برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 

با موسیقی های بینورال به آرامش عمیق برسید

 

شاید تا به حال راجع به امواج بینورال چیزی شنیده باشید. امواج بینورال امواجی هستند که داخل مغز انسان ساخته می شود و از درون شنیده می شوند. مغز انسان هم برای خودش امواجی دارد که فرکانس آنها بسیار پائین است. اما مغز در مقابل همین امواج واکنش های خارق العاده ای از خود نشان می دهد که بسیاری ازداروهای شیمیایی از انجام آن عاجزند. برای مثال وقتی شما در حالت آرامش عمیق هستید مغزتان امواج آرامش عمیق را درون خود ایجاد می کند و وقتی در حالت خوشحالی و شادی شدید به سرمی برید امواجی متناظر با آن حالت شادمانی عمیق در مغز شما ایجاد می شود. حال اگر شما بتوانید همین امواج خاص را از طریق هدفون برای یک فرد عادی پخش کنید ناگهان می بینید که آن فرد پس از مدت کوتاهی به آرامش عمیق فرو می رود و یا بسیار شاد می شود و یا هشیاری بالا پیدا می کند و همینطور احساسات دیگر. برای تولید امواج مغزی برای حالت های مختلف از تکنیکی به نام امواج بینورال استفاده می

 

شود. امواج بینورال را فقط باید با هدفون گوش کرد. اگر از گوشی سمت راست صدایی با فرکانس چهارصد هرتز پخش شود و از گوشی سمت چپ صدایی با فرکانس چهارصد و ده هرتز ، اختلاف این دو فرکانس یعنی 400-410 که ده هرتز می شود به صورت یک موج درون مغزی در داخل مغز شنیده می شود.

با کنترل فرکانس تفاضل می توان جهت ها را به مغز القا کرد و کنترل کارکرد مغز  و احساسات تولیدی توسط مغز را با فقط گوش کردن به امواج بینورال در دست گرفت.

 

برای اینکه نسبت به امواج بینورال دیدی بهتر پیدا کنید در اینجا چند مثال می آوریم. این امواج را می توانید هم دانلود کنید و هم مستقیما از طریق اینترنت گوش دهید. فقط اگر از طریق اینترنت گوش می دهید مطمئن شوید که هنگام پخش یک موج امواج دیگر خاموش هستند.معروف ترین صدایی که قدرت تکنیک بینورال را نشان می دهد آرایشگاه مجازی است. در این آرایشگاه شما به عنوان مشتری وارد مغازه می شوید و صاحب آرایشگاه موهای شما را قیچی می کند. چون امواج بینورال داخل مغز نفوذ می کنند و اصوات به صورت جهت دار شنیده می شوند شما وقتی با هدفون به این صدا گوش می دهید احساس می کنید قیچی دقیقا در حال تماس با موهای شماست و آرایشگر مجازی واقعا در حال جابجا شدن روی سر شماست. این همان تکنیکی است که شرکت کوثرپردازان در ساخت آلبوم یادگیری انگلیسی در خواب استفاده کرده است.. وقتی زبان آموز در حالت چشم بسته و با هدفون به این اصوات درسی گوش می دهد احساس می کند در یک فضای واقعی قرار دارد و درست رودرروی کسانی است که دارند انگلیسی صحبت می کنند. در این حالت مغز چه کاری می تواند انجام دهد جز اینکه با تمام وجود مکالمات انگلیسی را جذبکند