برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

جدول انتخاب كنتاكتور - بی متال و فیوز در مدارات

رله حرارتی(بی متال):

 دستگاه های الكتریكی را باید در مقابل خطرات وخطا های احتمالی حفاظت كنیم. یكی از راه های حفاظت موتور های الكتریكی استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است. رله ی حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار(افزایش جریان) حفاظت می كند. این رله بر سر راه كنتاكتور و در مسیر مدار قدرت قرار
می گیرد. هر رله حرارتی دارای سه كنتاكت ورودی و سه كنتاكت خروجی است. كه در مدار قدرت بین كنتاكتور و مصرف كننده قرار می گیرد.

برای بدست آوردن رنج تنظیمی بی متال در راه اندازی مستقیم از فرمول  و برای راه اندازی ستاره مثلث از فرمول  استفاده می شود .

مثال 1 : یک الکترو موتور سه فاز با جریان 20 A و توان  12hp راه اندازی می شود مطلوبست بدست آوردن رنج فیوز ، کنتاکتور ، بی متال :

         اصول ساختمان بی متال:

 از دو فلزكه دارای ضریب انبساط طولی مختلف هستند تشكیل می شود. این دو فلز در حالت گرم بوسیله غلتك بر روی هم پرس می شوند وبه صورت یك تكه دیده می شوند در نتیجه این دو فلز تشكیل یك بی متال می دهند.

در اثر عبور جریان بیش از حد مجاز تیغه ی بی متال گرم شده وچون ضریب انبساط طولی برنج كمتر از آهن است گرما را زود تر احساس كرده   

و طول آن افزایش می یابد سپس این گرما به آهن انتقال می دهد و هر دو را باهم(تیغه بی متال) به سمت بالا حركت كرده كه این حركت به طور مستقیم بوسیله ی یك اهرم به كنتاكت ها متصل شده مدار را قطع می نما ید.

رله ی بی متال قابل تنظیم می باشد و می توانیم آنرا در قبال اضافه باری از 05/1تا 10 برابر جریان نامی تنظیم نمود تا مدار را قطع نماید.

رله بی متال های سه فاز ازسه تیغه ی بی متال تشكیل شده اند، كه این سه تیغه ی      بی متال توسط سه كنتاكت قدرت جریان برق را انتقال می دهد. این رله دارای دو تیغه ی فرمان است.یك تیغه ی باز ویك تیغه ی بسته از تیغه ی بسته درمدار فرمان استفاده    می شود واز تیغه(كنتاكت) باز برای هشدار به اپراتور كه اعلام نماید دستگاه توسط رله ی حرارتی خاموش می باشد.

بر روی رله ی حرارتی یك دكمه ریست قرار دارد این دكمه جهت قطع نمودن كنتاكت های بسته وتست سالم بودن بی متال استفاده می شود.

   تنظیم جریان بی متال:

می دانیم هر موتور الكتریكی درای قدرتی است ومتناسب با قدرت این موتور جریانی را از شبكه می گیرد. بروی پلاك الكتروموتور جریا ن وتوان نامی نوشته می شود یعنی توانی كه الكتروموتور می تواند باری را انتقال دهد حال برای اینكه در اثر افزایش جریان سیم پیچ های موتورمان معیوب نشود باید رله بی متال را متناسب با بار وپلاك الكتروموتور تنظیم نمائیم اگر بی متال در مسیر جریان خطی قرار گیرد مقدار جریان تنظیمی آن برابر است با: In*0.9

وهنگامی كه بی متال را در مسیر جریان فازی قرار دادیم. جریان تنظیمی بی متال را بدین صورت          In*0.58  :

      مثال :الکترو موتوری سه فازی با توان hp 125و ضریب قدرت 0.7 و راندمان 0.85 موجود و قادر است یک آب را از زمین بالا بکشد مطلوب است راه اندازی این موتور با تجهیزات حفاظتی

 با استفاده از منحنی فیوزها 1380=6*230 جریان راه اندازی موتور1380آمپر خواهد بود وفیوز مناسب 225 آمپر می باشد وچون موتور باید ستاره مثلث راه اندازی شود  بی متال مناسب A135 است  وکابل 70*3 میلیمتر مربع را نیاز دارد. 

برای استفاده ی موتورهایی که به صورت یک ضرب (مستقیم) به شبکه متصل می شوند

این جدول از 9 ستون تشکیل شده است. در ستون های اول و دوم قدرت موتورها برحسب کیلووات و اسب بخار برای ولتاژ 220 تا 240 ولت نشان داده شده است. ستون سوم و چهارم مربوط به قدرت موتورها برای ولتاژ خطی 380 ولت است و ستون پنجم و ششم قدرت موتورها برای ولتاژ خطی 415 تا 440 ولت را نشان می دهد. ستون هفتم مربوط به جریان کنتاکتور برای قدرت های مورد نظر است و در ستون هشتم جریان بی متال لازم برای موتور مورد نظر مشخص گردیده و سر انجام در ستون نهم فیوز مورد نیاز مشخص شده است. این جدول برای موتور هایی استفاده می شود که به صورت مستقیم به شبکه برق متصل شوند.

برای مثال موتور 22kW یا 30HP مورد نظر است. برای انتخاب وسایل مورد نیاز در ستونی که بالای آن ولتاژ 380 ولت مشخص شده عدد 22kW و 30HP را پیدا می کنیم. سپس رو به روی آن، عدد 63 را برای جریان کنتاکتور و عدد 38-50 را برای جریان بی متال و عدد 50-63 را برای جریان فیوز پیدا می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ 415 – 440 V

ولتاژ 380 V

ولتاژ  220 – 240 V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

2

1-1.6

90.5

0.372-4

1.6-2.5

90.75

0.55

0.5

0.37

2-4

1.6-2.5

9

1

0.75

1

0.754-6

2.5-4

9

1.5

1.1

1.5

1.1

0.75

0.55

4-6

2.5-4

9

2

1.5

2

1.5

1

0.75

6-8

4-6

9

3

2.2

3

2.2

1.5

1.1

8-12

4-6

9

4

3

4

3

2

1.5

8-12

5.5-8

9

5

3.7

10-12

7-10

165.5

4

3

2.2

12-16

10-13

16

7.5

5.5

7.5

5.5

4

3

16-20

13-15

16

10

7.5

10

7.5

5.5

4

16-20

13-18

16

12.5

9

20-25

18-25

2513.5

10

7.5

5.5

25

18-25

25

15

11

15

1132-40

23-32

40

20

15

20

15

10

7.5

40

30-40

40

25

18.5

25

18.5

13.5

10

40

30-40

40

30

2215

11

50-63

38-50

63

35

25

30

2263

48-57

63

40

3020

15

63

48-57

63

45

33

40

30

25

18.5

63

57-66

63

50

37

80

66-80

80

60

45

50

37

30

22

100

75-105

125

70

50

60

45125

95-125

125

80

59

75

55

40

30

125

95-125

125

90

65

160

120-160

200

100

75

100

75

50

37

160

120-160

200

60

45

200

150-200

200

125

90

125

90

75

55

250

160-250

260

150

110

150

110250

160-250

260

175

132

250

200-315

260

200

150

175

132

100

75

315

250-400

450

225

165

220

160

125

90

400

250-400

450

250

185150

110

400

315-500

450

300

220

270

200500

315-500

450

350

250

300

220

175

132

630

400-630

630

400

290

350

250

220

160

630

500-800

630430

315برای استفاده ی موتورهایی که به صورت ستاره – مثلث راه اندازی می شوند

این جدول مانند جدول قبلی دارای 9 ستون و مشخصات هر ستون همانند مشخصات ستون های جدول قبل است؛ با این تفاوت که این جدول برای موتورهای آسنکرون روتور قفسی ای استفاده می شود که راه اندازی آن به صورت ستاره-مثلث باشد.

برای مثال موتور 23kW و 30HP را در نظر می گیرم. بر اساس روش قبل، کنتاکتور مورد نیاز 40 آمپر و بی متال آن 23-32 آمپر و فیوز مورد نیاز 50-63 آمپر خواهد بود.

علت اینکه آمپر کنتاکتور و بی متال کاهش یافته این است که در اتصال مثلث که اتصال دایم کار موتور است جریان مصرفی موتور از دو کنتاکتور به صورت موازی عبور می کند.

باید توجه داشت که برای راه اندازی موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی از کنتاکتوری با علامت طبقه بندی AC3 استفاده می شود، اما اگر روتور آن سیم پیچی شده باشد از کنتاکتور AC2 استفاده می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ 415 – 440 V

ولتاژ 380 V

ولتاژ  220 – 240 V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

16

7-10

12

10

7.5

10

7.5

5.5

4

20

7-10

12

12.5

9

20

10-13

1213.5

10

7.5

5.5

25

13-18

16

15

11

15

1132

13-18

16

20

15

20

15

10

7.5

40

18.5-25

25

25

18.5

25

18.5

13.5

10

40

18-5

25

15

11

50

18.25

25

30

22

50-63

23-32

4030

2263

23-32

40

35

2520

15

63

30-40

40

40

30

40

30

25

18.5

80

30-40

40

45

33

80

30-40

40

50

37

80

38-50

6350

37

30

22

100

38-50

63

60

45

100

48-57

63

70

50

60

45125

57-66

63

80

58

75

55

40

30

125

60-80

80

90

6550

37

160

75-105

125

100

75

100

75

60

45

200

75-105

125

125

90

200

95-125

125125

90

75

5

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات