برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

اطلاعات بسیار جالب و جذّابی با عناوین زیر که برای  انتخاب پروژه های دانشجویی یا پروپوزال های دانشجویی هم مفید است در این آدرس موجود است. دانشجویان شاخۀ قدرت حتماً مطالعه کنند.

http://alibahmaei.blogfa.com/post-234.aspxفن آوری جدید برای تمیز كردن هادیهای خطوط انتقال
ابداع خطوط انتقال فشرده

GIL روشی جدید برای انتقال توان با استفاده از خطوط

سیستمی جهت تشخیص برف زدگی خطوط انتقال بااستفاده ازفن آوری نوری

قطع شاخ و برگهای اطراف خطوط با بكارگیری رباتها

روش جدید اندازه گیری جابجایی هادیهادراثرنوسانات آونگی با استفاده ازتصاویرویدئویی

روشهای جلوگیری از پدیده گالوپینگ یا نوسانات جهشی هادیها در ژاپن

عیب یاب اتوماتیك خطوط انتقال هوایی

بازرسی خطوط انتقال هوایی توسط رباتها

( CPI ) دستگاه اندازه گیری پالس های جریان نشتی

افزایش ارتفاع دكلهای خطوط انتقال نیرو بدون خاموشی خط

كاهش دامنه نوسانات گالوپینگ از طریق انتخاب مناسب تجهیزات پراكنده

كاربرد بازوهای عایقی پلیمری جهت فشرده‌تر كردن خطوط انتقال

افزایش ظرفیت انتقال توان خطوط هوائی با استفاده از خطوط چند فاز

كاربرد كابلهای XLPE , 500 kv برای انتقال توان با استفاده از خطوط GIL
آسیب پذیری كابلهای توزیع در محل اتصالات جدا شونده

ابداع مفصل عایقی لاستیكی برای كابل هایkv 66در ژاپن

روشی جدید برای تشخیص پیری كابلها

سیستمی جدیدبرای نمایش وضعیت كابلها وافزایش ظرفیت آنها

تسریع و تسهیل كار تعمیر كابل معیوب با استفاده از دستگاه نشتی یاب روغن

تحلیل گر آكوستیكی تخلیه جزیی

در ژاپن HTS فن آوری كابلهای ابررسانای

كابلهای ابررسانا

توان بدون وجود مقاومت - كابلها و ترانسفورماتورهای راه آهن در نوك حمله

اندازه گیری تخلیه الكتریكی جزئی كابل فشار قوی

ها CTروش های تشخیص پیری

ابداع یك ترانسدیوسر نوری جریان با استفاده از فیبر شیشه ای بلوری بعنوان سنسور

اندازه گیری امپدانس شبكه زمین پستها

ساخت پستهای فشرده برای مناطق مسكونی

HV نمایش وضعیت كلیدهای فشارقوی

( Plug And Switch System )نوآوری جدید در تجهیزات پست PASS

بررسی برقگیرهای اكسید فلزی در حالت بهره برداری عادی

شتاب سنج نوری

SF6 روشی جدید و سریع برای تشخیص نشتی گاز

پستهای فشرده با عایق هوا

ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشك
سیستم نمایش و مدیریت ترانسفورماتورها (TMMS)
ساخت نوعی جدید از ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای سازگار با هارمونیك

آیا تانك ترانسفورماتورها باید تحت فشار قرار گیرند

اضافه ولتاژهای رزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع

افزایش طول عمر تراسفورماتور بوسیله مونیتورینگ صحیح و درك درست نتایج آن

HTS آزمایش موفقیت آمیز ترانسفورماتورهای ابررسانایی

افزایش كیفیت توان توسط نسل جدید ترانسفورماتورها

روشی جدید برای آشكارسازی گازهای ترانسفورماتورها با استفاده از امواج صوتی

در جهان HTS فن آوری ترانسفورماتورهای

ترانسفورماتورهای ابررسانا

ELR بكمك كنتاكتهای جدید on-load افزایش كارآیی كنتاكتهای تپ چنجرهای

ترانسفورماتور 1000 كیلوولت

كاربرد الكترونیك قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

كات آوت فیوز الكترونیكی

سبك جهت ارتقاء كیفیت شبكه های توزیعSVC

كنترل كننده اتوماتیك بار

سیستم بررسی علل حوادث در خطوط توزیع

توسعه كنترل كننده توان راكتیو كلاس6.6KVA با هسته مغناطیسی قائم

تحلیل گر هوشمند

در زمینه مهندسی توزیع DSTAR معرفی نرم افزارهای

سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی شبكه های توزیع

دستگاه متحرك تعمیر خطوط برقدار

اتوماسیون كنترل بانكهای خازنی در شبكه های توزیع

معرفی یك سیستم سوئیچینگ پیشرفته جهت بازار تولید غیر متمركز برق

سوئیچگر مناسب برای سیستم های توزیع زیر زمینی

برقگیر جدید برای پیشگیری آثار مخرب اضافه ولتاژ

ABBساخت خازن فشار قوی خشك توسط

بانك اطلاعاتی وضعیت برقگیر ها

با استفاده از پوشش اپوكسی SF6 تسریع تعمیر نشتی

برقگیر پلیمری

فن آوری جدید در اندازه گیری حرارتی داخل مواد عایقی

ابداع برقگیر های نوع آویزی برای خطوط انتقال

فن آوری جدید در تشخیص كرونای خطوط انتقال در روز روشن

500kvفن آوری مشاهده امواج صاعقه در خطوط

كاهش میدان مغناطیسی وسایل برقی

ابداع دستگاه محل یاب اصابت صاعقه

هدایت رعد وبرق بوسیله لیزر در ژاپن

مدل كردن میدانهای مغناطیسی پست

Epoxy با استفاده از پوشش SF6 تسریع تعمیر نشتی

فن آوری انتقال بار الكتریكی صاعقه

تجزیه و تحلیل روغن كلیدهای قدرت برای صرفه جویی در هزینه ها

مقره های كامپوزیت ، در رقابت با مقره های پرسلین

در تجهیزات پستهای فشار قوی SF6 اهمیت آنالیز گاز

آشكارساز آلودگی عایقها

معرفی نرم افزار PSS /E برای شبیه سازی سیستم قدرت

خطوط انتقالVSC راهی به آینده

نرم افزار مطالعات سیستم های قدرت DigSILENT

دورنمای كاربرد تجهیزات ابررسانائی در شبكه های قدرت

در سیستم های قدرت FACTS

(CYME نرم افزار محاسبات سیستم های قدرت (نرم افزار PSAF

یك فن آوری جدید برای ایجاد فضای كاری مناسبترHVDC Light

نرم افزار محاسبات پایداری گذرا PSAF – STAB

1000 kv فناوری شبیه سازی و تحلیل سیستم های قدرت

( RAP )نرم افزار ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

هنر پیش بینی بار و نیاز مصرف

معرفی یك فاصله یاب جدید

SF6خطایاب شینه

تشخیص و نمایش خطای زمین

رله جهت دار جدید بر اساس آشكارسازی سیگنالهای ولتاژ گذرا

حفاظت اضافه ولتاژ سیستم كابل زمینی

نوآوری در حفاظت اضافه جریان

( CAPE ) نرم افزار هماهنگی رله های حفاظتی

نرم افزار تحلیل گر اتصال كوتاه FLASH

سنسورهای جدید برای حفاظت و كنترل پیشرفته

“ IED Data ” مكان یابی محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از فناوری

رله ای جدید برای خطوط 345 كیلوولت

فناوری و روش جدید برای مونیتورینگ وضعیت سیستمهای قدرت PMU

برای حل بحران شبكه قدرت غرب EPRI راه حل

FACTS در زمینه كاربردهای ادوات NYPA دستاوردهای

SCOPE نرم افزار

سیستمی جدید برای مونیتورینگ كیفیت انرژی در ژاپن

اندازه گیری و بهبود كیفیت توان الكتریكی

ابداع وسیله اندازه گیر كیفیت در سیستم های توزیع

ارزیابی هزینه اختلالات ولتاژ

ارتقاء كیفیت توان با اصلاح دینامیكی ولتاژ

ارتقاءكیفیت توان با استفاده از میكروتوربینها

IEC , IEEE هماهنگی استاندارهای كیفیت توان در

كیفیت توان چالشی نوین برای توزیع انرژی الكتریكی در فشار متوسط

Landfill انرژی گاز

تركیب نیروگاههای گازی و پیل سوختی برای اولین بار در جهان

پیل سوختی

انرژی خورشیدی

نصب سلولهای نوری (فتوولتائیك) بر بام ساختمانها

سیستم های هیبرید تولید انرژی

طبیعی در ذخیره سازی انرژی خورشیدی (Zeolite) استفاده از زئولایت

فن آوری های استفاده از انرژی بیوماس

ذخیره سازی هوای فشرده جهت استفاده در توربین های گازی

استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های فتوولتائیكی

استفاده از سیستمهای فتوولتائیك متصل به شبكه

انرژی امواج

فن آوری ترموالكتریك

ابداع روشی برای ارزیابی تشعشع حرارتی فضای خنك شده با سرمایش تشعشعی

هیدروژن ذخیره ساز انرژی الكتریكی

استفاده از سیستمCHP در ساختمانها در انگلستان

نخستین واحد ذخیره ساز انرژی

سیستم ذخیره ساز سرما با استفاده از انرژی الكتریكی در ساعات ارزان قیمت

با چگالی انرژی بالا برای ذخیره سازی انرژی الكتریكی NAS استفاده از باكتریهای سولفور سدیم

(BCHP) سیستم یكپارچه تولید توان، سرمایش و گرمایش ساختمانها

فناوری ذخیره سازی انرژی حرارتی درسیستمهای تهویه مطبوع وتأمین آب گرم خانگی

سیستم های گرمایش و سرمایش ناحیه ای در ساختمانهای آینده

سیستم ذخیره ساز انرژی الكتریكی

GenerLink معرفی

میكروتوربینها

روشی جدید برای تشخیص كاویتاسیون در توربین های آبی و پمپها

ATSسیستم های پیشرفته توربین های گازی

zحفاظت پره های توربین با استفاده از رینگهای نوع

GE – 7FA , GE – 9FAمدیریت عمر پره های توربین گازی مدل

افزایش توان توربین های گازی بوسیله كاهش فاصلهrotor با محفظه

TIGER افزایش قابلیت عملكرد توربوماشینها وتجهیزات صنعتی با استفاده ازسیستم

افزایش قدرت توربین گاز با تزریق آب در ورود به كمپرسور

FloWind EHD توربین بادی نوع

تشخیص آغاز خرابی در توربوژنراتورها بوسیله نمایش ارتعاشات پیچشی

افزایش بازدهی و كاهش آلودگی در توربین های گازی

مشخصه های ارتعاشی توربین های گاز صنعتی

دركشور رومانی Deva ارتقاء عملكرد نیروگاه بخاری

توزیع تولید با استفاده از میكروتوربین ها

در آمریكا ATS سیستم های پیشرفته توربین های گازی

مدیریت عمر توربین های احتراقی كلاسF

بهینه سازی مسیر عبور بخار جهت افزایش بازده توربین های بخاری

روشهای مختلف كاهش هزینه بهبود اجزاء توربین های گازی

افزایش قدرت توربین گاز با تزریق آب یا بخار

فناوری توربین های گاز سرامیكی

701 - K طراحی مهندسی كانال انتقال محصولات احتراق به توربین در موتور

توربین های گازی با پوشش های سرامیكی

سیستم fog ، تحولی در امر خنك سازی هوای ورودی به توربینهای گاز

كاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ

(Byron) حل مشكل ارتعاش لوله های تخلیه پمپ تغذیه واحد2 نیروگاه بایرون

كنترل پدیده سرژ در كمپرسورها با استفاده از كنترل كننده های منطقی

استفاده ازتوربوكمپرسورهادرحذف گازهای غیرقابل تقطیردرنیروگاههای زمین گرمایی

بازرسی و نظارت پمپ های سانتریفوژ

اتوماسیون عملكرد كمپرسورها جهت افزایش راندمان

ژنراتور توربین گاز با قابلیت عملكرد كندانسوری

ژنراتور ولتاژ بالا

موتور ولتاژ بالا

هیدرواسكن فناوری جدید برای مونیتورینگ ژنراتورها

برای بررسی وضعیت سیم پیچها در موتورها و ژنراتورها MICAA نرم افزار

نرم افزاری جدید برای تحلیل تخلیه های جزیی در موتور و ژنراتور

نقش فناوری تشخیص بهنگام تخلیة جزئی در افزایش عمرعایق سیم پیچی استاتور

Beckwith معرفی یك رله جدید حفاظت ژنراتور توسط شركت

مونیتورینگ حركت لبه روتور در ژنراتورهای آبی

آشكار سازی نشت لوله بویلر در نیروگاهConemough

ارزیابی طول عمر بخشهای تحت فشار بویلر

CHP فن آوری جدید در تولید انرژی الكتریكی - حرارتی

كلرزنی متمركز در كندانسور نیروگاههای بخاری

در آمریكا ( CHP ) سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت

راهنمای متالورژیك شكست لوله های بویلر نیروگاههای بخاری

كاهش هزینه ساخت بویلرهای نیروگاهی بكمك مدلسازی سه بعدی

آینده نیروگاههای حرارتی زغال سنگی در ژاپن

سیستم های ذخیره ساز یخ

یك نیروگاه سیكل تركیبی با قابلیت انعطاف زیاد

تست اولترا سونیك درب جوشی مخزن ذخیره سوخت اتمی بروشTOFD

روشهای جلوگیری ازضربه آبی(قوچ) در لوله های بخار نیروگاهها

نیروگاه پیشرفته زغال سنگی با دمای بخار 700 درجه سانتی گراد

(Reheat) راندمان سیكل دوباره گرم شده

تاسیسات برق رسانی در تله - كانالهای كشتیرانی

روش جدید شناسائی وضعیت احتراق بر اساس میزان كربن نسوز و محصولات احتراق

جمع آوری كننده و تحلیل گر رسوب در توربین های بخار

SCRIBA نیروگاه

اهمیت مانیتور لرزش توربین های بخاری و روشهای آن

گسترش پوشش های سد حرارتی برای توربین های گازی

آزمایشهای غیر مخرب جهت ارزیابی جوش لوله های نیروگاهی

خوردگی خستگی در لوله های بویلر

پوششهای مقاوم به اكسیداسیون و خوردگی داغ توربینهای گازی

نوری برای محیطهای دمای بالا PH سنسورهای

خوردگی سوپرهیترها

خوردگی اجزاء توربین های بخاری كم فشار

حفاظت حرارتی توربین گازی با استفاده از پوشش های حایل

تنوع در روشهای نگهداری و تعمیرات

انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق
انتقال اطلاعات مخابراتی و اینترنتی توسط شبكه های قدرت
فن آوری جدیددر انتقال اطلاعات با استفاده از خطوط برق

فن آوریPLT

سرویسهای ارزیابی طول عمر

تأثیر ظرفیت انتقال شبكه های قدرت بر رقابتهای خصوصی سازی برق

خصوصی سازی و رقابت در صنعت برق در ایالتهای آمریكا

رونق مجدد در نیروگاههای زغالی در صنعت برق

كاهش كاتالیتیك گزینشی)SCR(اكسید نیتروژن

( CES ) نیروگاههای جدید حرارتی با سیستم انرژی پاك

انتشار گازهای گلخانه ای

تمیز كاری لوله های بویلر بوسیله امواج صوتی

نیروگاه زباله سوز با راندمان بالا

با استفاده از فرآیند كاهش كاتالیستی انتخابی NOx كنترل انتشار

آزمایش میزان انتشار آلودگی در توربین های گاز، گاز سوز نیروگاههای سیكل تركیبی

OSHAكاهش خطرات كار و خطای انسانی در نیروگاهها با استفاده از دستورالعمل

خلاصه اخبار تغییر اقلیم Canary IV گزارش

GPS كاهش انتشار آلودگی نیروگاهها با استفاده از برنامه استاندارد عملكرد تولید

ابداع سیم های غیر هالوژنی مقاوم در برابر گرما و سازگار با محیط

فن آوری جدید خنك كنندگی تجهیزات الكترونیكی

ابداع سیم های جریانی ابررسانای اكسیدی 20 كیلوآمپر

تاثیر طوفانهای خورشیدی بر شبكه های مخابرات و برق

دركشور چین Three Gorges ساخت سد عظیم و جنجالی

از میكرو چیپ تا چیپهای قدرت

HTS محدودساز جریان خطا از نوع ابررسانائی

نگاهی به فن آوری ذخیره سازی انرژی الكتریكی توسط میدانهای مغناطیسی در جهان

آبرسانی با پمپ توربین های شناور روی آبهای جاری

ساخت بزرگترین سد جهان در چین و تكنولوژیهای نابود كننده

تحقیق و توسعه ابررسانای دما پایین در ژاپن

http://alibahmaei.blogfa.com/post-234.aspx


و همچنین اطلاعات نوین و سودمندی در سایت زیر می باشد با عناوین

فناوری نانو در برق و انرژی

جهان ریاضیات در فضای نانو

مرزهای نانومحاسبات

کاربرد نانوساختارهای کربنی در ساخت ادوات گسیل الکترونی

ساختن از پایین به بالا

زیرساختهای پایه برای مدلسازی مولکولی

«الگوریتم ها» و «تراشه» های کوانتومی

تکنیک‌های بهینه‌سازی در فضای نانومحاسبات

پیچیدگی محاسبات و معماری سیستم‌های نانویی

بررسی بازار نانوحسگرها

منابع انرژی کوچک شده

نگاشت الگوریتم MRF جهت ارزیابی خطای سازه های الکترونیک مولکولی

الگوریتم«میدان تصادفی مارکوف» در طراحی مدارهای نانو

نانوفوتونیک: جبهه‌ای مهیج در فناوری‌نانو

پیچیدگی محاسبات و معماری سیستم‌های نانویی

اثر نشر میدانی الکترونی در فیلم نانولوله‌های کربنی

بررسی نحوه قرارگیری و اتصال نانوسیمها در فناوری FPNI

حافظه‌های نانولوله‌ ی کربنی NRAM

کارایی بالا برای ابزارهای نانوالکترومکانیکی

روشی جدید برای اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی در مقیاس‌نانو

استفاده از فناوری‌نانو در تولید تصاویر کوانتومی

پیل‌های خورشیدی رنگی، رکورددار بازدهی تبدیل نور به انرژی

تبدیل نانوذرات فلزی به ساختارهای متخلخل

استفاده از فناوری‌نانو در ساخت نسل جدید نمایشگرهای صفحه تخت

پرش الکترون در نانوسیم‌ها

مدل‌سازی سوئیچ‌های تک‌مولکولی

بهبود روش‌های ذخیره‌سازی داده و حسگرهای مغناطیسی

ساخت تراشه‌های رایانه‌ای کوچک‌تر و سریع‌تر با نانونوارهای کربنی

تقویت نور دیودها، به کمک نانوحفره‌های هوا

تبدیل نانولوله‌های کربنی به مواد کربنی عالی برای باتری‌ها

فناوری‌نانو در ساخت پیل‌های سوختی بهتر

تولید ابرمیکروالکترودهای دیسک‌مانند مبتنی بر نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره

ساخت ابزار دوتایی حافظه/ترانزیستور با استفاده از نانوذرات طلا

تولید حافظه جدید با استفاده از نانوسیم‌ها

استفاده از نانولوله‌های کربنی برای ایجاد اتصالات درون ترانزیستورها

همکاری عربستان با ژاپن در زمینه تصفیه آب با استفاده از فناوری‌نانو

اتصال نانوذرات با زینترینگ الکتریکی

نانو تکنولوژی چیست؟

سیستم های هوشمند، نانو سنسورها

استفاده از نوسانات مولکولی برای تشخیص عبور جریان از قطعات الکترونیکی مولکولی

ساخت نانوسیم های درخشان

مطالعه منشأ نور ساطع شده از نانوبلورهای سیلیکونی

نمونه اولیه از یک کلید الکترونیکی در مقیاس نانو طراحی شد

فناوری نانو در صنعت آب و برق

رکورد جدید برای نانوکلیدهای فعال‌شونده با نور

تقلید از باکتری ها برای تولید نانوذرات مغناطیسی

ساخت کاتالیست بسیار فعال برای پیل‌های سوختی پربازده توسط شرکتِ هیتاچی ماکسل

رکورد جدید برای نانوکلیدهای فعال‌شونده با نور

جهش خیره کننده فناوری نانو در سال2007

با استفاده از نانو توپ‌های پفکی بازدهی پیل‌های خورشیدی دو برابر افزایش یافت

کشف جدید دانشمندان چینی در زمینه انبرک‌های نوری

یافتن راه حلی برای رفع مشکل شارژ باتریهای لیتیومی

غلبه بر مشکل نویز در نانوابزارها

نوشتن نانوکانال‌ها با استفاده از مداد نیروی اتمی

معرفی پتنت:آرایه حافظه نانوالکتریکی

رسانایی کامپوزیت‌های پلیمری نانولوله‌ای

تولید کوچک‌ترین کلید نوری توسط محققان آی‌بی‌ام

ساخت نانو ظرف‌های کوچک با نفوذ پذیری کنترل شده

سنتز آزمایشگاهی نانوکامپوزیت‌های TPV در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کنترل نانوبات ها با استفاده از ترانزیستور های کوچک مغزگونه

لیزرِ الکترونِ آزاد برای بررسی رفتار سلولی

ردگیری نور در یک تراشه به کمک ابزار کلیدزنی نانوفوتونیکی

تراشیدن اتم به اتم توسط حکاک های نانویی

استفاده از نانوذرات مس به منظور افزایش انتقال حرارت در سیال در دانشگاه فردوسی مشهد

تراشیدن اتم به اتم توسط حکاک های نانویی

بررسی سیستم های فوتوولتائیک نانولوله ای

تاثیر فناوری‌نانو بر ‌ بازار باتری‌های قابل شارژ

سنتز آزمایشگاهی نانوکامپوزیت‌های هوشمند بر پایه پلیمر حافظه شکلی در دانشگاه تربیت مدرس

ساخت پوشش پولی اورتانی نازک، قوی و انعطاف پذیر

استفاده از نانولوله های کربنی به عنوان اتصالات میانی به جای نانوسیم های مسی

گیرانداختن نانوتشدیدکننده‌ها

طرح نظریه ای جدید در زمینه نانو مدارها توسط یک دانشمند ایرانی

کشف نانولوله‌های جدید نیمه‌هادی توسط نانوشیمی‌دان‌ها

ساخت نانوسیم‌های بی‌نقص

فیلم نانوساختاری جدید، بهبود‌دهندة بازده پیل‌های خورشیدی

محققان ژاپنی موفق به عایق‌کاری نانوسیم‌ها و ماشین‌های مولکولی شدند

ساخت سوئیچهای اتمی از نانوسیم‌ها

موتورهای دنیای نانو

تولید نانوباتری‌های قابل شارژ

ساخت کلیدهای نانویی توسط دانشمندان ایالت کالیفرنیا

ساخت دیودهای ایده‌آل با کمک نانولوله‌ها

تقویت خاصیت ابررسانایی با ایجاد نقایص ساختاری نانومقیاس

نگاهی نو به نانوآشکارسازی

ساخت اولین نانوموتور خورشیدی

افزایش رسانایی نانولوله‌های کربنی در خلاء

خازن‌های قابل تنظیم برای ادوات بی‌سیم

نیمه‌رساناهای آلی قابل چاپ

کلید الکترومکانیکی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی

مشاهده مستقیم وضعیت کلید‌های مولکولی

ساخت نیمه‌‌رساناهای مغناطیسی

شناساگرهای نوری پلیمری منفرد مبتنی بر نانوسیم‌ها

«ابرهانی کامب»ها پتانسیلهای بالاتری از نانولوله های کربنی را ارائه می‌کنند

نانو کابل‌هائی با قابلیت تبدیل نور به الکتریسیته

مهندسی سازی انواع نانولوله ها برپایه خواص الکتریکی منحصر به فرد

ساخت یک نانولامپ از مواد آلی‏

مولکولهای مسطح برای هدایت الکتریسیته بهترند

چرا نانو سیمها آشکارسازهای نوری مناسبی می سازند؟

حسگرهای نور نانوسیمی ZnO

روش جدید فرآوری نانوکامپوزیت‌ها جهت ساخت خازن‌های پیشرفته

اندازه‌گیری قابلیت رسانایی تراهرتز در نانوسیم‌ها

باطری‌های یون لیتیوم با ظرفیت بالا  
کیفیت انرژی الکتریکی

کیفیت توان چالشی نوین برای توزیع انرژی الکتریکی در فشار متوسط

هماهنگی استاندارهای کیفیت توان در IEC , IEEE

ارتقاءکیفیت توان با استفاده از میکروتوربینها

ارتقاء کیفیت توان با اصلاح دینامیکی ولتاژ

ارزیابی هزینه اختلالات ولتاژ

ابداع وسیله اندازه گیر کیفیت در سیستم های توزیع

اندازه گیری و بهبود کیفیت توان الکتریکی

سیستمی جدید برای مونیتورینگ کیفیت انرژی در ژاپن  
توزیع نیروی برق

بکارگیری IGBTها جهت بهره‌برداری بهینه و ارتقاء کیفیت شبکه‌های توزیع نیروی برق

نحوه بهینه‌سازی سیستم‌های توزیع

نصب سیستم توزیع تکفازروستایی با اتصال مستقیم به خط فشار قوی عبوری

استفاده از تکنولوژی پردازش P2P در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

فیبر های گرافیت با پوشش فلزی

ابر رسانایی

توزیع توان با خطوط کم مقاومت

سوئیچگر مناسب برای سیستم های توزیع زیر زمینی

معرفی یک سیستم سوئیچینگ پیشرفته جهت بازار تولید غیر متمرکز برق

اتوماسیون کنترل بانکهای خازنی در شبکه های توزیع

دستگاه متحرک تعمیر خطوط برقدار

سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی شبکه های توزیع

معرفی نرم افزارهای DSTAR در زمینه مهندسی توزیع

تحلیل گر هوشمند

توسعه کنترل کننده توان راکتیو کلاس6.6 KVA با هسته مغناطیسی قائم

سیستم بررسی علل حوادث در خطوط توزیع

کنترل کننده اتوماتیک بار

SVC سبک جهت ارتقای کیفیت شبکه های توزیع

کات آوت فیوز الکترونیکی

توزیع تولید با استفاده از میکروتوربین‌ها

توجه به خوردگی در سیستم زمین ضرورتی انکارناپذیر در شبکه‌های توزیع  
توربین ها

شبیه سازی عملکرد توربین گازی خنک شده

سیستم fog ، تحولی در امر خنک سازی هوای ورودی به توربینهای گاز

توربین های گازی با پوشش های سرامیکی

افزایش قدرت توربین گاز با تزریق آب یا بخار

روشهای مختلف کاهش هزینه بهبود اجزاء توربین های گازی

بهینه سازی مسیر عبور بخار جهت افزایش بازده توربین های بخاری

سیستم های پیشرفته توربین های گازی ATSدر آمریکا

توزیع تولید با استفاده از میکروتوربین ها

درکشور رومانی Deva ارتقاء عملکرد نیروگاه بخاری

مشخصه های ارتعاشی توربین های گاز صنعتی

افزایش بازدهی و کاهش آلودگی در توربین های گازی

تشخیص آغاز خرابی در توربوژنراتورها بوسیله نمایش ارتعاشات پیچشی

توربین بادی نوع FloWind EHD

افزایش قدرت توربین گاز با تزریق آب در ورود به کمپرسور

افزایش قابلیت عملکردتوربوماشینهاوتجهیزات صنعتی بااستفاده ازسیستمTIGER

افزایش توان توربین های گازی بوسیله کاهش فاصلهrotor با محفظه

مدیریت عمر پره های توربین گازی مدل GE – 7FA , GE – 9FA

حفاظت پره های توربین با استفاده از رینگهای نوع z

سیستم های پیشرفته توربین های گازی ATS

روشی جدید برای تشخیص کاویتاسیون در توربین های آبی و پمپها

میکرو توربینها  
ماشین های الکتریکی-ژنراتورهای سنکرون

مونیتورینگ حرکت لبه روتور در ژنراتورهای آبی

معرفی یک رله جدید حفاظت ژنراتور توسط شرکتBeckwith

نقش فناوری تشخیص بهنگام تخلیة جزئی در افزایش عمرعایق سیم پیچی استاتور

نرم افزاری جدید برای تحلیل تخلیه های جزیی در موتور و ژنراتور

هیدرواسکن فناوری جدید برای مونیتورینگ ژنراتورها

ژنراتور ولتاژ بالا

ژنراتور توربین گاز با قابلیت عملکرد کندانسوری  
کنترل نیروگاه

اهمیت مانیتور لرزش توربین های بخاری و روشهای آن

نیروگاه SCRIBA

جمع آوری کننده و تحلیل گر رسوب در توربین های بخار

روش جدید شناسائی وضعیت احتراق بر اساس میزان کربن نسوز و محصولات احتراق

حذف فلزات سنگین و سمی از پسابهای حاصل از شستشوی محفظه احتراق در نیروگاههای بخاری و استخراج وانادیم از آن 
خوردگی و مواد

مزایای تغییر روش کنترل شیمیایی در بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

بازسازی روتورهای فشار ضعیف توربین بخار تحت شکستگی ریشه پره

تنوع در روشهای نگهداری و تعمیرات

حفاظت حرارتی توربین گازی با استفاده از پوشش های حایل

خوردگی اجزاء توربین های بخاری کم فشار

خوردگی سوپرهیتر

نوری برای محیطهای دمای بالا PH سنسورهای

پوششهای مقاوم به اکسیداسیون و خوردگی داغ توربینهای گازی

خوردگی خستگی در لوله های بویلر

آزمایشهای غیر مخرب جهت ارزیابی جوش لوله های نیروگاهی

گسترش پوشش های سد حرارتی برای توربین های گازی

بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده (گزارش مرحله سوم و چهارم)

بررسی علل پوسیدگی قسمت های پوبی برج های خنک کننده - قسمت دوم محیط زیست

کاهش انتشار آلودگی نیروگاهها با استفاده از برنامه استاندارد عملکرد تولیدGPS

گزارش Canary IV خلاصه اخبار تغییر اقلیم

کاهش خطرات کار و خطای انسانی در نیروگاهها با استفاده از دستورالعمل OSHA

آزمایش میزان انتشار آلودگی در توربین های گاز، گاز سوز نیروگاههای سیکل ترکیبی

کنترل انتشار NOx با استفاده از فرآیند کاهش کاتالیستی انتخابی

تمیز کاری لوله های بویلر بوسیله امواج صوتی

انتشار گازهای گلخانه ای

( CES ) نیروگاههای جدید حرارتی با سیستم انرژی پاک

کاهش کاتالیتیک گزینشی (SCR) اکسید نیتروژن

رونق مجدد نیروگاههای زغالی در صنعت برق

بررسی آلودگی هوای نیروگاه شهید فیروزی

بررسی آلودگی هوای نیروگاه بندر عباس انرژی زمین گرمایی

انرژی ژئوترمال در تولید برق

مقایسه استفاده از نیروگاههای ژئوترمال

انرژی براید کشورهای در حال توسعه

انرژی ژئوترمال برای تولید برق

منابع ژئو ترمال

انرژی ژئو ترمال،جایگزینی با هزینه پایین

مزایای استفاده از نیروگاههای ژئو ترمال

کاربرد های حال حاضر انرژی ژئو ترمال

پمپ های حرارتی ژئو ترمال و ذخیره انرژی

حرارت داخل زمین

انرژی ژئو ترمال

مدل سازی چگونگی پراکنش دی اکسید کربن خروجی از نیروگاه ها

مطالعات ژئوفیزیکی به منظور اکتشاف منابع انرژی

شناخت انرژی زمین گرمایی در ناحیه دماوند

سیاست های انرژی زمین گرمایی در ایسلند

اصول ومبانی انرژی زمین گرمایی

مروری بر سیستمهای ژئوترمال میدان های چوبارو

ارزیابی فنی اقتصادی نیروگاه های زمین گرمایی

اکتشافات انرژی زمین گرمایی در ایران

انرژی زمین گردانی

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر_EIA ابزارهای جعبه سوئیچ و ترانسفور ماتور و نگهداری و کنترل

 ذخیره سازی انرژی الکتریکی

مقایسه تکنولوژی های مختلف در زمینه ذخیره سازی انرژی

سلول های سوختی احیا کننده

سلول های سوختی متانل مستقیم

سلول Alkaline

سلول های سوختی حالت جامد(SOFC)

سلول های کربنات مذاب(MCFC)

سلول های سوختی غشاء تبادل پروتونی(PEM)

سلول های سوختی اسید سولفوریک(PAFC)

نقش باتری ها در پیل سوختی

مقایسه تکنولوژی های مختلف در زمینه ذخیره سازی انرژی

نحوه عملکرد سیستم ابر رسانایی

ذخیره سازی انرژی به کمک ابر رسانای مناطیسی

باتری های اسید-سرب

باتری های فلز-هوا

موارد کاربرد فلایویل

فلایویل ها

ابر خازن ها

ذخیره سزی از طریق نیروی آب پمپاژ شده

ذخیره سازی از طریق هوای فشرده

باتری یون لیتیم

باتری سولفید سدیم

باتری های برمید روی

باتری های وانادیم

باتری های برمید پلی سولفید

ذخیره سازی از طریق باطری های کاربردی

ذخیره سازی از طریق باتری های کاربردی

کاربردهای مختلف ذخیره سازی برق

روش های ذخیره سازی انرژی الکتریکی  کنترل و بهره برداری سیستم های قدرت

دستاوردهای NYPA در زمینه کاربردهای ادوات FACTS

راه حل EPRI برای حل بحران شبکه قدرت غرب

PMU فناوری و روش جدید برای مونیتورینگ وضعیت سیستمهای قدرت  
مقره

انواع مقره

آشکارساز آلودگی عایقها

اهمیت آنالیز گاز SF6 در تجهیزات پستهای فشار قوی

مقره های کامپوزیت ، در رقابت با مقره های پرسلین

تجزیه و تحلیل روغن کلیدهای قدرت برای صرفه جویی در هزینه ها

فن آوری انتقال بار الکتریکی صاعقه

Epoxy با استفاده از پوشش SF6 تسریع تعمیر نشتی

هدایت رعد وبرق بوسیله لیزر در ژاپن

ابداع دستگاه محل یاب اصابت صاعقه

کاهش میدان مغناطیسی وسایل برقی

500kvفن آوری مشاهده امواج صاعقه در خطوط

فن آوری جدید در تشخیص کرونای خطوط انتقال در روز روشن

ابداع برقگیرهای نوع آویزی برای خطوط انتقال

فن آوری جدید در اندازه گیری حرارتی داخل مواد عایقی

برقگیر پلیمری

سریع تعمیر نشتی SF6 با استفاده از پوشش اپوکسی

بانک اطلاعاتی وضعیت برقگیر ها

برقگیر جدید برای پیشگیری آثار مخرب اضافه ولتاژ

مقره های سیلیکون رابر چیست و چه مزایایی دارد  
مدیدیت بار و انرژی

مدیریت بار الکتریکی با طرح ذخیره سازی انرژی گرمایی

انتقال? توزیع و مصرف برق? نحوه محاسبه بهای الکتریسیته

تلفات انرژی در شبکه های برق

معرفی GenerLink

سیستم ذخیره ساز انرژی الکتریکی

سیستم های گرمایش و سرمایش ناحیه ای در ساختمانهای آینده

فناوری ذخیره سازی انرژی حرارتی درسیستمهای تهویه مطبوع وتأمین آب گرم خانگی

(BCHP) سیستم یکپارچه تولید توان، سرمایش و گرمایش ساختمانها

استفاده از باتریهای سولفور- سدیم (NAS)باچگالی انرژی بالابرای ذخیره سازی انرژی الکتریکی

سیستم ذخیره ساز سرما با استفاده از انرژی الکتریکی در ساعات ارزان قیمت

نخستین واحد ذخیره ساز انرژی

استفاده از سیستمCHP در ساختمانها در انگلستان

هیدروژن ذخیره ساز انرژی الکتریکی

ابداع روشی برای ارزیابی تشعشع حرارتی فضای خنک شده با سرمایش تشعشعی

فن آوری ترموالکتریک  
ماشین های دوار مکانیکی (غیر توربین)

اتوماسیون عملکرد کمپرسورها جهت افزایش راندمان

بازرسی و نظارت پمپ های سانتریفوژ

استفاده ازتوربوکمپرسورهادرحذف گازهای غیرقابل تقطیردرنیروگاههای زمین گرمایی

کنترل پدیده سرژ در کمپرسورها با استفاده از کنترل کننده های منطقی

حل مشکل ارتعاش لوله های تخلیه پمپ تغذیه واحد2 نیروگاه بایرون (Byron)

کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ  
مخابرات در شبکه های قدرت

فن آوریPLT

فن آوری جدید در انتقال اطلاعات با استفاده از خطوط برق

انتقال اطلاعات مخابراتی و اینترنتی توسط شبکه های قدرت

انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق  
سیکل آب و بخار نیروگاه

تاسیسات برق رسانی در تله - کانالهای کشتیرانی

راندمان سیکل دوباره گرم شده (Reheat)

روشهای جلوگیری ازضربه آبی(قوچ) در لوله های بخار نیروگاهها

تست اولترا سونیک درب جوشی مخزن ذخیره سوخت اتمی بروشTOFD

یک نیروگاه سیکل ترکیبی با قابلیت انعطاف زیاد

سیستم های ذخیره ساز یخ

آینده نیروگاههای حرارتی زغال سنگی در ژاپن

کاهش هزینه ساخت بویلرهای نیروگاهی بکمک مدلسازی سه بعدی

راهنمای متالورژیک شکست لوله های بویلر نیروگاههای بخاری

سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت در آمریکا ( CHP )

کلرزنی متمرکز در کندانسور نیروگاههای بخاری

ارزیابی طول عمر بخشهای تحت فشار بویلر

آشکار سازی نشت لوله بویلر در نیروگاه conemough  
مدیریت صنعت برق

کارایی و اثربخشی کیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی

ویژگی های مدیران موفق

اقدام پژوهی و کاربرد آن در تحقیقات سازمان و مدیریت

مقایسه نیروی انسانی در سازمان سالم و ناسالم

نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان

خصوصی سازی و رقابت در صنعت برق در ایالتهای آمریکا

تأثیر ظرفیت انتقال شبکه های قدرت بر رقابتهای خصوصی سازی برق

سرویسهای ارزیابی طول عمر  
متفرقه

مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور

چگونگی رعایت ایمنی در تست تجهیزات برقدار

پیشبرد ابر رساناها با کمک فشار

ارتباط مدیریت و مهندسی ایمنی و راههای برخورد با خطرات

معنا و مفهوم نقشه جغرافیایی در بخش انرژی چیست؟

سرامیکهای پیزوالکتریک وکاربردهای آن

شناخت عوامل روانشناختی و دلایل ایجاد حادثه در برنامه‌ریزی ایمنی

چارچوبی مفهومی از مدل های کسب و کار مبتنی بر دانایی

جنبشهای کیفیت در ژاپن

اتوماسیون، صنعت برق و چالش های پیش روی شرکت های برق منطقه ای

ضرورت استقرار فرهنگ ایمنی در سازمانها و شرکتهای صنعت برق

مهندسی برق

پیشنهادهای سازنده برای ارتقای کار مدیران سازمانها

حذف هارمونیکهای باس DC در اینورترها

قوس الکتریکی و راههای مقابله با خطرات آن

تحقیق و توسعه ابررسانای دما پایین در ژاپن

ساخت بزرگترین سد جهان در چین و تکنولوژیهای نابود کننده

آبرسانی با پمپ توربین های شناور روی آبهای جاری

نگاهی به فن آوری ذخیره سازی انرژی الکتریکی توسط میدانهای مغناطیسی در جهان

محدودساز جریان خطا از نوع ابررسانائی HTS

از میکرو چیپ تا چیپهای قدرت

ساخت سد عظیم و جنجالی Three Gorges درکشور چین

تاثیر طوفانهای خورشیدی بر شبکه های مخابرات و برق

ابداع سیم های جریانی ابر رسانای اکسیدی 20 کیلو آمپر

فن آوری جدید خنک کنندگی تجهیزات الکترونیکی

ابداع سیم های غیر هالوژنی مقاوم در برابر گرما و سازگار با محیط

Process Modeling and Analysis of Palm Oil Mill Effluent Treatment in an Up-flow Anaerobic Sludge Fixed Film Bioreactor Using Response Surface Methodology (RSM)

مهندسی معکوس

اثرات عبور جریان برق از بدن 
سیستم مانیتورینگ تجهیزات

PMU

روند سیستم های کنترل و محافظت

سیستم مانیتورینگ تجهیزات  
تولید برق

تولید برق به کمک انرژی باد

انتخاب نوع سوخت

طرز کارPEM

پیل سوختی

هزینه استفاده از انرژی بادی

نیروگاه ذغال سنگی و گرم شدن کره زمین

تولید برق: انواع نیروگاه? انواع سوخت? آلاینده ها

تولید برق به کمک انرژی باد

انرژی باد

مزایای نیروگاههای گازی(زغال سنگی)سیکل ترکیبی یکپارچه(IGCC)

پاکترین فناوری زغال سنگ-گاز

جداسازی گوگرد

فناوری ذغال پاک

سامانه های دیگ بخا در نیروگاههای ذغال سنگی

سامانه های احتراق

زغال سنگ

کابل ها
راهی آسان برای ساخت نانوکابل‌ها

خوردگی سیم زمین و خنثی و محافظت از آن

کابل های هوشمند

یافتن محل خطا

انفجارهای زیر زمینی

عایق های پیشرفته پلیمری

کابل های کششی

اندازه گیری تخلیه الکتریکی جزئی کابل فشار قوی

کابلهای ابررسانا

فن آوری کابلهای ابررسانای HTS در ژاپن

تحلیل گر آکوستیکی تخلیه جزیی

مزایای طرح به کارگیری هادی های هوایی روکش دار شبکه توزیع استان آذربایجان شرقی

تسریع و تسهیل کار تعمیر کابل معیوب با استفاده از دستگاه نشتی یاب روغن

سیستمی جدیدبرای نمایش وضعیت کابلها وافزایش ظرفیت آنها

روشی جدید برای تشخیص پیری کابلها

ابداع مفصل عایقی لاستیکی برای کابل هایkv 66 در ژاپن

آسیب پذیری کابلهای توزیع در محل اتصالات جدا شونده

کاربرد کابلهای XLPE ، 500 kv برای خطوط انتقال طویل زمینی  
انرژی های نو
بررسی و تعیین قابلیت تولید برق از منابع زیست توده ایران (به روش هضم بیهوازی)

انرژی‌های نو، آشتی با طبیعت

انرژی پاک، بیابان، تدبیر

اثر بهمنی در پیل‌های خورشیدی

انرژی به نام باد

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

انرژی تجدید پذیر چیست؟

انرژی باد و عملکردها و تاثیرهای اقتصادی آن بر تولید برق

انرژی باد ( 1 )

ارتقای بازده پیل‌های خورشیدی لایه‌نازک به کمک نانوساختارها

نانوبلورهای اکسید تیتانیوم آناتاز، متحول‌کنندة انرژی‌های تجدیدپذیر

فرآیند گاز سازی ذغال سنگ برای تولید گازمتان

طرز کاریک نیروگاه با گاز ذغال سنگ

فرآیند گازسازی از ذغال سنگ

بیلر با بستر سیال

جلوگیری از انتشار اکسید های ازت

دی سولفوره کردن یاScrubber

فناوری نیروگاهها با سوخت ذغال سنگ پاک

تحقیقات و پیشرفت های آینده در زمینه هیدروژن

هیدروژن منبعی برای تولید،ذخیره سازی وانتقال الکتریسیته

ذخیره سازی و انتقال هیدروژن

کاربردهای مختلف سلول های سوختی

معایب پیل های سوختی

سلول های سوختی سرامیک پروتونی

سلول های سوختی روی-هوا

کارخانه‏ی انرژی خورشیدی، یک فانوس دریایی درخشان!

نیروگاههای خورشیدی، کاربرد انرژی پاک در تولید برق

پیشنهاد طرحی برای تامین برق جهان از انرژی خورشید در فضا

برآورد پتانسیل و امکان سنجی انرژی زمین گرمایی در منطقه ماکو_خوی

وضعیت جهانی انرژی باد در سال 2005

مقایسة اصول و قواعد اتصال توربی نهای بادی به سیستم انتقال برق

انرژی امواج

استفاده از سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه

استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های فتوولتائیکی

ذخیره سازی هوای فشرده جهت استفاده در توربین های گازی

فن آوری های استفاده از انرژی بیوماس

استفاده از زئولایت (Zeolite) طبیعی در ذخیره سازی انرژی خورشیدی

سیستم های هیبرید تولید انرژی

نصب سلولهای نوری (فتوولتائیک) بر بام ساختمانها

انرژی خورشیدی

پیل سوختی

ترکیب نیروگاههای گازی و پیل سوختی برای اولین بار در جهان

انرژی گاز Landfill

نگاهی به قیمت برق تولیدی ناشی از پیل سوختی در نیروگاه های ایران ( حال و آینده )

زغال‌سنگ بزرگترین منبع تولید برق در جهان

آمار جهانی بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی- تولید برق

مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران با چندکشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی

کاربرد انرژی زمین‌گرمایی در ترکیه

استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه  
ترانسفورماتور
پارامترهای مؤثر در مونیتورینگ ترانسفورمر

طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور

آشکارسازی گازهای ترانسفورماتورها با استفاده از امواج صوتی

ترانسفور ماتور های فرو رزنانس و توضیع حالت جامع

ترانسفورماتورهای فشرده

ترانسفورماتورهای معمولی

کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع

ترانسفورماتور 1000 کیلوولت

افزایش کارآیی کنتاکتهای تپ چنجرهای On-Load به کمک کنتاکتهای جدید ELR

ترانسفورماتورهای ابررسانا

فن آوری ترانسفورماتورهای HTS در جهان

روشی جدید برای آشکارسازی گازهای ترانسفورماتورها با استفاده از امواج صوتی

افزایش کیفیت توان توسط نسل جدید ترانسفورماتورها

آزمایش موفقیت آمیز ترانسفورماتورهای ابررسانایی * HTS

افزایش طول عمر تراسفورماتور بوسیله مونیتورینگ صحیح و درک درست نتایج آن

اضافه ولتاژهای رزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع

آیا تانک ترانسفورماتورها باید تحت فشار قرار گیرند؟

ترانسفورماتورهای سازگار با هارمونیک

ساخت نوعی جدید از ترانسفورماتورها

سیستم نمایش و مدیریت ترانسفورماتورها ‍TMMS

ساخت ترانسفور ماتور قدرت خشک

مدلهای حرارتی ترانسفورماتور و راهکارهای افزایش دقت آنها 
مدیریت پروژه
موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران

برآورد هزینه و قیمت‌گذاری برای اجرای پروژه

امکان سنجی فنی – اقتصادی پروژه های نیروگاهی؛ دیدگاهها و راهکارها

انواع خطوط انتقال از نظر طول:

1-خط کوتاه                                               L<80 Km

2-خط متوسط                                           km 80

3-خط بلند                                                   L>240 Km

 مشخصات الکتریکی خطوط انتقال نیرو:

الف)مقاومت الکتریکی هادی ها                            ه)جریان نامی(In)

ب)راکتانس سلفی(XL)                                       و)سوسپنتانس (B=1/XC )

ج)راکتانس خازنی                                                ز)امپدانس موجی(ZI)

د)ولتاژنامی                                                        ح)قدرت طبیعی خط(SIL)

 نیروهای مکانیکی وارد بر خط انتقال نیرو:

وزن هادی ها،وزن یخ ونیروی باد

 دکل (TOWER):

وظیفه نگهداری هادی ها در فاصله معینی از زمین بر عهده دکل ها می باشدکه دکل ها باید قادر باشنددر بدترین شرایط محیطی وجوی نیروهای مکانیکی وارد بر خود را تحمل نمایند.

 دکل انتهایی (Dead End):

از دکل انتهایی در انتهای خط انتقال یا مناطق خاص مورد استفاده می گردد.باتوجه به اینکه نیروهای وارد بر این نوع دکل ها یکطرفه می باشد در نتیجه وزن آنها نیز سیگین تر است.نصب زنجیره مقره در این نوع دکل ها باید به صورت کششی باشد.

 وظیفه سیم محافظ هوایی:

به منظور جلوگیری از برخورد صاعقه باهادی های خطوط انتقال از سیم محافظ (Guard    (wire استفاده می شود.

 تعریف فلش واسپن خط:

فلش به شکم دادگی خط می گویندواسپن فاصله بین دو دکل متوالی است ومقدار فلش با مجذور اسپن خط رابطه مستقیم دارد.

 علت ارت کردن دکل:

چون مقاومت اهمی پای دکل باعث بالا رفتن ولتاژ صاعقه می شود لذا این نقیصه به هنگام نصب دکل با کوبیدن میله های ارت واتصال آنها به دکل از بین رفته وسعی میشود به حداقل ممکن برسد.

 تعریف جامپر ومحل مورد استفاده از آن:

به منظور ارتباط واتصال الکتریکی هادی های واقع در دو طرف برج انتهایی از هادی جامپر استفاده می شود.در بعضی مواقع در خطوط 63 کیلوولت از جامپر به عنوان دمپر استفاده می شود.

 گالوپینگ:

نوعی از ارتعاشات عمودی هادی ها که دارای دامنه زیاد و فرکانس کم می باشد و به هنگام جدا شدن یخ از روی هادی صورت می پذیرد را گالوپینگ یا رقص سیم می گویند.

گنتری:

گنتری نوعی استراکچر فلزی دروازه ای شکل است که برای ارتباط الکتریکی تجهیزات مختلف به ویژه ارتباط خط با پست مورد استفاده قرار می گیرد.

 دمپر یا میرا کننده نوسانات در خطوط انتقال نیرو:

برای حذف نوسانات هادی ها در خطوط انتقال از وزنه مستهلک کننده ای به نام دمپر استفاده می شود.

 هدف از نصب گویهای رنگی بر روی خطوط انتقال:

به منظور مشخص نمودن مسیر خط برای هواپیما وهلیکوپتر

 خطوط باندل:

به خطوطی که در هر فاز به جای یک هادی از چندین هادی استفاده شده باشد باندل می گویند.

 علت افزایش ولتاژ در انتهای خطوط انتقال نیرو:

به هنگام بی باری ،کم باری یا باز شدن انتهای خط به دلیل حالت خازنی خطوط انتقال نیرو،ولتاژ انتهایی خط افزایش می یابد که به آن اثر فرانتی می گویند.هر چه طول خط یبشتر باشد بر میزان اضافه ولتاژ در آخر خط افزوده می شود.

 چرا خطوط انتقال نیرو خاصیت خازنی دارند؟

فازهای خطوط انتقال وزمین هرکدام یک هادی وهوای بین آنها یک دی الکتریک محسوب شده وتشکیل یک خازن می دهند.

 چگونگی تشخیص خاصیت سلفی یا خازنی خط:

چنانچه ولتاژ انتهای خط از ولتاژ ابتدای خط بیشتر باشد خط خاصیت خازنی داردو اگر ولتاژ انتها از ولتاژ ابتدا کمتر باشد خاصیت سلفی دارد.

 علت جابجایی فازهادر خطوط انتقال نیرو:

عمل جابجایی فاز برای متعادل نمودن ونیز کاهش خاصیت خازنی فازها نسبت به هم صورت می گیرد.

                                                                        

 علت افزایش ولتاژدر بعضی موارد در شبکه توزیع:

در بعضی مواقع ولتاژ یک شبکه فشار ضعیف بالا رفته ومی تواند باعث خطراتی شود که علت این پیشامد ها میتواند:

1-در اثر رعدو برق باشد

2-به علت اتصال شبکه فشار قوی به فشار ضعیف باشد

3-به علت خروج خازن از شبکه در مواقعی که بار شبکه کاهش می یابد باشد

 اتصال هادیهای خطوط انتقال نیرو به دکل:

برای اتصال هادیهای خطوط انتقال نیرو به دکل وایزوله نمودن هادیها از دکل از مقره استفاده میشود .البته ذکر این نکته ضروری است که انتخاب تعداد مقره به سطح ولتاژ بستگی دارد.

 تعریف مقره:

در شبکه های توزیع برق مانند خطوط انتقال،به تجهیزاتی نیاز است که بتوانند نقش عایقی و جداسازی قسمتهای  تحت ولتاژ را از یکدیگر قسمتها داشته باشند.طبق تعریف(مقره)به وسیله یاآلتی گفته می شود که دارای مقاومت الکتریکی بالایی بوده و بین هادی های برقدار و سازه های نگه دارنده قرار می گیرند.مقره علاوه بر عایق نمودن هادی نسبت به پابه ( و همچنین نسبت به زمین)ارتباط مکانیکی هادی و زمین را نیز تشکیل می دهد .

 وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :

 1.   تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دکل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر آن ها را تحمل کنند.

 2.   عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یکدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الکتریکی کافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبکه و دکل ها که متصل به زمین هستند ایزولاسیون کافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الکتریکی آن ها باید در حدی باشد که در بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت ، باران ، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شکست کامی الکتریکی نشوند.

 بنابراین مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :

1.   استقامت الکتریکی بالا.      2. استقامت مکانیکی بالا.

3.   عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.

4.   استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب انبساط حرارتی که بایستی کم باشد).

5.   ضریب اطمینان بالا.

6.   ضریب تلفات عایقی کم.

7.   در برابر نفوذ آب و آلودگی ها مقاوم باشد.

شکست الکتریکی در مقره ها

 دو نوع شکست در مقره ها ممکن است رخ دهد :

1.   سوراخ شدن مقره ( شکست الکتریکی داخل بدنه مقره) :

این شکست بستگی به جنس مقره ، ضخامت بدنه مقره و ناخالصی های آن دارد که غالباً اتفاق نمی افتد ؛ مگر در هنگام صاعقه های بسیار خطرناک و امواج سیار روی خط چین رخ می دهد. ضخامت بدنه مقره را طوری طراحی می کنند که برای ولتاژهای ضربه صاعقه ای و امواج سیار ناشی از سویچینگ سوراخ نشود.

2.   جرقه سطحی مقره :

به علت اینکه سح مقره ها با هوا در ارتباط است و با توجه به اینکه استقامت الکتریکی هوا خیلی کمتر از مقره ها است لذا قبل از سوراخ شدن ، در روی سطح مقره ها جرقه زده        می شود. معمولاً اگر بر روی سطح مقره ها گرد و غبار و رطوبت و آلودگی بنشیند به سطح آن رسانا می شود و یک جریان نشتی روی سطح مقره بین هادی و پایه فلزی آن بر قرار می گردد و باعث پایین آمدن ارزش عایقی سطح مقره می شود. لذا اولاً سطح عایق ها را طویل می سازندتا مسیر جریان نشتی طولانی تر شود و ارزش عایقی سطحی زیاد از دست نرود. دیگر آن که سسطح عایق را به صورت چتری می سازند تا باران از آن ریخته شده و ابعاد مقره نیز بزرگ نشود و بالاخره جای خشک هم داشته باشد. شیب چترها باید طوری باشد که روی سطوح هم پتانسیل یعنی عمود بر خطوط میدان بین هادی و میله قرار گیرند. زیرا اگر بین دو نقطه ای که دارای اختلاف پتانسیل باشند ، سطح رسانای ناشی از گرد و غبار تشکیل می شود ، جریان زیادتری جاری شده و جرقه سطحی زودتر زده می شود.

  انواع مقره ها

 بر حسب کاربرد این نوع وسیله ، مقره ها را به سه دسته تقسیم می کنند :

1.   مقره های خطوط هوایی : برای عایق کردن هادی ها نسبت به پایه (دکل) و نسبت به یکدیگر و نگهداری هادی ها بر روی پایه ها از این نوع مقره استفاده می شود.

2.   مقره های اتکایی : برای عایق کاری باس بارها در پست ها و تابلوها نسبت به زمین و نگهداری آن ها از این نوع مقره ها استفاده می شود.

3.   مقره های عبوری یا بوشینگ ها : از این نوع مقره ها برای عبور باس بارها از دیواره ها یا ورود به تجهیزات استفاده می شود. همچنین برای ایزوله کردن خطوط یا باس بارها نسبت دیوارها یا بدنه تجهیزات هم به کار می رود.

اکنون به توضیح تک تک این نوع مقره ها خواهیم پرداخت . البته درصد بسیار زیادی از مقره های مورد استفاده از نوع مقره های خطوط هوایی می باشد.

 مقره های عبوری (بوشینگ ها)

 برای سرهای خروجی و ورودی دستگاه های فشار قوی ، برای جلوگیری از ایجاد جرقه بین ولتاژ آن خط عبوری و بدنه دستگاه به کار می روند (مثل بوشینگ ترانس ها). این مقره ها به صورت لایه های استوانه ای به کار می روند و نسبت به محیط مورد استفاده ، شکل مقره های عبوری متفاوت است. ساده ترین آن ها استوانه های درهم است. فضای داخل این استوانه های مابقی ، معمولاً توسطگازها یا مایع های عایق پر می شود. در ترانسفورماتورها ، بوشینگ ها حاوی روغن هستند. ارتفاع آن ها برحسب میزان ولتاژ و ارتفاع از زمین متفاوت است. به منظور جلوگیری از ازدیاد حرارت در بوشینگ ها از فیبرهای عایقی در سر بوشینگ ها استفاده می شود زیرا فیبر هدایت حرارتی بهتری نسبت به چنین دارد.

ساختمان مقره ها

در خطوط انتقال نیرو با ولتاژ بالا, پایداری خط و ضریب اطمینان آن به نوع مقره بستگی دارد. مقره های شیشه ای و چینی که از دیر باز در خطوط انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند دارای معایبی هستند که سبب شده است به مرور, مقره های سیلیکونی و یا مقره های کامپوزیتی جایگزین آنها شوند. این نوع مقره ها از دو یا چند پلیمر تشکیل می شوند و شامل قسمتهای مختلفی هستند که عبارتند از:

# هسته کامپوزیت (Composite Core)

# روکش پلیمر

# اتصالات

 هسته کامپوزیت این مقره ها از یک میله الیاف شیشه که با مواد لاستیکی یا چسبنده احاطه شده است, تشکیل شده که از مقاومت بالا و انعطاف خوبی برخوردار است و وظیفه تحمل تنش های مکانیکی وارد شده از طرف هادی و انتقال آن به دکل را بر عهده دارد. روکش سیلیکونی مقره وظیفه محافظت هسته را از خوردگی و اثرات مخرب رطوبت بر عهده دارد, دارای خاصیت هیدروفوبیک بوده و میزان جذب آلودگی آن بسیار ناچیز است که این خاصیت باعث مقاومت سطحی بسیار زیاد مقره و کاهش جریان نشتی می شود. استفاده از پلیمر سیلیکون همچنین مقاومت مقره را در برابر عوامل محیطی بالا برده نیاز به تعمیر و نگهداری از مقره را به حداقل رسانده و مقره را در شرایط سخت مقاوم, پایدار و قابل اطمینان می سازد. اتصالات نیز از طریق پیوستن هسته کامپوزیت به برج متصل شده و بار مکانیکی را انتقال می دهند.

 انواع مقره از نظر جنس:

مقره چینی-مقره شیشه ای-مقره ترکیبی ومقره سیلیکونی

 انواع مقره از نظر شکل:

مقره بشقابی معمولی-مقره بشقابی ضد مه-مقره سوزنی-مقره قرقره ای-مقره پایه ای و مقره میله ای بلند

 فاصله خزشی  روی مقره جیست:

فاصله سطحی بین اتصالات فلزی دو طرف مقره از یکدیگر را فاصله خزشی می گویند و به میلیمتر بیان میکنند.در صورت بروز قوس بر روی مقره ،قوس تمامی فاصله خزشی را طی نموده و به طرف دیگر آن میرسدو هر چه مقدار این فاصله بیشتر باشد جریان نشتی(خزشی)کمتر است.

 کاربرد حلقه کرونا(corona ring)در خطوط انتقال

حلقه کرونا حلقه ایست که بمنظور کاهش اثر کرونا در نقاطی که تمرکز الکترون در آنجا زیاد است به کار می رود.

 اضافه ولتاژ موقت در شبکه:

علت بوجود آمدن اضافه ولتاژ موقت در شبکه میتواند عواملی همچون:

1-بروز اتصال کوتاه

2-تغییرات ناگهانی بار

3-باز شدن ناگهانی خط

4-اضافه ولتاژ بی باری خط

5-رزونانس     باشند.

 جریان مجاز عبوری از هادی:

 جریان مجاز هادی به بالاترین جریانی اطلاق میشود که عبور مداوم آن از هادی ها،تغییری در مشخصات فنی آنها بوجود نیاورد.

 انواع پایه های خطوط انتقال نیرو:

 1-تیرهای چوبی

2-تیرهای بتونی

3-تیرهای فولادی

4-تیرهای فایبر گلاس

5-برج های فولادی

 علت استفاده از مهار در تیرها وبرجها :

استفاده از مهار در برج های فولادی سبب میشود تا بخشی از نیروهای وارده بر برج ها از طریق سیم های مهار به زمین منتقل گردد که این امر باعث کاهش وزن برج ها یا پایه ها ودر نتیجه قیمت آنها می گردد.

 در سیستم های باندل از چه وسیله ای برای حفظ هادی ها در یک فاز استفاده میشود:

در این سیستم ها از اسپیسر استفاده می شود که در انواع اسپیسر های دو قطبی-سه قطبی واسپیسر چهار قطبی موجود می باشد.

 اثرات وزش باد بر روی هادی های خطوط:

الف-فشار جانبی برهادی ها،مقره ها وبرج ها

ب-نوسانات هادی ها در اثر وزش باد

ج-دور کردن آلودگی ها از قبیل خاک از روی مقره ها

د-خنک کنندگی جریان هوا برروی هادیها که باعث افزایش ظرفیت انتقالی خط می گردد.

 تعریف اثر پوستی در انتقال الکترسیته:

در هنگام عبور الکترونها از هادی ،میل حرکت الکترون از پوسته هادی ها بیشتر است که به این موضوع اثر پوستی گویند.

 اثر پوستی چه اثری در انتفال الکترونها دارد:

به علت عبور الکترونها از پوسته خارجی هادی ها ،عملاًمرکز هادی بلا استفاده مانده وهمین امر موجب افزایش مقاومت مسیرعبور  الکترونها وافزایش تلفات جریان می گردد.از طرفی این میل باعث افزایش تلفات کرونا نیز می گردد.

 برای کاهش اثرات پوستی چه باید کرد:

هادی ها را مانند هادی های ACSR به صورت رشته های جدا از هم می سازند که به یکدیگر تابیده میشوند.

 کابل چیست؟

به یک یا چند هادی الکتریکی در کنار هم که نسبت به یکدیگر ومحیط اطراف خود عایق بندی شده باشد وسطح ولتاژ روی عایق هادی های آن صفر ولت باشد کابل گویند.

 اجزا اصلی کابل:

 1-هادی  2-لایه نیمه هادی  3-عایق  4-غلاف فلزی  5- غلافP.V.C

 علت استفاده از روغن در کابل:

از روغن برای خنک کردن کابل و همچنین بالا بردن خاصیت عایقی کابل استفاذه می شود.

 مفصل چیست وانواع آن:

جهت ارتباط دو کابل به یکدیگر از مفصل استفاده می شود و انواع آن عبارتند از:

1-مفصل معمولی   2-مفصل قطع روغن

 سر کابل چیست وجه وظیفه ای برعهده دارد:

سر کابل یکی از تجهیزات کابلها بوده که وظیفه آن برقراری ارتباط  بین هادی کابل ودیگر تجهیزات میباشد.سر کابل پس از برقراری ارتباط هادی کابل به قسمت های برقدار شبکه وظیفه ایزولاسیون هادی را در محل اتصال بر عهده دارد.

 بعد از بستن سر کابل چند آزمایش بر روی کابل روغنی انجام میشود:

1-آزمایش هوا(اشباع روغن)        2-آزمایش نشت           3-آزمایش فلو

 منظور از خستگی کابل چیست:

خستگی کابل یعنی اینکه عایق(کاغذ –روغن)ونیز خود روغن کابل به مرور زمان مقداری از قدرت عایقی خود را از دست داده و در نتیجه باید بار کمتری از کابل کشید.

 مزایا استفاده از کابل در مناطق شهری:

1-کابلها در زیر زمین مدفون بوده وبه زیبایی آسیب نمی زند.

2-به علت مدفون بودن خطر برق گرفتگی وپارگی برای آنها وجود ندارد

3-کمتر نیاز به نگهداری دارد.http://www.sabainfo.com/scientific-fa.html

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic