برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

كاهش
ارتفاع نصب چراغها

هرچه
ارتفاع نصب چراغ در یك اتاق بیشتر شود، زاویه فضایی كه در محل چراغ تشكیل می گردد
كوچكتر می شود و با توجه به منحنی پخش نور چراغ، نور كمتری به طور مستقیم به سطح
كار می رسد. لذا ارتفاع نصب چراغ با ضریب بهره نسبت معكوس دارد. بنابراین با كاهش
ارتفاع چراغها می توان تعداد لامپ ها را كاهش داد. از سوی دیگر كم كردن ارتفاع نصب
چراغ ها به منظور افزایش ضریب بهره، سبب غیر یكنواخت تر شدن نور بر روی سطح كار
شده  و لذا ارتفاع چراغ ها باید تا حدی كاهش یابد كه نور بر روی سطح كار غیر
یكنواخت  نگردد.

استفاده
از روشنایی غیر یكنواخت

محیط
های خاصی وجود دارند كه نیاز به یك سطح روشنایی یكنواخت در سرتاسر سالن و یا اتاق
دارند، مانند برخی دفاتر كه در آنها از سطح گسترده ای بطور همزمان استفاده می
گردد. اما در بسیاری موارد دیگر ، تامین روشنایی غیر یكنواخت نیز مناسب است. در
اینگونه  موارد چراغهای سقف باید طوری قرار بگیرند كه روشنایی زیادی را روی میزها و
سطوح  كاری ایجاد كنند و بطور محسوس ، نور كمتری را برای محل های عبور و قسمت های
بایگانی  و غیره تامین نمایند. در موارد زیادی می توان این عمل را با جابجایی تنها
تعداد كمی  از چراغها از محل های مشخصی از اتاق انجام
داد.بهینه
نمودن سطح شدت روشنایی

كاهش
شدت روشنایی مكان هایی كه شدت روشنایی در آنها بیش از مقادیر لازم تعیین شده می
باشد، سبب كاهش مصرف انرژی در سیستم روشنایی می
گردد.تعویض
چراغها با چراغهای مناسبتر

راه
حل دیگری كه می توان در برخی موارد بكار گرفت، تعویض نوع چراغ ، نورافكن و منعكس
كننده ها به شكلی است كه بتوان كنترل دقیق تری بر روی روشنایی داشت و پرتوهای نور
را تنها در جاهایی كه لازم است متمركز نمود. بدین ترتیب ، با افزایش راندمان
عملكرد، می توان تعداد چراغها با توان مصرفی لامپ ها را بطور قابل ملاحظه ای كاهش
داد. این مسئله به همین اندازه برای روشنایی محیط های بیرون نیز صادق است. برای
مثال ، می توان از چراغی استفاده كرد كه پرتوهای نور را در امتداد سطح به گونه ای
بتاباند كه فقط آن ناحیه روشن شود.استفاده
موثر از روشنایی روز

در
گذشته ساختمان ها به نحوی طراحی می شدند كه بتوانند از روشنایی طبیعی استفاده
كنند. سهولت استفاده از نور مصنوعی و امكان كنترل شدت روشنایی آن ، روند توسعه و
تكمیل  این شیوه را كند كرد، ولی امروزه در طرح های معماری ، بازگشتی به سمت
استفاده از  روشنایی طبیعی مشاهده می گردد. در ساختمان ها به راحتی می توان از
روشنایی روز در  بخش های پیرامونی ساختمان كه در مجاورت فضای بیرون قرار دارند،
استفاده كرد. در  نواحی مركزی ساختمان، استفاده از روشنایی روز ، مستلزم طراحی دقیق
تر و پیچیده تر  معماری ساختمان است، با این وجود امروزه تجارب بسیاری در طراحی و
اجرای این گونه  ساختمان ها به منظور بهره مندی از روشنایی روز در فضاهای داخلی و
مركزی آنها كسب  شده است. بدیهی است در ساختمان های یك طبقه با سهولت بیشتری می
توان از روشنایی روز  استفاده كرد. به همین ترتیب استفاده از روشنایی طبیعی در
بسیاری از محیطهای صنعتی  نیز عملی است. از سوی دیگر می توان عملكرد چراغها را توسط
سلول های نوری (فتوسل) كه  در خارج از ساختمان نصب می شود كنترل كرد. به این ترتیب
ملاحظه می شود كه با صرف  هزینه ای بسیار ناچیز می توان صرفه جویی قابل ملاحظه ای
را تنها با خاموش كردن لامپ  های اضافی انجام داد. این عمل علاوه بركاهش هزینه
انرژی ، باعث افزایش طول عمر لامپ  نیز می گردد كه از این طریق نیز صرفه جویی مالی
قابل ملاحظه ای حاصل می  شود.بالاست
ها

بالاست
های مغناطیسی ، انرژی را مشابه مكانیزم اتلاف انرژی در ترانسفورماتورها تلف می
كنند. وقتی كه لامپ خاموش می شود، بالاست انرژی مصرف نمی كند، ولی غالباً اتفاق می
افتد كه در برنامه كاهش لامپها به منظور صرفه جویی انرژی ، برخی لامپ ها از مدار
خارج شده و بقیه در مدار باقی می مانند. از سوی دیگر بالاست لامپ های سوخته و یا
نیم سوز نیز معمولاً در مدار باقی می ماند. در این وضعیت، وقتی مدار تغذیه می شود،
اگرچه لامپ ها خارج شده اند، ولی بالاست ها همچنان انرژی را تلف می كنند. با جدا
كردن بالاست ها می توان تلفـات انرژی ناشی از در مدار بودن آنها را كاهش داد. در
این راستـا، استفاده از بالاست های الكترونیكی به جای بالاست های مغناطیسی، كاهش
قابل ملاحظه ای مصرف انرژی را بدنبال خواهد داشت. در جدول (3) مقایسه ای بین میزان
مصرف انرژی انواع لامپ های فلورسنت با بالاست های متفاوت انجام شده است. در این
جدول مصرف انرژی لامپ فلورسنت استاندارد با بالاست استاندارد به عنوان مبنا
(100) در نظر گرفته شده و مصرف انرژی حالت های دیگر بر حسب درصدی از حالت
مبنا ارائه گردیده است.

جدول
(3) مقایسه میزان مصرف انرژی لامپ های فلورسنت با بالاست های
متفاوت
مصرف
انرژی نسبت به حالت مبنا

بالاست

لامپ

(حالت
مبنا) 100%

مغناطیسی
استاندارد

استاندارد

87%

مغناطیسی
راندمان بالا

استاندارد

75%

الكترونیكی

استاندارد

90%

مغناطیسی
استاندارد

راندمان
بالا

80%

مغناطیسی
راندمان بالا

راندمان
بالا

68%

الكترونیكی

راندمان
بالا

56%

الكترونیكی
یكپارچه

T8جدول(4):
ویژگی های عملكردی لامپ های مختلفنوع

خواص

محدوده
توان مصرفی(
W
)

ویژگی
های عملكردی استاندارد

كاربرد

بهره
نوری

رنگ
دهی

طول
عمر (
hr
)

رشته
ای

پایداری
رنگ نور، امكان قطع و وصل سریع

از
چند وات تا چند كیلووات

W100

مكانهای
اداری و ...

15

100

1000

هالوژنی

ابعاد
كوچك، راندمان و طول عمر بالا

از
10 وات تا چند كیلووات

W500 (مصارف
عمومی)

چراغهای
خیابانی، خودروها و ...

21

100

2000

فلورسنت

راندمان
و طول عمر بالا

W220~40

W40 (سفید)

مكانهای
اداری و ...

69

96

10000

جیوه
ای

راندمان،
طول عمر و شار نوری بالا

KW 2~ W400

W400


چراغهای
خیابانی

51

23

12000

فلورسنت

جیوه
ای

راندمان،
طول عمر و شار نوری بالا

KW 1~ W400

W400

جاده
ها، خیابانهاو ...

60

44

12000

جیوه
ای بدون چوك

--

KW 500~ 250 و
160

W500

انبارها
و ...

27

42

6000

متال
هلاید

راندمان
و طول عمر بالا

KW 1~ W250

W400

كارخانجات،
خیابانها و ...

80

65

9000

متال
هلاید با

رنگ
دهی بالا

رنگ
دهی بالا

W400~250

W400

لابی
ها و ...

50

92

6000

سدیم
كم فشار

راندمان
بسیار بالا

W180~35

W180

تونل
ها، بزرگراه ها و ...

175

44

9000

سدیم
پر فشار

راندمان
بسیار بالا

W1000~150

W360

كارخانجات،
جاده ها، فضاهای باز و ...

120

29

12000

فلورسنت


راندمان  بالا

راندمان
بسیار بالا

W52 و W32

100

88

12000

مكانهای
اداری و
...استفاده
از لامپها، رفلكتورها و حبابهای با راندمان
بالاتر

ویژگی
های عملكردی لامپ های مختلف در جدول(4) ارائه شده است. در جدول(5) نیز نحوه انتخاب
لامپها برای كاربردهای مختلف نشان داده شده است. با استفاده از جداول مذكور، مناسب
ترین لامپ از دیدگاه بهره نوری برای هر كاربرد خاص انتخاب می گردد كه این امر
نهایتاً به صرفه جویی انرژی در سیستم روشنایی منجر میشود، بدون آنكه كیفیت روشنایی
و یا شدت روشنایی مورد نیاز تنزل یابد. همچنین انتخاب انعكاس دهنده های نوری(
Reflector ) و حباب های با راندمان بالاتر
سبب  كاهش مصرف انرژی در سیستم روشنایی می گردد.تمیز
كردن چراغها، لامپ ها و سطوح دیوارها

تمیز
كردن سطح چراغها، لامپ ها و سطوح دیوارها سبب افزایش شدت روشنایی گردیده و افزایش
ضریب نگهداری را بدنبال دارد. حتی در محیط های خیلی تمیز هم پس از سه سال استفاده
از چراغ ها، به دلیل كثیفی سطح لامپ ها و انعكاس دهنده ها، تا 15 درصد از روشنایی
خروجی كاسته می شود. این امر در محیط های كارگاهی تاثیر شدیدتری در كاهش روشنایی
خروجی خواهد داشت. به این منظور حباب لامپ ها و سطوح انعكاس دهنده نور، هر چند ماه
یك بار باید كاملاً تمیز گردند. فاصله زمانی تمیز كردن لامپها بستگی به شرایط
محیطی  محل قرار گرفتن لامپ ها دارد.توجه
به رنگ محیط اطراف و باز تابش آن

از
آنجایی كه رنگهای تیره جاذب نور هستند، سطح روشنایی واقعی یك اتاق تحت تاثیر رنگ و
خصوصیات بازتابش سطح دیوارها، سقف و كف قرار می گیرد. در كارگاه های صنعتی اغلب با
تمیز كردن دیوارها یا رنگ كردن آنها با رنگهای روشن تر میتوان شدت روشنایی را
بهبود  بخشید. در واقع استفاده از رنگ های روشن سبب افزایش ضریب بهره روشنایی می
گردد كه  نتیجه آن افزایش شدت روشنایی میباشد.
2-2F

جدول
(5) : نحوه انتخاب لامپ ها برای كاربردهای مختلفlamp-pic.jpgصفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات