برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

مولد (ژنراتور )چیست ؟ماشینهای الکتریکی

مطلب: ژنراتورها

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع ژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سیر تکاملی ژنراتوها بخصوص ژنراتور های سنکرون ) است . به این منظور ، بررسی مقالات منتشر شده که با این موضوع مرتبط بودند و جمع آوری خلاصه مطالبی از منابع صورت گرفت و بعد چکیده آنها استخراج شد.

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است . ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن 19 برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سالها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون این تحول ، یک هیدروژنراتور سه فاز 210 کیلو وات قرار گرفته بود. عیلرغم مشکلات موجود در جهت افزایش ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سالهای بعد تلاشهای گسترده ای برای نیل به این هدف صورت گرفت.

ژنراتورها مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع ژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سیر تکاملی ژنراتوها بخصوص ژنراتور های سنکرون ) است . به این منظور ، بررسی مقالات منتشر شده که با این موضوع مرتبط بودند و جمع آوری خلاصه مطالبی از منابع صورت گرفت و بعد چکیده آنها استخراج شد.

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است . ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن 19 برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سالها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون این تحول ، یک هیدروژنراتور سه فاز 210 کیلو وات قرار گرفته بود. عیلرغم مشکلات موجود در جهت افزایش ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سالهای بعد تلاشهای گسترده ای برای نیل به این هدف صورت گرفت. مهمترین محدودیتها در جهت افزایش و سطح ولتاژ ژنراتورها ، ضعف عملکرد سیستمهای عایقی و نیز روشهای خنک سازی بود .در راستای رفع این محدودیتها ترکیبات مختلف عایقهای مصنوعی، استفاده از هیدروژن برای خنک سازی و بهینه سازی روشهای خنک سازی با هوا نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت به نحوی که امروزه ظرفیت ژنراتورها به بیش از 1600DC افزایش یافته است. در جهت افزایش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهای قرن بیستم توانست سقف ولتاژ تولیدی را تا حدود سطح ولتاژ انتقال افزایش دهد. به نحوی که برخی محققان معتقدند در سالهای نه چندان دور ، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی نیست

همچنین امروزه تکنولوژی ژنراتورهای ابررسانا بسیار مورد توجه است، انتظار می رود با گسترش این تکنولوژی در ژنراتورهای آینده ، ظرفیتهای بالاتر در حجم کمتر قابل دسترسی باشند.ژنراتورها:ماشین هایی هستند که انرژی مکانیکی را از محرک اصلی به یک توان الکتریکی در ولتاژ و فرکانس خاصی تبدیل می نماید.کلمه سنکرون به این حقیقت اشاره دارد که فرکانس الکتریک این ماشین با سرعت گردش مکانیکی شفت قفل شده است ، ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سرتاسر جهان به کار می رود

دو اصل فیزیکی مرتبط با عملکرد ژنراتورها وجود دارد. اولین اصل فیزیکی اصل القائی الکترومغناطیسی کشف شده توسط مایکل فاراده دانشمند بریتانیایی است. اگر یک هادی در یک میدان مغناطیسی حرکت کند یا اگر طول یا حلقه ی القائی ساکنی جهت تغییر استفاده شود. یک جریان ایجاد میشود یا القاء می شود. اگر یک جریان از میان یک کنتاکتور که در میدان مغناطیسی قرار گرفته ، عبور کند میدان ، نیروی مکانیکی بر آن وارد می کند

ژنراتور ها دارای دو اصل هستند: قسمتها و میدان که آهنربای الکترو مغناطیسی با سیم پیچ هایش و آرمیچر و ساختاری که از کنتاکتورحمایت می کند و کار قطع میدان مغناطیسی و حمل جریان القاء شده ژنراتور یا جریان ناگهانی به موتور را دارد است . آرمیچر معمولا" هسته ی نرم آهنی اطراف سیم های القائی که دور سیم پیچ ها پیچیده شده اند ، است

ژنراتور ها از دو قسمت تشکیل شده اند: قسمت متحرک را رتور و قسمت ساکن آن را استاتور می گویند . رتور ها نیز از نظر ساختمان دو دسته اند: ماشین های قطب صاف و ماشین های قطب برجسته.همچنین ژنراتورها بسته به آنکه نوع وسیله گرداننده رتور آنها چه نوع توربینی باشد به صورت زیر تقسیم می شوند:

1) توربو ژنراتورها: در این وسیله گرداننده رتور ، توربین بخار است و چون توربین بخار جزء ماشین های تند گرد است بنابراین توربوژنراتور دارای قطب های صاف بوده و این ماشین توانائی ایجاد دورهای بسیاربالا را در قدرت های زیاد دارد امروزه اغلب توربوژنراتورها را دو قطبی می سازند چون با افزایش سرعت گردش کار توربین های بخار با صرفه تر وارزان ترتمام می شود.

2 ) هیدرو ژنراتور ها : در آن وسیله گرداننده رتور توربین آبی است و چون توربین آبی دارای دور کم است بنابراین هیدروژنراتور دارای قطب برجسته بوده و دارای سرعت کم می باشد.

3) دیزل ژنراتور ها : در قدرت های کوچگ و اظطراری وسیله گرداننده رتور دیزل است که در این موره هم قطب های رتور آن برجسته می باشد.ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون:در یک ژنراتور سنکرون یک جریان DC به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس رتور مربوط به ژنراتور به وسیله محرک اصلی چرخانده میشود ، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین بوجود آید.این میدان مغناطیسی ، یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید.

در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است یکی سیم پیچ های میدان و دیگری سیم پیچ های آرمیچر. بطور کلی عبارت سیم پیچ های میدان به سیم پیچ هایی گفته می شود که میدان مغناطیسی اصلی را در ماشین تولید می نماید و عبارت سیم پیچ های آرمیچر به سیم پیچ هایی اتلاق می شود که ولتاژ اصلی در آن القاء می شود . برای ماشین های سنکرون ، سیم پیچ های میدان در رتور است .

رتور ژنراتور سنکرون در اصل یک آهنربای الکتریکی بزرگ است . قطب های مغناطیسی در رتور می تواند از نوع برجسته یا غیر برجسته باشد . کلمه برجسته به معنی قلمبیده است و قطب برجسته ، یک قطب مغناطیسی خارج شده از سطح رتور می باشد. ازطرف دیگر ، یک قطب برجسته یک قطب مغناطیسی هم سطح با سطح رتور است . یک رتور غیر برجسته یا صاف معمولا" برای موارد 2 یا 4 قطبی بکار می روند . در حالی که رتورهای برجسته برای 4 قطب یا بیشتر مورد استفاده هستند. چون در رتور میدان مغناطیسی متغیر است برای کاهش تلفات ، آن را از لایه های نازک می سازند. به مدار میدان در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود ، چون رتور می چرخد ، نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ های میدانش دارد برای انجام این کار 2 روش موجود است :1) تهیه توان DC از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ های لغزان و جاروبک

2)فراهم نمودن توان DC از یک منبع توان DC که مستقیما" روی شفت ژنراتورهای سنکرون نصب می شود.ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکروندر یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخاند می شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید .

در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است: یکی سیم پیچ های میدان و دیگری سیم پیچ های آرمیچر. بطور کلی عبارت سیم پیچ ها ی میدان به سیم پیچ هایی گفته می شود که میدان مغناطیسی اصلی را در ماشین تولید می کند. عبارت سیم پیچ های آرمیچر به سیم پیچ هایی اطلاق می شود که ولتاژ اصلی در آن القاء می شود برای ماشین های سنکرون، سیم پیچ های میدان در رتور است.روتور ژنراتور سنکرون در اصل یک آهن ربای الکتریکی بزرگ است. قطب های مغناطیسی در رتور می تواند از نوع برجسته و غیر برجسته باشد. کلمه برجسته به معنی (قلمبیده )است و قطب برجسته یک قطب مغناطیسی خارج شده از سطح رتور می باشد. از طرف دیگر یک قطب برجسته، یک قطب مغناطیسی هم سطح با سطح رتور است. یک رتور غیر برجسته یا صاف معمولاً برای موارد 2 یا چهار قطبی به کار می روند. در حالی که رتور های برجسته برای 4 قطب یا بیشتر مورد استفاده هستند. چون در رتور میدان مغناطیسی متغییر است برای کاهش تلفات، آن را از لایه های نازک می سازند. به مدار میدان در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ های میدانش دارد.برای انجام این کار 2 روش موجود است :1) از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ های لغزان و جاروبک

2) فراهم نمودن توان DCاز یک منبع توان DC ، که مستقیما" روی شفت ژنراتورسنکرون نصب میشود.رینگ های لغزان بطور کامل شفت ماشین را احاطه می کنند ولی از آن جدا هستند. یک انتهای سیم پیچ DC به هر یک از دو انتهای رینگ لغزان در شفت موتور سنکرون متصل است و یک جاروبک ثابت روی هررینگ لغزان سر می خورد . جاروبک ها بلوکی از ترکیبات گرافیک مانند هستند که الکتریسیته را به راحتی هدایت می کنند ولی اصطکاک خیلی کمی دارند و لذا روی رینگ ها خوردگی بوجود نمی آورد. اگر سمت مثبت منبع ولتاژ DC به یک جاروبک و سر منفی به جاروبک دیگروصل می شود. آنگاه ولتاژ ثابتی به سیم پیچ ، جدااز مکان و سرعت زاویه ای آن ، میدان درتمام مدت اعمال می شود. رینگ های لغزان و جاروبک ها به هنگام اعمال ولتاژ DC چند مشکل برای سیم پیچ های میدان ماشین سنکرون تولید می کنند آنها نگهداری را در ماشین افزایش می دهند ، زیرا جاروبک بایدمرتبا" به لحاظ سائیدگی چک شود. علاوه برآن ، افت ولتاژ جاروبک ممکن است تلفات قابل توجه توان را همراه با جریان های میدان به دنبال داشته باشد . علیرغم این مشکلات رینگ های لغزان روی همه ماشین های سنکرون کوچک تر بکار میرود. زیرا راه اقتصادی تر برای اعمال جریان میدان موجود نیست .در موتور ها و ژنراتورهای بزرگ تر ، از محرک های بی جاروبک استفاده می شود تا جریان میدان DC را به ماشین برسانند یک محرک بی جاروبک ، یک ژنراتور AC کوچکی است که مدار میدان آن روی استاتور و مدار آرمیچر آن روی رتور نصب است خروجی سه فاز ژنراتور محرک یکسو شده و جریان مستقیم توسط یک مدار یکسو ساز سه فاز که روی شفت ژنراتور نصب است حاصل می شود که بطور مستقیم به مدار میدان DC اصلی اعمال میگردد. با کنترل جریان میدان DC کوچکی از ژنراتور محرک (که روی استاتور نصب می شود) می توان جریان میدان را روی ماشین اصلی و بدون استفاده از رینگ های لغزان و جاروبک ها تنظیم کرد. چون اتصال مکانیکی هرگز بین رتور و استاتور بوجود نمی آید ، یک محرک جاروبک نسبت به نوع حلقه های لغزان و جاروبک ها ، به نگهداری کمتری نیاز دارد. برای اینکه تحریک ژنراتور بطور کامل مستقل از منابع تحریک بیرونی باشد، یک محرک پیلوت کوچکی اغلب در سیستم لحاظ میگردد . محرک پیلوت ، یک ژنراتور AC کوچک با مگنت های (آهن ربا ) دائمی نصب شده بر روی شفت رتور و یک سیم پیچ روی استاتور است . این محرک انرژی را برای مدار میدان محرک بوجود می آورد که این به نوبه خود مدار میدان ماشین اصلی را کنترل می نماید . اگر یک محرک پیلوتروی شفت ژنراتور نصب شود آن گاه هیچ توان الکتریکی خارجی برای راندمان ژنراتور لازم نیست .بسیاری از ژنراتور های سنکرون که دارای محرک های بی جاروبک هستند ، دارای رینگ های لغزان و جاروبک نیز هستند بنابراین یک منبع اضافی جریان میدان DC در موارد اضطراری در اختیار است . استاتور ژنراتور های سنکرون معمولا" در دو لایه ساخته می شوند : خود سیم پیچ توزیع شده و گام های کوچک دارد تا مولفه های هارمونیک ولتاژ ها و جریان های خروجی را کاهش دهد .چون رتور باسرعتی برابر باسرعت میدان مغناطیسی می چرخد ، توان الکتریکی با فرکانس 50 یا 60 هرتز تولید می شود و از ژنراتور بسته به تعداد قطب ها باید با سرعت ثابتی بچرخد مثلا" برای تولید توان 60هرتز در یک ماشین دو قطب رتور باید با سرعت 3600 دور در دقیقه بچرخد . برای تولید توان 50هرتز در یک ماشین 4 قطب ، رتور باید با سرعت 1500 دور دردقیقه دوران کند . سرعت مورد نیاز یک فرکانس مفروض همیشه از معادله زیر قابل محاسبه است

: Fe :فرکانس = سرعت مکانیکی P = تعداد قطب ها

ولتاژ القایی در استاتور به شار در ماشین ، فرکانس یا سرعت چرخش ، و ساختمان ماشین بستگی دارد . ولتاژ تولیدی داخلی مستقیما" متناسب با شار و سرعت است ولی خود شار به جریان جاری در مدار میدان رتور بستگی دارد. .ولتاژ درونی برابر ولتاژ خروجی نیست چندین فاکتور ، عامل اختلاف بین این دو هست

1- اعوجاج موجود در میدان مغناطیسی فاصله هوا به علت جریان جاری در استاتور که به آن عکس العمل آرمیچر می گویند.

2- خود القایی بوبین های آرمیچر

3- مقاومت بوبین های آرمیچر

4- تاثیر شکل قطب ها ی برجسته رتوروقتی یک ژنراتور کار می کند و بار های سیستم را تغذیه می کند آنگاه :

1 - توان مستقیم و رآکتیو تولیدی بوسیله ژنراتور برابر با مقدار توان تقاضا شده بوسیله بار متصل شده به آن است

2- نقاط تنظیم گاورنر ژنراتور ، فرکانس کار سیستم قدرت را کنترل می نماید.

3- جریان میدان ( یانقاط تنظیم رگولاتور میدان ) ولتاژ پایانه سیستم قدرت را کنترل می نماید.

این وضعیتی است که در ژنراتورهای جدا و به فواصل دور از هم وجود دارد.مولد های AC یا آلترناتورها:مولد های AC یا آلترناتورها درست مثل مولدهای DC براساس القاء الکترومغناطیس کار می کنند ، آنها نیز شامل یک سیم پیچ آرمیچر و یک میدان مغناطیسی هستند اما یک اختلاف مهم بین این دو وجود دارد ، در حالی که در ژنراتورهای DC آرمیچر چرخیده می شود و سیستم میدان ثابت است در آلترناتورها آرایش عکس وجود دارد.آلترناتورها یک ژنراتور ساده بدون کموتاتور ، یک جریان الکتریکی متناوب تولید می کنند ، چنین جریان متناوبی مزیت زیادی دارد برای انتقال توان الکتریکی و از این رو بیشتر ژنراتورهای الکتریکی بزرگ از نوع AC هستند. ژنراتور AC در دو حالت خاص با ژنراتور DC فرق می کند . پایانه های سیم پیچ آرمیچرش بیرون هستند . برای حلقه های لغزان جزئی شده ی جامد روی شفت (میله ) ژنراتور به جای کموتاتور و سیم پیچ های میدان توسط یک منبع DC خارجی تغذیه انرژی می شود تااینکه توسط خود ژنراتور این کار انجام شود . ژنراتور ها ی AC سرعت پایینی با تعداد زیادی قطب در حدود 100 قطب ساخته می شوند. هم برای بهبود بازه شان و هم برای دست یافتن به فرکانس دلخواه به آسانی . آلترناتورها با توربین های سرعت بالا راه اندازی می شوند . فرکانس جریان گرفته شده توسط ژنراتور AC مساوی است با نیمی از تعداد قطبها و تعداد چرخش آرمیچر در ثانیه.بخاطر احتمال جرقه زنی بین جاروبک ها و حلقه های لغزان و خطر شکستهای مکانیکی که ممکن است سبب اتصال کوتاه شود. آلترناتورها به یک سیم پیچ ساکن که بدور یک رتور می چرخد و این رتور شامل تعدادی آهنربای مغناطیسی میدان هستند ساخته می شوند. اصل عملکرد آنها نیز دقیقا" مشابه عملکرد ژنراتورهای AC توصیف شده اند.ژنراتور ها با ولتاژ بالا:شرکت ABB اخیرا ژنراتوری با ولتاژ بالا ابداع کرده است . این ژنراتور بدون نیاز به ترانسفورماتور افزاینده بطور مستقیم به شبکه قدرت متصل می گردد . ایده جدید بکار گرفته شده در این طرح استفاده از کابل به عنوان سیم پیچ استاتور می باشد . ژنراتور ولتاژ بالا برای هر کاربرد در نیروگاههای حرارتی و آبی مناسب می باشد . راندمان بالا ، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ، تلفات کمتر ، تأثیرات منفی کمتر بر محیط زیست ( با توجه به مواد بکار رفته ) از مزایای این نوع ژنراتور می باشد . ژنراتور ولتاژ بالا در مقایسه با ژنراتورهای معمولی در ولتاژ بالا و جریان پائین کار می کند . ماکزیمم ولتاژ خروجی این ژنراتور با تکنولوژی کابل محدود می گردد که در حال حاضر با توجه به تکنولوژی بالای ساخت کابلها میتوان ولتاژ آنرا تا سطح 400 کیلو ولت طراحی نمود . هادی استفاده شده در ژنراتور ولتاژ بالا بصورت دوار می باشد در حالیکه در ژنراتورهای معمولی این هادی بصورت مثلثی می باشد در نتیجه میدان الکتریکی در ژنراتورهای ولتاژ بالا یکنواخت تر می باشد . ابعاد سیم پیچ بر اساس ولتاژ سیستم و ماکزیمم قدرت ژنراتور تعیین می گردد . در ژنراتورهای ولتاژ بالا لایه خارجی کابل در تمام طول کابل زمین می گردد ، این امر موجب می شود که میدان الکتریکی در طول کابل محدود گردد و دیگر مانند ژنراتورهای معمولی نیاز به کنترل میدان در ناحیه انتهایی سیم پیچ نباشد

جزیی ( Partialdischarge) در هیچ ناحیه ای از سیم پیچ وجود ندارد و همچنین ایمنی افراد بهره بردار و یا تعمیرکار افزایش می یابد . سربندیها و اتصالات معمولا در فضای خالی مورد دسترس در محل انجام می گیرد ، بنابراین محل این اتصالات در یک نیروگاه نسبت به نیروگاه دیگر متفاوت می باشد ، اما در هر حال این اتصالات در خارج از هسته استاتور می باشد ، برای مثال اتصالات و سربندیها ممکن است زیر ژنراتور و یا خارج از قاب استاتور ( Statorframe ) انجام گیرد . بدین ترتیب اتصالات و سربندیها ، مشکلات ناشی از ارتعاشات و لرزش های بوجود آمده در ماشین های معمولی را نخواهند داشت .در طرح کنونی ژنراتور ولتاژ بالا دو نوع سیستم خنک کنندگی وجود دارد ، روتور و سیم پیچ های انتهایی توسط هوا خنک می گردند در حالیکه استاتور توسط آب خنک می گردد . سیستم خنک کنندگی آب شامل لوله های XLPE قرار گرفته شده در هسته استاتور می باشد که آب از این لوله ها جریان می یابد و هسته استاتور را خنک نگه می دارد .مقایسه جریان اتصال کوتاه در نیروگاه مجهز به ژنراتور ولتاژ بالا با نیروگاه مجهز به ژنراتور معمولی نشان می دهد که به دلیل اینکه در نیروگاه با ژنراتور ولتاژ بالا راکتانس ترانسفورماتور حذف می گردد جریانهای خطا کوچکتر می باشد .

دیزل ژنراتورها

اصولاً موتورژنراتورهای گازوئیل سوز دارای بیشترین فروش در دنیا هستند.این دسته از موتورژنراتورها حداقل 95% از فروش کل بازار دنیا در دست دارند.پس از آن موتورژنراتورهای گازسوز و دوگانه سوز 5% بازار دنیا را دارند(آمار حدودی و تجربی است و اینجانب مسئولیتی در ازای آن ندارم).
بر اساس استاندارد ایزو 8528 سه دسته توان برای موتورژنراتورها تعریف میشود .
1- توان standby (اضطراری): این توان برای 350 تا 400 ساعت کار در سال تعریف میشود . بر این اساس موتورژنراتور میتواند به ازای هر 12 ساعت کارکرد 10% اضافه توان (overload) داشته باشد .
2- توان prime : این توان دو تعریف دارد .الف - 750 ساعت کار در سال . ب - نامحدود در سال به شرط اینکه هر 750 ساعت متوسط توان کشیده شده از ژنراتور از 80% توان prime بیشتر نباشد .
3- توان دائم continuous : این توان به معنای کارکرد بدون وقفه (24 ساعته) و سالانه میباشد . این تعریف دقیقا به معنای یک نیرگاه میباشد . اصولاً موتورژنراتورهای با دور پایین و نیز موتورژنراتورهای گازسوز دارای یک چنین توانایی هستند. این توان برای 7000 ساعت یا بیشتر در سال تعریف میگردد .

خوب حالا یک به یک شروع به تفسیر موتورژنراتورهای مینماییم .
1- موتور ژنراتورهای گازوئیل سوز : همانطوری که گفتیم پرفروش ترین موتورژنراتورهای دنیا هستند و علت آن هم این است که گاز در بسیاری از نقاط دنیا کمیاب است (چشمتان به ایران نرود) . از نظر سرعت روشن شدن(زیر بار رفتن) سریعترین موتورژنراتور در دنیا میباشد.یعنی بعد از حدود 18 ثانیه از استارت ، دور ثابت شده و آماده بارگیری است .طور عمر این موتورژنراتورها در حدود 8000 تا حداکثر 12000 ساعت میباشد(برای کلاس کاری 1500 دور بر دقیقه) که در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد مثل کاترپیلار آمریکا با 25000 ساعت کارکرد و گاسکور اسپانیا با حدود 57000 ساعت .زمان تعویض روغن در این دسته از موتورژنراتورها بین 200 تا 250 ساعت است (کلاس کاری 1500 دوربردقیقه).پاشش سوخت توسط انژکتورها انجام میگیرد. حرارت ایجاد شده در اگزوز بین 400 الی 500 درجه سانتی گراد است . دمای آب جهت خنک کاری 90 درجه سانتی گراد است . مهمترین نکته میزان حداکثر بارگیری ژنراتور در استارت اول است ( مثل حداکثر سرعت ماشین با دنده یک است) که برای اکثر موتورژنراتورهای گازوئیل سوز حدود 30 درصد است و حداکثر به 40 درصد میرسد(گاسکور). سازندگان مطرح دنیا در این دسته : کامینز آمریکا ، پرکینز انگلستان ، ولوو سوئد ، گاسکور اسپانیا ، دویتز mwm  آلمان ، Man آلمان ، میتسوبیشی ژاپن ، کاترپیلار آمریکا و وارتسیلا از فنلاند . . .

2- موتورژنراتور گازسوز : بر دو دسته هستند .الف- موتورژنراتورهایی که با کیت گازسوز شده اند.این دسته از موتورژنراتورها دارای طول عمر کمی هستند و در زیر بار بدترین پاسخدهی را دارند چرا که base آنها دیزل (گازوئیل سوز) است و توسط کیتهایی به گازسوز تبدیل میشوند .با توجه به اینکه اولاً در حجم سیلندر هیچگونه تغییری ایجاد نمیگردد و حجم مذکور متناسب با ارزش سوخت گازوئیل ابتدائا طراحی شده است بنابر این روی سوخت گاز به هیج عنوان به توان گازوئیل نمیرسد.ثانیاً مواد خورنده سوخت گاز و گازوئیل کاملاً متفاوت میباشد و بنابراین جنس سیلندر و پیستون در موتورژنراتورهای گازوئیل سوز و گازسوز کاملاً متفاوت است .در هنگام تبدیل این مورد امکان تبدیل ندارد .ثالثا در موتورژنراتورهای گازسوز پارامتری بنام knock وجود دارد و در مواردی که تبدیل صورت میگیرد برای این مورد فکری نمیگردد که بسیار مخرب میباشد.
ب- موتورژنراتورهای پایه گازسوز:این دسته از موتورژنراتورها دارای طول عمر بسیار طولانی (بسیار طولانیتر از گازوئیل سوزها) میباشند.با توجه به اینکه این دسته از موتورژنراتورها در زمان طراحی در کارخانه سازنده موتور به طور اساسی بر اساس سوخت گاز طراحی میگردند بنابراین مشکلات دسته الف راندارند.عمدتاً این موتورژنراتورها برای کارکرد دائم continuous کاربرد دارند.قیمت آنها با افزایش توان کاهش میابد و در کل برای تولید برق ارزان قیمت توجیه اقتصادی دارند.در این دسته از مولدها سوخت توسط کاربراتور با هوا مخلوط و توسط شمع عمل جرقه زنی صورت میگیرد.این دسته از موتورژنراتورها دارای یک قابلیت دیگر بنام CHP(Combined heat and power) و CCHP(Combined cold and hot power) میباشند.بدان معنی که همزمان با تولید برق میتوان با بازیابی حرارتهایی که تلف میشود مثل اگزوز با 400 درجه سانتی گراد و یا آبی که جداره سیلندر را خنک میسازد ، آب گرم و یا حتی بخار آب تولید نمود.در صورت موجود بودن چیلر جذبی آبگرم میتوان این آبگرم را در سیکل آن وارد کرد و آب خنک و یا هوای خنک تولید کرد.با اینکار میتوان راندمان را تا 85% هم بالا برد که بسیار قابل توجه است.راندمان الکتریکال موتورژنراتورها حدود 40 درصد است.یعنی از گاز ورودی 40درصد آن به انرژی مفید تبدیل میشود.
دسته دیگری از این موتورژنراتورها هستند که با گازهایی که برای ما ایرانیها کمی ناآشنا است کار میکنند(به دلیل فراوانی گاز طبیعی natural gas در ایران) مانند Landfill,Digester,Swage,biomass (که البته در اروپا و آمریکا با هزار زحمت ازا این گازها استفاده میکنند چون گاز زیادی ندارند).
طول عمر این دسته از موتورژنراتورها بین 30000 ساعت تا 60000 ساعت (برای کلاس 1500 دور بر دقیقه).
تولید کنندگان این دسته عبارتند از : waukesha از آمریکا ، گاسکور از اسپانیا ، دویتز mwm آلمان ، ge jenbacher (ساخت اتریش و واگذار شده به شرکت GE امریکا) ، Man آلمان ، wartsilla فنلاند و ...

3- موتورژنراتورهای دوگانه سوز:بمانند گازوسوزها دو دسته اند.یکی آنهایی که با کیت تبدیل به دوگانه سوز میشوند که مشابه با مورد بالا دارای معایبی هستند.دوم موتورژنراتورهای دوگانه سوز که از پایه دوگانه سوز طراحی و تولید شده اند.بر خلاف تفکرات عمومی کارکرد دوگانه سوزها به شکل یا گاز یا گازوئیل امکانپذیر نیست و مشکلات تئوریکالی دارد.بنابراین این دسته از ماشین آلات بایستی مخلوطی از گاز و گازوئیل را بسوزانند و فقط در صورت قطع گاز روی گازوئیل ادامه کار دهند(برعکس آن غیر ممکن است).
تولید کنندگان آن در دنیا محدود میباشند که از آن جمله میتوان به وارتسیلا از فنلاند و گاسکور از اسپانیا اشاره کرد.
پاشش سوخت در این دسته از موتورژنراتورها توسط انژکتور صورت میگیرد و فقط داراری سنسورهای knock میباشند.سیکل کارکرد آنها بسیار شبیه به دیزلهاست.

Thursday, April 17, 2008Diesel generator دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور با توان 500 کیلوولت آمپر در یک مکان توریستی در مصر A diesel generator of 500kVA in a tourist resort in Egypt. مقدمه :دیزل ژنراتورها از جمله وسایل بسیار متداول  و نسبتا ساده و آسان برای تولید برق هستند ولی به دلایل متعدد که مهم ترین آنها مصرف سوخت و هزینه بالای تولید برق و نیز آلایندگی محیط زیست است استفاده از این نوع مولد های تولید برق محدود بوده و برای جبران کمبود توان در مواقع اوج مصرف peak load  و نیز بیشتر به منظور استفاده بعنوان منبع برق اضطراری در مواقعی که برق شبکه قطع می شود و. یا در جاهایی که امکان استفاده از برق شبکه وجود ندارد مورد استفاده است . اما دیزل ژنراتورها چون از موتورهای دیزل برای بحرکت رد اوردن ژنراتور استفاده می کنند مشکلات خاص موتورهای دیزل را هم با خود به همراه دارند از جمله اقتصادی نبودن آنها بعلت گرانی سوخت های فسیلی و گازوئیل . ضمن اینکه بارگذاری این گونه مولدها ها معمولا بصورت صحیح صورت نمی گیرد و همین بار های کم و نامناسب باعث می شوند که احتراق در این نوع دیزل ها بخوبی صورت نگیرد کاهش درجه حرارت و فشار احتراق باعث می شود که راندمان حرارتی موتور کاهش پیدا کند و رسوبات کربن هم در داخل سیلندر جمع شود . این یک اصل در موتورهای دیزل است که باید در درجه حرارت و فشار معینی کار کنند در غیر اینصورت هم موتور صدمه می بیند و هم راندمان آن کاهش پیدا می کند . برای ما که کشور کم آبی هستیم و از طرفی منایع فراوان سوخت های فسیلی داریم استفاده از دیزل ژنراتورها به منظور تولید برق بطور موضعی و در مناطق دور افتاده در کنار استفاده از انرژی های نو مانند توربین های بادی و سلولهای خورشیدی ( فتوولتائیک ) می تواند انتخاب مناسبی باشد . در اینجا نیز در بانک ماشین آلات تعمیر و نگهداری دیزل اینگونه دیزل ژنراتورها بر عهده ماست و ازاین جهت لازم است که با جدیدترین دستاوردهای این رشته آشنا باشیم . ولی در کمال تعجب حتی یک متن ساده راجع به این گونه دستگاهها نه بر روی شبکه اینترنت فارسی و نه حتی در بین نوشته های الکترونیک ام پیدا نکردم و متن حاضر کوششی در همین جهت است باشد که مفید واقع شود !   دیزل ژنراتور ترکیبی ازیک موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی است ( که اغلب آن را آلترناتور می نامند ) و از این مجموعه برای تولید انرژی الکتریسیته استفاده می شود .  دیزل ژنراتورها دستگاههایی هستند که در مناطقی استفاده می شوند که به شبکه سراسری برق متصل نیستند و یا امکان استفاده از برق را ندارند . اما دیزل ژنراتورها کاربرد های دیگری هم دارند و از جمله استفاده از آنها بعنوان منبع برق اضطراری و در مواقعی است که برق شبکه قطع می شود . اما دیزل ژنراتورها در ظرفیت های مختلفی ساخته می شوند نوع قابل حمل آن  از توان های پائین و حدود 1 کیلو ولت آمپر تا 10 کیلوولت آمپر و بیشتر هیتند در حالی که دیزل ژنراتورهای صنعتی بزرگ با ظرفیت 8 کیلو لوت آمپر تا 30 کیلو ولت امپر برای استفاده در خانه ها و مغازه های و ادارات تا ظرفیت 2000 کیلو ولت امپر برای مجتمع های اداری بزرگ ، کارخانه ها و ایستگاههای برق در دسترس هستند .  اینگونه ژنراتورها نه تنها کاربردهای وسیعی بعنوان منبع برق اضطراری دارند بلکه بعنوان دستگاههای پشتیبان در شبکه های برق سراسری هم مورد استفاده هستند. چون اغلب این ژنراتورهای از موتور دیزل برای به حرکت در آمدن استفاده می کنند ( برخی از ژنراتورهای سبک و کم ظرفیت از موتورهای بنزینی برای این منظور استفاده می کنند ) نه تنها می توانند انرژری لازم برای تولید برق را تهیه کنند می توانند بعنوان نیروی محرکه و راننده در وسایل نقلیه  هم مورد استفاده قرار گیرند و این نوع استفاده از آن جهت اهمیت دارد که نیازی نیست که ژنراتور نزدیک محور محرک ( گاردان ) واقع شده باشد در عوض می توان آن را در جای مناسب دیگری قرار داد و این کار باعث می شود که بار بیشتری هم بتوان با آن وسیله نقلیه حمل نمود .کشتی ها اغلب از دیزل ژنراتورها استفاده می کنند و گاهی اوقات نه تنها انرژی الکتریکی مورد نیاز را تامین می کنند بلکه از آن برای تامین نیروی رانش کشتی هم استفاده می شود  استفاده از دیزل ژنراتور برای به حرکت در آوردن کشتی به این جهت رواج پیدا کرده است که در این روش نیازی نیست که ژنراتور در نردیکی محور متحرک کشتی نصب شود و در جای بهتری قرار داده می شود .برقی که توسط به منظور استفاده در برق پایه استفاده می شود .بجای اینکه از ان بعنوان برق اضطراری شود ( مثل برق اضطراری مورد نیاز در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد ) Power plants  استفاده از دیزل ژنراتور ها در نیروگاههای برق دیزل ژنراتورها را می توان بصورت موازی در نیروگاههای برق نیز مورد استفاده قرار داد استفاده از  حالت موازی این مزیت را دارد که می تواند ظرفیت و کارآیی بیشتری داشته باشد و  حالت اضافه بر سازمان را داشته باشد . نیروگاههای برق که با دیزل ژنراتور کار می کنند بطور معمول شامل 3 تا 6 دستگاه هستند . ژنرانور ها را می توان از طریق فرآیند سنکرونیزه کردن ( همزمانی ) به یکدیگر متصل کرد و همزمانی یا سنکرونیزه کردن شامل تطابق دادن ولتاژ ، فرکانس و فاز دستگاهها قبل از متصل کردن آن به میله جریان = شمش اتصال = باس بار bus bar  است . ایجاد اشکال در سنکرونیزه کردن دستگاهها قبل از اتصال آنها می تواند باعث اتصال کوتاه با جریان بالا یا فرسودگی و صدمه دیدن ژنراتورها و یا سیستم های سویچ ( سویچینگ ) شود . عمل سنکرونیزه کردن را می توان با استفاده از دستگاه سنکرونیزه کننده خودکار auto-synchronizer module انجام داد . این دستگاه با خواندن پارامترهای  ولتاژ ، فرکانس و فاز از روی ولتاژ باس بار و ژنراتور باعث می شود که از طریق گاورنر بخش کنترل کننده موتور ECU (Engine Control Module) این هماهنگی را انجام دهد . با استفاده از تقسیم بار می توان باری را که روی ژنراتورهایی را که با هم بطور موازی کار می کنند روی آنها توزیع شود . در این حالت نیزمثل سنرکونیزه کردن خودکار این کار را می توان با استفاده از یک بخش تقسیم کننده بار load sharing module. انجام داد . این دستگاه با اندازه گیری بار و فرکانس در ژنراتور بصورت مداوم سرعت چرخش ژنراتور را با ری که روی آن است  تانظیم کند .دیزل ژنراتورها بعنوان یک ماشین محرک با سرعت ثابتی می چرخند ( چون تغییر سرعت باعث بر هم خوردن فرکانس برق تولیدی می شود ) فقط هنگامی که بار بیشتری بر روی آنها اعمال می شود سوخت بیشتری را مصرف می کنند و هنگامی که بار کم می شود مصرف سوخت هم کاهش پیدا می کند Supporting main utility gridsپشتیبانی از شبکه اصلی برق :دیزل ژنراتوها بعنوان منبع برق اضطراری برای بیمارستانها و واحدهای آبرسانی و نظایر آن مورد استفاده قرار گیرند . و از این جهت  که می توان از آنها بعنوان دستگاههای پشتیبانی کننده  شبکه برق  خصوصا هنگامی که در ساعات  اوج مصرف برق قرار داریم وارد مدار شوند و ازاین  کاربرد گسترده ای در آمریکا و انگلستان دارند . ژنراتورهای دینیو محصولات ممتازی هستند که برای شرایط مختلف کاری طراحی شده اند و  برای مثال در انگستان برخی دیزل ژنراتورهای 2 گیگاوات  بطور معمول برای پشتیبانی از شبکه ملی برق که حداکثر بار آن 60 گیگا وات است  استفاده می شود مجموعه ای از دیزل ژنزاتورها از طیف 200 کیلووات تا 2 مگاوات وجود دارند . این امر سودمندی های زیادی دارد باید قابلیت اطمینان هم بالا باشد یکی از روشهای معمول استفاده از موازی کردن شبکه ها Grid paralleling است . شبکه ملی بریتانیا از نیروگاههایی با توان 2 گیکا وات استفاده می کند که در زمانی حدود دو دقیقه امکان موازی کردن آنها با شبکه وجود دارد . و این در مقایسه با نیروگاههای بار پایه که زمانی حدود 12 ساعت برای وارد مدار شدن زمان لازم دارند مدت زمان خیلی کمی است . اگر چه دیزل ژنراتورها از نظر مصرف سوخت خیلی گران قیمت هستند . ولی باید توجه داشت که همانگونه که گفته شد این دیزل ها فقط بعنوان کمکی مورد استفاده هستند و چند صد ساعت در سال وارد مدار می شوند و وجود آنها باعث می شود که دیگر نیازی به وارد مدار کردن نیروگاههای پایه که استفاده کوتاه مدت از آنها غیر اقتصادی است نباشد Engine Damageصدمات موتور :موتورهای دیزل طی سالها کار کردن و خصوصا هنگامی که این کار تحت بار کم و سرعت پائین باشد دچار صدماتی می شوند که ناشی از رسوب ذرات کربن است . چنین شرایطی ممکن است هنگامی که موتور در حالت هرز کار می کند و یا در حالت آماده باش قرار دارد نیز اتفاق بیفتد ضمن اینکه اغلب این دیزل ژنراتورهای تحت بار کم کار می کنند بطوریکه اغلب فقط 10% ظرفیت اسمی آنها بکار گرفته شوئد در صورتیکه بهترین حالت آن است که بین 60 تا 70% بار اسمی آنها مورد استفاده قرار گیرد و حدود 75% حداکثر سرعت ( هر چند تنظیم فاز این ژنراتور ها مشکل است ) لعاب گرفتگی = Glazing هنگامی اتفاق می افتد که درجه حرارت و فشار  احتراق در درون سیلندرها  پائین است . هنگامی که موتور بصورتی درست بارگذاری شود بار در برابر حرکت میل لنگ و پیستونها مقاومت می کند و این باعث می شود که فشار احتراق افزایش یابد در حالیکه حجم سیلندر  در طی فرآیند احتراق نمی تواند بصورت خطی و متناسب با این افزایش فشار زیاد شود . این امر باعث می شود که فشار درون سیلندر زیاد شود اما کار کردن موتور تحت بار و فشار پائین و متعاقب آن آب بندی ضعیف رینگ پیستونها – که باعث می شود نیرو فشار در مقابل لایه روغن که حالت آب بندی را دارد فشار وارد کند . و این فشار کم سبب احتراق ناقص و در نتیجه ایجاد احتراقی با درجه حرارت و فشار کم می شود . ژاین احتراق ضعیف منجر به تشکیل دوده و گازوئیل نسوخته می گردد که سبب مسدود شدن شیارهای رینگ پیستونها می شود . و این خود باعث می شود که کارآیی  آب بندی باز هم کاهش پیدا کند و کاهش فشار اولیه باز هم کمتر و خراب تر شود . برق افتادن هنگامی رخ می دهد که گازهای داغ ناشی از احتراق بدلیل نشت بندی ضعیف رینگها از آنها عبور می کنند و شبب می شوند که روغن روان کننده ای که در جداره داخلی سیلندر قرار دارد بسوزد و حالتی شبیه برق افتادگی  glazing  در جداره داخلی سیلندر ایجاد کند جداره ای که الگوهای پیچیده ای از روش ماشینکاری درون سیلندر را داشته است و اکنون محو شده است .  همچنین  دراثر احتراق ضعیف کربن سخت شده شکل می گیرد و این بشدت ساینده و خراش دهنده است که یاعث خط انداختن روی جداره داخلی سیلندر می کند که منجر به ساییدگی این جداره می شود . و این خود باعث مصرف روغن سوزی  بیشتر می گردد ( که نشانه آن خروج دود آبی رنگ از اگزوز است ) و بازهم افت فشار بیشتری را باعث می شود . چون روغن دیگر نمی تواند در شیارهای خیلی نازکی که در جداره داخلی سیلندر بود گیر کند و به این ترتیب جداره سیلندر و پیستون را نشت بندی نماید . سوخت های نسوخته از رینگ پیستون ها عبور کرده و باعث آلوده شده روغن روان کننده می شوند و در همان حال باعث می شوند که دهانه انژکتورها هم دوده گرفته و مسدود شود و باعث بدتر شدن وضعیت احتراق می گردد که نشانه آن خروج دود سیاه از اگزوز است . این سیکل معیوب و به قهقرا رفتن نتیجه اش این می شود که بسرعت صدمات غیر قابل بازگشتی به موتور وارد می گردد که باعث می شود موتور همیشه براحتی روشن نشود و توان کاملی  را که لازم داریم نتوانیم از موتور بگیریم .  بناچار هنگامی که موتور زیر بار قرار می گیرد سبب می شود که دود سفید که ناشی از سوخت های نسوخته است و بدلیل خرابی موتور است تولید شود و حرارت موتور سریعا بالا رود اما به مرور زمان این خرابی ها با دود آبی که ناشی از روغن های سوخته ای است که به محفظه احرتاق نشت کرده مخلوط می شود و باعث صدمه دیدن رینگ پیستونها می شود و دود سیاه نیز باعث صدمه دیدن انژکتورها می شود همه انی آلودگی ها غیر قابل قبول و گاه توام با هم هستند .  دود سفید و غلیظ باعث آلودگی هوا می شود البته بعدا از اینکه  موتور دیزل گرم شد این دود سفید بسرعت ناپدید می شود . برق افتادگی ناشی از رسوب کربن را می توان با باز کردن موتور و تراش جداره سیلندر برطرف نمود و یا اینکه اگر سیلندرها بوشی هستند باید آنها را تعویض نمود و محفظه احتراق و سوپاپها را نیز را رسوب گیری کرده و تمیز نمود . این تشخیص اگر در مراحل اولیه و زود صورت گیرد می توان با بالا بردن درجه حرارت و فشار موتور این امکان را فراهم کرد که رینگ ها منبسط شده و باعث شوند که براقی جداره داخلی سیلندر را برطف نمایند و نیز این امکان را فراهم کنند که رسوب های کربن نسوخته از جداره موتور پاک شوند اما همانگونه که گفته شد این کار وقتی موثر است که در مراحل اولیه باشد وگرنه هنگامی که برق افتادن و سائیدگی جداره سیلندر بقدری زیاد شود که حتی با منبسط شدن رینگها هم نتوان آن را برطف کرد دیگر بالابردن دما و فشار هم تاثیری ندارد . ظرفیت دیزل ژنراتورها :در این مورد یک موافقت نامه بین المللی وجود دارد که موتورهای دیزل را به شرح زیر دسته بندی کرده است :
 • دیزل ژنراتور آماده بکار Standby : خروجی این گونه دیزل ژنراتورها متفاوت است اساسا از این دیزل ها بعنوان جبران کننده بار اولیه استفاده می کنند بدون اینکه مدت زمان معینی برای کار کردن آنها در نظر گرفته شود .چون معمولا موتور در شرایط عادی راه اندازی نمی شود .
 • دیزل ژنرانور برای تامین برق پایه  Prime : میزان خروجی این دیزل ژنراتورها هم می تواند بین 25% تا 100% مقدار اسمی اشان متفاوت باشد و واحد را می توان با به مدت یک ساعت در هر 12 ساعت به مقدار  110% نیز بارگذاری کرد
 • استفاده پیوسته Continuous : خروجی این دیزل ژنراتورها ثابت و برای زمان نامحدود است .
اگر ظرفیت دیزل ژنراتور آماده بکار standby 1000 کیلووات باشد دیزل برق پایه 850 کیلووات و دیزل کار مداوم 800 کیلووات است .

Engine-generator

 موتور ژنراتور

موتور ژنراتور در واقع ترکیبی از یک ژنرانور الکتریکی و یک موتور ( محرک ) است که به یکدیگر متصل شده اند و بصورت یکپارچه و یک تکه هستند این ترکیب را " مجموعه موتور ژنراتور " و یا به اختصار ژن – ستengine-generator set or a gen-se  نیز می گویند *** در بسیاری از متن ها نیز کلمه موتور را حذف کرده و به همان عبارت ژنراتور اکتفا می کنند .

اماعلاوه بر دیزل و ژنراتور این گونه دستگاهها شامل تجهیزاتی دیگر از قبیل مخزن سوخت = باک و تنظیم کننده سرعت موتور و تنظیم کننده ولتاژ و سیستم خنک کننده و اگزوز و روان کار نیز می باشند . واحدهای بزرگتر از 1 کیلووات دارای باتری و استارت هستند اما واحدهای خیلی بزرگ ممکن است که با کمپرسور هوا کار کنند . واحدهای تولید برق آماده بکار شامل سیستم ر اه اندازی = استارت خودکار بوده و یک کلید انتقال دارند که می تواند برق را از یک منبع دیگر به ژنراتور وصل یا قطع کند .

موتور – ژنراتور ها برای عرضه برق به مناطقی مورد استفاده هستند که امکان دسترسی به برق شبکهو ایستگاههای مرکزی برق  وجود ندارد یا اینکه تنها بطور موقت و برای مدت کوتاه نیاز به برق نیاز هست .

ژنراتورهای کوچک که گاهی اوقات برای تولید برق مورد استفاده هستند بعنوان تامین منبع برق برای کارهای ساختمانی بکار می روند . ژنراتورهایی که بر روی تریلی نصب شده اند را می توان برای استقرار در محل هایی که بطور موقت نیاز به برق و خصوصا روشنایی ، تقویت صدا و مسابقات سرگرمی  مورد استفاده قرار داد

ژنراتورهایی که بطور  دائمی در یک محل نصب می شوند برای تامین برق اضطراری در صورت قطع برق شبکه  مورد استفاده قرار می گیرند از جمله حالت آماده بکار در بیمارستانها تاسیسات مخابراتی مراکز پردازش داده ؛ ایستگاههای پمپ فاضلاب و سایر مراکز مهمی که قطع برق آنها  می تواند باعث اخلال در مراکز دیگر شود .

استفاده از دیزل ژنراتورهای خصوصی د رکشورهایی رایج است که یا شبکه برق وجود ندارد و یا در دسترس نیست . دیزل ژنراتورهایی را که روی تریلی نصب هستند می توان برای استفاده در مناطقی که بلایای طبیعی رخ می دهد و یا به هر دلیلی شبکه برق قطع شده است مورد استفاده قرار  داد که باید ولتاژ و فرکانس و توان مورد نیاز ژنراتور را تعیین کرد این شامل واحدهای دستی که می توانند صدها وات توان تا میلیونها وات  توان برقی را تولید نمایند . اغلب دیزل  ژنراتورها تک فاز هستند و تعداد معدودی از دیزل ژنراتورهای  قابل حمل  سه فاز در آمریکا تولید می شود

 Mid-size stationary engine-generator دیزل ژنراتورهای با اندازه متوسط با ظرفیت 100 کیلو ولت آمپر که ولتاژی حدود 415 ولت و جریانی حدود 110 آمپر تولید می کنند و مجهز به موتور پرکینز 7/6 لیتری ( 6700 سی سی ) از سری موتورهای 1000 می باشند و هر ساعت تقریبا حدود 27 لیتر سوخت مصرف می کنند و دارای یک باک 400 لیتری می باشند  . دیزل ژنراتورهایی که در انگلستان وجود دارند دارای سرعتی  حدود 1500 دور در دقیقه می باشند و فرکانس برقی که تولید می کنند 50 هرتز است که مطابق با فرکانس برق انگلستان است اما در مناطقی که فرکانس برق 60 هرتز است ( مثل ایالات متحده ) ژنراتورها با سرعت  1800rpm  یا 3600rpm می چرخند . دیزل ژنراتورهایی که به منظور استفاده در مواقع حداکثر بار peak ساخته شده اند چیزی بین 3 تا 4 کیلووات انرژی الکتریکی به ازای هر لیتر سوخت مصرفی تولید می کنند و هنگامی که بصورت موضعی بار گذاری شوند part load.  راندمان آنها کمتر است .  توضیح  برخی از واژه ها : *میله جریان = شمش اتصال یا همان باس بار Synchronization involves matching voltage, frequency and phase before connecting the generator to a live bus bar**سنکرونیزه کردن یا همزمان کردن شامل تطابق ولتاژ ؛فرکانس و فاز برق های تولید شده قبل از اینکه همگی ژنراتورها  بر روی یک میله جریان ( شمش اتصال ) به هم شوند . *** در فارسی می توان اصطلاح " موتوژن را برای این منظور بکار برد که اتفاقا نام شرکتی در تبریز است که کارش ظاهرا تولید موتور الکتریکی و ژنراتور است ! .....................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – اردیبشهت ماه 1387 – ماهشهر – BIPC http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_generator  

منبع : ویکی پدیا

http://electricalsalary.blogsky.com/pages/3/

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات