برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

اینورتر

بهینه سازی مقادیر کنترلرهای ولتاژ و جریان اینورتر شش سوئیچه

اتصال سیستم های فتوولتائیک به شبکه توزیع برق، با استفاده از مبدل بوست جریان DC و اینورتر جریان با کنترلر فازی

اینورتر نیم پل فرکانس بالای کنترل شده به روش PWM با ویژگی کلیدزنی نرم

محاسبه دقیق تلفات نیمه هادی در اینورترهای PWM

بررسی رفتار کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) تحت شرایط ماندگار و گذرا با استفاده از اینورتر QHN

حذف هارمونیکهای باس DC در اینورترها

اصلاح ضریب قدرت در بالاست الکترونیکی با اینورتر تشدیدی سری

حذف هارمونیك های اینورتر چند سطحی توسط شبكه های عصبی

تحلیل حالت ماندگار یك پیكربندی جدید برای اینورتر نیم پل كنترل شده به روش PWM

بهینه سازی الگوی كلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی

كنترل منابع پراكنده مبتنی براینورتر سه فاز درحضور بارهای نامتعادل و غیرخطی

طراحی مفهومی كویل سیستم SMES از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر كالمن

طراحی كنترل دیجیتال اینورتر در یوپی ا س های تكفاز به كمك DSP

كنترل V/fموتور القایی با استفاده از اینورترهای چند سطحی


.


HVDC

بررسی مزایا ، کاربرد و مشکلات خطوط انتقال HVDC

بررسی قابلیت استفاده از تکنولوژی hvdc در ایران

مقایسه تکنولوژی EHVAC و HVDCجهت انتقال توان

شناسایی خطاهای مبدل HVDC با استفاده از تبدیل موجک و بکارگیری شبکه عصبیRBF احتمالی

طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیح ضریب قدرت برای مبدل های HVDC

تحلیل پایداری ولتاژ و توان در سیستمهای چندتزریقة HVDC

ارایة الگوریتمی برای طراحی فیلترهای دوتنظیمه بر اساس تصحیح ضریب توان برای مبدلهای HVDC

بررسی عملکرد هارمونیکی لینک HVDC در شبکه های نامتقارن

انتقال داده در خطوط ولتاژ بالای HVAC و HVDC باروش انتقال زمانی

تحلیل، مدلسازی و بررسی اضافه‌ولتاژهای داخلی درخطوط انتقال قدرت HVDC

ناپایداری سیستم‏ها ی HVDC ناشی از اشباع ترانسفورماتور مبدل بوسیله تاثیرمتقابل‏هارمونیک‏ها

سیستم VSC HVDC، راهکاری نو برای حفظ کیفیت توان در شهرکهای صنعتی

تلفیق شبکه عصبی MLP و تبدیل موجک جهت تشخیص خطا در مبدلهای HVDC

بهبود عملکرد سیستم VSC HVDC بر مبنای یک روش کنترل ترکیبی

طراحی یک کنترل کنندة خود تنظیم فازی برای سیستمHVDC

تحلیل و بررسی پایداری ولتاژ و توان در مدهای مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC

طراحی و ساخت ترانسداکتور به منظور سنجش و کنترل جریان در سیستم انتقال HVDCUPFC

مدل سازی جدیدUPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت

طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه upfc

بررسی تأثیر نصب UPFC در شبکه انتقال و مکان یابی و تأثیر UPFC بر عملکرد شبکه

معرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه

پخش بار بهینه به روش الگوریتم ژنتیک در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده دارای UPFC

مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS

تأثیر ذخیره کننده انرژی (ESS)بر عملکرد حالت دائمی UPFC

مقایسه عملکرد پایدار ساز مبتنی بر UPFC و PSS بر پایداری دینامیکی سیستم قدرت

بررسی رفتار کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) تحت شرایط ماندگار و گذرا با استفاده از اینورتر QHN

بررسی کنترل کنندة یکپارچة توان (UPFC) دریك خط (خط انتقال)

بهبود عملکرد UPFC در کاهش فلیگرPSS

طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون

مقایسه عملکرد پایدار ساز مبتنی بر UPFC و PSS بر پایداری دینامیکی سیستم قدرت

کنترل‌ دو لایه‌ زیر بهینه‌ فازی‌ و کاربرد آن‌ در طراحی‌ PSS

تأثیر کارکرد کنترل کننده های GOV , AVR و PSS بر پایداری شبکه سراسری

بررسی روشهای جایابی بهینه PSS در سیستمهای قدرت

معرفی نرم افزار PSS /E برای شبیه سازی سیستم قدرتادواتFACTS

بهینه سازی شبکه انتقال توسط ادواتFACTS

استفاده از ادوات FACTS برای حذف کوپلاژ خازنی بین فازها

بررسی جایگاه ادواتFACTS و اغتشاشات ناشی از آنها با در نظر گرفتن مقرراتEMC

بهبود مسائل کیفیت توان و فلیکر ولتاژ نیروگاه بادی با استفاده از ادوات FACTS

انتخاب مناسبترین محل نصب وسیگنال کنترلی پایدارکننده‌های مبتنی برFACTS

بکارگیری ادوات FACTS در سیستمهای توزیع تحت مفهوم جدید CUSTOM POWER

مبانی facts

سیستم های عملیاتی facts

دستاوردهای NYPA در زمینه کاربردهای ادوات FACTS

FACTS در سیستم های قدرتDVR

کنترل کننده نوین مبتنی برحداقل انرژی برای dvr درجبران سازی کمبود ولتاژ بارهای حساس

تحلیل عملکردD-STATCOM وDVR برای کنترل ولتاژ سیستم های توزیع با استفاده از یک روش کنترلی جدید

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات (SA)جبران سازی

استفاده از جبران سازهای خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان

بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی در سیستم های قدرت بر ویژگی های جبران سازی و پایداری شبکه

بهبود ویژگیهای جبران سازی فیلترهای پسیو با استفاده از فیلترهای اکتیو در سیستمهای قدرت

کنترل کننده نوین مبتنی برحداقل انرژی برای dvr درجبران سازی کمبود ولتاژ بارهای حساس

طراحی و کنترل جبران کننده اکتیو موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی

بررسی و شبیه سازی مشکلات حفاظت دیستانس برای خطوط جبران سازی شده

آرایش جدیدی از صافی فعال جهت اصلاح ضریب توان ،جبران سازی هارمونیکهای و کنترل توان راکتیو و متعادل سازی بار

تاثیر جبران سازهای دینامیک توان راکتیو بر مشخصه های کاری کوره های قوس الکتریک

بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی توسط جبران ساز سری کنترل پذیر و مقایسة عملکرد کنترل کننده های مختلف

بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

ارایه الگوریتمی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال جبران شده با خازن سری+ نوشته شده در ساعت توسط مهندس نوری | آرشیو نظرات


لیست مقاله ها و پایان نامه های موجود(به زبان فارسی)

لیست مقالات موجود(به زبان فارسی)

جهت اطلاع از نحوه دریافت مقالات زیر، اینجا كلیك كنید

1- قدرت

(نیروگاه- رله و حفاظت-ماشین های الكتریكی- عایق و فشار قوی- برق و انرژی- الكترونیك صنعتی- شبكه های توزیع- سیستم های قدرت- ترانسفورماتور و...)


نیروگاه

تشخیص عیب نشتی در بویلر نیروگاه بخار با استفاده از روش مدل دینامیكی فازی

آنالیز دمای كاركرد پره توربین گاز و ارزیابی صحت آن با استفاده از تغییرات ریزساختاری

معرفی تكنیك آكوستیك امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی

بررسی علل ترك خوردن پر ه های ثابت ردیف اول یكی از توربینهای گازی

آنالیز خرابی پره های كمپرسور در یك توربین گاز

بررسی عملكرد سیستم فیلتراسیون گاز دریكی از نیروگاه های سیكل تركیبی كشور

بررسی علل گسیختگی لوله های ساپورتینگ بویلر یك واحد نیروگاهی

بررسی و تحلیل دلایل تخریب زودرس لوله دان كامر بویلر در یك واحد نیروگاهی

بررسی آلاینده های زیست محیطی و مواد خورنده ناشی از سوخت مایع در نیروگاه نیشابور

طراحی و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر با هدف بازیابی آب

روشنایی مناسب اداری با استفاده از لامپهای فلورسنت مهتابی

مدلسازی عددی اثر افزایش هوای اضافی در تولید اكسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق توربین گاز

امكان سنجی بكارگیری سیستم بازیافت گاز دی اكسید كربن در نیروگاه شهید رجایی

بررسی اثرات و راه های كاهش آلودگی های پرتوهای غیر یونساز در صنعت برق

مدلسازی مبدلهای حرارتی با استفاده از نرم افزار Fluent

مدلسازی و تحلیل تنش در كندانسورهای پاششی با HyperMesh- Nastran

استفاده از تحریك لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنك كاری پره های توربین

بهینه سازی تحریك لایه مرزی با الگوریتم ژنتیك و كاربرد آن در خنك كاری پره های توربین

طراحی اولیه دستگاه تست عملكرد شیرهای كنترلی فشار بالای نیروگاهی

بهبود عملكرد سیكل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراك با استفاده از تحلیل مركب پینچ و اكسرژی

شبیه سازی و بررسی عملكرد سیستم خنك كن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

امكان سنجی فنی و اقتصادی نصب توربین انبساطی در نیروگاه های حرارتی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار عیب یابی و تحلیل عملكرد توربین گاز

طراحی و مدل سازی شیر كنترلی با خاصیت جریان مشخص در بویلر نیروگاه سیكل تركیبی

حذف قطرات آب ورودی به كمپرسور در سیستم فاگ توربین گازی

مقایسه و ارزیابی استراتژیك جذابیت تكنولوژی های میكروتوربین و دیزلی در ایران

تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنك كن نیروگاه سیكل تركیبیرله و حفاطت

بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری

روشی جدید برای حفاظت شبكه های توزیع در حضور منابع تولید پراكنده و شبیه سازی آن

روشی نوین جهت تعیین مكان خطا در خط انتقال به كمك تبدیل موجك

تكنیك حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای به كمك تبدیل موجك

تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل

تنظیم تطبیقی رله فركانسی با در نظر گرفتن اثر دینامیك سیستم و بار بر پاسخ فركانسی

رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص SIR برای كاهش اثر گذرای CVT

تاثیر محدود كننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبكه توزیع

تحلیل عملكرد محدود كننده ابرسانایی جریان خطا از نوع مقاومتی در شبكه قدرت

الگوریتم عددی برای بازبست تطبیقی تكفاز با استفاده از ولتاژ توالی صفر

تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس

هماهنگی رله های جریان زیاد و دیستانس به كمك الگوریتم ژنتیك

روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان

فاصله یابی خطا در خطوط تركیبی) هوائی / كابلی) به كمك شبكه عصبی

بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان و اثرات آن بر حفاظت سیستم قدرت

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبكه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیك

الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریانارتباط

بررسی و مدل سازی نویز كرونا در كانال PLC

كاربرد اترنت صنعتی در سیستم اسكادا

مبادله داده ها از طریق ارتباط بی سیم با سیگنالهای دی تی ام اف در پستهای فوق توزیع

بررسی جهت یافتن فرآیند مناسب تولید نرم افزار در توسعه نرم افزار اسكادا

طرح یك پردازشگر توپولوژی برای سامانه های مدیریت انتقال و توزیع نیرو

اتصال پذیری اسكادا و نرم افزارهای مدیریت شبكه برق

معرفی استاندارد IEC 870-3و و طراحی ورودیها و خروجیهای پایانه راه دور (RTU) مطابق با آن

بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت از طریق خطوط برقماشین های الكتریكی

ارائه یك فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنكرون

معرفی دو روش جدید به منظور شبیه سازی میز تست ماشینهای الكتریكی

مدل سازی ژنراتور سنكرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا

كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القایی كوپل شده همراه با بازیافت انرژی

بررسی اثر اتصال مزارع بادی در نزدیكی واحدهای بخار بر نوسان های مود پیچشی سیستم توربین-ژنراتور

كنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یك موتور- ژنراتور رلوكتانسی با میدان كمكی

مدلسازی و شبیه سازی ماشینهای القایی سه فاز در حالت كلی جابجایی محور رتور

ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در تحلیل و محاسبة اندوكتانسهای ژنراتور سنكرون

كاربرد ماشین پسماند در شتابدهنده توربوشارژرها

تخمین زاویه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهای دینامیكی نامعلوم

تخمین پارامترهای دینامیكی ژنراتور سنكرون با روش كمترین مربعات

مقایسه پارامترهای مكانیكی طراحی دو ساختار ژنراتور استوانه ای ودیسكی

تاثیر پدیده های كیفیت توان بر عملكرد دینامیكی موتورهای پسماند

كنترل بهینه عملكرد موتور رلوكتانسی سوئیچ شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیك

مدل سازی سیگنال كوچك ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل

طراحی یك نمونه موتور سوئیچ رلوكتانس

بررسی الكترومغناطیسی باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزارFEMLAB

طراحی الكترومغناطیسی یك نمونه میكروژنراتور روتور گرد

كنترل V/fموتور القایی با استفاده از اینورترهای چند سطحی

مدلسازی غیرخطی ماشین سنكرون با استفاده از مدل وینر مبتنی بر شبكه عصبی

تأثیر مسدود شدن كانالهای حامل آب خنك كن شینه بر بارگیری از ژنراتور

تشخیص عیب شكستگی میله روتور موتورهای القایی با استفاده از حد آستانه

تشخیص عیوب ماشین های دوار با اندازه گیری On-Line تخلیه جزئی

كنترل مقاوم موتور القایی اشبا ع پذیر نسبت به تغییرات بارعایق و فشار قوی – پست های فشار قوی

اندازه گیری و بررسی بروز قوس الكتریكی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجك

شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اكسید روی

آزمایش عایقی پست گازی 400 كیلوولت در محل نصب

آزمایش اتصال كوتاه جریان بالا بر روی تابلوهای فشار متوسط

ارزیابی غیرمخرب وضعیت تخلیة جزیی در كابلهای فشار قوی

معرفی یك روش جدید و ساده برای اندازه گیری طیف فركانسی امپدانس سیستم زمین قدرت

اثر حافظ های پالسهای متوالی تخلیه جزئی و كاربرد آن در تعیین نوع عیب عایقی تجهیزات فشار قوی

استفاده از الگوریتم جستجوگر وفقی و اتم های چرپلت و لاپلاس برای نویز زدائی از سیگنال تخلیه جزئی

بررسی اثر شرایط مختلف عایقی بر الگوهایφ − q در تخلیه جزئی كابلهای فشار قوی

مونیتورینگ محل اتصال زمین سیستم توزیع DC در پست های انتقال

انتخاب الگوی جبران سازی استاتیك برای كنترل ولتاژهای گذرا در پست های فشار قوی

بررسی رله های كنترلر سوییچینگ كلیدهای قدرت و حالات گذرای مرتبط با آن

تأثیر آلاینده های هوا بر روی رفتار خوردگی هادیهای مسی

اعمال نانو پوشش سرامیكی برروی مقره های پرسلانیبرق و انرژی- الكترونیك صنعتی- شبكه های توزیع

روشهای برداشت اطلاعات مكانی و توصیفی شبكه برق و پیاده سازی درسیستم اطلاعات جغرافیایی

نقش تكنولوژی اطلاعات(IT) در بازار زمان حقیقی برق

ارزیابی هزینه های طرح جمع آوری داده های كنتورها برای بازار برق ایران

مدل سازی و بررسی عملكرد یك دستگاه تهویة دسیكنت مایع

ارائه راهكاری جدید برای مدیریت غیر مستقیم مصرف در محیط تجدید ساختار شده

تحلیل اقتصادی بهره گیری از لامپها و بالاستهای پربازده در سیستم روشنایی ساختمان

انتخاب نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان برای توسعه در كشور

بررسی تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی كشور در شبكه برق ایران

تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت تولید مواد پلاستیكی

بررسی روند تغییرات بار شبكه سراسری برق ایران

چالش جهانی بهینه سازی روشنایی خانگی و الگوبرداری از تجارب موفق

توسعه مدل پیش بینی بار الكتریكی متاثر از قیمت به وسیله شبكه های عصبی و سیستم فازی

شیوه ای جدید برای استخراج مولفه های بار خانگی قابل جابجایی

پیش بینی و مدیریت بار الكتریكی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها

الگوی تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران

چالشهای عمده صنعت برق دربخش تولید برق باهدف افزایش بهره وری

بررسی حذف شبكه فشار ضعیف و استفاده از ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین، بر تلفات شبكه توزیع

مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبكه های توزیع

تعیین حداكثر ظرفیت منابع تولید پراكنده برای حفظ هماهنگی فیوز- بازبست

بهره برداری بهینه از تجهیزات كنترل ولتاژ و توان راكتیو شبكه در سیستم های توزیع

روشی جامع در مكان یابی، تعیین تعداد و حوزه تغذیه پستهای فوق توزیع به روش الگوریتم ژنتیك

بررسی نقش تعدیل و تقلیل بار با تكیه بر تعدد سیستم های زمین در بهبود پروفیل ولتاژ شبكه های توزیع

صرفه جویی در مصرف انرژی با تأمین روشنایی معابر توسط لامپهای متال هالید

ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراكنده در مطالعات پخش بار

تجدید پیكربندی سیستمهای توزیع بر مبنای شاخصهای قابلیت اطمینان

محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبكه های توزیع

طراحی یك سیستم كنترل مناسب برای مبدل DC/DC رابط دو میكروشبكه DC

بررسی عملكرد دو الگوریتم ژنتیك و اجتماع ذرات در سیستم های توزیع

بهبود دقت اندازه گیری كویل ركوفسكی در فركانس های مختلف با تغییر مدار انتگرالگیر

معرفی یك روش جدید برای جایابی بهینه STATCOM در شبكه های توزیع واقعی

روشی جدید برای جایابی بهینه خاز نهای ثابت و قابل كلیدزنی در شبكه توزیع

مكان یابی بهینة خازن در شبكه های توزیع با استفاده از تركیب نظریةفازی و الگوریتم ژنتیك

مدل كاربردی برای تست غیر مخرب عملكرد فیوزها

ارائه روشی نوین به منظور پیش بینی عملكرد مقره در شرایط آلوده

جایابی بهینه و تعیین اندازه خازن ها در سیستم های توزیع با الگوریتم ژنتیك

ارائه الگوریتم محاسباتی نوین در تحلیل پخش بار شبكه های توزیع

طراحی بهینه شبكه های توزیع با هدف كاهش تلفات و بررسی سه شبكه نمونه در ایران

مدل جامع محاسبه ارزش تلفات در شبكه های توزیع

طراحی كنترل دیجیتال اینورتر در یوپی ا س های تكفاز به كمك DSP

طراحی مفهومی كویل سیستم SMES از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر كالمن

ارائه الگوریتمی جدید برای شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاجهای هارمونیكی در باسبار

اثر D-STATCOM در بهبود رفتار دینامیكی موتورهای القایی هم محور

روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به كمك تبدیل موجك و شبكه عصبی

كنترل منابع پراكنده مبتنی براینورتر سه فاز درحضور بارهای نامتعادل و غیرخطی

راهكاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اكتیو قدرت موازی

طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع

بهره برداری بهینه از یك فیلتراكتیو غیر ایده آل تحت شرایط ولتاژ غیرسینوسی

كاربرد IDVRو IUPQC برای جبران كمبود ولتاژ در سیستمهای توزیع

بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط SSSC

بهره برداری بهینه از یك فیلتراكتیو موازی با محدویت جریاندهی در شرایط ولتاژ غیرسینوسی

اثر اتصال كوتاه سمت ثانویه ترانسفورماتور بار، بر روی عملكرد STS

اتصال تكفاز سیستمهای فتوولتائیك به شبكه توزیع برق، با قابلیت جبرانسازی توان راكتیو

مبدل dc-dc دوطرفه برای سیستم مدیریت انرژی پیل سوختی

بررسی عملكرد یك محدودسازجریان تریستوری جدید دركاهش سطح اتصال كوتاه

ارزیابی و شبیه سازی كمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilent

بهینه سازی الگوی كلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی

محاسبه شاخصهای هارمونیكی بر اساس تبدیل موجك برای یك شبكه توزیع

یك روش كارآمد برای تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیكی در شبكه های توزیع شعاعی

كاربرد روش نوین كنترل مستقیم توان در یكسوسازهای PWM

طراحی و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شكل موج دلخواه و كاربرد آن

طراحی سیستم كنترل نوین DVR به منظور جبرا نسازی انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزیع

تحلیل حالت ماندگار یك پیكربندی جدید برای اینورتر نیم پل كنترل شده به روش PWM

بهبود كیفیت توان با بكارگیری سیستم HVDC چند ترمیناله مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ

روش جدید برای حذف هارمونیك های اینورتر چند سطحی توسط شبكه های عصبی

ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی كیفیت توان در شبكه های توزیع

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها با تلفیق قابلیت اطمینان شبكه های تولید و انتقال

ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامه ریزی توسعه شبكه انتقال با الگوریتم ژنتیك

كلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت

تغییر آرایش شبكه انتقال به منظور كاهش سطح اتصال كوتاه

بررسی قابلیت اعتماد سیستمهای انتقال قدرت با به كارگیری كنترل كننده یكپارچه توان (UPFC)

روشی نوین برای ارزیابی بهنگام حاشیه امنیت دینامیكی سیستم های قدرت به كمك شبكه عصبی

یك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باری در سیستم های به هم پیوسته قدرت

روشی جهت بررسی امكان كاربرد PST به جای نصب خطوط انتقال نیرو

حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدها توسط الگوریتم مورچگان اصلاح شده

مكان یابی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس روش تحقق بالانس

مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران

نرم افزار PS

ارائه راهكارهایی در جهت كاهش حریم خطوط انتقال نیرو

رویكردی نوین در اجرای خطوط انتقال وفوق توزیع نیرو

محاسبه و تعیین حریم استوانه ای اثرات میدان مغناطیسی خطوط انتقال

ساخت مقر ه سوزنی بتن پلیمری و مطالعه خواص الكتریكی و مكانیكی آن

روشی جدید در رفع تراكم خطوط بكمك ضرائب حساسیت و تلفیق ژنراتورها

تحقیق پیرامون كاهش فواصل فازی برج های 63 كیلوولت مشبك و تلسكوپی

راكتور شنت MCR

روشی نو در محاسبه تلفات كرونا با استفاده از روش اجزای محدود

استفاده از شبكه عصبی در تخمین روند تغییر جریان نشتی مقره های فشار قوی

آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی

ارزیابی میدانی عملكرد و تعیین وضعیت مقره های كامپوزیتی

بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از TC-IPC

طراحی و ساخت دمپر TDD با هدف رفع معضلات خطوط انتقال نیرو در برابر پدیده گالوپینگ

طراحی، مد لسازی و بررسی عملكرد توربین بادی مجهز به سلف ابررسانا

پیش بینی كوتاه مدت باد با استفاده از شبكه های عصبی چندلایه جهت كاربردهای توربین بادی

بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی

ارائه مدلی دقیق برای پیل سوختی الكترولیت پلیمری با در نظرگرفتن اثر دما

برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

ارزیابی اقتصادی توبینهای بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید

كنترل كنورتور DC-DC در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سیستم توربین بادی

اندازه یابی بهینه یك نیروگاه مختلط بادی- خورشیدی با استفاده از الگوریتم PSO

كنترل حداكثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبكه

تجزیه تحلیل مسال انتقال حرارت معكوس جریان عبوری در یك پیل سوختی اكسید جامد

تاثیر UPFC بر دینامیك و پایداری یك نیروگاه بادی متصل به شبكه توزیع

تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتور القایی

ارزیابی اقتصادی پكیج برق خورشیدی فتوولتائیك در برق رسانی

تعیین پتانسیل تولید برق از منابع زیست تودة ایران به روش هضم بیهوازی

كنترل توربین بادی با ژنراتور آسنكرون تغدیه دوبل، برای كار در نقطه بازده ماكزیمم

تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی بار اضطراری با استفاده از مدل DR

ارائه یك مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشتركین برق

مطالعات اقتصادی كاربرد روشنایی دیجیتال در ایران

معرفی معیارهای جدید در سنجش امنیت شبكه در فضای رقابتی صنعت برق

طراحی نرم افزار محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای حرارتیترانسفورماتور

بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژ اولیه و گذرا در ترانسفورماتور خشك رزینی و ترانسفورماتور روغنی

مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق كاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به كمك تست های شتاب دهنده

اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها

روشی جدید برای محاسبة نیروی مغناطیسی بین كویلهای استوانه ای

تعیین محل نصب مناسب آنتن بر روی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری

سیم پیچ فشار ضعیف به كمك امواج الكترومغناطیسی

شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه بین انواع سیم پیچی در ترانسفورماتورهای قدرت

مدلسازی و شناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده كویل SMES

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الكتریكی در ساختار عایقی ترانسفورماتورها

طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور كمپكت به كمك الگوریتم ژنتیك

شناسائی پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور با استفاده از تئوری آشوب

مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت

مقایسة فنی و اقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی در ترانسفورماتورهای خشك

بكارگیری الگوریتم ژنتیك جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشك رزینی

ارائه الگوریتمی كارا برای حذف انواع نویز از سیگنالهای تخلیه جزیی

مدل سازی ترانسفورماتور غیر خطی با استفاده از مدل هامرشتاین

طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیك بالشتك گازی

تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای قدرت

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتیكی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط مهندس نوری | آرشیو نظرات


الکترونیک
2- الكترونیكآشنایی با میكروكنترولرهای AVR و نرم افزار CodevisionAVR

صفحه لمسی - Touch Screen

میكروكنترولرهای8XC196KC/KD

طراحی یك فیلتر میان گذر با CMOS

بررسی نویز 1/f در ترانزیستورها

بررسی و مقایسه فریم استاندارد وفریم توسعه یافنه

فشرده سازی صوت

طراحی و شبیه سازی مدولاتور شیفت فاز گسسته دیفرانسیلی

طراحی مدولاتور DQPSK

روشی نوین برای تولید الگوهای آزمایش در سیستمهای دیجیتال

طراحی و ساخت سیستم كاوشگرالكترو اپتیكی

طراحی مبدل سیگما-دلتا در باند صوتی

طراحی و ساخت سیستم تشخیص رنگ

تشخیص الگوهای غیر طبیعی در ساخت قطعات نیمه هادی


3- كنترل
طراحی كنترل كننده DMC تطبیقی

کاربرد نرم افزار Matlab در کنترل مدرن

Plcو كاربرد آن

برنامه نویسی PLCبا زبان S5

نحوه استفاده و آشنایی با خانواده PLC زیمنس و نرم افزار مربوطه

جزوه جامع آموزش PLC و زبان برنامه نویسی LD

منطق فازی و سیستم های فازی

مقدمه ای بر كنترل فازی و پیاده سازی كنترل فازی بر جرثقیل ها


4- مخابرت
بررسی كاهش نویز منابع نا همدوس در سیستم های مخابرات نوری

شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال های مخابراتی دیجیتال

مقایسه آشكارسازهای ALR ,GLR

حذف تداخل باند باریك در سیستم های CDMA

سیستم های مخابراتی سلولی ثابت

مدل سازی انتشار امواج ماهواره ای برای سیستم های سیار

حذف تطبیقی لوپ های جانبی آنتن با كمك پردازش سیگنال

بررسی و مدل سازی نویز كرونا در كانال PLC

مبادله داده ها از طریق ارتباط بی سیم با سیگنالهای دی تی ام اف

بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت از طریق خطوط برق


5-كامپیوتر و IT
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای كامپیوترهای شخصی

مقدمه ای بر سی شارپ

برنامه نویسی پاسكال

توابع ریاضی و ویژوال بیسیک

ویژوال بیسیك

آموزش كاربردی توابع ویژوال بیسیک

راهنمای استفاده از MATLAB

آموزش مكانیكال

راههای نفوذ به شبكه های كامپیوتری

امنیت سرور لینوكس

مهمترین نقاط آسیب پذیر Linux و UNIX

آموزش flash

آموزش فتوشاپ

كتاب جامع آموزش اینترنت و شبكه

تجارت الكترونیكی


6-مهندسی پزشكی-بیوالكتریك
پردازش سیگنال صدای عروق كرونر قلب انسان

بررسی بیماریهای حركتی چشم به كمك مدل ها+ نوشته شده در ساعت توسط مهندس نوری | آرشیو نظرات


لیست مقالات منتخب IEEE به تفكیك سال انتشار

لیست مقالات منتخب IEEE به تفكیك سال انتشار(حدود 4000 مقاله)

جهت اطلاع از نحوه دریافت مقالات اینجا را كلیك كنید

جهت مشاهده عنوان بیش از4000 مقاله معتبر IEEE ادامه مطلب را كلیك كنید
2008

Effects of FACTS Devices on a Power System Which Includes a Large Wind Farm

Development of an Object-Oriented Service Restoration Expert System With Load Variations

Latency Viewed as a Stochastic Process and its Impact on Wide Area Power System Control Signals

On the Use of Gram Matrix in Observability Analysis

Forecasting the Mean and the Variance of Electricity Prices in Deregulated Markets

Analytical Approach to Grid Operation With Phase Shifting Transformers

Optimization of Network Configuration in Large Distribution Systems Using Plant Growth Simulation Algorithm

An Expert System Approach for Multi-Year Short-Term Transmission System Expansion Planning: An Indian Experience

Reducing Identified Parameters of Measurement-Based Composite Load Model

Transmission Expansion Planning in Electricity Markets

Cost-Benefit Reflective Distribution Charging Methodology

Optimal Power Flow Subject to Security Constraints Solved With a Particle Swarm Optimizer

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic