برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


آشنایی با سیستمهای آنتن مرکزی 
آنتن مرکزی
در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد (مانند هتل ها و برج های مسکونی) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن مجزا نصب نماییم مشکلاتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهند کرد:
* محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتن
* اثر انعکاسی و القا یی آنتن ها بر یکدیگر
* هزینه بالای نصب آنتن برای تک تک گیرنده ها و سیم کشی آنتن تا گیرنده
* از بین رفتن زیبایی ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلی از آنتن ها
* حجم بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده نیز مشکلاتی به وجود خواهد آورد
با توجه به موارد ذکر شده راه کار پیشنهادی این است که از یک آنتن برای تمام گیرنده ها استفاده گردد و چون سیگنال در یافت شده توسط این آنتن برای تمام گیرنده ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده می کنیم.عملی کردن این راه کار با استفاده از تجهیزات سیستم ها ی آنتن مرکزی (MATV) (MASTER ANTENNA TV) انجام می پذیرد. از این سیستم ها به عنوان (CATV) (COMMUNITY ANTENNA TV) نیز نامبرده می شود. یک سیستمMATV مجموعه ای از تجهیزات اولیه سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال بین گیرنده های تلویزیونی است و هدف از برقراری آن مهیا کردن سطح سیگنال مناسب را برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت قابل قبول می باشد. تجهیزات سیستم MATV به دو دسته اصلی صفحه بعد تقسیم می گردد:
1- تجهیزات ابتدایی تهیه سیگنال ( HEADEND equipment)
این تجهیزات شامل آنتن و تقویت کننده فیلترها ، مبدل های فرکانسی ، تله موج ها و مچینگ ها می باشد که برای پردازش سیگنال تلویزیونی و رساندن آن به اندازه و کیفیت مطلوب برای گیرنده ها به کار می روند .
2- تجهیزات توزیع سیگنال ( DISTRIBUTION equipment)
شامل قطعاتی چون تقسیم کننده های انشعابی یا مقسم انتهایی (SPLITTER) و تقسیم کننده عبوری یا میانی (TAP OFF) و مقاومت های انتهایی (TEMINATOR) و غیره برای تحویل سیگنال به گیرنده ها و جدا سازی ( ISOLOTION ) هر گیرنده از سیستم می باشد
دسی بل ( db ) :
مقدار سیگنال تلویزیونی را عموماً با واحد میكرو ولت اندازه می گیرند و برای سادگی محاسبات وكم شدن اعشار از دسی بل ( db ) استفاده می گردد كه مقدار آن از رابطهdb = 20 log( E1/E2) محاسبه می گردد.
در حقیقت دسی بل چند مرتبه بزرگ یا كوچك بودن سیگنال را نسبت به یك سطح مبنا نشان می دهد . در سیستم های MATV این سطح مبنا (E2 ) را برابر1000 میكرو ولت میگیرند لذا برای خروجی 1000 میكرو ولت بهره برابر صفر دسی بل میشود. تمام مقادیر ضریب تقویت آمپلی فایر ها و افت های سیستم و مقادیر ایزولاسیون به db بیان می شود . در محاسبات بر حسب دسی بل به راحتی می توان مقادیر را جمع یا تفریق كرد. در ادامه بحث ما مبنای بالا را در نظر میگیریم.لازم به ذكر است در بعضی سیستمها ولتاژ مبنا(E2 ) را برابر یك میكرو ولت میگیرند و از رابطه db = 20 log E1 مقدار بهره را به دست می آورند و بر حسب دبی میكرو ولت بیان میكنندكه برای ولتاژ خروجی (E1) یك میكرو ولت مقدار بهره برابر صفر دبی میكرو ولت بدست می آید. در این صورت برای مقدار مبنای 1000 میكرو ولت كه در حالت قبلی صفر دسی بل به دست می آمد 60 دبی میكرو ولت بیان میشود.

كابل های مورد استفاده در MATV
در كابل كشی سیستم های MATV از كابل كواكسیال 75 اهمی استفاده می گردد . این كابل ها كه به آن ها كابل هم محور هم اطلاق می شود دارای یك هادی مركزی از جنس مس می باشند كه وظیفه حمل سیگنال را به عهده دارد و یك شیلد به صورت بافته مسی كه دور كابل را گرفته واز اثر القا و تداخل روی سیگنال توسط عوامل خارجی جلوگیری می كند و امكان جذب مستقیم سیگنال توسط هادی مركزی را از بین می برد . برای اتصال كابل های كواكسیال به تجهیزات MATV از كانكتور های نوع F استفاده می گردد كه بسته به نوع كابل سایز آن انتخاب می گردد . كابل های مورد استفاده در سیستم MATV برای خطوط اصلی RG6 – RG11 – RG59 می باشد كه تفاوت آن ها در مقدار افت كابل به ازای طول مشخص می باشد . برای فواصل طولانی ( بین چندین ساختمان ) و یا برای مواردی كه نیاز به خاك كردن كابل باشد كابل RG11/U استفاده می گردد . در داخل ساختمان نیز معمولاً برای تمام مسیرها به طور یكسان كابل RG59 به كار می رود . برای اتصال پریزها به سیستم بین تپ آف و پریز و یا بین اسپلیتر و پریز بسته به فاصله و تعداد پریزها ی مسیر از كابل های 3C-2V و 4/5C-2V و 5C-2V استفاده
می گردد هرچه ضریب حرف C بالاتر باشد افت كابل كمتر است. در شكلهای صفحه بعد سه نوع كابل

طراحی سیستم MATV

طراحی سیستم توزیع
از آنجا كه افت سیستم توزیع آنتن مركزی در انتخاب تجهیزات اولیه ( HEAD END ) موثر است لذا باید ابتدا سیستم توزیع را طراحی و محاسبه نمود . قدم اول تهیه نقشه ساختمان و علامت گذاری محل پریزها و محل آمپلی فایر است . نحوه توزیع كابل ها نیز از نظر عمودی یا افقی بودن نسبت به شكل ساختمان باید تعیین شود وسپس كابل های لازم تعیین شود . از كابل كشی طولانی و كابل كشی زیگزاگ و حلقوی باید اجتناب كرد و كابل ها را حدالامكان به طور مستقیم كشید . بعد محل تپ آف ها واسپلیتر ها را تعیین می كنیم . طولانی ترین كابل یا كابل با بیشترین تعداد تپ آف ها و اسپلیتر ها را باید برای محاسبه افت سیستم درنظر گرفت . در صورت عدم اطمینان در مورد شاخه با بیشترین افت باید در چندین شاخه افت را محاسبه كرد وشاخه با بیشترین افت را انتخاب نمود .افت های سیستم توزیع:
1- افت كابل ها : مقداری از سیگنال در حین عبور از كابل كواكسیال افت خواهد كرد مقدار این افت به نوع كابل مورد استفاده وفركانس سیگنال عبوری بستگی دارد در فركانس های بالاتر افت بیشتری وجود خواهد داشت . بهتر است افت كابل را برای بالاترین فركانس موجود یا فركانسی كه ممكن است در آینده دریافت شود محاسبه نمود .
2- افت اسپلیتر ها (INSERTION LOSS)) : مقدار افت در اسپلیتر عبارت است از مقدار ورودی بر حسب db منهای مقدار خروجی. به عنوان مثال این مقدار برای اسپلیتر دو راه حدود 5/3 db وبرای اسپلیتر 4 راه حدود 5/6 الی 2/7 دسی بل خواهد بود . معمولاً كارخانجات سازنده مقدار این افت را برای فركانس های مختلف در جدولی ارائه می كنند .
3- افت جداسازی ( ISOLATION LOSS ) (TAP LOSS) : هر تپ آف برای ایزولاسیون گیرنده ها از یكدیگر سیگنال ورودی را مقداری كاهش می دهد وآن را به خروجی فرعی می دهد این افت را افت جداسازی (ایزولاسیون ) می نامند مثلاً اگر یك سیگنال 25db به یك تپ اآف با افت ایزولاسیون 23db اعمال شود در خروجی فرعی مقدار 2db سیگنال قابل دسترس خواهد بود .
4- افت عبوری (Trough loss) INSERTION LOSS)) : هنگام عبور سیگنال از داخل تپ آف از ورودی اصلی به خروجی اصلی مقداری افت ایجاد می شود كه باید مقدار آن را در محاسبات مد نظر قرار داد . مقدار این افت برای فركانس های مختلف فرق می كند وتوسط كارخانه سازنده جدولی ارائه می گردد ولی معمولاً تپ آف های با مقدار ایزولاسیون بالا افت عبور ی كمتری دارند .
نحوه انتخاب تپ آف : باید در یك سیستم MATV تپ آف هایی انتخاب شود كه حداقل 1000 میکرو ولت را برای هر گیرنده تامین كند وایزولاسیون كافی بین گیرنده و سیستم جهت جلوگیری از تداخل ایجاد كند دریافت سیگنال بیش از 1000 میكرو ولت ( صفر دسی بل ) به گیرنده آسیبی نمی رساند و بسیاری از طراحان سیستم های MATV سطح خروجی های فرعی را تا 10 db نیز در نظر می گیرند . در طراحی سیستم افت ایزولاسیون آخرین تپ آف قبل از آمپلی فایر را در نظر می گیرند ودر صورت طولانی بودن مسیر بین تپ آف و دستگاه تلویزیون باید افت كابل آن را نیز در نظر گرفت . در صورت استفاده از تپ آف های دیواری ( wall tap ) به علت كم بودن فاصله بین تپ آف و تلویزیون می توان از این افت صرف نظر كرد .
انتخاب آنتن :
سه فاكتور اساسی باید در انتخاب آنتن در نظر گرفته شود :
1- نوع آنتن 2- بهره آنتن 3- جهت آنتن
نوع آنتن با توجه به تعداد و فركانس كانال های مورد در یافت تعیین می گردد. جهت آنتن نیز نسبت به فرستنده تلویزیونی‌تنظیم می شود. اگر تمام فرستنده ها یا تعدادی از آن ها در یك جهت باشند از آنتن پهن باند (BROAD BAND ) استفاده می شود و اگر در جهت های متفاوت باشند از آنتن تك كانال استفاده می گردد . انواع معمول آنتن ها عبارتند از :
VHF/UHF/FM , VHF/UHF , UHF , VHF
البته برای دریافت سیگنال FM بهتر است از آنتن جداگانه FM استفاده می گردد .بهره آنتن یك مساله مهم است باید آنتن حداقل سیگنال 0 db رابرای ورودی آمپلی فایر مهیا نماید . در محل های با سیگنال ضعیف باید از آنتن با بهره و اندازه بزرگتر استفاده كرد . در صورتی كه باز هم سیگنال مناسب به دست نیامد مجبوریم از پری آمپلی فایر استفاده كنیم . جهت آنتن نیز باید به دقت تنظیم شود . اگر آنتن خوب تنظیم شده باشد نسبت سیگنال هایی كه با قسمت جلو آنتن دریافت می گردد به سیگنال هایی كه با عقب آنتن دریافت می گردد بیشتر خواهد بود .
بر آورد سطح سیگنال :
تعیین دقیق سطح سیگنال برای طراحی صحیح سیستم مهم و اساسی است . لذا با استفاده از یك آنتن با بهره مشخص ( در صورت امكان همان آنتنی كه نصب خواهد شد ) و یك تلویزیون رنگی قابل حمل و نقل و یك میدان سنج میتوان مقدار سیگنال را در محل نصب آنتن تعیین كرد . در محل هایی كه سیگنال ضعیف است محل آنتن بسیار حساس است . ممكن است در یك محدوده 15 متری تفاوت های فاحشی در مقدار سیگنال وجود داشته باشد . ارتفاع آنتن نیز در مقدار سیگنال موثر است . ولی این مطلب را باید در نظر داشت كه همیشه ارتفاع بالاتر باعث ایجاد سیگنال بیشتر نمی شود بلكه باید مناسب ترین ارتفاع را با آزمایش به دست آورد . میدان سنج نیز برای اندازه گیری سیگنال دریافت شده برای هر كانال به كار می رود.این تست باید در چند جای سایت انجام گیرد و بهترین محل برای آنتن انتخاب گردد . در صورتی كه آنتن به دقت انتخاب شود حتی می تواند بعضی تداخل ها را از بین ببرد . با استفاده از تلویزیون رنگی می توان كیفت سیگنال را در هر كانال مشخص كرد ودر صورت وجود تداخل امواج اثر آن را روی تصویر مشاهده نمود .
انتخاب پیش تقویت كننده ( PRE AMPLIFIRE ) :
در محل هایی كه سیگنال ضعیف است ممكن است تقویت اولیه سیگنال لازم شود . در انتخاب پری آمپلی فایر باید چهار نكته را در نظر گرفت :
1- پوشش باند فركانسی 2- بهره ( GAIN ) 3- مقدار نویز 4- توان خروجی
پری آمپلی فایر ها به صورت UHF یا VHF یا VHF/UHF ساخته شده اند بعضی از آن ها دارای مسدود كننده های موج FM هستند تا اگر دریافت FM باعث ایجاد نویز شود آن را بلوكه كنند . پری آمپلی فایر باید سطح سیگنال كافی برای آمپلی فایر توزیع را فراهم كند . هنگام استفاده از آمپلی فایرهای تك كانال هم ممكن است یك پری آمپلی فایر لازم شود . تا سیگنال كافی برای عمل كرد صحیحAGC فراهم گردد . مقدار نویز تولید شده توسط پری آمپلی فایر یا همان عدد نویز(noise figure ) نیز باید پایین باشد تا كیفیت سیگنال حفظ شود . تغذیه پری آمپلی فایر كه در نزدیكترین فاصله از آنتن نصب شده است از طریق یك منبع تغذیه در داخل ساختمان نیز ممكن است و پس از كاهش دادن ولتاژ به مقدار لازم توسط خطوط سیگنال به پری آمپلی فایر اعمال می شود . توجه كنید بین منبع تغذیه و پری آمپلی فایر یك اسپلیتر معمولی قرار ندهید چون باعث اتصال كوتاه منبع تغذیه می گردد . از مبدل تطبیق امپدانس نیز نباید استفاده نمایید .
پردازش و تركیب سیگنال :
عمل پردازش سیگنال توسط فیلترها – مسدود كننده ها – تركیب كننده ها و تضعیف كننده ها انجام می گیرد . در صورت لزوم از مبدل فركانس UHF به VHF نیز می توان استفاده كرد.
انتخاب آمپلی فایر :
در انتخاب آمپلی فایر باید 4 مورد را در نظر گرفت :
1- فركانس و تعداد كانال های مورد دریافت
2- افت كل سیستم
3- نوع سیگنال ورودی
4- قابلیت خروجی ( مقدار خروجی )
اگر كانال های هم جوار زیادی در یافت شود هر كانال برای جلوگیری از تداخل باید فیلتر شود و برای این منظور معمولاً از آمپلی فایرهای تك كانال ( STRIP ) استفاده می گردد . مقدار ورودی به علاوه بهره تقویت كننده باید از افت كل سیستم بیشتر شود ومعمولاً 6 db نیز به این مقدار اضافه می كنند . آمپلی فایرهای تك كانال بعد از فیلتر كردن و بلوكه كردن تمام كانال های دیگر به كار می روند و دارای 2 نوع كنترل بهره اتوماتیك ( AGC ) و دستی هستند . كه نوع AGC در شرایط آب و هوایی و محیطی مختلف سطح سیگنال را ثابت نگه می دارند . آمپلی فایرها با ورودیUHF/VHF , VHF ساخته شده اند . در ضمن مقدار سیگنال ورودی به علاوه بهره تقویت كننده نباید از توان خروجی آمپلی فایر بیشتر شود . قابلیت یا مقدار خروجی آمپلی فایر مقداریست كه تقویت كننده بدون برش و یا مدولاسیون عرضی می تواند تحویل دهد . بعضی از آمپلی فایرها دارای كنترل بهره و اعوجاج و نوسان وتضعیف كننده قابل تنظیم می باشند تا سطح سیگنال یكسانی را برای تمام كانال ها ایجاد كنند

طراحی آنتن مرکزی

در گام نخست باید تعیین کنیم که کابل های آنتن به صورت عمودی توزیع می شوند یا افقی ،در حالت کلی اگر ارتفاع یک مجموعه بزرگتر از عرض آن باشد وطبقات از یکدیگر مجزا باشند کابلها به صورت عمودی نصب می شوند .معمولا داشتن دو کابل با طول 1200 متر بهتر از کابلی باطول 2400 متر است.

(افت کابل+افت اسپیلیتر+افت جداسازی+افت عبوری+افت پریز)بدترین مسیر=( )تلفات سیستم توزیع

در ابتدا محاسبات یک ساختمان 5 طبقه را انجام نموده و نتایج حاصله را با نرم افزار مقایسه می نماییم.

برای یک ساختمان پنج طبقه می خواهیم سیستمی را طراحی کنیم که دارای دوشاخه اصلی می باشد ودر هرمسیر پنج تپ آف وجود دارد.

افت کابل به ازای هر 100 فوت 4.2 دسی بل ، افت اسپیلیتر 2 راه  3.5 دسی بل

Amplifier 

تپ آف با افت ایزولاسیون db 23 وافت عبوری 0.3db

تپ آف با افت ایزولاسیون db 17 وافت عبوری 0.7db

تپ آف با افت ایزولاسیون db 12 وافت عبوری 0.9db

2 way

spiliter

 

درصورتی که افت عبوری تپ آف ها را به طور متوسط 0.5 دسی بل

و افت ایزولاسیون آخرین تپ آف را 12 دسی بل در نظر بگیریم.

50 ft

50 ft

افت کل سیستم برابر خواهد بود با:

   =27(0.7*0.5)+(4.2 *1.9) +3.5+12                 

TAPOFF

TAPOFF

بنابراین آمپلی فایر 30 دسی بل انتخاب می گردد.

تعیین تپ آف ها

چون سیگنال خروجی از اسپیلیتر 26.5 دسی بل است بعد از عبور از 50 فوت کابل که مقدار افت آن 2.1 دسی بل می گردد.بنابراین مقدار ورودی اولین تپ آف برابراست با  24.4= 2.1-26.5  بنابراین تپ آف 23 دسی بل انتخاب می گردد و مقدار سیگنال رسیده به گیرنده تلویزیونی برابر است با 1.4=23-24.4  که این مقدار از هزارمیکرو ولت (صفر دسی بل ) بیشتر می باشد.

تعیین تپ آف های بعدی نیز به همین شیوه خواهد بود

 

24.1 =0.3-24.4 خروجی تپ آف 1

22.8=4.2*(100/30) -24.1 ورودی تپ آف 2    

بنابراین تپ آف 17 دسی بل انتخاب می گردد.

 

5.8=17-22.8  خروجی فرعی تپ آف 2 

22.1=0.7-22.8 خروجی اصلی تپ آف 2

20.8=1.3(افت کابل)-22.1  مقدار ورودی تپ آف 3  

بنابراین تپ آف 17 دسی بل انتخاب می گردد.

 

3.8=17-20.8  خروجی فرعی تپ آف 3 

20.1=0.7-20.8 خروجی اصلی تپ آف 3

18.4=1.7-20.1  ورودی تپ آف 4

بنابراین تپ آف 17 دسی بل انتخاب می گردد.

 

1.4=17-18.4  خروجی فرعی تپ آف 4 

17.7=0.7-18.4 خروجی اصلی تپ آف 4

16=1.7-17.7    ورودی تپ آف 5

بنابراین از تپ آف 12 دسی بل استفاده می کنیم.


تپ اف فرقش با اسپلیتر در این است که سیگنال را از خودش عبور میدهد و به تپ اف بعدی میرود یا به اسپلیتر میرود
ولی اسپلیتر یا مقسم انتهایی در اخرین مرحله استفاده میشود وسیگنال را به طور مساوی بین خروجی هایش تقسیم میکند
کلا لوازمی که در انتن مرکزی استفاده میشود
انتن های uhf ,vhf
تقویت کننده
اسپلیتر و تپ اف
در بعضی موارد کمباینر
سیم انتن ترجیحا با مشخصه 4.5 c


.آموزش نصب آنتن مرکزی

در آپارتمانهای پر جمعیت یکی از معضلات، وجود دیش های متععد بروی پشت بام می باشد که چهره ای زشت را بر پشت بام بوجود می آورد و گاهی بدلیل تعدد دیش ها راه رفتن بروی بام کاری دشوار می شود، از طرفی همیشه نیاز به کسی هست تا احتمالا تک تک دیش ها را تنظیم کند و این ممکن هست هزینه ای بسیار را بر تک تک طبقات تحمیل کند، اما راهی وجود دارد تا از دست آنهمه بشقاب زشت بروی بام راحت شد و با نصب آنتن مرکزی همه ی طبقات از یک دیش برای هر جهت استفاده کنند در زیر به معرفی لوازم مورد نیاز آنتن مرکزی و نصب آن می پردازم.

لوازم مورد نیاز برای نصب آنتن مرکزی
همانطور که در نصب دیش های معمولی نیاز به LNB برای دریافت سیگنال هست در آنتن های مرکزی هم به دستگاهی مشابه به نام LNC نیاز داریم، تفاوت LNC با LNB تنها در تفکیک رنج فرکانسی می باشد و این به معنی است که در LNB تمام فرکانس های H High و V High و همچنین H Low و V Low همگی بصورت یکجا دریافت می شود اما در LNC هر دسته از فرکانس های هاریزانتال قوی و ضعیف و همچنین ورتیکال قوی و ضعیف ، از یکی از ۴ خروجی LNC خارج می شوند، بنابراین هر LNB بصورت استاندارد یک خروجی دارد و هر LNC چهار خروجی دارد و فرکانس ها به چهار دسته همانند مثال زیر تقسیم می شوند:
۱۰۷۱۹ – عمودی ( فرکانس پایین)
۱۰۸۵۳ – افقی ( فرکانس پایین )
۱۲۳۴۱ – عمودی ( فرکانس بالا )
۱۲۳۶۰ – افقی ( فرکانس بالا)
اما شاید این سوال پیش بیاید که چگونه تشخیص دهیم که کدام یک از پورت های LNC مربوط به رنج پایین و یا بالاست؟ در جواب باید گفت معمولا در کنار LNC ها مقادیری مانند مثال زیر قرار می دهند که به کمک آن می توان انتخاب صحیحی داشت:
۱- V-L یا V-0KHZ ( خروجی فرکانس عمودی رنج پایین )
۲- H-L یا H-0KHZ ( خروجی فرکانس افقی رنج پایین )
۳- V-H یا V-22KHZ ( خروجی فرکانس ورتیکال رنج بالا)
۴- H-H یا H-22KHZ ( خروجی فرکانس افقی رنج بالا)
قطعه ی دیگری که در نصب آنتن مرکزی مورد نیاز است مالتی سوییچ می باشد که بسته به تعداد طبقات و تعداد جهت مقدار ورودی و خروجی آن متفاوت است، بطور مثال قصد دارم دو جهت ترک ست و هاتبرد را یرای ۱۲ واحد نصب کنیم بنابراین به یک سوییچ ۹ به ۱۲ نیاز داریم و اگر بخواهم چهار جهت هاتبرد ، ترک ، نایل و اینتل ست را برای ۱۲ طبقه دریافت کنم به ۴ تا LNC و یک سوییچ ۱۷ به ۱۲ نیاز دارم، یعنی خروجی هر LNC که ۴ تا پورت هست به ورودی سوییچ متصل می شود که جمعا به عدد ۱۶ می رسد، لازم بذکر است که می توان برای کم کردن هزینه ، رنج فرکانسی خاصی را که برنامه های آنچنانی ندارد و یا در آن منطقه قابل دریافت نیست را حذف کرد، بطور مثال در اینتل ست فقط نیاز به رنج فرکانسی هست که کانالهای استانی بروی آن قرار دارد، بنابراین می توان فقط آن رنج فرکانسی خاص را به ورودی سوییچ وصل کرد و ۳ پورت دیگر را فاکتور گرفت و یا برای عرب ست فقط از ۲ پورت استفاده کرد.
همانطور که در عکس زیر می بینید دو ماهواره ی ترک ست و هاتبرد برای ۱۲ واحد نصب شده، از هر LNC چهار رشته سیم به ورودی سوییچ متصل شده که مجموعا ۸ تا از ورودی های سوییچ را پر می کند ، اما یک ورودی باقی می ماند، بروی مالتی سوییچ ها یک ورودی اضافی وجود دارد که مربوط به آنتن هوایی و کلا باند فرکانسی UHF و VHF می شود، نکته ی مهم دیگر اینست که سعی کنید در هنگام وصل کردن کابل از LNC به سوییچ بروی آنها علامت بزنید تا در صورت خرابی های بعدی ، دچار سر در گمی نشوید.
بهتر است برای نصب آنتن مرکزی از دیش های آفست دار استفاده کرد ، اینگونه دیش ها که نسبت به نوع معمولیش قیمت بالاتری دارند ، از یک نوع آلیاژ خاص ساخته می شوند که درصد گیرندگیشان را بالا می برد و علاوه بر آن چهره ی زیبایی هم دارند، بوسیله ی این دیش ها می توان فرکانس های ضعیف را که با دیش معمولی قابل دریافت نیست، بخوبی دریافت کرد.
بهتر است بعد از اتمام کار در مسیر هر خروجی از IN Line Amplifier استفاده کرد .

کار این وسیله تقویت سیگنال خروجی سوییچ است ، معمولا در ساختمان هایی که طول سیم بیشتر از ۳ طبقه باشد افت سیگنالی بدلیل مقاومت سیم بوجود می آید که برای برطرف کردن آن وجود چنین وسیله ای لازم است، اصولا سعی کنید برای نصب آنتن مرکزی و به حداقل رسیدن فریز و یا پارازیت از مرغوبترین سیمی که می شناسید استفاده کنید.
حال بعد از نصب دیش و اتصال کابل ها به سوییچ و اتصال خروجی به رسیور نوبت به تنظیم دایسک می شود ، فرض را بر این می گیرم که دو جهت ترک ست و هاتبرد را نصب کرده ام و اتصال کابل ها به صورت زیر است:
۱- چهار کابل ماهواره هاتبرد به ورودی های شماره ۱ مالتی سوییچ
۲- چهار کابل ماهواره ترک ست به ورودی های شماره ۲ مالتی سوییچ
در این صورت باید در منوی رسیور، ماهواره ها رو به صورت زیر تعریف کنم:
ماهواره هاتبرد = دایسک ۱ یا دایسک A یا ANT 1
ماهواره ترک ست = دایسک ۲ یا دایسک B یا ANT 2
بعد از تنظیم رسیورهای هر ۱۲ طبقه به صورت بالا ،کار نصب به پایان می رسد، اگر مراحل فوق را بدرستی انجام داده باشید ، هر ۱۲ واحد بدون مشکل ماهواره هاتبرد و ترک ست را خواهند داشت، در صورتیکه یکی از ماهواره ها در واحد خاصی دریافت نشد ، دوباره تنظیمات دایسک را بررسی کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت ممکن است ایراد از سیم کشی باشد، مراحل بالا را با دقت انجام دهید تا به باز بینی مجدد گرفتار نشید، در صورت عدم مشکل شما توانسته اید آنتن مرکزی نصب کنید

با توجه به درخواست برخی ازدوستان وهمکاران این مطلب را اضافه نمودم.

طراحی آنتن مرکزی با استفاده از اسپیلتر

ساختمان 4 طبقه مطابق شکل را در نظر بگیرید.افت کابل به ازای هر 100 متر کابل 14 دسی بل خواهد شد. افت اسپلیتر 4 راه 7.5 دسی بل و اسپیلیتر 6 راه 10.5 دسی بل می باشد.

درصورتی که طول کابل طولانی ترین مسیر 37 مترباشد.افت کابل 5.18 دسی بل می گردد.برای انتخاب تقویت کننده مناسب باید افت را در طولانی ترین حالت ممکن بدست آوریم.

7.5+10.5+5.8+2+6=افت طولانی ترین مسیر

31.18 دسی بل  =افت طولانی ترین مسیر

بنابراین تقویت کننده 30 دسی بل  را انتخاب می کنیم.

دراین مرحله با داشتن افت های هرطبقه(اسپلیتراصلی+اسپلیترانتهایی+افت کابل+افت پریز) باید محاسبات مربوطه را مانند جدول زیر انجام داد.

این هم معرفی یکی دیگراز منوهای نرم افزارمنبع :

متن ازewa.ir

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic