برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

40 تجربه برای درس کاربینی استاد سریری8

 

41. در پارس 14 مدل P3730 اگر یک لحظه چراغ روشن شده و ولتاژها خوابید ، خازن C808 (160V/1MF) خراب است و ولتاژها نیز از حد معمول بیش تر است .

 

42. در تلویزیون های پارس 14 و 20 و 21 و 28 اینچ اگر تصویر به صورت افقی جمع شده و روی هم تا خورده باشد و های ولتاژ نیز کم بود و دیر آمد ،خازن روی سوکت لامپ به ظرفیت (350V/1MF)خراب است .

43. در پارس گروندیگ 21 و 28 اینچ اگر صدای یوت یوت ضعیف هر دو ثانیه ، یک بار به گوش رسید و تلویزیون روشن بود به احتمال زیاد ترانزیستور خروجی هوریزانتال BU508 سوخته و احتمالا علت آن نیز خازن C511 است که ظرفیت آن بین 6 تا 9 نانو و 1600V است .

 

 

44. در پارس 18 اگر ابتدا لرزشهای لفقی در تصویر بود و بعد خوب شد خازن (63V/4.7MF) هوریزانتال خراب است .

 

45. در پارس 26 اگر چراغ های کانال نامنظم روشن بود و های ولتاژ بود ولی صدا و تصویر نبود؛ ولتاژ 15 ولت IF بررسی شود و قطعات موجود در مسیر این ولتاژ از مقاومت ها و دیود و ترانزیستور تست شود .

 

 

46. در پارس 18 اگر ارتفاع تصویر  کم شده بود خازن 4.7MF داخل برد ورتیکال خراب است .

 

 

47. در پارس 14 و 20 و 21 و 26 و همین طور زیمنس اگر خازنC633 (25V/100MF) خراب شود ، تلویزیون روشن نشده و ولتاژهای روی کلکتور خروجی افقی بسیار کم خواهد بود .

 

 

48. در پارس 20 و 26 مدل 5183 اگر خازن C633 (25V/220MF) خراب شود در ترانس چاپر صدای ویزویز داده و کناره های تصویر دندانه اره ای می شود .

 

 

49. در تلویزیون های پارس 14 و 20 و 21 و 28 اگر تصویر AVدارای پرش بود آی سی TDA4452 و یا TDA5931 که مشابه هم هستند خراب می باشد .

 

 

50. در پارس 26 اینچ اگر ولتاژ 54 ولت نصف و کمتر شده بود ، احتمالا ترانزیستورهای ورتیکال خراب است .

 

 

51. در شهاب 21 اگر تلویزیون روشن شد و بعد به  حالت استند بای رفت یکی از دلایلش ممکن است لحیم پوکی در پایه هایIC801(SDH209B)  باشد.

در همین تلویزیون اگر چند خط ورتیکال بالای تصویر ظاهر شد ، خازن(35V/100MF) خراب است.

 

 

52. در شهاب 21 اگر خازن C852 (16V/470MF) خراب شود و ولتاژ بالا رفته و ترانزیستور Output هوریزانتال می سوزد که یکی از دلایل مهم آن خازن ذکر شده است .

 

 

53. در تلویزیون های شهاب ، بلر ، تماشا و پیام 20 اینچ اگر تصویر دیر آمد و یا اینکه نیامدخازن (250V/10MF) کناره های ولتاژ در مسیر ولتاژ ترانزیستورهای سوکت لامپ خراب است .

 

 

54. در شهاب 21 اینچ اگر خازن C825 (470MF) خراب باشد هنگام St.By صدای ویزویز به گوش رسیده و تصویر بزرگتر خواهد بود .

 

 

55. در شهاب ، پیام و بلر 20 اینچ اگر STR58041  بسوزد همراه با آن مقاومت R804(0.23OHM) و ترانزیستور Q801 و فیوز می سوزد .

56. در شهاب قدیمی اگر کانال ها در حافظه قرار نگرفت :

ولتاژ 30 ولت پایه دوم آی سی حافظه به شماره M58658 اندازه گیری شود و اگر کم بود خازن C603 (315V/2.2MF) عوض شود .

 

 

57. در شهاب 21 قدیمی اگر تصویر پس از فشردن پاور نیامد و یا اینکه دیر آمد ولی صدای جذب شدن رله آمد ، به احتمال زیاد خازن(1MF) بی پلار خراب است .

 

58. در آیوا مدل TV2001KE اگر خطوط برگشت روی تصویر مشاهده شد ممکن است در اثر خرابی خازن C307( 160V/4.7 MF) خراب شده باشد.

 

 

59. در تلویزیون های آیوا اگر تصویر پس از چند دقیقه خط خط و سپس محو شد و صفحه بزرگ آبی و سیاه آمد و صدا نیز قطع گشت ، تمام بورد عمودی باید لحیم کاری شود .

 

 

60. در ضبط آیوا استراسر  مدل XR7 اگر آی سی سه پایه IC010 –T523C خراب شود باعث می شود که آی سی دوم به شمارهTC9201BF داغ کرده و فقط نمایشگر اعداد و 00 را نشان دهد و دیسک نیز می چرخد ولی اپتیک کار نمی کند .

برای تست کردن می توان آی سی سه پایه را از مدار خارج کرد و دستگاه را روشن کرد .

 

 

61. در ویدئوهای آیوا 102 و 505 اگر ابتدا تصویر از لحاظ سینک خراب بود و تراک دار بود و سپس کم کم  خوب می شد یکی از خازن های 10MF بی پلار روی موتور درام خراب است .

 

 

62. در آیوا مدل NSX5336 از سر a104 که به + خازن C108رفته است ولتاژهای ورودی رگلاتور گرفته می شود .

63. در تلویزیون آوا دوو و شیراز اگر تلویزیون در حالت STAND BY بود و روشن نشد ؛ پس از کنترل ترانزیستور خروجی هوریزانتال و درایور و ولتاژهای مربوطه و نیز قسمت نوسان ساز افقی که در IC TA8659 می باشد ، چنانچه به پایه آی سی فوق ولتاژ نرسد ترانزیستورهای D942 , 943 , 938 را کنترل ما نماییم و اگر آنها نیز سالم بودند و همچنین پایه BASE ترانزیستور باید توسط آی سی تحریک شود که اگر نشد ؛ یا خود آی سی سیستم خراب است و یا به احتمال زیاد یکی از دیود های 1N4148 اطراف آی سی فوق نشتی پیدا کرده است که باید کنترل شود .

 

 

64. دوو 21 مدل DTC-2075 اگر تلویزیون روشن نشد و ولتاژ روی کلکتور حدود 50 ولت و در حال کم و زیاد شدن بود ، و همچنین های ولتاژ دل دل می زد خازن  C809 به ظرفیت(100V/1.5MF) خراب است .

در همین تلویزیون اگر بالای تصویر چند خط برگشتی بود خازن(50V/47MF) در ورتیکال خراب است .

 

65. در آوا دوو مدل 2196 اگر خازن C311 (35V/1000MF) خراب شود ، تصویر از پایین جمع و از بالا باز شده و لرزش دار می باشد .

 

 

66. در آوا دوو 21 اگر صدای سیر سیر شنیده شود خازن C809 (100V/10MF) خراب است .

(های ولتاژ قطع و وصل و کمبود ولتاژ داریم .)

در همین تلویزیون اگر خازن (100V/10MF)  C816 خراب باشد ، دستگاه روشن شده اما فقط برفک است و DISPLAY نیز نمی آید .

 

 

69. در آوا دوو 2096 اگر خازن C816 (100V/10MF)خراب شود ؛ تلویزیون روشن شده ولی فقط برفک است و هیچ کانالی را نمی گیرد و میکروسوئیچ ها کار نخواهد کرد و شاید زینر D806نیز بسوزد .

70. در آوا دوو مدل 2196 اگر خازن C311 (35V/1000MF) خراب شود ؛ تصویر از پایین جمع و از بالا باز شده و دارای لرزش می باشد .

 

 

71. در تلویزیون های شیراز و آوا 21 اینچ اگر تصویر از طرفین جمع بود و کم کم خوب شد خازن های (160V/1MF) بهتر است عوض شود .

 

 

72. در آوا دوو مدل 2196 رنگی اگر نور کم و زیاد شد و در کانالهای برفکی نور و بدون برنامه نور کم شد ؛ خازن C408 (160V/22MF) خراب است .

 

 

73. در آوا دوو مدل 2196 اگر تصویر از پایین باز و خطوط با فاصله بود خازن (50V/1MF) خراب است .

 

 

74. در شیراز و دوو 21 اگر تصویر با تعویض کانال کم و زیاد شد و تصویر کم نور بود خازن (160V/22MF) پایه های ولتاژ خراب است .

 

 

75. در تلوزیون های دوو و اطلس و شیراز اگر آی سی ورتیکال ایراد پیدا کند ممکن است Display نیز حذف شود .

 

 

76. در هیوندای 20 اینچ مدل HCV501M اگر STR سوخته بود و عوض کردیم ولی روشن نشد و ولتاژها بعد از حالت St.By کم کم خوابید ؛ علت خرابی ترانزیستور D1414 کنار STR به شمارهQ801 می باشد.

 

77. در سوپر LG مدل CF14Q66ET اگر LED روشن شد و های ولتاژ پس از مدتی خیلی کم آمد و صفحه کم نور و ناقص روشن شد ، احتمالا خازن C564 (35V/1000MF) سر راه ولتاژ 18 ولت خراب شده است .

 

78. در LG مدل CF21052EX اگر خازن C801 (100V/35MF) خراب شود تلویزیون روشن نمی شود و فقطLED چشمک می زند .

 

 

79. در DVD مدل ال جی اگر درب داخل و خارج نشد میکروسوئیچ های درب خراب است .

 

 

80 . در نیماد 14 رنگی اگر گاهی لحظه اول روشن شدن صدای ویزویز شنیده شد و صدا و تصویر نیامد خازن (25V/100MF)تغذیه بایستی تعویض شود .

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic