برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)
 


 


برقکاران  عزیز :
 


پدیده  قوس ( آرک ) را در تجهیزات و تاسیسات الکتریکی جدی


بگیرید. 


 

 


 


لذا


توصیه می گردد: هنگام کار در مقابل تابلو و تاسیسات برق،
 


حتماً از  تجهیزات حفاظت فردی مناسب و


استاندارد
 


از


جمله  کلاه شیلدار ( کلاه همراه با سپر حفاظتی صورت ) ،
 


که


هم از  سر و هم صورت شما حفاظت می کند ، استفاده

نمایند.
 


 

 


 
 


 
درخواست بازدید ایمنی
اماکن


1-دستور العمل مربوط به سیستم لوله كشی آب
آتش نشانی ساختمان ها :1-1- ساختمان های به ارتفاع سه طبقه روی پیلوت
اجرای سیستم آب آتش نشانی با لوله به قطر 5/1 اینچ و نصب جعبه آتش نشانی به صورت یك
طبقه در میان شروع از همكف می باشد.
2-1-ساختمان ها با ارتفاع بیش از 3 طبقه روی

3-1- متعلقات جبه آتش نشانی برای بندهای (1-1) و (2-1) والو و كوپلینگ 1 اینچ و
هوزریل با لوله لاستیكی فشار قوی و سرنازل شیر دار سه حالته می باشد.
4-1- سیستم
لوله كشی آب آتش نشانی سالن های اجتماعات ، انبارها ، واحد های تجاری و صنعتی زیر
نظر كارشناسان آتش نشانی انجام شود نصب جعبه F جنب در و خارج از ساخت با متعلقات
لوله نواری و داخل سالن ها با متعلقات لوله لاستیكی فشار قوی و هوزریل صورت گیرد
حداكثر فاصله جعبه F از یكدیگر سی متر. ( نصب جعبه F با متعلقات لوله نواری، داخل
سالن بر حسب نشر كارشناسی آتش نشانی )
5-1-امتداد لوله اصلی آب نشانی از پشت بام
تا پائین ترین ارتفاع ساختمان ( كد روی فونداسیون) و اتصال آن به آب شهر و منبع
ذخیره هوائی آب آتش نشانی مستقر در پشت بام ضروری است سایز لوله اصلی و ظرفیت منبع
نظر كارشناس آتش نشانی و دبی خروجی برای مدت 10 دقیقه تا زمان رسیدن نیروی عملیاتی
آتش نشانی در نظر گرفته می شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتیك جهت تامین حداقل
3 اتمسفر فشار برای هر یك از سر نازل ها.
6-1-انبارها، واحدهای صنعتی، تولیدی
ضروری است مجهز به استخر آب با ظرفیت متناسب با محل و چاه و سیستم پمپاژ با رله
اتوماتیك باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراری جهت مواقع ضروری و قطع برق (زیر
نظر كارشناس آتش نشانی )
7-1- هیدرانت آتش نشانی (شیر ایستاده آتش نشانی ) برای
مجتمع های مسكونی، تجاری، صنعتی و اداری زیر نظر كارشناس آتش نشانی مشخص می
گردد.
8-1-سیستم آب افشان اتوماتیك ئ دستی ( سیستم اسپرینكلر) زیر نظر كارشناسان
آتش نشانی مشخص می گردد.
9-1- سیستم لوله كشی آب آتش نشانی بصورت خشك زیر نظر
كارشناسان آتش نشانی مشخص می گردد.

2-دستور العمل مربوط به استخر و
محوطه استخر :1-2- موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر
مستقر گردند.
2-2-سیستم برق تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداری
از 220 ولت و از ارتفاع بالای 2/2 متر در صورت استفاده از 220 ولت از نوع حفاظت شده
و مجهز به كلید FI مستقل باشد.
3-2- در نظر گرفتن روشنائی اضطراری 12 ولت تغذیه
از باتری با شارژر و رله اتوماتیك
4-2- جداسازی محوطه استخر بوسیله در قفل دار
سوئیچی از دیگر قسمت های ساختمان ضروری می باشد.
5-2- در بالا و اطراف سكوی
شیرجه (دایو ) تا فاصله حداقل به 3 متر عدم بهره برداری از برق 220 ولت و از ولتاژ
حداكثر 12 ولت بهره برداری شود.
6-2- كلیه شیشه های مشرف به استخر و رختكن از
نوع سكوریت انتخاب گردد.
7-2- كف سازی محوطه استخر لغزنده نباشد.
8-2- سیستم
گرمایشی بصورت حرارت مركزی تغذیه گردد.

3-دستورالعمل مربوط به
خاموش كننده دستی و چرخ دار آتش نشانی :1-3-نصب خاموش كننده 6 كیلویی دی اكسید كربن
(CO2 ) مجاور تابلو اصلی برق ضروری است
2-3- نصب خاموش كننده پودر و گاز درجه
دار جنب در موتورخانه و انباری ها و داخل هر واحد تجاری ضروری است .
3-3- سیستم
اطفاء حریق اتوماتیك زیر نظر كارشناسان آتش نشانی مشخص گردد.
4-3- تعداد و نوع
خاموش كننده های دستی و چرخ دار توسط كارشناسان آتش نشانی در مرحله پایانی كار مشخص
گردد.

4-دستورالعمل مربوط به موتورخانه تاسیسات :1-4- در نظر گرفتن در فلزی و آستانه زیر در
برای موتورخانه
2-4- در نظر گرفتن تهویه به تناسب حجم موتورخانه
3-4-كلیه دیگ
های تحت فشار دارای سوپاپ اطمینان باشند
4-4- سیم كشی های برق بصورت توكار یا از
داخل لوله مخصوص عبور نمایند.
5-4- روشنائی ها از نوع مخصوص حفاظ دار
باشند.
6-4-موتورخانه تاسیسات به تجهیزات ایمنی و آتش نشانی زیر نظر كارشناس
مجهز گردند.
7-4-مجهز به كف شوی باشد
8-4- حداقل 3-1 فضای موتورخانه بصورت
فضای پرت منظور شود.
9-4- ضوابط مربوط به موتورخانه تاسیسات
1-9-4- طراحی
موتورخانه تاسیسات خارج از زیربنا و در صورت عدم امكان ، مجاور یك جبهه به فضای
آزاد با پنجره به فضای آزاد در نظر گرفته شود.
2-9-4- موتورخانه تاسیسات در جوار
چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگیرد و در صورت عدم امكان ، دیوار
مشترك بین آنها مقاوم حریق باشد.
3-9-4- داكت مستقل برای لوله های تاسیسات
كابلهای برق و دودكشها در نظر گرفته شود.

5- دستورالعمل ایمنی در
مورد ، لوله های دودكش ساختمان :1-5-در نظر گرفتن لوله دودكش مجزا جهت هر منبع
حرارتی تا پشت بام
2-5-نصب كلاهك (H) بر روی لوله های دودكش در پشت
بام
3-5-سایز لوله های دودكش برای هر منبع حرارتی به شرح ذیل در نظر گرفته شود

4-5- بخاری گازی معمولی ، هود آشپزخانه : قطر داخلی لوله دودكش 10 سانتی
متر
5-5-شومینه، پكیج، آبگرمكن ، داخلی لوله دودكش 15 سانتی متر
توجه: زیر
60متربنا محل باید به سیستم حرارت مركزی مجهز باشد
6-5- جهت دیگر منابع حرارتی
با نظر مهندس تاسیسات لوله یا كانال با سایز متناسب در نظر گرفته شود.
7-5-هر
بخاری و یا سایر وسایل گاز سوز باید به یك دودكش مجزا مجهز گردد.
8-5- انتهای
كلیه دودكش ها بایستی حداقل 1 متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیواره های
جانبی نیز حداقل 1 متر فاصله داشته باشد
9-5-به هیچ عنوان نمیتوان از درز اتقطاع
برای خروج لوله های دودكش استفاده كرد.

6-دستورالعمل ایمنی در خصوص
نصب پله فرار (بصورت رفت و برگشت ) :1-6-مسیر دسترسی به پله فرار از داخل اتاق
خوابها، انباریها و ... كه درب آنها در معرض قفل شدن باشد نبایستی در نظر گرفته
شود.
2-6-درب پله فرار بایستی بطرف پله فرار باز گردد
3-6-حداقل یك ضلع پله
فرار به هوای آزاد مرتبط باشد
4-6-به طرف پله فرار و تا فاصله یك متری فرار
هیچگونه پنجره باز نگردد
5-6-در مسیر خروج ، علائم خروجی اضطراری نصب
گردد.
6-6-پله فرار بایستی از پشت بام تا طبقه همكف ادامه یابد.
7-6- ارتفاع
هر پله حداكثر 18 سانتی متر و پاخور (كف پله) حداقل 28 سانتی متر در نظر گرفته شود
.
8-6- عرض پله ها و پاگردها و مسیر راه خروج نباید در هیچ قسمت از طول مسیر
كاهش یابد.
9-6- دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراری
1-9-6- دیوارهای
مسیر دسترسی اضطراری و دستگاه پله اضطراری خود ایستا بدون هیچگونه منفذ باشد ( بجز
پنجره های مشرف به فضای آزاد ) و به در دود بند خود بسته شو مجهز گردد و نصب كوپل
طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه دستگاه پلكان مشرف به
نورگیر به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب روشنائی اضطراری 12 ولت تغذیه از باتری
با شارژ و رله اتوماتیك.
2-9-6- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه
مسیر خروج در ارتفاع حداكثر 8/1 متر از كف تمام شده با مشخصات ذیل :
بصورت
نوردار با روشنائی 12 ولت تغذیه از باتری با شارژر و رله اتوماتیك یا شبرنگ متناسب
با مسیر خروج.

7-دستورالعمل مربوط به جان پناه ، داكت و نورگیر و
بازشوها :1-7-احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80
سانتیمتر از كف تمام شده اطراف پشت بام ، تراس، بالكن ، دستگاه پله ، اطراف داكت
های واقع در پشت بام ، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان های 6 طبقه به بالا موزایك فرش
شود و از آسفالت و ایزوگام استفاده نشود.
2-7-استفاده از شیشه یا اشیاء برنده
جهت حفاظ جانپناه مجاز نمی باشد و در صورت استفاده از نرده حفاظ ها بصورت عمودی و
با فاصله حداكثر 10 سانتیمتر از یكدیگر باشد.
3-7-استفاده از كوپل طلق دار به
جای شیشه در قسمت نورگیر بالای خرپشته
4-7-در صورتیكه جهت نورگیر سقف خرپشته از
شیشه استفاده گردیده بایستی زیر نورگیر از قسمت داخل توری مناسب نصب گردد.
5-7-
دیوارهای جانبی داكت ها مقاوم حریق و بدون درز اجرا گردد.
6-7- پنجره دامت های
نورگیر: از خط الراس تلاقی دو دیوار جانبی با فاصله حداقل یك متر، فاصله دو پنجره
مجاور حداقل یك متر، زیر پنجره ها با ارتفاع حداقل 5/1 متر از كف تمام شده ، شیشه
ها دوجداره و شیشه داخلی از نوع سكوریت 6 میلیمتری ، پنجره آشپزخانه ثابت ، حداقل
مساحت نورگیری برای ساختمان های تك واحدی 4 متر مربع و برای ساختمان های چند واحدی
7 مترمربع با در نظر گرفتن فرمول :
S=N*0.3 R*0.2K
S = مساحت ، N = تعداد
طبقات R = پنجره غیر از آشپزخانه ، K = تعداد پنجره آشپزخانه
7-7- در صورت
استفاده از شیشه جهت رفع مشرفیت ، شیشه ها بصورت فیكس باشد در قالب فلزی با دوربندی
كامل و نوار دور شیشه نصب شوند و در صورت استفاده از شیشه سكوریت بطور اصولی و با
استحكام لازم در محل خود مستقر گردد.
7-8- عدم استفاده از شیشه در قسمت كتیبه
بالای درب اصلی ورودی به واحدها.

8-دستورالعمل مربوط به آسانسور
:1-9-رعایت كلیه اصول استاندارد مربوط به
آسانسور
2-9- عدم عبور هرگونه لوله های تاسیسات آب سرد ، گرم ، دودكش ها، لوله
های گاز و كابل های برق از داخل چاه آسانسور( بجز تجهیزات آسانسور)
3-9-نصب قفل
سویچی روی دریچه زیر كف موتورخانه و در اتاق موتورخانه آسانسور
4-9- نصب مشبك
فلزی با خانه هاوی به ابعاد 2*2 سانتیمتر روی پنجره و روزانه های اتاق موتورخانه
آسانسور
5-9- كابین آسانسور به در، آیفون ثابت روی بدنه بدون گوشی ، متحرك ، زنگ
خطر ، تهویه ، روشنایی 12 ولت تغذیه از باتری با شارژر رله اتوماتیك مجهز
گردد.
6-9-در نظر گرفتن تجهیزات كامل ایمنی آسانسور ( از قبیل گاورنر، پاراشوت ،
میكروسوئیچ های كنترل كننده )
7-9-دیوارهای جانبی چاه آسانسور خود ایستا و مقاوم
حریق بدون هیچگونه روزنه اجرا گردد
8-9-در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسكلت فلزی
چاه ، كابین ، قاب وزنه ، تجهیزات موتورخانه و كلیه قسمت ها به سیستم ارتینگ با
مقاومت حداكثر 5 اهم.
9-9-اخذ تایید از شركت بازرسی و كیفیت و استاندارد
ایران.
9-10- نصب تابلو هشدار دهنده داخل كابین با مشخصات ذیل :
ابعاد 30*20
سانت- زمینه آبی رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض یك سانت در پیرامون تابلو- نوشته متن
به رنگ سفید.
متن تابلو : در زمان حریق به هیچ عنوان از آسانسور استفاده
نگردد.

10-ضوابط مربوط به آسانسور :1-10- آسانسور خارج از مركز دستگاه پله طراحی
گردد لذا راهرو طبقات باید توسط دربهای ضد گسترش حریق محفوظ گرد تا از نفوظ دود و
آتش به چاه آسانسور به عنوان دودكش جلوگیری شود .
2-10-چاه آسانسور تا روی
فونداسیون ساختمان امتداد یابد و به یا در صورت قرار داشتن فضای آزاد زیر چاهك
آسانسور، یك ستون زیر ضربه گیرهای چاهك با تامین ایستائی پنج هزار نیوتن بر مترمربع
در نظر گرفته شود.
3-10- ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل 150*150 سانتیمتر باشد
.
4-10- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تاسیسات قرار نگیرد
5-10- در نظر
گرفتن اطاق مستقل برای موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 80*60 سانتیمتر زیر
كف موتور خانه روی دیوار جانبی با بازشو به بیرون.
6-10- هرگونه بازشو (روزنه ،
دریچه ) به چاه آسانسور بجز در ورودی به چاه و دریچه مورد بند 5-4 غیر مجاز
است.
7-10- نصب و اجرای دستگاه black out
8-10- رعایت كلیه اصول استاندارد
مربوط به آسانسور.

12-حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب
:1-12- قبل از آغاز عملیات حفاری چاه ها و
مجاری آب فاضلاب به ویژه در حفر چاه ها و مجاری آب فاضلاب به ویژه در حفر چاه های
دستی ، باید بررسیهای لازم در خصوص وجود و كیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی ،
فاضلابها ، پی ها ، جنش خاك لایه های زیم نو تاسیسات مربوط به آب ، برق ریال گاز ،
تلفن و نظایر آن به عمل آید و در صورت لزوم با سازمانها ذیربط تماس برقرار گردد ،
محل حفاری نیز باید طوری تعیین شود كه به هنگام كار، خطر ریزش یا نشت قنات و فاضلاب
مجاور یا برخورد با تاسیسات یاد شده وجود نداشته باشد.
2-12-به منظور ایجاد
تهویه كافی د عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب ، باید هر نوع گاز، گرد و
غبار و مواد آلوده كننده دیگر كه برای سلامتی افرا مضر است ، به طریق مقتضی از محل

كار خارج شود و در صورت لزوم باید كارگران به ماسك و دستگاه های تنفسی مناسب مجهز
شوند تا همواره هوای سالم به آنها برسد.
3-12- كلیه افرادی كه فعالیت آنها با
عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب مرتبط است باید متناسب با نوع كار از
وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند.
4-12- مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات
چاه كنی ، باید طناب نجات و كمربند ایمنی را بخود بسته و انتهای آزاد طناب را در
بالای چاه در نقطه ثابتی محكم نموده باشد.
5-12- پس از خاتمه كار روزانه ، دهانه
چاه ها با صفحات مشبك مقاوم و مناسب و مطمئن پوشانده شود.

13-دستور
العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان :1-13-سیستم برق بر اساس مبحث 13 مقررات ملی
ساختمان ایران رعایت گردد
2-13-تابلوی، برق مجاور در اصلی داخل واحد در نظر
گرفته شود.
3-13-تابلوی برق حداقل مجهز به فیوز مینیاتوری مستقل برای سرویس
بهداشتی ( حمام و توالت ) –آشپزخانه – سالن- اطاق خواب ها- كولر ...
باشد
4-13-هر یك از تابلوهای برق به كلید قطع برق در صورت نشت جریان (fi ) مجهز
گردد
5-13-كابلها و لوله های سیستم برق از داكت های مستقل یا داخل دیوار عبور
نمایند.
6-13-در نظر گرفتن سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
7-13- در نظر گرفتن
روشنائی 12 ولت تغذیه از باتری با شارژ و رله اتوماتیك برای دستگاه پله و مسیر
اضطراری ، كابین آسانسور، زیرزمین های فاقد نور طبیعی ، سالن اجتماعات ، موتورخانه
، مجتمع هاف واحدهای تجاری، مجتمع های تجاری، بیمارستان ها ، كتابخانه ها و موزه ها
و هتل ها ...
8-13- سیستم برق اماكن مرطوب از قبیل استخر و محوطه مربوط از كف
تمام شده تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداری از 220 ولت و از ارتفاع
بالای 2/2 متر در صورت بهره برداری از 220 ولت از نوع حفاظت شده در نظر گرفته
شود.

14-دستورالعمل مربوط به دستگاه پله اضطراری
:
1-14-دیوارهای مسیر دسترسی اضطراری و دستگاه پله اضطراری خود ایستا بدون
هیچگونه منفذ باشد ( بجز پنجره های مشرف به فضای آزاد ) و به در دود بند خود بسته
شو مجهز گردد و نصب كوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه
دستگاه پلكان مشرف به نورگیر به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب روشنائی اضطراری
12 ولت تغذیه از باتری با شارژ و رله اتوماتیك
2-14- نصب علائم راهنما جهت مشخص
نمودن شماره طبقه مسیر خروج در ارتفاع حداكثر 8/1 متر از كف تمام شده با مشخصات ذیل
:
بصورت نوردار با روشنائی 12 ولت تغذیه از باتری با شارژر و رله اتوماتیك یا
شبرنگ متناسب با مسیر خروج .

15-دستورالعمل ایمنی خاموش كننده های
دستی :در كلیه ساختمانهای مسكونی نصب خاموش كننده در
قسمتهای ذیل الزامی می باشد
1-15- واحدهای مسكونی : هر كدام یكدستگاه خاموش
كننده دی اكسید كربن چهار كیلویی
2-15- تابلوهای برق اصلی : نصب یكدستگاه خاموش
كننده دی اكسید كربن شش كیلویی
3-15- پاركینگ ها و زیرزمینها : به ازای هر 100
مترمربع نصب یكدستگاه خاموش كننده پودری شش كیلویی
4-15- موتورخانه ها : نصب
خاموش كننده پودری و دی اكسید كربن (تعداد و ظرفیت خاموش كننده ها توسط كارشناسان
آتش نشانی در مرحله پایانكار تعیین می گردد)

16-دستورالعمل ایمنی
در خصوص پلكان عمومی:1-16-پلكان عمومی با درب ایزوله دود خود بسته
شو از سایر بخش ها مجزا شود.
2-16-عرض پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از
طول مسیر كاهش یابد.
3-16-اطراف پلكان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچكاری
گردد . (بهتر است دیواره های اطراف پلكن با مصالح بتن آرمه اجرا گردد )
4-16-
ارتفاع هر پلكان 17 سانتی متر در نظر گرفته شود .
5-16- پاخور( پلكان) 30 سانتی
متر در نظر گرفته شود.
6-16- حداقل عرض مفید پلكان 110 سانتی متر و در صورتیكه
تعداد واحدها در ساختمان از 10 واحد بیشتر باشد بایستی حداقل عرض پله 140 سانتی متر
در نظر گرفته شود.
7-16-در قسمت خرپشته پلكان عمومی بایستی حداقل سه طرف پنجره
نصب و بر روی یكی از پنجره ها تهویه مناسب تعبیه گردد.
8-16-ارتفاع نرده پلكان
عمومی حداقل 80 سانتی متر و فاصله حفاظ ( عمومی ) داخل آن بایستی حداكثر 10 سانتی
متر در نظر گرفته شود .
9-16- استفاده از كوپل طلق دار به جای شیشه در قسمت نور
گیر بالای خرپشته
10-16-در صورتیكه جهت نورگیر سقف خر پشته از شیشه استفاده
گردیده بایستی زیر نورگیر از قسمت داخل توری مناسب نصب گردد.
11-16- در صورتیكه
تعداد واحدهای هر طبقه در ساختمان از چهار واحد تجاوز نماید ، بایستی پلكان دوم نیز
در ساختمان طراحی و اجرا گردد.

17-دستورالعمل ایمنی سیستم اعلام
حریق اتومات:1-17- در كلیه ساختمان های اقامتی ، تجاری و
اداری مسكونی ( بیش از 12 واحد و یا ارتفاع بیش از 18 متر مربع) و سینماها و
كتابخانه ها و .. نصب سیستم اعلام حریق اتومات الزامی می باشد ( نقشه های اجرایی آن
تا مرحله سفتكاری ساختمان ، بایستی به تایید كارشناسان سازمان آتش نشانی برسد
)
2-17-سیستم اعلام حریق بایستی در كلیه قسمتهای ساختمان نصب گردد
3-17-
دستگاه مركزی( كنترل پنل )و آژیر در ساختمان های اقامتی بایستی در قسمت پذیرش نصب
گردند و در ساختمان های مسكونی دستگاه مركزی در پیولت و آژیر در مابین طبقات نصب
گردد ( در صورتیكه ساختمان اداری سرایدار باشد بهتر است دستگاه مركزی در محل
استقرار سرایدار نصب گردد )
4-17- این سیستم باید طوری طراحی گردد كه در موقع
قطع برق ، قادر به ادامه كار باشد
5-17-علاوه بر سیستم فوق بایستی شاسی اعلام
حریق دستی نیز در طبقات نصب گردد
6-17- در زیرزمینهای (بیش از 185 مترمربع زیر
بنا با كاربری پاركینگ و انباری مسكونی ) بایستی این سیستم نصب گردد.
7-17- نوع
دتكتورها بایستی متناسب با محل در نظر گرفته شوند.

18- دستورالعمل
مربوط به سیستم اعلام حریق :1-18- هر یك از ساختمان ها كه نیاز به راه
دسترسی اضطراری یا پله اضطراری داشته باشند ساختمان های صنعتی ، انبارها ، عمومی،
اداری سینماها و سالن های اجتماعات ، مراقبتی ، درمانی، اقامتی ، عمومی ، مجتمع های
تجاری و اماكن پر مخاطره .
2-18- قبل از اجراء ضروری است طرح سیستم اعلام حریق
به تایید سازمان آتش نشانی برسد
3-18- نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودی
اصلی ساختمان در معرض دید با مشخصات ذیل :
- ابعاد 30*40 سانت زمینه آبی و نوار
شبرنگ سبز به عرض یك سانت در پیرامون تابلو
- نوشته متن به رنگ سفید
- متن
تابلو : به محض شنیدن آژیر عمومی اعلام حریق در اسرع وقت با حفظ خونسردی محل واحد
خود را ترك نموده و از مسیر دستگاه پله از ساختمان خارج گردید.19-دستورالعمل مربوط به نازك كاری و
دكوراسیون داخلی ساختمان
:
1-19-عدم استفاده از مواد قابل اشتعال( از
قبیل موكت) داخل راهروها و دستگاه پله اضطراری و یا ایستگاه های ورودی واحدها و
سقف.
2-19- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسیون و نازك كاری سالن های
اجتماعات ،‌سینماها و راه های دسترسی اضطراری در كلیه ساختمان ها.


20-ضوابط مربوط به مسیر و دستگاه پله اضطراری :1-20-حداكثر ارتفاع ساختمان 30 متر یا 9 طبقه
روی پیلوت دستگاه پله اصلی بعنوان دستگاه پله اضطراری مد نظر قرار گیرد ، به نحوی
كه دستگاه پله از ایستگاه مشترك ورودی واحدها و آسانسور در طبقات كاملاً جداسازی
گردد.
مساحت ایستگاه مشترك (‌سه متر مربع + یك متر مربع * تعداد واحدها در طبقه
) با مصالح ساختمانی و درب ایزوله دود خود بسته شو جداسازی گردد.
2-20- از
ارتفاع بیش از 30 متر یا بیشتر از 9 طبقه روی پیلوت ضروری است دو دستگاه پله بنحوی
در نظر گرفته شود كه در طبقات به یكدیگر راه داشته باشند یكی از دستگاه پله ها با
فاصله از دستگاه پله دیگر و در ضلع مجاور فضای آزاد بوده و به در ایزوله دود خود
بسته شو مجهز گردد.
3-20-ساختمان های با 3 طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل 8 واحد
، ساختمان های با 4 طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل 6 واحد و ساختمان های با 5 طبقه
روی پیلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمان های 6 طبقه روی پیلوت و بیشتر حتی با یك
واحد در هر طبقه مشمول بند 1-20 می شوند.
4-20-برای ساختمان های خاص طبقه نظر
كارشناس سازمان آتش نشانی.
5-20-حداقل تعداد خروجی های مورد نیاز برای فضای های
بزرگ ( سالن اجتماعات ، سینماها و غیره ) و همچنین حداقل عرض خروجی ها مطابق جدول
زیر محاسبه گردد:

21- دستورالعمل مربوط به نمای سنگ و شیشه
:1-21-شیشه از نوع سكوریت باشد
2-21-از پشت
نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هر طبقه از كف تمام شده اجرای جان پناه با
مصالح ساختمانی به ارتفاع حداقل 80 سانتیمتر ضروری است.
3-21- ضخامت شیشه متناسب
با ابعاد شیشه در نظر گرفته شده و برای فرم شیشه هر شش متر ارتفاع یك ژوئن دو سانتی
اجراء گردد.
4-21-هر سه متر ارتفاع سنگ روی نیشی قرار گیرد و اسكوپ كامل
شود.
5-21- فرم شیشه محكم و فیكس اجراء گردد.
6-21-سنگ های روی درپوش ها
كاملاً رولپلاك گردند.
7-21-در محل تقاطع دیوارهای جدا كننده با فرم نمای شیشه
به منظور ممانعت گسترش حریق از دو فضای مجاور به یكدیگر از پشت نمای شیشه به عرض
حداقل یك متر با مصالح ساختمان مقاوم حریق احداث گردد.
8-21- فضاهای جدا از
یكدیگر واقع در پشت نمای شیشه ، نسبت به یكدیگر با مصالح ساختمانی غیر قابل اشتعال
كاملاً جداسازی شوند. 


معرفی مختصر : از اعضاء

خانواده بزرگ صنعت برق بوده و در زمینه مشاوره ایمنی برق  فعالیت می
کنم.
حوزه
های فعالیت : ارزیابی ریسک درحوزه برق ، بررسی تجهیزات 
حفاظت فردی و گروهی مورد
استفاده در کارگروه برق ، مانورهای مختلف در بخش برق (
فشار ضعیف و فشار متوسط) ،
مشاوره در اجرا و اندازه گیری ارتینگ ، فعالیت
های  فرهنگی، برگزاری آموزش های
مقدماتی و پیشرفته ایمنی برق.
همچنین
با سازمان ها و  مراکز آموزشی مختلف
همکاری کرده و مشاور مرکز تحقیقات و
تعلیمات وزارت تعاون ، كار  و رفاه اجتماعی در
زمینه ایمنی برق و آموزش می
باشم.
امید است اطلاعات مندرج در  این وبلاگ مفید
واقع شود.
لطفاً
بنده را از نظرات سازنده خود آگاه سازید ، در  ضمن اگر دوستان
تمایل
داشتند ، می توانند مطالب مفید خود را ارسال ، تا بنام خودشان  در این وبلاگ

درج گردد.
قبلاً از همكاری شما سپاسگزارم.
با احترام ، رضا نیک 
پیام
تلفن
تماس :
09155158719
آدرس پست الکترونیک
:
r.nikpayam@gmail.com

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic