برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)انواع مختلف شیرها

شیرهای صنعتی عموما به سه دسته تقسیم می شوند :

1- شیرهای دستی كه با نیروی انسان كار می كنند ( Manual Valves) .

2- شیرهای خود كار كه با نیروی هوا ، مایعات و گازهای كنترل شونده كار می كنند ،

 (Control Valves) .

3- شیرهای خودكار كه با نیروی برق كار می كنند (Electric motor operated Valves)

و همچنین (Solenoid Valves) .


  جنس شیرها و موارد استفاده آن :

1- شیرهای پولیكا از مواد P.V.C ساخته شده اند و بیشتر روی لوله های پولیكا نصب می شوند.

2- شیرهای شیشه ای كه از جنس شیشه می باشند و بیشتر در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.

3- شیرهای برنجی ( آلیاژ مس و روی) كه برای آب  و مواد نفتی با فشار و دمای كم مورد استفاده قرار می گیرند.

4- شیرهای برنزی ( آلیاژ مس و قلع ) كه برای آب و محلولهای نمك دار و مواد نفتی با فشار

و دمای نسبتا كم ( حدود 300 درجه  سانتیگراد و 350 پوند فشار بر اینچ مربع به كار برده 

می شود .

5- شیرهای چدنی كه برای آب و مواد نفتی با دمای كمتر از 250 درجه سانتیگراد مناسب بوده و بیشتر به صورت مخروطی شكل ساخته می شوند.

6- شیرهای فولادی كه با آلیاژهای مختلف ساخته شده و بیشتر برای كنترل انواع مواد نفتی ، گازها ، بخار وآب با فشار و دمای زیاد به كار برده می شوند مانند كنترل ولوها.  

طرز انتخاب صحیح شیر مورد نیاز :

با توجه به مشخصات سیال باید شیری را انتخاب كرد كه بتواند در مقابل ساییدگی (Erosion)

 و خورندگی (Corrosion) و سایر مشخصات سیال مقاومت كند.

سیالها به انواع مختلف گاز ، بخار و مایع تقسیم می شوند . درجه روانی ، حجم ، غلظت ، سرعت ، فشار ، درجه حرارت و  سایر مشخصات سیال در جنس قطعات شیر انتخاب شده می تواند موثر باشد.

مواد سازنده شیر :

در مورد جریان سیالهایی كه به علت اثرات شیمیایی ، زنگ زدگی و رسوبات جنبه خورندگی دارند ، به منظور جلوگیری از آلودگی باید شیر را با آستری از ابونیت (Ebonite) یا پلاستیك (Plastic) و یا سرامیك (Ceramic) و یا شیشه (Glass) پوشاند. موادی كه بیشتر در ساختمان شیرها به كار می رود شامل آلیاژهای چدن (Cast iron) ، برنز (Bronze) ، نیكل (Nickel) ، مس (Copper) ، فولاد (Steel) ، فولاد زنگ نزن ( Stainless steel) و همچنین آلیاژهای آلومینیوم (Aluminium) و تیتانیوم (Titanium) می باشد.

سیستم به كار اندازی شیر :

یكی از مسایلی كه در انتخاب شیر موثر است سیستم محركه شیر (Actuating unit) می باشد. سیستم محركه شیر ممكن است مكانیكی ، هیدرولیكی و یا به وسیله برق یا هوا باشد.

ابتدایی ترین وسیله محركه به وسیله دست می باشد كه با كمك دسته یا پیچ به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی شیر عمل می نماید.

محرك (Actuator) آن قسمت از شیر خودكار است كه فرمانهای دریافتی از سیستم محركه را به انرژی مكانیكی تبدیل می كند و موجب باز و بسته شدن شیر می شود. فرمانهای برقی به علت گرانی دستگاهها زیاد معمول نیست. از فرمانهای هیدرولیكی موقعی استفاده می شود كه یا دسترسی یه هوای خشك فشرده نباشد و یا اینكه درجه حرارت محیط آنقدر پایین باشد كه آب موجود در هوا یخ بزند و منجر به مسدود شدن مسیرهای موئین هوا گردد ولی به طور كلی فرمانهای هوایی بیشتر از دو نوع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند زیرا با دستگاه خشك كننده هوا (Air dryer) می توان هوا را به حد كافی خشك كرد كه آب موجود در هوا یخ نزند.

محركها انواع مختلفی دارند كه معروفترین آنها عبارتند از :

الف : محرك دیافراگمی (Diaphragm  Actuator)

ب: محرك پیستونی (Piston  Actuator)

ج: محرك دستی (Manual Actuator)

 

 شیرهای خودكار (Automatic Control Valves) :

این نوع شیرها با نیروئی غیر از نیروی انسان كار می كنند و جریان و فشار و درجه حرارت یك پروسه را متناسب با فرمانهائی كه می گیرند تنظیم می نمایند.

فرمانهایی كه برای تنظیم پروسه فرستاده می شود ممكن است هوائی ، برقی و یا هیدرولیكی باشد. بین فرمانها ، فرمان هوایی از دو نوع دیگر معمولتر است .

شیر خوكار از دو قسمت بدنه (Body) و محرك (Actuator) تشكیل شده است. بدنه شیر خودكار مانند شیر دستی از دو قسمت Seat ( نشیمنگاه) و Plug ( بند آور) تشكیل شده است. بدنه ممكن است یك نشیمنگاهی یا دو نشیمنگاهی باشد.

مزیت یك شیر دو نشیمنگاهی بر شیر یك نشیمنگاهی در این است كه هر گاه فشار سیال خیلی زیاد باشد می توان شیر را آسانتر باز و بسته كرد ، زیرا جریان دو قسمت شده و فشار وارد بر یك بند آور باعث خنثی كردن فشار وارد بر بند آور دیگر می شود.

همچنین برای عبور مقداری معین سیال نسبت به بدنه یك نشیمنگاهی ، ساقه آن تغییر مكان كمتری می یابد.

دیافراگم : جسم دایره ای شكل قابل ارتجاعی است كه كناره آن در فضای بین دو پوسته محكم شده و وسط آن به وسیله یك پیچ به صفحه دیافراگم و ساقه شیر متصل است صفحه دیافراگم جسم فلزی دایره شكلی است ( كوچكتر از دیافراگم) كه برای جلوگیری از پاره شدن دیافراگم و وارد كردن كلیه نیروهای وارد بر دیافراگم به كار می رود. فنر محرك بین صفحه دیافراگم و نشیمنگاه فنر قرار گرفته و همیشه نیروی آن در جهت عكس نیرو و محرك عمل می كند. نشیممنگاه فنر صفحه فلزی است كه ساقه از وسط آن عبور می كند . در یك طرف نشیمنگاه فنر و در طرف دیگر نیروی تنظیم كننده فنر قرار گرفته است.

ساقه محرك كه از وسط فنر گذشته از یك طرف به دیافراگم و صفحه دیافراگم متصل می شود و از طرف دیگر به بند آور. تنظیم كننده نیروی فنر ، به صورت غلافی در اطراف ساقه قرار گرفته كه به علت داشتن پیچ می توان آن را در طول ساقه بالا و پایین برد ونیروی فنر را كم و زیاد كرد. مهره اتصال دهنده مهره ایست كه در زیر تنظیم كننده نیروی فنر قرار دارد و دو قسمت ساقه را به یكدیگر متصل می كند. پایه محرك (Yoke) قسمتی از محرك است كه به بدنه شیر متصل می شود. معرف حركت Travel indicator تیغه باریكی است كه مقدار باز و بسته بودن شیر را از روی یك صفحه مدرج به نام مقیاس تحرك ، نشان می دهد و بالاخره مقیاس تحرك Travel indicator Scale صفحه مدرجی است كه در مقابل Travel indicator روی پایه محرك محكم شده است.

معمولا قسمتهای داخلی شیر كه موجب كنترل كردن سیال شده و با سیال تماس دارد Trim نامیده می شود مانند : بند آور ، نشیمنگاه ، ساقه ، بوش ، Guides ، Cage . مجموعه سیال عبور كننده ارتباط مستقیم با حركت بند آور دارد به عبارت دیگر قسمت اصلی شیر كه روی جریان سیال موثر است بند آور می باشد.

در مورد شیرهای خود كار، نیروی محرك قادر است بند آور را در شرایط مورد دلخواه قرار دهد.

محرك پیستونی :

محرك پیستونی ساده تر از محرك دیافراگمی است و بنا به اصل اختلاف فشار در دو طرف پیستون باز و بسته می شود. باید در نظر داشت كه فرمانهای رسیده باعث اختلاف فشار در دو طرف پیستون می گردند.

 Self Operated Control Valve :

شیر خودكاری است كه مستقیما به وسیله فشار سیال تحت كنترل كار می كند ، یعنی فشار سیال تحت كنترل مستقیما به دیافراگم شیر خودكار متصل است.

Back Pressure Regulator :

شیر خودكاری است كه فشار جریان ورودی (Up – Stream) شیر را كنترل می كند.

Reducing Regulator :

 شیر خودكاری است كه جریان خروجی  (Down – Stream)شیر را كنترل می كند.

طرز كار شیرهای خودكار :

در صورتیكه از قسمت بالای دیافراگم هوا با فشار از دستگاه كنترل كننده وارد شود ، فشار هوا روی تمام سطح دیافراگم اثر می كند. در این وضع حاصلضرب فشار و مساحت دیافراگم تبدیل به نیرویی خواهد شد كه روی صفحه زیرین دیافراگم وارد می آید. این نیرو به فنر و ساقه منتقل می گردد كه در نتیجه بند آور را از نشیمنگاه به طور خودكار خارج و یا وارد می كند.

شیر خودكار بسته به اینكه با فشار وارده بر دیافراگم باز یا بسته كند، اصطلاحا Air to open (مختصرا A.T.O) و Air to close (مختصرا A.T.C) گفته می شود و انتخاب هر یك بستگی به جنبه های ایمنی ماده تحت كنترل و نوع كنترل دارد. مثلا شیر خودكاری كه سر راه عبور گاز سوخت كوره قرار گرفته باید از نظر ایمنی وقتی كه هوای دستگاه بنا به علتی قطع شد بسته شود كه گاز اضافی وارد محفظه احتراق نشده و باعث انفجار و ایجاد خطر نشود، یعنی باید A.T.O باشد .

مسافتی را كه ساقه شیر خودكار از حالت باز كامل تا بسته كامل طی می كند Valve Stroke می گویند. 

 

آب بندی (  Packing) :                                                                                                                           

آب بند یا Packing وسیله ای است كه برای جلوگیری از نشت گاز  و یا مایع تحت كنترل از اطراف ساقه شیر خودكار ، دور ساقه و در محلی به نام جعبه آب بند(Packing Box) گذاشته می شود و ساقه شیر خودكار هنگام حركت از داخل چند حلقه ( لایه) آب بند عبور می كند. معمولا برای روان شدن حركت از گریس استفاده می شود كه البته از نشت و نفوذ هم جلوگیری می كند.

پكینگ ها انواع مختلفی دارند ولی معمول ترین نوع استاندارد آن ، از پنبه نسوز (asbestos)

و تفلون (Teflon) تشكیل یافته كه به صورت حلقه (Ring) مورد استفاده قرار می گیرد  و می تواند در درجه حرارت بالاتر از 400°F درجه فارنهایت مقاومت كند.

تفلون نوعی پلاستیك است كه ضریب اصطكاك آن كم بوده و می تواند در حرارت بیش از500°F مورد استفاده قرار گیرد. پكینگ ها انواع و اشكال مختلفی دارند.

تناسب اندازه شیر خودكار نسبت به حداكثر مقدار جریان تحت كنترل :

اندازه یك شیر خودكار باید چنان باشد كه بتواند 25 تا 100 درصد بیشتر از جریان عادی (Normal Flow) كه باید كنترل كند از خود عبور دهد. برای محاسبه اندازه شیر خودكار در نظر گرفتن حداكثر جریان (Maximum Flow) و مقدار عادی جریان (Normal Flow) باید بر اساس مقادیر واقعی و حساب شده جریان تحت كنترل باشد و نه بر اساس حدسیات. اندازه بدنه شیر خودكار بستگی به اندازه لوله حاوی جریان دارد ولی اندازه دهانه های ورودی و خروجی (Valve Ports) با محاسبه تعیین می شوند.

 گنجایش و ضریب خروجی جریان (Capacity and Flow co-efficient) CV :

منظور از ضریب خروجی جریان (CV Value) همان گنجایش شیر خودكار است ، یعنی مقدار جریانی كه شیر خودكار می تواند در یك مدت معین از خود عبور دهد .

ضریب خروجی یك شیر خودكار عبارت است از تعداد گالن آب كه شیر خودكار می تواند در یك دقیقه عبور داده و یك پوند بر اینچ مربع افت فشار دو سر دهانه لوله ایجاد كند. به عنوان مثال اگر شیر خودكاری دارای CV=14 باشد بدین معنی است كه می تواند در یك دقیقه 14 گالن آب از خود عبور داده و در حالتی كه كاملا باز است یك پوند بر اینچ مربع فشار ایجاد كند.

 مختصات جریانی یك شیر خودكار (Valve Flow Characteristics) :

نسبت تغییرات مقدار جریان به تغییرات حركت شیر خودكار را مختصات جریانی یك شیر خودكار می گویند. این مختصات بستگی به نوع شكل و ساختمان پلاگ شیر خودكار دارد. شیرهای خودكار را از نظر شكل و نوع كار پلاگ آنها به طور كلی به سه دسته اساسی تقسیم می كنند:

1- مختصات درصد مساوی (Equal Percentage Characteristics)

2- مختصات خطی (Linear  Characteristics)

3- مختصات باز كننده سریع (Quick Opening)

 

 Equal Percentage Characteristics ( مختصات درصد مساوی) :

شیر خودكاری دارای چنین مختصاتی است كه به ازا درصد تغییرات مساوی حركت شیر خودكار درصد تغییرات مساوی در جریان به وجود آورده و این تغییرات متناسب است با مقدار جریانی كه درست قبل از ایجاد تغییرات داشته ایم . به عبارت دیگر وقتی مقدار جریان كم است تغییرات كم و وقتی جریان زیاد است تغییرات نیز زیاد است و این تغییرات همیشه متناسب است با مقدار جریانی كه در حال عبور است .

مختصات خطی (Linear  Characteristics)  :

در این نوع شیر خودكار همیشه نسبت تغییرات حركت شیر و تغییرات مقدار جریان با هم مساوی اند برای مثال در %20 حركت شیر خودكار %20 جریان و در %50 حركت %50 جریان و در %80 حركت %80 جریان خواهیم داشت.

مختصات باز كننده سریع (Quick Opening) :

این مختصات همانطور كه از نامش پیداست مربوط به شیر خودكاری است كه سریع باز می كند یعنی كافی است كه شیر خودكار كمی باز كند و مقدار زیادی جریان را عبور دهد. به طوریكه مثلا وقتی شیر خودكار در حدود %30 حركت خود را انجام داده در حدود %70 مقدار جریان را از خود عبور می دهد ولی  وقتی به انتهای حركت نزدیك می شویم سرعت باز كردن به نسبت حركت شیر خودكار كمتر است. به عبارت دیگر حركتهای اولیه ساقه شیر خودكار جریانهای زیاد و برای حركتهای نهایی جریان كمتری را عبور می دهد. 

در صورت  بروز اشكال درCotrol Valve  ها  مهمترین  تستهایی كه بر روی آنها انجام     می شود عبارتند از :

1-  تست بدنه body test    2- تست نشتی Dic  test     3- traveling test 

1- body test : برای این تست فشاری حدود  1.5 برابر فشار خط به ولو اعمال كرده و میزان نشتی خروجی را اندازه گیری می كنند این نشتی باید در رنج مجاز كه توسط كلاس نشتی  ولو مشخص می شود قرار داشته باشد. برای انجام این تست از آب استفاده می كنند اما در مورد ولوهایی كه پروسه آنها گاز می باشد از هوا استفاده می شود . در این صورت برای اندازه گیری نشتی از bobble استفاده كرده و تعداد حبابها را در نظر می گیرند.

2- Dic  test   : در ای نوع تست ، خروجی را توسط یك flange ، blank  می كنیم و فشاری برابر با فشار خط به ولو اعمال كرده  و دقت می كنیم كه در قسمتهای Packing گذاری شده و یا در قسمتهایی كه باز شده اند نشتی وجود نداشته باشد.  

3- traveling test   : در این تست آزمایش می كنیم كه اگر سیگنال فشار استاندارد یعنی 0.2 تا 1 بار را به ولو اعمال كنیم ولو كل مسیر از باز شدن كامل تا بسته شدن كامل را با توجه به travel تعیین شده برای آن طی میكند یا نه ؟

به طور مثال اگر travel تعیین شده برای ولو 20 mm بود اما ولو 15 mm حركت كرد بدین معناست كه طول ساقه زیاد است در واقع در فشار 0.2 ،  5 mm حركت كرده است بنابراین فشار روی دیافراگم را افزایش داده و طول ساقه را كم می كنیم .

اما اگر ولو به جای 20 mm ،  25 mm  حركت كرد یعنی طول ساقه كوتاه است بنابراین باید آن را افزایش داد. البته اصلاح traveling بدین شكل در صورتی است كه هیچ اشكال دیگری در ولو مانند پارگی دیافراگم یا شكستگی فنر وجود نداشته باشد.

مورد دیگری كه ممكن است در ولوها وجود داشته باشد این است كه با اعمال فشار 0.2 كه آستانه حركت ولو است ولو زودتر یا دیرتر شروع به حركت كند. این اشكال به معنای تنظیم نبودن فشار فنر می باشد. اگر ولو زودتر از 0.2 شروع به حركت كرد نشان دهنده كم بودن فشار فنر است بنابراین فشار فنر را با استفاده از پیچ مخصوص زیاد می كنیم. ولی در صورتی كه دیرتر حركت كرد به معنای زیاد بودن فشار فنر می باشد بنابراین آن  را كم می كنیم .          

 پوزیشنر یا موقعیت دهنده :

پوزیشنر دستگاهی است كه به بهبود كنترل كمك كرده و موجب عملكرد صحیح شیر كنترل می شود . به این صورت كه هنگامی كه سیگنالهای ضعیف ( با Flow كم ) به یك شیر كنترل فرستاده می شود آنها را تقویت می كند . همچنین در صورتی كه اختلافی بین وضعیت واقعی شیر كنترل و وضعیتی كه توسط كنترولر فرمان داده شده وجود داشته باشد این اختلاف را از بین برده تا شیر در وضعیت صحیح فرمان داده شده قرار بگیرد.

پوزیشنر در بسیاری ازكاربردها مفید بوده در بعضی از محركها جهت سازگاری محرك با سیگنال فشار ابزار دقیق یا تامین پایداری عملیاتی خاص مورد نیاز است.  

این دستگاه شامل یك فشار Set point و  یك فشار Supply و یك فشار Output می باشد. فشار خروجی از  ITP  ( مبدل جریان  به سیگنال نیوماتیك) به عنوان Set point  پوزیشنر می باشد.

این دستگاه شامل یك bellows می باشد كه فرمان را از كنترولر می گیرد و دارای یك محور یا میله اتصال دهنده می باشد كه به ساقه شیر متصل است . فرمان از دستگاه كنترولر باعث حركت bellows می شود و هر گونه عدم تعادل در فشار موجب تغییر فاصله بین  فلاپر و نازل شده  در نتیجه  فشار روی دیافراگم رله خروجی  تغییر می كند كه این امر موجب تغییر فشار خروجی رله و در نتیجه  تصحیح خروجی و وضعیت شیر می شود.  البته این جبرانسازی تنها  تا 20% خطا نسبت به وضعیت واقعی امكان پذیر است . آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق :

تجهیزات ابزار دقیق تجهیزاتی هستند که عوامل فیزیکی را به پارامترهای الکتریکی تبدیل می نمایند و به دو گروه کلی از نظر نوع سیگنال تبدیل میشوند : سویچها و ترانسمیتر ها

سویچها تجهیزاتی هستند که می توانند مسیر جریان را قطع و یا وصل نمایند و دو حالت بیشتر ندارند این قطع و وصل میتواند تحت هر یک از عوامل فیزیکی صورت گیرد . در ادامه تعدادی سویچ که در صنعت کاربرد دارند را نام میبریم .

Limit Switch  سویچ محدود کننده حرکت : سویچی است که معمولا برای فرایندهای با حرکت مکانیکی موقعیت یک محرک را تشخیص داده و اعلام میدارد بسته به ساختمان دارای انواع مختلف به شرح میکرو سویچ ( سویچی ریز ) ، پراکسی میتی سویچ ( سویچ مجاورتی بدون برخورد ) پول سویچ ( سویچ کششی ) و ...

Pressure Switch   سویچ فشار که بر اثر بالا یا پایین رفتن فشار ( معمولا سیالات و گازها) کار مینمایند .  مشاهده تصویر

Temperature Switch  سویچ حرارت که بر اثر بالا یا پایین رفتن حرارت عمل مینماید . .  مشاهده تصویر

Level Switch سویچ سطح سیالات که بر اثر تغییر سطح سیال عمل مینماید و در انواع التراسونیک و شناور ساخته می شوند. .  مشاهده تصویر

Flow Switch سویچ جریان سیالات که بر اثر تغییر مقدار جریان (دبی) سیال عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Pull Rope Switch سویچی متصل به یک طناب که بر اثر کشیدن طناب عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Miss Alignment Switch سویچی برای تشخیص انحراف نوار نقاله که در صورت انحراف نوار عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Photo Switch  سویچی که بر اثر تغییر مقدار نور عمل می نماید . .  مشاهده تصویر

Vibration Switch سویچی که بر اثر لرزش عمل مینماید . .  مشاهده تصویر

ترانسمیتر ها : ترانسمیتر ها تجهیزاتی هستند که عامل فیزیکی را به یک جریان و یا ولتاژ تبدیل می نمایند ولتاژ استاندارد 0 تا 10 ولت و جریان استاندارد 4 تا 20 میلی آمپر است . در حقیقت ترانمیترها علاوه بر اعلام وجود و یا عدم وجود یک پارامتر فیزیکی مقدار آن را نیز اعلام می دارند . تمام پارامترهای فوق که در سویچ اشاره شد میتوانند به عنوان ترانسمیتر نیز مورد استفاده قرار گیرند . مانند                                                                         Level Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Transmitter, Vibration Transmitter, pressure Transmitter ,

کارخانه دریچه های کنترل جدید تعویض با فیشر * ET، ED، EZ، بدن D، V-توپ، 4150 کنترل، 630، تنظیم کننده و طرمس شیر. پنوماتیک و الکتریکی پمپ های شیمیایی. 

رشد جامد آنها از حصول اطمینان از این که محصولات ما به طور کامل قابل تعویض با برندهای پیشرو در صنعت و تولید به استانداردهای کنترل کیفیت سخت آمده است.
کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. برنامه های سرویس های CVS کنترل محدود. شامل نفت و گاز، پتروشیمی، تهویه مطبوع، معدن و خمیر کاغذ و کاغذ. CVS کنترل محدود یک مرکز تولید 9001:2000 ISO گواهی و ثبت نام است.
سری E سوپاپ گلوب 

موجود در اندازه های 1، 1 و نیم، 2، 2 ½، 3، 4، 6 و 8 اینچ 

CVS سری E پورت بدن به سبک جهان تنها با ترکیب و یا صندلی های فلزی و متعادل "فشار پایین به نزدیک" پلاگین دریچه است. 

دو سبک از سوپاپ در دسترس وجود دارد: 

طراحی "CVS ED" برای کنترل نرم افزار به طور کلی بیش از یک طیف گسترده ای از دما و فشار قطره در نظر گرفته شده است. طراحی "CVS ET" برای برنامه های کاربردی که نیاز به نرخ نشت کم با ترکیب صندلی (TFE) مورد نیاز برای سیستم خاموش شدن تمام تنگ یا صندلی فلزی به فلز برای قابلیت درجه حرارت بالاتر در نظر گرفته شده است. پلاگین شیر دارای مهر و موم فوقانی دو قطعه. جهت جریان برای قفس استاندارد جریان، با جریان ویژگی های زیر در دسترس است: خطی، باز کردن سریع، و برابر درصد است. اتصالات پایان کلاس ANSI 150، 300 و 600 صورت برجسته و یا مفصل نوع حلقه فلنج همانطور که در ASME B16.34-1996. بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند. کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 

سری EW گلوب سوپاپ 

موجود در اندازه های 4x2، 8x4، 8x6 و 12x6 اینچ 

CVS EWD سری، EWS و بدن شیر EWT یک پورت بدن جهان به سبک تک با قفس هدایت، کلمپ حلقه صندلی و "فشار از پایین به نزدیک" اقدام پلاگین. 

سه سبک از سوپاپ در دسترس وجود دارد: 

طراحی "CVS EWD" برای کنترل نرم افزار به طور کلی بیش از یک طیف گسترده ای از دما و فشار قطره در نظر گرفته شده است. این طرح دارای یک پلاگین متعادل با صندلی فلزی به فلز است. طراحی "CVS EWS" برای برنامه های کاربردی که نیاز به قابلیت های سیستم خاموش شدن تمام بهتر از کسانی که برای EWD مناسب در نظر گرفته شده است. این دریچه با استفاده از پلاگین دریچه نامتعادل با صندلی فلزی به فلز یا اختیاری صندلی فلزی به TFE. طراحی "CVS EWT" مناسب برای برنامه های کاربردی با سیستم خاموش شدن تمام دقیق مورد نیاز است. این دریچه با استفاده از یک پلاگین دریچه متوازن با فلز-به-TFE صندلی، و یا صندلی فلزی به فلز برای دماهای بالاتر. جهت جریان برای EWD و EWT است که به طور معمول جریان پایین، و EWS است که به طور معمول جریان با جریان ویژگی های زیر در دسترس است: خطی، باز کردن سریع، و برابر درصد. اتصالات پایان کلاس ANSI 300، 600، و 900 چهره برجسته و یا مفصل نوع حلقه فلنج. پایان می رسد Buttwelded شده در دسترس هستند در برنامه 40 یا 80 کلاس 300 و 600 و برنامه 80 یا XXS کلاس 900. بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند. کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 

سری D گلوب سوپاپ 

موجود در اندازه های 1 یا 2 اینچ 

CVS سری D یک پورت پیچ در فلز سبک نشسته دریچه جهان با پلاگین نامتعادل پس از هدایت و فشار پایین برای بستن اقدام پلاگین مورد استفاده برای کاربردهای فشار بالا است. این دریچه ها در تولید نفت و گاز، سیستم های توزیع و نیروگاه های برق استفاده می شود. این دریچه هایی برای گرفتن گلوگاه و یا روشن / خاموش کنترل مایعات و گازهای خصوص مفید است. مشخصه جریان برابر درصد است، و جهت جریان است تا از طریق حلقه صندلی و گذشته پلاگین دریچه. این دریچه در دسترس است با انتگرال بازیگران فلنج جوش داده شده فلنج یا پیچ اتصالات. پلاگین شیر و حلقه صندلی می تواند نصب تنگستن کاربید درج و یا رویهم قرار دادن ماهواره ای. لطفا با شما CVS و کنترل نماینده فروش برای در دسترس بودن و زمان تحویل. بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند. کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 


سری H1500 پاند. طراحی بدنه 

موجود در 3، 4 و 6 اینچ اندازه 

طراحی "H2D" یک پورت بدن جهان به سبک تک با قفس هدایت، پلاگین دریچه متوازن و صندلی های فلزی است. این تنظیمات برای برنامه های کاربردی عمومی که در آن سیستم خاموش شدن تمام تنگ مورد نیاز نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی "H5T" یک پورت، بدن به سبک جهان تنها با قفس هدایت، پلاگین دریچه متعادل و ترکیب یا صندلی فلزی است. پلاگین دریچه مهر و موم فوقانی دو قطعه و برای برنامه های کاربردی که نیاز به نرخ نشتی کم طراحی شده است. جهت جریان از طریق دهانه قفس و از طریق حلقه صندلی (جریان پایین). اتصالات فلنج پایان مطرح صورت و نوع حلقه به مفصل. سه نوع از ویژگی های جریان در دسترس عبارتند از: باز کردن سریع، درصد برابر و جهت جریان است.بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند. کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 


سری شیر کنترل HPX 

موجود در 2، 3، 4 و 6 اینچ اندازه 

شیر کنترل HPX، یک پورت دریچه ناهموار جهان تنها با فشار بالا است، با صندلی های فلزی، تغییر سریع تر و تمیز و فشار پایین به بستن اقدام پلاگین. HPX2 با استفاده از یک پلاگین دریچه متوازن و رینگ پیستون استفاده می شود برای ارائه مهر و موم بین پلاگین دریچه و قفس. HPX5 با استفاده از یک پلاگین دریچه متوازن، و یک مهر و موم فشار به کمک بهار به ارائه مهر و موم بین پلاگین دریچه و قفس. برای قفس استاندارد، مسیر جریان است که جریان را با ویژگی های زیر جریان: درصد برابر، برابر درصد اصلاح شده، و خطی. اتصالات پایان کلاس 900 و 1500 صورت مطرح شده و حلقه مشترک نوع فلنج در ANSI B16.34 196. بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند.کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 

سری V100 توپ شیر 

موجود در 2، 3، 4 و 6 اینچ اندازه 

CVS V100 طراحی شیر توپی با بهره گیری از یک توپ استاندارد با گوه مثلثی شکل در آن تشکیل شده است. این طراحی اجازه می دهد تا برای هر دو کنترل گرفتن گلوگاه و روشن / خاموش کردن خدمات مورد استفاده در رابطه با انواع دیسک. طراحی دریچه V100 CVS بسته در برابر یکی از چندین مهر و موم توپ رو با یک عمل برشی در دسترس است. CVS V100 طراحی flangeless است و اجازه می دهد تا بدن شیر به تناسب بین دو خروج فلنج. مشخصه جریان اصلاح برابر درصد، با جریان نرمال (رو به جلو) به سمت محدب توپ.جریان دو جهته است به هر دو طرف V-توپ. TCM توپ مهر و موم، مهر و موم توپ فلزی و ساخت و ساز جریان حلقه را می توان در جریان دو جهته استفاده می شود. محرک های معمولی استفاده می شود بهار پنوماتیک و محرک های دوار دیافراگم (CVS1051) و پنوماتیک محرک پیستون دوار (CVS1061).نصب و راه اندازی از این محرک می تواند در سمت راست یا سمت چپ مشاهده شده از ورودی جریان رو به جلو باشد. بدن شیر در LCC، WCB و مواد 316sst است در دسترس هستند. کنترل CVS تولید کننده سوپاپها و دریچه های کنترل و ابزار دقیق مربوط به مشخصات که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * فرایند به تجهیزات کنترل. 

CVS شیر تر و تمیز 

کنترل CVS ارائه می دهد انتخاب سازگار با کیت تر و تمیز و تر و تمیز و استاندارد NACE. همه CVS کنترل کیت تر و تمیز و تر و تمیز به طور کامل سازگار و قابل تعویض با محصولات رهبر صنعت. 

شاخه Stellite پوشش داده شده و ساقه بنا به درخواست در دسترس هستند. لطفا مشورت با CVS نماینده فروش خود را مربوط به اندازه، تحویل و تخصص سفارشات. 

CVS کنترل تولید کننده شیر کنترل تر و تمیز است که تسهیل جایگزینی مستقیم با FISHER * کنترل اصلاح شیر معادل.

شیر یک­طرفه (CHECK VALVE): شیری است که مایع در آن تنها در یک جهت می­تواند جریان داشته باشد­. بطور کلی در خط مکش و تخلیه مورد استفاده قرار می ­گیرد. برای جلوگیری از جریان معکوس نیز استفاده می­شود.

- هد دینامیکی (DYNAMIC HEAD): فاصله عمودی وقتی که پمپ در حال عملیات باشد.

- مکش آب گرفته( (FLOODED SUCTION: منبع سیال بالاتر از پمپ قرار دارد به خاطر اینکه جاذبه سیال داخل پمپ جریان پیدا کند.

- جریان( FLOW): اندازگیری ظرفیت حجم مایع گذرنده از یک پمپ است. واحدهای آن به صورت گالن بر ساعت (GPH) و گالن بر دقیقه (GPM) و همچنین مترمکعب برساعت (CMPH) و لیتر بر دقیقه (LPM) می­باشد.

- فوت ولو (FOOT VALVE): نوع دیگری از شیرهای یک طرفه است که همراه با صافی ساخته می شود. جهت حفظ مایع در سیستم مورد استفاده قرار می­گیرد و از زمان اولیه از دست رفته در موقعی که منبع پایین تر از پمپ باشد جلوگیری می­کند.

 

http://insco.mihanblog.com/post/6

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic