برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

این آیسی ها در نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند.
نوع TTL و CMOS این آیسی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است.
نوع TTL

نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F می باشد.به طور مثال آیسی مربوط به گیت منطقی AND را در نظر بگیرید.
این آیسی را شاید بتوانید در بازار با نام های 74L08،74LS08،74S08،74AS08، 74ALS08 و 74F08بیابید. اگر به یکی از این آیسی ها با دقت کنید.بعد از عبارت 74 شاهد یکی از عبارت های L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آیسی را می بینید.
همانطور که می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات 08 را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است.این مطلب راجع به بقیه گیتها و آیسی ها نیز صادق است.
تغذیه گروه TTL

خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت است.در واقع این رنج از و لتاژ،ولتاژ قابل تحمل این آیسی است.واین آیسی در این رنج درست کار خواهد کرد.
خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.
میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

میزان ولتاژ خروجی در حالت صفریا LOW برای تمامی این گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد.
مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.
مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آیسی از عدد 2 بدست می آید.
مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است.
جریان خروجی خانواده گروه TTL

مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر5mA  منظور از mA میلی آمپر است
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر 8mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر 40mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر 20mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر 8mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر 20mA
نوع CMOS

این آیسی نیز دارای خانواده C،AC،HC و HCT می باشد.
به طور مثال اگر یک آیسی AND خریداری کنید.،و نوع آن CMOS باشد.ممکن است.،بعد از عدد 74 هر یک از عبارت های بالا را ببینید.به طور مثال آیسی AND را می توانید به صورت زیر مشاهده کنید.
74HC08
،74HCT08 ، 74C08 و 74AC08 را بر روی آیسی ببینید.
میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.
جریان خروجی خانواده گروه CMOS

مقدار جریان خروجی آیسی های نوع CMOS
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر 3.3mA (منظور از mA میلی آمپر است)
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AC برابر 50mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه HC,HCT برابر 25mA
تغذیه آیسی های گرو CMOS

خانواده گروه C در رنج ولتاژ‌ بین 3تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنند.
خانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند.

 

از آی سی رگولاتور زمانی استفاده میشود که نیاز به یک ولتاژ کاملا صاف و رگوله شده باشد ( مثلا برای استفاده در مدارات تقویت کننده صوتی) ویا هنگامی که ولتاژی که ما در اختیار داریم از ولتاژ مورد نظر مقداری بیشتر است در این حالت نیز با قرار دادن یک آی سی رگولاتور بین منبع تغذیه  ومدار مصرف کننده ولتاژ مورد نظر ما بدست می آید. باید توجه داشت که حداکثر جریانی که از یک آی سی رگولاتور معمولی میتوان دریافت کرد  در حدود نیم آمپر است ودر صورت کشیدن جریانی بیشتر آی سی گرم میکند وباید  برای آن رادیاتور خنک کننده قرار داد تا از سوختن آی سی جلوگیری شود. ( رادیاتور میتواند از ورقه آلومینیوم به ضخامت یک میلیمتر وابعاد 5*10 ساخته شود وسپس بوسیله پیچ ومهره بر روی آی سی نصب گردد)

توجه داشته باشید که هر آی سی رگولاتور مخصوص یک ولتاژ خاص است که بوسیله شماره روی آن قابل تشخیص است ( انواع معمول آی سی های رگولاتور موجود در بازار برای ولتاژهای 5 و6 و9 و12  به ترتیب دارای شماره های  7805 و7806 و7809 و7812 میباشند).

+ نوشته شده توسط صادق R در دوشنبه 8 مرداد1386 و ساعت 8:5 | آرشیو نظرات

 

 

اکثر مدارهای ارائه شده برای اکو دارای یکعدد آی سی مخصوص اکو وتاخیر میباشند که در انحصار شرکتهای معتبر بوده وبسیار گران ارائه میشود. اما در این مدار اکو که به صورت دیجیتالی عمل میکند هیچگونه آی سی گرانقیمت اکو به کار نرفته است وبا وجود عملکرد بسیار خوب وپاسخ فرکانسی مناسب وسرعت تکرار از 1ms  تا 300ms ودارا بودن خاصیت اکوی تکرار بسیار خوب از دو بار تا بینهایت و قابلیت ارائه نوع اکوی تکرار و طنین از تعدادی آی سی های معمولی و ارزان قیمت رایج بازار تشکیل شده است.

در این مدار ولوم 10k به نام delay وظیفه تنظیم سرعت تکرار را به عهده دارد که با کم کردن مقدار آن زمان تکرار هم کم شده تا جایی میرسد که بصورت اکوی طنین عمل میکند ولوم 10k  به نام repeat وظیفه تنظیم تعداد تکرار را به عهده دارد و با کم کردن مقدار آن تعداد تکرا نیز کم میشمد تا جایی که دیگر تکرار صورت نمیگیرد .

در ساخت وبهره برداری از مدار اکو به این مسائل دقت کنید:

1 – چون مدار چاپی این مدار خیلی حساس وظریف و شلوغ  می باشد، رسم آن بوسیله ماژیک امکان ندارد و حتما باید بوسیله سیلک یا اسپری پوزتیو 20 تهیه شود.

2 – سعی کنید برای کلیه آی سی ها از سوکت استفاده کنید تا در اثر بروز اشکال وتعمیر در تعویض آی سی ها دچار مشکل نشوید.

3 – در این مدار تعداد 19 عدد جامپر ( j ) یا سیم اتصال به کار رفته است که در صورت فراموش کردن حتی یکی از آنها مدار کار نخواهد کرد.

4 – سعی کنید آی سی ها را عینا به همان شماره ای که ذکر شده انخاب کنید . در صورت عدم دسترسی به عین آن شماره ها میتوانید به جای c271d از آی سی  LM311  وبه جای آی سی

MN4164 که یک RAM مکانیکی میباشد ، از آی سی های دیگر مثل 9044 و 9046 و 4256 وغیره استفاده کنید در این صورت پایه یک آی سی را که آزاد مانده استبه خط منفی مدار وصل کنید .

5 –دقت کنید ولتاژ تغذیه بیش از 12 ولت نباشد  برا ی احتیاط سعی کنید از 9 ولت تجاوز نکند که در این صورت امکان سوختن رگولاتور 5 ولت به شماره 7805  و آی سی RAM وجود خواهد داشت و نویز مدار هم بیشتر خواهد شد.

6 –این مدار بین پری آمپلی فایر وآمپی فایر قدرت قرار میگیرد وخروجی پری به محل IN و ورودی آمپلی فایر به محل  OUT با سیم شیلد وصل خواهد شد.

7 –مقدار صدای اعمال شده به ورودی اکو در عملکرد آن خیلی مهم است وباید در حداقل مقدار باشد به طوری که اگر این صدا را به بلندگو داده باشیم به زور شنیده شود . اگر صدای اعمال شده به ورودی اکو بیش از حد مجاز باشد باعث اغتشاش و نویز شدید خواهد شد.

8 –اگر صدای ورودی بیش از حد ضعیف باشد در آن صورت هم میتوانید مقاومت 33k محل OUT را حذف یا کمتر کنید ویا خروجی پری خود را تقویت کنید.

9 –برای اخذ نتیجه دقیق واولیه بهتر است اکوی خودر ا بوسیله رادیو و در حال پخش صدای گوینده ( نه موسیقی ) آزمایش کنید.

10 –اگر از نویز زیاد مدار راضی نبودید ، میتوانید با تغیر دو خازن عدسی کنار ولوم یعنی خازن 154 به 473 و103 به 102 آن نویز را خذف کنید.

11 –با تعویض آی سی شماره 2 یعنی IC2 به 4001 زمان تاخیر بیشتر خواهد شد.

12 –باتغیر مقدار R1 و R2 باز هم میتوانید به زمان تاخیر بیشتری دست یابید.

13 –برای اینکه صدای شما از بلند گو با تاخیر پخش نشود ، بین محل IN وOUT اکو از یک مقاومت مناسب ( که توسط آزمایش با یک پتانسیومتر 100K به دست میاید ) استفاده کنید.

توجه:

اگر

چنانچه دستگاه امپلی فایر ما دارای فقط یک ورودی میکروفن باشد طرز تعبیه مدار اکو بسیار راحت بوده وبا سیم کشی ساده ای میتوان خروجی تقویت میکروفن را وارد آن کرده صدا را از خروجی مدار اکو وارد تن کنترل نموده به سهولن از ان استفاده کرد.

اما اگر قرار است از میکسر استفاده شود و ولومهای هر میکروفن مجزا به اکو فرمان بدهند ، ممسئله مقداری پیچیده شده نیاز به طراحی خاصی خواهد داشت چرا که اگر به صورت ساده که در سطرهای قبل شرح داده شد شیم کشی کنیم با فرمان به یک کانال همه کانالها دارای صدای اکو دار خواهند شد و برعکس بنابراین نیاز به یک نقشه خاص داریم که شما آن را در انتها ملاحظه میکنید.

در این نقشه همانطوری که ملاحظه میکنید عوض اینکه از تنها خروجی میکسر وارد اکو شود  ، مستقلا از سر هر یک از خروجیهای چهار کانال یا در واقع از سر مقاومتهای 1k در روی میکسر وارد سرهای اولیه چهار ولوم 100k میگردند.

سر وسط ولومها هر یک با یک مقاومت 22k به هم وصل و در نهایت  وارد ورودی مدار اکو میشوند .

سر دیگر ولومها همه به هم اتصال یافته ودر نهایت به خط منفی یا شاسی مدار وصل میشوند.

دوباره از خروجیهای میکسر با چهار مقاومت 22k  سیکنالهای صوتی را وارد پری آمپلی فایر کرده ایم . و بالاخره از خروجی اکو نیز با یک مقاومت مناسب که در این نقشه 22k   انتخاب شده است وارد ورودی  پری آمپلی فایر میشود.

در نهایت اکنون مداری داریم که ورودی های هر چهار کانال ( میکروفنها ) هم توسط ولومهای میکسر قابل کنترل هستند وهم بوسیله ولومهای  100k  ذکر شده میتوان در هر لحظه مناسب به هر کدام از میکروفنها اعمال اکو کرد بدون اینکه تاثیری در سایر میکروفنها داشته باشد.

محل –v  به منفی 12v   رگوله شده منبع تغذیه  و محل +v  به مثبت 12v  رگوله شده وصل شود .

+ نوشته شده توسط صادق

 

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic