برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

ضوابط BS-EN54 - شرایط طراحی هشداردهنده اعلام حریق

-حداکثر صدای تولیدشده توسط یک آژیر الکترونیکی در محیط‌های معمولی،120 دسی‌بل می‌باشد.

-صدای تولیدشده توسط آژیر باید حداقل 5 دسی‌بل از متوسط صدای محیط و یا 15 دسی‌بل از بالاترین صدای محیط بیشتر باشد. همچنین به ازاء دو برابرشدن فاصله آزاد و بدون مانع با مولد صدا 6 دسی‌بل افت وجود خواهد داشت.

-کاهش قدرت صدای آژیر اعلام حریق، باید هنگام عبور از درب‌ها، برای درب‌های ضدحریق حداکثر 30 دسی‌بل و برای درب‌های معمولی حداکثر 20 دسی‌بل در نظر گرفته شود.

-فرکانس صدای تولیدشده توسط آژیر باید بین 500 تا 1000 هرتز باشد.

-در محیط‌هایی كه صدای بلند آژیر موجب ناراحتی شدید افراد خواهد شد یا افراد ناشنوا حضور و یا تردد دارند، لازم است هشداردهنده بصری مناسب نصب گردد.

-می‌توان از دتکتور‌های مجهز به آژیر داخلی یا پایه دتکتور آژیر‌دار برای افزایش قدرت هشدارهای سمعی استفاده نمود.

-حداکثر ارتفاع مجاز جهت نصب هشداردهنده اعلام حریق، 2 متر از کف زمین می‌باشد.

چراغ نشانگر حریق‌(LED)

-چراغ و نشانگر اعلام حریق باید در مجاورت و یا بالای درب ورودی مكان نصب شوند.

-تعدد کاشف‌ها در یک فضا با یک درب ورودی، نیاز به تعدد نشانگرها ندارد.

-حداکثر فاصله مجاز برای یافتن و رویت چراغ نشانگر حریق از نقطه شروع زون، توسط شخص باید 60 متر باشد.

شکل 1- حداکثر فاصله پیمایش توسط شخص تا نشانگر اعلام حریق

شستی اعلام‌حریق

-شستی اعلام‌حریق باید در نقطه‌ای کاملاً روشن و قابل‌دسترس و در مسیر راه‌های خروجی به‌خصوص در راه‌پله‌ها، پاگردها و درب‌های خروجی نصب شود.

-در فاصله حداکثر 5/1 متری قبل یا بعد از هر خروجی باید یک شستی اعلام حریق نصب شود.

-نصب حداقل یك شستی اعلام حریق در هر طبقه ضروری است.

-حداکثر فاصله رسیدن به شستی از هر نقطه از ساختمان، برای مکان‌های کم‌خطر و میان‌خطر، باید 45 متر و برای مکان‌های پرخطر، 30 متر باشد.

شکل 2- حداکثر فاصله پیمایش تا شستی

-حداکثر فاصله بین دو شستی برای مکان‌های کم‌خطر و میان‌خطر، باید 45 متر و برای مکان‌های پرخطر، 30 متر باشد.

-در‌صورتی‌که مسیر پیمایش قابل‌اندازه‌گیری نباشد، فاصله رسیدن به شستی از هر نقطه از ساختمان، در مسیر مستقیم حداکثر 30 متر می‌باشد.

-حداکثر فاصله زمانی پخش آلارم حریق از زمان فشاردادن شستی نباید بیشتر از 3 ثانیه باشد.

-در مکان‌های پرخطر مانند: کارگاه‌های نقاشی با مواد سلولزی، شستی باید در مجاورت کارگاه نصب شود.

-درصورت نصب شستی بصورت توکار، باید حداقل 15 میلی‌متر آن، بیرون از دیوار قرار بگیرد و قابل‌رویت باشد.

 

کاشف

- نکات عمومی

1-كاشف‌های خودكار باید به‌صورت مستقل و قابل‌دسترس نصب شوند.

2-نصب كاشف‌ها حتی‌المقدور باید در سطوح قابل‌رویت و به‌صورت روكار باشد. درصورت نصب کاشف داخل سقف‌ کاذب یا فضاهایی نظیر آن، باید یک چراغ نشانگر حریق در زیر سقف یا فضای محصورشده نصب گردد.

3-حداکثر فاصله كابل‌كشی از دستگاه مرکزی تا آخرین کاشف و تعداد موردقبول آن بر‌اساس اطلاعات کارخانه تولید‌کننده دستگاه باشد.

4-تمامی قسمت‌های مختلف بنا، اعم از فضاهای اصلی یا فرعی‌ (شامل كانال‌های تأسیساتی، فضاهای پنهان و فضاهای داخلی سقف كاذب)‌ که دارای مواد قابل‌اشتعال باشد، باید مجهز به كاشف حریق گردد.

5-حداقل فاصله افقی مجاز كاشف‌ها از دریچه‌های دمنده سقفی ‌(کولر، هواساز و ...) ‌100 سانتی‌متر می‌باشد.    

شکل 3- حداقل فاصله کاشف از دمنده‌های سقفی

6-فاصله کاشف از دمنده‌های دیواری باید به‌گونه‌ای باشد که سرعت حرکت هوا در محل نصب کاشف، از 1 متر بر ثانیه بیشتر نشود.

7-فاصله کاشف تا دیوار کاذبی‌ (پارتیشن)‌ که کمتر از 30 سانتی‌متر با سقف فاصله داشته باشد، نباید کمتر از 50 سانتی‌متر باشد.

شکل 1-4 فاصله کاشف از دیوار کاذب

در‌صورتی‌که فاصله بالای دیوار کاذب تا سقف، کمتر از 20 سانتی‌متر باشد، هر فضا باید به‌عنوان یك قسمت جداگانه محسوب شده و با كاشف حریق پوشش داده شود.

شکل 2-4 فاصله کاشف از دیوار کاذب

8-در یک برآمدگی سقف با اندازه متغیر، ملاك عمل در طراحی، كمترین برآمدگی خواهد بود.

9-در فرورفتگی‌های با عمق بیش از 80 سانتی‌متر، نصب کاشف الزامی می‌باشد.

10-در سقف‌های کاذب با عمق بیش از 80 سانتی‌متر، نصب سیستم اعلام‌ حریق ضروری است. درصورت آلودگی محیط و دشواری دسترسی تعمیر و نگهداری، استفاده از کاشف مناسب توصیه می‌گردد.

شکل 5- نصب کاشف داخل سقف ‌کاذب

11-درصورتی‌که داخل سقف ‌کاذبی با ارتفاع کمتر از 80 سانتی‌متر، تراکم مواد قابل‌اشتعال نظیر: کابل و سیم برق، زیاد باشد و یا طبق ارزیابی ریسک خطر توسط کارشناسان، ضرورت نصب کاشف تشخیص داده شود، لازم است داخل سقف‌ کاذب کاشف نصب شود.

12-در ویدهای با ارتفاع کمتر از 5/1 متر که فاقد تهویه می‌باشند، کاشف باید در محدوده 10 درصدی ارتفاع وید یا 125 میلی‌متری زیر سقف هر کدام که بزرگتر باشد، نصب گردد. ویدهای با ارتفاع بیش از 5/1 متر، مانند اتاق در نظر گرفته شده و عمل به تمامی ضوابط مربوط به آن الزامی است.

شکل 6- نصب کاشف در محدوده فوقانی وید

13-کاشف باید از سیستم روشنایی حداقل به اندازه دو برابر ارتفاع روشنایی، فاصله داشته باشد.

شکل 7- فاصله کاشف از سیستم روشنایی

14-حداکثر فاصله شعاعی مجاز کاشف‌ها از درهای ورودی/خروجی یا آسانسورها، 150 سانتی‌متر می‌باشد.

شکل 8- حداکثر فاصله نصب کاشف از درب‌ها

15-اگر در سقف، تیر یا برآمدگی با ارتفاعی بیش از ‌10درصد ارتفاع سقف ‌(نسبت به کف تمام شده) ‌وجود داشته باشد، هر قسمت از سقف به عنوان یک منطقه مجزا محسوب شده و حداقل فاصله مجاز نصب کاشف تا برآمدگی 50 سانتی‌متر می‌باشد.

شکل 9- حداقل فاصله کاشف از برآمدگی و تیر در سقف

16-برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های كمتر از 25 سانتی‌متر در زیر سقف را می‌توان نادیده گرفت.

17-رستوران‌ها، ادارات دولتی، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های کم‌ارتفاع گسترده و فضاهای سرپوشیده عمومی باید به سیستم اعلام‌ حریق مرحله‌ای ‌(PositiveAlarm Sequence)‌ مجهز گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد BS-EN 58-39 part 1 نسخه 2008 مراجعه شود.

18-در سقف‌های مشبکی که جریان هوا از آن عبور می‌کند، محل نصب کاشف‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در شعاع 600 میلی‌متری آن روزنه‌ای که از آن جریان هوا عبور کند، وجود نداشته باشد.

شکل 10- کاشف نصب شده بر روی سقف مشبک

19-حداقل فاصله دستگاه‌ها، قفسه‌ها، کالاهای انبارشده و از این قبیل موارد، با کاشف‌های نصب‌شده، 500 میلی‌متر می‌باشد.

شکل 11- پاکسازی فضای پیرامون کاشف

20-برای سقف‌های شیب‌دار با عمق کمتر از 600 میلی‌متر، جانمائی کاشف‌های دودی مانند سقف‌های مسطح در نظر گرفته می‌شود. این مقدار برای کاشف‌های دودی 150 میلی‌متر می‌باشد.

21-برای سقف‌های شیب‌دار با عمق بیش از 600 میلی‌متر، به دلیل پوشش بیشتر کاشف‌های دودی باید در محدوده 600 میلی‌متری فوقانی سقف نصب گردند. این مقدار برای کاشف‌های دودی 15 میلی‌متر می‌باشد.

شکل 12-نصب کاشف‌های دودی در سقف‌های شیب‌دار

جدول

شکل 13- مربوط به جدول شماره 1

جدول

شکل 14- مربوط به جدول شماره

http://www.iransafesec.com/news/7679/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20BS-EN54%20-%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic