برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

ردیف2

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

 

 

عیوبی که مسبب خرابی سیستم ها و دستگاههای برقی میشوند را نام ببرید ؟ ( 4 مورد ) 2 نمره

علائم بروز اتصال کوتاه در سیستم برقی را بیان کنید ؟ ( 4مورد) 2 نمره

مقره را تعریف نموده و انواع انرا نام ببرید ؟2 نمره

اجسام نیمه هادی چه خصوصیاتی دارند ؟2 نمره

انواع نیمه هادی را نام برده و توضیح دهید ؟2 نمره

منحنی مشخصه دیود در بایاس مستقیم و در بایاس معکوس را با رسم شکل توضیح دهید ؟5/2 نمره

یکسو کننده تمام موج پل دیودی را با رسم مدار و شکل موج خروجی اگر شکل موج ورودی مطابق زیر باشد را رسم کرده و عملکرد مدار را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

ناحیه های کار ترانزیستور را بیان کرده و هرکدام را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

در مدار مقابل جریان امیتر (IE ) را محاسبه نمائید . بطوریکه:   B=100 ,  VBE= 0.7 V  5/2 نمره

1 ) قسمت های کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ­( 1

2) عوامل موثر در تعیین سطح مقطع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟

3) روش ستاره – مثلث از روشهای راه اندازی موتور الکتریکی سه فازه را بطور کامل توضیح دهید ؟ ( شماتیک مداری-سربندی تخته کلم-روابط ولتاژ و   جریان خط و فاز )

4) تست بی باری و بار کامل الکتروموتور را شرح دهید ؟

5) پدیده اشباع مغناطیسی را توضیح دهید ؟

6) منبع انبساط روغن  و رله بوخهلتس در ترانسفورماتور سه فازه را توضیح دهید ؟

7) الکتروموتور تکفاز  با خازن دائم را با رسم شکل و کاربرد آن بیان کنید ؟

8) نحوه راه اندازی الکترو موتور سه فاز بوسیله برق تکفاز 220 ولت با خازن  را بطور کامل شرح دهید ؟

9) ساختمان بی متال را شرح دهید ؟

10) از مشخصات کنتاکتور موارد زیر را تعریف کنید :

الف)                        ب)                                  ج)                                         د)

11) موارد زیر از تجهیزات اتصال کابل میباشند هر کدام را تعریف کنید :

الف) کابل شو             ب) گلند                            ج) موف                                  د) روکش حرارتی

12) روی کابلی نوشته شده :     3   50 + 25 مفهوم عبارت چیست ؟

13) الکتروموتور سه فازی با توان نامی  10 KW  با ولتاژ خط 380 V  استارت میباشد و جریان 20 A  را از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ؟

14) الکتروموتور سه فاز 6 قطبی مفروض است که با فرکانس 50 هرتز کار می کند مطلوبست محاسبه دور سنکرون موتور برحسب   RPM  ؟

15) از یک سیم پیچ 600 دوری جریان 10 آمپری می گذرد اگر طول متوسط سیم پیچ 50 سانتی متر باشد مطلوبست محاسبه :

الف) نیرو محرکه مغناطیسی

ب) شدت میدان مغناطیسی                                                                                                                          

16) مدار چپ گرد – راستگرد تند را ترسیم نمائید ؟ ( فقط مدار فرمان )

17) مداری طراحی کنید که با زدن استارت S2 موتور اول شروع به کار کند و با زدن استارت S3 موتور دوم شروع بکار کرده و موتور اول از مدار خارج شود     

 

 

1 ) انواع دستگاههای اندازه گیری را نام ببرید و توضیح دهید ؟ ( 5/0 نمره )

2) شرایط نصب و قراردادن کابل ( کابل کشی ) را در سه مورد ذکر کنید ؟ ( 75/0 نمره )

3) تست ایزولاسیون موتور سه فازه را بطور کامل شرح دهید ؟ ( 1 نمره )

4) انواع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ( 1 نمره )

5) موارد زیر را تعریف کنید : ( مبحث الکترومغناطیس ) ( 2 نمره )

الف) قانون دست راست              ب) قانون دست چپ            ج) نیرو محرکه مغناطیسی             د) چگالی فوران مغناطیسی

6) نحوه ایجاد میدان دوار در الکترو موتور تکفاز را توضیح دهید ؟ (25/ 1 نمره )

7) الکتروموتور تکفاز با فاز شکسته را شرح دهید ؟ جهت تغییر دور موتور مذکور چه راهی وجود دارد ؟ (5/ 1 نمره )

8) موارد زیر را توضیح دهید : (2نمره )

الف) میکروسوئیچ                      ب) سنسور گازی                ج) رله کنترل فاز                            د) تایمر الکترونیکی

9) موارد زیر مشخصات کنتاکتور میباشند هر کدام را تعریف کنید : ( 2 نمره )

الف ) جریان دائم                     ب) جریان هشت ساعته        ج) ولتاژ نامی                                 د) ui

10) موتور دالاندر را بطور کامل شرح دهید ( سربندی تخته کلم – شماتیک مداری ) (5/1 نمره )

11) روی پلاک موتوری نوشته شده    v  220/380  آیا با شبکه برق ایران امکان راه اندازی بصورت ستاره وجود دارد ؟(5/0نمره )

12) در صورتیکه در  ترانسفورماتور تکفاز تعداد دور سیم پیچ اولیه 300 دور و جریان آن 10 آمپر باشد و تعداد دور سیم پیچ ثانویه 150 دور ، با صرفنظر از تلفات ترانس مطلوبست محاسبه : (5/ 1 نمره )

الف ) جریان ثانویه                ب) توان ظاهری ترانس

13) الکتروموتور سه فاز 5 kw  با ولتاژ 380 v   کار می کند و جریان  20 a  از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ( 2 نمره)

14) سرعت میدان دوار الکترو موتور سه فاز 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز  چند    rpm است ؟ ( 1 نمره )

15) مدار فرمانی طراحی کنید که با زدن استارت s2 موتور سه فازه شروع بکار کرده و بصورت دائم در مدار بماند ( رسم مدار فرمان ، مدار قدرت و جدول کنتاکتور ) ( 2 نمره )                       پیروز  باشید 

 

 

1 -عمل رله بوخهلتس و فیلتر رطوبت گیر ترانسفورماتور  را بیان كنید ؟ 2نمره

2- الكتروموتور سه فاز 8 قطب داریم كه با فركانس   50HZ كار می كند مطلوبست سرعت میدان دوار آن بر حسب RPM ؟2نمره

3- ساختمان الكتروموتور تك فاز با فاز شكسته را توضیح داده مدار آنرا رسم نموده و كاربرد این نوع موتور را بیان كنید ؟2نمره

4- موارد زیر را تعریف كنید: 2نمره

الف)سنسور حرارتی      ب) رله كنترل فاز     ج) تایمر الكترونیكی            د) تایمر هیدرولیكی

5- ساختمان رله حرارتی ( بیمتال )را توضیح دهید ؟ 2نمره

6- كاربرد كنتاكتورهای زیر را بنویسید : 2نمره

1لف) كنتاكتور AC2     ب) كنتاكتور AC4       ج) كنتاكتور AC11      د) جریان 8 ساعته

7- موتور دالاندر را توضیح دهید ؟( با رسم سربندی تخته كلم و شماتیك مداری برای هر دو وضعیت موتور ) 2نمره

( هر سوال تست 1 نمره )

8- ترانسفورماتوری با نسبت تبدیل N1 = 4  داریم كه جریان سیم پیچ اولیه 6 آمپر است ، مطلوبست جریان سیم پیچ ثانویه:

الف) 36 آمپر                                 ب) 24 آمپر                                       ج) 6  آمپر                               د) 4

9- چنانچه در الكتروموتور سه فاز تعداد قطب را زیاد كنیم سرعت میدان دوار :

الف) كم میشود                        ب) زیاد میشود                       ج)  تغیر نمی كند                      د) به ولتا‍‍ژ مربوط است

10- الكتروموتور سه فاز به قدرت 5KW داریم در صورتیكه با برق تك فاز راه اندازی كنیم بایستی از خازن............ میكروفاراد در مدار آن استفاده نمود.

الف) 350                                   ب)  300                                 ج)  250                               د) 200

11- در صورتیكه توان ترانسفورماتوری 100 ولت آمپر باشد و جریان سیم پیچ ثانویه آن 4 آمپر باشد مطلوبست ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانس

الف)  20 ولت                                  ب)  200 ولت                                 ج)400 ولت                                 د) 25 ولت

12- با كاهش فركانس سرعت میدان دوار الكتروموتور :

الف)  كم میشود                        ب)   زیاد میشود                     ج) بدون تغییر می ماند             د) فقط به قطب ربط دارد

13- در ماشین سنكرون كدام گزینه صحیح می باشد :

الف) سرعت میدان دوار كمتر از سرعت روتور میباشد           ب) سرعت میدان دوار بیشتر از سرعت روتور میباشد                                  ج)  سرعت میدان دوار و سرعت روتور برابر میباشد                د) هیچكدام

 

 

 

1-      روتور و استاتور در ماشین الكتریكی را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

2-     انواع كابل را نام ببرید و كاربرد هر كدام را بنویسید ؟ (2نمره)

3-   روش ستاره – مثلث جهت راه اندازی الكترو موتور سه فازه را توضیح دهید : ( علت اینگونه راه اندازی – شماتیك مداری – سربندی تخته كلم- روابط فازی ) (5/2نمره)

4-    تست ایزولاسیون الكتروموتور  سه فازه را توضیح دهید ؟(5/1نمره)

5-    قانون دست چپ در مورد میدان الكترو مغناطیس را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

6-    سیم پیچی 600 دوری داریم كه 15 آمپر جریان از آن عبور می كند اگر طول متوسط سیم پیچ 100 سانتیمتر باشد میدان مغناطیسی حاصل از آن را حساب كنید ؟(2نمره)

7-   اثر هیسترزیس در اجسام مغناطیسی را با رسم شكل توضیح دهید ؟(2نمره)

((هر سوال تستی 1 نمره))

8-   كابل با سطح مقطع مثلث و چند رشته را با كدام علامت اختصاری نشان می دهند :

الف) sm                                ب) rm                                      ج) se                                د) re

9-     جریان مجاز كابلی در فضای آزاد 30 آمپر میباشد هر گاه كابل را در آب قرار دهیم جریان مجاز آن برابر است با          

          الف)  25                                   ب)   5/25                               ج) 28                               د)  5/34

10-   در هنگام كابل كشی شعاع خمش كابل نباید بیش از .............. برابر .............. كابل باشد .

          الف) 10 – قطر خارجی                ب)   10 – قطر داخلی               ج) 15 – قطر خارجی            د)  15 – قطر داخلی

11-   كدام یك سیم مفتولی میباشد :

          الف)   NYAB                          ب)  NYA                               ج)   NYAF                         د) NYY

   12-قدرت الكتروموتور سه فاز در سیم بندی ستاره چند برابر مثلث میباشد :

          الف)  1                                       ب)  3                                     ج)3                                     د) 1

  نمونه سوالات رشته برق الکتروتکنیک

 13-كدام رابطه بین ولتاژ خط(Vl) و ولتاژ فاز (Vph) در سیم بندی مثلث الكتروموتور سه فاز صحیح میباشد :

          الف) Vl=Vph                         ب)  Vl= 3Vph                        ج)    Vl= 3 Vph                 د)  Vl= 1 Vph      

   14-اگر از سیم پیچ 200 دور جریان 4 آمپر عبور كند نیرومحركه مغناطیسی حاصله برابر است با :

الف) 800  آمپردور                      ب) 50 آمپردور                        ج) 1000 آمپردور                   د) 100 آمپردور


سئوالات کتاب سیستم های حفاظتی برق ساختمان


پنجاه سئوال از بخش های اعلام حریق اعلام سرقت دوربین مدار بست و ...
سیستم های حفاظتی
بخش اول سیستم های اعلام حریق
ولتاژ آشکار سازهای اعلام حریق چند ولت است؟ 15تا 30 ولت است
کدام دتکتوردارای عمر ثابت است ؟ دتکتور دودی یونیزاسیون
مقاومت انتهای خط وشستی علام حریق چه مقدار میباشد؟ مقاومت انتهای خط 6800 اهم و مقاومت داخل شستی ها 470 کیلو اهم میباشد
ازکدام دتکتور در مکان های وسیع˓فضا های باز با ارتفاع زیاد از چه نوع آشکارسازی استفاده می کنند؟ آشکارسازدودی اشعه ای درآشپز خانه از کدام دتکتور استفاده میشود؟ آشکار سازحرارتی ثابت
برای پوشش فضاهای باز بزرگ با سقف خیلی بلند یا بدون سقف از چه نوع دتکتوری استفاده میشود؟ از آشکار ساز شعله ای
چراغ استروب لایت یا همان چراغ نشانگر به چه منظور و در چه قسمتی از ساختمان نصب میشود؟ در فضا های که پارازیت صدا زیاد باشد یا ساکنین آن محل صدار را واضح ورسا نمی شنوند از لامپ چشمک زن استفاده میشود ودرپاگرد راه پله ها و راهرو ها ها نصب میشوند وبا آژیر موازی بسته می شوندوبه رنگ قرمز می باشد
چراغ ریموت اندیکاتورچیست وعلت استفاده از آن درسر درب اتاق هاچیست؟ از این چراغ در محل های که تعداد اتاق های آن زیاد باشدواز یک زون سیستم اعلام حریق استفاده شده باشد مثلا هتل ها که در هر طبقه ی آن تعداد زیادی اتاق وجوددارد و از یک زون سیستم اعلام حریق استفاده شده از چراغ ریموت اندیکاتور استفاده میشود و در سر درب اتاق ها نصب میشود
علت روشن شدن چراغ خطای زون چیست ؟ اتصالی درسیم کشی نبودن مقاومت انتهای خط نبودن دتکتور قطع بودن یکی از سیم ها
انواع سیستم های اعلام حریق را از نظر حفاظت نام ببرید؟ سیستم های اعلام حریق انفرادی سیستم های اعلام حریق مرکزی
سیستم های اتوماتیک اعلام حریق را نام ببرید ؟ متعارف آدرس پذیر
کابل مورد استفاده درسیستم متعارف وآدرس پذیرچگونه است؟درسیستم متعارف 4 رشته است و درسیستم آدرس پذیر دو رشته است
اجزای سیستم اعلام حریق را بنویسید؟ تجهیزات تشخیص حریق آشکارساز تجهیزات اعلام کننده ی حریق مانند فلاشر-آژیرو.. کابل تابلوی کنترل مرکزی
.انواع دتکتور را نام ببرید؟ 1- دتکتور دودی ( دودی یونیزه دودی نوری دودی اشعه ای) 2-دتکتور حرارتی (حرارتی ثابت حرارتی افزایشی) 3-آشکار ساز های شعله ای 4 - آشکار ساز های گازی
درسیستم اعلام حریق کابل مورد استفاده برای دتکتورها 1.5 و برای آژیر وشستی ها 2.5 میباشد
بخش دوم سیستم های اعلام سرقت
انواع سیستم های دزدگیر را بر اساس نحوه فعال و غیر فعال شدن نام ببرید ؟سیستمی که ازراه دور کنترل میشود به وسیله ی ریموت کنترل2سیستمی که توسط یک صفحه کلید کنترل میشود
عنصر حساس در چشمی چیست؟ PIR این قطعه بر اساس اشعه مادون قرمز کار میکند در چشمی به خاطر حرارت بدن موجودات و ایجاد شارز سطحی در کریستال باعث تولید سیگنال شده وسیگنال انتقال میابد به تابلوی مرکزی و باعث ایجاد الارم میشود
یازده تجهیز مورد استفاده در سیستم اعلام سرقت را بنویسید؟
آشکار ساز ها چشمی
پای چشمی
آژیر
لامپ فلاشر
تلفن کننده
صفحه کلید
باتری اظطراری
ریموت کنترل
مگنت در
پدال
دستگاه مرکزی
شش ترمینال چشمی را نام ببرید ؟دو عدد از ترمینال ها برای تغذیه دوعدد دیگر برای شستی محافظ قاب چشمی که به آن تمپر میگویند دو عدد دیگر برای سیستم آلارم میباشد
براکت چیست ؟ پایه حرکتی که در تمام جهاد حرکت میکند و بر روی آن چشمی سوار میشود
انواع آژیر را نام برده فرق هرکدام رابنویسید؟ آژیر داخلی در این آژیر کافی است آژیر را به ولتاژ مورد نیاز وصل کنید تا آژیر کار کند اما آژیر بیرونی باید حتما به برد الکترونیکی متصل گردد تا راه اندازی شود
ترمینال تمپر یا ترمینال 24ساعت برای چه موردی میباشد؟ برای عمل کردن سیستم دزدگیر در زمانی که غیر فعال می باشد و جهت حفاظت ازبرداشتن قاب چشمی
کار تلفن کننده چیست؟ تا در بروز سرقت به افراد یا محل های خاص اطلاع دهد
کاربرد پدال در سیستم دزد گیر چیست ؟ از این وسیله در مراکز مهم وبانک ها برای اعلام سرقت در زمانی که سیستم غیر فعال است استفاده میشودوبا شستی تمپر وصل میشود وبا فشارپا بروی پدال شستی NC باز شده وسیستم به صدا در می آید
انواع ترمینال های روی دستگاه مرکزی سیستم اعلام سرقت رابنویسید؟
بخش سوم دور بین های مدار بسته
انواع دوربین رانام ببرید؟ 1دوربین های پین ها 2دوربین های مینی3.دوربین های صنعتی 4.دوربین های دید در شب 5.دوربین های سقفی ثابت وسریع6.دوربین های بیسیم7.دوربین های تشخیص دهندهی حرکت
کاربرد سویچر و دی وی آر و کواد چیست؟کارسویچردرمکان های که تعداد دوربین های آن زیاد باشد برای مشاهدهی تصاویردوربیناز دستگاهی استفاده میشود کهتصاویر دوربین را یک به یگ در طول زمان پخش میکند2.کواد-وازه کواد برگرفته شده از یک چهار است و در دوربین مدار بسته برای نشان دادن تصاویرچهار کانال با هم بر روی صفحه مونیتور استفاده میشود-دی وی ار برای پخش وضبط تصاویر میباشد
حسگر سی سی آر چیست؟حس گر تصویر دوربین است نورعبوری ازروزنه ی لنز به داخل دوربین را به یک سیگنال تبدیل میکنند
ولتاژ دوربین ها چه مقدار میباشد؟ 12 تا 24 ولت وبعضی ازدوربین ها با ولتاز 220 ولت هم کارمی کند
برای پرس سر سیم از چه وسیله ای استفاده میشود؟ از دستگاهی به نام سرسیم پرس کن
تجهیزات دوربین مدار بسته را نام ببرید ؟1 -دوربین2-میکروفون3-منبع تغذیه 4-نمایش دهنده ی تصویر 5-کابل6-کاور دوربین7-پایه دوربین8-کنترل کننده9-انتخاب کننده ی تصویر 10-کواد11-ضبط کننده
در چه مکان های از دوربین بیسیم استفاده می کنند؟ درمکان های که دوربین از مر کز کنترل دور باشد یا افت دی سیبل آن زیاد باشد از دوربین بی سیم استفاده میشود درمکان های که افت دی سیبل زیاد باشد کیفیت تصویر پایین خواهد بود یا تصویر برفکی خواهد بود ازدوربین کنترل از راه دور استفاده میشود
کاربرد لنز اتوایریز Auto IRSE چیست ؟لنز اتوایریز لنزی است که دریچه ی نور آن به طور خود کار تنظیم میشود در این گونه لنز ها دریچه ی نور بر اساس نور محیط تنظیم میشود
بخش سیستم درب اتوماتیک
انواع درب های اتو ماتیک را از نظر نوع تا مین انرزی بنویسید؟ 1هیدرولیکی 2پنو ماتیکی 3گیر بکسی یا هید رولیکی
انواع درب های گیربکسی رانام ببرید؟درب های کشوی یا ریلی 2درب های لولای3درب های زیر سقفی چند تکه ویک تکه
4.درب های کرکره ای 5.درب های شیشه ای
شش تجهیز مورد استفاده در سیستم های درب اتوماتیک رانام ببرید ؟1موتور الکتریکی2قسمت مکانیکی3 برد الکترونیکی4تجهیزات الکترونیکی5تجهیزات ایمن ی6 شستی کنترل دستی 7ریموت کنترل
سولات بخش لامپ ها
رنگ طول عمروکاربرد لامپ بخار جیوه رابنویسید؟ایا دراین مدار به چوک نیاز است چرا؟رنگ لامپ بخار جیوه سفید است –طول عمر آن 7500ساعت است-کار بردآن درخیابان هااست-در مدار لامپ بخار جیوه از چوک برای کاهش جریان پس از روشن شدن است استفاده شده در بعضی از لامپ های جیوه که نیاز به چوک ندارد به به این گونه لامپ که برای روشن شدن وکاهش جریان ازفیلیمان استفاده شده لامپ بخار جیوه رشته ای گویند
نقش بالاست وایگنایتور-طول عمر –کاربرد –لامپ سدیم فشار بالا و فشار پاین ومتال هالید را بنویسید؟نقش بالاست ایگنایتور تولید ولتاز بالا در لحظه ی راه اندازی وکاهش آن پس از روشن شدن کامل-طول عمر سدیم ومتال هالید 10000ساعت میباشد-کاربرد متال هالید و سدیم فشار پاین درمیادین وسدیم فشار بالا درجاده ها میباشد
برای افزایش طول عمر لامپ هالوژن از چه گازی استفاده می کنند؟گاز برم ویود
جنس فیلامان لامپ های رشته ای چیست ؟ تنگستن
ولتاژ مورد نیازلامپ نئون چه مقدار میباشد؟500 تا 600 ولت
لامپ های نظیرلامپ مهتابی لامپ رشته ای حد اکثرارتفاع نصب مجاز آن ها چه مقدار میباشد؟حداکثر ارتفاع نصب مجاز 6متر میباشد
رنگ نور ونام لامپ ها رابنویسید؟ رنگ نور سدیم فشاربالا زرد – سدیم فشار پایین ومتال هالید سفید مایل به طلائی-بخار جیوه سفید-لامپ نئون در رنگهای قرمز زرد سفید و ... - لامپ هالوژن ولامپ رشته ای زرد میباشد
لامپ های هالوژن در دو مدل مدادی ودیکروئیک یا دوفام ساخته میشوند
سوالات بخش تابلو ها
رنگ روکش شین های برق در صنعت وساختمان را طبق استاندارد را بنویسید؟ فاز یک قرمز – فاز دو زرد – فاز سه آبی میباشد
برای اتصال شین یا باس بار به تابلو از چه چیزی استفاده میشود؟مقره اتکایی
برای جلوگیری از در آمدن کابل از داخل تابلو و صدمه ندیدن کابل از چه وسیله ای استفاده میشود؟گلند کابل
علت استفاده از کلید محافظ جان یا ترانس ایزوله در داخل تابلو چیست؟برای جلو گری از برق گر فتگی اشخاص
.ترانس ایزوله چیست ؟ترانسی است با ضریب تبدیل یک به یک یعنی تعداد دور اولیه وثانویه آن باهم برابر است
رنگ روکش سیم ارت چگونه است؟ زرد با نوار سبز
دو قسمت اصلی فیوز مینیاتوری را بنویسید؟ مغناطیسی و بی متالی
اساس کار کلید محافظ جان را بنویسید؟براساس جریان تفاضلی عمل میکنند یعنی اگر مقدار جریان ورودی که از سیم فاز وارد میشود باجرجانی که از سیم نول خارج میشود یکه نباشد کلید قطع میکند لازم به ذکر است که گفتن فیوزمحافظ جان غلط میباشد چون این کلید ها فقط در مقابل برق گرفتگی اشخاص عمل میکنند نه بار زیاد در مدارو نه اتصال کوتاه

تهیه کننده محمد برزگری
تاریخ17/2/93 رشته برق ساختمان درجه یک

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic