برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

تجارب تعمیرات تلویزیون برای درس کاربینی استاد ایمان سریری
فرستنده: امیر امیرنیا

1. در کلیه تلویزیون های سونی که 
STRs6707  به کار رفته است بعد از چندین سال کار کردن ممکن است لحظه اول روشن کردن این ICبسوزدوهمراه با آن مقاومت فیوزی وفیوز اصلی نیز بسوزد که علت اصلی سوختن آن خرابی خازن  220میکروفاراد 16ولتی کنار STRمی باشد وحتما با تعویض STR خازن مذکور را نیز عوض کنید درغیر این صورت یا بلافاصله  بعد از روشن کردن و یاد دفعات بعدی که با کلید پاور روشن می کنید خواهد سوخت.
 
2. در سونی مدل2090 اگر نوارهای پارازیت رنگی گاه گاهی روی تصویر از بالا به پایین و بالعکس در حرکت بود احتمالا ولتاژ AC برق به نحوی روی DC نشت پیدا کرده و به احتمال زیاد PTC دیگوسینک نیز خراب می شود .
 
 
3. در تلویزیون سونی مدل  2192 اگر تصویر است وست بود و از طرفین بزرگ تر شده بود ، ابتدا خازن C875 به ظرفیت 4.7 میکرو فاراد روی کلکتور D1761 (Q821) تست شود و عوض شود و احتمالاسلف( سیم پیچ) L804  که 3.3 میکرو  می باشد اتصال کرده که در این صورت ولتاژ روی کلکتور ترانزیستور که 13.1 ولت می باشد وجود ندارد که بایدسلف( سیم پیچ) که 275 دور می باشد عوض شود (در صورت عادی بایستی 13.5 اهم داشته باشد )
 
 
4. در سونی مدل 2192 وسایر مدل هایی که یک مقاومت حدود 470 اهمی به طور موازی باسوکت دی گوسینگ به کار رفته وقتی سوکت دی گوستینک را می کشیم حتما پایه سر مقاومت R601 حدود 470 اهم را باید آزاد کنیم و گرنه در صورت به برق خوردن دستگاه مقاومت می سوزد .
5. در بسیاری از مدل های سونی که تقویت IF داخل یک قوطی فلزی نزدیک تیونرقرار دارد اگرتصویر AGC شد و تصویر با کنتراست زیاد و موج دار بودو یا با ضربه تصویر خوب شد باید داخل قوطی تقویتIF و پایه های IC آن لحیم کاری شود .
 
 
6. در سونی2192 اگر ولتاژ تا پایه STR رفته بود ولی مصرف نشدSTR50115 عوض شود و بهتر است جهت جلوگیری از جرقه زدن ، هنگام خارج کردن STR قبلا ولتاژ دوسر خازن صافی تغذیه با یک مقاومت تخلیه شود .
 
 
7. در سونی 2192   اگر ولتاژ در خروجی ترانس چاپر بود ولی روی پایه کلکتور خروجی ولتاژی ن