برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

Transmission Lines

 

خطوط هوایی                             Overhead Transmission Lines

كابل‌های زیرزمینی      Under Ground Transmission Cables

 

 

70ـ خطوط انتقال نیرو را تعریف نمایید.

71ـ خطوط انتقال نیرو از نظر سطح ولتاژ به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

72ـ خطوط انتقال نیرو از نظر نوع به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

73ـ چند نوع هادی از نظر جنس برای خطوط هوایی وجود دارد و مصرف كدامیك بیشتر است و چرا؟

74ـ چرا برای انتقال نیرو از ولتاژهای بالا استفاده می‌گردد؟

75ـ ولتاژ نامی خط چیست؟

76ـ انواع خط (از نظر طول) را نام ببرید.

77ـ تعدادی از مشخصات الكتریكی خطوط انتقال نیرو را نام ببرید.

78ـ نیروهای مكانیكی وارد بر خطوط انتقال نیرو را نام ببرید.

79ـ دكل یا Tower را تعریف نمایید.

80ـ دكل انتهایی (Dead End) چه نوع دكلی است؟

81ـ چرا به برج‌های انتهایی، برج زاویه هم می‌گویند؟

82ـ برج یا دكل میانی (Tangent) چه نوع برجی است؟

83ـ سیم محافظ هوایی یا Guard Wire در خطوط انتقال نیرو چه نقشی دارد؟

84ـ فلش و اسپن خط را تعریف كنید و چه ارتباطی با هم دارند؟

85ـ چرا دكل را ارت می‌كنند؟

86ـ جامپر چیست و در چه محلی استفاده می‌شود؟

87ـ تعدادی از یراق‌آلات خطوط انتقال نیرو را نام ببرید.

88ـ گالوپینگ چیست؟

89ـ گنتری چیست؟

90ـ دمپر یا میراكنندة نوسانات در خطوط هوایی چیست؟

91ـ گویهای رنگی ایمنی در روی خطوط انتقال نیرو به چه منظوری نصب می‌گردد؟

92ـ مهمترین وسیله ایمنی برای صعود بر پایه‌های فشار قوی چیست؟

93ـ به چه خطوطی باندل می‌گویند؟ (Bundle Transmission Lines)

94ـ عوامل مؤثر در انتخاب ولتاژ یك خط (ولتاژ پست‌های طرفین خط) چیست؟

95ـ باد و طوفان چه نوع حوادثی را در خطوط انتقال نیرو به وجود می‌آورند؟

96ـ علت افزایش ولتاژ در انتهای  خطوط انتقال نیرو را توضیح دهید.

97ـ چرا خطوط انتقال نیرو خاصیت خازنی دارند؟

98ـ در صورت یكه در یك خط هوایی ظرفیت خازنی آن نسبت به ظرفیت سلفی بیشتر باشد رابطة ولتاژ ابتدا و انتهای خط چگونه است؟

99ـ چرا عمل جابجایی فاز در خطوط فشار قوی صورت می‌گیرد؟

100ـ بعضی اوقات ممكن است ولتاژ یك شبكه فشار ضعیف بالا رفته و باعث خطراتی بشود، علت چنین پیشامدی چیست؟

101ـ هادی‌های خطوط انتقال نیرو توسط چه وسیله‌ای به دكل وصل می‌شوند؟

102ـ چرا تعداد بشقاب‌ها مقره‌ها در خطوط با ولتاژ مختلف فرق می‌كند؟

103ـ در پست‌های 63 كیلو ولت روی گنتری ورودی چند بشقاب مقره وجود دارد؟

104ـ حلقة كرونا (Corona Ring) در خطوط انتقال نیرو به چه منظوری به كار می‌رود؟

105ـ OP.G.W چیست و مزایای آن كدام است؟

106ـ انواع مقره‌ها (Insulators) را از نظر جنس و شكل نام ببرید.

107ـ اضافه ولتاژهای موقت در شبكه چگونه بوجود می‌آیند؟

108ـ میزان تلفات توان در خطوط انتقال نیرو به چه عواملی بستگی دارد؟

109ـ جریان مجاز عبوری از هادی چیست؟

110ـ انواع پایه‌های خطوط انتقال نیرو كدامند؟

111ـ علت استفاده از مهار در تیرها و برج‌ها چیست؟

112ـ در سیستم‌های دو باندل و چند باندل از چه وسیله‌ای برای حفظ هادی‌ها در یك فاز استفاده می‌شود؟

113ـ انواع اسپیسر را با توجه به تعداد هادی در هر فاز نام ببرید.

114ـ اثرات وزش باد بر روی خطوط را شرح دهید.

115ـ برای جلوگیری از نوسانات هادی‌ها در اثر وزش باد در اسپن‌های بلند و وارد نشدن فازها در حوزه یكدیگر از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود، چرا؟

116ـ اثر پوستی را در انتقال الكتریسیته تعریف كنید.

117ـ اثر پوستی چه اثری در انتقال الكترونها دارد؟

118ـ برای كاهش اثر پوستی از چه روشی استفاده می‌شود؟

119ـ برای كاهش پدیده كرونا در خطوط انتقال چه عملی انجام می‌شود؟

120ـ آیا در مقره‌های چینی احتمال عبور جریان از داخل مقره وجود دارد؟

121ـ فاصله خزشی روی مقره چیست؟

122ـ چگونه فاصله خزش یك مقره را زیاد می‌كنند؟

123ـ چه عواملی در انتخاب فاصله خزش مقره‌ها توسط خریدار مؤثر است؟

124ـ كابل چیست؟

125ـ اجزاء اصلی كابل‌ها را نام ببرید.

126ـ علت استفاده از روغن در كابل چیست؟

127ـ انواع مختلف كابل‌های روغنی 63 كیلو ولت مورد استفاده در شبكه فوق توزیع تهران را نام ببرید.

128ـ مفصل چیست و انواع آن را نام ببرید.

129ـ مفصل قطع روغن با مفصل معمول چه تفاوتی دارد و از مفصل قطع روغن (Stop Box) در چه مكان‌هایی استفاده می‌شود؟

130ـ عایق به كار رفته در كابل‌های خشك چه نام دارد؟

131ـ بعد از بستن سر كابل چند آزمایش روی كابل روغنی انجام می‌شود؟

132ـ خستگی كابل یعنی چه و چرا از كابل‌های قدیمی بار كمتری می‌گیرند؟

133ـ سركابل چیست و چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

134ـ در كابلهای روغنی آلارم افت فشار روغن نشانه چیست؟

135ـ تانك رزروار روغن در كابل‌های روغنی به چه منظوری نصب می‌شود؟

136ـ در حال حاضر چه نوع كابل‌هایی در شبكه انتقال و فوق توزیع مصرف می‌شود؟

137ـ مزایای استفاده از كابل در مناق شهری را بیان كنید.

138ـ كابل‌های مخابراتی را تعریف نمایید.

139ـ علل بروز اتصالی روی كابل را نام ببرید.

 

پاسخ‌های فصل دوم

70ـ در شبكه‌های برق‌رسانی برای انتقال انرژی تولیدی نیروگاه‌ها به مراكز مصرف، ایجاد ارتباط بین استان‌ها یا مراكز مهم مصرف با هدف افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی یا دلایل متعدد دیگر از خطوط انتقال نیرو استفاده می‌شود.

71ـ تقسیم‌بندی رنج ولتاژ دارای چند استاندارد می‌باشد اما در ایران استاندارد عمومی‌تر بدین گونه است كه: ولتاژهای 400، 230 و 132 كیلو ولت برای انتقال، 63 كیلو ولت برای فوق توزیع، 20 كیلو ولت و پایین‌تر برای توزیع. در برخی از نقاط كشور یا شبكه‌های داخلی صنایع از ولتاژهای 33، 11 و 3/6 كیلو ولت نیز استفاده می‌شود.

72ـ به دو دسته تقسیم می‌شوند: خطوط هوایی و خطوط زمینی.

73ـ هادی‌های خطوط هوایی از جنس مس و آلومینیوم می‌باشند و اغلب در ولتاژهای بالا به علت سبكی و مقرون به صرفه بودن و تحمل درجه حرارت بالاتر، هادی‌های آلومینیومی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای افزایش مقاومت مكانیكی آن چند رشته سیم فولادی نیز در داخل هادی قرار می‌دهند.

74ـ به دلیل وجود رابطه معكوس بین ولتاژ و جریان اگر برای انتقال نیرو از ولتاژ پایین استفاده شود مقدار جریان عبوری افزایش می‌یابد كه برای مسافت‌های طولانی مشكل تلفات توان و افت و ولتاژ را در انتهای خط بوجود می‌آورد.

75ـ ولتاژ نامی ولتاژی است كه خاصیت عایقی قسمت‌های برقدار نسبت به هم و نسبت به زمین در حالت كار دائم، تحت آن ولتاژ حفظ شود. عموماً ولتاژ نامی تجهیزات، ولتاژ فاز به فاز (ولتاژ خطی) می‌باشد.

76ـ خط كوتاه                L < 80 Km  (L معادل طول خط است)

خط متوسط              80 Km

خط بلند               240 Km < L

77ـ الف) مقاومت الكتریكی هادی‌ها         هـ) جریان نامی (In)

ب) راكتانس سلفی (XL)                       و) سوسپتانس

ج) راكتانس خازنی (Xc)                        ز) امپدانس موجی (ZI)

د) ولتاژ نامی (U­­n)                             ح) قدرت طبیعی خط (SIL)

78ـ نیروهای مكانیكی وارد بر یك خط انتقال نیرو عبارتند از: وزن هادی‌ها، وزن یخ و نیروی باد.

79ـ وظیفة نگهداری هادی‌ها در فاصله معینی از زمین بر عهدة دكل‌ها می‌باشد كه دكل‌ها باید قادر باشند در بدترین شرایط محیطی و جوی نیروهای مكانیكی وارد بر خود را تحمل نمایند.

80ـ از دكل انتهایی (Terminal Tower) در انتهای خط انتقال یا مناطق خاص استفاده می‌گردد. با توجه به اینكه نیروهای وارده بر این نوع دكل‌ها یكطرفه می‌باشد در نتیجه وزن آنها نیز سنگین‌تر است. نصب زنجیره مقره در این نوع دكل‌ها باید به صورت كششی (Tension) باشد.

81ـ حتی‌الامكان می‌بایست مسیر خط بین دو برج انتهایی مستقیم باشد و تغییر زاویه و امتداد بر خط، فقط در محل برج‌های انتهایی انجام شود. به همین علت به برج‌های انتهایی، برج‌های زاویه هم می‌گویند.

82ـ برج‌های میانی (Tangent) در مسیرهای مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند و مقره‌های آنها به صورت آویزان (Suspension) نصب می‌گردد.

83ـ به منظور جلوگیری از برخورد صاعقه با هادی‌های خطوط انتقال از سیم محافظ یا گارد استفاده می‌شود.

84ـ فلش به شكم داده‌گی خط می‌گویند و اسپن فاصله بین دو دكل متوالی است و مقدار فلش با مجدور اسپن خط ارتباط مستقیم دارد.

85ـ چون مقاومت اهمی پای دكل باعث بالا رفتن ولتاژ صاعقه می‌شود لذا این نقیصه به هنگام نصب دكل با كوبیدن میله‌های ارت و اتصال آنها به دكل از بین رفته و سعی می‌شود به حداقل ممكن برسد.

86ـ به منظور ارتباط و اتصال الكتریكی هادی‌های واقع در دو طرف برج انتهایی از هادی جامپر (Jumper) استفاده می‌شود. در بعضی مواقع در خطوط 63 كیلو ولت از جامپر به عنوان دمپر استفاده می‌شود.

87ـ پیچ U شكل ـ حلقه ـ مهاربند ـ چشمی ـ توپی ـ یوك پلیت ـ پیچ مهاری ـ كلمپ آویز ـ دوشاخه توپی ـ دو شاخه چشمی.

88ـ نوعی از ارتعاشات عمودی هادی‌ها كه دارای دامنه زیاد و فركانس كم می‌باشد و به هنگام جدا شدن یخ از روی هادی صورت می‌پذیرد را گالوپینگ (Galloping) یا رقص سیم می‌گویند.

89ـ گنتری نوعی استراكچر فلزی دروازه‌ای شكل است كه برای ارتباط الكتریكی تجهیزات مختلف به ویژه ارتباط خط به پست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

90ـ برای حذف نوسانات هادی‌ها در خطوط انتقال از وزنه مستهلك كننده‌ای به نام دمپر استفاده می‌كنند.

91ـ به منظور مشخص نمودن مسیر خط برای هواپیما و هلیكوپتر.

92ـ كمربند ایمنی سالم.

93ـ به خطوطی كه در هر فاز به جای یك هادی از چند هادی استفاده شده باشد باندل می‌گویند.

94ـ انتخاب ولتاژ خط به عواملی چون: بار انتقالی، وضعیت شبكه، طول خط و… بستگی دارد.

95ـ باد و طوفان می‌تواند آثاری چون تخریب اجزای برج‌ها (دكل‌ها) یا سقوط آنها، ایجاد نوسانات مكانیكی در هادی‌ها و سیم محافظ و همچنین بروز اتصال كوتاه را به همراه داشته باشد.

96ـ به هنگام بی‌باری، كم‌باری یا باز شدن انتهای خط به دلیل حالت خازنی خطوط انتقال نیرو، ولتاژ انتهایی خط افزایش می‌یابد كه به آن اثر فرانتی می‌گویند. هرچه طول خط انتقال بیشتر باشد، بر میزان اضافه ولتاژ در آخر خط نیز افزوده می‌گردد.

97ـ فازهای خطوط انتقال و نیز زمین هر كدام یك هادی و هوای بین آنها یك دی‌الكتریك محسوب شده و تشكیل یك خازن می‌دهند.

98ـ ولتاژ انتهای خط از ولتاژ ابتدای آن بیشتر است.

99ـ عمل جابجایی فاز برای متعادل نمودن و نیز كاهش خاصیت خازنی فازها نسبت به هم صورت می‌گیرد.

 

100ـ الف) ممكن است در اثر رعد و برق باشد.

 ب) ممكن است به علت اتصال شبكه فشار قوی به فشار ضعیف باشد.

ج) به علت عدم خروج خازن از شبكه در مواقعی كه بار شبكه كاهش می‌یابد.

101ـ توسط مقره (ایزولاتور).

102ـ چون هر ایزولاتر نسبت به ولتاژ معینی عایق است بدین جهت تعداد و اندازه این بشقابها در خطوط با ولتاژهای مختلف فرق می‌كند.

103ـ معمولاً در پست‌های 63 كیلو ولت روی گنتری ورودی 5 بشقاب مقره وجود دارد.

104ـ حلقه‌ای است كه به منظور كاهش اثر كرونا در نقاطی كه تمركز الكترون در آنجا زیاد است به كار می‌رود. یك و یا گاهی دو حلقه در هر زنجیر مقره قرار داده می‌شود.

105ـ OP.G.W از عبارت Optical Fiber on Ground Wire گرفته شده است و آن كابلی است كه دارای رشته‌های فیبر نوری در داخل غلاف فلزی است كه در صنعت برق نه تنها وظیفه فیبر نوری را انجام می‌دهد، بلكه از آن بعنوان سیم زمین (سیم گارد) در نوك تاورها استفاده می‌شود.

به هنگام عبور جریان از سیم زمین حرارت زیادی در سیم ایجاد می‌شود كه فیبرهای نوری داخل سیم زمین باید توانایی تحمل این حرارت را داشته باشند از مزایای OP.G.W می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف) پهنای باند وسیع برای كاربردهای مخابراتی و انتقال اطلاعات

ب) افت بسیار كم

ج) كیفیت بالای انتقال داده‌ها و صدا و… به دلیل عدم تأثیر میدان‌های مغناطیسی و الكتریكی و عدم وجود نویز در طیف نور و عدم تداخل با سایر مبادلات مخابراتی

د) جلوگیری از برخورد صاعقه با هادی‌های خطوط انتقال نیرو

106ـ جنس: مقره‌های چینی، مقره‌های شیشه‌ای، مقره‌های تركیبی و مقره‌های سیلیكونی.

شكل: بشقابی معمولی، بشقابی ضد مه، سوزنی، قرقره‌ای، پایه‌ای و میله‌ای بلند.

107ـ بروز اتصال كوتاه، تغییرات ناگهانی بار، باز شدن ناگهانی خط، اضافه ولتاژ بی‌باری خط و رزونانس موجب بوجود آمدن اضافه ولتاژهای موقت در شبكه می‌گردند.

108ـ تلفات توان در یك خط انتقال نیرو سه فازه، به مقاومت هادی‌های هر فاز، جریان عبوری از فازها، میزان توان انتقالی، ضریب قدرت، طول و ولتاژ خط انتقال، تعداد مدارهای خط و تعداد هادی‌های فرعی در هر فاز (باندل) بستگی دارد.

109ـ جریان مجاز هادی به بالاترین جریانی اطلاق می‌گردد كه عبور مداوم آن از هادی‌ها، تغیری در مشخصات فنی آنها به وجود نیاورد.

110ـ تیرهای چوبی، تیرهای بتونی، تیرهای فولادی، برج‌های فولادی و تیرهای فایبرگلاس.

111ـ استفاده از مهار در برج‌های فولادی سبب می‌شود تا بخشی از نیروهای وارده بر برج‌ها از طریق سیم‌های مهار به زمین منتقل گردد كه این امر باعث كاهش وزن برج‌ها یا پایه‌ها و در نتیجه قیمت آنها می‌گردد.

112ـ از اسپیسر استفاده می‌شود.

113ـ اسپیسرهای دو قطبی، سه قطبی و چهار قطبی.

114ـ الف) فشار جانبی بر هادی‌ها، مقره‌ها و برج‌ها

ب) نوسانات هادی‌ها در اثر وزش باد

ج) دور كردن آلودگی‌ها از قبیل خاك از روی مقره‌ها

د) خنك كنندگی جریان هوا بر روی هادی‌ها كه باعث افزایش ظرفیت انتقالی خط می‌گردد.

115ـ از اسپیسرهای فازی یكپارچه استفاده می‌شود. نصب اسپیسرهای یكپارچه بین فازها باعث می‌شود كه فازهای مجاور به صورت هم زمان و یكسان نوسان نمایند و از وارد شدن هر یك در حوزه دیگری جلوگیری گردد.

116ـ در هنگام عبور الكترون‌ها از هادی، میل حركت الكترون از پوسته هادی بیشتر است، به این عمل اثر پوستی گفته می‌شود.

117ـ به علت عبور الكترون‌ها از پوسته خارجی هادی، عملاً مركز هادی بلااستفاده مانده و همین امر موجب افزایش مقاومت مسیر عبور الكترونها و افزایش تلفات جریان می‌گردد. از طرفی این میل باعث افزایش تلفات كرونا نیز می‌گردد.

118ـ هادی‌ها را مانند هادی‌های ACSR به صورت رشته‌های جدا از هم می‌سازند كه به یكدیگر تابیده می‌شوند.

119ـ از هادی‌ها به صورت باندل در هر فاز استفاده می‌كنند.

120ـ بله، هرگاه میدان الكتریكی دو سر مقره از حد تحمل آن فراتر رود، احتمال بروز جرقه و ایجاد مسیر جریانی از داخل مقره وجود دارد كه در این صورت می‌گویند مقره پنچر شده است.

121ـ فاصله سطحی بین اتصالات فلزی دوطرف مقره از یكدیگر را فاصله خزشی می‌گویند و به میلی‌متر بیان می‌كنند. در صورت بروز قوس بر روی مقره، قوس تمامی فاصله خزشی را طی نموده و به طرف دیگر آن می‌رسد و هرچه مقدار این فاصله بیشتر باشد جریان نشتی (خزشی) كمتر است.

 

122ـ در هنگام ساخت بوسیله ایجاد شیارهایی بر روی مقره، فاصله خزش زیاد می‌شود.

123ـ الف) نوع و مقدار آلودگی محل كاربرد مقره

ب) ارتفاع از سطح دریا

ج) میزان رطوبت محیط

124ـ به یك یا چند هادی الكتریكی كنار هم كه نسبت به یكدیگر و محیط اطراف خود عایق‌بندی شده باشد و سطح ولتاژ روی عایق هادی‌های آن صفر ولت باشد، كابل می‌گویند.

125ـ الف) هادی                  ب) لایه نیمه هادی           ج) عایق

          د) غلاف فلزی           هـ) غلاف P.V.C

126ـ جهت خنك كردن و بالا بردن خاصیت عایقی كابل از روغن استفاده می‌شود.

127ـ الف) كابل روغنی پیرلی ساخت كشور انگلستان در مقطع 150mm2*3

ب) كابل روغنی BICC ساخت كشور انگلستان در مقطع 150mm2*3

ج) كابل روغنی دو لیون ساخت كشور فرانسه در مقطع 140mm2*3 و 240*3

د) كابل روغنی زیمنس ساخت كشور آلمان در مقطع 150mm2*3 (هادی بیضی شكل)

هـ) كابل روغنی فروكاوا ساخت كشور ژاپن در مقطع 150mm2*3 و 240*3

 و) كابل روغنی شومی تومو ساخت كشور ژاپن در مقطع 150mm2*3 (هادی بیضی شكل)

ز) كابل روغنی هیتاچی ساخت كشور ژاپن در مقطع 150mm2*3 و 240*3

128ـ جهت ارتباط دو كابل به یكدیگر از مفصل استفاده می‌شود و انواع آن عبارتند از:

الف) مفصل معمولی              ب) مفصل قطع روغن (Stop Box)

129ـ در مفصل قطع روغن (Stop Box) ارتباط هادی‌های دو كابل برقرار و ارتباط روغن كابل‌ها قطع می‌باشد، در صورتی كه در مفصل معمولی هم ارتباط هادی‌ها و هم ارتباط روغن دو كابل برقرار است و مفصل قطع روغن برای مكان‌هایی كه دارای شیب قابل توجهی می‌باشند، در یك یا چند نقطه از سطح شیب‌دار قرار می‌گیرد تا فشار بیش از حد روغن به انتهای كابل كه در پایین شیب قرار دارد وارد نشود.

130ـ عایق XLPE (پلی اتیلن كراس لینك شده)

131ـ الف) آزمایش هوا (اشباع روغن)   ب) آزمایش نشست   ج) آزمایش فلو

132ـ خستگی كابل یعنی اینكه عایق (كاغذ ـ روغن) و نیز خود روغن كابل به مرور زمان مقداری از قدرت عایقی خود را از دست داده و در نتیجه باید بار كمتری از كابل كشید.

133ـ سركابل یكی از تجهیزات كابل‌ها بوده كه وظیفه آن برقراری ارتباط بین  هادی كابل و دیگر تجهیزات می‌باشد. سركابل پس از برقراری ارتباط هادی كابل به قسمت‌های برقدار شبكه وظیفه ایزولاسیون هادی را در محل اتصال به عهده دارد.

134ـ آلارم افت فشار روغن نشانه این است كه روغن از كابل نشت نموده و باعث كاهش فشار روغن گردیده است. در صورتی كه فشار روغن كابل پایین‌تر از حد نرمال باشد و از كابل بهره‌برداری گردد، منجر به تركیدگی كابل یا مفصل خواهد شد.

135ـ هرگاه به علت سردی یا گرمی كابل، مقدار حجم روغن داخل كابل تغییر كند، مقداری روغن از تانك به داخل كابل تزریق و یا بالعكس از كابل به تانك تزریق می‌گردد و همواره فشار و حجم روغن داخل كابل ثابت می‌ماند.

136ـ در حال حاضر از كابل‌های پروتولین با عایق XLPE استفاده می‌شود و كابل‌های روغنی منسوخ گردیده‌اند.

137ـ الف) كابل‌ها در زیرزمین مدفون بوده و به زیبایی آسیب نمی‌رسانند.

ب) به علت مدفون بودن خطر برق گرفتگی و پارگی برای آنها وجود ندارد.

ج) كمتر نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.

138ـ كابل‌های مخابراتی فقط كار انتقال اطلاعات و اصول را به عهده دارند و جریان و ولتاژ زیادی از آنها عبور نمی‌كند و قطر كم و تعداد رشته سیم‌های آن بسیار زیاد است. معروف‌ترین كابل‌های مخابراتی فیبر نوری، LAN و VAN و كابل‌های سیگنال ویدیویی و اطلاعاتی است.

139ـ 1ـ عیوب مربوط به تولید و نگهداری در انبار

2ـ عیوب مربوط به زمان كابل‌كشی

3ـ عیوب مربوط به زمان بهره‌برداری

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic