برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

انتخاب یک آسانسور

آنالیز طراحی :
+ورودی
1-نوع ساختمان (مسكونی، تجاری،‌بیمارستانی، مدرسه و غیره)
2- تعداد كل طبقات
3- تعداد طبقات جمعیت دار
4- اگر واحد غبر مسكونی است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهای هر طبقه و در غیر اینصورت مساحت مفید هر طبقه
5- جمعیت هر طبقه
6-كل تراول (‌طول مسیر حركت آسانسور)
7- ارتفاع طبقات
8- در صورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان، معلولین و...)
+پردازش
1-تعیین جمعیت كل
2- تعیین جمعیت در زمان ترافیك
3- زمان انتظار برای دریافت سرویس (Interval)
4-زمان یك سفر كامل Round Trip Time
پارامترهای مهم مؤثر در محاسبه زمان یك سفر كامل:
- زمانهای پیاده و سوار شدن
- زمانهای پرش
+خروجی
تعداد آسانسور
سرعت آسانسور
ظرفیت آسانسور
نوع كنترل:
- گروهی و تعداد آن
- مجزا طراحی آسانسور

پس از آنالیز ترافیك و بررسی محدودیتهای ابعادی كه بر اساس فرم صفحه بعد اطلاعات اولیه آن از طریق بازدید از محل و یا نقشه های ابعادی و مشاوره با كارفرما صورت می گیرد. امر طراحی آسانسور صورت می گیرد.
فاز اول_بررسی و تعیین ابعاد و اندازه ها
فاز دوم _ بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات
فاز سوم _تهیه ی نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی
استاندارد مورد نظر در طراحی: EN81


فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها

پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد، سرعت و ظرفیت كه با بررسی محاسبات ترافیكی و محدودیتهای ابعادی صورت پذیرفت، بر اساس جداول ابعاد و اندازه های مطابق مقررات EN81 و توصیه های ISO كه در صفحات بعد آمده است. سعی می شود مناسبترین ابعاد و اندازه ها انتخاب گردد.
شایان ذكر است ابعاد و اندازه های ارائه شده صرفا" برای آسانسورهای معمولی و استاندارد می باشد. در شرایط خاص و آسانسورهای گرد، آسانسورهای پاناروما(شیشه ای) و یا آسانسورهای صنعتی، ابعاد و اندازه ها بر اساس شرایط موجود تعیین می گردد اما همواره سعی می شود مقررات EN81 برای میزان فضای هر مسافر (مساحتها) رعایت گردد.

خروجی های فاز اول طراحی عبارتند از:
تعیین ابعاد چاهك (عرض - عمق - ته چاه Pit - اورهد - طول مسیر)
تعیین ابعاد موتورخانه و محل آن (طول - عرض - ارتفاع - بالا یا پایین)
تعیین ابعاد كابین (یك طرف درب - دو طرف درب)
تعیین نوع دربها و سمت بازشو (چدنی - سربی - در ابعاد مختلف)
نوع وزنه تعادل و ابعاد آن (چدنی - سربی - در ابعاد مختلف)
موقعیت وزنه تعادل (پشت كابین - بغل كابین)


فاز دوم طراحی: تعیین مشخصات فنی قطعات
پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها، فاز دوم طراحی كه در واقع مشخص نمودن دقیق پارامتر های فنی قطعات می باشد شروع می شود. ابعاد و اندازه های طراحی شده برای چاهك، كابین و درب ها پارامتر های بسیار مهمی هستند كه در انتخاب مشخصات فنی قطعات مؤثر می باشد. لذا عوامل اصلی مهم، در انتخاب قطعات و مشخصات فنی آنها عبارتند از:
عوامل موثر در انتخاب تجهیزات
1- نوع استادارد EN81
2-سرعت آسانسور
3- ظرفیت آسانسور
4- طول مسیر حركت (تراول آسانسور)
5- ابعاد و اندازه ها (چاهك، موتورخانه، كابین، درب)
6- نوع كاربری آسانسور
7- محیط كاربری آسانسور
8- اتخاب نوع و كیفیت حركت آسانسور


فاز سوم طراحی: تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی
پس از طراحی ابعادی و تعیین مشخصات فنی قطعات و تجهیزات، نقشه های اجرایی جهت آماده سازی چاه و همچنین نحوه قرارگیری و نصب تجهیزات و نقشه های مدار های كنترل تهیه می گردد.
در این مرحله از طراحی پارامتر های زیر مشخص می شود.
1- نحوه اسكلت فلزی و آهن كشی جهت چاهك های آجری (محل نصب براكت های ریل)
2- نحوه پلیت گذاری برای چاهك های بتنی )محل نصب براكت های ریل)
3-نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسور برای عملیات نصب
4- مشخص نمودن محل سوراخهای سكوی موتورخانه
5- نحوه بتن ریزی كف چاهك و محل قرار گرفتن بافرها
6- نحوه آماده سازی محل های نصب درها
7- محاسبه نیرو های وارده به سازه اصلی چاه
8- مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف - هواكش موتورخانه و چاهك - درب ورودی - محل تابلوی 3 فاز)
9-تهیه نقشه های كنترل فرمان و نحوه سیم كشی چاهك و موتورخانه
10- ارائه دستورالهمل های كابل كشی و آماده سازی تابلو 3 فاز جهت كارفرما
11- انجام بازرسی های فنی نهایی و تحویل تجهیزات به كارفرماآسانسور بدون موتور خانه

طراحی آسانسورهای خانگی برای مسیرهای حركت كوتاه و ظرفیت های كم همراه با موتورهای كم مصرف می تواند مخارج برق مصرفی شما را به حد اقل ملاحظه ای كاهش دهد.

تركیب آسانسور بدون موتور خانه علاوه بر اینكه هزینه ساخت و ساز را برای شما كاهش میدهد امكان استفاده از بهینه از فضای معماری را برای شما فراهم می كند.تعریف ساده ی آسانسور و انواع آن


وسیله ای جهت حمل و نقل افراد و یا کالا، که به صورت عمودی در یک ساختمان حرکت می کند را آسانسور می گویند.
آسانسور ها را می توان از نظر کاربری در چند گروه تقسیم نمود که عبارتست از :

1- آسانسور های مسافربر
2- آسانسور های باربر
3- آسانسور های ترکیبی باربر مسافربر
4- آسانسور های بیمار بر( برانکارد بر)
5- آسانسور های ماشین بر
6- آسانسور های غذا بر
7- آسانسور های نامه بر

و از نظر نیروی حرکتی آن به مدل های:
1- کششی و یا سیم بکسلی
2- هیدرولیک
3- چرخ دنده ای
تقسیم نمود. وبا توجه به نیاز ساختمان و مجتمع از آن استفاده می گردد.

آنچه که در یک ساختمان در مورد محل نصب آسانسور میباید بدانیم:
مهندسین محترم طراح ساختمان، با مد نظر گرفتن نوع مصرف و همچنین ترافیک ساختمان، انواع آسانسور و تعداد آن را محاسبه می نمایند.

در آسانسور های متداول امروزی که سرعت آسانسور در حدود یک متر بر ثانیه می باشد. نکات و مواردی را در اجرای ساختمان می بایست پیش بینی کرد که به اجرای صحیح و اصولی آسانسور کمک خواهد نمود .
بدیهی است که عملیات ساختمانی و ایمنی کارکرد آسانسور نیز به شکل مطلوب تری انجام خواهد پذیرفت.

الف : چاله آسانسور

در پائین ترین ایستگاه که معمولا، محل نصب اولین درب آسانسور می باشد. نیاز است که از کف تمام شده این طبقه فضایی به اندازه 160 سانتی متر در عمق آسانسور، ایجاد گردد.
این فضا جهت نصب قطعات آسانسور شامل بافرها (ضربه گیرها ) ، لوازم گاورنر سقوط ، محل عبور یوک و سینی کابین و استقرار سکوی ضربه گیر خواهد بود .

در این محل فضای خالی ای وجود خواهد داشت که تقریبا مربعی به ابعاد 60*50*100سانتی متر مربع را می سازد که به این فضا اصطلاحا < فضای جان پناه >
می گویند.

هنگامی که سرویس کار آسانسور جهت سرویسهای دوره ای نگهداری و یا تعمیرات به چاله آسانسور مراجعه می نماید اگر به طور اتفاقی آسانسور حرکت نماید، سرویسکار می تواند از فضای جان پناه جهت نجات جان خود استفاده نماید.
در گذشته ارتفاع این قسمت از چاهک را کمتر از 160 سانتی متر در نظر می گرفتند که موجب نارساییهایی در کار آسانسور و یا حوادث نا خوشایند برای سرویسکار می گردید .
و در مورد ساختمانهای ی قدیمی که فضای لازم را ندارند جهت پیشگیری بهتر است قبل از ورود سرویسکار به چاله آسانسور از یک سکوی پر تابل فلزی استفاده گردد.

ب:اورهد چاهک آسانسور:

در طبقه آخر که محل استقرار آخرین درب آسانسور میباشد فاصله اورهد(طاق بالای چاله آسانسور) تا کف طبقه آخر حداقل به فاصله ای به ارتفاع370 سانتیمتر دارد.
یعنیبه صورت ساده تر از کف طبقه آخر تا طاقی که بتون ریزی میشود و موتور آسانسور بر روی آن قرار می گیرد به ارتفاع370 سانتیمتر نیاز دارد.البته سازندگان آسانسور یا ساختمان سازهای محترم به طور متوسط این ارتفاع را بین اعداد 380 تا 400 سانتیمتر در نظر می گیرند.
این ارتفاع نیز فضای جان پناهی برای سرویس کار آسانسور که بر روی کابین کار می کند ایجاد مینماید.
و همچنین خود کابین نیز دارای لوازم و قطعاتی است که از اتاقک کابین بلندتر بوده و نیاز به این فضا دارد.

پیش نیاز ها و عملیات نصب آسانسور
پیش نیاز های نصب آسانسور شامل تعیین ظرفیت آسانسور ،تعیین ابعاد کابین،تعیین ابعاد چاهک ، آماده سازی چاهک ،تامین برق تک فاز جهت جوشکاری در مرحله درب و ریل ،تامین برق سه فاز برای مرحله راه اندازی ، مشخصات تابلو برق سه فاز ، نصب تابلو برق در موتورخانه و کابل برق مورد نیاز آسانسور و کابل کشی و انتقال برق از کنتور به اطاقک موتورخانه همچنین عملیات نصب آسانسور شامل شاقول اندازی جهت آهن کشی و بر آورد آهن آلات مورد نیاز چاهک ، اجرای آهن کشی داخل چاهک آسانسور ، شاقول اندازی جهت نصب ریل های کابین و ریلهای وزنه ، حمل لوازم درب و ریل آسانسور ، نصب ریلهای کابین و ریلهای وزنه ، نصب درب طبقات و عملیات نظارت و کنترل درب و ریل

قطعات آسانسور

1_الكتروموتور گیربكس (Electro Motor Gearbox)
الكتروموتور گیربكس های مورد استفاده شركت ایساتیس از بهترین سازندگان الكترو موتور گیربكس مخصوص آسانسور انتخاب شده اند كه ضمن رعایت استاندارد بین المللی مخصوص شرایط آب و هوای ایران از نظر درجه حرارت محیط و رطوبت و ... می باشد.
در ضمن این الكتروموتورها دارای یك ترمز الكترومكانیكی (اصطكاكی) بوده كه بدون هیچ تاخیری پس از قطع منبع تغزیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان، بطور خودكار سیستم محركه را متوقف می نماید.
ضمنا، سهولت در تعمیر و نگهداری، تامین قطعات یدكی و كاركرد دراز مدت از ویژگی بارز الكتروموتور گیربكس های مورد استفاده شركت ایمن وزنه می باشد. الكتروموتور گیربكس های این شركت عموما" ساخت كشورهای اروپای غربی می باشند و عبارتند از:
1- ALBERTO SASSI ایتالیا
2- NOUVA M.GT ایتالیا
3- SICOR - ELECOMP ایتالیا
4- MONTANARI ایتالیا
5- SHINDLER آلمان
6- ORONA اسپانیا
7- GEARLESS ایتالیا


2_کابین:
كابین های آسانسور شركت ایساتیس همگام با استاندارد نوین بین المللی با رعایت كلیه اصول ایمنی، متناسب با مشخصات فنی و كاربرد آن بر طبق درخواست سفارش دهنده ساخته می شود. دیواره، كف، سقف، قاب و كفشكهای كابین از موادی ساخته
می شوند كه مقاومت بالایی در برابر نیروهای وارده در هنگام كاركرد عادی ، عملكرد ترمز ایمنی (پاراشوت) و برخورد احتمالی روی ضربه گیرها را دارا باشد.
جداره كابین از ورق گالوانیزه با حداقل ضخامت 5/1 میلیمتر ساخته می شود و دیواره داخلی آن بنا به سلیقه سفارش دهنده و كاربرد آسانسور با فرمیكای ضدخش، چوب یا ورق روغنی و انواع استیل ( آینه ای خش دار ، طرح دار ، برجسته و...( روكش شده
و به منظور استحكام و زیبایی آنها قسمتهای خاصی از كابین همواره با فولاد مخصوص تزیین می شود.
علاوه بر این كابینهای پاناروما (شیشه ای)، باری و ماشین بر با استحكام بالا و زیبایی فوق العاده بنا به درخواست خریدار قابل ارایه می باشد.
كلیه كابین ها بدون درب با نصب قرنیز متحرك (قطع كن ایمنی) در ورودی آن محافظت می شوند و هواكش، دستگیره، دكمه الكترومكانیكی، زنگ اخبار، دكمه توقف اضطراری، نشان دهنده طبقات (نمراتور)، چراغ مشخص كننده اظافه بار و روشنایی فلورسنت از جمله تجهیزات استاندارد كابین ها بوده و در صورت درخواست سفارش دهنده آینه، تلفن و سایر تجهیزات خاص، در نظر گرفته می شود.
3_گاورنر (كنترل كننده های مكانیكی سرعت) و پاراشوت (ترمز اظطراری) Safety Gear & Gover nor
این دو وسیله از مهمترین قسمتهای آسانسور هستند كه به ایمنی آسانسور مربوط می باشند.
گاورنرها در هنگام تولید كنترل كیفیت گردیده و سپس طبق سفارش خریدار در سرعنهای مورد نظر و بر اساس استاندارد مربوطه توسط دستگاه های الكترونیكی تنظیم و پلمپ می شوند.
از ویژگیهای مهم این وسیله آن است كه در هنگام حركت حركت كابین به سمت بالا یا پایین قابلیت انجام كار دارد و هنگامیكه سرعت حركت كابین به هر عللی از سرعت نامی آسانسور بیشتر شود سیم بكسل گاورنر به پاراشوت كه بر روی یوك كابین نصب می باشد فرمان مكانیكی داده و برابر عمل ترمز، كابین سریعا" متوقف می شود.
پاراشوتهای مورد استفاده در دارای عملكرد بسیار خوبی بوده و معمولا" دو نوع می باشند:
الف- پاراشوتهای تدریجی
ب- پاراشوتهای لحظه ای
برای آسانسورهای با سرعت حداكثر 6/0 متر بر ثانیه از انواع لحظه ای و برای سرعتهای بیشتر از 6/0 متر بر ثانیه حتما" از نوع تدریجی استفاده خواهد شد.
4_شستی
شستی های مورد استفاده در كابین و طبقات علاوه بر زیبایی در فریم و رنگهای متنوع و اشكال مختلف نمایش جهت و مطابق با هر سلیقه ای قابل ارائه می باشد، و به طور مثال بدنه شستی ها می تواند از استنلس استیل، برنز و آلومینیم (با پوششهای آنادایز رنگی، پودر استاتیك و رنگ كوره ای) و نیز نشان دهنده های جهت می تواند از نوع ثابت (LED) و یا از نوع متحرك Dot Matrix باشد.ولتاژ مورد نیاز این شستی ها 24 ولت بوده و كاملا" اصول ایمنی در ساخت آنها رعایت شده است.
5_سیم بكسل ( Rope )
سیم بكسلهای مورد استفاده این شركت ساخت كارخانجات معتبر دنیا بوده و از بهترین نوع انتخاب می شوند، این طنابهای فولادی مخصوص آسانسورهای كششی بوده كه یك رشته كنف نیز در مركز خود دارند و مطابق با استاندارد DIN3062 تولید می شوند.
ضریب اطمینان بكار گرفته شده در طراحی سیم بكسلها بستگی به سرعت حركت دارد و معمولا" از 8 (برای سرعتهای پایین) تا 12 (برای سرعتهای بالا) متغیر است.
مرغوبترین سیم بكسلها عبارتند از:
1- فایفر آلمان
2- گوستاولف
3- براگ
6_ریل
ریل وسیله ای است از جنس صلب و عمودی كه نقش هدایت كننده كابین و وزنه تعادل را در نصب آسانسور دارا می باشد. كه متعلقات و اتصالات آن می بایست تحمل نیروهای ناشی از عملكرد ترمز ایمنی (پاراشوت) و همچنین انحنا و پیچشهای ناشی از بار نامتعادل داخل كابین را دارا باشد.
7_درب آسانسور
دربهای آسانسور شركت ایساتیس متناسب با نوع و كاربرد آسانسورها مطابق با استاندارد های جهانی طراحی و مهندسی (ISO EN-81)ساخته می شوند كه در نهایت علاوه بر زیبایی و استحكام، كلیه ویژگیهای فنی و ایمنی را دارا می باشند. به طور مثال دربها دارای سوئیچ الكتریكی می باشند كه هنگام باز بودن یا باز شدن از روشن شدن موتور و حركت كابین جلوگیری به عمل می آورد.
كلیه دربها با قاب به صورت دو جداره از ورقهای فولادی5/1 ، 2 ، 3 میلیمتری و در انواع لولائی یك لنگه و دو لنگه با زاویه بازشو 105 درجه و اتوماتیك تلسكوپی كشوئی و سانترال (مركزی) به عرضهای مختلف و مطابق استاندارد ساخته می شود.
معمولا" كلیه دربها با رنگ تزئین می گردند، لیكن بر طبق درخواست دربهای اتوماتیك را می توان با روكش استنلس استیل و یا آلیاژی از برنزویا شیشه ای متناسب با معماری بنا نیز تزئین كرد.
همچنین در صورت تقاضا، شركت ایساتیس توانایی طراحی و ساخت انواع درب در اندازه های مورد نظر جهت مصارف و كاربردهای خاص و یا مناسب با وضعیت ساختمان را دارا می باشد.
8_تابلو فرمان
تابلوی كنترلر میكروپروسسوری مورد استفاده شركت ایساتیس تایید شده از طرف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی می باشد كه مختصری از ویژگیهای تابلوی كنترلر به شرح زیر ذكر میگردد:
كنترل اسانسور با مانورهای كلكتیو سلكتیو (تا 1 طبقه) كلكتیودان و فول كلكتیو ( تا 24 طبقه)
•قابل استفاده با دربهای لولائی ساده، نیمه اتوماتیك و تمام اتوماتیك
•قابلیت عملكرد با یك مكانیزم ساده سلكتور یا مگنت
•نمایش وضعیت سنسورها و سیگنالهای مهم آسانسور توسط LED (اروپای غربی)
•قابلیت طراحی برای سیستمهای یك سرعته، دو سرعته ( ACVV، VVVF )
•تنظیم پارامترهای اساسی توسط دیپ سوئیچهای برد اصلی از قبیل طبقه - پارك - زمان استارت مجدد - انتخاب مانور ...
•امكان رویزیون (كنترل آسانسور از موتورخانه و داخل كابین)
•امكان كار در حد Lifter (قابلیت قطع شاسی های بیرون از داخل كابین)
•برنامه ریزی شده جهت سنسورهای Over Load - Full Load و آتش نشانی
•دو برابر شدن ضریب ایمنی به علت وجود مراقبت های نرم افزاری علاوه بر روش كناكتهای سری شد

تابلو كنترل دیجیترول (مجهز به درایو3vf مدل ) VACON :
•استارت و ایست ملایم آسانسور
•دقت ایست بالا
•بهبود راندمان مصرف انرژی به میزان تقریبی 35%
•كاهش تلفات حرارتی موتور
•امكان حذف فلایول فلزی و فن موتورهای دو سرعته
•اصلاح ضریب توان
•كاهش جریان اولیه راه اندازی موتور بهنگام استارت
•افزایش ضریب حفاظت موتورتابلو كنترل دینامیك (مجهز به درایو3VF مدل)RST
• طراحی شده برای كاربرد در سیستم كنترل آسانسور
• دقت ایست بسیار بالا و تغییرات سرعت بسیار ملایم
• دارای امكانات خاص برای سرعت های بالا تر از یك متر بر ثانیه
• مناسب برای موتور های سنكرون ؤ آسنكرون و Gearless
• امكان برنامه ریزی بهینه برای توقف بدون خزش

تابلو كنترل دیجیترول ( دوسرعته ) :• تا 8 كلكتیودان و 6 طبقه كلكتیو سلكتیو
• قابلیت گسترش تا 16 طبقه با استفاده از كار كداك
• سهولت انطباق با انواع سیستم های درب
• قابلیت انطباق با انواع سیستم های درب
• مناسب آسانسورهای مسافربر ، باربر و خودرو بر

كارهای اجرائی كارفرما هنگام اجرای آسانسور در ساختمان


- ضد زنگ آهن كشی
- دیوار كشی دورتادور چاهك آسانسور بعد از نصب ریل و درب
- سفید كاری دیوارهای داخلی چاهك و مسدود كردن كلیه منافذ
- سفید كاری آستانه درب
- نصب قلاب زیر طاق اتاق آسانسور با تحمل بار ۱۵۰۰ کیلو گرم
- نصب كابل و جعبه سه فاز در اتاق آسانسور
- اجرا چراغ تونلی
- روشنائی موتور خانه
- اجرا هواكش 40در40 داخل اتاق آسانسور
- اجرا چاه ارت
- بنائی ته چاهك و اجرا سكوی ته چاه ‍
- اجرا بتون بعد از تهیه موتور آسانسور
- رنگ آمیزی درب های طبقات
- اجرا دریچه چاهك آسانسور در موتور خانه
* مسئولیت تحمل نیروهای وارده بر دیوارههای آسانسور وبتون بالا واستقامت کف چاهک بر عهده مهندس ناظر ساختمان می باشد.

دستورالعمل حركت كابین در زمان قطع برق :

1-ابتدا كلید اصلی برق را قطع كنید.

2-دسته ترمز روی گیربكس را به سمت راست یا چپ گردانده تا ترمز آزاد شود. (مراقب باشید در این حال فولی گیربكس آزاد می شودوكابین با سرعت زیاد حركت می كند برای كنترل سرعت كافیست دسته ترمز به حالت اول برگردانده شود.)

3- بادست فولی اصلی را پس از آزاد شدن ترمز گردانده تا كابین به راستای یك طبقه برسد. دراین حالت افراد می توانند ازداخل كابین خارج شوند.

- راستای طبقه با رنگ روی سیم بكسل علامت گذاری شده است .

4-كلید اصلی برق مجددا وصل شود تادر صورت وصل برق شبكه آسانسور بتواند كار كند.


 

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

 

ایمن حفاظ خراسان جنوبی

 

مرحله 1) آماده سازی کف چاله آسانسور :

 

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 190 cm باشد.

ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10 cm بتون مگر و 30 cm آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150  آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150cm  شود.

ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.


نکته مهم
: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.

جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را

 1. نمک 33%
 2. زغال 33%
 3. پتاسیم 33%
 4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
 5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)

طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

 مرحله 2) تهیه نقشه :

 چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است

 1. پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور
 2. مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه
 3. پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود

مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:

 همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.

 1. بتون مگر 10 سانتیمتر
 2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر

مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:

 آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهش آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:

 1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
 2. تهیه لیست آهم آلات مورد نیاز
 3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
 4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
 5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد)

الف: سه طرف چاهک (سمت راست -  روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

 1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود
 2. رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن
 3. آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ

توضیح:

اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود.

جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود.

در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.


مرحله 6)ایجاد موتورخانه:

اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:

 1. ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 متر باشد.
 2. اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80cm داشته باشد.
 3. اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
 4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن 250 CFM )
 5. نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 2000 kg وزن
 6. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد)
 7. نصب کپسول آتش نشانی
 8. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
 9. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
 10. 10چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door)به ابعاد حداقل 80×100 cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر ) تعبیه گردد.
 11. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد 600×500cm  برای هر آسانسور تعبیه گردد.

مرحله 7) دورچینی درب طبقات:

 بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:

 1. اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی
 2. پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد

مرحله 8)  اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:

همانطوریکه در بند 8و9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

 1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
 2. نصب سیم ارت (Earth)
 3. چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.

در فاصله های استاندارد از كابل  5x16 mm برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و از كابل  5x10 mm  جهت آسانسورهای 4و6 نفره استفاده می گردد.


تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.

 1. سه عدد فیوز 25 A برای آسانسورهای 4و6 نفره
 2. سه عدد فیوز 50 A برای آسانسورهای 8و13 نفره و باری
 3. كلید گردان 63 A
 4. سه عدد چراغ زیگنال
 5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
 6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مرحله 9)بتون ریزی سقف چاهك:

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.

 ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:

1. آسانسور 4 نفره          حدود       3000 كیلوگرم

2. آسانسور 6 نفره         حدود       3200 كیلوگرم

3. آسانسور 8 نفره         حدود       3850 كیلوگرم

4. آسانسور 15 نفره       حدود       6200 كیلوگرم

نكته مهم:   رعایت موارد ایمنی:

در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود.

اصول عملكرد:
یك آسانسوربرقی با نیروی محركه كششی دارای اتاقكی است كه ازكابلهای فولادی آویزان است و این كابلها برروی قرقره محرك شیاردار حركت می كنند. كابلهای فولادی از یك طرف به بالای اتاقك و از طرف دیگر به قاب وزنه تعادل متصل می شوند. وزنه تعادل از میزان بار روی موتور الكتریكی به اندازه اختلاف وزن موجود میان اتاقك همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطكاك كم می كند. این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل)) می‌نامند.
وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقك به علاوه بار آن و اصطكاك وزن دارد. اصطكاك معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.

شكلهای كابل كشی:
1-كشش تك رشته ای:
این شكل از كابل كشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بكسی به كارمی رود،اما از آن می‌توا ن برای ماشینهای بدون گیربكس با سرعتهای پایین تر 75/1 تا 5/2 متر بر ثانیه نیز استفاده كرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس كابل فولادی باقرقره محرك به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است.
قرقرهمحرك به ندرت از چنان قطری برخوردار است كه در فاصله میانی مركز اتاقك و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پیدا می كند
.
2-كشش دو رشته ای:
چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش كابل فولادی را در نتیجه كاهش سطح اصطكاك كابل با قرقره محرك افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشته ای استفاده كرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده می شود.
3-كابل كشی 2به 1 :
از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربكسی در سرعتهای پایین تر اتاقك یعنی در حدود 75/1 تا 3 متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعت اتاقك و وزنهتعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرك است و این بار روی قرقره را به نصف كاهش می دهد وامكان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازد كه نسبت به موتورهای كم سرعت ارزانتراند.
4-كابل كشی 3به1:
از این نوع كابل كشی برای آسانسورهای سنگین كالا در مواردی استفاده می شود كه باید توان موتور و فشار روی یاتاقانها را كم كرد.
5-كابلهای توازن:
در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار كابل فولادی كه در حین حركت اتاقك از آن به وزنه تعادل(و بر عكس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است و با رسیدن اتاقك به بالا، بار كابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برای توازن و كاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقك و وزنه تعادل، كابلهای توازن متصل می گردد. برای جای دادن كابلهای توازن به یك گودال عمیق تر نیاز است.
اتاق ماشین آلات در سطح پایین:
در صورتی كه اتاق ماشین آلات در یك طبقه میانی یا در كف چاه آسانسور واقع شود به كابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت كابل از دور قرقره های بیشتری عبور می كند كه این خود به مقاومت اصطكاكی بالاتر و ضرورت كار نگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همكف قرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای كابل پیچی و تجهیزات كنترل خلاص می شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسئله نفوذ دال بام و هوابندی را نیز منتفی می سازد.
محرك استونه ای:
در این شكل كابل در جهت حركت عقربه های ساعت و كابل دیگر در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت به دور یك استوانه می پیچد، بنابر این زمانی كه كابل به دور استوانه می پیچد ، كابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرك استوانه ای آن است كه با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود و بنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداكثر ۳۰ محدود می گردد.
كابلهای سیمی :
این نوع ازكابلهای مورد استفاده، كابلهای سیم فولادی با مقاومت كششی بالا هستند و تعداد كابلهای هر آسانسور بین ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر كابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ۱۰ است.
موتورهای كابل پیچی:
درصورتی كه نیروی محركهانتقالی به قرقرهكششی از طریق یك چرخ دندهحلزونی باشد، موتور از «نوع گیربكسی» است. اما چنانچه نیروی محركه از طریق اتصال مستقیم از موتور به قرقرهكشش منتقل گردد، موتور از«نوع بدون گیر بكس» است. توان موتورهای بدون گیر بكس از۲۲تا ۸۳کیلو وات متفاوت است،اما موتورهای گیر بكسی كشش از توان۳ تا ۳۰ کیلو وات برخوردارند.
موتورهای گیر بكسی تك سرعته كشش:
این نوع موتور شامل یك چرخدندهحلزونی است و با برق مستقیم یا متناوب كار می كند.زمانی كه اتاقك به فاصله كمی از پا گرد طبقات میرسد،ترمز به صورت اتوماتیك عمل می كند تا اتاقك به شكل آرامی متوقف شود.
موتورهای گیر بكسی دو سرعته كشش:
در این حالت از یك موتور با دو سیستم سیم پیچ جداگانه یا از دو موتور جداگانه استفاده می شود .در زمان شروع، موتور با سیم پیچ پر سرعت به كارمی افتدو برای محدود كردن جریان، یك مقاومت بصورت سری به آنها متصل است.شتاب گیری آرام اتاقك با كاهش تدریجی میدان مقاومت صورت می گیرد.با نزدیك شدن به پا گرد طبقه،موتور یا سیم پیچ پر سرعت از كار می افتد و موتور با سیم پیچ كم سرعت متصل به چوك به كار می افتد.سرعت اتاقك تا رسیدن به فاصله كمی از پا گرد به صورت تدریجی كاهش می یابد و در این زمان جریان برق قطع می شود و ترمز به صورت اتوماتیك اتاقك را به آرامی متوقف می سازد.
موتورهای گیر بكسی ولتاژ متغیر كشش:
در سیستم ولتاژ متغیر مزایایی وجود دارد كه با دیگر سیستمها نمی‌توان به آن دست یافت.شتاب گیری مثبت ومنفی بسیار آرام، این سیستم را نسبت به سیستمهای یك یا دو سرعته برتر می سازد.تجهیزات این سیستم شامل موتوری با برق متناوب است كه برق مستقیم موتور محرك ماشین گیر بكسی را تأمین می‌كند.
موتورهای بدون گیر بكس ولتاژ متغیر كشش:
وجود این تجهیزات برای آسانسور های پرسرعتی با سرعت 75/1 متر بر ثانیه و بالاتر بسیار مهم است. این تجهیزات بیانگر بهترین روش جدید در برآورنده ساختن شرایط ترافیكی با كارآیی بالا است.
برای شتاب گیری آرام،در مدار میدان ژنراتور از رگولاتور تنظیم كننده ای استفاده می شودكه بازده خروجی ژنراتور را كنترل می كند.یك مقاومت متغیر در مدار میدان به تدریج میزان مقاومت را كاهش و ولتاز ژنراتور را افزایش می دهد تا اتاقك آسانسور باشتاب گیری آرام به سرعت كامل برسد. با ایجاد سرعت كامل، ولتاژ ژنراتور تا كاهش سرعت اتاقك ثابت باقی می ماند.برای كاهش سرعت و توقف اتاقك از یك مجموعه كلید القایی استفاده می شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقك عمل می كنند.
ترمزها:
برای انواع تجهیزات ماشینی آسانسور وجود یك ترمز برقی- مكانیكی با عملكرد ایمنی در زمان قطع برق ضرورت دارد.زمانی كه آسانسور در حال حركت است،كفشكهای ترمز به صورت برقی- مكانیكی از استوانه ترمز فاصله می گیرند،یعنی بر نیروی فنرهای لوله ای یا صفحه ای ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقك غلبه می شود. قطع جریان برق سبب به كار افتادن ترمز می شود و بنا براین در موقع رفتن برق ترمزها ایمنی ایجاد می‌كنند.
اتاق ماشین آلات:
در موارد ممكن،اتاق ماشین آلات را باید در بالای چاه آسانسور قرار داد،،این مكان بالاترین كارایی را ایجاد می كند .این اتاق را باید تهویه كرد و با عایق كردن پایه بتنی ماشین آلات از دیوارها و كف به كمك صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسئله انتقال صوت توجه نمود.
وجود یك تیر بالابر سقفی درست در بالای ماشین آلات برای نصب یا پیاده كردن تجهیزات ضروری است ودر داخل كف در بالای پا گرد نیز باید یك دریچه دسترسی ایجاد كرد تا از طریق آن بتوان تجهیزات را در صورت ضرورت جهت تعمیر یا تعویض پایین برد.برای این اتاق باید یك در قفل دار نصب كرد و وجود فضای كافی جهت كنترل كنندها، انتخاب كننده طبقات و دیگر تجهیزات ضروری است.
دراین اتاق وجود پریز و تجهیزات روشنایی خوب ضرورت داردو استفاده كافی از نور طبیعی روز توصیه میشود.دمای اتاق نباید از۱۰ درجه كمتر و از ۴۰ درجه بیشتر شود و برای این منظور وجود امكانات گر مایش و تهویه ضروری است
 
 
ابعاد چاه آسانسور بستگی به کاربری و ظرفیت اون داره.
ولی من برای ساختمون مسکونی با ظرفیت 4 نفر برات توضیح میدم.
ابعاد داخلی چاه باید 190 در 140 باشه.( ابعاد همه به سانتیمتر)
در بعد 190 وزنه تعادل هست.
قرار گرفتن ریلها هم اینطور هست که دوتا ریل باری کابین هست که یکی روی بعد 190 قرار میگیره .
دوتا ریل هم برای وزنه تعادل هست که فاصله اونها از هم حدود 70 سانتیمتر هست و در وسط بعد 140 قرار میگیرن.
دیدم نمیشه اینطوری توضیح بدم برات کشیدم.
در تمام اتومات گذاشتم و اندازش هفتاد هست ولی در هشتاد هم میشه کار کرد.
مستطیل قرمز محل قرار گیری موتور توی موتور خونس که در خرپشته و یک متر بالاتر از سقف خرپشته قرار میگیره.
دایره ها محل رد شدن کابل نگهداره کابین و وزنه تعادل هست.
برای تراول کابل هم باید یک سوراخ در سقف زد.
ریل ها هم کاملا مشخص هستند
اگه باز مشکلی بود بگو برات توضیح بدم.

اطلاعات تخصصی آسانسورها

آسانسور (قدیمی 1 سرعته)2 عدد کنتاکتور. (جدید 2 سرعته) 4 کنتاکتور ویا نوع جدید آن که دارای کنترل دور موتور میباشد از 2 یا 3 کنتاکتور  استفاده  میکند.در برخی از آسانسورهای قدیمی با درب اتوماتیک موتور درب نیز که به موتور سر درب معروف شده از ولتاژ 380 استفاده میکند.

 مدار 90 تا 220 ولت که وظیفه فعال کردن کنتاکتورها ، چراغ های داخل کابین،فن داخل کابین ، سیستم درب بازکن اتوماتیک(کمان درب بازکن)، ترمز آسانسور و...... را به عهده دارد.

 مدار 5 تا 30 ولت که مدار اصلی را تشکیل میدهد.این مدار شامل مدارهای شناسایی ،شستی های داخل کابین و شستی های طبقات ، مدارات اعلان طبقات ( صوتی و یا تصویری)و سیستم های ایمنی و.......میباشد.

 موتور آسانسور:

 موتور الکتریکی 3 فاز یک یا دو سرعته.قدرت از 3.5 کیلو وات به بالا و یا موتور های dc  که درحال حاضر زیاد کار آیی ندارند.معروف ترین موتورهای آسانسور مربوط به شرکت های ایتالیایی میباشد.

لازم به ذکر موتور آسانسور فقط وزن نفرات را حمل میکند.به این شکل که یک سیم بکسل را از یک طرف به تعدادی وزنه چدنی و از طرف دیگر به کابین میبندند.وزن کابین را با وزنه های چدنی برابر میگیرند و در طبقات میانی لول میکنند.

 ترمز آسانسور:

 سیستم ترمز که از یک سیم پیچ،هسته فلزی متحرک ،بازو و لنت ترمز (مخصوص ماشینهای سنگین) تشکیل شده است روی موتور نصب شده است . در آسانسور ترمز همیشه در گیر میباشد یعنی زمانی ترمز آزاد است که آسانسور در حال حرکت است.ولتاژ کار ترمز و نوع ولتاژ بسیار متغیر است و روی پلاک ترمز نوشته شده است.ولتاژ ac یا dc از 60 ولت تا 380 ولت که نوع 180 dc آن بسیار متداول میباشد.

 سیستم درب بازکن اتوماتیک:

 این سیستم به 2 شکل در آسانسور ها وجود دارد .1- درب های معمولی (لولایی) 2- درب های اتوماتیک(کشویی،تلسکوپی .....)در نوع اول یک دستگاه کوچک فلزی با سیم پیچ و هسته متحرک که روی کابین نصب میشود وظیفه باز کردن درب را بر عهده دارد.به این شکل که در حال حرکت ولتاژی به سیم پیچ آن اعمال میشود که بازوی متحرک کمان درب را جمع نگاه میدارد و مانع از برخورد آن با بازوهای قفل درب میشود.پس از رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر ولتاژ اعمال شده برداشته میشود که باعث خوردن بازو به دستگیره قفل درب شده درب باز می گردد.ولتاژ کار کمان معمولا 220 ولت ac میباشدکه با یک مدار ساده دیودی پس از تحریک ، نیم سیکل میشود تا از سوختن سیم پیچ در دراز مدت جلوگیری کند.

در آسانسور های با درب اتوماتیک وظیفه باز و بستن درب به عهده یک موتور الکتریکی میباشد.این موتور در سیستم های جدید 24 ولت dc میباشدولی در سیستم های قدیمی از موتورهای 3 فاز 110 یا 380 استفاده میشده.

 سیستم روزیون:

 این سیستم که مربوط به تعمیر کار یا سرویس کار میباشد کمک میکند که حین تعمیرات، شستی های داخل و بیرون از کار افتاده و فقط از روی کابین قابل کنترل باشد.در سیستم روزیون 2 شستی،وظیفه حرکت را بر عهده دارند یکی جهت بالا و دیگری پایین.در این سیستم آسانسور با سرعت کم حرکت میکند تا تعمیر کار امنیت بیشتری داشته باشد.در روی نمایشگر (r) یا (out of service) دیده میشود.

جهت تعمیرات داخل چاهک،سنسورها،تعویض سیم کشی،آچار کشی ریل وزنه . ریل کابین و .........کاربرد دارد.

نکته:در این سیستم کلیه ایمنی ها کار میکند.

 سیم بکسل:

 تعداد سیم بکسل ها بسته به نوع،قطر ،وزن کابین از  2یا 3 یا 4 یا 5 و یا بالاتر استفاده میشود.استفاده از تعداد بیشتر به علت ایجاد اصتکاک بیشتر بین سیم بکسل و فلکه موتور می باشد تا باعث سر خوردگی سیمها و در نتیجه خوردگی فلکه نشود.ضریب ایمنی به کار رفته در آسانسور 25 برابر بیشتر از نیاز آسانسور میباشد.جنس سیمها فولادی بامغزی کنفی میباشد.قطر آن معمولا 9،11و13 میلیمتر میباشد.

 تراول کابل:

 کابلی که از یک سو به تابلو فرمان و از طرف دیگر به زیر کابین متصل است و دایم با آسانسور به بالا و پایین رفته و وظیفه ارتباط بین کابین و مدار کنترل را دارد.کمتر شدن این کابل در طراحی باعث صرفه جویی در هزینه نصب میشود ولی به این نکته باید توجه کرد که کمتر شدن از 12 رشته باعث سبکی کابل و در نتیجه گره خوردن آن میشود.این کابل به تعداد 4-8-12-16-20و 24 رشته در بازار موجود است .درون آن رشته ای از نخ نایلونی بسیار محکم وجود دارد که باعث استقامت کابل و طول عمر آن میشود.معروف ترین مارک (دت وایلر )سوییس میباشد.نوع چینی آن بسیار نامرغوب و عمری معادل 3تا5 سال دارد که حدود یک پنجم عمر سوییسی آن می باشد.

 توضیحات کلی یک آسانسور:

 پس از روشن کردن آسانسور در نوع قدیمی (حدود 50 درصد آسانسور های موجود) آسانسور طبقه مورد نظر را از روی سنسورهایی که در چاهک و سر هر طبقه نصب شده است تشخیص داده و نمراتور(سگمنت) و یا چراغ روی پنل نمایشگر طبقات را فعال میکند.این سنسورها الکترو مکانیکی  بوده و با کمانی فلزی که روی کابین نصب شده و با کابین حرکت میکند برخورد کرده و طبقات را شناسایی میکند.درون این سنسور 2یا3ویا 4 پلاتین به صورت باز،بسته ویا هر دو وجود دارد.به محض خوردن کمان به سنسور پلاتین بسته، باز میشود و مانع از شستی گرفتن طبقه ای میشود که آسانسور در آن است.

پلاتین های دیگر به شکل ترکیبی (بسته به مدار فرمان) جهت حرکت آسانسور را تعین میکنند.البته قسمتی از تعین جهت روی مدار فرمان تعبیه شده است.

پس از خوردن یک شستی در داخل کابین و یا بیرون ،کمان ،درب را قفل میکند و پس از برقراری ارتباط الکتریکی با تابلو فرمان ترمز باز شده ، کنتاکتور دور  زیاد و جهت چسبیده آسانسور حرکت میکند.پس از رسیدن به طبقه مورد نظر کنتاکتور دور زیاد رها شده کنتاکتور دور کم میچسبد.(با ستاره و مثلث کردن سربندی داخل موتور) و آسانسور چند سانتی متر (حدود 30 الی 50 سانت ) از طول مسیر را با سرعت کم ادامه میدهد. این حرکت موجب نرم تر ایستادن آسانسور شده و در سر طبقه هم راحت تر هم سطح میشود.سپس با چسبیدن ترمز آسانسور می ایستد و کمان اجازه باز شدن درب را میدهد.

اگر چند طبقه همزمان شستی خورده باشد تایمی حدود 3 ثانیه تعریف شده  که آسانسور مکث کوتاهی میکند.این مکث این زمان را به شخص میدهد که قبل از حرکت مجدد درب را باز کند و سوار و یا پیاده شود.(نکته مهم در طراحی)

پس از ایستادن آسانسور چراغ ها پس از 10 یا 20 ثانیه به طور اتوماتیک خاموش میشوند.

در سیستم جدید سنسور مکانیکی سر طبقات در چاهک وجود ندارد .پس از روشن شدن آسانسور و پس از اولین بار شاستی خوردن ،آسانسور جهت شناسایی بسته به نوع طراحی به بالا و یا پایین رفته و با برخورد با سنسوری الکترو مکانیکی بالا ترین و یا پایین ترین طبقه را تشخیص و به حافظه می سپارد .

 از آن پس طبقات را بر اساس شناسایی اولیه می شناسد و عملکردی صحیح پیدا میکند.

در یکی دو سال اخیر با گذاشتن باتری بک آپ از شناسایی بیمورد هنگام برق رفتگی جلوگیری میکنند.

نکته:آسانسور در زمان شناسایی تمام ایمنی ها را رعایت میکند ولی به شستی خوردن درست عکس العمل نشان نمیدهد.یعنی ابتدا باخوردن شستی به شناسایی رفته و پس از آن به طبقه شستی خورده باز می گردد.

 سنسورها:

 همان طور که قبلا گفته شد در سیستم های شناسایی قدیمی در هر طبقه یک سوییچ جهت شناسایی وجود داشت ولی به علت مشکلاتی از قبیل صدا دادن سنسورها،سیم کشی زیاد سیستم هنگام نصب.خرابی غیر متمرکز و سختی دسترسی از رده خارج و جای خود را به 2 عدد سنسور از نوع ریدرله که با آهنربا کار میکند داده است.

در سیستم جدید 2 سنسور 1-(دور انداز) 2-(استوپ طبقه) جایگزین سنسورهای ثابت شده اند.این سنسورها به وسیله تراول کابل به مدار فرمان متصل شدهاند وکار شناسایی را انجام میدهند.در هر طبقه به جای یک سنسور از یک عدد آهنربا استفاده شده که به محض قرار گرفتن سنسور روی کابین مقابل آهنربا ،سنسور عمل کرده پالسی به مدار فرمان میفرستد.

به این طریق به راحتی مدار کنترل شده و آسانسور در جای لازم می ایستد.

البته برای استوپ طبقه در هر طبقه یک آهنربا کافی است. ولی برای دور اندازی در هر طبقه 2 آهنربا نیاز می باشد.یکی برای جهت بالا و دیگری جهت پایین.که این عمل با یکی در میان شمردن آهنرباهای دور انداز توسط مدار فرمان اصلاح شده در حقیقت یکی از آهنرباها را می شمرد و دیگری را در نظر نمیگیرد.

نکته:این قاعده برای بالاترین و پایین ترین طبقه فرق میکند. چون در طبقه بالا و پایین یک جهت حرکت تعریف شده است پس یک آهنربای دور انداز کافی میباشد.

تذکر:مبحث سنسورها و شناسایی از پیچیده ترین نکات آسانسور میباشد لذا دقت بیشتری را در طراحی میطلبد.

 ایمنی ها:

 همان طور که قبلا گفتیم ایمنی در آسانسور شامل حد بالا و پایین (الکترومکانیکی) که وظیفه دارد از خوردن کابین به کف یا سقف جلوگیری کند .

2 عدد میکرو سوییچ از نوع الکترو مکانیکی وظیفه شناسایی اولیه هنگام روشن شدن را بر عهده دارند.(یکی بالاترین طبقه و دیگری پایین ترین طبقه) به این شکل که اگر سنسور دور انداز روی کابین به هر دلیلی عمل نکرد این میکروسوییچ این وظیفه را به عهده بگیرد.

2 عدد میکرو سوییچ هم وظیفه استوپ طبقه را در بالاترین و پایین ترین طبقه بر عهده میگیرند.به همان شکل بالا اگر سنسور استوپ طبقه به هر دلیلی عمل نکرد آنها این کار را بکنند.

در سیستم تابلو فرمان استفاده از 2 و یا 4 مینی کنتاکتور جهت برق دوشاخه و قفل اجباری است.(اداره استاندارد)به این شکل که استفاده از رله به جهت اینکه ممکن است خال بزند و چسبیده بماند ممنوع است.

 تعمیرات سرویس ونگهداری آسانسور:

هر یک از انواع آسانسور ها بعد از نصب وراه اندازی نیاز به سرویس ونگهداری دوره ای دارند

۱-روغنکاری ریلهای مسیر حرکت آسانسور

۲-تعویض روغن موتور گیربکس وبازدید کامل از عملکرد موتور

۳-تست دوره ای عملکرد سیستم گاورنر

۳-بازدید سیستم نجات اضطراریblack out  وتست عملکرد آن

۴-بازدید کلیه میکرو سوییچ ها  سنسورها  و مدارهای ایمنی

۵-آچارکشی کامل اتصالات داخل چاهک آسانسور


http://howstuffworks.mihanblog.com/post/113

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات