برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

مطالبی در باره IT

تكنولوژی اطلاعات چیست؟

تكنولوژی اطلاعات بدل به یكی از فاكتورهای مهم پیشرفت در قرن بیست و یكم شده است. IT موجب ایجاد دگرگونی و تحول در روشهای زندگی، آموزش، كار و بازی شده است.پیشرفتهای مربوط به محاسبات كامپیوتر و تكنولوژی ارتباطات، زیرساختهای جدیدی برای تجارت، پژوهشهای علمی و فعالیتهای اجتماعی ایجاد كرده است.این زیرساخت گسترش داده شده ابزارهای جدیدی را برای ارتباط داشتن با سراسر دنیا و كسب علم و دریافت اطلاعات به ما ارائه می دهد.تكنولوژی اطلاعات به ما كمك خواهد كرد بدانیم چه طور محیط اطرافمان را تحت تأثیر قرار دهیم و چطور از آن بهتر مراقبت كنیم. IT وسیله ای برای رشد اقتصاد است.

IT محل كار را جذاب تر، كیفیت مراقبتهای پزشكی را بهبود و دولت را مسؤولیت پذیرتر و در دسترس تر برای برآوردن نیازهای شهروندان می كند.

تعریف تكنولوژی اطلاعات

تكنولوژی اطلاعات، فن آوری مربوط به سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر برای پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است.تكنولوژی اطلاعات IT علم و مهارت های همه جنبه های محاسبات، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات است. IT مبحث جدیدی است كه به سرعت رشد كرده و تغییرات بنیادی در دنیای كنونی ایجاد می كند، این تغییرات ناشی از انجام روشهای تجاری جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمی های جدید و به وجودآوردن هنرهای جدید می باشد.
تكنولوژی اطلاعات شامل موضوعاتی است كه به علم و تكنولوژی كامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود.تكنولوژی اطلاعات به طراحی و استفاده از كامپیوتر و ارتباطات برای حل انواع مختلف مسائل مربوط می شود. بسیار جالب توجه است كه كامپیوترهایی كه در ۵ سال پیش تولید شدند، اكنون در تعداد زیادی از سازمانهای بزرگ استفاده می شوند.ما پذیرفته ایم كه تقریباً تمام صورت حساب ها و پرداخت های ما از ادارات دولتی و سازمانهای بزرگ توسط كامپیوتر چاپ می شوند و خدماتی مانند Bankcard و Medicare فقط به دلیل وجود آنكه كاربردهای كامپیوتر بسیار متنوع است، از چاپ صورت حساب ها گرفته تا كنترل كوره های بسیار حساس، همه آنها نیاز دارند كه اطلاعاتشان در كامپیوتر ذخیره شده و برنامه ها توسط كامپیوتر با مهارت اداره شوند.

بعضی از مفاهیم اصلی در استفاده از كامپیوتر عبارتند از:

روشهای سازماندهی شده برای برنامه ریزی كامپیوترها جهت اداره اطلاعاتشان سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان (ساختمان داده ها) مفاهیم اصولی در طراحی كامپیوتر (معماری كامپیوتر) و شبكه های كامپیوتری (ارتباطات داده ها و شبكه های كامپیوتری) علاوه بر مفاهیم اساسی بالا، تكنیك های خاصی وجود دارد كه در انواع كاربردهای خاص مورد نیاز می باشد. در وهله اول، برای مثال، در كاربردهای تجاری، نیاز به ذخیره اطلاعات زیادی می باشد. یك شركت بیمه، برای مثال نیاز دارد كه جزییات همه سیاستهای مربوط به دریافت كنندگان بیمه را نگه داشته و به سؤالات مربوطه پاسخ دهد.

ثانیاً در كاربردهای علمی ، مقدار اطلاعاتی كه باید ذخیره شود معمولاً بسیار كم است ، اما محاسباتی كه روی اطلاعات باید انجام گیرد بسیار پیچیده است . بالاخره طراحی كامپیوترها برای استفاده در خانه و یا اداره ویا لوازمی مانند ماشین ها، اجاقها، چرخ خیاطی وماشین تحریر به مهارتهای خاصی نیاز دارد.

تكنولوژی اطلاعات به ایجاد، جمع آوری ، پردازش ، ذخیره وتحویل اطلاعات و فرآیندها وتدابیری كه همه اینها را امكان پذیر می سازد اشاره می كند. ایده اصلی تكنولوژی اطلاعات ایجاد زندگی مفیدتر ومؤثرتر می باشد.

IT اصطلاحاتی است كه هم فرم های مختلفی را كه برای ایجاد، ذخیره، تبادل واستفاده از اطلاعات در فرمهای مختلف (اطلاعات تجاری، مكالمه ، تصاویر ساكن، سینما، نمایش های چندرسانه ای و فرم های دیگری شاید هنوز به فكر خطور نمی كند) . این تكنولوژی اغلب انقلاب اطلاعات نامیده می شود.

تعریف تكنولوژی اطلاعات

تكنولوژی اطلاعات، فن آوری مربوط به سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر برای پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است.تكنولوژی اطلاعات IT علم و مهارت های همه جنبه های محاسبات، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات است. IT مبحث جدیدی است كه به سرعت رشد كرده و تغییرات بنیادی در دنیای كنونی ایجاد می كند، این تغییرات ناشی از انجام روشهای تجاری جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمی های جدید و به وجودآوردن هنرهای جدید می باشد.

تكنولوژی اطلاعات شامل موضوعاتی است كه به علم و تكنولوژی كامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود.تكنولوژی اطلاعات به طراحی و استفاده از كامپیوتر و ارتباطات برای حل انواع مختلف مسائل مربوط می شود. بسیار جالب توجه است كه كامپیوترهایی كه در ۵ سال پیش تولید شدند، اكنون در تعداد زیادی از سازمانهای بزرگ استفاده می شوند.ما پذیرفته ایم كه تقریباً تمام صورت حساب ها و پرداخت های ما از ادارات دولتی و سازمانهای بزرگ توسط كامپیوتر چاپ می شوند و خدماتی مانند Bankcard و Medicare فقط به دلیل وجود آنكه كاربردهای كامپیوتر بسیار متنوع است، از چاپ صورت حساب ها گرفته تا كنترل كوره های بسیار حساس، همه آنها نیاز دارند كه اطلاعاتشان در كامپیوتر ذخیره شده و برنامه ها توسط كامپیوتر با مهارت اداره شوند.

بعضی از مفاهیم اصلی در استفاده از كامپیوتر عبارتند از:

روشهای سازماندهی شده برای برنامه ریزی كامپیوترها جهت اداره اطلاعاتشان سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان (ساختمان داده ها) مفاهیم اصولی در طراحی كامپیوتر (معماری كامپیوتر) و شبكه های كامپیوتری (ارتباطات داده ها و شبكه های كامپیوتری) علاوه بر مفاهیم اساسی بالا، تكنیك های خاصی وجود دارد كه در انواع كاربردهای خاص مورد نیاز می باشد. در وهله اول، برای مثال، در كاربردهای تجاری، نیاز به ذخیره اطلاعات زیادی می باشد. یك شركت بیمه، برای مثال نیاز دارد كه جزییات همه سیاستهای مربوط به دریافت كنندگان بیمه را نگه داشته و به سؤالات مربوطه پاسخ دهد. ثانیاً در كاربردهای علمی ، مقدار اطلاعاتی كه باید ذخیره شود معمولاً بسیار كم است ، اما محاسباتی كه روی اطلاعات باید انجام گیرد بسیار پیچیده است . بالاخره طراحی كامپیوترها برای استفاده در خانه و یا اداره ویا لوازمی مانند ماشین ها، اجاقها، چرخ خیاطی وماشین تحریر به مهارتهای خاصی نیاز دارد.

تكنولوژی اطلاعات به ایجاد، جمع آوری ، پردازش ، ذخیره وتحویل اطلاعات و فرآیندها وتدابیری كه همه اینها را امكان پذیر می سازد اشاره می كند. ایده اصلی تكنولوژی اطلاعات ایجاد زندگی مفیدتر ومؤثرتر می باشد.

IT اصطلاحاتی است كه هم فرم های مختلفی را كه برای ایجاد، ذخیره، تبادل واستفاده از اطلاعات در فرمهای مختلف (اطلاعات تجاری، مكالمه ، تصاویر ساكن، سینما، نمایش های چندرسانه ای و فرم های دیگری شاید هنوز به فكر خطور نمی كند) . این تكنولوژی اغلب انقلاب اطلاعات نامیده می شود.

برخی از پرسشهای متداول در زمینه فناوری اطلاعات ذیلاً آورده شده است:

پرسش اول: فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روشها گفته می شود كه برای تولید، پردازش، و عرضه اطلاعات به كاربر انسانی به كار می رود. علی رغم باور عموم، این فناوری تاریخچه چندهزار ساله دارد.

پرسش دوم: علوم كامپیوتر چیست؟

علوم كامپیوتر به شاخه ای از علم گفته می شود كه در آن چگونگی پردازش اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. علوم كامپیوتر به مقدار زیادی وابسته به ریاضیات، فلسفه و شاخه هایی از علم فیزیك مانند الكترونیك و فوتونیك است. تولید و عرضه اطلاعات كه گام اول و آخر در چرخه اطلاعات هستند، موضوعات مورد بحث در علوم كامپیوتر نمی باشند. بلكه به جای آنها جمع آوری و تقسیم بندی اطلاعات كه هر دو قسمتی از پردازش هستند مورد مطالعه می باشند.

پرسش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و اینترنت چیست؟

اینترنت یكی از گسترده ترین و موفق ترین ابزارهای فناوری اطلاعات است. این موفقیت آن قدر چشمگیر بوده است كه خیلی از افراد اینترنت و فناوری اطلاعات را را معادل یكدیگر فرض می كنند، در صورتیكه این فرض صحیح نمی باشد. اینترنت وسیله ایست كه در آن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی تولید، پردازش، و عرضه دیده می شود و البته تنها وسیله ای نیست كه این خاصیت را دارد و یا خواهد داشت.

پرسش چهارم: ابزار های فناوری اطلاعات چه چیزهایی هستند؟

ابزار های فناوری اطلاعات تركیبی از عوامل مختلف انسانی و ماشینی هستند. اساسی ترین عامل ماشینی آن رایانه و اساسی ترین عامل انسانی آن كاربر رایانه می باشند. باید توجه داشت كه عوامل ماشینی آن محدود به رایانه نمی شوند. برای مثال ماهواره های مخابراتی نیز قسمتی از عوامل ماشینی هستند.

پرسش پنجم: فناوری اطلاعات در چه حوزه هایی كاربرد دارد؟

در واقع هر نوع فعالیتی كه در آن داشتن اطلاعات متغیر در زمان (اطلاعاتی كه با گذشت زمان تغییر كرده و یا اعتبار خود را از دست می دهند و یا قبلا وجود نداشته اند) یكی از شروط انجام آن فعالیت است، نیازمند به فناوری اطلاعات است. یكی از ملموس ترین این نوع فعالیتها، شغل خبرنگاری است.

پرسش ششم: جایگاه فعلی فناوری اطلاعات در ایران چیست؟

متاسفانه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است. علی رغم اینكه می توان داریوش هخامنشی را از اولین بنیانگذاران فناوری اطلاعات در دنیا و به معنای امروزی آن نام برد. در واقع شبكه ای كه او از راهها و چاپارها و ایستگاهها و برجهای علامت دهی بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود كه امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود! امیدواریم كه با نگاه جدی تر به وضعیت موجود در دنیا و تاریخ غنی خود ایران، بتوانیم این نقص را هر چه زودتر بر طرف كنیم.

پرسش هفتم: بهترین حوزه ها برای گسترش فناوری اطلاعات در ایران كدامند؟

معمولا فناوری اطلاعات وارد هر حوزه هایی كه می شود، باعث بهره وری بیشتر در آن حوزه می گردد. ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه هایی كرد كه بیشترین مشكلات كشور در آن حوزه ها قرار دارد. مهمترین این حوزه ها عبارتند از: بانكداری، شبكه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش، حمل و نقل...

پرسش هشتم: چگونه می توان از فناوری اطلاعات در ایران درآمد زایی كرد؟

بسیاری بر این باورند كه فناوری اطلاعات یك فناوری رویایی است كه با استفاده از آن می توان در مدت كوتاهی به ثروت زیادی دست یافت. ولی این باور صحیح نیست و تعداد افراد و موسساتی كه در دنیا در این تكنولوژی سرمایه گذاری كرده اند و بعد از مدت كوتاهی شكست خورده اند كم نمی باشد. برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات در ایران باید مانند در آمدزایی از هر فناوری دیگری عمل كرد. یعنی باید آن را در حوزه هایی به كار برد كه تقاضای سرویس در آن حوزه ها بالا و فناوری اطلاعات باعث كاهش قابل ملاحظه هزینه ها و تسریع سرویس دهی شود. هر نوع سرمایه گذاری كه خلاف این اصل باشد نمی تواند در بلند مدت باعث سود دهی شود.پرسش نهم: جایگاه بخش دولتی ایران در فناوری اطلاعات چیست؟

اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر كشوری، فراهم كردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است. تا این بستر مخابراتی آماده نباشد، تعداد لازم كاربر برای پیوستن به این حوزه تولید نمی شود و در نتیجه از صنعتی شدن این فناوری جلوگیری می كند. همچنین هر فناوری جدید به وجود آورنده حوزه های حقوقی جدیدی است كه اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد، استفاده صحیح و معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می افتد.

بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی فناوری اطلاعات، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد، این فناوری هیچگاه صنعتی نخواهد شد.

پرسش دهم: جایگاه بخش خصوصی ایران در فناوری اطلاعات چیست؟

بخش خصوصی مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات كه همان عمومی سازی این فناوری است به عهده دارد. منظور از عمومی سازی فناوری، گسترش كاربرد آن در امور مختلف است. در واقع ساختن ابزارها و كاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، كاری است كه تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن می باشد. هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است كه می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری قوی تر نماید.

تعریف شما از IT چیست؟

تعاریف و دیدگاه‌های متعددی برای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد كه از آن جمله می‌توان به دیدگاه‌ فنی اشاره كرد كه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را مجموعه‌ای از فن‌آوری‌های جمع‌آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات،‌ پردازش اطلاعات، ثبت و ذخیره ‌اطلاعات و انتشار اطلاعات می‌داند، و همچنین دیدگاه مدیریتی كه از منظر سازمان به موضوع می‌پردازد.

اما تعریف من از IT یك تعریف راهبردی است. امروزه همه فهمیده‌اند كه اطلاعات و ارتباطات قدرت است و می‌تواند منشا‌ درآمد برای كشورها باشد. از سوی دیگر فن‌آوری از جنس توانایی است و توانایی افراد، گروه‌ها و كشورها را برای مواجهه با محدودیت‌ها. تولید رقابتی، كاهش هزینه‌ها و افزایش كیفیت ایجاد می‌كند. بنابراین به هر فن‌آوری كه توانمندی و قدرت اطلاعاتی و ارتباطاتی مردم و كشور را افزایش دهد، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌گوییم.

IT در رفع برخی مشكلات مشكل یا مشكلات چه نقشی دارد؟

توسعه IT می‌تواند تاثیرات زیر را در حل مشكلات داشته باشد :

1) در بخش طراحی سیاست‌ها و نظارت بر اجرا، می‌توان از كمك فكری و نظارتی بخش بزرگتری از كارشناسان و جامعه، بهره گرفت و مدیران عالی، تنها محدود به ساختارها و نیروهای فعلی نگردند. امروزه Think Tank های مجازی، نقش زیادی در شكل‌گیری و نقد و بررسی سیاست‌های دولت‌ها دارند.

2) فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، یك فن‌آوری توانمند ساز (Enabler) است و در توسعه كشور نقش كلیدی دارد. این فن‌آوری خود تاثیر مستقیم در افزایش رفاه و برقراری عدالت اجتماعی، كاهش مشكلات نظام اداری، توسعه اقتصادی و ارتقای كمی و كیفی سایر حوزه‌ها دارد.

تفاوت میان جامعه مبتنی بر فن‌آوری و جامعه سنتی را در چه می‌بینید؟

در جامعه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، یا جامعه‌ای كه توان و قابلیت كار با اطلاعات، ارتباطات و دانش را پیدا كرده است و برنامه‌ریزی جامعی برای ایجاد آن وجود داشته نسبت به جامعه سنتی می‌تواند نظم بهتری داشته باشد، كارها روانتر و سریعتر انجام شوند و رفاه اجتماعی،‌ عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی محقق شده باشد.

نقش IT در اشتغال‌زایی؟

فن‌آوری اطلاعات در دو بعد اساسی تولید و كاربردی تاثیر مستقیم در ایجاد اشتغال‌ دارد.

از نظر تولید و خدمات محصولات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، به دلیل بازار بسیار بزرگ و رو به رشد، مغز افزاری بودن كارها، ارزش افزوده بالا و...، فرصت‌های شغلی بسیاری در دنیا ایجاد شده كه تاكنون برخی از كشورها مانند هند از آن به خوبی بهره گرفته‌اند.

در بخش كاربری نیز مشاغل زیادی ایجاد شده است. در این بخش بر این اعتقادیم كه همان‌گونه كه در جامعه كشاورزی شغل غالب و عمده درآمد جامعه از كشاورزی و دامداری بود، در جامعه صنعتی شغل و درآمد اصلی مردم از كارخانه‌ها صنایع تامین می‌شد، در جامعه اطلاعاتی یا جامعه دانایی محور نیز بایستی شغل غالب و درآمد اصلی مردم از طریق اطلاعات، ارتباطات و دانش تامین گردد. در جامعه اطلاعاتی، صنعت اطلاعات شكل می‌گیرد و مردم به تولید و خدمات اطلاعات مشغول می‌شوند. انواع خدمات مشاوره پزشكی، حقوقی، بازرگانی، و اجتماعی و... به اقصی نقاط دنیا برخی از این مشاغل هستند.

نقش IT در فقرزدایی؟

ارزش افزوده بالا در مشاغل صنعت IT و صنعت اطلاعات باعث ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود و در نتیجه كاهش فقر می‌شود. البته در برنامه‌ریزی‌ها باید توجه كرد كه از ایجاد شكاف دیجیتالی یا تقسیم شدن جامعه به دو گروه بهره‌مند از اطلاعات و ارتباطات و فقیر اطلاعاتی اجتناب كرد.

نقش IT در توسعه كشور؟

رویكرد سال‌های اخیر بسیاری از كشورها نشان از جایگاه بارز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها دارد. در جمهوری اسلامی نیز تلاش‌هایی برای این منظور آغاز شده كه همه ساله بر وسعت آن افزوده می‌شود.

آشنایی با تكنولوژی اطلاعات (IT )

انتقال اطلاعات . هدف اصلی تكنولوژی اطلاعات (IT ) است . البته برای انتقال این اطلاعات از انواع تكنولوژی ها و نرم افزارها و سخت افزارها و تجهیزات و حتی فرآیندها وفنونیز استفاده می شود . در واقع ، تكنولوژی اطلاعات هم شامل نرم افزارها ، از قبیل تعریف نیازهای اطلاعاتی و آنالیز و مدییت اطلاعات مانند كامپیوتر و اسكنر و مودم و چاپگر ، حتی به معنای فرآیندها و كاربردها ، فنون و مدیریت ساختارها نیز به كار می رود .

مجموعه ای از مراحل تثبیت و رسیدگی ، انتقال و توزیع ، به طور كلی تكنولوژی اطلاعات ، پردازش و استفاده از اطلاعات است كه موجبات تغییر چرخه های كاری در ارد همه امور من جمله روابط عمومی فراهم می كند .

در این دوره ، شركت كنندگان با جلوه های اعجاز انگیز تكنولوژی اطلاعات به صورت تئوری و عملی آشنا می شوند .

اصول و راه كارهای نوین روابط عمومی و تبلیغات

شركت كنندگان دراین دوره . با طریق ایجاد اعتماد در مخاطب ، رسانه های تبلغاتی ، مدل های فشار و جذب ، مراحل اساسی طراح یك برنامه تلیغاتی و روابط عمومی . سبك ها و جاذبه هادر تبلیغات و روابط عمومی ، اصول تخمین برودجه برنام های تبلیغات و روابط عمومی ، هدایایی تبلیغاتی و برخی مباحث دیگر آشنا خواهند شد .

ارتباطات مردمی

در این دوره ، شركت كنندگان با چگونگی برگزاری جلسه گفت و گوی مدیریت با كاركنان ، نظام دهی برای دریافت پیشنهادات ، پاسخگویی به سوالات و نامه های مردم ، ایجاد تسهیلات فرهنگی و هنری ، نحوه انعكاس نظرات كاركنان به مدیریت ، نظرسنجی درباره مسائل درون و برون سازمانی ، پیگری مشكلات و راهنمایی مناسب ارباب رجــوع آشنا می شوند .

برخی دوره های دیگر

خبرنویسی برای مطبوعات ، تكنیك های برگزاری گردهمایی ها ، كاربرد عكس و آثار گرافیكی در روابط عمومی ، مبانی و اصول روابط عمومی ، ویراستاری و مدیریت خبر ، روش های اجرای نظام مشاركت و بررسی پیشنهادها در روابط عمومی ، تحلیل محتوا در روابط عمومی و مطبوعات ، رویدادهای ویژه ، زبان تخصصی پیشرفته در زمینه خبرنویسی و خبر خوانی ، مدیریت كاركنان روابط عمومی ، مدیریت رسانه ، مدیریت و ارتباطات بحران ، و…
برخی از این برنامه ها عبارت است از :

الف) كاربردهای اینترنت در روابط عمومی

اینترنت به عنوان یك شبكه گسترده بین المللی ارتباطی ، تحولاتی را در آستانه قرن بیست و یكم به وجود آورده كه قسمت عمده این تحولات در بخش ارتباطات و زندگی روزمره بشری حادث شده است . این كه تمامی رشته های علوم انسانی به دیجیتالی شدن گرایش پیدا كرده اند و هر كلمه ای با خود پسوندی از الكترونیك ا به یدك می كشد . مانند روانشناسی الكترونیك . بازاریابی الكترونیك ، دولت الكترونیك، و نهایتاً روابط عمومی الكترونیك از جمله آثار الكترونیكی شدن دنیای امروز است .

بی اغراق ، فناوری های جدید ارتباطی ، روابط عمومی سنتی را به سمت و سوی روابط عمومی الكترونیك كشانده است . از این رو برای كارگزاران روابط عمومی ، كار با اینترنت و همسو شدن با این جریان یك انتخاب نسبت بلكه یك الزام است .

در این راستا ، موسسه كارگزار روابط عمومی برای نخستین بار در كشور با همكاری گروهی متخصص ، اقدام به برگزاری كارگاه آموزشی در سطوح مقدماتی و پیشرفته كرده است . در اولین روز كارگاه ، كارگزاران روابط عمومی با اینترنت و نحوه كار با آن ، مروز گردهای وب وپست الكترونیك ، و … آشنا خواهند شد . روز دوم كارگاه ، به كاربردهای اینترنت در روابط عمومی اختصاص دارد.

در آینده بسیار نزدیك ، موسسه كارگزار روابط عمومی ، دوره های آموزشی اصول طراحی وب سایت های فارسی ( HTML ) و اصول طراحی بانك های اطلاعاتی ACCESS را نیز برگزار خواهد كرد .

ب) برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های روابط عمومی

برنامه ریزی در روابط عمومی ؛ رنامه روباط عمومی ، یك طرح و نقشه عملیاتی و اجرایی است كه همه فعالیت هایی را كه شما قصد دارید برای سازمان خود انجام دهید ، مشخص می كند . این رنامه ، زمان و مكان شروع و پایان همه فعالیت ها را در چارچوب یك تلاش و اقدام عمومیو كلی نشان می دهد .

دراین دوره ، شركت كنندگان با جایگاه برنامه ریزی در روابط عمومی ، تنظیم برنامه سالیانه روابط عمومی ،

http://sepidanpeace.blogfa.com/post-2.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic