برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

معماری بلوتوث

اجازه بدهید بررسی سیستم بلوتوث را با مروری سریع بر دستاوردها و اهداف آ« آغاز نمائیم . واحد پایه در سیستم بلوتوث یك پیكونت است كه از یك گروه و حداكثر هفت گره پیرو فعال به فاصله حداكثر هفت گرو پیرو فعال (Active Slave Node) به فاصله حداكثر ده متر ، تشكیل شده است.در یك فضای بزرگ و واحد می توان چندین پیكونت داشت و حتی می توان آنها را از طریق یك گروه كه نقش پل (Bride) ایفا می كند به هم متصل كرد(به شكل زیر نگاه كنید ) به مجموعه ای از پیكونتهای متصل بهم اصطلاحا شبكه متفرق / پراكنده گفته می شود .


در یك پیكونت علاوه بر هفت گروه فعال پثرو ، می تواند تا 255 گروه غیر فعال وجود داشته باشد . اینها دستگاه هائی هستند كه گروه اصلی آنها را در خالت استراحت و كم توان وارد كرده تا مصرف باطری آن كاهش باید.

یك ایستگاه در حالت غیر فعال هیچ كاری نمی توان انجام بدهد به جز آنكه به سیگنال فعال سازی خود یا سیگنال Beacon كه از گروه اصلی می رسد ، پاسخ بدهد . به غیر از این حالات ، دو حالت میانی در مصرف توان به نامهای حالت Hold و Sniff نیز وجود دارد كه در اینجا بدان نخواهدیم پرداخت .
دلیل طراحی اصلی /پیرو آن بود كه طراحان آن در نظر داشتند قیمت كل سیستم بلوتوث پیاده سازی شده بر روی تراشه ، زیر پنج دلار باشد. نتیجه این تصمیم گیری آنست كه گروه های پیرو {مثل صفحه كلیدها ، موس ، چابگر} تقریباً غیر همشمند و ساده هستند و اساسا آنچه را كه گروه اصلی (Master ) به آنها دستور بدهد اجرا می كنند . یك پیكونت سیستمی مینی بر TDM متمركز است كه در آن هسته مركزی (یعنی گروه اصلی یا Master) بر سیگنال ساعت نظارت دارد و تعیین می كند كه چه دستگاههی و در كدام برش زمانی (Slot) مخابره داشته باشد . تبادل اطلاعات صرفاً بین گره مركزی و گروه های پیرو انجام می شود و ارتباط مستقیم دو گره پیرو { مثلاً دو صفحه كلید یا دو چاپگر} ممكن نیست.مزایای استاندارد Bluetooth:كاربردهای بلوتوث

بیشتر پروتكلهای شبكه فقط كانالی را بین چند مولفه مخابراتی ، ساماندهی و ایجاد می كنند و اجازه می دهند طراحان برنامه های كاربردی به پیاده سازی هر آنچه كه مورد نیاز است بپردازند . به عنوان مثال 802.11 مشخص نكرده كه كاربران باید صرفاً از كاربران باید صرفا از كامپیوتر كیفی خود برای خواندن ایمیل یا جستجو در وب یا هر چیز دیگری بهره بگیرند. برعكس ، در تشریح بلوتوث نسخه V1.1 از 13 كاربرد مختلف كه باید از آنها پشتیبانی شود، نام برده شده و برای هر یك ، پشته پروتكلی متفاوتی ارائه گردیده است . متاسفانه این راهكار به پیچیدگی بسیار زیتد منتهی می شود و ما از آن صرف نظر خواهیم كرد . این سیزده كاربرد كه (پروفایل ) نام گرفته اند در زیر فهرست شده اند با نگاهی اجمالی به پروفایلها ممكن است به آنچه كه كنسرسیوم بلوتوث در پی انجام بیشتر پی ببریم .

پروفایل عمومی دسترسی حقیقتاً یك برنامه كاربردی نیست بلكه بیشتر یك زیر بناست كه بر اساس آن برنامه های كاربرهای حقیقس ساخته و پیاده می شوند . وظیفه اصلی آن ارائه تمهیداتی اسست كه بتوان بین گروه اصلی (Master) و گروه پیرو (Slave) یك كانال مطمئن برقرار و آنرا حفظ كرد.

پروفایل تشخیص خدمات كه آنهم تقریباً عمومی و كلی است توسط دستگاههابرای آگاهی از خدماتی مه دیگر دستگاهها ارائه می دهند ، استفاده می شود. تمام دستگاههای مبتنی بر بلوتوث موظف به پیاده سازی این دو پروفایل هستند .بقیه پروفایلها اختیاریند.

پروفایل درگاه سریال یك پروتكل انتقال است كه بقیه پروفایلها از آن بهره می گیرند . این پروفایل یك درگاه سریال را شبیه سازی می كند و ببطور خاص برای كاربردهای قدیمی كه به خط سریال نیاز دارند، سودمند است.

پروفایل عمومی مبادله شی ء یك ارتباط مبتنی بر مدل مشتری/ سرویس دهنده ، برای انتقال داده ها اعریف كرده است . اگر چه همیشه مشتری ، آغاز كننده عملیات لست ولیكن یك گره پیرو می توان هم سرویس دهنده و هم مشتری باشد . همانند پروفایل درگاه سریال این پروفایل تیز زیر بنای دیگر پروفایلهاست .

گروه سه تائی پروفایلهای بعدی به منظور كاربردهای شبكه ای (Networking) تعریف شده اند . پروفایل دسترسی به LAN اجازه می دهد كه یك دستگاه مبتنی بر بلوتوث به یك شبكه ثابت متصل شود.

این پروفایل رقیب مستقیم 802.11 است پروفایل شبكه مبنب بر شماره گیری (Dialup) انگیزه اصلی كل این پروژه بوده است . این پروفایل اجازه می دهد كه یك كامپیوتر كیفی بتواند به یك تلفن همراه كه دارای مودم داخلی بی سیم است متصل شود.پروفایل دورنگار (FAX) شبیه به پروفایل شماره گیری است با این تفاوت كه اجازه می دهد ماشینهای دورنگار بی سیم از طریق یك دستگاه تلفن همراه و بدون نیاز به سیم ، اقدام به ارسال یا دریافت دورنگار كنند.

سه پروفایل بعدی در خصوص تلفن كاربرد دارند . پروفایل تلفن بی سیم راهی را برای اتصال گوشی یك تلفن بی سیم به دستگاه ثابت است. در حال حاضر تلفنهای بی سیم خانگی را نمی توان به عنوان تلفن همراه به كارگرفت ولی در آینده شاید تلفن بی سیم و تلفن همراه در هم ادغام شوند.

پروفایل Intercom این امكان را فراهم می كند تا دو تلفن ، شبیه به واكی تاكی بهم متصل گردند. نهایتا (پروفایل گوشی –Headset-) امكان ارتباط بی سیم بین گوشی و ایستگاه ثابت (مثل هندزفری Hands Free) را فراهم می كند كه به عنوان مثال برای صحبت با تلفن در حین رانندگی مفید است.

سه پروفایل باقیمانده برای مبادله اشیاء بین دو ابزار تعریف شده است . اشیاء می توانند فایلهای داده ، تصویر یا كارتهای تجاری باشند پروفایل سنكرواسیون برای بار كردن داده در درون كامپیوتر كیفی یا PDA (كامپیوتر های دستی ) در حین ترك منزل و جمع آوری اطلاعات پس از برگشت ، مفید است.

آیا واقعاً نیاز بوده كه تمام این كاربردها به تفصیل تحلیل شوند و برای هر كدام پشته پروتكلی متفاوتی تعریف گردد؟ شاید نه ! اما بخشهای متفاوت این استاندارد را گروه ها بر روی نیازهای خاص خود متمركز بودند ، درنتیجه هر یك پروفایل مورد نظر خود را پدید آوردند.

برای توجیه این موضوع به قانون كانوی بیندیشید.(در یكی از شماره های مجله Datamation در آوریل 1968، ملوین كانوی مشاهدات خود را بدین نحو منتشر كرد كه اگر n شخص را به نوشتن یك كامپایلر بگمارید، آنچه كه بدست خواهید آورد یك كامپایر n-pass است {یعنی كامپایلری كه در آن تعداد مراحل ترجمه یك برنامه ،n گذر می باشد.} بعبارت عام ساهتار نهائی یك نرم افزار آیینه تمام نمای تركیب گروهی است كه آن را تولید كرده اند . شاید می شد كه جای سیزده پشته پروتكلی به دو پشته كلی بسنده كرد: یكی برای انتقال فایل و دیگری برای انتقال بی درنگ جریان اطلاعات.


پشته پروتكلی بلوتوث

استاندارد بلوتوث پروتكلهای متعددی دارد كه بطور ناموزون در چند لایه گروه بندی شده اند. ساختار لایه ها از مدل OSI ، مدل TCP/IP ، مدل 802 یا هر مدل شناخته شده دیگر تبعیت نمی كند . با این وجود IEEE در حال اصلاح بلوتوت است تا با مدل 802 سازگارتر شود . معماری پروتكل بلوتوث كه توسط كمیته 802 اصلاح شده در شكل زیر مشاهده می شود .
لایه زیرین (لایه رادیو فیزیكی) است كه تقریبا متناظر با لایه فیزیكی از مدل OSI یا مدل 802 می باشد این لایه با انتقال رادیوئی و مدولاسیون سركار دارد . بسیاری از ملاحظاتی كه در طراحی این لایه باید مورد توجه قرار می گرفت آن بود كه سیستم ارزان قیمت باشد و بطور انبوه در بازار عرضه شود.

(لایه باند پایه ) از جهاتی شبیه به زیر لایه MAC است ولیكن مولفه هائی از لایه فیزیكی را نیز در بر می گیرد. این لایه با مسائلی مثل چگونگی نظارت گروه اصلی (Master) بر برشهای زمانی و چگونگی گروه بندی این برشهای زمانی در قالب فریمها، سركار دارد.

سپس لایه ای شامل یك گروه از پروتكلهای مرتبط با هم ، تعریف شده است. مدیر لینك (Link Manager)عملیات ایجاد كانالهای منطقی بین دستگاهها ، شامل (مدیریت توان مصرفی) ، (احراز هویت) (Authentication) و كیفیت خدمات (QoS) را بر عهده دارد. پروتكل تطبیق كنترل لینك منطقی (كه اغلب L2CAP گفته می شود) وظیفه دارد لایه هایی را از درگیری با جزئیات ارسال ، راحت كند.این لایه مشابه با استاندارد زیر لایه 802LLC است ولی از لحاظ مسائلی فنی با آن متفاوت است. دو پروتكل (كنترل) و (صدا) همانگونه كه از نامشان بر می آید با مسائل انتقال صدا و عملیات كنترل سروكار دارند. برنامه های كاربردی می توانند.بدون نیاز به L2CAP ، مستقیماً این دو پروتكل را به خدمت بگیرند.

لایه بعدی یك لایه میانی است و تلفیقی از پروتكلهای متفاوت را در می گیرد.

در این لایه از پروتكل IEEE 802 LLC ، بمنظور سازگاری با دیگر شبكه های سری 802 استفاده شده تست.

پروتكلهای RF comm. , Telephony و Service Discovery صرفا مرتبط با بلوتوث هستندRF comm. (Radio Frequency Communication) ، پروتكلی جهت شبیه سازی استاندارد درگاه سریال (Serial port) است كه تمام pc ها از آن برای اتصال صفحه كلید ، موس و امثال آن استفاده می شود. این پروتكل برای آن طراحی شده تا بتوان از دستگاههای قدیمی بسهولت استفاده كرد .

پروتكل تلفنی پروتكلی بی درنگ است كه برای سه پروفایل مبتنی بر انتقال صدا بكار می آید. این پروتكل همچنین تنظیم و قطع ارتباط را برعهده دارد. نهایتاً پروتكل تشخیص خدمات (Service Discovery) برای كشف و تشخیص اناع خدماتی كه درون شبكه عرضه می شود ، كاربرد دارد.

بالاترین لایه ، محل قرار گرفتن انواع برنامه های كاربردی و پروفایلها است . این لایه برای انجام كار از خدمات پروتكلهای موجود در لایه های زیر بهره می گیرد. هر برنامه كاربردی ، و پروفایلها است . این لایه برای انجام كار از خدمات پروتكلهای موجود در لایه های زیر بهره می گیرد . هر برنامه كاربردی، زیر مجموعه ای از پروتكلهای مختص به خود را به خدمت می گیرد. ایزارهای ویژه ای مثل گوشی بی سیم بسته به نوع برنامه كاربردی آنها فقط به برهی از پروتكل ها نیازمندند.

در بخشهای بعدی سه لایه پائینی از پشته پروتكلی بلوتوث را بررسی خواهیم كرد چرا كه تقریباً متناظر زیر لایه های فیزیكی و MAC است.

لایه رادیوئی در بلوتوث

لایه رادیوئی بیتها را از گروه اصلی به گره پیرو و بالعكس ، منتقل می كند. این لایه ، سیستمی با توان كم و برد ده متر است كه در باند فركانسی 2.4GHz ISM عمل مب كند . این باند به 79 كانال یك مگاهرتزی تقسیم می شود. مدولاسیون به كاررفته FSK و هر هرتز (هر سیكل) معادل یك بیت است كه جمعاً نرخ یك مگابیت بر ثانیه را در اختیار می گذارد ولی بیشتر این پهنای باند به دلیل سرباز تلف می شود.

برای تخصیص مناسب این كانالها از روش پرش فركانس در طیف گسترده با نرخ پرس Dwell time ,1600 hops/sec معادل 625 میكروثانیه بهره گرفته شده است .

چون بلوتوث و 802.11 هر دو باند 2.4GHz ISM و دقیقا در همان 79 كانال كار می كنند لذا با یكدیگر تداخل فركانس خواهد داشت . از آنجایی كه پرش فركانس در بلوتوث چون 802.11 و 802.15 هر دو استانداردهای IEEE هستند لذا IEEE به دنبال راه حلی برای این مشكل می گردد ولی حل این مشكل چندان ساده نیست چرا كه هر دو سیستم ، بدلبل مشابهب از این باند فركانسی بهره گرفته اند : زیرا برای استفاده از این باند فركانسی به اخذ هیچ مجوزی نیاز نیست . استاندارد 802.11a از باند دیگر ISM (باند 5GHz) استفاده می كند ولیكن برد كمتری نسبت به 802.11b دارد (دلیل ماهیت فیزیكی امواج رادیوئی این باند ) لذا استفاده از 802.11a ره حل مناسبی نخواهد بود. برخی از شركتها این مشكل را با ممنوعیت استفاده از بلوتوث حل كرده اند. راه حل بازاری این مشكل آنست كه صبر كنیم مقابل بخواهد تا استاندارد خود را برای حل مشكل تداخل ، اصلاح نماید. در این خصوص مطالبی در مرجع (Lansford et al. ,2001 ) ارائه شده است.لایه باند پایه در بلوتوث

لایه باند پایه شبیه ترین بخش بلوتوث با زیر لایه MAC است . این لایه ، دنباله بیتهای خام را به فریمها تبدیل می كند و بدین منظور چندین قالب مهم فریم تعدیف نموده است . در ساده ترین حالت ، گروه اصلی در هر پیكونت دنباله ای از برشهای زمانی 625 میكروثانیه ای Spread Spectrum (Time Slot) تولید می كند ، با این توصیف كه ارسال داده های گره اصلی در برشهای زمانی با شماره زوج انجام می شود و گره های پیرو (Slaves) در برشهای زمانی فرد ارسال می نمایند . این روش مشابه با روش تسهیم زمانی (TDM ) معمولی است كه در آن گره اصلی نیمی از برشهای زمانی را در اختیار دارد و بقیه گره ها (حداكثر هفت گره) در نیم دیگر سهیم هستند . ارسال هر فریم می تواند 1،3 یا 5 برش زمانی طول بكشد.

در هر پرش فركانسی 250 تا 260 میكروثانیه طول خواهد كشید تا مدار رادیوئی بتواند پایداری سریعتر نیز از هر پرش فركانسی ، 366 بیت از كل 625 بیت باقی خواهد ماند . از این مقدار 126 بیت به كد دسترسی (Access Code) و سر آیند اختصاص دارد و 240 بیت برای داده ها باقی می ماند . وقتی پنج برش زمانی به هم ملحق می شوند {برای ارسال فریمها ئی به طول 5 برش}تنها به یك زمان پایداری نیاز خواهد بود و طبعاً زمان كوتاهتری برای زمان پایداری ، تلف می شود و 3125=625*5 بیت در پنج برش زمانی ارسال می گردد كه از این مقدار 2781 بیت برای ارسال داده در اختیار لایه باند پایه خواهد بود . بنابر این در بلوتوث فریمهای طولانی كار آمدتر از فریمهای كوچك هستند.

هر فریم بر روی یك كانال منطقی كه اصطلاحاً لینك بین گروه پیرو نام دارد ارسال خواهد شد. دو نوع لینك وجود دارد : لینك اول ACL است كه برای ارسال داده ها در برشها زمانی نامنظم كاربرد دارد. این داده ها از لایه L2CAP می شوند. ترافیك داده های ACL مبتنی بر روش بیشترین تلاش (Best Effort) ارسال می شود ولی هیچ تضمینی در تحویل آنها نیست . فریمها می توانند گم شده یا از بین بروند، بدون آنكه ارسال مجدد شوند. هر گره پیرو فقط می تواند یك لینك ACL با گره اصلی داشته باشد.

لینك دیگر ، SCO نام دارد كه برای ارسال داده های بی درنگ ، مثل ارتباط تلفنی كاربرد دارد. این نوع كانال با تخصیص برشهای زمانی مشخص در هر دو جهت ، ایجاد می شود. بدلیل آنكه لینكهای SCO نسبت به زمان حساس هستند فلذا فریمهای ارسالی بر روی این لینك هرگز ارسال مجدد نخواهند شد، در عوض از روش تصحیح مستقیم خطا استفاده شده تا اطمینان بیشتری داشته باشد. ارسال مجدد فریمهای هراب بر عهده لایه بعدی است و در این لایه در صورت امكان به تصحیح خطا بسنده می شود-م هر گره پیرو می تواند حداكثر سه لینك SCO با گره اصلی داشته باشد. هر لینك SCO می تواند یك كانال صدا مبتنی بر PVM با نرخ 64000 بیت بر ثانیه را حمل كند.

لایه L2CAP در بلوتوث

لایه L2CAP سه دسته عملیات مهم را بر عهده دارد: اول آنكه بسته هائی با طول حداكثر 64 كیلوبایت را از لایه های بالائی پذیرفته و آنها را جهت انتقال ، به فریمهای كوچكتری می شكند. در سمت مقابل این فریمها مجدداً به بسته اصلی بازسازی خواهد شد.

دوم آنكه این لایه عمل جمع آور و توزیع بسته هائی كه از چندین مبداء آمده ( یا به چندین مقصد می روند) را بر عهده دارد . وقتی یك بسته بازسازی می شود لایه L2CAP تعیین خواهد كرد كه باید به كدام پروتكل در لایه بالاترتحویل شود.

سوم اینكه این لایه ، عملیات تامین كیفیت خدمات را بر عهده دارد چه در هنگام ایجاد لینك و چه در خلال عملكرد طبیعی . همچنین در زمان ایجاد لینك ، بر سر اندازه حداكثر و مجاز طول داده ، توافق صورت می گیرد تا ابرازهائی با طول بسته بزرگ از ارسال چنین بسته ای به ابزارهائی با طول بسته كوچك اجتناب كنند. از آنجایی كه تمام ابزارهای مبتنی بر بلوتوث نمی توانند بسته هائی با طول 64 كیلوبایت را بپذیرند فلذا به این ویژگی نیاز است .

ساختار فرم در بلوتوث

چندین نوع قالب فریم در بلوتوث وجود دارد كه مهمترین آنها در شكل زیر نشان داده شده است . این فریم با فیلد كد دسترسی، 141شروع می شود كه عموما هویت یك گره اصلی Master را مشخص خواهد كرد تا بدینگونه یك گره پیرو كه در برد رادیوئی دو گره اصلی قرار دارد، گیرنده حقیقی ترافیك داده ها را مشخص نماید .

سپس یك سرآیند 54 بیتی آمده كه شامل فیلدهای معمولی زیر لایه MAC است . سپس فیلد داده قرارگرفته كه حداكثر 2744 بیت را برای انتقال در پنج برش زمانی در بر می گیرد. در فریمهائی كه تنها در یك برش زمانی ارسال می شوند.قالب فریم همین است با این تفاوت كه فیلد داده آنها حداكثر 240 بیت است.

حال اجازه بدهید به فیلدهای سرآیند ، نگاهی سریع بیندازیم . فیلد آدرس هویت گیرنده فریم را از بین هشت دستگاه فعال در هر پیكونت مشخص می كند . فیلد Type اولا نوع فریم را از بین انواع ACL,SCO,POLL یا NULL ثانیاً روش تصحیح خطای داده ها را و ثانیا تعداد برشهای زمان كه ارسال فریم جاری بدان نیاز دارد را مشخص می نماید .بیت Flow توسط گره های پیرو و زمانی تنظیم فعال می شود كه بافر آنها پرشده باشد و نتواند داده بیشتری دریافت كنند. این بیت شكل ابتدائی كنترل جریان داده ها ، به حساب می آید .


بیت Acknowledgement بدین منظور است تا دریافت صحیح یك فریم از طرف مقابل ، در فریم ارسالی جاسازی و اعلام شود (یعنی فرآیند Piggybacking) . نظم بیتی برای شماره گذاری فریمهاست تا بسته های تكراری كشف شوند . در بلوتوث پروتكل ارسال مجدد روش توقف و انتظار است و طبعاً یك بیت برای شاره گذاری فریمها كفایت می كند . در ادامه فیلد هشت بیتی Checksum برای كشف خطای احتمالی در سرآیند تعریف شده است . كل این سرآیند 18 بیتی سه بار تكرار می شود تا سرآیند 54 بیتی نشان داده شده در شكل بالا بوجود آید .

در سمت گیرنده با یك مدار ساده سه نسخه تكراری هر بیت بررسی می شود . اگر هر سه بیت مثل هم بودند ، آن بیت پذیرفته می شود در غیر اینصورت ، بیتی كه بیشترین تكرار را دارد قبول می شود . بدین ترتیب برای ارسال یك سرآیند 10 بیتی ظرفیتی معادل 54 بیت صرف می شود. دلیل آ« این بوده كه برای ارسال مطمئن داده ها در محیطی سرشار از نویز و با ابزاری ارزان قیمت و توان ناچیز 2.5mW و قدرت پردازش پائین ، یه افزونگی بسیار زیادی نیاز خواهد بود.

برای فیلد داده در فریمهای ACL قالبهای متفاوتی تعریف شده است . فریمهای SCO ساده تر هستند : فبلد داده همیشه 240 بیتی است . سه گزینه دیگر نیز تعریف شده كه در آنها مقدار واقعی داده ها 80 ،160 یا 240 بیتی است و باقیمانده بیتها برای تصحیح خطا به كار می آیند . در مطمئن ترین نسخه (یعنی داده 80 بیتی ) بهش داده همانند سرآیند، سه بار متوالی تكرار می شود.

از آنجا یی كه پیرو Slave تنها می تواند از برشهای زمانی با شماره فرد استفاده نماید فلذا در هر صانیه 800 برش زمانی بدست خواهد آورد بدین ترتیب با فیلد داده 80 بیتی ، ظرفیت كانال از سمت گره پیرو به سمت گره اصلی معادل 64000 بیت بر ثانیه خواهد بود (ظرفیت كانال از گره اصلی به گره پیرو نیز 64000 بیت است ) لذا این كانال دقیقاً برای یك كانال صوتی دو طرفه مبتنی بر pcm كافی است . (دلیل انتخاب نرخ 1600 Hops/sec برای تغییر فركانس همین بوده است.)

این اعداد و ارقام بدین معنا هستند كه یك كانال صوتی دو طرفه PCM با نرخ 64000 بیت بر ثانیه ، در حالت مطمئن {یعنی وقتی داده های 80 بیتی با سه بار تكرار ارسال می شوند كل پهنای باند موجود در پیكونت را (علیرغم پهنای باند 1Mbps آن ) اشباع خواهد كرد .با گزینه نامطمئنتر (یعنی 240 بیت در هر برش زمانی بدون هیچگونه افزونگی یا تكرار) می توان از حداكثر سه كانال صوتی همزمان حمایت كرد و به همین دلیل حداكثر سه لینك SCO برای هر گره پیرو مجاز شمرده شده است.شركت D-Link به عنوان یكی از شركتهای معتبر در زمینه IT و محصولات شبكه ، دارای محصولات متعدد و متنوع در كلیه قسمتهای كاربردی می باشد.

محل اصلی این شركت در كشور Taiwan قرار گرفته و دارای شعبه متعددی در سایر كشورهای مهم جهان است .محصولات این شركت به قسمتهای كلی زیر تقسیم بندی می شود.

1) Broadband Networking

2) 802.11 Wireless LAN

3) Bluetooth Personal Area Network

4) Remote Router & Firewalls

5) Ethernet Switches

6) KVM Switches

8) Workstation & Server NIC

9) Print Servers

10) Network Management Software

11) Network Attached Storage (NAS)

12) IP Telephony

13) Media Converters

14) Surveillance & Security Systems

15) Digital Home Consumer Products

با توجه به متنوع بودن محصولات و تولیدات بسیار متعدد آن و همچنین داشتن بازار بسیار وسیع در اكثر نقاط جهان این شركت در زمرة 100 شركت بزرگ و موفق جهان قرار گرفته است .

محصولات wireless شركت D-Link به خانواده های مختلف با توجه به نوع و استانداردهای مختلف موجود طبقه بندی می شود كه مهمترین خانواده های موجود در آن عبارتند از :

1)Air :

در این خانواده محصولات wireless با استاندارد 802.11 با سرعت 11Mbps در فركانس كاری 2.4GHz وجود دارند محصولات این خانواده برای كاربردهایی با قیمت ارزان طراحی شده است .2)Air plus :

در این خانواده محصولات با استاندارد 802.11bt (كه با استاندارد 802.11b مطابقت هستند) مجود دارند سرعت انتقال این محصولات حدود 4 برابر از مخصولات خانواده Air(802.11b) است .3)Air plus G :

در این خانواده محصولات با استاندارد 802.11G با سرعت بسیار بالای 54Mbps وجود دا رد.

4)+Air plus G :
5)Air plus Xtreme G :


6)Air premier :

در این خانواده محصولات با سرعت بیش از 15 برابر استاندارد محصولات 802.11b (بیش از 108BPS ) وجود دارد.


7)Air Spot :


شركت D-Link با سرمایه گذاری بسیار بالا در زمینه تخقیق و پژوهش این امكان را فراهم آورده است تا همگام با پیشرفت تكنولوژی در زمینه های مختلف كامپیوتر و شبكه های كامپیوتری محصولات جدید و به روز را وارد بازار سازد.
3Com تقریباً از زمان به وجود آمدن Ethernet (سال 1979) پایه گذاری شده است . از آن زمان تا كنون 3Com با عرضه محصولات مختلف ، همواره خود را به عنوان پیشتاز در ارائه تجهیزات شبكه های محلی و گسترده مطرح نگه داشته است. یكی از جنبه های مدیریتی در 3Com انطباق محصولات با نیازمندی های روز كاربران است و این امر جز با بهرمندی از تیم R&D قوی میسر نبوده است .

در طول این مدت 3Com بیش از 917 محصول انحصاری و 873 برنامه كاربردی شبكه تحت لیسانس خود تولید و به بازار عرضه نموده است .

محصولات 3Com امكان ایجاد Enterprise Network را با كمترین هزینه ممكن ، بالاترین ضریب كیفیت و قابلیت اعتماد فراهم نموده است .

محصولات 3Com مجموعه ای از توانایی ها را پدید می آورند كه عمده آنها عبارتند از :

1-از دید امنیت شبكه ، محصولات 3Com در تمامی رده ها از Core تا Desktop ، فراهم آورنده سطح بالایی از امنیت اند .

2-محصولات 3Com امكان جابجایی انواع اطلاعات از Voice و Data تا Video را امكان پذیر می سازند.

3-محصولات Wireless این شركت امكان برقراری ارتباط در هر زمان و در هر مكان را با كیفیت عالی فراهم می نمایند .

4-سوئیچ های Edge این كمپانی ، اطلاعات را با كمترین هزینه و بیشترین سرعت منتقل می كنند.

محصولات 3Com را می توان در گروه های زیر تقسیم بندی نمود:

1-Switches& Solutions

2-Networked Telephony Systems

3- Wireless Products

4- Internet Access Gateway

5- NIC s

6-Network Management Application

7- Professional Services

امروزه نیاز به انتقال اطلاعات بی سیم برای مسافت های طولانی و با پهنای باند زیاد ، مورد نیاز بسیاری از موسسات و بنگاه ها خصوصاٌ فعالان بخش ICP و ISP ها ست .

Redline عرضه كننده محصولات Wireless برای مسافتهای زیاد با سرعت بالا (Ultra-fast Long) است.

این كمپانی از بزرگترین شركتهای Wireless در این بخش ، در آمریكا و جهان بوده و صاحب تكنولوژی در تولید این گونه تجهیزات بدون سیم است . این محصولات برای توسعه LAN ها ، انتقال پهنای باند IP در مسافت های طولانی و همچنین جایگزین و Extender مناسبی برای خطوط T1 و E1 می باشد.

Redline سه محصول عمده تولیدمی نماید:

1- AN-50 : این محصول بر اساس تكنولوژی OFDM و به صورت Non line-of-sight (بدون نیاز به دید مستقیم ) كار می كند. این دستگاه می تواند در دو حالت Point to Point و Point to Multipoint با سرعت 48 Mbps روی پورت Ethernet اطلاعات را منتقل نماید . باند فركانسی این محصول باند عمومی 5.8GHZ است .

2- AN-30 : این محصول جایگزین مناسبی برای خطوط E1/T1 بوده و به صورت NLOS كار می كند.AN-30 از 1 تا 4 خط TDM (E1/T1) را پشتیبانی نموده و همزمان قادر به انتقال IP و E1/T1 می باشد (امكان انتقال voice و data را به صورت همزمان داراست ).

3- AN-100 : این محصول یك سوئیچ بی سیم با سرعت بالاست و به دو صورت PTP و PMP قابل Configure است . این دستگاه پروتكل IEEE802.16 را پشتیبانی نموده و ایده آل برای ایجاد Back BONE می باشد . از این محصول می تواند در لایه Access برای دستیابی پر سرعت نیز استفاده نمود. AN-100 پهنای باند 36 Mbps روی Ethernet را فراهم نموده و فرنس كاری آن 3.5GHz می باشد.نیازهای ارتباطی از یك طرف و كمبود امكانات مخابراتی از طرف دیگر باعث شده است كه سهم قابل توجهی از كاربران به استفاده از تجهیزات wireless روی آورند. كمبود امكانات مخابراتی در ایران نسبت به دیگر كشورهای در حال توسعه ، تعداد این گونه كاربران را افزایش داده است.

شركت Wave Wireless یكی از معتبرترین تولید كنندگان تجهیزات Wireless در آمریكا و جهان است.

تجهیزاتLAN Wireless محصول این كمپانی ، یكی از بهترین گزینه ها برای ایجاد شبكه های محلی بدون سیم است.

در بخش اتصال LAN ها (LAN Connectivity) محصولات Wave Wireless امكان برقراری ارتباط بین نقاط را تا فاصله 40 كیلومتر به شرط وجود Line-of-sight فراهم می نماید. این تولیدات امكان ارتباط نقطه به نقطه و همچنین یك نقطه به چند نقطه را به بهترین نحو ممكن ایجاد نموده است. فركانس كاری این محصولات عموماٌ باند فركانس آزاد 2.4GHz است.

دارا بودن Feature های Routing و كار كردن در حالت Bridge ، به توانایی ها و انعطاف پذیری این دستگاه ها كمك شایانی نموده است .دسته ای از این محصولات (سری 9000) امكان ایجاد شبكه های بدون سیم مبتنی بر توپولوژی Mesh را فراهم می نماید.
شركت Schmid Telecom در سال 1967 در شهر زوریخ سوئیس تاسیس شده و هم اكنون یكی از بزرگترین تولید كنندگان سیستم های DSL با مارك Watson و Pegasus در دنیا است . مودم های HDSL و MSDSL این شركت ، یكی از بهترین تجهیزات ، جهت خطوط با خروجی های V.35,E1(G.703) و Ethernet است.

1. Watson2 :High Performance HDSL Modem(G.703,V.35)

2. Watson3 : High Distance HDSL Modem(G.703,V.35)

3. Watson4 : MDSL Multispeed Single Pair Modem (G.703,V.35)

4. Watson5 : G,SHDSL Multispeed 1,2 and 4 Pair Modem with G.703,V.35 and Ethernet Interface

bell labs نزدیك به 75 سال قدمت دارد. در طول این مدت bell labs معروف ترین كمپانی در بخش توسعه و تحقیق در جهان بوده است.

اهدافی كه bell labs برای Lucent Technology در نظر گرفته ، ایجاد تحقیقات بنیادی در رابطه با Data Communication است . این تحقیقات منجر به پیشتـــــازی Lucent Technology در تولید محصولات و ارائه خدمات شده است.

در بخش تحقیقات و توسعه bell labs از 16000 نیروی متخصص در بیش از 16 كشور جهان استفاده می نماید . تحقیقات و تولیدات Lucent روی زمینـــــه های Software ، Wireless Communication ،DSP ،Multimedia Application ، Micro Electronics و Telecommunication متمركز شده است.

محصولات Lucent Technology شامل طیف گسترده ای از تجهیزات است كه مهم ترین آنها عبارتند از :

Core Switches: TMX 880,GX550 ,CBX 500, B-STDX

DSL Modems : Stinger MRT DSL Access Concentrator ,Cell Pipe Voice-Over-DSL CPE Cell Pipe 50 Series DSL Bridge/Router with Security

Access Servers: MAX 3000,MAX6000 , MAX TNT ,DSL MAX

Wireless Networking Devices:

Client Products Orinoco PC Card (Silver/Gold),Orinoco ISA and PCI Adaptor,Range Extender

Antenna

Gateways BG-2000,RG-1000,RG-1100

Access Points AP-200,AP-2000,AS-2000, AP-1000,AP-500

Outdoor Devices OR-500,COR-1100 and ROR-1000امروزه تقریباً نام Cisco هم تراز شبكه های گسترده در سراسر جهان مطرح است . در سال های اخیر كمپانی Cisco با تكیه بر تنوع محصولات ، همچنین خدمات پس از فروش و روش های نوین Marketing محصولات خود را عالمگیر نموده است .


فعالیت این شركت در سطح جهان به گونه ای بوده است كه سهم عظیمی از بازار را از دست رقبای خود خارج نموده و یكه تاز بازار ارائه تجهیزات شبكه های گسترده شده است.


هم اكنون هزاران نفر در سراسر جهان به منظور دستیابی به فرصت های شغلی بهتر ، مشغول گذراندن دوره های آموزشی Cisco و كسب مدارك بین المللی آن هستند ، چرا كه دارا بودن مدارك تخصصی Cisco شانس اشتغال در بخش IT را در اكثر نقاط جهان مضاعف می نماید.
گستره تجهیزات Cisco از سوئیچهای كوچك برای مصارف خانگی و دفاتر كوچك تا عظیم ترین سوئیچهای پر ظرفیت را شامل می گردد. انواع مسیریاب ها (Router) برای انتقال انواع اطلاعات از جمله صوت و تصویر در سراسر جهان مشغول انجام وظیفه اند . امروزه امنیت اطلاعات در جهان با به كارگیری درست از محصولات Cisco باعث آرامش خاطر صاحبان اطلاعات گردیده است.

تجهیزات انتقال اطلاعات بدون سیم ، واسطه های مخابراتی و انواع مودم ها از دیگر محصولات Cisco می باشند كه در حجم بالا در اقصی نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

ایران به عنوان یكی از پر جمعیت ترین كشورهای منطقه ، مهم ترین بازار محصولات Cisco در این نقطه از جهان است .

شركت Senao انحصاراً تولید كننده تجهیزات بی سیم برای انتقال صوت و دیتا است . این كمپانی Range گسترده ای از محصولات ، از گوشی های موبایل تا تجهیزات شبكه Wireless را تولید می نماید.Senao تنها در سال 2002 , 2/2 میلیون دستگاه تلفن موبایل در بازار عرضه نموده و به فروش رسانده است .در رابطه با محصولات Wireless LAN ، این شركت تولید كننده انواع كارت شبكه بی سیم ، Bridge و Router می باشد . هم اكنون تجهیزات WLAN این شركت به صورت گسترده در مخابرات كشور كره جنوبی استفاده می گردد.


Senao WLAN پهنای باندهای 11Mbps و54Mbps را با برد موثر 1200 متر در فضای باز فراهم می آورند . این دستگاه عمدتاً روی فركانس حامل 2.4GHz فعالیت می نمایند.

برخوردار بودن این محصولات از Feature های Routing استفاده از این محصولات در شبكه های با تعداد نودهای بسیار زیاد را امكان پذیر ساخته است .

محصولات Senao در زمینه Wireless WAN به دلیل برخورداری از كیفیت مناسب و قدرت سیگنال خروجی ، سهم عمده ای از بازار Wireless را به خود اختصاص داده است . این تولیدات امكان برفراری ارتباط بین ساختمانی (Building to Building) را تا مسافت خدود 25 كیلومتر فراهم می نماید.

تنوع آنتن ها و تجهیزات جانبی امكان استفاده از Senao WWAN را در محیط های گوناگون به سهولت در دسترس قرار می دهد.
شركت Linksys با ارائه Access Point های خود ، درصد قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است .تجهیزات این شركت روی فركانس Carrier آزاد GHz 4/2 ، پهنای باند 11 مگابیت را تا 19 متر (Indoor) و تا 457 متر (outdoor) پشتیبانی می كند.از مهمترین مشخصه های این تجهیزات می توان به Mac Filtering ، Dhcp Client و(outdoor) اشاره كرد.

آنتن های قوی Wireless Access Point های Linksys امكان ایجاد ارتباط تا 90 متر را در فضای بسته (Indoor) فراهم می سازند.Access Point های Linksys دو بانده بوده (54Mbps و11Mbps) و پروتكل های 802.11a و 802.11b را پشتیبانی می كنند .

داشتن مشخصه های پیشرفته Authentication شبكه را در سطح بالایی از Security قرار می دهد. نصب آسان و محیط User friendly تحت ویندوز از دیگر مشخصه های Access Point های Linksys است .
نتیجه گیری:

شبكه‌های محلی بی‌سیم یكی از انواع جدیدترین شبكه‌های كامپیوتری می‌باشد كه در بسیاری از موارد در جامعه، صنعت و محیطهای درمانی كاربرد بسیار وسیعی در بسیاری از نقاط دنیا پیدا كرده‌اند.

سهولت نصب و كمی هزینه نگهداری بخاطر عدم استفاده از سیم مدیران شبكه‌ها را به نصب این نوع از شبكه‌ها راغب می‌كند و از طرفی حفظ امنیت اطلاعات سازمانها جنبه‌ای است كه مدیران سازمانها به آن بسیار توجه می‌كنند.در مجموع چنانچه به مسائل امنیتی توجه نشود ، نصب این نوع از شبكه‌ها مخاطراتی را برای سازمانها ایجاد می‌كند. در این تحقیق ، راههای متفاوتی برای پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به منابع این نوع شبكه‌ها معرفی شدند كه توجه به آنها باعث امنیت اطلاعات در شبكه‌های بی‌سیم می‌گردند.

استاندارد بلوتوث نیز به عنوان یك زیر مجموعه كوچك از شبكه های بی سیم كه معمولاً در شبكه های خانگی و شخصی (PAN) بكار گرفته می شود و كاربران را قادر می سازد بدون استفاده از كابلها و سیم های رابط كه معمولاً بسیار دست و پا گیر می باشد كلیه لوازم جانبی كامپیوتر شخصی خویش را با یكدیگر مرتبط سازد.

كلمات كلیدی:

IEEE 802.11 , WLAN , Access Point (AP) , Bridge , PC-Card , Antenna , Signal Amplifier, IR , RF , Narrow Band , Spread Spectrum , DSSS, FHSS , Ad-hoc, Infrastructure , Roaming , Wireless BridgePiconet, Piggybacking, Scatternet

مراجع:

www.AnyWireless.Com

www.IntelliGraphics.Com

www.Proxim.Com

Network Technology Written By: Ata Elahi

www.BarnameNevis.Com

شبكه های كامپیوتری تالیف اندرو اس .تنن بام

پاورقی :

1-Short range

2-Wireless Local Area Network

3-Online

4- Mobility

5- Flexibility

6- Economic

7- Scalability

8- Full Infrastructure

9 - Wireless

10 -Office

11- Factory

12- Residential Area

13- MAN

14- Back Bone

15-Backup

16- GPS

17-Line of sight

18-Point to point or point to Multipoint

19- Star or Mesh

20- IR

21- RF

22- Sender

23- Receiver

24- Line of sight

25- Diffused

26- Radio Frequency

27- INFRARED

28-NARROW BAND

29- SPREAD SPECTRUM

30- Federal Communication Commision

31- SPREAD SPECTRUM

32- Engineers Institute of Electrical and Electronics

33- MAC

34- DATA LINK

35- CSMA/CA

36- Cryption

37- Combo

38- Diffused

39-Frequency Hopping Spread Spectrum

40- seed

41- dwell time

42- Dwell time

43- Multipath Fading

44- Direct Sequence Spread Spectrum

45- Code Division Multiple Access

46- Chips

47- Barker Sequence

48- phase Shift

49- fcc

50- Spread Spectrum

51- Orthogonal Fregueney Dirision Multiplex

52- FDM

53- Asymmetric Digital Subscriber Line

54- Noncontiguous band

55- Quadrature Amplitude Modulation

56- HiperLAN/2

57- High Rate direct spread spectrum

58- 11 million chips/sec

59- 1mbaud/sec

60- Walsh/Hadamard

61- Carrie sense

62- NARROW BAND

63- Pseudo Random Code

63- Xor Pseudo Random Code

65-‌DBPSK

66- QPSK

67- Chip

67: PC Card

68- Hub

69- Access Point

70-Client

71- Infrastructure

72- Bridge

73- Point To Point

74- Multi Point

75- Antennas

76- Signal Amplifier

77- Software

78- independent basic service set

79- Infrastructure

80- Roaming

81- Bridge Wireless

82- Ad- hoc

83- Infrastructure

84- Roaming mode

85- Wireless Bridge

86- Point to multi point

87- Remote

88- Bridge

89- Moblity

90- Peer-to-peer

91-Full infrastructur

92- Token ring

93- Default Settings

94- Hardware

95- Back bone

96- Sniffering

97- Spoofing

98- Basic

99- Active

100- Harden

101- Basic

102- Active

103- Remote Authentication Dial In Service

104- Extensible Authentication Protocol

105- Transport Layer Security

106- EAP

107- TLS

108- RADIUS

109- Temporal Key Integrity Protocol

110- Denial Of Service

111- Hardended

112- Advanced Encryption Standard

113- Default Settings

114- Fast Packet Keying

115- Firewall

117- Piconet

118- Master Node

119- Active Slave Node

120- Scatternet

121- Beacon

122- Hold

123- Sniff

124- Master/Slave

125- Centeralized TDM

126- Generic Access

127- Service Discovery

128- Serial Port

129- Generic Object Exchange

130- Cordless Telepony

131- Walkie/Talkie

132- Conway s Law

133- Base band

134- Middleware

135- Telephony

136- Frequency Shift Keying

137- Spread Spectrum

138- Spread Spectrum

139- Asynchronous Connection-Less

140- Synchronous Connection Oriented

141- Access Code

142- Acknowledgement

143- Sequence

144 -Stop & waithttp://www.ml.blogfa.com/post-340.aspxمنبع:www.alieimany.blogfa.com

 

یكی از شیوه‌های استفاده از خدمات پهنای ‌باند آفتاب، استفاده از ارتباط بی‌سیم یا Wireless است كه می‌تواند پهنای باندی بسیار بیش از آن چه كه به وسیله سیم‌ تامین می‌شود، در اختیار مشترك قرار دهد. در این روش از امواج رادیویی، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می‌شود.

سازمان مشتری می‌تواند بسته به نیاز خود و با پرداخت هزینه‌ای كه با توجه به میزان پهنای باند اختصاص یافته متغیر خواهد بود، از مزایای داشتن پهنای باند اختصاصی زیاد بهره‌مند شود. در این روش بر خلاف خط استیجاری، مخابرات نقشی بر عهده نخواهد داشت. تنها محدودیتی كه در این روش در نظر گرفته خواهد شد، انتقال سیگنال‌ها در باند فركانسی مجاز اینترنت بی‌سیم یا Wireless است. باند فركانسی مجاز این خدمات در سراسر جهان، فركانس‌های 2.4، 5.4 و 5.8 مگاهرتز است و شركت‌های ارایه دهنده‌ی این خدمات تنها می‌توانند خدمات خود را در این فركانس‌ها ارایه كنند.

پیش‌نیازها

برای استفاده از خدمات Wireless، باید پیش‌نیازهای زیر فراهم باشد:
نداشتن تداخل فركانسی با مراكز
برای استفاده از خدمات بی‌سیم لازم است مكان جغرافیایی مورد نظر مشتری، از نظر تداخل فركانسی سنجیده شود. اگر در فاصله‌ی میان آفتاب و دفتر مشتری، مكان دیگری در حال استفاده از فركانس‌های مجاز بی سیم باشد، امكان تداخل فركانسی وجود خواهد داشت كه می‌تواند ارایه‌ی خدمات را با مشكل رو به رو سازد. در صورت وجود تداخل فركانسی، آفتاب در وهله‌ی اول فركانس را در محدوده مجاز تغییر خواهد داد. اگر استفاده از هیچ یك از فركانس‌های مجاز در محدوده مورد نظر میسر نباشد، آفتاب سایت ارایه دهنده‌ی خدمات را به یكی دیگر از پایگاه‌های خود مستقر در شهر جابه‌جا خواهد كرد. اگر با تمام تمهیدات در نظر گرفته شده، امكان برقراری ارتباط بی‌سیم برای سازمان شما میسر نباشد، آفتاب سرویس‌های دیگری را برای پوشش‌ نیازهای سازمان شما پیشنهاد خواهد كرد.
تامین خط دید مستقیم بین مركز مشتری و آفتاب
برای ایجاد ارتباط به وسیله امواج رادیویی، لازم است كه دو مركز ارایه دهنده‌ و گیرنده‌ی خدمات، خط دید مستقیم داشته باشند. آفتاب با در اختیار داشتن بیش از 20 پایگاه برای ارایه خدمات اینترنت بی‌سیم امكان مناسبی را برای ارایه‌ی این خدمات فراهم آورده است. در صورتی كه خط دید مستقیم به صورت عادی وجود نداشته باشد، می‌توان از آنتن‌های ثابت استفاده كرد.
تامین امكانات سخت‌افزاری
برای استفاده از خدمات بی‌سیم (Wireless) و بسته به این كه بخواهید از چه امكانات این سرویس استفاده كنید، باید امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب فراهم كنید كه جزییات دقیق آن را كارشناسان آفتاب به اطلاع شما خواهند رساند. برای این منظور، شركت آفتاب، محصولات و خدمات متنوعی را در این زمینه ارایه می‌كند و نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان شما را برای استفاده از این سرویس و البته نیازهای به مراتب فراتر در این زمینه‌ را پوشش می‌دهد.
ملاحظات امنیتی
بی‌گمان، هنگامی كه ارتباط شبكه‌ی سازمان شما با اینترنت و به طور كلی، خارج از سازمان برقرار می‌شود، خطرات نفوذ به شبكه و ریسك‌های امنیتی افزایش می‌یابد. بر این اساس، ضروری ا‌ست كاربران اقدامات كارسازی را برای افزایش امنیت شبكه در مقابل نفوذ‌های احتمالی درون و خارج سازمان انجام دهند.

چه كسانی می‌توانند از خدمات بی‌سیم آفتاب استفاده كنند؟

تمام سازمان‌ها و شركت‌های بزرگ كه برای برقراری ارتباط با شبكه جهانی و شبكه‌های داخلی خود به پهنای باند بیش از 1 مگا بایت در ثانیه و با سرعت ارسال و دریافت برابر نیازمندند، می‌توانند از خدمات بی‌سیم آفتاب استفاده كنند. افزون بر این، اگر به دلیل محدودیت‌های مخابراتی امكان استفاده از خدمات خط استیجاری ممكن نباشد، خدمات پهنای باند می‌تواند جایگزین مناسب این خدمات باشد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic