انتقال

ج)  آشکار ساز

*د)  مسیریاب

78. استاندارد شبکه های محلی بی سیم کدام است ؟

الف)  IEEE802.16

ب)   IEEE802.3a

*ج)  IEEE802.11

د)  IEEE802.15

79. پهنای باند در یک سیستم بلوتوث چند مگابایت در ثانیه است؟

*لف)  1 مگابایت

ب)  2 مگابایت

ج)  3 مگابایت

د)  4 مگابایت

80. در کابل فیبر نوری پهنای باند موجود کدام است؟

*الف)  Gbps 50000

ب) Gbps 50

ج)  Mbps50000

د)  Mbps50


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات