برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

چکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی ارشد مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :

1- تطبیق MIMO-OFDM به کانال با استفاده از کدینگ فضا- زمان- فرکانس

2- شبیه سازی سیستم OFDM در باند HF با حد اکثر نرخ ممکن

3- افزایش رزولوشن تصاویر ویدیویی در بعد زمان

4- بررسی عملکرد سیستمهای نوری بر مبنای کدهای تعمیم یافته متعامد نوری با وزن بهینه

5- کاهش همشنوایی در سیستمهای ADSL با استفاده از انتقال هماهنگ اطلاعات

6- محاسبات پوشش و عملکرد ارتباطی ماهواره ملی ایران برای کشور و منطقه

7- تشخیص و ردیابی اشیاء متحرک در تصاویر متوالی

8-

9- مدلسازی نهان نگاری تصویر بر اساس تئوری اطلاعات با استفاده از تبدیلات مالتی رزولوشن *

10- بررسی کمی کارایی سیستم CDMA نوری با FBG در حضور تقویت کننده نوری

11- بررسی و بهینه سازی روش جبران سازی Per Tone در سیستمهای ADSL *

12- تحلیل و کاهش میزان آسیب پذیری واتر مارکینگ تصویر

13- تحلیل مخلوط کننده های فعال مایکروویو در رژیم غیر خطی و در حوزه فرکانس با استفاده از روش توازن طیفی

14- مخابرات زمان گسترده UWB

15- حفظ امنیت در هنگام افشاء کلید

16- بررسی و تحلیل پروتکل RLC در شبکه های موبایل نسل سوم

17- طراحی و تحلیل امنیتی شبکه رایانه ای با قابلیت ریز پرداخت برون خط *

18- بررسی روشهای تخصیص زیر کانال، بیت و توان در سیستمهای Multiuser OFDM *

19- فشرده سازی تصویر ویدیویی با استفاده از تبدیل موجک بسته ای (Wavelet Packet) *

20- جستجوی کدهای بلند مناسب برای رادارهای کد گذاری فاز با روش ژنتیک- آلومرفیک

21- طراحی و ساخت حلقه قفل فاز با استفاده از عنصر آشکار ساز نمونه گیر

22- روشهای تحلیل رمزهای دنباله ای و تحلیل یک الگوریتم خاص *

23- تشخیص نوع و پارامترهای مدولاسیون دیجیتال

24- نشانه گذاری بلادرنگ سیگنالهای صوتی فشرده شده به روش MP3

25- جداسازی کور سیگنال در حضور داده های پرت

26- بررسی امنیت در تلفن همراه GSM، تدوین اصول نظری و تحلیل الگوریتمهای A5/1 و A5/2 و پیاده سازی آنها

27- بررسی و مقایسه پهنای باند قفل شدن دو شبکه خطی و حلقوی از اسیلاتورهای تزویج شده در حوزه زمان

28- روشهای حذف تداخل در سیستمهای ADSL *

29- فیلتر بانکهای متغیر با زمان و کاربرد آن در فشرده سازی و تحلیل سیگنال

30- بررسی عملکرد الگوهای "پرش زمانی قاب بندی شده" در سیستمهای چند نرخی/ چند سرویسی دسترسی چند گانه در شبکه های محلی بی سیم مادون قرمز

31- تحلیل و اندازه گیری نویز فاز در نوسانسازهای هماهنگ مایکروویو

32- نهان نگاری ویدئو بر اساس میزان آنتروپی به کمک مدلهای بینایی

33- جداسازی اشیاء متحرک در ویدئو

34- فشرده سازی تصاویر دیجیتال به صورت Multirate

35- نهان نگاری شکننده تصویر با استفاده از آنتروپی تصویر

36- پیش اعوجاج باند پایه دیجیتال وفقی سیگنال OFDM برای جبران سازی اثرات غیر خطی تقویت کننده توان بالا*

37- الگوریتمهای بهینه انتخاب توان با پیش بینی نهایی در شبکه های ALOHA

38- طراحی و بهینه سازی آنتن های آرایه فازی مایکرواستریپی به کمک روشهای کاهش اثر خطای نویز کوانتیزاسیون فاز

39- روشی مؤثر جهت تطابق تصاویر اثر انگشت

40- آنالیز کنترل توان در شبکه های نوری بی سیم مبتنی بر OCDMA

41- تحلیل حوزه زمان و غیر خطی برهم کنش پرتو الکترون و موج در کاواک های تزویج شده *

42- بررسی حملات حدس و تعیین به سیستمهای رمز دنباله ای استاندارد NESSIE و ارائه یک طرح بهبودیافته برای رمزهای دنباله ای با انتقال کلمه به کلمه *

43- آنالیز برداری فیبرهای کریستال فوتونی *

44- طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری آنی فرکانس در باند فرکانسی 2 تا 18 گیگاهرتز

45- جبرانسازی PMD در فیبرهای نوری به روش درهم ریختگی پلاریزاسیون

46- مدل سازی طرح های تسهیم راز آستانه ای بر اساس کدهای خطی

47- تحلیل مولد کلید اجرایی از نوع جمع کننده با استفاده از زوج آزماهای با حافظه

48- مخابرات باند وسیع TH-UWB

49- بررسی و شبیه سازی تکنیک PCL *

50- طراحی منظم توابع دور سیستم های رمز قالبی کلید متقارن *

51- استفاده از ایده Multi-Carrier در طراحی یک رادار با قابلیت آشکار سازی اهداف با سرعت کم *

52- تحلیل روش پرش فرکانسی تفاضلی و طراحی یک سیستم امن مبتنی بر آن *

53- بهبود سیگنال به نویز در مبدل های آنالوگ به دیجیتال بر پایه عبور از سطح *

54- آنالیز کدینگ شبکه در شبکه های بی سیم *

55- یک سیستم جدید کد شده TH-Femtosecond CDMA و آنالیز عملکرد آن در سیستمهای فیبر نوری *

56- بهبود کیفیت سیگنالهای اعوجاج یافته در سیستم های مخابراتی با استفاده از روش های باز گشتی *

57- بیهنه سازی مصرف انرژی در شبکه های بی سیم با دسترسی تصادفی *

58- بررسی مدهای پایدار در آرایه های اسیلاتوری دارای تزویج قوی برای دو ساختار شش ضلعی و مثلثی *

59- یک روش کدینگ جدید در سیستمهای TH/OCDMA و WM/OCDMA و آنالیز عملکرد ان در سیستمهای فیبر نوری *

60- بررسی انتشار امواج میلیمتری در یک ارتباط کوتاه شهری به روش ردگیری پرتو گوسی *

61- تولید و تمرکز میدان الکتریکی نور با پلاریزاسیون دلخواه *

62- آشکار سازی با نرخ هشدار غلط ثابت در کلاتر ویبول *

63- کد های فضا- زمان در مخابرات نوری بی سیم *

64- جدا سازی منابع تنک *

65- تحلیل و طراحی کدهای متعامد نوری با استفاده از جبر ما تریسی *

66- بررسی پایداری شرایط مرزی جاذب موج در روش TLM با استفاده از فضای حالت *

67- خطی سازی تقویت کننده قدرت RF به روش پیش اعوجاج وفقی *

68- بهبود چند کاناله سیگنال صحبت *

69- معرفی چند طرح تسهیم راز صوتی و تصویری *

70-بررسی اثر لرزش در اسیلاتورهای مایکروویو و کاهش اثر آن توسط تکنیک تزریق متقابل *

71- بسط های غیر مُدال میدان الکترومغناطیسی برای آنالیز ساختارهای فوتونیکی *

72- موجبرهای باز متا متریال و خواص مغناطیسی غیر خطی *

73- سنتز دی الکتریک های تک محوری مصنوعی در حوزه مایکروویو و کاربرد آنها *

74- تحلیل ارتباط و طراحی مفهومی زیر سیستم مخابراتی ریز ماهواره شریف در باند S مایکروویو *

75- طراحی کد در رادار های چند فرکانسی کد شده مبتنی بر سیگنال OFDM *

76- مدلسازی طراحی بین لایه ای بر مبنای تئوری صف جهت افزایش بازدهی و حفظ پارامترهای QoS در یک ارتباط بی سیم *

77- تحلیل عملکرد کدینگ داخلی در سیستم CDMA باند جزئی دنباله مستقیم *

78- آنالیز و مقایسه روشهای پیشنهادی دسترسی چندگانه برای نسل چهارم موبایل مبتنی بر سیستمهای چند حامله *

79- ارتقاء امنیت پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی *

80- بررسی ساختار و طراحی مدولاتور فضایی نوری در هولوگرافی نوری *

81- بررسی احتمال قطع سیستم های CDMA با کدهای متعامد نوری ناشی از واپاشی مدهای قطبی مرتبه اول سیگنال *

82- طرح یک سیستم رمز نگاری- کد گذاری کانال توام با استفاده از روش های رمز نگاری و رمز گشایی

83- تحلیل الکترومغناطیسی و ارائه روش طراحی سیرکولاتورهای فریتی و فریت- دی الکتریک خط نواری

84- میکسرهای مایکروویو

85- تأمین کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کد

86- بهبود پوشش و ظرفیت ترافیکی CDMA سلولی با دوپلکی زمانی

87- مدلسازی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری مبتنی بر آشکارسازی به روش جذب دو فوتونی

88- کاربرد بسط به توابع گاوسی در محاسبه توابع گرین

89- مدلسازی انتشار نور در محیط غیر خطی یونیزه

90- مدلسازی معین انتشار امواج در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش رهگیری پرتو

91- آشکارسازی طیفی در سیستم های مخابراتی هوشمند در سیگنال به نویزهای پایین

92- کاربرد تجزیه تنک در تشخیص اتوماتیک حروف

93- تأمین کیفیت سرویس با استفاده از کد گذاری شبکه

94- کاربرد روشهای یافتن جواب های تنک دستگاه های معادلات خطی فرومعین در حسگری فشرده، کد گشایی حقیقی و حسگری فشرده ی کد شده

95- حملات تمایز مبتنی بر تقریب خطی بر الگوریتم های رمز دنباله ای

96- استخراج بهینه ی مود های هدایتی در فیبر های خاص

97- تحلیل نهان نگاری تصاویر با استفاده از شبکه عصبی
(1) نظرات

+ مشاهده مطالب بیشتر از موضوعات پروژه - مخابرات -


--
فهرست پروژه های کارشناسی مخابرات دانشگاه شریف - قسمت سوم

یکشنبه 1 آذر 1388 نویسنده: سعید اکبری زادهچکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :

201- بررسی نرخ های قابل حصول در سبکه های رله *

202- کاهش نویز سیگنال و تصویر با استفاده از تبدیل های ویولت M-band *

203- تحلیل بررسی سیستم مخابراتی GPRS *

204- نمایش تنک سریع با استفاده از نرم صفر هموار شده *

205- بررسی EMC و SI در بردهای فرکانس بالا *

206- آنالیز پراشه های نوری به کمک روش دیفرانسیلی *

207- مدل سازی و تحلیل عملکرد نود های هوشمند در شبکه مخابراتی بیسیم *

208- آنالیز ساختارهای فوتونیکی دو بعدی در رژیم غیر خطی با روش FDTD *

209- بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های برق *

210- بررسی انواع روشهای دسترسی در مخابرات ماهواره ای *

211- بررسی پردازشگرهای سری TMS320C6x *

212- بررسی خاصیت خود شباهتی در سیگنالهای ترافیکی *

213- آنالیز و شبیه سازی IFM آنالوگ و دیجیتال *

214- شبیه سازی گرافیکی شبکه های سلولی CDMA *

215- طراحی و پیاده سازی درگاه جامع SPI *

216- شکل دهی بیم و تخمین زاویه در سیستم های آنتن هوشمند *

217- Indoor Infrared and IrDA Protocol *

218- آنتن پلاسما *

219- بررسی روشهای مختلف Deinterleaving بر پایه هیستوگرام و شبیه سازی روش SDIF *

220- تقویت کننده های فرکانس رادیویی از نوع کلاس D *

221- روشهای طراحی سلولی در شبکه های CDMA *

222- کنترل با دقت بالا روی فرو بردن سوزن به بافت نرم *

223- بررسی استاندارد Bluetooth *

224- برنامه ریزی آموزشی- پژوهشی دانشکده برق *

225- شناسایی مکان یک فرستنده *

226- بررسی MAC در شبکه سنسوری بی سیم *

227- طراحی و شبیه سازی اپتیک گیرنده در لینک فضای آزاد نوری *

228- مراقبت پزشکی از راه دور بوسیله ی شبکه ی حسگر حیاتی بی سیم *

229- کاربرد روش های تحلیل سیگنال های تنک در تفسیر تست لرزه ای *

230- به کار گیری تکنیک CDMA در سیستم های مخابرات نوری فضای آزاد *

231- بررسی الگوریتم های اختصاص پویای پهنای باند در شبکه های فیبر به منازل *

232- شبیه سازی یک آشکارساز رادار *

233- WiMAX Security *

234- طراحی فیلتر کاهش دهنده سایدلوب برای بارکر کد *

235- طراحی و شبیه سازی لنز fish-eye برای استفاده در گیرنده های LAN نوری *

236- سیستم های بی سیم نسل 4 *

237- تحلیل و بررسی سیستم رمز AES *

238- کابرد تجزیه تنک در بازسازی سیگنال ها

239- آنالیز ادوات اپتیک با استفاده از روش BEM

240- حذف نویز ایمپالسی از سیگنال های یک بعدی و دو بعدی

241- بررسی لایه MAC در روش MDCF

242- پیاده سازی کد تصحیح خطا و ماژول تحلیل بر روی تراشه FPGA

243- شبیه سازی شبکه های سلولی CDMA چند پرشی

244- شبیه سازی سیستم CDMA نوری فضای آزاد

245- افزایش ظرفیت شبکه محلی بی سیم نوری با روش دسترسی چند گانه بر مبنای تقسیم کد

246- تحلیل های نوری در آنالیز خطوط انتقال غیر یکنواخت

247- بررسی استاندارد CDMA2000

248-ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

249- بررسی ظرفیت و نرخ ارسال در شبکه های اقتضایی متحرک (MANET)

250- ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

251- بررسی و شبیه سازی عملکرد مدولاسیون Wavelet در یک سیستم مخابراتی

252- آنالیز مقید مولفه های مستقل

253- کد گذاری شبکه

254- بررسی تکنیک OFDM

255- تحلیل سیستم AES کاهش یافته به 1 دور به روش پس انتشار خطا

256- بررسی عملکرد سیستم های قفل شده در فاز (PLL)

257- بهبود کیفیت صدای انسان با استفاده از روش OM-LSA

258- طراحی VCO کم نویز در باند UHF

259- بررسی و مطالعه ساختار های نوری بر پایه FBG و طراحی و پیاده سازی انکودر با این روش و طراحی کد

260- باز سازی تصویر دو بعدی از روی نمونه های قطبی

261- جدا سازی پالسهای متداخل با استفاده از الگوریتم های هیستوگرام و شبکه عصبی

262- بهبود تحلیل چند باندی در استاندارد کدینگ MELP

263- فشرده سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از روشهای تجزیه تنک

264- بررسی مدیریت تحرک در شبکه های سلولی

265- روش های مختلف در نشان گذاری سیگنال های صوتی و تصویری

266- طراحی واسط کاربر رادیوی دیجیتال در حالت کلی

267- شبیه سازی، مدلسازی و تحلیل شبکه های بی سیم اقتضایی با گره های غیر همگن

268- بررسی تخصیص بهره ی پردازش به کاربران در شبکه CDMA سلولی

269- مدلسازی الکترومغناطیسی نانولوله های کربنی

270- طراحی لایه MAC در سیستم های UWB

271- بررسی شبکه های NGN و پروتکل های مربوطه

272- تولید سیگنالهای قلبی چند کاناله و تطبیق آن با داده های واقعی

273- مخابرات خط قدرت

274- بررسی درونیابی های سیگنالها بوسیله اسپلاینها و مطرح کردن روش جدید برای کاهش اعوجاج درونیابی عکس

275- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

276- مطالعه کدهای بهینه برای انواع مختلف سیستم های CDMA

277- تحلیل و مقایسه مدلهای پتانسیل عمل در عصب انسان

278- کدهای بدون نرخ گسترده

279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای

280- شبیه سازی یک شبکه ی بیسیم بر مبنای کدگذاری شبکه

281- بررسی کانال مخابراتی در شبکه محلی بیسیم OCDMA نوری مادون قرمز

282- بررسی لایه MAC تحت پروتکل IEEE 802.11

283- بررسی حل مسأله توموگرافی امپدانس الکتریکی EIT توسط الگوریتم ژنتیک

284- ساخت یکسوکننده اصلاح ضریب توان بر مبدل شپارد- تیلور

285- پیاده سازی کنترلر پیش بین برای مبدل های شپارد- تیلور و بوست توسط برد F2812

286- تکنیک ها و روش های رجیستر کردن تصاویر پزشکی

287- تحلیل اصلاح انحراف کروی و اغتشاش هوایی با استفاده از Spatial Light Modulator

288- شناسایی و تشخیص Microcalcifications در تصاویر ماموگرافی

289- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

290- لیزر های مد قفل شده غیر فعال

291- بررسی سیستم های نهان نگاری تصاویر مبتنی بر حوزه های تبدیل دو بعدی

292- ساخت ترکیب کننده فرکانسی در باند X

293- بررسی و طبقه بندی حرکات انگشتان با استفاده از سیگنال های مغزی

294- بررسی آرایه های آنتنی

295- پیاده سازی سیستم جداکننده سیگنال های صحبت مخلوط روی پردازشگر سیگنال TMS320C6416

296- طراحی و ساخت آشکارساز موجبری در باند X

297- HAARP و کاربردهای آن

298- شبیه سازی مودم BFSK بر روی خطوط PLC

299- مدل سازی و شبیه سازی لایه MAC در شبکه های بیسیم حسگری

300- شبکه های سلولی OFDMA و تخصیص کانال در آن

301- آنالیز و بررسی کدینگ های فضا- زمان در شبکه های WiMAX

302- بررسی روش های مختلف بازسازی سیگنال از نمونه های حاصل از Compressed Sensing در نمونه برداری از سیگنالهای تنک

303- بررسی روش های تحقق فیلترهای تأخیر کسری

304- بررسی اثر نویز بر مونوپالس

305- تکنیک پردازش سیگنال بر اساس فیلتر کالمن و با حجم محاسبات کاسته شده

306- استخراج عوامل پنهان در بازار تبادل ارز

307- تطبیق نتایج تست تراشه ساخته شده با مدار طراحی شده

308- کاربرد نظریه بازی در مسائل شبکه های بی سیم

309- بررسی شبکه ی اقتضایی با MAC چند کاناله

310- بررسی اجمالی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی

311- بررسی و مدل سازی بازار برق

312- بررسی همبندی در شبکه های اقتضایی موتوری 2- بعدی

313- شبیه سازی لایه ی MAC شبکه ی IEEE 802.11

314- بررسی سیستم های مبتنی بر SDH

315- بالا بردن مشخصات کیفی سیگنال صحبت با استفاده از دو میکروفن

316- بازسازی سیگنال از فاز یا اندازه تبدیل فوریه با نگرشی ویژه به بازسازی سیگنال های تنک

317- تخمین و جبران سازی کانال های تنک
(1) نظرات

+ مشاهده مطالب بیشتر از موضوعات پروژه - مخابرات -


--
فهرست پروژه های کارشناسی مخابرات دانشگاه شریف - قسمت دوم

یکشنبه 1 آذر 1388 نویسنده: سعید اکبری زادهچکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :101- تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات بی سیم

102- پراکندگی معکوس از اجسام هادی دو بعدی با استفاده از GRNN

103- کاربرد تبدیل Wavelet در پردازش داده های نا منظم

104- نمونه برداری غیر یکنواخت و کاربرد های آن

105- آنالیز تغییرات RR در سیگنالهای ECG

106- بررسی کاربردهای میکروکنترلر 80196

107- مدل سازی و طراحی شبکه های فیبر نوری

108- کلاسهای جدید تبدیلهای زمان- فرکانس

109- بررسی و تحلیل ترافیک دیتا

110- انتقال خودکار فایل ها از طریق خط تلفن در شبکه های TCP/IP *

111- نهان نگاری صوتی

112- پردازش سیگنال با استفاده از تبدیل زمان- فرکانس

113- پیاده سازی الگوریتمهای کنترل توان در سیستمهای CDMA

114- طراحی و ساخت کوپلر پهن باد در فرکانسهای مایکروویو

115- رمز نگاری با کلید عمومی مبتنی بر منحنی های بیضوی

116- کدینگ سیستمهای MIMO

117- طراحی فیلترهای فیلم نازک نوری

118- جمع آوری و انتقال اطلاعات ولتمتر دیجیتال به PC

119- بررسی Near Perfect Codes و نوشتن نرم افزار مولد آن

120- بررسی و شبیه سازی Soft Handover در سیستمهای CDMA

121- اتصال دو کامپیوتر از طریق VOIP) TAPI )

122- توربو کودر GSM و مقایسه آن با دیتربی و DFE

123- بررسی نحوه ساخت کدهای تصحیح خطا بوسیله ساختارهای مالتی ریت

124- تشخیص کاراکترهای پلاکهای خودرو *

125- بررسی سیگنالهای ناشی از نشت در خطوط لوله انتقال گاز *

126- بررسی و تحلیل روشهای فیلترینگ وفقی با استفاده از الگوریتمهای مرتبه ای

127- مدل سازی غیر خطی یک ترانزیستور MOSFET قدرت در باند GSM900 و محاسبه توابع توصیفی مدل *

128- انتقال امواج در خطوط انتقال غیر خطی *

129- مدلسازی و تحلیل کانال های بدون سیم MIMO *

130- شبیه سازی Coded Pulse Anti-Cluster Systems *

131- نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک *

132- شبیه سازی کانال PLC در مدولاسیون OFDM باند پهن *

133- تشخیص صحبت گسسته *

134- بررسی کارآیی Source Coding برای سیگنال های مختلف *

135- پردازش و جاروب بر چسب در شبکه های GMPLS تمام نوری با استفاده از کدهای نوری متعامد در ساختار دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد *

136- راه های دسترسی به شبکه های مخابراتی *

137- طراحی سیستم های پرداخت امن در تجارت الکترونیک *

138- روشهای تکراری برای جبران اعوجاج ناشی از درونیابی *

139- MAC جهت دار در شبکه های بی سیم ad hoc *

140- مورفولوژی ریاضی و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر *

141- شبیه سازی روش آشکارسازی گذر از صفر در بازسازی سیگنال های FM *

142- طراحی و ساخت فرستنده- گیرنده نوری برای تبادل اطلاعات بین دو رایانه *

143- بررسی سیستم های مخابرات نوری دسترسی چند گانه مبتنی بر تفکیک کد و ساختارهای مختلف فرستنده های دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد. *

144- تکنولوژی حوزه های نفتی هوشمند *

145- کدهای متعامد نوری با ضرایب همبستگی متقابل و خودی نا برابر *

146- شبکه های بی سیم MIMO *

147- بررسی روشهای فیدبک در سیستمهای مخابراتی سیار چند ورودی چند خروجی *

148- مدلسازی خطا در VOIP *

149- بررسی خطا در سیستمهای جهت یابی مایکروویو و پیشنهاد طراحی بهینه *

150- بررسی تحرک در شبکه های سلولی از دید تئوری اطلاعاتی *

151- کاربرد های هندسه جبری در مهندسی برق *

152- روشهای حذف نویز مبتنی بر تبدیل ویولت *

153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال *

154- بررسی الگوریتم های مختلف جهت جدا سازی کور منابع *

155- جدا سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال ثبت شده از روی شکم مادر *

156- دریافت فشرده *

157- پیاده سازی دیکودر و اینکدر LDPC توسط FPGA *

158- استفاده از کارت هوشمند در ساماندهی توزیع داروهای بیماران خاص *

159- مروری بر سیستمهای EDGE,GPRS,GSM *

160- آشنایی با استاندارد UMTS و قابلیت های دستگاه SMU200A *

161- بررسی روشهای کنترل ورود کاربران در مسیر مستقیم سیستم CDMA سلولی *

162- شبیه سازی سیستم چند حامله پرش فرکانسی در کانال فیدینگ و AWGN، و ارائه روشی برای تخمین افست فرکانسی در گیرنده ی همدوس *

163- Doppler Tracking *

164- بهینه سازی الگوریتم FFT بر روی DSP های سری 5000 محصول شرکت TI *

165- بررسی مدل سازی یک لینک بیسیم با استفاده از تئوری صف *

166- بررسی فرآیند تصمیم گیری هوشمند در فناوری چاههای هوشمند *

167- بررسی روشهای پیش پردازش و طبقه بندی بکار رفته روی مولفه جهت ارسال کاراکتر مورد نظر فرد به کامپیوتر *

168- پردازش تصاویر اسکن شده بر مبنای ICA *

169- بررسی ظرفیت در کانال های پواسن *

170- پیاده سازی کد کننده صحبت G.729A بر روی پردازنده ی TMS320C6416 *

171- طراحی سامانه مدیریت محتوای یکپارچه برای وبگاه استادان و دانشجویان یک دانشگاه *

172- بررسی قابلیت ها و محدودیت های تبدیل های زمان-فرکانس در زمینه تشخیص اتوماتیک مدولاسیون در گیرنده مخابراتی *

173- معرفی سیستمهای رادیویی سیار حرفه ای (PMR) و بررسی و مقایسه انواع تکنولوژی های آن *

174- مدل سازی لایه MAC استاندارد IEEE 802.11 با استفاده از شبکه های صف *

175- جدا سازی منابع تنک *

176- بررسی و مقایسه روشهای دسترسی چند گانه سیستمهای تلفن سیار نسل چهارم *

177- بررسی عملکرد سیستمهای پرش زمانی باند فوق وسیع در کانال فیدینگ *

178- تشخیص حروف دست نویس مجزای فارسی *

179- ارسال کاراکترهای مورد نظر شخص به کانپیوتر به کمک پردازش سیگنالهای مغزی *

180- چگونگی طراحی و ساخت شبکه های کامپیوتری خوشه ای *

181- روش های دستیابی چند گانه در شبکه های CDMA نوری *

182- مدل سازی استاندارد IEEE 802.11 لایه MAC با استفاده از شبکه های صف *

183- مسیر یابی در شبکه های سنسوری بی سیم *

184- کاربرد روشهای تحلیل سیگنالهای تنک در تفسیر تست لرزه ای *

185- بررسی لایه MAC در سیستمهای UWB *

186- پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی

187- معرفی سیستم رمز AES و تحلیل آن *

188- کدینگ شبکه *

189- بررسی عملکرد OFDM *

190- طراحی و تحلیل عدسی و اجزای اپتیکی به کار رفته در فرستنده و گیرنده لینک فضای آزاد نوری *

191- تخمین ماتریس مخلوط گنندگی در مخلوط های تنک با خوشه بندی صفحات چند بعدی *

192- شبیه سازی شبکه های بی سیم اقتضایی *

193- جدا سازی اثر پس دادگی جوهر در کاغذ های اسکن شده ی دورو با روش جدا سازی منابع کور *

194- بررسی کدینگ شبکه *

195- پیاده سازی الگوریتم های ساخت کدهای متعامد نوری *

196- جدا سازی کور سیگنال های صحبت در حوزه تبدیل *

197- مسیر یابی در شبکه های VANET *

198- ایجاد مثال ریاضی برای توموگرافی امپدانس الکتریکی *

199- دو روش جدید برای تخمین ماتریس مخلوط کننده در جدا سازی منابع تنک *

200- طراحی و پیشنهاد ساخت عملی یک شبکه ی مخابرات نوری بر اساس WDM پر تراکم *


http://saeed2006.mihanblog.com/post/category/18

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات