برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

235ـ نصب خازن‌های پر قدرت در پست‌های فشار قوی به منظور جبران كردن (كمپانزه نمودن) بار راكتیو شبكه می‌باشد چون خاصیت سلفی شبكه انتقال در مواقع بارگیری از خاصیت خازنی آن به مراتب زیادتر است و مصرف برق در شبكه‌های توزیع همیشه با پس افت جریان از ولتاژ و مصرف مگاوار اندوكتیو توأم است، لذا در تمام مواقع بارگیری، بخشی از انرژی به صورت مگاوار اندوكتیو از چرخه مصرف خارج می‌شود و جریان خطوط انتقال به دلیل فوق بالا می‌رود كه منجر به افت ولتاژ می‌گردد.

نصب خازن‌های با قدرت زیاد قسمت اعظم این مگاوار اندوكتیو را جبران می‌كند كه نتیجتاً به دلیل پایین آمدن جریان، افت ولتاژ به میزان زیاد جبران می‌گردد.

236ـ خازن‌های سری و موازی

          1ـ خازن‌های سری كه برای پایداری شبكه به كار می‌روند.

2ـ خازن‌های موازی كه برای كنترل ولتاژ در شبكه به كار می‌رود.

237ـ به صورت ستاره دوبل

 

238ـ برای خروج سرسیم‌های ترانسفورماتور از داخل تانك و اتصال آنها به تجهیزات و عایق نمودن آنها از بدنه ترانسفورماتور از بوشینگ استفاده می‌كنند.

239ـ مقره‌ها وسایلی هستند كه هادی الكتریكی تحت ولتاژ را از یكدیگر و نسبت به زمین عایق و جدا می‌كنند.

240ـ الف) با استفاده از میگر مشخص می‌شود كه قسمت‌هایی كه عایق شده‌اند با زمین تماس دارند یا خیر كه در صورت تماس با زمین دستگاه مقدار صفر را نشان خواهد داد.

ب) مشخص كردن این كه قسمت‌های عایق جذب رطوبت كرده‌اند كه در این حالت دستگاه مقدار كمتر از حد نرمال را نشان خواهد داد.

241ـ معمولاً باید نسبت تبدیل C.Tها یا P.Tها یا میترینگ‌های مربوطه مطابقت داشته باشد (برابر باشد) در اثر افزایش جریان فیدرها مسأله تعویض C.Tها الزامی است. به علت نبودن و صرفه‌جویی در تعویض میترینگ‌های مربوطه مقدار خوانده شده را در عددی به شرح زیر ضرب می‌كنند. مثال:

CTR = 100/5 (قبلی)

CTR = 200/5 (جدید)

ملاحظه می‌شود كه مقدار جریان عبوری از اولیه دو برابر مقدار خوانده شده در آمپرمتر است لذا مقدار خوانده شده را در عدد 2 ضرب می‌كنیم.

242ـ ترانسفورماتور جریان و ولتاژ

243ـ از دستگاهی به نام میگر استفاده می‌كنند.

244ـ الف) آوومتر باتری نداشته باشد.

ب) فیوزش سوخته باشد.

245ـ در پست‌های فشار قوی و متوسط، سه گونه ثبات استفاده می‌شود.

1ـ ثبات حادثه كه به آن Event Recorder یا ثبات وقایع اتلاق می‌شود.

2ـ ثبات شكل موج (جریان و ولتاژ) كه به آن Fault Recorder یا اسیلوگراف گفته می‌شود.

3ـ ثبات فاصله نقطه اتصالی تا پست كه Fault Locator نامیده می‌شود.

توضیح آنكه Event Recorder فقط شروع و خاتمه یك حادثه را ثبت می‌كند (به لحاظ زمانی و دستگاهی كه عمل كرده است)؛ نظیر باز شدن بریكر وز مان باز شدن آن و یا نوع رله عمل كرده و زمان عمل آن. ولی Fault Recorder، شكل موج جریان (برای سه فاز یا هر یك از فازهای مورد نظر تنظیم گذار) و یا ولتاژ را ثبت می‌كند و در جهت بررسی مقدار و چگونگی حادثه و شدت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از شكل موج‌های ثبت شده توسط اسیلوگراف‌های جدید، حتی می‌توان هارمونیكهای موجود در مدار را كه در جریان اتصال كوتاه تولید شده‌اند، استخراج نمود. این گونه اسیلوگرافها در رله‌های جدید بصورت همراه وجود داشته و حافظه ثبت اطلاعات در این وسایل به گونه‌ای است كه می‌تواند صدها حادثه را جهت مطالعات بعدی نگهداری نماید.

دستگاه Fault Locator در گذشته به صورت یك دستگاه بزرگ (مشابه رله دیستانس) و جداگانه به همراه رله‌های دیستانس نصب و بكار برده می‌شد. اما در حال حاضر، قسمتی از هر رله دیستانس محسوب شده و فاصله نقطة اتصالی تا پست را به دقت ثبت می‌كند.

246ـ بعد از یادداشت و ریست آلارم‌های ظاهر شده روی تابلو فرمان، با مراجعه به كنار اسیلوگراف، پوش باتون واقع روی درب اسیلوگراف را فشار داده تا خود دستگاه از نظر مكانیكی و الكتریكی به صورت نرمال درآید. سپس كاغذ عمل كرده به آرامی به طرف پایین كشیده شود تا قسمت سفیدی كاغذ كاملاً ظاهر شود. بعد یك دست روی كاغذ گذاشته با دست دیگر كاغذ عمل شده را جدا می‌نماییم. این كار را طوری انجام می‌دهیم كه كاغذ موجود روی اسیلوگراف از جای خود منحرف و یا كج نشود. انجام این عمل توسط خط‌كش یا مشابه آن كیفیت برش كاغذ را بهتر خواهد نمود. در ضمن سعی شود انتهای كاغذ موجود روی اسیلوگراف صاف بریده شده و پیچشی به طرف داخل نداشته باشد. بعد از جدا نمودن كاغذ، روی آن تاریخ و ساعت عملكرد را به طور دقیق یادداشت نموده و نیز جهت فلش و نام فیدر مربوطه فراموش نشود و سپس جهت ارسال آن برای بررسی روی اتفاقات شبكه یا مسأله مربوط به انتقال قدرت (برای مواقع ضروری) به صورت آماده نگهداری شود.

247ـ سنكرون چك برای مقایسه اختلاف ولتاژ و اختلاف فاز دو قسمت كه باید پارالل گردند بكار می‌رود تا از سنكرون بودن دو قسمت اطمینان حاصل گردد.

248ـ ضریب كنتور عبارتست از:

C.T.R: نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان

C.T.Rc: نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان كنتور    = ضریب كنتور

C.T.R: نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ

C.T.Rc: نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ كنتور

N: ضریب ثبت شده روی كنتور

249ـ اگر نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان 1200/5 و جریان كنتور 400/5 باشد و ولتاژ تغذیه كنتور 20000/110 و P.T هم 20000/110 باشد و ورودی كنتور 1000 نوشته شود پس مقدار ضریب كنتور برابر است با:

250ـ دو نوع ولتاژ DC موجود است:

1ـ 47V DC برای سیستم‌های مخابراتی (P.L.C، دازا و…) و سیستم‌های هشدار دهنده

2ـ 110V DC و 127V DC برای رله‌ها

2151ـ 1ـ برای تغذیه رله‌های حفاظتی:

الف) بویین عمل كننده                   ب) فرمان‌های آلارم و تریپ صادر شده

2ـ بویین قطع و وصل دیژنكتورها

3ـ سیستم آلارم

4ـ روشنایی اضطراری

5ـ سیستم‌های مخابراتی

252ـ به منظور شارژ باتری‌ها و در صورت قطع باتری‌ها، تأمین كننده مدار DC نیز می‌باشد.

 

 

253ـ كلیة باتری‌های مورد نیاز جهت تأمین مصارف DC پست در یك اتاق مجزای ضد اسید به نام اتاق باتری یا باتریخانه نصب می‌گردند.

254ـ باتری‌ها بر اساس سطح ولتاژ به یكدیگر به صورت سری بسته می‌شوند و ترمینال آنها پس از اتصال به جعبة فیوز به صورت موازی به شارژر كه در خارج از اتاق باتری (معمولاً‌اتاق رله) قرار دارد، متصل می‌گردند.

255ـ به عنوان یك منبع تغذیه برق DC قابل حمل و نقل می‌باشد.

ـ باتری‌ها قادرند مقادیر زیادی برق DC در مدت زمان كوتاهی تأمین نمایند و در مدت معین و طولانی با جریان نسبتاً كمی شارژ گردند.

ـ باتری‌ها به عنوان برق DC اضطراری یك منبع تغذیه قابل اطمینان می‌باشند كه می‌توانند بعد از قطع برق شبكه بلافاصله مورد استفاده قرار گیرند.

ـ برای تأمین ولتاژ DC و تغذیه مدارهای فرمان تابلوها و كلیدهای قدرت، در پست‌ها و نیروگاه‌ها استفاده می‌گردد.

ـ استفاده از مبدل‌های DC/AC در كامپیوترها

256ـ آمپر ساعت و ولتاژ و منحنی شارژ و دشارژ

257ـ الف) توجه به سیستم تهویه و گرمایشی اتاق باتری؛

ب) گریسكاری كنتاكت‌های باتری جهت جلوگیری از اكسیده شدن آنها؛

ج) نظارت بر سطح محلول داخلی باتری و تأمین آن با توجه به غلظت مجاز؛

د) كنترل آمپر شارژر؛

هـ) انجام تست ولتاژی سلول‌ها.

258ـ موارد كنترل و بازدید باتریخانه پست‌ها عبارتند از:

1ـ كنترل ولتاژ باتری‌ها 110 ولت و 48 ولت كه نبایستی با این مقادیر اختلاف چندانی داشته باشد البته ولتاژ باتری‌ها بستگی به نوع شارژ و باتری‌ها و تنظیمات شارژر دارد. 2ـ آب باتری هیمشه باید در حد نرمال نگهداری شود. 3ـ آمپر شارژ باتری‌ها نبایستی از حدود نرمال تجاوز كند (حدود پنج آمپر) توضیح این كه آمپر شارژر تقریباً ثابت است و وقتی كه باتری‌ها سالم‌اند آمپر شارژر عدد كم و ثابت می‌باشد. 4ـ غلظت باتری برای باتری‌های بازی و اسیدی تقریباً 24/1 می‌باشد كه در هنگام شارژ كامل سنجیده می‌شود. 5ـ تمیز نگهداشتن كنتاكت‌های باتری‌ها. زیرا به مرور زمان در اثر فعل و انفعالات شیمیایی داخل باتری و تغییر جهت جریان در شارژ و دشارژ، كنتاكت‌های مثبت اغلب اكسیده می‌شوند.

259ـ وقتی كه شارژر در حالت اتومات قرار گرفته و كلید تغذیه باتری‌ها وصل شود، ابتدا شارژ بالایی می‌كشد ولی به تدریج، جریان شارژ كاهش یافته و به حدی می‌رسد كه می‌باید شارژ باتری‌ها قطع گردد. لذا با تنظیمی كه روی آمپر متر قرار اده شده، كلید خروجی شارژر (به طرف باتری‌ها) قطع می‌شود. مدتی بعد كه باتری‌ها دشارژ شده و ولتاژ باتری‌ها افت پیدا می‌كند (به حد تنظیمی پایین می‌رسد). با فرمانی كه از طرف رلة ولتمتریك داده می‌شود، كلید خروجی شارژر (به طرف باتری‌ها) مجدداً وصل می‌گردد. بدیهی است كه برای پرهیز از تكرار بیهوده این قطع و وصل‌ها، وجود یك تایمر ضروری است تا تأخیر لازم برای این قطع و وصل‌ها فراهم شود.

 

260ـ واحد سنجش قدرت باتری آمپر ساعت (AH) نام دارد و مفهوم آن این است كه اگر از باتری شارژ شده در زمان T ساعت شدن جریان ثابت بكشیم حداكثر می‌توانیم به اندازه  آمپر از باتری جریان بكشیم و دراین حالت باتری دشارژ شده و ولتاژ آن به حدی افت می‌كند كه برای جلوگیری از خراب نشدن حتماً باید مجدداً شارژ شود. مثلاً اگر آمپر ساعت باتری 75 باشد و بخواهیم به مدت 10 ساعت از آن بار بكشیم حداكثر  می‌توانیم از باتری استفاده نماییم، البته هرگز نباید باتری را تا این حد دشارژ نمود.

261ـ الكترولیت باتری‌های موجود پست‌ها دو نوع است: 1ـ بازی  2ـ اسیدی

تركیب اصلی باتری‌های اسیدی، اسید سولفوریك رقیق شده است كه غلظت آن در شارژ كامل 24/1 و تركیب باتری‌های قلیایی، هیدركسید پتاسیم با غلظت 14/1 در شارژ كامل و دمای  است.

262ـ برای تغذیه مصارف AC پست از ترانسفورماتور تغذیه داخلی استفاده می‌كنند و موارد استفاده آن در روشنایی، تغذیه هیترها، شارژر، موتورهای دیژنكتور، تپ چنجر ترانسفورماتورها و رله‌های حفاظتی را می‌توان نام برد.

263ـ در مواقع ضروری كه ولتاژ 380 ولت AC پست، به عللی قطع گردد و نظر به اهمیت تغذیه داخلی پست و تأمین مصارف ضروری برخی تجهیزات پست از قبیل تغذیه شارژرها. پمپ هیدرولیكی دیژنكتورها، سیستم‌های خنك كنده (فن و پمپ) ترانسفورماتورهای قدرت، تغذیه موتور تپ چنجر و روشنایی اضطراری، از دیزل ژنراتور استفاده می‌شود.

264ـ لاین تراپ (Line Trap) یا تله موج دستگاهی است متشكل از سلف و خازن موازی، كه به منظور جلوگیری از ورود امواج فركانس بالا كه توسط دستگاه پی‌ال‌سی روی خطوط فشار قوی تزریق می‌شود به كار می‌رود و از آنجایی كه این دستگاه در مسیر خط قرار می‌گیرد می‌باید قدرت تحمل جریان خط در شرایط عادی و موقع اتصال كوتاه را دارا باشد. كلاً می‌توان گفت كه لاین تراپ در اصل یك فیلتر است.

265ـ محل قرار گرفتن لاین تراپ به طور سری بعد از برقگیر و C.V.T یا كوپلینگ كاپاسیتور و به طرف پست است كه بر روی یك یا دو یا سه فاز قرار می‌گیرد.

266ـ 1ـ بی‌سیم

2ـ تلفن شهری (ثابت ـ سیار)

3ـ تلفن P.L.C

4ـ تلفن D.T.S

5ـ تلفن ماهواره‌ای

267ـ Name Plate عبارت است از پلاك مشخصه تجهیزات كه اطلاعاتی از نظر نحوة عملكرد و ساختمان داخلی آن و همچنین شماره سریال، تیپ یا كارخانه سازنده و ولتاژهایی كه با آن تست گردیده روی دستگاه نصب می‌گردد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic