برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

دستورالعمل های ایمنی بهره برداری از نیروگاههای آبی

تهیه کننده : فریدون مختاری

فهرست مطالب

 

عنوان مطلب

 

صفحه

 

 

1

 

بهره برداری ایمن از نیروگاههای آبی

 

 

1-1

برنامه های ایمنی

 

 

2-1

آموزش ایمنی

 

 

3-1

پوشاک حفاظتی پرسنل

 

 

4-1

علامت گذاری و رنگ آمیزی تجهیزات ایمنی

 

 

5-1

دستگاههای حفاظتی

 

 

6-1

تعمیرات پیشگیرانه

 

 

7-1

قطعات یدکی

 

 

2

دستورالعمل های ایمنی بهره برداری از نیروگاههای آبی

 

 

1-2

آمادگی استارت واحد

 

 

2-2

استارت واحد

 

 

3-2

توقف اضطراری

 

 

4-2

بهره برداری

 

 

5-2

کار کردن روی واحد در مدار

 

 

6-2

بررسی و انجام کار در زمان توقف واحد

 

 

7-2

حفاظت در مقابل استارت غیر مجاز

 

 

8-2

دستگاههای الکتریکی

 

 

9-2

دوباره سازی

 

 

10-2

جلوگیری از آلوده شدن آب

 

 

1- بهره برداری ایمن از نیروگاههای آبی

 

1- OPERATIONAL SAFETY IN THE HYDRO POWER PLANT

 

در هنگام بهره برداری و یا انجام کار در نیروگاههای آبی و تجهیزات جانبی ان منابع خطر آفرین بی شمارند. بمنظور به حداقل رسانیدن حوادث در این نیروگاهها باید دستورالعمل های ایمنی مرتبط با تجهیزات بطور کامل بکار گرفته شود. لذا جهت کاهش پتانسیل های خطرساز اقدامات زیر باید صورت گیرد:

 

الف: طراحی و تنظیم ماشین ها و ساختمانها باید بر اساس دانش روز و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات ایمنی استاندارد شده بوسیله اشخاص مجرب و مجاز صورت گیرد.

 

ب: منابع مستقیم خطرساز در گروهای مختلف ماشین ها از دیرباز تا آنجا که ممکن بوده با طراحی و تنظیم  دستگاههای حفاظتی مختلف کاهش داده شده ، اگر چه مجزا سازی ماشینها از خطرات بطور کامل امکان پذیر نیست به همین دلیل از نشاندهنده های مختلف بمنظور اندازه گیری پارامترهای خطرساز در سیستم ها و ماشین ها استفاده شده تا با توجه به آنها کارهای تعمیراتی روی دستگاههای مختلف آغاز گردد.

 

ج: هماهنگ با اغزایش سیستم های حفاظتی و نصب تجهیزات اندازه گیری ، بهره برداران ماشینها نیز باید آموزش های لازم در رابطه با شناخت دستگاهها و علل وجودی هر دستگاه و روش صحیح بهره برداری از آنرا آموزش ببینند و مقررات ایمنی شناخته شده و استاندارد شده را در حین عملیات بهره برداری بکار گیرند تا از خطای ناخواسته جلوگیری بعمل آید. چرا که خطای انسان نیز یکی از عوامل بروز حوادث می باشد.

 

د: مواظبت از سلامتی پرسنل بهره برداری و تعمیرات یکی از وظایف مهم پیمانکار می باشد که با انتخاب سرپرست های مجرب و دانش کاری بالا و ملزم نمودن مسئولین گروههای مختلف به رعایت دستورالعمل های ایمنی می توانیم حوادث را به حداقل ممکنه کاهش دهیم.

 

ه: از ژنراتورها و دستگاههای جانبی آنها و تجهیزات جانبی منطقه فقط باید بهره برداری تعریف شده صورت گیرد. استفاده غیر مجاز از تجهیزات فوق ریسک خطرناکی است.

 

و: با توجه به ویژگی های بهره برداری از نیروگاههای آبی انجام این کار فقط باید بعهده افرادی گذاشته شود که به سن قانونی رسیده باشند و از نظر فیزیکی سالم باشند و توسط افراد مجرب آموزش دیده و تجربه کسب نمایند. همچنین باید دارای دانش کاری لازم جهت انجام عملیات مقتضی در شرایط اضطراری بمنظور جلوگیری از بروز حوادث داشته باشد و عوامل خطرساز را تشخیص داده و اقدامات مناسب جهت جلوگیری از بروز حوادث را بکار بندد.

 

ز: حوادث قابل پیش بینی نیستند  ACCIDENTS  ARE  NO  MISHAPPENINGS                    تعریف حادثه : به واقعه ای پیش بینی نشده در زنجیره ای از وقایع پیش بینی شده گفته می شود

 

عوامل بروز حادثه عبارتند از :

1. کافی نبودن تجهیزات حفاظتی ( خطای طراحی)

2. کم بودن تجربه و یا بی تجربه بودن بهره بردار ( خطای انسانی )

3. خطای عملیاتی ( بی توجهی به قوانین و مقررات )

4. بی احتیاطی ( بی توجهی به مسئولیت واگذار شده )

5. پوشیدن لباس نامناسب ( لباس گشاد، انگشتر، ساعت، کفش نامناسب )

6. عوامل محیطی : که شامل نور زیاد، نور کم، سرما،گرما، شرایط جوی نامساعد، رعد و برق، برف و  باران.

1-1- برنامه های ایمنی  1-1  SAFETY PROGRAM                                                                     یکی از مسئولیت های بهره بردارتعیین چهارچوب محیط ایمن کار برای انجام هر کاری می باشد برنامه ریزی ایمنی باید شامل آموزش پرسنل در رابطه با اجرای دستورالعمل ها و قوانین ایمنی و مسئولیت های مجازی که بعهده آنها گذاشته می شود – نصب و راه اندازی تجهیزات نیز باید بر اساس استانداردهای پذیرفته شده صئرت گرفته باشد.

 

2-1- بمنظور بالابردن دانش ایمنی پرسنل اقدامات زیر باید صورت گیرد:

1. آموزش ایمنی پرسنل بمنظور بالا بردن مهارت افراد و ایمن سازی محیط کار

2. بازرسی از محل هایی که کار تعمیرات انجام میگیرد و بررسی چگونگی رعایت اصول ایمنی توسط گروه

3. تشخیص و تعیین نقاط خطرساز در هر برنامه کاری و حذف خطرات تا حد امکان

توصیه میگردد برنامه ریز ایمنی در رابطه با آموزش پرسنل سمینارهای آموزشی و کلاسهای آموزشی توسط پرسنل حرفه ای در ایمنی صنایع و ماشین آلات برگزار نماید.

 

3-1- پوشاک پرسنل نیروگاه  1-3 PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING                         

در هنگام انجام تعمیرات و رفع اشکالات گزارش شده توسط پرسنل تعمیرات با توجه به نوع کار باید وسایل حفاظتی زیر مورد استفاده قرار گیرند:

1. استفاده از دستکش ایمنی

2. استفاده از کلاه ایمنی در شرایطی که امکان سقوط شیئ یا برخورد با تجهیز وجود دارد

3. استفاده از عینک بمنظور محافظت از چشمها در هنگام انجام کارهایی که از مواد خطرناک استفاده میگردد مانند تمیز کننده ها شامل الکل – اسید و مواد شیمیایی دیگر

چنانچه شخصی استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی فردی و گروهی مورد نیاز محل های خطرآفرین کار را نمی داند باید بوسیله مسئول گروه آموزش های لازم و روش صحیح استفاده از وسایل ایمنی در رابطه با هر کار تعلیم داده شود.

4-1 علامت گذاری رنگها بمنظور ایمنی 1-4  MARKING BY MEAN OF SAFETY COLOURS    

بمنظور آگاه کردن پرسنل از خطرات نهفته در ماشین ها و نقاط خطرساز آنها و شناسایی بهتر دستگاهها کلیه تجهیزات نیروگاه بر اساس استانداردهای جهانی رنگ آمیزی شده اند مخصوصا تجهیزات ایمنی و حفاظتی مانند سوئیچ های قطع اضطراری و سوئیچ های آتش نشانی، توصیه میگردد پرسنل به این رنگها و اهمیت آنها توجه نمایند.

 

5-1-   دستگاههای حفاظتی 1-5  PROTECTIVE DEVICE                                                     

  دستگاههای حفاظتی نیروگاه و دستگاه های جانبی که بدلایل مختلف وجود دارند عبارتند از :

1. کنتاکت های حفاظتی اطراف محور و سایر قسمتهای چرخنده

2. پوشش های بالای اتصالات

3. کنتاکت های حفاظتی قسمت های الکتریکی

تجهیزات فوق باید بدون عیب نصب شوند و در زمان بهره برداری بررسی شوند. چنانچه تجهیزات فوق آسیب ببینند در اسرع وقت نسبت به تعویض یا رفع اشکال از آنها اقدام شود. چنانچه تجهیزات حفاظتی آسیب دیده باشندبطوری که نتوانیم بهره برداری ایمن از تجهیزات داشته باشیم تا رفع اشکال از سیستم های حفاظتی نباید از دستگاه استفاده نمود تا زمانی که تعمیرات لازم روی دستگاههای حفاظتی انجام شود.

پرسنل تعمیرات و بهره برداری قبل از آنکه مسئولیتی به عهده بگیرند باید آموزشهای لازم در رابطه با انجام کارهای محوله را ببینند و هر سال یکبار در رابطه به حوادث ناگوار که اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق بیفتد بمنظور پیشگیری ، لازم است جلسه بررسی حوادث گذاشته و مجددا آموزشهای لازم باز آموزی شود.

 

فرامین و بازرسی های لازم زیر باید توسط بهره برداران صورت گیرد:

1. بهره برداری صحیح، رفع نواقص ، تمیزکاری توسط گروههای مربوطه، پیگیری اجرایی رفع نواقص و تمیزکاری با بهره بردار مسئول می باشد.

2. استفاده از دستگاهها و ابزار مناسب توسط کلیه پرسنل نیروگاه

3. بازرسی از لوله های فشار هوا و آب و روغن توسط بهره بردار در بازدید های روزانه

4. بازرسی از نشاندهنده ها و نظارت بر فعالیتهای تعمیرات

5. نظارت بر استفاده پرسنل از تجهیزات ایمنی متناسب با نوع کار

6. بررسی و نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک

7. بررسی دستگاههای اندازه گیری سیستم آتش نشانی

 

2-1-  آموزش ایمنی  1-2  SAFETY  TRAINING                                                                      

هر یک از پرسنل نیروگاه باید اطلاعات ایمنی خود را با مطالعه بیشتر افزایش دهد حس هفتم بطور اتوماتیک شخصی را با مناسب ترین راه در واکنش به خطرات هدایت می کند.

برای دوری از وضعیت های خطرناک و یا انجام کار در محل هایی که خطرآفرین هستند همه پرسنل باید در رابطه با تشخیص خطر آموزش ببینند و توجه خاص به این مساله داشته باشند و چگونگی انجام واکنش در مقابل خطر را در خود آزمایش نمایند

1. همانطوریکه شناخت و بهره برداری صحیح از دستگاههای مختلف نیروگاه آموزش داده می شود ایمنی هر دستگاه نیز همزمان آموزش داده شود

2. آموزش بهترین راه برای جلوگیری از بروز حوادث است

3. هیچ دستگاهی بدون اطلاع از اینکه دستورالعمل بعدی چیست در مدار گذاشته نشود

4. هنگام در مدار گذاشتن واحدها قسمت های چرخنده واحد در طبقات مختلف بررسی شود شخصی و یا مانعی جهت راه اندازی در کار نباشد

آسیب : در نیروگاههای آبی مخصوصا در نیروگاهها با ارتفاع زیاد ایجاد صدا که ممکن است بمدت طولانی شنیده شود بهره بردار را در تشخیص صدای عادی از غیر عادی کمک می کند. اپراتور نیروگاه باید سطح صدا را روی دستگاههای مختلف تعیین کند تا در صورت تغییر صدا سریعا متوجه شود، دستگاههای زیر باید از نظر میزان صدا توسط اپراتور زیر نظر گرفته شوند:

کمپرسورها، پمپ های دنده ای، درافت تیوب و در های آن، پمپ ها و موتورها، دستگاهها و فن های تهویه، ژنراتورها، ترانسفورمرها و سایر دستگاههایی که ایجاد صدا می نمایند.

بکار بستن دستورالعملها بطور مناسب و اندازه گیری پارامترها از آسیب رسیدن به افراد جلوگیری می نماید. دستورالعمل های قانونی و معتبر جلوگیری از بروز حوادث ، و دستورالعمل های مربوط به محیط کار باید در کنار هم اجرا شوند بطور مثال چنانچه صدای محیط کار بیشتر از 85 دسیبل باشد گوشی و صداگیر باید استفاده گردد.

 

6-1- تعمیرات پیشگیرانه  1-6  PREVENTIVE  MAINTENANCE                                            یکی از مهمترین اصول ایمنی کار انجام مرتب بازدید های مخصوص می باشد و به همین دلیل کلیه دستگاه در شرایط نرمال و سالم باقی می مانند تعمیرات پیشگیرانه باید مطابق دستورالعمل که در بخش های مختلف بهره برداری و تعمیرات آمده است اجرا شود.

1. ضمانت انجام وظایف بسته شدن سریع و تریپ تجهیزات و توقف کامل نیروگاه در شرایط اضطراری

2. تعویض بموقع قطعات فرسوده

3. بازرسی از خوردگیها و فرسایش تجهیزات و تعویض سریع قطعات فرسوده بصورتی که بهره برداری بی خطر حاصل شود مخصوصا کلیه نشاندهنده ها و دستگاههایی که بمنظور حفظ ایمنی تجهیزات نصب شده بررسی شود وظیفه خود را بنحو احسن انجام دهند. توصیه میگردد بمنظور بالا بردن تجربه بهره برداری و آمادگی بیشتر هر چند ماه یکبار دستگاه بطور دستی وارد مدار و خارج گردد.

 

 

 

7-1-  قطعات یدکی  1-7  SPARE PARTS                                                                                     قطعات یدکی تحویل شده به مجموعه کارگاه باید بطور مناسب و در محل مناسب انبار گردند با توجه به اینکه لوازم یدکی ممکن است سالها در انبار باقی بمانند و نیاز به آنها نباشد و ممکن است بعضی از قطعات در شرایط نگهداری برای استفاده مناسب نباشند چنانچه در این زمینه شک کردید از طریق H.E.C نظر خواهی کنید

ما بطور صریح اشاره می کنیم که قطعات و لوازم جانبی که توسط ما تحویل نشده و بوسیله ما تست و تائید نشده نصب چنین تجهیزاتی ممکن است به دستگاهها آسیب برساند و ایمنی سایر تجهیزات را به خطر می اندازد

بنابراین مسئولیت و نتیجه آسیب دیدن تجهیزات که به تائید ما نرسیده به ما ارتباطی ندارد

 

 دستورالعمل های ایمنی بهره برداری از نیروگاههای آبی

SAFETY  DIRECTIVES  FOR  THE  HYDRO  POWER PLANT

 

توصیه های زیر قوانین ایمنی پایه هستند که رعایت آنها در کلیه قسمت های نیروگاه و تجهیزات جانبی نیروگاه لازم است. بطور کلی پرسنل فنی و مدیران و روسای قسمتهای مختلف موظف اند دستورالعمل های ایمنی تعیین شده در رابطه با کار روی هر دستگاه را رعایت نموده تا حوادث ناگوار بوجود نیاید

هیچ دستگاهی بدون در نظر گرفتن دستورالعمل های ایمنی مربوطه نباید وارد مدار گردد.

 

آمادگی استارت  START UP  READINESS                                                                             

1. نیروگاه آبی فقط زمانی باید در مدار قرار گیرند که تمامی تجهیزات حفاظتی لازم نصب و عملکرد آنها توسط شرکت راه انداز تست و تائید شده باشند.

دستگاههای حفاظتی که توسط گروههای تعمیراتی جهت تست یا تعمیر از محل خارج شده اند مجددا نصب گردند

2. حفاظ های راهرو ها و شبکه های موجود پوششی و ریل ها که بدلایلی ( تعمیرات – تنظیمات ) برداشته شده اند در محل خود قرا داده شوند – کاورها و نرده ها که بدلایلی برداشته شده اند در محل خود قرار گیرند. در هنگام بستن دریچه های بازرسی توجه داشته باشید که کسی یا وسیله ای درون دستگاه جا نمانده باشد.

3. راهروها و راه های باریک اطراف دستگاهای چرخنده نباید مسدود باشد تریپ دستگاهها و مسدود بودن راهروها می تواند حادثه آفرینی کند

ابزار و وسایل و مواد از مسیرهای عبور و مرور برداشته شوند – روغن – آب  و سایر مواد از مسیرها و اطراف دستگاهها جمع شوند.

1. در خلال مدتی که دستگاهها فعال می باشد و از آن بهره برداری میگردد بجز افراد بهره برداری سایر افراد نباید به دستگاهها نزدیک شوند.

 

2-2- استارت ژنراتور                                                                                            2-2   STARTING

هر شخصی که اقدام به استارت ژنراتور می کند باید مطمئن باشد که هیچ کس روی تجهیزات ژنراتور با تجهیزات جانبی آن کار نمی کند  هیچ دستگاهی نباید در مدار گذاشته شود مگر اینکه مطمئن باشد که هیچ کس از گروههای تعمیرات روی تجهیز یا حتی در محدوده خطر دستگاه نیستند ، محل های خطر ساز بررسی شوند

 

3-2-  توقف اضطراری  2-3  EMERGENCY SHUT DOWN                                                         1- در شرایط اضطراری که می تواند آسیب به ژنراتور وارد شود باید بوسیله پوش باتم اضطراری ژنراتور از مدار خارج گردید و در صورتیکه شرایط اضطراری طوری است که می تواند به کلیه واحدها آسب برساند کلیه واحدها باید بصورت اضطراری از مدار خارج شوند و برق کلیه دستگاههای جانبی که ممکن است در این زمینه آسیب ببینند قطع گردد. در شرایط اضطراری یک عکس العمل سریع می تواند زندگی افراد را نجات دهد.

2- کلیه کارکنان نیروگاه هیدرولیکی باید کلیه دستورالعمل های چگونگی استفاده از پوش باتم اضطراری و محل قرار گرفتن آنها را بدانند.

3- تجهیزات تریپ اضطراری جهت صحت عملکرد در دوره های تعیین شده آزمایش گردند

 

4-2- بهره برداری

1- مشاهده و توجه به رنگ و علامت منطقه خطر

2- مشاهده و توجه به دستورالعمل های تابلوهای خطر

3- دستگاههای حفاظتی را دور نکنید – حصارهای دفع کننده خطر را جدا نکنید – تابلوهای اخطار را دور نکنید

4- مسیرهای عبور و راهروهای کلیه تجهیزات نیروگاه تمیز و هیچگونه مانعی سر راه ها وجود نداشته باشد – هیچگونه مواد و ابزار کار پراکنده نباشند.

5- در محوطه راهرو ماشین فقط از مسیرهای تعریف شده حرکت کنید، از روی ستونها و نرده ها جهت کوتاه کردن مسیر عبور نکنید

6- در هنگام عبور از پله ها عجله نکنید با احتیاط حرکت کنید

7- از سطح آب دریاچه با اطلاع باشید مانعی روی سطح آب نباشد در صورت نیاز حفاظت های لازم و اقدامات لازم صورت گیرد

8- دستها را از قسمتهای متحرک دور نگهدارید

9- نزدیک دستگاههای متحرک مثل سروموتورها -  دریچه های متحرک توربین و متعلقات آن – وزنه های بستن شیرپروانه ای و دستگاههای مشابه نیاستید- حرکت غیر نرمال این تجهیزات خطرات بزرگی بدنبال دارد

10- هنگام جابجایی لوله یا کابل در نزدیکی ماشین های در حال کار مواظب باشید – لوله ها یا کابل ها به راحتی ممکن است بین محور و کوپلینگ آن گرفتار شود

11- هر محور چرخنده ای یک محدوده خطر محسوب می شود توجه شود قسمتهایی از بدن و یا لباس با آن درگیر نشود علاوه بر این لباس گشاد نپوشید

12- هرگز دست خود را بین قطعات چرخنده ماشین و سیستم های حفاظتی آن قرار ندهید

13- دستهای خود را از زنجیر و تسمه های متحرک دور نگهدارید

قطعه ای لباس و یا بخشی از مو می تواند بین قطعات متحرک گرفتار شود مخصوصا در مهره های حفاظتی و غیره

مراقب باشید همیشه همه تجهیزات حفاظتی نصب شده باشند

14- توجه داشته باشید که حفاظ های اطراف کوپلینگ محور موتور در جای خود قرار داشته باشد

 

5-2-  کار روی ماشین های چرخنده  2-5  WORK AT THE RUNING MACHINE                    

1- در قسمت های متحرک نیروگاههای آبی اجازه انجام کار فقط در صورتی داده می شود که باید در آن حالت کار صورت گیرد در این صورت اجازه انجام کار باید با توجه به اینکه جان افراد در خطر نباشد داده شود در غیر این صورت دستگاه از مدار خارج و سپس کار انجام شود

2- پوشیدن لباسهای گشاد و یا کاملا چسبان در کنار ماشین های در حال کار باعث ایجاد خطر و حادثه میگردد از لوازم ایمنی فردی و گروهی متناسب با نوع کار استفاده گردد، کفش های ایمنی، عینک ایمنی و کلاه ایمنی، گوشی صداگیر و طناب مخصوص استفاده نمائید

3- از مسیرهای باریک در شرایط اضطراری استفاده نمائید.

4- به قسمت های چرخنده یا متحرک دست نزنید

5- از حفاظ ها و یا ریل ها بالا نروید – از مسیر های خطر ساز عبور نکنید – از زیر دستگاههای متحرک بصورت خزیده حرکت نکنید – بین قسمتهای متحرک قدم نگذارید.

 

 

6-2- بررسی و انجام کار در زمان توقف دستگاه

2-6  REVISION AND INSTALLATION WORK DURING SHUT DOWN

 

1- اگر جان افراد در هنگام کار در خطر بیفتد فقط روی دستگاههایی که خطرات آن مهار شده کار انجام گیرد و یا کلا واحد بطور کامل از مدار خارج و سپس کار روی آنها صورت گیرد برای سیستم های مجاور محل کار که پتانسیل خطر دارند در صورت امکان آنها را نیز از مدار خارج نمائید.

2- اگر کار روی قطعات و یا مجموعه ای از قطعات صورت می گیرد جداسازی و مجزا سازی محیط کار لازم است

به همان نحوه که برای تجهیزات بزرگ برنامه ریزی می شود باید محیط ایمن کار جهت انجام کار مهیا گردد و تمام جوانب خطرساز و محو کردن خطر در نظر گرفته شود – الوارهای حفاظتی باید از دستگاه دور شوند چنانکه دور کردن آنها امکان پذیر نباشد باید بطریق مطمئن جهت جلوگیری از افتادن آنها اقدام نمود

چنانکه بازرسی سالیانه یا ماهیانه از درافت تیوب در جریان باشد باید سکوی حفاظتی در درافت نصب شده باشد بلافاصله پس از انجام کار و برداشتن سکو دریچه بازرسی درافت تیوب باید بسته شود

3- زمانی که ژنراتور یا توربین از مدار خارج است فشارهای موجود روغن – هوا و آب  تا حد صفر کاهش داده شود تانک ها در وضعیت نرمال و طبیعی و بدون فشار حمل شوند

4- برای ماشین های معلق و قطعات معلق آنها و دستگاههای مربوطه که در طراحی استفاده شده اند دریچه های بازرسی تعبیه شده است که بتنوان سطح مایع یا گاز را تشخیص داد

5- محل قرار گرفتن یاتاقانها و سایر قسمتهایی که معلق نیستند در مرکز ثقل آنها حفاظت لازم بعمل آورده شده در مقابل نوسانات و یا کج شدن – حرکت های ناگهانی چرخشی بر اثر تغییرات ناگهانی و بالا رفتن درجه حرارت می توانند خطرناک باشند

6- پیچ و مهره های معلق مربوط به دستگاههای معلق و قلابها برای هر گونه خوردگی و آسیب های تعمیراتی بررسی شوند

7- قبل از بلند کردن یک بار معین باید تمام چرخ دنده ها و کابلهای مربوطه و قلابها بررسی شوند که برای انجام این کار مناسب باشند همچنین زاویه انتقال بار و نیروهای وارده محاسبه نمائید.

8- توصیه میگردد طنابهای مختلف را شماره گذاری نمائید و ظرفیت و طول طناب . موارد استفاده هر نوع مشخص گردد.

9- جهت حمل بار طنابها و باندهای جرثقیل و یا دستگاههای جابجا کننده بررسی شوند فرسوده و معیوب نباشند.

10- در زیر بارهای بلند شده توسط دستگاه نیاستید.

11- قطع راهروها بدلیل برداشتن قطعات بوسیله طناب کشی و نصب تابلو خطر ایمن گردد.

12- توجه داشته باشید سیستم تهویه مناسب وجود داشته باشد و از لباس کار مناسب استفاده شود، اطلاعات ایمنی چگونگی پوشش حفاطتی تجهیزات باید بررسی شود مطابق استاندارد باشد

13- برای جوشکاری انجام کار در ماشین ها مراقب باشید برای عملیات ایمن محیط کار – تهویه مناسب و روشنایی مناسب و در صورت نیاز ماسک های تنفسی مناسب استفاده شود – هرگز به تنهایی کار نکنید از ولتاژهای فشار ضعیف و با ترانسفورمرهای ایمن استفاده نمائید

14- هنگام برداشتن تجهیزات بوسیله بالا برنده های هیدرولیکی و دستگاههای ایستاده به یاتاقانها و تجهیزات جانبی مشابه توجه شود که انتظار میرود بطور ناگهانی بشکند و با نیروی زیاد و قدرت زیاد سقوط کند بطور مناسب مهاربندی و سپس اقدام به جابجایی نمائید.

15- لوله های پلاستیکی و یا لاستیکی مورد استفاده در فشارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی و یا سیلندر فشار دار و دستگاههای جابجا کننده باید در دوره های مشخص بازرسی گردند که آسیب ندیده باشند ترک نداشته باشند که در غیر اینصورت می تواند ایجاد حادثه نماید

16- انباره ها و تانک های فشار موجود در ناحیه بصورت دوره ای بازرسی شوند که مطابق با استاندارد و در جای خود محکم قرار گرفته باشند

17- در مجموعه ماشین و قسمتهای مختلف آن مراقبت صورت گیرد که همه اتصالات به اندازه لازم محکم باشند. برای بهره برداری ایمن از ماشین بدون وجود خطر این مسئله بسیار مهم می باشد

18- پس از کامل شدن کارهای تعمیراتی زمان توقف ماشین، بلافاصله کلیه حفاظ های مکانیکی الکتریکی در محل قرار داده شود راهروها و مسیر های مسدود شده باز گردد

19- همه حفاظت های جدا شده از ماشین مجددا نصب و برقرار گردد

 

7-2 حفاظت در مقابل استارت غیر مجاز

2.7 PROTECTION AGAINST UNDESIRED STARTING

توقف واحد باید در مقابل بروز حوادث و استارت غیر مجاز حفاظت گردد و در خلال مدتی که ژنراتور بمنظور بازرسی از مدار یا تعمیرات سالیانه از مدار خارج است

کلید زنی یا بهره برداری از تجهیزاتی که نباید در طول زمان بازرسی و یا تعمیرات فعال گردند باید بطریق مطمئن حفاظت گردند ( صدور ضمانت نامه و نصب کارت حفاظتی لازم )

در این رابطه باید از قفل های مکانیکی و تجهیزات ایمنی که بتوانند در هر شرایطی جلوی حرکت قسمتهای متحرک را در زمان تعمیر بگیرند نصب گردد برای ارتفاع بالا دست توربین ها و پمپ ها  شیر اصلی آب ورودی پنستاک بسته شود و قفل گردد مطابق با دستورالعمل های ویژه

برای قسمتهای پائین دست توربین توزیع کننده بسته شود و بر اساس دستورالعمل ویژه قفل گردد

شیرپروانه ای بسته شود

برای دستگاههای کمکی جانبی انجام مقررات ایمنی زیر توصیه میگردد

1- سوئیچ اصلی دستگاههای چرخنده قطع و کارت نصب گردد

2- برای سیستم تحریک کلیه کلیدهای اصلی ورودی AC , DC قطع و کارت نصب گردد

3- سیستم های فشار روغن بطور اصولی ایزوله گردد

4- برای تانک های فشار شیر دستی فشار روغن بسته شود

5- برای تانک های فشار کوچکتر فشار بطریق ایمنی تا حد اتمسفر کاهش داده شود

6- شیرهای آب ورودی فشار بسته شود

7- مقررات ایمنی جهت جلوگیری از انجام هر گونه سوئیچ زنی مطابق قوانین ایمنی تعریف شده مجاز و استاندارد که مناسب با منطقه باشد اجرا گردد

8-2 دستگاههای الکتریکی

دستگاههای معیوب – واحدها – کابل ها – لوله ها که می توانند حادثه بوجود بیاورند و یا خطرناک باشند بشرح زیر عمل شود:

1- هر گونه ناهماهنگی و یا اشکال روی دستگاههای الکتریکی نصب شده فورا به مسئول ناحیه و یا گروه الکتریک مسئول گزارش داده شود

2- انجام هر گونه کاری و یا تعمیرات روی دستگاههای الکتریکی باید توسط گروه الکتریک مجرب و تائید شده انجام پذیرد.

9-2  نوسازی غیر مجاز و یا اصلاحات ساختمانی در نیروگاههای هیدرولیکی بدلایل ایمنی اجازه داده نمی شود

 

پیشگیری از آلودگی آب PREVENTION  OF  WATER  POLLTION                                  

    انجام مراقبت های لازم در ارتباط با اندازه گیری و جلوگیری از آلودگی آب وظیفه هر کسی است برای جلوگیری از آلودگی آب بر اساس قوانین موجود ناحیه اقدامات لازم باید صورت گیرد.

بهره بردار نیروگاه مسئولیت بهره برداری از سایت نیروگاه را بعهده دارد و در زمان تعمیرات و انجام کار مراقبت لازم در انجام عملیات روغن کاری که می تواند باعث آلودگی آب شود باید تضمین گردد فراهم آوردن قوانین مربوطه بوسیله اپراتور غیر لازم است و افرادی که کار به آنها واگذار شده باید آموزش های لازم جهت پیشگیریهای لازم را ببینند بر طبق مقررات حداقل ماهی یکبار بازرسی های لازم جهت محکم بودن قسمت های حمل کننده روغن انجام شود چنانچه یک مخزن پمپ وجود داشته باشد باید جهت تمیز نمودن مواد باقیمانده اقدام نمایند.

http://powercontrol.blogfa.com/

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات