برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

آشنایی با دستگاه توربیدومتر (کدورت سنج)
شرح پراکندگی تابش در اثر برخورد با نمونه های راکد می تواند مبنای اندازه گیری باشد. به این گونه روشها ، روشهای کدورت سنجی نیز می گویند. روش سنجش انعکاس پرتو را نفلومتری و روش کاهش توان پرتو را توربیدومتری می خوانند. یکی از دستگاهای سنجش در همین رابطه توربیدومتر بوده که دارای بخش ذیل می باشد:

 1- منبع نور 2- انتخابگر طول موج 3- کاپ واکنش 4- آشکار ساز 5- ثبات 
 کدورت سنج ها


واژه ی کدورت برای توضیح ظاهر مات یا شیری محیط های مایع یا جامد مانند آب ( آب فاضلاب ، حمام ، معدنی و آشامیدنی ) ، نوشیدنی ها (آبجو، آب میوه و .....) یا شیشه ی پنجره ( شیشه ی نیمه شفاف) استفاده می شود. در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد. 

در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.
کدورت به وسیله ی حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسمها ، سنگ آهک ، لجن یا مخمر حاصل می شود.
در گذشته ، محققین تلاش می کردند از سیستم های باز بینی برای اندازه گیری کدورت استفاده کنند. به عنوان مثال "واحدهای کدورت ژاکسون "  (JTU) بر اساس یک حجم مشخصی از اسید سیلیسیک تجزیه شده از خاک دیاتومه در آب می باشد.
کدورت با استفاده از یک کدورت سنج شمعی انجام می شد که ترکیب دستگاهی یک شمع و یک ظرف شیشه ای بود که مقایسه ی ذرات معلق به همراه محلول اسید سیلیسیک را از طریق بازبینی چشمی فراهم  می ساخت.
امروزه، روش عملی معمولی برای نمونه های آبی با استفاده از یک " دیسک " سفید ساخته شده از برنز ریخته گری شده انجام می شود. دیسک درون آب فرو برده می شود تا آن را  نتوانیم ببینیم . کدورت سپس بر اساس عمق غوطه وری محاسبه می شود
امروزه پدیده ی کدورت با استفاده از نور سنج ها ی الکترونیک انجام می شود. یک منبع نور مصنوعی ، یک شدت نور معین را از میان یک نمونه عبور می دهد. ذرات معلق نور را جذب یا پراکنده می نمایند. نور پراکنده شده سپس روی آشکار ساز  متمرکز می شود.
 نور پراکنده شده معمولا تحت زاویه ی 90 درجه اندازه گیری می شود. این روش اندازه گیری تحت عنوان ابر سنجی شناخته می شود. بنابراین یک ابرسنج یک کدورت سنج است که نور پراکنده شده تحت زاویه ی 90 درجه  را اندازه گیری می نماید.
برای تهیه نتایج مشخص و قابل تکرار، کدورت سنج ها با استفاده از محلول های فرمازین ( استانداردهای مرجع) تنظیم و کالیبره می شوند.
این سنجه ها نتایجشان را برحسب  FNU   (واحدهای ابرسنجی فرمازین) نمایش می دهند.
نتیجه ی اندازه گیری شده به وسیله ی یک سنجه كه بر اساس نور انتقال داده شده کار می كند برحسب FNU (واحدهای تضعیف فرمازین ) نشان داده می شود.
2استاندارد برای اندازه گیری کدورت وجود  دارد که به طور وسیعی در سطح بین المللی پذیرفته شده اند.
استاندارد ENISO7027  تحت عنوان "کیفیت آب ، تعیین کدورت " تمام روش های ممکن برای اندازه  گیری کدورت را در بر می گیرد.
تمام روش های  الکترونیک یک منبع نور مادون قرمز نیاز دارند كه آزمایش کردن نمونه های رنگی را امكان پذیر می سازد.
در روش شماره180/ 1كدورت سنجی که "تعیین کدری  به وسیله ی ابرسنجی" می باشد، EPA در ایالات متحده منحصرا روش ابر سنجی ( نور پراکنده شده )  را با استفاده از یک منبع نورسفید (لامپ هالوژن تنگستن) تشریح می نماید.
نتایجی که به وسیله ی دستگاههای مختلف كه  از 2 روش فوق الذکر استفاده می کنند نمی توانند مقایسه شوند.
 

کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری میکند

کدورت سنج مدل 2100P

شرح پراکندگی تابش در اثر برخورد با نمونه های راکد می تواند مبنای اندازه گیری باشد. به این گونه روشها ، روشهای کدورت سنجی نیز می گویند. روش سنجش انعکاس پرتو را نفلومتری و روش کاهش توان پرتو را توربیدومتری می خوانند. یکی از دستگاهای سنجش در همین رابطه توربیدومتر بوده که دارای بخش ذیل می باشد: 1- منبع نور 2- انتخابگر طول موج 3- کاپ واکنش 4- آشکار ساز 5- ثباتکدورت سنج ها
واژه ی کدورت برای توضیح ظاهر مات یا شیری محیط های مایع یا جامد مانند آب ( آب فاضلاب ، حمام ، معدنی و آشامیدنی ) ، نوشیدنی ها (آبجو، آب میوه و .....) یا شیشه ی پنجره ( شیشه ی نیمه شفاف) استفاده می شود. در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.


كدوریت Turbidity :

مواد كلوییدی، كدوریت (كدر بودن) نمونه را تشكیل می دهند. كدوریت در استاندارد چنین تعریف می شود:
یك خاصیت فیزیكی نمونه كه باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شود ولی عبور نكند. واحد كدریت ، JTU یا NTU است.
بطور كلی آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در صنایع باید صاف و زلال باشد.كاهش كدریت آب در حفظ وسلامتی و بهداشت مردم و جلوگیری از مسایل و مشكلات سیستم توزیع آب مهم است.كدورت آب همچنین باعث كاهش راندمان گندزدایی و كاهش اثر گندزدا ها و افزایش هزینه گندزدایی می‌شود.

کدورت سنج :

واژه ی کدورت برای توضیح ظاهر مات یا شیری محیط های مایع یا جامد مانند آب ( آب فاضلاب ، حمام ، معدنی و آشامیدنی ) ، نوشیدنی ها (آبجو، آب میوه و .....) یا شیشه ی پنجره ( شیشه ی نیمه شفاف) استفاده می شود. در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.
در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.
کدورت به وسیله ی حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسمها ، سنگ آهک ، لجن یا مخمر حاصل می شود.

TURBIDIMETERیا کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری میکند.

این دستگاه به 3 صورت پرتابل،رومیزی پرتابل و آزمایشگاهی موجود است.


این دستگاه جهت اندازه گیری کدورت سریع استفاده می شود.

* دارای 4 محدوده اندازه گیری2000NTU تا200 ،200تا2 ،2 تا0/2
* دارای منبع نور مادون قرمز
* دارای فن آوری میکروپروسور
* پایداری بالای نور در صفحه
* حاوی چهار محلول کالیبراسیون 1،10،100،1000NTU
* قابلیت کدورت سنجی مایعات رنگی
Turbidity Meters کدورت سنج :

کدورت مطابق با استاندارد ISOEN 7027 به وسیله ی ابزار ابری سنج (نور پراکنده شده تحت زاویه ی 90 درجه) اندازه گیری می شود. منبع نور مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و بدون رنگ را فراهم می نماید.
امکان آشکار سازی محدوده ی اندازه گیری اتوماتیک ( اتورنج ) قادر به اندازه گیری مستقیم کدورت از 01/0 تا NTU 1100 با دقتی معادل 2± درصد تا NTU 500 و 3± درصد بعد از آن می باشد.
صفحه نمایش گرافیکی بزرگ ، انتخاب زبان های مختلف کاربری این دستگاه را بسیار آسان کرده است.

کاربردها :

• تصفیه آب آشامیدنی
• تصفیه آب فاضلاب
• صنایع غذایی و نوشیدنی
• صنایع پتروشیمایی

کدورت سنج های آزمایشگاهی :
Turbidity LAB-IR & Turbidity LAB-VIS

مزایا:

* کدورت سنج های آزمایشگاهی LAB- IR و LAB- VIS به ما امکان اندازه گیری دقیق و سریع کدورت مایعات را می دهند.
* کدورت سنج LAB- IR با LED مادون قرمز برای ابر سنجی ( نور پراکنده شده 90 درجه ) مناسب برای اندازه گیری نمونه های رنگی می باشد.
* برای تعیین کدورت مطابق باEPA ایالات متحده ، با لامپ تنگستن ( نور سفید) - LAB- VIS موجود می باشد.
* دستگاه های آماده برای استفاده به همراه استانداردهای ( NTU 1000 /10 / 02/0 )، 2شیشه نمونه ، کابل اصلی و دفترچه ی راهنما کامل می شوند.
* عرضه شده با محلولهای استاندارد (0.02 ، 10 و 1000 NTU) ، دو عدد ویال نمونه ، باتری ، كابل برق ، گارانتی ، تاییدیه كمپانی ، كابل برق
* كالیبراسیون با محلولهای استاندارد
* دمای عملكرد 0 تا 50 درجه سانتی گراد

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات