برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

انواع سیستم های الكترونیكی حساس (System configuration)

سیستم های الكترونیكی كه بایستی سیستم گراند را برای آنها طراحی نمود از یك مدار الكترونیكی با محفظه و كابینت مجزا تا یك مجموعه‌ی وسیع و پیچیده از تجهیزات و كنسول‌های توزیع شده در یك محدوده‌ی فیزیكی وسیع را شامل می شود كه بر این اساس نیازمندی‌های گراندینگ و روشهای زمین كردن این سیستم ها متقاوت خواهند بود.
معیار تفكیك و تمییز دادن انواع مختلــف سیستم های الكترونیكی به منظور طراحی سیستم گراند، بررسی دو موضوع است، یكی وضعیت تغذیه و انرژی ورودی این سیستم ها و دیگری چگونگی اتصال آنها به یكدیگر.
بر اساس این دو موضوع، سیستم های الكترونیكی به 5 زیرگروه زیر تقسیم می شوند :
1- سیستم ایزوله ) Isolated)
2- سیستم گروهی ) Clustered)
۳- سیستم توزیعی Distributed
4- Multiple-distribute) سیستم چندگانه توزیعی
5- سیستم مركزی قابل توسعه (Central with extensions

1- سیستم ایزوله : سیستمی است كه همه‌ی تجهیزات فرعی به‌صورت متمركز داخل یك محفظه (Enclosure) جمع شده‌اند و تنها یك منبع تغذیه‌ی منفرد به این سیستم انرژی می دهد.
این سیستم هیچ‌گونه تبادل سیگنال و قدرتی با سایر تجهیزات زمین شده ندارد و تنها یك اتصال گراند برای محافظت پرسنل یا صاعقه در این سیستم تعبیه می گردد. ماشین حساب رومیزی برقی، كامپیوتر شخصی (بدون مودم)، رادیو و تلویزیون، نمونه هایی از سیستم ایزوله‌ی الكترونیكی می باشند.
نیازمندیهای گراند سیستم های ایزوله در شكل های ۱و ۲مشخص گردیده است.


شكل(۱)
همانطور كه مشاهده می شود تنها یك سیم یا كابل مجزا، جهت این كار استفاده شده است و اگر تغذیه‌ی این سیستم به‌جای شبكه‌ی برق از باتری باشد، نیاز به این سیم ارت نیز ندارد به شرط این‌كه كاملاً به‌صورت فیزیكی و الكتریكی از سایر سیستم ها ایزوله باشد.
نكته‌ی مهم در سیستم های ایزوله این است كه آن‌ها نزدیك هادی‌های نزولی Down conductors)) سیستم صاعقه گیر یا نزدیك دیگر تجهیزات فلزی زمین شده یا جاهایی‌ كه ولتاژ با فركانس های بالای رادیویی روی آن‌ها ظاهر می شود، قرار نگیرند.

2- سیستم گروهی :
سیستم گروهی مانند شكل 1و 2 دارای چند جزء از جمله رك های تجهیزات (Equipment racks)یا كنسول‌های قرار گرفته در یك محدوده می باشد.


شكل ۱
سیستم‌های گروهی معمولی شامل مینی‌كامپیوترها، سیستم های استریوی صوتی، داده پردازهای متوسط و نیز پردازنده‌های چندجزئی می باشند.
روش تشخیص سیستم گروهی این است كه همه‌ی آن‌ها از یك منبع مشترك تغذیه شوند. این منبع تغذیه می تواند یك باتری یا یك فیدر مجزای برق AC باشد.
بین اجزای یك سیستم گروهی، اتصالات سیمی و كابلی چندگانه از جمله كابل‌های سیگنال، كنترل و قدرت وجود دارد ولی با سیستم‌های دیگر هیچ‌گونه ارتباطی ندارند.
جهت گراندینگ یك سیستم گروهی بایستی تمامی اجزا به یكدیگر متصل شده و به گراند ساختمان (Safety ground)متصل شوند. اگر منبع تغذیه تك‌فاز باشد با سیم سوم كه همان سیم ارت است این كار انجام می شود و اگر منبع تغذیه سه فاز باشد یك هادی مكمل گراند، باید در سیستم كشیده شود.
سیستم های گروهی كه از طریق باتری تغذیه می شوند نباید با گراند ساختمان اتصال داشته باشند و صرفاً اجزای خود سیستم به هم متصل می شوند.
مبحث مهم در گراندینگ سیستم گروهی، بحث گراند سیگنال بین اجزای این سیستم می باشد كه بایستی به نحوی انجام گردد كه مشخصه‌های مجزای سیگنال مثل فركانس، دامنه و غیره را تخریب نكند. این‌كار ممكن است به دو روش تك نقطه‌ای (Single point)و یا چند نقطه‌ای (Multiple point) انجام گیرد.
اگر روش چند نقطه ای استفاده شود گراندینگ سیگنال ممكن است با استفاده از شیلد كابل‌ها، هادی‌های كمكی، یك شبكه‌ی سیمی یا صفحه فلزی نصب شده در پایین یا بالای تجهیزات تحقق یابد.
در یك محیط Quiet كه دارای EMIكمی می باشد؛ گراندینگ سیگنال بوسیله شیلد كابل‌ها و هادی‌های كمكی كارساز خواهد بود اما در محیط های دارای سطح آلودگی EMIبالا، این روش گراندینگ (شیلد كابل ها) ممكن است بعنوان یك آنتن عمل كرده و از محیط آلوده، سیگنال‌های ناخواسته‌ای برداشت نماید.
القا و كوپل سیگنال‌های ناخواسته روی هادی‌های زمین، موجب تولید ولتاژهای حالت مشترك Common mode voltages) یا CMVبین اجزا گردیده و تداخل سیگنال‌ها را افزایش خواهد داد.
روش بهتر گراندینگ در این حالت، استفاده از مسیرهای عریض فلزی (بجای شیلدها) بین قطعات تجهیزات سیستم گروهی است. سینی های كابل، باس داكت ها و كانالهای هادی در این حالت می توانند به‌عنوان گراندینگ سیگنال استفاده شوند.
بهترین حالت و یكی از راه‌های توصیه شده برای استفاده در محیط های دارای سطح RF بالا، استفاده از مش های ریز یا یك صفحه فلزی یك پارچه در زیر تمامی اجزای سیستم گروهی می‌باشد.
در محیط‌های بسیار نامطلوب از لحاظ وجود نویزهای EM ، نظیر جاهایی‌كه مبدل ها و سنسورهای زیادی وجود دارد علاوه بر مش‌های ریز، تعبیه صفحه‌های فلزی یك‌پارچه روی مش‌ها نیز توصیه می‌گردد.
در این‌حالت هر كابینت با دقت به شبكه یا صفحه‌ی زمین متصل می‌گردد. تمام كابل‌های سیگنال و قدرت نیز بهتر است از طریق لوله‌های فلزی یا Raceway عبور داده شوند.
این روش در محیط‌های دارای سیگنال‌های رادیویی VHF, HF و UHF مثل استودیوها، مراكز مخابره سیگنال و غیره استفاده می‌شود.

3- سیستم توزیعی : عبارت از سیستمی است كه اجزا و عناصر آن‌ها به‌صورت فیزیكی از هم جدا هستند و از طریق پریزها و فیدرهای جداگانه و یا از فازهای مختلف یك سیستم سه فازه و یا حتی از ترانسفورماتورهای توزیع مختلف تغذیه می شوند.

در یك سیستم توزیعی، گراندهای جداگانه‌ی ایمنی (Safety ground) و صاعقه‌گیر مورد نیاز است.
مشخصه‌ی دیگر یك سیستم توزیعی این است كه طول هادی‌های ارتباطی كه بسیار پرتعداد هم هستند بزرگتر از 1/0 طول موج سیگنال‌های سرگردان می‌باشد.
نمونه‌هایی از این سیستم، شامل سیستم‌های كنترل‌ فرآیندهای صنعتی (PLCیا DCS) ، سیستم‌های مانیتورینگ و كنترل، سوییچ‌های مخابراتی و شبكه‌های كامپیوتری مادر می باشند (Large main frame computers)

گراندینگ موثر در یك سیستم توزیعی، استفاده از گراندهای حفاظتی مجزای صاعقه‌گیر و ایمنی است تا نویز و EMIتا حد امكان كاهش یابد. در ضمن توصیه ها و موارد زیر نیز بایستی مراعات شوند:

a) اگر سیستم با برق AC تغذیه شود هر عنصر اصلی (شامل یك یا چند تجهیز قرار گرفته در یك محل مشخص) با عنصر دیگر یك سیستم ایزوله یا گروهی تشكیل می دهد . در این‌ حالت مانند گراندینگ سیستم های ایزوله و گروهی، آن‌ها را گراند می نماییم و همه‌ی پورت‌های سیگنال این زیر سیستم‌های ایزوله یا گروهی را كه باید با دیگر بخش ها در تبادل اطلاعات باشند، به‌عنوان یك فضای نویزی برای آن بخش فرض می نماییم. در این حالت بایستی تكنیك‌هایی برای كنترل كوپلینگ ناخواسته‌ی تداخلی در مسیر سیگنال‌ها بكار گرفته شود. این تكنیك ها بستگی به خواص سیگنال منتقل شده از ترمینالی به ترمینال دیگر، مسیر و بستر سیگنال و نیز ماهیت EMIمحیط دارد.
به‌طور كلی بایستی ایزولاسیون كافی بین ورودی‌های سیستم و محیط نویز و نیز بستر سیگنال تعبیه گردد.
b) اگر سیستم توزیعی از باتری تغذیه شود، چالش دیگری در پیش روی ماست كه نمونه چنین سیستمی را می توان در هواپیما یافت.
4- سیستم های توزیعی چندگانه :
این سیستم ها نیز شبیه سیستم های توزیعی می باشند و تنها تفاوت آن‌ها در این است كه معمولاً چند سیستم در یك محیط و به‌طور هم‌زمان كار می‌كنند.
یك روش تشخیص سیستم های توزیعی چندگانه این است كه آنها نوعاً یك ریسك بالای تداخل با یكدیگر را موجب شده و قابلیت جذب نویز بیشتری را از یكدیگر و از محیط بیرون دارند. بنابراین علاوه بر نیازمندی‌های گراندینگ شبیه سیستم های توزیعی، شیلدینگ و فیلترینگ اضافی نیز جهت به حداقل رساندن تداخل این سیستم ها ضروری می‌باشد.
۵- سیستم مركزی قابل توسعه : یك سیسنم مركزی با شاخه ها و لینك هایش در شكل زیر مشخص شده است.وجه تمایز این سیستم نسبت به سیستم‌های گروهی و ایزوله این است كه تمامی عناصر و اجزای سیستم از بخش مركزی به مسافت‌های فیزیكی طولانی منشعب شده‌اند. از طرفی وجه تمایز این سیستم با یك سیستم توزیعی این است كه اجزای منشعب شده در این سیستم، قدرت خود را از قسمت مركزی می‌گیرند.
اتصال به یك منبع تغذیه به‌غیر از جزء اصلی، در جای دیگر استفاده نشده است.
یك مثال از این نوع سیستم، یك كنترل‌كننده‌ی صنعتی فرآیند (Process control)با تمامی سنسورها و عملگرهای (Actuators) نصب شده در نقاط دور از كنترل‌كننده یا ثبات داده (Data logger) می‌باشد.
هسته‌ی اصلی یا مركزی این سیستم بایستی به‌عنوان یك سیستم ایزوله یا گروهی فرض شود. بسته به محدوده های فركانس عملكرد و سطوح سیگنال‌های اجزای انشعابی و مشخصه‌ی EM محیط ممكن است یك گراندینگ تك نقطه درختی (Single point tree) یا گراندینگ ستاره (Star grounding)یا گراندینگ چند نقطه (Multiple point) در این سیستم به‌كار گرفته شود.
اغلب سیستم های مركزی و انشعابات آن درگیر فركانس های رادیوئی یا پایین تر با پهنای باندهای اطراف فركانس قدرت می باشند. در این وضعیت، گراندینگ تك نقطه‌ی درختی توصیه می شود به صورتی كه گراند اصلی در هسته باشد و یك اتصال (گراند ایمنی) انشعابی كه به استراكچر متصل شده است، اجزای انشعابی باید شناور یا متعادل شده گردند.
هادی‌های زوجی پیچیده شده (Twisted pair)یا هادی‌های منتقل‌كننده‌ی سیگنال متعادل شده (Balanced transmission line) باید بین هسته‌ی اصلی و شاخه‌ی انشعابی استفاده شود. اگر ثابت شود كه كوپلینگ تشعشعی(Radiated coupling) مساله ساز است، شاخه های انشعابی باید درحد ممكن طوری پیكره‌بندی شوند كه شیلدها بتوانند از هسته اصلی تا محفظه‌ی اجزای انشعابی كشیده شوند.
انواع سیستم‌های گراند برای كامپیوترها

a) گراندینگ تك نقطه‌ای
b) گراندینگ چندنقطه‌ای
c) گراند سیگنال برای تجهیزاتی كه با فركانس های RF كار می كنند.
d) گراند خازنی
e) گراند با اندوكتانس پایین
f) گراند ایزوله

هر یك از این سیستم ها ویژگی‌هایی دارند كه در هر پروژه، بسته به خصوصیات زیر می توان یك یا چند نوع از این سیستم ها را برای آن‌ها طراحی نمود.

این خصوصیت‌ها عبارتند از:
1- فركانس‌های عملكرد دستگاه‌ها و نیز فركانس سیگنال‌های تبادل شده كه از فركانس صفر یا سیستم DC گرفته تا فركانس‌های 100 كیلوهرتز یا بالاترتغییر خواهد كرد. به‌طور مثال یك سیستم زمین كه برای گراندینگ شبكه برق شهری 5 اهم مقاومت دارد برای گراندینگ سیگنال 100 كیلوهرتز حدود 1000 برابر می شود كه عدد بسیار بالایی است.

2-سیستم برق عمومی یك سایت كامپیوتری، معمولاً توسط مهندسان مشاور برق طراحی و توسط پیمانكاران برق نصب می‌گردد. سیستم گراند ایمنی یا (Safety ground)در این محل‌ها نیز مشابه بخش‌های دیگر ساختمان، به‌طور عمومی توسط این عوامل طراحی و اجرا می‌گردند.
سیستم‌های كامپیوتری و داده‌پردازی نیز توسط شركت‌های سازنده و یا خبره‌ی كامپیوتری نصب می‌گردند ودر این‌جا اولین مشكل یعنی ایجاد تداخل بین سیستم كامپیوتری و سیستم‌های برقی معمولی مثل هواسازها، اعلان حریق، ارتباطات تلفنی داخلی و غیره بروز می‌كند و نتیجه‌ی این مشكل، تولید نویز است كه عموماً موجب اخلال در سیستم های داده‌پردازی و كامپیوتری حساس خواهد شد.
به این دلیل باید سیستم ارت كامپیوتر و نیازمندی های آن به‌طور كامل شناخته شده و در هنگام نصب سیستم ارت، این ضروریات مورد بررسی قرار گرفته و به مرحله اجرا درآیند.
در این‌جا جهت آشنایی و هشدار فنی، بعضی نكات موثر درطراحی گراندینگ تجهیزات حساس، به‌صورت مختصر بیان می‌گردند.
چالش های سیستم گراند تجهیزات حساس

1- تعبیه الكترود ارت مجزا یا حتی رینگ ارت مجزا صرفاً جهت گراند كامپیوتر، بعضی مواقع سبب افزایش نویز هم خواهد شد.
2- تعویض عمدی یا سهوی سیم نول با سیم گراند در اكثر حالت‌ها موجب وقوع نویز درتجهیزات مختلف حساس خواهد شد كه در نقاط فیزیكی مختلف نصب شده اند.
3- طراحی گراندینگ كامپیوتر با تغذیه این تجهیزات در ارتباط است مثلاً طراحی گراندینگ برای یك سیستم كامپیوتری كه از طریق شبكه سراسری برق شهر تغذیه شود با سیستمی كه از طریق دیزل ژنراتور، باتری، UPS یا غیره تغذیه شود، متفاوت خواهد بود. هرچند كه مشتركات زیادی نیز دارند.
4- در سیستم های كامپیوتری VHF (بالای 1 گیگاهرتز) سیم ها و كابل های شیلددار و حتی بدون شیلد موجود در سایت می‌توانند به‌عنوان آنتن عمل كنند و بخشی از فركانس های رادیویی را جذب نمایند و موجب تبادل و پردازش غلط دیتا در كامپیوتر شوند. این سیگنال‌های RF روی سیگنال‌های كامپیوتر سوار می شوند و موجب تولید EMI می شوند.
5- ریزپردازنده‌های كامپیوتر معمولاً با ولتاژهای بسیار پایین، حدود 5 تا 12 ولت كار می كنند، لذا عدم هم بندی و گراندینگ مناسب در این تجهیزات می تواند موجب اختلاف ولتاژهای ناخواسته ای شود كه نسبت به 5 تا 12 ولت مقدار قابل ملاحظه‌ای دارد و در فركانس های بالا اثرات سوء در عملكرد پردازنده خواهد داشت.
6- طراحی و اجرای یك گراند با امپدانس كم در فركانس‌های رادیویی نیزكار ساده ای نیست زیرا راكتانس القایی گراند، نسبت مستقیم با فركانس دارد (X=2pfL) و یك گراند نصب شده‌ی مشخص و ثابت، در فركانس رادیویی دارای راكتانس القایی 500.000 برابر راكتانس خود در فركانس 60 هرتز می‌باشد.
7- ابعاد پنجره‌ی مش یا شبكه حلقوی كف سایت های محل نصب تجهیزات كامپیوتری حساس و حتی رایزرهای ارت متصل به این شبكه حلقوی بایستی از یك حد بیشتر نباشد و به اصطلاح مش ریز 1بافت باشد. این امر در تجهیزاتی كه با فركانس های بالا كار می كنند ملموس تر است و معیار آن این است كه ابعاد پنجره مش یا طول رایزر نباید بزرگتر از 0.1 یا 0.05 طول موج سیگنال‌های تجهیزات باشد. به‌عنوان مثال در فركانس 10 مگاهرتز كه طول موج 100 فوت دارد ابعاد پنجره بایستی از 5 فوت بزرگتر نباشد و اگر طول پنجره یا هادی‌های رایزر در هر قسمت از این مقدار بیشتر باشد نویزهای ناخواسته به سیستم اعمال خواهد شد.
۸- شبكه یا مش سایـت های محل نصب تجهیزات حساس معمولاً روی كف های كاذب نصب می شوند كه این كف ها نبایستی از قطعات و اتصالات آب‌كاری شده با فلز روی (Zn)تشكیل شده باشند زیرا فلز روی دارای ولتاژ گالوانیكی بالا (1/1 ولت) بوده و موجب تولید ولتاژها و سیگنال‌های ناخواسته در سایت حساس خواهد شد

۹- تمامی هادی‌های شبكه یا مش سایت های حساس بایستی از نوع تسمه مسی سخت copper strip) (Solidیا تسمه مسی بافته شده (Braided copper strip)باشد وحتی المقدور از سیم های مسی تابیده با مقطع گرد معمولی استفاده نشود زیرا این سیم ها در فركانس‌های بالا دارای اندوكتانس زیاد بوده و راكتانس القایی شبكه را افزایش می دهند.
۱۰- معمولاً در سایـت های ابزار دقیق و كامپیوتری از كابل های سیگنال شیلددار استفاده می شود كه شیلد نقش محافظ نویز را برای هسته اصلی كابل بازی می كند كه در این حالت معمولاً شیلد زمین خواهد شد. نكته مهم در این‌جا این است كه تنها یك طرف (ابتدا یا انتها) كابل شیلددار زمین شود، زیرا اگر دو طرف كابل زمین شود، یك حلقه جریان داخلی با زمین تشكیل می‌شود و جریان ناخواسته‌ای از شیلد عبور می‌كند كه باعث گرم شدن و آسیب به كابل می گردد. در ضمن شیلد كابل‌ها را در جعبه های اتصال كه هادی‌های كابل‌ها جدا می شوند نبایستی از هم جدا نمود ودر صورت ناچاری حتما" بایستی شیلدها مجددا به هم متصل گردند.


برگرفته از "سیستم زمین تجهیزات الكترونیكی حساس" - شركت ولكانیك
منبع : hydropower.blogfa.com

حفاظت الكتریكی

نظربه توسعه وپیشرفت فن الكتریسیسته و نفوذ ادوات الكتریكی در صنعت امروزه و احتیاجی كه مردم به دستگاههای الكتریكی چه در منازل و چه در آزمایشگاه و كارخانجات پیدا می كنندلازم است اطلاعات مختصری در باره خطرات احتمالی و طرق جلوگیری از پیش آمدهای ناگهانی ، دردسترس عموم و خصوصاً افرادی كه در كارگاهها و كارخانجات بطور مستقیم و غیر مستقیم با برق سروكار دارند .قرارگیرد.تا با رعایت و مراقبت های لازم خودرا از خطرات احتمالی ناشی از برق گرفتگی برهانند.

روش های مختلفی برای حفاظت و ایمنی اشخاص در مقابل برق گرفتگی تا كنون به كار گرفته شده است كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-سیستم حفاظت توسط سیم زمین «Earthing »

1-1 -اتصال زمین از دو نظر مهم است

1- حفظ سلامت خود سیستم ،صرفنظر از خواست های مربوط به ایمنی

2- حفظ سلامت و ایمنی افرادی كه از سیستم استفاده می كنند . ( حفاظت اشخاص )‌

1-2- اتصال زمین از نظر كاردرست و سالم سیستم دو هدف را دنبال می كند:

1- ایجاد شرایطی كه در آن سیستم از نظر فنی درست عمل كند.

2- ایجاد شرایطی كه در آن عایق بندی سیستم سالم می ماند.

1-3-به منظور ایجاد یك سیستم اتصال زمین درست لازم است :

1- نقطه نول (MP ) سیم پیچ های مولد برق ( ژنراتور )‌در نیروگاه و همچنین نقطه نول (MP ) سیم پیچ های ترانسفورماتورهای قدرت در پست تولید، انتقال و توزیع و نیز سیم نول شبكه هوائی در ابتداء و انتهای خطوط در فواصل حد اكثر 200 متر می بایدتوسط سیم اتصال زمین به زمین وصل گردد.

2- بدنه فلزی كلیه لوازم و دستگاههای برقی كه نباید برق در آن ها جاری باشد می باید به سیم اتصال بدنه مجهز و در نهایت سیستم برق رسانی منازل و اماكن نیز سیم اتصال بدنه داشته و به سیم زمین متصل گردد.

«« سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال ( چاه ارت )‌،زمین با لكترودهای مختلف و سیم یا تسمه رابط بین شبكه ، اتصال زمین و چاه اتصال زمین می باشد »»

2-اتصال زمین (‌زمین كردن )

زمین كردن اتصال زمین به مدل های مختلفی صورت می پذیرد. ازجمله :

*زمین كردن توسط میله های فلزی به قطر 25،20،16،13 میلی متر و به طول 20/1 متر قابل كوبیدن در زمین صورت می پذیرد

*زمین كردن توسط لوله های فولادی گالوانیزه یا سیاه با قطر داخلی حدود 10 سانتی متر و به طول های 4،3،2 ویا6 متر مجهز به محل اتصال تسمه یا سیم مسی به شكل U ساخته و در زمین قرار می گیرد

*زمین كردن توسط الكترود های صفحه ای كه از صفحاتی از جنس مس و از ورق هایی با ابعاد 3*700*700 میلی متر ساخته شده و از تسمه مسی 3*25 میلیمتر تشكیل می گردد.

3-حفاظت توسط عایق كاری

در این نوع حفاظت تمام قسمت هایی از دستگاه كه امكان تماس در آن وجود دارد عایق كاری می شود.

4- حفاظت توسط ولتاژ كم (‌ضعیف )

در حفاظت توسط ولتاژ كم از ترانسفور ماتور كاهنده با دو سیم پیچ مجزا استفاده می شود. ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور باید كمتر از 42 ولت باشد.

5-حفاظت توسط ترانسفورماتور

در این نوع حفاظت از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ مجزا ی یك به یك ( ترانس ایزوله )‌استفاده می گردد.

6- حفاظت توسط كلید خطای جریان (FI )

كلید خطای جریان برای حفاظت شخص در مقابل ولتاژهای تماس به كار می رود. اصول كا این كلید به طور جداگانه ارائه خواهد شد.

7- حفاظت توسط كلید خطای ولتاژ (FU )

كلید خطای ولتاژ برای حفاظت اشخاص در مقابل تماس با دستگاههای الكتریكی به كار می رود . كه قبل از رسیدن ولتاژ به 65 ولت ( آستانه ولتاژ خطرناك )‌مدار را فوراً قطع می كند.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic