برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

سیستم تهویه نیروگاه کارون 3

 

سیستم تهویه هوای نیروگاه کارون 3 از قسمت های زیر ساخته شده است:

این سیستم از دو قسمت کاملا مشابه ساخته شده تا به نوبت وظیفه تامین هوای مطبوع نیروگاه را تامین نمایند هر قسمت از تجهیزات زیر ساخته شده اند:

 

1- دریچه های هوا که به LOUVER معروفند و کجهز به شبکه جهت جلوگیری از ورود مواد زائد موجود در هوا

2- فیلترهای هوا: هوای وارد شده از طریق LOUVER ها از طریق فیلترهای هوا تمیز شده و سپس وارد رادیاتور ها شده  ضمن خنک شدن تمیزتر شده و بوسیله فن های قوی بطرف نیروگاه و یا محل های مورد نیاز کشیده می شود در واقع با روشن شدن فن های اصلی جریان هوا فعال میگردد. اصولا سیستم تهویه باید در جایی نصب گردد که گرد و خاک کم باشد و حتی الا مکان اطراف آن چمن کاری شده باشد تا فیلترها کمتر کثیف شوند و در نتیجه سیستم تمیزکاری فیلترها کمتر وارد مدار شوند و فرسایش دستگاهها کمتر صورت گیرد.

 

تمیز کردن فیلترها

تمیزکردن فیلترها به دو طریق صورت می گیرد

الف: بصورت اتوماتیک:

 درحالت اتوماتیک می توان فیلترها را به دو طریق تمیز نمود

1- به طریق ایجاد اختلاف فشار دو طرف فیلتر که در این صورت چنانچه اختلاف فشار دو طرف فیلترها به میزان تعیین شده برسد سویچ فشاری تحریک شده و با روشن شدن اتوماتیک فن تهویه و عملکرد 28 سولونوئید والو فشار هوا، هوای فشرده به صورت  AIR.BLAST (پاشش سرعتی هوا) از جهت خلاف ورود هوا بصورت ضربه ای باعث جدا شدن گرد و خاک و ذرات از فیلتر شده و در مسیر فن تهویه به خارج ساختمان هدایت می شوند این عمل بصورت اتوماتیک هر یک دقیقه یکبار انجام می شود تا فیلتر کاملا تمیز گردد. با تمیز شدن فیلترها سیستم تمیز کننده فیلترها بطور اتوماتیک با کاهش فشار دو طرف فیلتر از مدار خارج میگردد.

 

2- به طریق تنظیم تایمر زمانی: با تنظیم تایمر زمانی می توان دستگاه تمیز کننده فیلترها را به شکلی تنظیم نمود که هفته ای یکبار فیلترها تمیز شوند که این روش بندرت استفاده میگردد چون ممکن است در عرض یک هفته فیلترها بیش از حد کثیف شوند و یا این که شرایط محیطی طوری باشد که پس از یک هفته فیلترها کثیف نشده باشند.

ب: روش تمیز کردن فیلتر بصورت دستی از روی تابلو کنترل

در این روش از تابلو کنترل که در اتاق فیلترها قرار دارد بوسیله پوش باتم می توان سیستم تمیزکاری فیلترها را تحریک نمود در این روش تمیزکاری تا زمانی که پوش باتم توقف فشار داده نشود عمل تمیزکاری ادامه پیدا می کند. این روش تمیزکاری فیلترها نیز در شرایط نرمال توصیه نمی گردد.

در حال حاضر سیستم تمیزکاری فیلترها روی حالت اتوماتیک و عملکرد آن با توجه به اختلاف فشار دو طرف فیلتر صورت میگیرد

 

3- رادیاتورهای سیستم تمیزکاری هوا:

هوای تمیز شده پس از عبور از فیلترها به اتاق رادیاتورها می رسد و رادیاتورها بوسیله یک لوله آب فیلتر شده که از سیستم خنک کننده نیروگاه گرفته شده تغذیه می شوند . عبور هوا از رادیاتورها باعث خنک شدن هوا در مسیر سیستم آب رادیاتورها شیرهای فشار شکن قرار داده شده آب با فشار تعیین شده وارد رادیاتورها شود.

حالت اتوماتیک تمیزکاری فیلترها:

چنانچه سلکتور سویچ S3 روی حالت AUTO قرار داشته باشد تحریک فرمان تمیزکاری فیلتر به دو روش زیر صورت میگیرد:

1- اختلاف فشار دو طرف فیلتر از طریق سویچ کنترل S4

2- با تنظیم ساعت بر اساس هر هفت روز یکبار از طریق K1

روش اول چنانچه اختلاف فشار دو طرف فیلتر به حدود تعیین شده برسد از طریق سویچ S4  رله K2 و تایمرK3 انرژی دار شده و کلیه مراحل تمیزکاری فیلتر بطور اتوماتیک انجام می شود با تمیز شدن فیلتر در پایان کار با کم شدن اختلاف فشار دو طرف فیلتر سویچ S4 بطور اتوماتیک ریست و تمیزکاری فیلتر قطع میگردد.

در روش دوم کنترل تمیزکاری فیلتر بوسیله تنظیم ساعت  در این روش بر اساس شرایط جوی و محیطی زمان در مدار آمدن سیستم تمیزکاری فیلتر تنظیم میگردد و سپس گذشت زمان تعیین شده فرمان انرژی دار شدن K2 و K3 صادر و تمیزکاری فیلتر انجام می شود.

 

مراحل تمیزکاری فیلتر در حالت دستی :

1- سلکتور سویچ S3 روی حالت دستی گذاشته شود

2- دکمه S2 مربوط به استارت تمیزکاری فیلتر فشار داده شود

3- رله K2 مربوط به کنترل تمیزکاری انرژی دار شود در این حالت کنتاکت رله بسته می شود

الف: نگهداشتن کنتاکت بوسیله پوش باتم S2

ب: تحریک کنترل مدار فرمان از طریق PCI

ج: انرژی دار شدن تایمر K3 در مراحل تمیزکاری

د: توجه به کنتور تمیزکاری قبل از شروع مرحله تمیزکاری

4- تایمر فرمان مدار تغذیه 110 ولت AC سولونوئید والوهای روی فیلتر را تامین می نماید و 28 سولونوئید والو که باید به نوبت فرمان بگیرند و فیلتر را تمیز نمایند و با باز شدن این شیرها از طریق 10 مسیر هوای فشرده باعث تمیز شدن فیلترها میگردند تایمر تنظیم کننده مراحل تمیزکاری K3 باید طوری تنظیم شود که بطور تقریب 6 مرحله کامل تمیزکاری انجام شود و سپس در پایان کار تایمر K3 و K2 و P1 همه بی انرزی میگردند

روی تابلو کنترل یک سویچ سنجش فشار دو طرف فیلتر نصب شده است که روی 105 KPA تنظیم شده که چنانچه فیلتر در این اختلاف فشار تمیز نشد آلارم دریافت میگردد که میتوان این آلارم را از طریق سیستم P.L.C به اتاق فرمان منتقل نمود سیگنال تحریک اختلاف فشار دو طرف فیلتر در 750 پاسکال عمل کرده و سیستم فیلتر تمیز می شود

 

مشخصات سیستم تهویه

سیستم تهویه نیروگاه از نوع AAF و TYPE ASC می باشد این سیستم یک مرحله ای می باشد و بطور اتوماتیک کار می کند و طوری طراحی شده که ذرات بزرگتر از 5 میکرون را جدا نموده و به مسیر تخلیه هدایت می کند. کلیه کارهای این سیستم در کارخانه نجام شده لذا می توان آنرا به سادگی نصب نمود سیستم وایرینگ آن در کارخانه انجام شده و فقط لازم است پس از احداث ساختمان مناسب نصب و اتصالات آن وصل و راه اندازی شود.

 

محاسن این سیستم عبارتند از :

1- تکنولوژی پیشرفته با استفاده از فشار پائین

2- مواد زائد وارد سیستم نمی شوند

3- گرد و غبار و ذرات جدا می گردند

4- به هیچگونه سرویس روی فن ها و فیلترها نیاز نیست  MAIN TENENCE LESS می باشند

 

سیستم هوای فشرده تهویه نیروگاه HVAC

سیستم هوای فشرده برای هر دو سیستم تهویه از سه عدد کمپرسور تشکیل شده است استارت و استاپ کمپرسورها بطور اتوماتیک و از طریق سویچ های فشاری صورت میگیرد هر کمپرسور دارای یک الکترو موتور سه فاز می باشد هوای کمپرس شده وارد تانک فشار هوا شده این تانک دارای یک شیر اطمینان می باشد که چنانچه فشار از حد نرمال تعیین شده 13 BAR بیشتر شد عمل کرده و فشار اضافی را بمنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به کمپرسور و سایر متعلقات جلوگیری می نماید تانک فشار دارای یک شیر اتوماتیک الکتریکی می باشد و در زمانهای مشخص بطور اتوماتیک رطوبت جمع شده را تخلیه می نماید هوای کمپرس شده از تانک فشار عبور کرده و وارد AFTER COOLER میگردد و پس از خنک شدن مجددا بوسیله رطوبت گیر اتوماتیک رطوبت موجود در هوای فشرده تخلیه می گردد. هوای فشرده از طریق یک تنظیم کننده فشار 5/6 بار را به سیستم فشار تزریق می نماید از این سیستم در صورت نیاز 9/23 متر مکعب هوای فشرده با فشار 5/6 بار قسمت MANIFOLD شیرهای سولونوئیدی را تامین می نماید.

 

مشخصات کمپرسورها:

SET POINT

AIRCOMPRESSOR

6.0 BAR

LOADPRESSURE

11.0 BAR

UNLOADPRESSURE

415 VAC

SUPPLYVOLTAGE

240 VAC

ولتاژ کنترل مدار

AMP26

جریان کشیده شده در لحظه استار

7.9 AMP

جریان بار

 

 

بررسی‌های لازم جهت استارت كمپرسور پس از انجام كار

1- همه لوله‌ها بررسی شوند شرایط نرمال داشته باشند.

2- همه تجهیزات بررسی شوند شرایط نرمال داشته باشند.

3- مطمئن شوید كلیه قطعاتی كه كار روی آنها انجام شده در جای خود محكم شده‌اند.

4- جهت گردش موتور كمپرسور بررسی شود نرمال باشد.

5- جهت گردش فن AFTER  COOLER كمپرسور بررسی شود نرمال باشد.

6- كلیه شیرها شرایط نرمال بهره‌برداری داشته باشند و شیرهای خروجی از تانك فشار بسته باشند.

7- سلكتور سوئیچ كنترل مدار كمپرسور بررسی شود روی حالت OFF باشد.

8- بررسی شود فشار تانك صفر باشد.

9- حفاظ‌های اطراف كمپرسور در محل قرار گرفته و محكم شده باشند.

 

مراحل استارت كمپرسور

1- كلید منبع تغذیه از روی تابلو كنترل وصل گردد.

2- قبل از استارت كمپرسور سولونوئید تهویه USV انرژی‌دار و بسته شود.

3- كمپرسور شروع بكار می‌كند و هوای فشرده را بمنظور شارژ تانك تامین می‌نماید و پس از چند دقیقه كه فشار تانك به 4 بار رسید كنتاكت از طریق سوئیچ PSLL باز میگردد.

4- كمپرسور به شارژ نمودن تانك فشار ادامه می‌دهد تا سوئیچ كنترل كننده فشار PSHL عمل كرده و كمپرسور بی‌بار گردد و سپس كمپرسور متوقف و شیرسولونوئیدی تهویه بی‌انرژی و باز میگردد.

5- در این حالت تانك فشار هوا كاملا" شارژ شده است شیر MV3 بطرف  AFTER  COOLER باز شود تا سیستم بتدریج پر فشار گردد.

6- شیر MV4 باز گردد.

7- كمپرسور تا زمانی كه فشار تانك پائین نیاید خاموش می‌باشد و با پائین آمدن فشار و عملكرد سوئیچ فشاری PSHL مجددا" كنتاكت مدار استارت كمپرسور وصل و كمپرسور وارد مدار شده و فشار را تامین می‌نماید و بطور اتوماتیك استارت و استاپ كمپرسور با توجه به افزایش و كاهش فشار ادامه پیدا می‌كند.

 

نكته: شیر تخلیه رطوبت تانك فشار هوا بطور اتوماتیك هر 3 دقیقه یكبار باز شده و طوبت ایجاد شده را تخلیه مینماید.

 

احتیاط:

1- هیچگونه تغییری در طرح- تنظیمات- شیرهای اطمینان و سوئیچ‌های تنظیم فشار و تجهیزات كنترل كمپرسور ندهید.

2- از فشار هوای مناسب و تنظیم شده استفاده كنید.

3- لوله فشار هوا را بطرف كسی نگیرید.

4- در هنگام كار كردن كمپرسور و یا بلافاصله پس از خاموش شدن به موتور یا كمپرسور و یا لوله‌های جانبی مربوطه دست نزنید حرارت زیاد دستگاه به شما آسیب می‌رساند.

5- هنگام كار روی كمپرسور از عینك استفاده نمائید.

6- هرگز مواد آتش‌زا را در محدوده كمپرسور نگه ندارید و در صورت وجود مواد آتش‌زا از روشن كردن كمپرسور خودداری نمائید.

7- از هوای كمپرس شده تحت هیچ شرایطی جهت تنفس كردن استفاده نشود.

 

منبع تغذیه سیستم تهویه مطبوع HVAC 

تغذیه این سیستم از تابلوهای مصرف داخلی OBHT02,OBHT03 می‌باشد كه از طریق T.O.Y تامین میگردد و دو عدد ترانسفور خشك با ظرفیت‌های 630 كیلو ولت آمپر را تغذیه نموده این ترانسفورمرها ولتاژ 3.3 كیلو ولت را به 0.4 كیلو ولت تبدیل نموده و قابل استفاده برای سیستم فن‌ها و كمپرسورها می‌نماید علاوه بر این یك انشعاب از تابلوهای 380 ولت مصرف داخلی OBHB,OBHA نیز به سیستم HVAC وارد میشود برق 380 ولت تامین شد روی 2 عدد تابلو وارد و دو باس 380 ولت را برق دار می‌كنند و یك كلید كوپلاژ نیز روی تابلو وجود دارد تا در صورت نیاز هر دو تابلو از طریق یك منبع تامین شوند از روی این تابلوها برق مورد نیاز فن‌های اصلی سیستم تهویه مطبوع فن‌های تهویه تمیز كنند و خارج كننده گرد و خاك و ذرات جدا شده توسط فیلترها و همچنین تامین برق موتور كمپرسور‌ها وسولونوئیدهای مربوطه و موتور AFTER  COOLER را تغذیه می‌نماید. از تابلو برق همچنین شیرهای موتوری آب و سولونوئیدهای مربوط به سیستم فیلترهای تغذیه می شوند.

 

فن های فن ایران در قسمت هوا ساز ساختمان تهویه با مشخصات

12A9-26/M-20-420

12A9-26/M-20-422

انجام بازرسی و تعمیرات نگهداری

1. در رابطه با كلیه فن ها: پس از سه بار گریسكاری به محفظه گریسخور یاطاقان ها گریسها به طور كامل از محفظه خارج و گریس جدید جایگزین گردد. مقدار گریس لازم برابر با 30 تا 50 درصد فضای گریسخور می باشد.

2. چنانچه انجام گریسكاری بیشتر از شش ماه بین دو گریسكاری فاصله بیافتد در هر مرحله باید گریسها تعویض شوند.

3. تسمه كلیه فن ها به خاطر جلوگیری از كوتاه شدن عمر مفید آنها هر سه ماه یكبار باید بررسی شوند جهت بررسی تسمه فن ها و قدرت كشش آنها به وسیله یك وزنه 1/5 كیلو گرم آزمایش شوند در این آزمایش برای طول 1000 میلیمتر كشیدگی تسمه نباید به 16 میلیمتر برسد.

4. بررسی های دوزانه                             

*    درجه حرارت پولی فن بررسی شود

*    درجه حرارت موتور بررسی شود

*    لرزش فن و یا متعلقات بررسی شود

*    صدای غیر عادی از فن، یاطاقان و موتور بررسی شود

 

درجه حرارت قرائت شده

درجه حرارت مجاز

درجه حرارت محیط

تاریخ بازدید

ساعت بازدید

 

 

 

 

10

 

 

 

 

16

 

5. بازرسی های هفتگی

*    بازرسی از لرزش فن و متعلقات

*    بازرسی از گریس یاطاقانها

*    محكم بودن پیچ و مهره ها

 

اختلاف

مقدار قرائت شده

محدوده لستاندارد

تاریخ بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  بازرسی های ماهیانه

*    بازرسی لزرش فن و متعلقات

*    بازرسی تجهیزات و پولی

*    بازرسی از كلیه اتصالات الكتریكی

*    بازرسی كشیدگی تسمه ها

 

اختلاف

مقدار اندازه گیری شده

محدوده استاندارد

تاریخ بازدید

ساعت بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. برنامه راه اندازی

قبل از استارت فن ها موارد زیر باید بازرسی شوند

*    محدوده عملكرد فن ها موارد زیر باید بازرسی شوند

*    هیچگونه مواد اضافی در اطراف فن وجود نداشته باشد

* قبل از وصل كلید برق موتور فن در صورت امكان پروانه فن به طریق دستی چرخانده شود تا از راحتی چرخش فن و ایمن بودن محیط گردش آن مطمئن شوید

*    گردش پروانه فن بررسی شود در جهت مشخص شده باشد

*    كشش پروانه فن بررسی شود مطابق استاندارد باشد

8. روش صحیح نگهداری از فن ها در انبار

*    محیط نگهداری تمیز و خشك و تهویه مناسب صورت گیرد

*    محور فن بررسی شود رنگ زدگی ایجاد نكند

* چنانچه فن ها برای مدت طولانی انبار می شوند قسمت چرخنده آنها بر اساس جدول زیر باید چرخانده شوند

·        هفته اول 360 درجه

·        هفته دوم 90 درجه

·        هفته سوم 180 درجه

·        هفته چهارم 270 درجه

 

9. دستورالعمل حمل و نقل فن ها:

دستورالعمل زیر جهت حمل و نقل فن ها از انبار به سایت محل نصب باید اجرا شود

1. درخلال بلند كردن و حمل و نقل فن توجه داشته باشید كه زنجیر و یا قلاب جرثقیل با رتور فن برخورد نداشته باشد

2.    مطمئن شوید كه تنظیمات مربوط به كاسه غدها و سایر تجهیزات فن به هم نخورده است

3.   برای حمل و جابه جا كردن آن از بالا بر متناسب با وزن دستگاه استفاده شود

4.   برای جابه جایی فن هرگز از رتور آن برای بلند كردن آن استفاده نشود

 

 

 

 

 

یاداشت

1. فن AN032 به صورت دستی روشن و خاموش می شود ولی زمانی كه دیزل ژنراتور روشن می گردد به طور اتوماتیك وارد مدار می گردد

2. فن های شماره AN030 , AN029 , AN028 , AN027 فقط در زمانی كه دود وجود داشته باشد روشن شوند (آتش سوزی ،‌ دود ناشی از رفت و آمد ماشین آلات، دود جوشكاری)

3. در جدول تنظیم درجه حرارت، در تابستان در قسمت داخل بر اساس حداكثر تنظیم CDB=50 درجه سانتیگراد، CWB=32 درجه سانتیگراد، درجه آب =20 درجه سانتیگراد و در این حالت همه ژنراتورها در مدار باشند با حداكثر بار و در زمستان با توجه به اینكه همه ژنراتورها از مدار خارج باشند درجه حرارت محاسبه شده است. درجه حرارت با شرایط فوق در تابستان 25 درجه و در زمستان 5 درجه سانتیگراد

4. ظرفیت كلیه مسیرها بر اساس متر مكعب بر ثانیه محاسبه شده است.

http://powercontrol.blogfa.com/

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات