برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

سیستم های تهویه هوا DVM

نام محصول : DVM PLUS III / DVM PLUS III HR DVM  / DVM

 ویژگیهای محصول :

 واحد فضای باز DVM سوم را به اضافه ظرفیت بالاترین خنک کننده در کلاس خود ، که آنها را رهبری سیستم های تهویه هوا در جهان است. هر تک واحد  در فضای باز DVM PLUS III HR   طراحی شده است که در سرما و گرما کار می کنند.

http://lh4.ggpht.com/_u9bSrWHJIf4/TF0oD9r_wQI/AAAAAAAAAlE/-4FPg1m6lPc/mainDVM.jpgویژگی های سیستم DVM

COP بالا ضریب عملکرد 

کارایی بالا DVM PLUS III  را افزایش می دهد به اضافه مقدار متوسط 
COP برای گرمایش و سرمایش در مقایسه با
با محصولات معمولی ، حداکثر و حداقل تضمین های دادرسی 
سطح بهره وری انرژی است.

 • فن آوریCOP DVM PLUS III  داخلی را افزایش می دهد جریان گاز مبرد و اختلاف آنتالپی تبخیر.
 • گسترده ، لوله  8 و فتیله گذاشتن در گروه فین بهبود بهره وری از تبادل حرارتی. 
 •  بهترین در بازار موتور BLDC و گارد طرفداران تکیه بهبود بهره وری.

بزرگترین عملکرد در جهان

سامسونگ تا به بالاترین کارایی را از طریق ترکیبی از نوت 's1964 ادغام با حداکثر 4 واحد های خارجی را با ارزش 8 ، 10 ، 12 ، 14 و 16 اسب به دست آورد. ارائه سیستم های تهویه مطبوع DVM اکنون به نظر می رسد تعدادی از امکانات به انتخاب فردی از تجهیزات ، با توجه به الزامات نصب. در نهایت ، کار را می توان در تا 64 واحد در محیط داخلی ترکیب شده است.

ترکیبی از استاندارد (8 ~ 64 HP) : ترکیبی از مدل نیاز به کوچکترین فضای نصب.

 • ترکیبی از پر بازده (16 ~ 56 HP) : ترکیبی از مدل با بالاترین راندمان مصرف انرژی است.

 • http://lh3.ggpht.com/_u9bSrWHJIf4/TF0p-6AOhcI/AAAAAAAAAlw/3GN6e52s69c/dvm_1_3.jpg

  تماس طولانی ترین سیستم تبرید در جهان

  http://lh4.ggpht.com/_u9bSrWHJIf4/TF0p_T6xwmI/AAAAAAAAAl8/G2DfVRvGp-c/dvm_1_5.jpg

  DVM سوم ممکن است به اضافه خنک کننده طول سیم 200 متر طول حداکثر نصب از شعبه اول به واحد مهمترین داخلی 45 متر پس از افزایش قطر لوله با اندازه این فاصله دارند می تواند تا 90 متر افزایش یافته سیستم DVM . فراهم درجه بالایی از آزادی در طراحی تاسیسات و بزرگ است.

  خلاصه

  •  طول بوته فعال : 200 متر
  •  طول کل شاخه ها تمام خطوط 1000 متر
  •  از راه دور از توپ را روی گوه به 1 واحد مهمترین داخلی : 45 متر (90 متر)

  http://lh6.ggpht.com/_u9bSrWHJIf4/TF0otViTMuI/AAAAAAAAAlg/pta__XCZR_A/samsung_dvm.jpg


 • شرح عملکرد سیستم کنترل دستگاه هوارسان

  کنترل روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان

  آغاز به کار و توقف دستگاه هوارسان از طریق روشن و خاموش شدن فن های هوای رفت، برگشت و خروجی (درصورت وجود) بر اساس عملکرد کنترلی تعریف شده برای آنها صورت می پذیرد و از اینرو سیستم کنترل روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان به سه بخش کنترل دمنده هوای رفت، کنترل دمنده هوای برگشت و کنترل دمنده هوای خروجی تقسیم می گردد.

  کنترل دمنده های هوای رفت، برگشت و خروجی

  در تابلوی قدرت هوارسان برای هریک از فن های هوای رفت، برگشت وخروجی یک کلید سه وضعیتی Hand-Off-Auto در نظر گرفته شده است که به منظور روشن و خاموش کردن فن های دستگاه هوارسان در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  1- وضعیت دستی ( Hand) :

  با قرار دادن هریک از کلید های سه وضعیتی در حالت Hand ، فن مربوطه در وضعیت دستی (غیراتوماتیک) قرار گرفته و از کنترلر هیچ گونه فرمانی را جهت روشن و خاموش شدن دریافت نمی کند.

  در این حالت برای اعمال فرمان به فن ها و خاموش و روشن کردن آنها می توان از کلیدهای Start/Stop تعبیه شده برای هر یک از فن ها در تابلوی قدرت هوارسان استفاده نمود به این صورت که با یکبار فشردن کلید Start فن مربوطه روشن شده و با فشردن کلید Stop فن خاموش می گردد.

  2- وضعیت اتوماتیک (Auto) :

  با قرار دادن هریک از کلیدهای سه وضعیتی در حالت Auto فن مربوطه در وضعیت اتوماتیک قرار گرفته و از این پس فرامین روشن و خاموش را به صورت نرم افزاری از کنترلر دریافت می دارد.

  در حالت اتوماتیک سوئیچهای Start/Stop عملاً از مدار خارج شده و هیچ نقشی را در روشن و خاموش کردن فن ها بر عهده نخواهند داشت.

  روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان در حالت اتوماتیک (Auto) در سه مد مختلف صورت می پذیرد:

  -  مد زمانبندی Time Schedule Mode

  -  مد دائم کار           Continuous On Mode

  -  مد خاموش            Off Mode

  برروی تابلوی کنترل یک سوئیچ سه وضعیتی Off-Time Schedule-On تعبیه شده است که برای انتخاب مدهای دائم کار، زمانبندی و خاموش مورد استفاده قرار می گیرد.

  وضعیت قرار گرفتن این سوئیچ در هریک از سه حالت Off، Time Schedule، On به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال گردیده و کنترلر بر اساس آن وارد مد انتخابی توسط کاربر می شود. چگونگی روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان بر اساس عملکرد کنترلر در هریک از مدها به ترتیب زیر می باشد:

  2- 1-  مدزمانبندی  Time Schedule Mode

  با قرار گرفتن سوئیچ Off-Time Schedule-On در وضعیت Time Schedule کنترلر وارد مد زمانبندی شده و در این حالت اعمال فرمان روشن و خاموش از کنترلر به هریک از فن ها بر اساس برنامه زمانبندی بهینه تعریف شده برای کنترلر صورت می گیرد.

  برنامه زمانبندی تعریف شده برای کنترلر در هوارسانهای مختلف با هم تفاوت داشته و می تواند بر اساس زمانهای حضور و یا عدم حضور افراد در محیط، تغییرات دمای هوای محیط بیرون و داخل در این زمانها و یا موارد دیگر باشد.

  برنامه زمانبندی تعریف شده برای کنترلر هوارسان شماره 13 شامل موارد زیر می باشد:

  2- 2-  مد دائم کار      Continuous On Mode

  با قرار گرفتن سوئیچ Off-Time Schedule-On در وضعیت On، کنترلر وارد مد دائم کار شده و با اعمال فرمان به فن های هوارسان، آنها را در وضعیت همواره روشن (On) قرار می دهد. 2-3-  مد خاموش     Off  Mode

  با قرار گرفتن سوئیچ Off-Time Schedule-On در وضعیت Off، کنترلر وارد مد خاموش گردیده و با اعمال فرمان به فن های هوارسان، آنها را در وضعیت همواره خاموش (Off) قرار می دهد.

  3- وضعیت خاموش (Off) :

  با قرار دادن هریک از کلیدهای سه وضعیتی Hand-Off-Auto در حالت Off، فن مربوطه در وضعیت خاموش قرار گرفته و از این پس هیچ گونه فرمانی را به صورت دستی (توسط کلیدهای Start/Stop) و یا اتوماتیک (توسط کنترلر) در یافت نمی کند.

  روشن و خاموش شدن دستگاه هوارسان در حالت اتوماتیک براساس ورودیهای اعمالی به کنترلر دستگاه هوارسان مجهز به تجهیزات کنترلی متعددی می باشد که نحوه عملکرد هریک از آنها به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می شود و کنترلر با در نظر گرفتن این ورودیها به اعمال فرمان به فن های هوارسان و محرکهای الکتریکی شیرهای کنترلی و دمپرها می پردازد.

  کنترلر با توجه به ورودی های زیر اقدام به روشن و خاموش نمودن فن های هوارسان در یکی از حالات کار اتوماتیک (دائم کار یا زمانبندی) می نماید.

  1- ورودی کلید  سه وضعیتی Hand-Off-Auto

  وضعیت قرار گرفتن کلید سه وضعیتی  Hand-Off-Auto  در هر یک از حالات، به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد و کنترلر تنها زمانی به فن های رفت، برگشت و خروجی فرمان خواهد داد که کلید سه وضعیتی مربوط به فن در حالت Auto قرار داشته باشد.

  2- ورودی کلید  سه وضعیتی  Off-Time Schedule-On

  وضعیت قرار گرفتن کلید سه وضعیتی Off-Time Schedule-On  در هریک از حالات، به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد و کنترلر بر اساس آن وارد یکی از مدهای اتوماتیک (دائم کار، زمانبندی، خاموش) می شود. این ورودی تنها زمانی توسط کنترلر در نظر گرفته می شود که قبلاً کلید Hand-Off-Auto در وضعیت Auto قرار داده شده باشد.

  3- ورودی و ضعیت سوئیچ اختلاف فشار  Differential Pressure Switch

  برای هریک از فن های موجود در دستگاه هوارسان یک عدد سوئیچ اختلاف فشار (DPS) در نظر گرفته شده است که وضعیت بسته یا باز بودن این سوئیچ بر اساس وجود یا عدم وجود اختلاف فشار هوا در دو سر فن، به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد. در صورتی که جریان هوای عبوری از میان فن، بنا به هرعلت مانند پاره شدن تسمه موتور و یا خاموش شدن فن به صورت اتوماتیک یا غیراتوماتیک (بروز نقص الکتریکی درون موتور و قطع فیوز حرارتی، خاموش شدن کنتاکتور و ...) ، متوقف شود ، سوئیچ اختلاف فشار در وضعیت باز قرار گرفته و در این حالت کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت این ورودی، فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های دستگاه هوارسان اعمال می نماید.

  4- ورودی وضعیت کنتاکتور   Contactor Status

  وضعیت روشن یا خاموش بودن هر یک از کنتاکتورهای فن های رفت، برگشت و خروجی به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می شود و کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت این ورودی صحت عملکرد فن مطابق با فرمان دریافتی و نیز وضعیت لحظه ای هر یک از فن ها را بررسی می نماید. در صورتی که پس از اعمال فرمان روشن (On) از کنترلر به هریک از فن ها، کنتاکتور فن مربوطه به هر علت در وضعیت روشن قرار نگیرد، کنترلر با درنظر گرفتن وضعیت این ورودی فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های دستگاه هوارسان اعمال می نماید. همچنین در صورتی که کنتاکتور فن قبلاً با اعمال فرمان توسط کنترلر روشن شده ولی به هرعلت (غیر از اعمال فرمان) در وضعیت خاموش قرار گیرد کنترلر فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های هوارسان اعمال می نماید.

  5- ورودی وضعیت فیوز حرارتی   Fan Trip Status

  موتور مربوط به هریک از فن های رفت، برگشت و خروجی مجهز به یک عدد فیوز حرارتی جهت قطع جریان برق و خاموش کردن فن در هنگام بروز نقص الکتریکی درون موتور می باشد. وضعیت قطع یا وصل بودن این فیوز به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد و کنترلر با درنظر گرفتن وضعیت این ورودی و نیز وضعیت کنتاکتور فن در صورتی که فیوز در حالت قطع قرار داشته باشد، فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های دستگاه هوارسان اعمال می نماید.

  6- ورودی وضعیت کلید تشخیص دهنده دود    Smoke Detector Status

  برای هریک از کانالهای هوای رفت و برگشت یک عدد کلید دو وضعیتی تشخیص دهنده دود (Smoke Detector) در نظر  گرفته شده است که تغییر وضعیت این کلید بر اساس وجود یا عدم وجود دود درون کانال به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد. در صورت وقوع حریق و وجود دود در هریک از کانالهای هوای رفت یا برگشت، کلید تشخیص دهنده دود تغییر وضعیت داده و بر این اساس فن هوای رفت یا برگشت به صورت سخت افزاری (از طریق یک عدد رله که در مدار قدرت فن قرار دارد) خاموش می شود. در این حالت کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت این ورودی و وضعیت کنتاکتور فن مربوطه ، فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های هوارسان اعمال می نماید.

  *کنترلر تنها زمانی فرمان روشن (On) را (پس از راه اندازی مجدد) به فن های هوارسان اعمال خواهد نمود که وضعیتهای ورودی کلیدهای تشخیص دهنده دود به حالت نرمال باز گشته باشند.

  7- ورودی وضعیت اعلام حریق Fire Shut Down

  8- ورودی وضعیت ترموستات ضد انجماد        Anti Freeze Thermostat Status

  به منظور حفاظت از کویل پیش گرمکن (یا گرمایش) در برابر یخ زدگی یک عدد ترموستا ت ضد انجماد درون دستگاه هوارسان در مسیر هوای رفت و قبل از محل کویل در نظر گرفته شده است که تغییر وضعیت این ترموستات بر اساس تغییرات دمای هوای ورودی به داخل دستگاه هوارسان حول نقطه تنظیم ، به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد. در صورت بروز یخ زدگی برای کویل پیش گرمکن (یا گرمایش) ترموستات ضد انجماد تغییر وضعیت داده و فن های هوارسان به صورت سخت افزاری (از طریق تعدادی رله که در مدار قدرت فن های هوارسان قرار دارند) خاموش می شوند. در این حالت کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت این ورودی و وضعیت کنتاکتور فن ها، فرمان خاموش (Off) را به تمامی فن های هوارسان اعمال می نماید.

  *کنترلر تنها زمانی فرمان روشن (On) را (پس از راه اندازی مجدد) به فن های هوارسان اعمال خواهد نمود که وضعیت ورودی ترموستات ضد انجماد به صورت دستی به حالت نرمال باز گشته باشد.

  9- ورودی وضعیت دکمه راه اندازی مجدد  Reset Button Status

  برروی درب تابلو کنترل یک عدد دکمه راه اندازی مجدد (Reset) تعبیه شده است که به منظور اعمال فرمان به کنترلر برای بارگذاری مجدد برنامه نرم افزاری داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. وضعیت قطع یا وصل بودن این کلید به عنوان یک ورودی به کنترلر اعمال می گردد و کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت این ورودی برنامه نرم افزاری داخلی خود را مجدداً بارگذاری می نماید. پس از بارگذاری مجدد، کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت برخی از ورودیها مانند سوئیچهای سه وضعیتی، کلید های تشخیص دهنده دود و ترموستات ضد انجماد فرمانهای روشن و یا خاموش را در یکی از مدهای اتوماتیک (دائم کار، زمانبندی، خاموش) مجددا                به فنهای هوارسان اعمال می نماید.  آلارم های وضعیت فن های هوارسان بر اساس ورودیهای اعمالی به کنترلر .

  کنترلر با در نظر گرفتن ورودیهای دریافتی از تجهیزات کنترلی فن ، کلیدهای سه وضعیتی، ترموستات ضد انجماد، کلیدهای تشخیص دهنده دود و کلید Reset علاوه بر روشن و خاموش نمودن فن مربوطه در یکی از مدهای اتوماتیک (دائم کار، زمانبندی،خاموش) آلارم های مربوط به وضعیت ورودی دریافتی و وضعیت فن های هوارسان را نیز در مرکز مونیتورینگ BMS  و تابلوی MMI به نمایش در می آورد.  در صورتی که دستگاه هوارسان در وضعیت غیر اتوماتیک (دستی) راه اندازی شده باشد کنترلر با در نظر گرفتن ورودیهای دریافتی صرفاً آلارم های مربوط به وضعیت ورودیها و فن های هوارسان را به نمایش در آورده و قادر به اعمال فرمان روشن ویا خاموش به فن های دستگاه هوارسان نمی باشد. آلارمهای وضعیت بر اساس ورودیهای اعمالی به کنترلر به شرح زیر می باشند:

  1- آلارم مربوط به وضعیت کلید  Hand-Off-Auto

  در صورتی که کلید سه وضعیتی Hand-Off-Auto مربوط به هریک از فن های دستگاه هوارسان، در حالت Auto قرار نداشته باشد، کنترلر قادر به اعمال فرمان روشن یا خاموش به صورت نرم افزاری (اتوماتیک) به فن مربوطه نبوده و آلارم وضعیت غیراتوماتیک (دستی) را به همراه لارم خطای فن به نمایش در می آورد.

  2- آلارم مربوط به وضعیت سوئیچ اختلاف فشار (DPS)

  در صورتی که جریان هوای عبوری از میان هر یک از فن های رفت یا برگشت ، بنا به هرعلت مانند پاره شدن تسمه موتور و یا خاموش شدن فن به صورت اتوماتیک یا غیراتوماتیک (بروز نقص الکتریکی درون موتور و قطع فیوز حرارتی، خاموش شدن کنتاکتور و ...) ، متوقف شود ، سوئیچ اختلاف فشار فن در حالت باز قرار گرفته و کنترلر آلارم مربوط به توقف سوئیچ اختلاف فشار فن مربوطه را به نمایش در می آورد. با برقرار شدن مجدد جریان هوا ، سوئیچ اختلاف فشار فن در حالت بسته قرار گرفته و آلارم مربوط به راه اندازی سوئیچ اختلاف فشار به نمایش در می آید.

  3- آلارم مربوط به وضعیت کنتاکتور

  - کنترلر با در نظر گرفتن ورودی کنتاکتور، وضعیت لحظه ای روشن یا خاموش بودن دستگاه هوارسان را اعلام می کند.

  - در صورتی که پس از اعمال فرمان روشن یا خاموش (به صورت دستی یا اتوماتیک) به هریک از فن های رفت، برگشت و خروجی، کنتاکتور فن عمل نموده و فن را روشن ویا خاموش نماید، کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت کنتاکتور، آلارم روشن یا خاموش شدن فن را اعلام می دارد.

  - در صورتی که پس از اعمال فرمان روشن یا خاموش (به صورت دستی یا اتوماتیک) به هریک از فن های رفت، برگشت و خروجی کنتاکتور فن به هر علت عمل نکرده و فن را روشن یا خاموش نکند، در حالت دستی آلارم های روشن و خاموش بودن فن  و در حالت اتوماتیک آلارمهای خطا و روشن و خاموش بودن فن به نمایش در می آیند.

  - در صورتی که فن قبلاٌ در حالت روشن قرار داشته و به هر دلیل (غیر از اعمال فرمان)  کنتاکتور فن خاموش شود،در حالت دستی آلارم  خاموش شدن فن و در حالت اتوماتیک آلارم های خطا و خاموش شدن فن به نمایش در می آیند.

  4- آلارمهای  مربوط به وضعیت فیوز حرارتی ، کلیدهای تشخیص دهنده دود و ترموستات ضد انجماد

  در صورت تغییر وضعیت ترموستات ضد انجماد و کلیدهای تشخیص دهنده دود در هنگام وقوع یخ زدگی و آتش سوزی و یا بروز هرگونه نقص الکتریکی درون موتور فن رفت، برگشت و یا خروجی، و عمل کردن فیوز حرارتی، جریان برق در مدار قدرت فنهای هوارسان قطع شده و کنتاکتور فنها در وضعیت خاموش، قرار می گیرند.

  در این صورت کنترلر با در نظر گرفتن وضعیت کنتاکتور هریک از فن ها ، در حالت دستی آلارم خاموش شدن فن و در حالت اتوماتیک آلارم های خطا و خاموش شدن فن را اعلام می دارد. همچنین درصورتی که در این حالت فرمان روشن (به صورت دستی یا اتوماتیک) به هریک از فنهای هوارسان اعمال شود، کنتاکتور فن عمل نکرده و در حالت دستی آلارم خاموش بودن فن و در حالت اتوماتیک آلارمهای خطا و خاموش بودن فن به نمایش در می آیند.

  5- آلارم مربوط به راه اندازی دستگاه هوارسان در مد زمانبندی

  در صورتی که دستگاه هوارسان به صورت اتوماتیک راه اندازی شده و کنترلر در مد زمانبندی قرار داشته باشد، با هربار اعمال فرمان روشن یا خاموش به دستگاه هوارسان بر اساس برنامه زمانبندی، علاوه بر آلارمهای روشن و خاموش شدن فن عنوان مد زمانی تعریف شده برای کنترلر نیز به نمایش در می آید.

  وضعیت فن های دستگاه هوارسان در هنگام وقوع حریق و بروز یخ زدگی برای کویل گرمایش فن های رفت، برگشت و خروجی از طریق یکسری اتصالات سخت افزاری (رله ها) که در مدار قدرت فنهای هوارسان قرار دارند، با ترموستات ضد انجماد و نیز کلید های تشخیص دهنده دود (Smoke Detector)  موجود در کانالهای رفت و برگشت، متصل (اینترلاک) می باشند و در صورت بروز یخ زدگی برای کویل گرمایش و یا وقوع آتش سوزی، بدون توجه به نحوه راه اندازی (دستی یا اتوماتیک) به صورت سخت افزاری خاموش می شوند.

  لازم به ذکر است که فن های هوارسان تا زمان بازگشت شرایط به حالت نرمال و تغییر وضعیت کلیدهای تشخیص دهنده دود و ترموستات ضد انجماد قادر به دریافت فرمان روشن (به صورت دستی یا اتوماتیک) نخواهند بود.


   

 • صفحات جانبی

  نظرسنجی

   لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic